PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) TINGKATAN 4 2017

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
FIZIK KERTAS 1 (4531/1)
Konstruk
No Soalan Tajuk Ting Ingat Kefahaman Aplikasi
R S T R S T R
INTRODUCTION TO PHYSICS
1 4 /
1.2 Base and Derived quantity
INTRODUCTION TO PHYSICS
2 4 /
1.3 Scalar and Vector Quantity
INTRODUCTION TO PHYSICS
3 4
1.4 Measurements
INTRODUCTION TO PHYSICS
4 4 /
1.4 Consistency
INTRODUCTION TO PHYSICS
5 4 /
1.2 Base and Derived quantity
FORCES AND MOTION
6 4 /
2.3 Inertia
FORCES AND MOTION
7 4
2.2 Motion Graph
FORCES AND MOTION
8 4 /
2.1 Linear Motion
FORCES AND MOTION
9 4
2.4 Momentum
FORCES AND MOTION
10 4 /
2.6 Impulse and Impulsive Force
FORCES AND MOTION
11 4
2.7 Safety feature of vehicles
FORCES AND MOTION
12 4 /
2.8 Gravitational force
FORCES AND MOTION
13 4 /
2.9 Balanced Force
FORCES AND MOTION
14 4 /
2.8 Gravitational force
FORCES AND MOTION
15 4 /
2.10 Work, Energy, Power and Efficiency
FORCES AND MOTION
16 4 /
2.4 Momentum

5 Archimedes Principle FORCES AND PRESSURE 29 4 / 3.5 Archimedes Principle FORCES AND PRESSURE 30 4 3.1 Pressure FORCES AND PRESSURE 21 4 / 3.3 Pressure of Gas and Atmospheric pressure FORCES AND PRESSURE 25 4 3.2 Specific Heat Capacity .1 Thermal Equilibrium HEAT 34 4 4.6 Bernoulli Principle FORCES AND PRESSURE 32 4 / 3.6 Bernoulli Principle FORCES AND PRESSURE 31 4 / 3.1 Pressure FORCES AND PRESSURE 22 4 / 3.4 Pascal Principle FORCES AND PRESSURE 28 4 3.4 Pascal Principle FORCES AND PRESSURE 27 4 / 3.2 Pressure in liquid FORCES AND PRESSURE 23 4 3.1 Pressure HEAT 33 4 / 4. FORCES AND MOTION 17 4 / 2.11 Importance of Maximise Efficiency FORCES AND PRESSURE 20 4 / 3.5 Resultant force FORCES AND MOTION 18 4 / 2.12 Elasticity FORCES AND MOTION 19 4 2.2 Pressure in liquid FORCES AND PRESSURE 24 4 / 3.1 Thermal Equilibrium HEAT 35 4 / 4.3 Pressure of Gas and Atmospheric pressure FORCES AND PRESSURE 26 4 3.

4 Gas Law HEAT 41 4 / 4.1 Reflection LIGHT 43 4 5.2 Refraction LIGHT 46 4 / 5.2 Specific Heat Capacity HEAT 37 4 4.4 Lens JUMLAH 12 2 0 6 7 2 4 ANALISIS Konstruk Ingat Kefahaman Aplikasi Bilangan 14 15 10 . HEAT 36 4 / 4.3 Latent Heat Capacity HEAT 38 4 / 4.3 Total Internal Reflection LIGHT 48 4 5.4 Gas Law HEAT 40 4 / 4.4 Lens LIGHT 50 4 5.4 Gas Law LIGHT 42 4 / 5.3 Total Internal Reflection LIGHT 47 4 / 5.4 Lens LIGHT 49 4 / 5.1 Reflection LIGHT 44 4 / 5.3 Latent Heat Capacity HEAT 39 4 4.2 Refraction LIGHT 45 4 5.

Aras Kesukaran RENDAH SEDERHANA TINGGI Bilangan 25 15 10 Nisbah 5 3 2 .

PAT) TINGKATAN 4 2017 ASI UJIAN (4531/1) Konstruk Jumlah KBAT Aplikasi Analisis Penilaian Mencipta Markah S T R S T R S T R S T / / / / / / / / / .

/ / / / / / / / / / / / / / / .

/ / / / / / / / / / / / / 1 5 0 1 2 3 2 0 0 2 1 0 20 Aplikasi Analisis Penilaian Mencipta Jumlah 10 3 5 3 50 .

TINGGI JUMLAH 10 50 2 10 .

PEPERIKS No Soalan Tajuk Tahun/Tingkatan BAHAGIAN A 1 Introduction to Physics : Measurement 4 2 Force and motion : Momentum 4 3 Force and pressure : Atmospheric pressure 4 4 Heat : Thermal equilibrium 4 5 Light : Reflection 4 6 Force and motion : Force and equilibrium 4 7 Force and pressure : Bernoulli principle 4 8 Heat : Latent heat 4 BAHAGIAN B 9 Heat : Specific heat capacity 4 10 Force and motion : Impulsive force 4 BAHAGIAN C 11 Forces and pressure : Pascal principle 4 12 Light : Refractive index 4 JUMLAH ANALISIS Konstruk Bilangan Aras Kesukaran Bilangan Nisbah .

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 2017 FIZIK KERTAS 2 (4531/2) Konstruk Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian R S T R S T R S T R S T R S 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 4 1 1 2 6 1 1 1 2 6 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 5 1 4 5 13 2 0 7 23 10 10 2 10 14 0 2 7 0 Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian 15 40 22 16 7 RENDAH SEDERHANA TINGGI JUMLAH 71 47 22 140 5 3 2 10 .

Jumlah KBAT Penilaian Mencipta Markah T R S T 4 5 6 7 8 8 / 10 / 12 / 10 20 / 10 20 / 10 20 / 10 20 / 0 20 20 0 140 7 Penilaian Mencipta Jumlah 7 40 140 .

JADUAL PEPERIKSAAN AKHI FIZIK KE No Soalan Tajuk Tahun/Tingkatan Pengetahuan R S T BAHAGIAN A 1 Force and motion : Spring 4 2 1 2 Light : Refraction 4 1 BAHAGIAN B 3 Force and pressure : Pressure and depth 4 4 Force and motion : Inertia 4 JUMLAH 2 2 0 ANALISIS Konstruk Pengetahuan Bilangan 4 Aras Kesukaran RENDAH Bilangan 25 Nisbah 5 .

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 2017 FIZIK KERTAS 3 (4531/3) Konstruk Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Mencipta R S T R S T R S T R S T R S 3 1 3 2 4 1 5 4 1 2 7 2 7 0 3 0 1 3 0 7 9 4 1 0 0 14 0 Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Mencipta 3 4 20 1 20 SEDERHANA TINGGI JUMLAH 17 10 52 3 2 10 .

Jumlah KBAT Mencipta Markah T 16 12 3 12 / 3 12 / 6 52 2 Mencipta Jumlah 20 52 .