Fişa de lucru 3

Subiectul I
1. Într-un triunghi MNP cu MP=3 cm, m ( ∢ M )=1080 și m ( ∢ N )=36 0 , A este mijlocul
laturii [ NP ] . Determinați:
a) MN
b) m(∢ MAP) ;
c) m(∢ AMP) .
2. Fie triunghiul ABC echilateral, AB=3 cm.
a) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC;
b) Dacă [BD] este bisectoarea unghiului B, D∈AC, atunci calculaţi m(∡DBC) şi
m(∡ADB)
MB
c)Dacă M este mijlocul lui [BC], calculaţi AB
3. Fie ∆ ABC cu AB=AC , m ( ∢ B )=m ( ∢ C )=38 0 . Perpendicularele în A pe AB ,
respectiv pe AC intersectează pe BC în punctele M și N . Demonstrați că
∆ AMN este isoscel.

4. In triunghiul echilateral ABC, punctele D, E, F sunt picioarele perpendicularelor unghiurilor
BAC, ABC, ACB. Calculaţi:
a) P∆ABC, dacă AC=0,7 cm
b) AD+BE, dacă CF=0,6 dm
Subiectul II
1. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele 3, 4 si 5. Calculaţi
măsurile unghiurilor.
2. In triunghiul ABC se ştie că m(∡B)=60o, AB=a, BC=2a. Fie M mijlocul lui [BC].
a) Calculaţi BM-AB
b) Stabiliţi natura triunghiului ABM
c) Calculaţi m(∡AMC)
d) Calculaţi m(∡BAC)
3. Dacă triunghiul ABC este isoscel de bază AB, m(∡A)=(3x+5)0, m(∡B)=(2x+10), aflați
m(∡C) și m(∡A).