TEMĂ PROIECT CONSILIERE II

A.
Proiectul pentru examenul la disciplina Consiliere II – anul I master, se va
întocmi pornind de la lucrarea Cum să ne calculăm coeficientul de personalitate. Un
program de antrenament individual şi 40 de teste, autori G. Senger şi W. Hoffman.
1. Se vor alege două teste din aceeaşi arie a personalităţii sau din arii diferite
- A,B,C, D - şi în legătură cu fiecare dintre ele va fi tratat teoretic un concept la care
proba face referire (criză, stres, depresie, agresivitate, imagine de sine, erotism,
familie, gelozie...).
- tratarea teoretică nu se va limita la explicaţiile din carte;
- la un test se poate trata teoretic conceptul din titlu (de ex., „eşec” – la testul
„Cum reacţionaţi în cazul eşecurilor”), dar se poate trata şi conceptul profilului ce
urmează a fi analizat ulterior (de ex., „descurajarea”, „complexele psihice”)

2. Pentru fiecare din cele două teste veţi alege profilul cel mai critic,
imaginându-vă că o persoană a răspuns „corespunde pe deplin” la toate întrebările
ce conturează respectivul profil.
- de exemplu, la testul „Cum reacţionaţi în cazul eşecurilor” presupunem că
am identificat o persoană de Tip A - „Descurajatul”, care a răspuns „corespunde pe
deplin” la întrebările 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.

3. Pentru fiecare din întrebările profilului (în cazul exemplului: 1, 4, 7, 10, 13,
16, 19) puneţi:
- 3 întrebări de clarificare pentru evidenţierea cauzelor
- 3 întrebări de clarificare pentru evidenţierea simptomatologiei;
- 3 întrebări de clarificare relevante pentru evidenţierea unor soluţii de
rezolvare a problemelor; pentru că lucrăm cu o persoană ipotetică, de la care
nu primim răspunsuri pentru a continua dialogul, privitor la soluţii putem
pune atât întrebări cu caracter general („v-aţi gândit vreodată cum aţi putea
depăşi .....”; „aţi încercat / ce anume aţi făcut pentru ca să........”), cât şi
întrebări care să sugereze în mod concret o soluţie legată de problema în
discuţie, aşa cum de multe ori se şi întâmplă în mod real deoarece clienţii nu
prea văd soluţii. Exemplu - v. întrebarea 1:
 „dacă înainte de a începe un proiect l-aţi discuta cu cineva, acest
lucru ar face să vă dispară teama ?” „există o asemenea persoană?”;
 „dacă înainte de a începe un proiect aţi analiza cu atenţie
posibilităţile de succes şi eventualele riscuri de a greşi, nu credeţi că
teama ar fi mult mai mică ?”;
 „ce credeţi, o mai bună cunoaştere a capacităţilor pe care le aveţi v-
ar ajuta să vă propuneţi proiecte pe măsură ? „Şi dacă da, aceasta
nu ar reduce posibilitatea de a greşi ?”
 „când ne temem de greşeli, ne temem de fapt de urmările lor -
uneori mari, dar adesea nu chiar atât de importante; dacă înainte de

privitoare la copil. Condiţii de tehnoredactare: . clinică. v-ar da mai mult curaj pe viitor ? nu credeţi că o reuşită v-ar ridica în ochii celorlalţi ?” Ultimul exemplu corespunde unei realităţi frecvent întâlnită: întrebăm despre soluţii. Evident că puteţi încerca şi o asemenea manieră: formulaţi o învăţătură / pildă / zicală şi puneţi în legătură cu ea câteva întrebări privind soluţii posibile. Spaţiu rânduri – 1. an apriţie. Fişele vor fi precedate de prezentarea lucrării: titlu. cuprins (capitolele). B. patologie. adult. la alegere. Caracter literă. Setare pagină 2 / 2 / 2 / 2 . Font 12 .. editură.. autor..5 .Times New Roman . psihoterapie. după i-am exprimat clientului o anumită concluzie (o „învăţătură”). a începe un proiect aţi analiza consecinţele unei eventuale greşeli şi aţi constata că ele sunt acceptabile. Alineat – 1 tab . ale unei cărţi de psihologie (generală. aţi putea să vă puneţi la încercare ? ar fi acesta un mijloc de a vă lămuri ce puteţi ? vă gândiţi că reuşita v-ar face mai încrezător. C. Întocmiţi câteva fişe de lectură (scoateţi ideile principale) din 2 capitole. vârstnic) pe care aţi citit-o / o citiţi.