Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume SIMON, SIMION
Adresă(e) M. KOGALNICEANU 1, 400084, Cluj-Napoca, ROMANIA
Telefon(oane) +40-264-405375 Mobil: +40-746-198441
• Fax(uri) +40-264-591906
• E-mail(uri) simons@phys.ubbcluj.ro

Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 6 SEPTEMBRIE 1949

Sex masculin

Locul de muncă Universitatea Babes-Bolyai, Str. M. Kogalniceanu nr.1, 400084 Cluj-Napoca, Romania
Facultatea de Fizica

Experienţa profesională
- Perioada 1993-prezent
• Funcţia sau postul ocupat Profesor
• Activităţi şi responsabilităţiPredare, cercetare, conducator de doctorat
principale
• Numele şi adresaUniversitatea Babes-Bolyai, Str. M. Kogalniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul Predare, cercetare, conducere de lucrari de masterat si doctorat
de activitate
- Perioada 1993-1994
• Funcţia sau postul ocupat Visiting professor
• Activităţi şi responsabilităţiCercetare stiintifica, indrumare de lucrari de masterat si doctorat
principale
• Numele şi adresaUniversitatea Catolica din Nijmegen, Departmentul de Spectroscopie Moleculara, Toernooiveld 1
angajatorului 6525 ED Nijmegen, Olanda
• Tipul activităţii sau sectorul Cercetare stiintifica in domeniul rezonantei magnetice
de activitate
- Perioada 1990-1993
• Funcţia sau postul ocupat Conferentiar

1

• Activităţi şi responsabilităţiPredare. Perioada 1963-1967 Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale Liceu teoretic cu program extins pentru pregatire tehnica dobândite 2 . Kogalniceanu nr. Perioada 1967-1972 Calificarea / diploma obţinută Licentiat / nivel MS Disciplinele principale studiate / Specializare in Fizica Starii Solide competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babes-Bolyai. 400084 Cluj-Napoca. Rezonanta Magnetica. predarea unor cursuri de activitate Educaţie şi formare . seminarii si. Kogalniceanu nr. 400084 Cluj-Napoca. Perioada 1972-1990 • Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar • Activităţi şi responsabilităţiSeminarii. Romania angajatorului • Tipul activităţii sau sectorul Indrumarea lucrarilor de laborator. 1. Str. Perioada 1978-1986 • Calificarea / diplomaDoctor in Fizica • obţinută • Disciplinele principaleCercetari in domeniul tezei intitulate Studiul prin rezonanta magnetica al materialelor oxidice vitroase si • studiate / competenţepartial cristalizate cu continut de metale de tranzitie din grupa 3d si pamanturi rare profesionale dobândite • Numele şi tipul instituţiei deUniversitatea Babes-Bolyai. incepand din 1985. Cluj învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională Nivel superior sau internaţională . predare de cursuri principale • Numele şi adresaUniversitatea Babes-Bolyai. Romania angajatorului • Tipul activităţii sau sectorul Cursuri de Electricitate si Magnetism. Cluj-Napoca învăţământ / furnizorului de formare • Nivelul în clasificareaNivel superior naţională sau internaţională . cercetare stiintifica principale • Numele şi adresaUniversitatea Babes-Bolyai. lucrari de laborator. Supraconductibilitate de activitate . Str. M. M. 1.

prezent director al Institutului de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte al Universitatii Babes-Bolyai 2003-2007 decan al Facultatii de Fizica 1998 – 2010 presedintele Societatii Romane de Fizica. Magnetism si Electronica de la Facultatea de organizatorice Fizica a Universitatii Babes-Bolyai 1992-1993: prodecan al Facultatii de Fizica 1996 -2002 prorector al Universitatii Babes-Bolyai aprilie -august 1999 rector interimar al Universitatii Babes-Bolyai 2001. Competenţe şi aptitudini de utilizare Utilizator de calculator si internet a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Amator si ascultator pasionat de muzica. Filiala Cluj Competenţe şi aptitudini tehnice Pe baza pregatirii tehnice din anii de liceu am dobandit bune aptitudini tehnice pentru atelier si laborator. Alte competenţe şi aptitudini Gradinaritul si sportul. Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B. Competenţe şi aptitudini 1990-1992.Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de Liceul “Emil Racovita” Cluj formare Nivelul în clasificarea naţională Nivel mediu sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă. vezi instrucţiunile) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă conversaţie Limba engleza buna buna buna bun buna Limba franceza buna buna satisfacatoare satisfacator satisfacatoare (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale In timpul celor doi ani petrecuti in Olanda ca visiting professor am avut posibilitatea sa colaborez cu colegi de pe toate continentele si am participat impreuna cu succes la o serie de programe sociale. 3 . 1994-2011: seful catedrei de Electricitate.

peste 150 de comunicari la conferinte stiintifice nationale si internationale . 2002 MEMBRU IN SOCIETATI STIINTIFICE INTERNATIONALE Materials Research Society (USA) International ESR Society European Physical Society AMPERE Society American Ceramic Society Fellow of the Institute of Physics (London).Volume 1073. PUBLICATII STIINTIFICE . 5 ianuarie 2016 Prof.dr.indice Hirsch 20 / excluzand autocitarile tuturor autorilor VOLUM OMAGIAL in JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE . 5 September 2014 Molecular Spectroscopy – An Interdisciplinary Approach — Prof.peste 1300 de citari ale lucrarilor publicate / excluzand autocitarile tuturor autorilor . Simion Simon 4 . 1982 Ordinul National „Pentru Merit” in grad de Cavaler. Simion Simon Honor Issue Cluj-Napoca. Informaţii suplimentare PREMII Premiul Dragomir Hurmuzescu al Academiei Romane.peste 300 de lucrari publicate in reviste stiintifice. dintre care peste 200 in reviste cotate ISI .