Ang Nawawalang si Kuting

Isang araw naisipang mamasyal ni Kuting. Tuwang-tuwa siya sa mga bulaklak na
may ibat- ibang kulay. Hindi niya napansin na nakarating siya sa parang.

Maya-maya ay biglang pumatak ang ulan. Takot na takot si Kuting. Mabilis siyang
tumakbo hanngang makarating siya sa libis na parang. Nasalubong niya si ibon.

Bakit takot na takot ka? Ang tanong ni ibon.

Hindi ko alam ang daan pauwi sa amin. Sagot ni Kuting.

Saan ka ba nakatira? Tanong ni ibon. Ngunit hindi sumagot si Kuting.

Diyan ka na , at umalis na si ibon.

Nakasalubong din niya si Aso. Saan ang tungo mo? Tanong ni aso.

Hindi ko alam ang daan patungo sa amin, sagot ni Kuting.

Saan ka ba nakatira? Ngunit hindi alam ni Kuting kung saan siya nakatira.

Nakita siya ni paru-paro. Ngunit hindi talaga alam ni Kuting kung saan siya

nakatira.