Nama: ..............................................................

Nama Modul : ADVANCE FABRICATION
No. Kad Pengenalan: ...................................... Kod Modul : MMR 6023

Skala Wajaran
Bil Aspek yang dinlai Markah Peratus
0 1 2 3 (0 – 3)

1. Proses kerja - 20% PENYEDIAAN
PENYAMBUNGAN KIMPALAN ARKA
 Tajuk 2
/15X 20%
 Tempat penyambungan 1
 Tarikh 1
 Bahan kerja 1
JUMLAH %
2. Hasil kerja – 60% MENGIKUT
BENDAKERJA PENYAMBUNGAN
KIMPALAN ARKA
1. Proses pemotongan
 Sudut bendakerja 3
 Arah memotong 3
 Alatan tangan 1
 Melicinkan bendakerja 1

2. Kumai penyambungan
 Teknik mengimpal 3
Kemahiran membuat kumai 2
sebelum penyambungan
3. Penyambungan 2 kepingan besi
 Suhu pada mesin kimpalan arka 3
2 /96 X 60%
 Kelajuan mengimpal
 Sudut mengimpal 2
 Jarak mengimpal 2
 Pengendalian mesin kimpalan 1
 Pencapaian objektif membuat
penyambungan kimpalan arka 1

4. Prosedur mengimpal
 Menghasilkan bendakerja yang
2
jitu
 Mengikut dimensi yang diberikan 1

 Menggunakan rod kimpalan yang
betul
 Glove 1

 Apron 1
JUMLAH %
3. Sikap – 10%
Skala Wajaran
Bil Aspek yang dinlai Markah Peratus
0 1 2 3 (0 – 3)

 Teliti, bertanggungjawab dan jujur
 Keselamatan tempat kerja 3
/9 X 10%
 Menepati masa yang diberikan
JUMLAH %
4. Keselamatan dan nilai – 10%
 Kekemasan tempat kerja 1
 Keselamatan semasa menggunakan
1 /6 X 10%
mesin kimpalan
JUMLAH %
JUMLAH BESAR %

Keputusan

Tandatangan Pentaksir

Nama Pentaksir

Tarikh

Ulasan

PERATURAN PEMARKAHAN AMALI TAMAT

Related Interests