ARITMOGRIF

a
1. N U M E R E
2. T E R M E N I
3. C A T
4. A D U N A R E
5. P R O D U S
6. I M P A R T I R E
7. D I F E R E N T A
8. S U M A
9. I N M U L T I R E
10 F A C T O R I
11 P R O B L E M A
12 S C A D E R E
b

1. 12345 şi 54321 sunt....
2. Numerele care se adună se numesc .....
3. Rezultatul împărţirii
4. Totalul sau suma este rezultatul operaţiei de .............
5. Rezultatul înmulţirii
6. Operaţia folosită când întâlnim expresia „de atâtea ori mai puţin”
7. Rezultatul scăderii
8. Rezultatul adunării
9. Adunarea repetată de termeni egali se numeşte ......
10. Numerele care se înmulţesc
11. Are date, întrebări şi răspuns
12. Diferența este rezultatul operaţiei de ......