KEJOHANAN OLAHRAGA KALI KE-63

IPG KAMPUS KENT, TUARAN

KAD LONTARAN / LOMPATAN
NO. ACARA MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT REKOD LALU
11 2:30 PTG LONTAR PELURU LELAKI AKHIR 9.47M

PUSINGAN I JARAK PUSINGAN 2 JARAK
NOMBO KEDUDUKA
NAMA PESERTA TERBAI TERBAI
R 1 2 3 4 5 6 N
K K
TF 445 DAVID CHIA WEI LIANG

MS 035 MOHD HALIM B. MASOM

TR 292 MUHAMMAD HANDZALAH

MS 043 MAS FARIEZ ZAIM B. MASNON

TR 294 LUK KUOK SENG
ABDUL RAHMAN HUZAIFI BIN SHAH
TF 438
ALAN
RP 736 MASRIN MURIN

RP 632 MOH NIAN LI

TANDATANGAN KETUA HAKIM: ……………………………… TANDATANGAN REFERI: ……………………………........