1.

SINOPSIS KURSUS
WRITTEN BY ADMIN ON 13 JUNE 2013. POSTED IN ISMP-AWAL KANAK-KANAK
KAA3013 Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kursus ini akan menganalisis CRC, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Penubuhan Pusat Jagaan
dan lain-lain akta yang berkaitan

dengan pendidikan awal kanak-kanak. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada
pelajar-pelajar tentang falsafah dan

juga tokoh-tokoh yang signifikan dalam bidang ini. Melalui kursus ini pelajar-pelajar akan
didedahkan kepada prinsip

pendidikan awal kanak-kanak oleh NAEYC. Melaluinya pelajar-pelajar akan membina
falsafah, konsep dan juga prinsip

pendidikan awal kanak-kanak mereka sendiri.

KAA3023 Bimbingan Tingkah Laku Kanak-Kanak

Kursus ini bertujuan untuk menfokuskan kepada pengurusan tingkah laku kanak-kanak
dari peringkat sebelum lahir

hingga masa pertengahan peringkat kanak-kanak; asas teori tingkah laku, fokus
pengurusan tingkah laku akan dilihat dari

sudut kawalan kendiri kanak-kanak dan juga pengurusan persekitaran sebagai langkah
mengelakkan tingkah laku tidak

wajar bagi kanak-kanak. Pendedahan secara praktikal terhadap cara mengurus tingkah
laku kanak-kanak dalam kelas

supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar ditekankan dalam
kursus ini.

KAA3033 Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada langkah-langkah penubuhan pusat pendidikan
awal kanak-kanak yang

berkaitan dengan perlesenan dan kebenaran. Kursus ini juga akan menumpukan kepada
pengurusan dan pentadbiran

pusat pendidikan awal dari segi perancangan pengurusan, dan pelaksanaan kurikulum,
masa, ruang, sumber, inventori,

personel, dan pemakanan agar perlaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan
berkesan.

KAC3013 Penyaringan Kanak-Kanak Istimewa

Pendekatan Bersepadu. bakat serta latar belakang kanak-kanak. Selain dari itu pendedahan mengenai penyediaan persekitaran yang kondusif dan efektif bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan. pelbagai jenis masalah pembelajaran. kerencatan fizikal. masalah berkomunikasi dan bahasa dan kanak-kanak yang lain-lain keperluan seperti pintar cerdas. keupayaan. terencat akal. pelbagai pendekatan dan strategi seperti Pendidikan Belajar Melalui Bermain. esteem diri rendah. Kanak-kanak ini memerlukan keperluan-keperluan tambahan yang mana masyarakat harus menyediakan sebagai tanggungjawab bersama. kebolehan.Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang kepentingan persediaan pendidikan awal yang memberi pelbagai manfaat kepada kanak-kanak berkeperluan khas berkaitan dengan pelbagai ketidakupayaan (dan kecacatan) dalam perkembangan diri mereka. kecelaruan tingkahlaku dan emosi. Kursus ini memberi kemahiran untuk mengenalpasti kanak-kanak berkeperluan khas dan langkah-langkah merancang pelan tindakan wajar pendidikan mereka selanjutnya. Pelajar juga dibimbing untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira perkembangan diri. Untuk menghasilkan keberkesanan mengendalikan keperluan-keperluan mengikut ketidakupayaan mereka guru perlu mengenalpasti kategori kanak-kanak berkeperluan khas melalui senarai semak khusus berkaitan dengan ciri-ciri autisme. kanak-kanak trauma dari didera seksual dan fizikal dan dyspraxia dan kecelaruan sensori. sindrom Tourette's. Kurikulum Montessori. KAC3023 Kurikulum Awal Kanak-Kanak Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pelbagai kurikulum pendidikan awal kanak-kanak seperti Kurikulum Standard Kebangsaan. dan sebagainya. Pelajar juga akan diberikan pendedahan kepada pelbagai kaedah pengajaran untuk kanak-kanak prasekolah. kurikulum PERMATA. KAL3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak . Pendekatan Bertema. tingkah laku hyper dan hypo. dan Penggunaan ICT Dalam Pembelajaran.

teori dan sistem nilai dan nilai agama/kepercayaan agama-agama utama. serta strategi mengawal emosi. perapatan dan kesan perapatan terhadap perkembangan emosi dan sosial. nyanyian dan muzik. teori kreativiti dan peringkat perkembangan artistik kanak-kanak. Konsep Pendidikan Islam seperti akidah. KAL3023 Perkembangan Moral Kanak-Kanak Kursus ini memberi pengetahuan pendidikan Islam dan Moral. drama dan main di pusat asuhan dan prasekolah. akhlak dan tasawwur Islam diperkenalkan untuk pelajar menghayati topik-topik yang berkaitan dalam proses pendidikan Islam pada awal kanak-kanak. pembentukan dan perkembangan konsep kendiri. Pengetahuan pendidikan moral seperti pernyataan normatif. aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. kemahiran sosial dan kemahiran pengesanan sosio emosi. Kursus ini juga menekankan kepada kesedaran sosioemosi dalam konteks masyarakat Malaysia. KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanak-kanak melalui seni lukis. aktiviti-aktiviti menghasilkan pelbagai jenis aktiviti seni daripada bahan-bahan persekitaran secara kreatif. kaedah menguruskan emosi dan perkembangan awal sosial. perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak. persahabatan. pergerakan kreatif.Kursus ini menekankan konsep asas dalam teori perkembangan socioemosi kanak-kana. Juga bagaimana ingin mengajar menggunakan sukatan kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan pengasuhan yang bersesuaian dengan pendekatan pendidikan Islam dan Moral. kraftangan. KAE3023 Apresiasi Muzik dan Nyanyian Kanak-Kanak Tumpuan kursus ini kepada kefahaman tentang teori dan pendekatan dalam muzik dan ritma sebagai sebahagian daripada . perspektif kepelbagaian individu. konsep asas nilai. Kursus ini menfokuskan kepada teori dan kemahiran perkembangan kreativiti kanak-kanak.

the students will have practical knowledge of the language and be able to use it with some measure of confidence in teaching english to preschool children. Pelajar juga akan didedahkan dengan . model. Di samping itu. Pelajar juga diharapkan dapat menggunakan teknik- teknik yang menarik dan merancang program membaca di dalam bilik darjah bagi tujuan untuk menimbulkan minat membaca dikalangan kanak-kanak KAB3023 Teaching English For Young Learners Teaching english for early childhood children is designed for students who have elementary knowledge of english. speaking. Upon completion of the course. Pelajar juga akan dilatih dalam mengenalpasti dan memilih bahan-bahan sastera pelbagai bangsa yang popular dan sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak. The objective of the course is to build a strong theories and foundation of the language using content based materials related to their academic settings. membaca dan menulis Bahasa Melayu. KAB3033 Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang beberapa teori. pendekatan dan teknik mengajar. Sebagai aplikasi pelajar digalakkan menghasilkan alatan muzik dengan menggunakan bahan-bahan buangan persekitaran. reading and writing. mendengar dan bertutur. KAB3013 Membaca dan Bercerita Bahasa Melayu Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori. This integrates the four language skills of listening. pendekatan.budaya dan kaitannya dengan kanak-kanak. metod menghayati dan menghargai muzik. menghasilkan muzik. melodi dan lagu mudah disamping melahir dan menyatakan perasaan dan emosi melalui muzik juga diberi tumpuan. pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan kanak-kanak.