Masa 1 2 3 4

Minggu 7.45 pg 8.15 pg 8.45 pg 9.45 pg
Minggu 1 1
Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Minggu 2
Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Minggu 10
Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis Kee yean
18/8/16 zhong
Minggu15
Ahad

Isnin

Selasa Shirley goh
20/8/16
Rabu

Khamis Kee yean
22/9/16 zhong
Rancangan Penyeliaan Praktikum. jun 2016

15 pg 8. Masa 1 2 3 4 Minggu 7.45 pg Minggu 17 Ahad Isnin Shirley 3/10/16 goh Selasa Rabu Khamis Kee yean Shirley goh 6/10/16 zhong .45 pg 9.45 pg 8.