Tillæg til formelsamling til Matematik A/B v.

adgangskursus til ingeniøruddannelserne

 Hvis r1 og r2 er rødder i andengradspolynomiet p( x)  ax 2  bx  c , kan p(x) skrives som:
p( x)  a  x  r1   x  r2  .

 Specielle funktionsværdier for de trigonometriske funktioner

Grader 00 300 450 600 900
Radianer    
0 6 4 3 2
sin 0
1 2 3
2 2 2
1
cos 3 2 1
1 2
0
2 2
tan 0 3
1 3 -
3
f ( x) f ' ( x)  g ( x)  f ( x)  g ' ( x)
 Differentiation af brøk: ( )' 
g ( x) g ( x) 2

 Harmonisk svingning

f ( x)  a  sin(bx  c)  k

2
Periode: T 
b

Amplitude: a

Lodret forskydning: k

c
Faseforskydning: 
b

 Volumen af omdrejningslegeme ved drejning om y-aksen:


b
V y  2π x  f ( x )dx
a

 Koordinatsystem i planen:

 Afstanden mellem 2 punkter A( x1 , y1 ) og B( x2 , y2 ) : AB  x2  x1 2   y2  y1 2
2
 Vektorer a  a  a

 Ortogonale linjer: l : y  ax  b , m : y  cx  d . l  m  a  c  1

 Koordinatsystem i rummet:

Afstanden mellem 2 punkter A( x1 , y1 , z1 ) og B( x2 , y2 , z 2 ) : AB  x2  x1 2   y2  y1 2  z2  z1 2
2
 Vektorer a  a  a

 Projektion af vektor på plan:

an
aα  a  2
n
n

 Afstand mellem vindskæve linjer:

n  P1P2
dist( l1 ,l2 )  , hvor n  r1  r2
n

 Varians og spredning for observationssættet x1 , x2 ,..., xn :
1 n 1 n
s2      xi2  n  ( x ) 2 ) , s  s
2 2
( x x ) (
n  1 i1 n  1 i1
i

 Chi i anden test:
a) En 1xk tabel : test for given fordeling på kategorier
……………
kategori 1 2 k-1 k sum
……..
observeret x1 x2 xk-1 xk n

(observeret  forventet) 2
 forventet
er χ2 –fordelt med f = (k-1) frihedsgrader .

b) En mxk tabel: test for uafhængighed af inddelingskriterier
Kategori/række …………
1 2 k sum
1 …………
x11 x12 x1k x1.
2 …………
x21 x22 x2k x2.
. . . ………… . .

. . . ………… . .

m ………….
xm1 xm2 xmk x m.
sum ………..
x.1 x.2 x.k n=x..

(observeret  forventet ) 2
 forventet
er χ2 –fordelt med f = (m-1)(k-1) frihedsgrader