2011

P.O. Box 84102
Netherlands Nederlandse
2508 AC Den Haag
The Netherlands
Potato
Consultative catalogus van
+31 (0)70 3589331
www.nivap.nl
Foundation
aardappelrassen

Nederlandse catalogus van aardappelrassen

Nederlandse
catalogus van
aardappelrassen

2011

www.nivap.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord 4
Gebruik van de catalogus 6
Overzicht van de raseigenschappen 10
Toelichting op overzicht van de raseigenschappen 24
Rasbeschrijving 40
Kwekers en vertegenwoordigers van de rassen 272
Adressen van exporteurs en vertegenwoordigers van de kwekers 276
Technische informatie 282
Handelsinlichtingen 283
Colofon 284

2 3

duurzame productie. een toenemende trend deze editie zijn verschillende rassen vervangen door nieuwe. een efficiënte maakt wereldwijd een steeds belangrijker deel uit van het dagelijkse ketenorganisatie en het ruime scala aan geteelde rassen. En ten slotte spelen Wij hopen dat deze veertiende. de innoverende ondernemers. Het juiste ras in combinatie op dergelijke ontwikkelingen door nieuwe rassen op de markt te brengen die met de beschikbaarheid van pootgoed van hoge kwaliteit is daarbij één van de zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de diverse wensen van de consument. voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen). slagen de kwekers veel landen betekent dit dat met een goede toepassing van de teelttechniek in van het Nederlands aardappelassortiment hier kennelijk uitstekend in. De gedrukte editie verschijnt alleen in het Engels. aan goed ondernemerschap. van gebruikers over de hele wereld. eiwit en energie. Dat is niet verwonderlijk.nivap. Voor een deel is dit te danken aan de gunstige Onze hartelijke dank gaat uit naar eenieder die heeft bijgedragen aan de geografische ligging – en daardoor het lage risico op virusziekten – en de totstandkoming van deze uitgave. belangrijkste voorwaarden voor een winstgevende en duurzame teelt. De catalogus bevat een selectie van rassen die door Nederlandse kwekers op de markt worden gebracht. hebben aardappelen nog van een nieuw ras is een jarenlang proces van onderzoek en selectie in de een voordeel boven andere belangrijke gewassen: ze zijn een efficiënte belangrijkste aardappelgebieden van de wereld. Zo combinatie met de voor hen meest geschikte Nederlandse pootaardappelen in exporteert Nederland jaarlijks ongeveer 700. veelbelovende naar kant-en-klaarmaaltijden en naar een gezonde levensstijl. fundamentele. Dit betreft hoofdzakelijk De aardappelsector ziet zich wereldwijd geplaatst voor velerlei ontwikkelingen. zijn weg zal vinden naar alle delen van de wereld. Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Pootaardappelen. Buitenlandse afnemers van Nederlandse vitamine B en vitamine C. Een andere belangrijke ontwikkeling is op www.  vruchtbare bodem van ons land. in combinatie met de meertalige internetversie. Verder gaat er ook een belangrijke gunstige werking uit van de inspectiedienst NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst R. herziene uitgave van de Nederlandse Catalogus factoren als klimaatverandering en betere communicatiemogelijkheden een rol. die constant menu. In zoals een veranderend eetpatroon van de consument. Andere factoren rassen die in de toekomst aan betekenis zullen winnen voor de aardappelteelt. praktijkgerichte onderzoekscultuur en de goede infrastructuur. Toch is de hoge Nederlandse productiviteit in eerste instantie toe te schrijven Den Haag. aangezien aardappelen rijk zijn aan verbeteringen ondergaan om te kunnen blijven voldoen aan de specifieke wensen gezondheidsbevorderende voedingselementen zoals vezels. bijvoorbeeld gewassen die worden geteeld om energie op te wekken. En als we ervan uitgaan dat de beschikbaarheid van zoet water de zo veel mogelijk zijn afgestemd op de lokale omstandigheden. kalium. bron van droge stof. van Aardappelrassen. alsmede naar onze sponsors LTO en NAO. Ze bevatten geen vet. Voor Gezien het wereldwijde succes van de Nederlandse rassen. zijn caloriearm en smaken pootaardappelen willen aardappelrassen met specifieke eigenschappen. 2011 4 5 .  dat andere gewassen. ijzer.000 ton kwalitatief hoogwaardige de komende jaren nog een verdubbeling van de productie verwacht mag worden. rassen die jaarlijks op meer dan 40 hectare worden geteeld in Nederland. industrie. van Diepen. zijn de gestaag toenemende invloed van supermarktketens en de verwerkende Gezien de positieve ervaringen met het publiceren van de catalogus op internet. pootaardappelen naar meer dan 70 landen over de hele wereld. de groeiende concurrentie en de kritische consument die roept om zal de rassencatalogus 2011 eveneens in zeven talen online te raadplegen zijn een traceerbare. om daar een bijdrage te leveren aan Aardappelkwekers staan continu voor de boeiende uitdaging om in te spelen de verdere ontwikkeling van de aardappelsector. een steeds groter landbouwareaal innemen.  Nederland neemt op deze markt een vooraanstaande positie in. Dankzij die vele bijzondere kwaliteiten worden aardappelen wereldwijd onder uiteenlopende klimatologische en Sinds 1975 verschijnt regelmatig de Nederlandse Catalogus van productieomstandigheden succesvol geteeld.Voorwoord De aardappel (Solanum tuberosum). die lekker. de Nederlandse Directeur NIVAP. Aardappelrassen. oorspronkelijk afkomstig Zuid-Amerika.nl. De informatie in deze Nederlandse Catalogus van Aardappelrassen 2011 is een onmisbare steun bij het verkrijgen van een optimaal aardappelgewas. met name als het gaat om pootgoed. Het welslagen komende decennia een groot probleem wordt.

Daarnaast is het uiterlijk van de knollen van • vroegrijpheid.X-. Daarnaast Uiteraard is en blijft productiviteit van belang. U hoeft slechts te bepalen aan welke eisen het ras moet voldoen aan de hand van de plaatselijke teeltomstandigheden. kleinverpakking. schurft factoren. zodat u in één wratziekteresistentie speelt een steeds grotere rol. worden aangeboden in supermarkten. percentage grof en natuurlijk een laag reducerend suikergehalte. de knolvorm. Van elk ras is een landbouwkundige en morfologische dan ook zeker in belang toegenomen. toenemend belang. het en stootblauw. Naktuinbouw heeft 6 7 . Naast een of aangeleverd door de betreffende kwekers. frites en chips omdat fabrikanten voor deze twee toepassingen • loofontwikkeling. • opbrengst (waardering in een rijpe toestand). ofwel gunstig kookgedrag en goede smaak. Daarbij is de ziekteresistentie van beschreven: groot belang. in • knollen (vorm. met name voor aardappelziekte. Hoe vindt u het ras waarnaar u zoekt? De pootaardappel van uw keuze laat zich eenvoudig opsporen. productiviteit en resistentie tegen ziekten en plagen als belangrijke aardappelziekte. aardappelcysteaaltje. schil. naast een afbeelding van zowel de lichtkiem in deze teelt een grote rol en resistenties zijn daarom belangrijk. nu de aardappelen ook als gewassen product. In het algemeen gelden ook hier • resistentie tegen onder meer bladrolvirus. zo hoog mogelijke zetmeelopbrengst per hectare is bewaarbaarheid betische volgorde.Gebruik van de catalogus In deze catalogus staan 116 rassen beschreven. wratziekte. A-. verschillende eisen stellen. Achterin in de catalogus is een overzicht van de rassen met de bijbehorende kwekers en vertegenwoordigers opgenomen. grootte. hoewel er tegenwoordig staan deze karakteristieken ook in de tabel die voorafgaat aan de steeds meer nadruk ligt op een beperkt gebruik van kunstmest en rasbeschrijvingen. Onder meer de volgende kenmerken worden gewasbeschermingsmiddelen.  Bij een tafelaardappel gaat het allereerst om een goede Landbouwkundige eigenschappen consumptiekwaliteit. Van belang zijn verder het drogestofgehalte. virusziekten en het aardappelcysteaaltje. oogopslag de diverse rassen en hun eigenschappen met elkaar kunt vergelijken. Tot slot volgen de adressen van de vertegenwoordigers. Ook zicht van de diverse raseigenschappen in tabelvorm. Afhankelijk van de uitkomst hiervan komt u tot een cluster van eigenschappen waaraan uw aardappel moet beantwoorden.Yn-virus. gerangschikt op alfa.en vleeskleur. Ziekten en plagen spelen ook beschrijving opgenomen.en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) onderzoek en/ seizoensgebonden productie op een langduriger verwerking. exporteurs en relevante instanties. De landbouwkundige eigenschappen zijn per ras vermeld. Voor de verwerkende industrie moeten we onderscheid maken tussen • consumptiekwaliteit (kookgedrag en zuiverheid van kleur na koken). met name tegen aardappelziekte en aardappelcysteaaltje. de te verwachten afzet en het beoogde gebruik van het product. vlakheid van de ogen). • drogestofgehalte. als de knol. Voorafgaand aan de rasbeschrijvingen vindt u een over. De landbouwkundige gegevens zijn ontleend aan de resultaten van De aardappelzetmeelindustrie is in de loop der jaren overgegaan van het Cultuur.

Het DUS- onderzoek vindt plaats ten behoeve van registratie en/of toekenning van kwekersrechten. De cijfers die voor een groot Het doel van het DUS-onderzoek is te bepalen of een ras in aanmerking aantal eigenschappen in de tabellen staan. Naast het DUS- Morfologische kenmerken onderzoek testen de RvP en het CPVO de rassen waarvoor kwekersrecht De volgende morfologische kenmerken staan vermeld in de is aangevraagd bovendien op nieuwheid en correcte nomenclatuur. maar ook voor de tabel voor de meeste eigenschappen wel een duidelijke aanwijzing over Belgische. overeenkomsten tussen de RvP en deze landen. De morfologische kenmerken zoals beschreven in deze catalogus zijn afkomstig van Naktuinbouw. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de nationale en Europese (registratie-)instanties. 8 9 . bloeiwijze. Uniformity (homogeniteit) en Stability (bestendigheid). • lichtkiemkenmerken zoals vorm. • knolkenmerken zoals vorm. Het DUS-onderzoek is conform de UPOV-richtlijnen en/of het CPVO-protocol. vlees. De afdeling Rassenonderzoek van Naktuinbouw is als enige bevoegde instantie in Nederland belast met het testen van plantaardige kweekgewassen alsmede landbouwkundige en sierproducten op drie criteria: Distinctness (onderscheidbaarheid). kleur en beharing van de lichtkiem. te weten de Nederlandse Raad voor Plantenrassen (RvP) en het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO). Dit verloopt via bilaterale het te verwachten gedrag van een ras. gelden voor de Nederlandse komt voor registratie en kwekersrecht en inschrijving in het Nederlands klimatologische omstandigheden. Toch geeft deze alleen uit voor de Nederlandse aardappelsector. rassencatalogus: • plantkenmerken zoals grootte van de bladeren. Naktuinbouw voert het DUS-onderzoek niet kunnen echter van invloed zijn op de raseigenschappen. Deense en Franse sectoren.Gebruik van de catalogus eveneens onderzoekgegevens verstrekt.en schilkleur. Afwijkende klimaatomstandigheden Rassenregister (NRR).

5 7 7 8 8 5. ACCENT ANOSTA ALLURE ARINDA AMBRA AMORA ADORA AGATA ANAÏS AGRIA AJIBA Eigenschappen Vroegrijpheid 8 8. . . .5 6.5 5 4 4 4. .5 9 6 10 9 3 Virus X 8 9 5 10 6. .5 7 8 6. .5 5 6.5 4 5 3 6 6 5 6 Loofontwikkeling 7 8 8 8 7 7.5 6 9 6 5 5 Wratziekte o o o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 9 9 9 9 9 9 9 .5 5 7 4 8 6 5 5 7.5 8.5 7 7 10 11 . . 8 .5 7 6 5 Virus A 7. .5 7 8 7.5 5 5.5 3. - Aardappelcystenaaltje Pa3 . 8 .5 8 7. Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers en letters pagina 24 .5 7.5 8 9 8 5. .5 Stootblauw 8 8 8 8 9 6 7 5 8 6 8 8.5 6 5 7. .5 5 5 4 5.5 7.5 5 5 4 Kooktype A AB A B BC BC AB BC B BC AB AB A BC AB AB AB Geschikt voor v v v f v cp v f v f v v v f v v vb Bladrolvirus 6 7 6 6 7 6 7 6 4 8 6.5 8 9 6 6 6. - Aardappelcystenaaltje Pa2 . . . - Schurft 6.5 7 6. . . . . .5 8 5.5 5 7 Virus Yn 8.5 Phytophthora (loof) 2. .5 9 8 7.5 8 9 Opbrengst 8 5. . .5 9. AMBASSADOR De eigenschappen in deze tabel ANNABELLE gelden onder Nederlandse AMOROSA ARMADA ARIELLE ALMERA omstandigheden. .5 8 8 6 7. . . .5 4 4 3 4 4 4 Resistentie Phytophthora (knol) 8 9 6 7.5 6 6 8 7.5 Grootte van de knollen 7. 9 9 9 . .5 6 6 4 5 7 5 4 5 5 5 6 5.5 7. . .5 7 Schilkleur g g g g g g g g g g r g g g g g g Vleeskleur 6 6 6 8 5 4 6 6 7 7 6 8 8 6 6 6 6 Knolvorm ro o o lo ro r lo olo o ro lo o lo ro o lo o Diepte van de ogen 7 7 8 8 7 6.5 5. .5 8 7 6 8 8 8 8 7.5 5.5 8. 9 .5 4 7.5 4 4.5 7. . .5 7 7 9 8 7.5 Kiemrust 6.5 8 8 7.5 8 7 7. . .39.5 9 9 Drogestofgehalte 4 4 5 7 6. . .5 8 7 6 8 6 8. . .5 5 7.5 7. .5 5. .5 7 7 5.5 6 7 6.5 8 7 7 7 7 7 7. . 9 9 9 9 9 Aardappelcystenaaltje Ro2/3 .5 7 4.5 6 7.5 7 4 8.

5 8 7 8 9 7 9 Grootte van de knollen 8.5 7.5 5. .5 8 4 7 5 6.5 3.5 7.5 Virus Yn 6.5 8 7 7 7 7 8 8.5 7 5 6 8 6 6 6 Loofontwikkeling 8 7 8 6 7.5 10 8 6 4. . . .5 Phytophthora (loof) 5 4.5 7 6 5 4 3.5 4 6 8 7 Wratziekte o o o o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 9 9 9 9 8 .5 9 6.5 9 7 9 7. . .5 7 7. .5 6 9 5. .5 5 5 Kooktype A B B BC B AB B B B AB BC B B AB AB Geschikt voor v v vf zz z v vf v v v v v vfc v v v v Bladrolvirus 7 7 6 8 6 5.5 5.5 6 5 8 8 Kiemrust 4 6 5 7 8 6. . .5 6 4. . . .5 7. 8 9 9 9 .5 7 Drogestofgehalte 4 6 7. .5 5 6 7. .39. . .5 7.5 8 Virus A 4 4. .5 8 8.5 7. . 9 8 . .5 9 8 9 9 6. 9 9 . 9 9 9 Aardappelcystenaaltje Ro2/3 .5 7 7 8 6 5 6 5.5 6.5 7.5 Schilkleur g g r g g g r r g g r g g g g g g Vleeskleur 6 6 7 4 6 6 4 7 6 7 8 6 6 8 7 6 8 Knolvorm o lo lo ro r o ro roo lo o r o lo olo lo roo o Diepte van de ogen 8 7 7. Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers en letters pagina 24 . .5 5. . .5 7 8 7 8 7 7. . . - Aardappelcystenaaltje Pa3 .5 6. .5 8. .5 8 8 9 8 8 8 6 8 8 8 7 6.5 7 7. . . AVARNA CAESAR BELLINI BARNA BINTJE AVEKA Eigenschappen Vroegrijpheid 7 8 5 3. De eigenschappen in deze tabel BILDTSTAR gelden onder Nederlandse CARRERA ARTEMIS BARTINA BINELLA ASTERIX BURREN CARLITA BARAKA BERBER ARNOVA omstandigheden. - Schurft 6 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 Stootblauw 8 8 7.5 6 8 6 6 6. . .5 Opbrengst 9 8 9 6. . 9 9 . .5 8 7 7 8 5 8 7 5.5 4 3 4 6 5 5 Resistance Phytophthora (knol) 6. . .5 5 4.5 5 7 7 5.5 5 4 4 5.5 6.5 6 5 7 8 7 7 8 8 7 5 7 8 7 12 13 . .5 9 10 9 6 10 10 Virus X 6 6 10 4 8.5 6 6 5 6 6 7 7. . .5 5.5 4.5 8 10 9. .5 7. - Aardappelcystenaaltje Pa2 .5 6 8 6.5 8.5 8 7.

5 8 8 7 5. . 9 .5 8 14 15 .5 4 5 7 4 6 4 6 7 7 6 6 6. 9 9 9 .5 7.5 5.39. .5 7 7 8 7 4. . 9 .5 9 6 7 7 Phytophthora (loof) 6 4. - Aardappelcystenaaltje Pa3 .5 4 4. . .5 5 7.5 6 4.5 8 Virus A 6. .5 4. . .5 7 4 6 5 7 4 5. . .5 9 6 6 6 Wratziekte o o o o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 .5 7 9 6 6. . .5 7 6. .5 10 10 2 7 5 9 9. . . . . FABULA FALUKA DRAGA FOLVA DITTA DORÉ Eigenschappen Vroegrijpheid 6 7 5.5 7 4 5 8 7.5 7 6. 9 9 .5 5.5 8 7 7 Schilkleur g r r g dg g g g g g g g g g g g g Vleeskleur 7 7 6 6 7.5 8 9.5 6 Drogestofgehalte 8 8 7 7.5 8 7 8 4 6. .5 6.5 7 7 7. .5 8 5 6 6 7. . - Aardappelcystenaaltje Pa2 .5 5 9 8. FRIESLANDER EIGENHEIMER CHALLENGER De eigenschappen in deze tabel gelden onder Nederlandse COURAGE FONTANE DIAMANT EVEREST EXQUISA DÉSIRÉE FELSINA FESTIEN omstandigheden. . .5 7 7 5.5 7.5 9 8 7 Virus X 7 7 10 6 5. Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers en letters pagina 24 . . - Schurft 6 5. . .5 8 5 8 8 7 8 7 7 Virus Yn 6. . . . .5 7 7 9 6 7 9 8.5 7 8 5.5 8 6.5 6 9 7 7 8 5 6 7 7 3 6 6 9 Kiemrust 7 7 5. .5 6 7 6. .5 5.5 7 7.5 6 8 5 9. .5 4 7 5 4 4.5 7 6. . . .5 7. . .5 8 6 5 4 Resistance Phytophthora (knol) 9 6 7.5 6 6 7 Loofontwikkeling 7 7.5 5 6 5 2. . . . 9 9 9 9 9 Aardappelcystenaaltje Ro2/3 .5 9 8 7.5 9 5.5 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 6.5 9. .5 5.5 7.5 5 Kooktype BC BC BC B AB BC B C B A AB B BC BC BC AB Geschikt voor vf c vf vf vs v v vi v v v v vf z vf f vf Bladrolvirus 5. .5 8 5 7 6.5 6 7 Stootblauw 7 7. 9 . .5 8 6 6 6 5 7 6 7 Knolvorm olo ro lo o lo o ro o o lo o lo olo ro o o o Diepte van de ogen 8 6 8 7 8 8 6 6 7 7 8 8 7 5 8 7 7 Grootte van de knollen 8 8 8 7 7 7 8.5 8 8.5 7 Opbrengst 7.

5 7 7 9 10 9 9 9 9 Virus X 9.39.5 8 Opbrengst 8 7. . .5 7. .5 6 7 7.5 Phytophthora (loof) 5. .5 7 6.5 7 8 6 8 7.5 8.5 8 7.5 7 5 6. - Schurft 5 4 5. .5 8 7 7 7 7. 9 9 9 9 - Aardappelcystenaaltje Ro2/3 .5 7 6 6 4 6 6 6. . . 8 .5 16 17 . .5 4 7.5 6. . . .5 9 8. . .5 6 8 6 7 7.5 Kiemrust 6.5 6 5 6. . .5 6. . .5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 7. . . .5 9. 9 .5 7.5 6 7. JAERLA IMPALA HANSA HEROS FRISIA IRENE INOVA Eigenschappen Vroegrijpheid 6.5 7. LADY OLYMPIA LADY CHRISTL De eigenschappen in deze tabel LADY CLAIRE INNOVATOR KENNEBEC gelden onder Nederlandse GRANOLA LABADIA KONDOR HERMES KURODA omstandigheden.5 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7.5 7 8. .5 7 8.5 6. . - Aardappelcystenaaltje Pa3 . .5 8 6. Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers en letters pagina 24 .5 6 6 6 7 8. . .5 7 9 8.5 7 4 5 5 4 8 4 6. .5 7 6 6 6.5 7. .5 7 9 Virus Yn 5.5 7.5 5.5 6. .5 6 4 6.5 6.5 8.5 3 6 6 5 5 2. .5 Loofontwikkeling 7. . .5 5.5 Stootblauw 7.5 8 8. .5 9 6.5 8. 9 9 .5 7.5 6 6 5 7 8 7 8 6 8 7 8 8 7.5 7 7 7 Knolvorm o ro lo ro roo lo lo lo r roo ro lo o o lo ro lo Diepte van de ogen 8 7 8 6 8 8 8 8 7 7 8 6 7 8 9 7. .5 7. .5 3.5 7.5 7 7 7 4. .5 7 6 6 5.5 7. .5 5 6 8 9.5 5 6. . .5 6 7 6 7 8 6 5 Wratziekte o o o o o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 9 9 . . . .5 5.5 6 6.5 8 4 7 7 6 7 7 7. .5 7 Grootte van de knollen 8 6.5 Drogestofgehalte 7.5 7 8 6.5 7 7.5 3 Resistance Phytophthora (knol) 6 6 4 8 6.5 9 6 8 7 6 7 7 7.5 Kooktype AB B AB BC B AB B AB D AB BC B B B A/AB BC C Geschikt voor v v vs c v v vf v v v fc v v v v c vf Bladrolvirus 7 7 5 7 7.5 8 7 8.5 6 7 7 7 Virus A 8 10 9 8 9. 9 . - Aardappelcystenaaltje Pa2 .5 7 6.5 8. .5 5 6 6 4.5 2. . .5 8 8 Schilkleur g lg g g g g br g r g lg r r g g g g Vleeskleur 5 6 6.

5 8 8. - Schurft 6 6 5 5 6 6 4 7 5 7. .5 7. .5 7.5 7 4.5 6 6 5 6 4 4. .5 7. .5 9 Drogestofgehalte 9. .5 6 3 7. .5 8. 9 9 9 9 9 .5 8 7 7 7 5.5 7 7.5 7 7 5 5. 9 9 9 9 Aardappelcystenaaltje Ro2/3 .5 5 3 7 5.5 10 6. .5 7 4 4 4.5 5 6.5 6 7 5.5 6 6 5 7 6. .5 7 7 7.5 6.5 8 8 5 8 8 8 8 8 8 Grootte van de knollen 7 8 7.5 8 8 6.5 5 6. .5 7 8 9.5 4 8 8.5 7 7 9 8 8.5 7. .5 8 7 7 7 7 7.5 7 4.5 Kooktype C B B AB B AB AB BC BC BC BC AB BC AB A A Geschikt voor c v v v vf v v vfp fc v z vf v v v v v Bladrolvirus 6 6 6 7 5.5 8 8 7.5 7 9 7. . . .5 7 5. . .5 Stootblauw 5 7 7. .5 8 7.5 8 7 7 10 8 10 Virus Yn 7. . . .5 8 7 8 8 Schilkleur r g g g r g g g g g g g g g r g g Vleeskleur 6 7 6 7 6 6 6 6 6 7 4 8 7 6 7 8 8 Knolvorm r o lo o olo lo ro o olo o r lo olo lo o lo lo Diepte van de ogen 6 7 8 8 8 8 7 7. 8 .5 4.5 7 Opbrengst 8 7 6. .5 7.5 7 7. .5 8 6 6 7 7 Wratziekte o o o o o o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 9 9 9 9 9 .5 7 7 3 5. .5 5 5 4. - Aardappelcystenaaltje Pa3 .5 7 7 7 8 5 7 8 7 7.5 6.5 Phytophthora (loof) 3 4. 8 - Aardappelcystenaaltje Pa2 . . . 9 .39.5 8 8.5 Loofontwikkeling 7.5 6.5 9. .5 7 6.5 8 8 9 7. . .5 9 7.5 8.5 8 7 7 4. 9 .5 Kiemrust 5. . LADY ROSETTA De eigenschappen in deze tabel MADELEINE MARITIEMA gelden onder Nederlandse MONALISA MARANCA MARFONA MIRANDA MONDIAL MANITOU MARKIES MERANO MOZART MELODY omstandigheden.5 7 5 8 6 8.5 7 8 7.5 7. .5 7.5 7. .5 6.5 7 3. Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers en letters pagina 24 .5 7. .5 8 8 8 4 8 8 7 10 10 10 Virus X 10 10 9 7 6. .5 6.5 7.5 8 7.5 3.5 3.5 8 8 8 8 6. .5 5.5 4.5 6 7.5 6 4. 9 . .5 Resistance Phytophthora (knol) 5. LATONA MUSICA NICOLA LISETA Eigenschappen Vroegrijpheid 7 8 7. . . .5 7 18 19 .5 Virus A 10 8.

. 7 - Aardappelcystenaaltje Pa2 . .5 7 6 Opbrengst 9. Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers RUSSET BURBANK en letters pagina 24 .5 7.5 9 Kooktype B BC B AB BC AB AB B B B AB C B B C B BC Geschikt voor v vfc v v vf v v v v v v f v v vf v c Bladrolvirus 5 6.5 6.5 6 4 6 7.5 6 8 7 7. .5 Loofontwikkeling 8.5 6 6 6 7. .5 6 4.5 10 10 Virus X 9 8 5 9.5 5 7 5 5.5 7 6 6 4 5 4 4 6 9 6 6 6 Knolvorm o ro o ro lo olo ro lo oro ro oro lo oro olo lo oro ro Diepte van de ogen 7 7 8 8 8 8 7 9 7 6 7 6 7 8 9 7 5 Grootte van de knollen 8.5 8. . . .5 8 7.5 8 7 Drogestofgehalte 5 6.5 7 7.5 6. .5 6 Kiemrust 8 4 5 5 7. .5 9 6 Phytophthora (loof) 5 4 2 5.5 9 6 6.5 7.5 7. . . . . .5 7 8. . . .5 5 6 4 8 5.5 7 6 8. . .5 7 7. .5 5 7 7 7 7 3 9 7 7 7 7 Wratziekte o o o o o o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 9 9 . . . . . . . 7 - Aardappelcystenaaltje Pa3 .5 6 6. - Schurft 7 5 5 5 7 6 5 5.5 6 8 8 8.5 4 5 5 5 5. .5 6 6 5 5 Stootblauw 7 6 8 5 7. . .5 10 7 Virus Yn 7 6 4 9 7 7.5 8 7. .5 5 6 6. . .5 7 8 8 7 7 8 8 6.5 8 8 8 7.5 7 5 Virus A 10 3 9 7 3.5 8.5 4 8 4 5 5.5 8 7 8 5 8 6 7 7 8 6 7.5 7 6 6 6 7 5.5 6 Resistance Phytophthora (knol) 7 6 5 7 8 6.5 8 6 9 7 5 5. RED SCARLETT De eigenschappen in deze tabel gelden onder Nederlandse PROVENTO PREMIÈRE RUDOLPH SANTANA SATURNA PRIMURA ROMANO PICASSO omstandigheden.5 5.5 6 7.5 6.5 7 5. .5 7.5 6 7. .39.5 9 5. .5 8 8 8. .5 4 4. .5 6.5 8 7. . . 9 9 9 9 9 9 9 9 Aardappelcystenaaltje Ro2/3 .5 5 9 7. .5 7 7. RIVIERA SALINE SAFARI RAMOS RODEO SANTÉ ROKO Eigenschappen Vroegrijpheid 5.5 7 7 8 7. .5 9.5 6 20 21 .5 Schilkleur g(r) g g g g r g r r r r br g g g g g Vleeskleur 6 6 6 6. . .5 7 8 6 5 5 5. .5 5 8 6.5 7 8.

.5 7 5.5 7 7 Phytophthora (loof) 7 5 5 5.5 7 8 6. .5 6.5 8.5 8 8 6. . .5 5 5 6 5 6 5 4 4 5 6 Resistance Phytophthora (knol) 8 8 8 6 4.5 Wratziekte o o o o o o o Aardappelcystenaaltje Ro1 9 9 9 8 . . Overzicht van de raseigenschappen Zie voor toelichting op de cijfers en letters pagina 24 .5 8 7. .5 9 6 5. . . . . . 8 9 9 8 .5 Kiemrust 6 5 7 6 7.5 5.5 8 7 7 8 7 Drogestofgehalte 7.5 7 8 8 9 8 8 8 8 Grootte van de knollen 7 8 7 6 9 8 8 8 7. .5 Opbrengst 6. . .5 7. . . De eigenschappen in deze tabel gelden onder Nederlandse VICTORIA VOLUMIA SERESTA SYLVANA SOFISTA omstandigheden. - Aardappelcystenaaltje Pa3 8 . SPUNTA TAURUS VIVALDI SINORA ZAFIRA ZORBA VR 808 ULTRA SIFRA Eigenschappen Vroegrijpheid 5 5.5 5.5 8 4 7 Virus A 10 8 9 7 Virus X 6. - Aardappelcystenaaltje Pa2 9 . .5 7.5 8 6. .5 7 6.5 8 7 4 6. .5 8 8 8 7 7 7. .5 6 6 Knolvorm r ro oro o l roo rro lo olo olo o r olo l Diepte van de ogen 5 7 6.5 7 7 6 6.5 7 8 8 7 7. .5 5 6 6 7 8 Stootblauw 5 8 6 7 8 7 6 8 7. . 9 . .5 8 8 8 7 9 6.5 7.5 7 6.5 6 7 Loofontwikkeling 8 7. .5 6 7.5 6 7. .39. 8 .5 6.5 7 5 7 6. .5 7 8 7. .5 9 5 8 Kooktype AB B B B BC AB B AB AB BC AB c Geschikt voor zz v fc z v v c v vf v v c v f Bladrolvirus 6 6 4 7 7 6 6.5 6 6 6 7 Virus Yn 6.5 6.5 7 8 7 5 8 22 23 .5 8 8 7 6.5 6 9 7.5 9 7 7.5 7.5 6 6. 9 9 9 - Aardappelcystenaaltje Ro2/3 7 . - Schurft 6 4 7 5 6. .5 9 8 8 8 7 8 Schilkleur g g g g g g g lg g g g g g lg Vleeskleur 6 6 6 5 6 7 6 6 7 6 6 6. .

phytophthora. no proven resistance g yellow c crisps lg pale yellow s salads dr dark red b bakers r red p mashed potatoes lr light red i industrial processing br reddish brown z starch production g(r) yellow with red eyes zz starch production only 24 25 . internal bruising) 8 early 8 yellow 8 large r resistant 7 medium early 7 fairly yellow 7 large 9 very good resistance 6 medium early to medium late 6 pale yellow 6 medium-sized 8 good resistance 5 medium late 5 yellowish-white 5 small 7 fairly good resistance 4 late 4 white 4 very small 6 moderately resistant 3 very late 5 fairly susceptible Tuber shape Yield (mature) & dry matter 4 susceptible Dormancy r round content 3 very susceptible 9 very long ro round-oval 9 very high 8 long to very long o oval 8 high Wart disease (fysio 1) 7 long l long 7 good o resistent 6 medium to long lo long-oval 6 medium 5 medium long 5 low Resistance to potato cyst 4 short to medium long Shallowness of eyes 4 very low nematodes 3 short 9 very shallow Ro1 pathotype 1 of Globodera 8 shallow Cooking type rostochiensis Foliage development 7 rather shallow A firm Ro2.Explanatory notes on the table of variety properties ENGLISH Maturity Flesh colour Tuber size Resistances (virus.3 pathotype 2.3 of Globodera 9 very good 6 moderately deep B fairly firm rostochiensis 8 good 5 rather deep C floury Pa2 pathotype 2 of Globodera 7 fairly good 4 deep D very floury pallida 6 average 3 very deep Pa3 pathotype 3 of Globodera Suitable for pallida Skin colour v fresh consumption ≥ 7 resistent dg dark yellow f french fries . 9 very early 9 dark yellow 9 very large common scab.

9 zeer vroeg 9 donkergeel 9 zeer groot phytophthora. schurft en 8 vroeg 8 geel 8 groot stootblauw) 7 middenvroeg 7 tamelijk geel 7 groot r resistent 6 middenvroeg tot middenlaat 6 lichtgeel 6 middengroot 9 zeer goede resistentie 5 middenlaat 5 witgeel 5 klein 8 goede resistentie 4 laat 4 wit 4 zeer klein 7 redelijk resistent 3 zeer laat 6 matig resistent Knolvorm Opbrengst (rijp geoogst) + 5 tamelijk vatbaar Kiemrust r rond drogestofgehalte 4 vatbaar 9 zeer lang ro rondovaal 9 zeer hoog 3 zeer vatbaar 8 lang tot zeer lang o ovaal 8 hoog 7 lang l lang 7 goed Wratziekte (fysio 1) 6 middenlang lo langovaal 6 matig o resistent 5 middenlang 5 laag 4 kort tot middenlang Vlakheid van ogen 4 zeer laag Resistentie tegen 3 kort 9 zeer vlakogig aardappelcysteaaltjes 8 vlakogig Kooktype Ro1 pathotype 1 van Globodera Loofontwikkeling 7 tamelijk vlakogig A vastkokend rostochiensis 9 zeer goed 6 middendiepogig B redelijk vastkokend Ro2.NEDERLANDS Vroegrijpheid Vleeskleur Grootte van de knollen Resistenties (virussen. resistentie niet bewezen lg lichtgeel s salades dr donkerrood b poffen r rood p puree lr lichtrood i industriële verwerking br bruinrood z zetmeel g(r) geel met rode ogen zz uitsluitend zetmeelindustrie 26 27 .3 van Globodera 8 goed 5 tamelijk diepogig C melig rostochiensis 7 vrij goed 4 diepogig D zeer melig Pa2 pathotype 2 van Globodera 6 middelmatig 3 zeer diepogig pallida Geschikt voor Pa3 pathotype 3 van Globodera Schilkleur v verse consumptie pallida dg donkergeel f frites ≥ 7 resistent g geel c chips .3 pathotype 2.Toelichting op overzicht van de raseigenschappen DUTCH .

9 très précoce 9 jaune foncé 9 très gros gale commune.3 de Globodera 9 très bon 6 mi-profonds B assez bonne tenue rostochiensis 8 bon 5 assez profonds C farineuse Pa2 pathotype 2 de Globodera 7 assez bon 4 profonds D très farineuse pallida 6 moyen 3 très profonds Pa3 pathotype 3 de Globodera Apte à pallida Couleur de la peau v consommation de frais ≥ 7 résistante dg jaune foncé f frites .Commentaire du tableau des caractéristiques FRENCH .FRANÇAIS Maturité Couleur de la chair Grosseur des tubercules Résistance (virus. aucun resistence prouvé g jaune c chips lg jaune clair s salades dr rouge foncé b faire griller r rouge p purée lr rouge clair i transformation industrielle br brun roux z féculerie g(r) jaune avec yeux rouge zz féculerie uniquement 28 29 . noircissement 8 précoce 8 jaune 8 gros interne) 7 mi-précoce 7 assez jaune 7 gros r résistente 6 mi-précoce à mi-tardive 6 jaune pâle 6 moyen 9 très bonne résistance 5 mi-tardive 5 blanc jaunâtre 5 petit 8 bonne résistance 4 tardive 4 blanche 4 très petit 7 assez bonne résistance 3 très tardive 6 résistance moyenne Forme des tubercules Rendement(à l’état mûr) & 5 assez sensible Dormance r ronde matière sèche 4 sensible 9 très longue ro ronde à ovale 9 très élevé(e) 3 très sensible 8 longue à très longue o ovale 8 élevé(e) 7 longue l allongée 7 bon(ne) Galle verruqueuse (fysio 1) 6 mi-longue à longue lo ovale à allongée 6 moyen(ne) o résistante 5 mi-longue 5 bas(se) 4 courte à mi-longue Superficialité des yeux 4 très bas(se) Résistance au nématode à kyste 3 courte 9 très superficiels Ro1 pathotype 1 de Globodera 8 superficiels Type de cuisson rostochiensis Développement du feuillage 7 assez superficiels A bonne tenue Ro2.3 pathotype 2. phytophthora.

3 pathotype 2.ESPAÑOL Maduración Color de la carne Tamaño de los tubérculos Resistencia (virus. sarna 8 temprana 8 amarilla 8 grande común. azuleado) 7 semitemprana 7 bastante amarilla 7 grande r resistente 6 de semitemprana a semitardía 6 amarilla clara 6 mediano 9 muy buena resistente 5 semitardía 5 blanca amarillenta 5 pequeño 8 buena resistente 4 tardía 4 blanca 4 muy pequeño 7 bastante resistente 3 muy tardía 6 medianamente resistente Forma del tubérculo Rendimiento (estado de madurez) 5 bastante sensible Dormencia r redonda & materia seca 4 sensible 9 muy longa ro oval redondeada 9 muy alto 3 muy sensible 8 longa a muy longa o oval 8 alto 7 longa l larga 7 bueno Sarna verrugosa (fysio 1) 6 semi-longa a longa lo oval alargada 6 mediano o resistente 5 semi-longa 5 bajo 4 curta a semi-longa Superficialidad de los ojos 4 muy bajo Resistencia a nemátode de quiste 3 curta 9 muy superficiales Ro1 pathotype 1 de Globodera 8 superficiales Calidad culinaria rostochiensis Desarrolo del follaje 7 bastante superficiales A firme Ro2. ningún resistencia probado g amarilla c chips lg amarilla clara s ensaladas dr roja oscura b asar r roja p puré lr roja clara i elaboración industrial br parda roja z producción de almidón g(r) amarilla y ojos rojos zz unicamente la producción de almidón 30 31 . 9 muy temprana 9 amarilla oscura 9 muy grande phytophthora.3 de Globodera 9 muy bueno 6 semiprofundos B bastante firme rostochiensis 8 bueno 5 bastante profundos C harinosa Pa2 pathotype 2 de Globodera 7 bastante bueno 4 profundos D muy harinosa pallida 6 mediano 3 muy profundos Pa3 pathotype 3 de Globodera Apta para pallida Color de la piel v consumo fresco ≥ 7 resistente dg amarilla oscura f patatas fritas .Explicación de la relación de caracteristicas de las variedades SPANISH .

ITALIANO Maturazione Colore della pasta Grossezza del tuberi Resistenza (virus.3 di Globodera 8 buono 5 alquanto profondi cottura rostochiensis 7 alquanto buono 4 profondi C farinosa Pa2 patotipi 2 di Globodera 6 mediocre 3 molto profondi D molto farinosa pallida Pa3 patotipi 3 di Globodera Colore della buccia Adatta pallida dg giallo scuro v consumo fresco ≥ 7 resistente g gialla f patate fritte .3 patotipi 2. 9 molto precoce 9 giallo scuro 9 molto grande scabbia comune. maculatura blu 8 precoce 8 gialla 8 grande interna) 7 semiprecoce 7 alquanto gialla 7 grande r immune 6 semiprecoce a semitardiva 6 giallo chiaro 6 di media grandezza 9 buonissima immunità 5 semitardiva 5 bianco giallo 5 piccolo 8 buona immunità 4 tardiva 4 bianca 4 molto piccolo 7 alquanto immune 3 molto tardiva 6 mediocremente immune Forma del tubero Produzione (valutazione allo stato 5 alquanto sensibile Dormienza r tondeggiante maturo)& contenuto di sostanza 4 sensibile 9 molto lunga ro tondovale 9 molto elevata 3 molto sensibile 8 lunga a molto lunga o ovale 8 elevata 7 lunga l lungo 7 buona Cancro (fysio 1) 6 semi-lunga a lunga lo lungovale 6 mediocre o resistente 5 semi-lunga 5 bassa 4 corta a semi-lunga Profondità degli occhi 4 molto bassa Resistenza a nematode della 3 corta 9 molto superficiali patata 8 superficiali Typo di cottura Ro1 patotipi 1 di Globodera Svillupe del cespo 7 alquanto superficiali A resistente alla cottura rostochiensis 9 molto buono 6 di media profondità B alquanto resistente alla Ro2.Spiegazione del prospetto caratteristiche varietati ITALIAN . pytophthora. nessun resistenza provato lg giallo chiaro c patatine dr rosso scuro s insalate r rossa b abbrustolire lr rosso chiaro p puré br rosso bruno i trasformazione industriale g(r) gialla e occhi rosse z trasformazione in fecola zz esclusivamente all’industria della fecola 32 33 .

9 muito precoce 9 amarelo escuro 9 muito grande sarna comun.Explicacão do resumo das caracteristicas das variedades PORTUGUESE .PORTUGUÊS Maturação Cor da polpa Tamanho dos tubérculos Resistencia (virus. nenhum resistencia provado dg amarelo escuro f batatas fritas g amarela c batatas fritas de pacote lg amarelo claro s saladas dr vermelho escuro b assar r vermelha p puré lr vermelho escuro i processamento industrial br vermelho acastanhado z fécula g(r) amarela e olhos vermelhas. phytophthora.3 patotipo 2.3 de Globodera Desenvolvimento da folhagem 7 bastante superficiais A consistente rostochiensis 9 muito boa 6 semiprofundos B bastante consistente Pa2 patotipo 2 de Globodera 8 boa 5 bastante profundos C farinhenta pallida 7 bastante boa 4 profundos D muito farinhenta Pa3 patotipo 3 de Globodera 6 mediana 3 muito profundos pallida Própria para ≥ 7 resistente Cor da casca v consumo fresco . zz somente indústria de fécula 34 35 . azulamento) 8 precoce 8 amarela 8 grande r resistente 7 semiprecoce 7 bastante amarela 7 grande 9 muito boa resistência 6 semiprecoce a semitardia 6 amarelo claro 6 semigrande 8 boa resistência 5 semitardia 5 branco amarelado 5 pequeno 7 bastante resistência 4 tardia 4 polpa branca 4 muito pequeno 6 moderadamente resistente 3 muito tardia 5 bastante susceptível Forma dos tubérculos Produção (maduro) & matéria 4 susceptível Dormência r redonda seca 3 muito susceptível 9 muito longa ro redondo-ovalada 9 muito alto 8 longa até muito longa o oval 8 alto Cancro (fysio 1) 7 longa l alongada 7 bom o resistente 6 semi-longa até longa lo oval-alongada 6 moderado 5 semi-longa 5 baixo Resistencia à nématode de cisto 4 curta até semi-longa Profundidade dos olhos 4 muito baixo Ro1 patotipo 1 de Globodera 3 curta 9 muito superficiais rostochiensis 8 superficiais Tipo cozinhado Ro2.

Erläuterung zur Übersicht der Sorteneigenschaften GERMAN . phytophthora.3 Pathotyp 2. Blaufleckigkeit) 8 früh 8 gelb 8 groß r resistent 7 mittelfrüh 7 ziemlich gelb 7 groß 9 sehr gute Resistenz 6 mittelfrüh bis mittelspät 6 hellgelb 6 mittelgroß 8 gute Resistenz 5 mittelspät 5 weißgelb 5 klein 7 ziemlich resistent 4 spät 4 weiß 4 sehr klein 6 mäßig resistent 3 sehr spät 5 ziemlich anfällig Knollenform Ertrag (in reifen Zustand) und 4 anfällig Keimruhe r rund Trockenstoffgehalt 3 sehr anfällig 9 sehr lang ro rundoval 9 sehr hoch 8 lang bis sehr lang o oval 8 hoch Krebs (fysio 1) 7 lang l lang 7 gut o krebsfest 6 mittellang bis lang lo langoval 6 mäßig 5 mittellang 5 niedrig Resistenz gegen 4 kurz bis mittellang Augenlage 4 sehr niedrig Kartoffelnematode 3 kurz 9 sehr flachäugig Ro1 Pathotyp 1 de Globodera 8 flachäugig Kochtyp rostochiensis Krautentwicklung 7 ziemlich flachäugig A festkochend Ro2.3 de Globodera 9 sehr gut 6 mitteltiefäugig B ziemlich festkochend rostochiensis 8 gut 5 ziemlich tiefäugig C mehlig Pa2 Pathotyp 2 de Globodera 7 ziemlich gut 4 tiefäugig D sehr melig pallida 6 mittelmäßig 3 sehr tiefäugig Pa3 Pathotyp 3 de Globodera Geeignet für pallida Schalenfarbe v frischen Verzehr ≥ 7 resistent dg dunkelgelb f Pommes frites . kein nachgewiesener g gelb c Chips Resistenz lg hellgelb s Salate dr dunkelrot b rösten r rot p Püree lr hellrot i industrielle Verarbeitung br braunrot z Stärke g(r) gelb mit rote Augen zz ausschließlich die Stärkeindustrie 36 37 . 9 sehr früh 9 dunkelgelb 9 sehr groß Schorf.DEUTSCH Reifezeit Fleischfarbe Knollengröße Resistenz (Virus.

długi 5 niskie 5 średniodługi Głębokość oczek 4 bardzo niskie Odporność na 4 krótki .Wyja ś nienia symboli opisu wła ś ciwo ś ci odmian POLISH . brak dowiedzionej Kolor skórki f frytki odporności dg ciemnożółty c chipsy g żółty s sałatki lg jasnożółty b pieczenie dr ciemnoczerwony p puree r czerwony i przetwórstwo przemysłowe lr lekko czerwony z produkcja skrobi br czerwonawo-brązowy zz wyłącznie produkcja skrobi g(r) żółty z czerwonymi oczkami 38 39 .POLSKI Dojrzewanie Kolor miąższu Rozmiar bulw Odporność (wirusy. 6 jasnożółty 6 średnie 9 bardzo wysoka odporność średniopóźne 5 żółtawo-biały 5 małe 8 wysoka odporność 5 średniopóźne 4 biały 4 bardzo małe 7 dość wysoka odporność 4 późne 6 średnio odporna 3 bardzo późne Kształt bulw Plon (dojrzewanie) & zawartość 5 średnio wrażliwa r okrągły suchej masy 4 wrażliwa Okres spoczynku ro okrągłoowalny 9 bardzo wysokie 3 bardzo wrażłiwa 9 bardzo długi o owalny 8 wysokie 8 długi .bardzo długi l podłużny 7 dobre Rak ziemniaka (fysio 1) 7 długi lo podłużno-owalny 6 średnie o odporna 6 średni . uszkodzenia 8 wczesne 8 żółty 8 duże wewnętrzne) 7 średniowczesne 7 lekko żółty 7 duże r odporna 6 średniowczesne .średniodługi 9 bardzo płytkie mątwika 3 krótki 8 płytkie Typ konsumpcyjny Ro1 patotyp 1 Globodera 7 dość płytkie A zwięzły rostochiensis Rozwój liści 6 lekko głębokie B lekko zwięzły Ro2/3 patotyp 2. zaraza ziemniaka. 9 bardzo wczesne 9 ciemnożółty 9 bardzo duże parch zwykły.3 of Globodera 9 bardzo dobry 5 dość głębokie C mączysty rostochiensis 8 dobry 4 głębokie D bardzo mączysty Pa2 patoytp 2 Globodera pallida 7 całkiem dobry 3 bardzo głebokie Pa3 patotyp 3 Globodera pallida 6 średni Przeznaczenie ≥ 7 odporna v spożycie bezpośrednie .

tamelijk vlakogig. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. onvatbaar voor wratziekte. goede resistentie tegen blauw.nl 41 . 40 2011 . goede resistentie tegen virus X. Lichtkiem • groot. Opbrengst • hoog. Loofontwikkeling • vrij goed. tamelijk vlakogig. Consumptie kwaliteit • vastkokend.nivap. gesloten bladsilhouet. kiemrust middenlang tot lang. Knollen • groot. gele schil. matig resistent tegen schurft. uniform van sortering. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis.A Accent Alcmaria x AM 66-42 Alcmaria x AM 66-42 Accent A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. uniform van vorm. lichtgeel vlees. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Drogestofgehalte • zeer laag. tussentype loof structuur. geschikt voor verse consumptie. zeer weinig of niet bloeiend. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig tot weinig wortelpuntjes. groen tot lichtgroen groen blad. gele. matig resistent tegen bladrol. rondovaal. dik cylindrisch. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. matig ruwe tot ruwe schil. midden groot tot groot. Knollen • rondovaal. sporadisch kookverkleuring. redelijk resistent tegen virus A.

Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend.nivap. kiemrust middenlang tot lang. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en zeer goede resistentie tegen Phytophthora in knol. tamelijk vlakogig. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis.A Adora Primura x Alcmaria Primura x Alcmaria Adora A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg tot vroeg. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Drogestofgehalte • zeer laag. zeer groot. gele schil. uniform van vorm.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. sporadisch kookverkleuring. zeer uniform van sortering. ge- schikt voor verse consumptie. rijk bloeiend. lichtgeel vlees. redelijk resistent tegen bladrol en virus A. Opbrengst • matig tot laag. dik cylindrisch. half open tot gesloten bladsilhouet. tamelijk vatbaar voor schurft. Lichtkiem • midden groot tot groot. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. Knollen • ovaal. stengeltype loof structuur. ovaal. Knollen • groot. matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. 42 2011 . goede resistentie tegen blauw. zeer goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. gladde tot matig gladde schil. ta- melijk vlakogig. Loofontwikkeling • goed. kiemtop klein tot mid- den groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. gele. matig tot weinig wortelpuntjes.nl 43 . groen tot lichtgroen groen blad. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis.

vlakogig.72 x Sirco Agata A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. Opbrengst • hoog. tamelijk vatbaar voor virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. geschikt voor verse consumptie. Loofontwikkeling • goed. matig resistent tegen bladrol. Morphologische kenmerken Plant • laag. groen tot lichtgroen groen blad. ovaal. goede resistentie tegen blauw. lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. gele schil. lichtgeel vlees.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.72 x Sirco BM 52. Consumptie kwaliteit • vastkokend. onvatbaar voor wratziekte.nl 45 .A Agata BM 52. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. gladde tot matig gladde schil. half open tot gesloten bladsilhouet. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. zeer uniform tot uniform van sortering. bladtype loof structuur. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. weinig bloeiend. zeer uniform van vorm. midden groot tot groot. vlakogig. Drogestofgehalte • laag. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. sporadisch tot weinig kookver- kleuring. Lichtkiem • midden groot. matig wortelpuntjes. gele. dik cylindrisch. tamelijk vatbaar voor schurft. kiemrust kort tot middenlang. Knollen • groot. 44 2011 . Knollen • ovaal.nivap.

zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en zeer sterk tot sterk behaard aan basis. vlakogig. langovaal. geel vlees. gladde tot matig gladde schil. Knollen • langovaal. gele schil. groot. geschikt voor frites. Morphologische kenmerken Plant • hoog. tussentype loof structuur. sporadisch kook- verkleuring.A Agria Quarta x Semlo Quarta x Semlo Agria A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. 46 2011 . stengels met matige antho­cyaan verkleuring. rijk bloeiend. groen groen blad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele. uniform van vorm. matig tot weinig wortelpuntjes. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. dik cylindrisch. Opbrengst • zeer hoog. vatbaar voor schurft. kiemrust lang.nl 47 . vlakogig. Knollen • groot. uniform van sortering. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.nivap. kiemtop midden groot met zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring. Drogestofgehalte • goed. goede resistentie tegen blauw. zeer goede resistentie tegen virus A. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. Loofontwikkeling • goed. Lichtkiem • groot. matig resistent tegen bladrol. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. open tot matig open bladsilhouet.

zeer uniform tot uniform van sortering. 48 2011 . groot. tamelijk vatbaar voor schurft. weinig tot licht kookverkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. onvatbaar voor wratziekte. Opbrengst • hoog. Drogestofgehalte • goed tot matig. Lichtkiem • midden groot. geschikt voor verse consumptie. tamelijk vlakogig. sten- gels met lichte antho­cyaan verkleuring. rondovaal. Knollen • rondovaal. conisch. groen tot lichtgroen groen blad. tamelijk vlakogig. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. zeer goede resistentie tegen blauw. matig bloeiend. kiemtop klein tot midden groot met matige antho­cyaan verkleuring. kiemrust middenlang. gele. tussentype loof structuur. half open bladsilhouet. matig ruwe schil. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. redelijk resistent tegen bladrol en goede resistentie tegen virus Yn. Knollen • groot.nl 49 .A Ajiba Aminca x Ve 709 Aminca x Ve 709 Ajiba A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. zeer uniform tot uniform van vorm.nivap. witgeel vlees. veel tot matig wortelpuntjes. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. Loofontwikkeling • vrij goed. gele schil. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis.

licht kook- verkleuring. wit vlees. tamelijk vlakogig tot middendiepogig. matig resistent tegen blauw. gele schil. half open tot gesloten bladsilhouet. tamelijk vlakogig tot middendiepogig. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en zeer goede resistentie tegen Phytophthora in knol.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform tot redelijk uniform van sortering. tamelijk vatbaar voor virus Yn. kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. midden groot tot groot. 50 2011 . ruwe schil. geschikt voor chips en puree. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. rijk bloeiend. kiemrust lang. onvatbaar voor wratziekte. bol-vormig. matig resistent tegen bladrol. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Lichtkiem • klein.A Allure Astarte x SVP AM 66-42 Astarte x SVP AM 66-42 Allure A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat tot laat. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. donkergroen tot groen groen blad. Opbrengst • matig tot laag.nl 51 . Drogestofgehalte • zeer hoog. rond. Knollen • middengroot.nivap. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. virus A en virus X. stengeltype loof structuur. gele. weinig wortelpuntjes. matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. Knollen • rond. matig resistent tegen schurft. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. uniform tot redelijk uni- form van vorm.

redelijk resistent tegen blauw. Knollen • groot. 52 2011 . onvatbaar voor wratziekte. veel tot matig wortelpuntjes. matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. redelijk resistent tegen bladrol en matig resistent tegen virus Yn. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. tussentype loof structuur. lichtgeel vlees. kiemtop zeer klein tot klein met lichte antho­cyaan verkleuring. uniform van sortering. Knollen • langovaal. midden groot tot groot. uniform van vorm. matig resistent tegen schurft. matige antho­ cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis.A Almera BM 77-2102 x AR 80-031-20 BM 77-2102 x AR 80-031-20 Almera A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. Lichtkiem • midden groot.nl 53 . stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. gladde schil. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. vlakogig. Loofontwikkeling • vrij goed. Opbrengst • zeer hoog tot hoog. conisch. Drogestofgehalte • laag. vlakogig. geschikt voor verse consumptie. langovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. open bladsilhouet. kiemrust middenlang. weinig kookverkleuring.nivap. matig tot weinig bloeiend. gele schil. gele. groen groen blad.

kiemrust middenlang tot lang. stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. sterke tot matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. gele. geschikt voor frites. gele schil. Knollen • middengroot. Loofontwikkeling • goed. re- sistent tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. groen groen blad. tamelijk vatbaar voor blauw. vlakogig. kiemtop midden groot met matige antho­ cyaan verkleuring. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig.nl 55 . vlakogig. Opbrengst • goed. matig resistent tegen virus Yn. matig bloeiend. Lichtkiem • groot. Drogestofgehalte • goed. 54 2011 . half open tot gesloten bladsilhouet. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. uniform van vorm. lichtgeel vlees. weinig kookverkleuring. vatbaar voor schurft. matig ruwe schil. bladtype loof structuur.nivap. groot.A Ambassador AR91-1012 x Innovator AR91-1012 x Innovator Ambassador A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. matig wortelpuntjes. uniform tot redelijk uniform van sortering. conisch. ovaal tot langovaal. Knollen • ovaal tot langovaal. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig.

vlakogig tot tamelijk vlakogig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform van vorm. Knollen • zeer groot tot groot. gladde schil. uniform van sortering. vlakogig tot tamelijk vlakogig. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. gele schil.nl 57 . Loofontwikkeling • vrij goed tot middelmatig. goede resistentie tegen virus Yn. sporadisch kookver- kleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. dik cylindrisch. Lichtkiem • midden groot tot groot. onvatbaar voor wratziekte. donkergroen tot groen groen blad. 56 2011 . kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. tamelijk geel vlees. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Drogestofgehalte • zeer laag.A Ambra Berber x Caesar Berber x Caesar Ambra A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. tamelijk vatbaar voor schurft. goede resistentie tegen blauw. Opbrengst • goed. kiemrust lang. tussentype loof structuur. matig tot weinig bloeiend.nivap. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ovaal. veel tot matig wortelpuntjes. Knollen • ovaal. gele. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. geschikt voor verse consumptie.

stengeltype loof structuur. Opbrengst • matig tot laag. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. 58 2011 . redelijk resistent tegen schurft. kiemrust middenlang tot lang. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. Lichtkiem • midden groot tot groot.nivap. Drogestofgehalte • hoog. geschikt voor frites. sporadisch kookverkleuring. Knollen • groot. matig resistent tegen blauw. vlakogig. gele schil. uniform van sortering.nl 59 .Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Knollen • rondovaal. ma- tige tot lichte antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. rondovaal. uniform van vorm. onvatbaar voor wratziekte.A Amora Première x Anosta Première x Anosta Amora A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. rijk tot matig bloeiend. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. donker- groen groen blad. vlakogig. matig tot weinig wortelpuntjes. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. open bladsilhouet. conisch. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. midden groot. tamelijk geel vlees. tamelijk vatbaar voor virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. gladde tot matig gladde schil. gele. Loofontwikkeling • goed. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring.

A Amorosa Arinda x Impala Arinda x Impala Amorosa A
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • middenvroeg; kiemrust kort tot middenlang.
Knollen • groot, langovaal, uniform van vorm,
rode schil, tamelijk vlakogig; goede
resistentie tegen blauw.
Opbrengst • zeer hoog; uniform van sortering.
Drogestofgehalte • matig.
Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend; licht kook-
verkleuring; geschikt voor verse consumptie.
Loofontwikkeling • vrij goed.
Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig
resistent tegen Phytophthora in knol; matig
resistent tegen bladrol en redelijk resistent te-
gen virus Yn; resistent tegen Ro1 van Globodera
rostochiensis; tamelijk vatbaar voor schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • middelmatig tot hoog, tussentype loof struc-
tuur; stengels met zeer sterke tot sterke
antho­cyaan verkleuring; midden groot tot
groot, groen groen blad, half open bladsil-
houet; matig tot weinig bloeiend, lichte antho­
cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • langovaal; rode, gladde tot matig gladde
schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
Lichtkiem • groot, conisch, sterke antho­cyaan verkleuring
en sterk behaard aan basis; kiemtop mid-
den groot tot groot met lichte antho­cyaan
verkleuring; matig wortelpuntjes.

60 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 61

A Anaïs Monalisa x Lizen Monalisa x Lizen Anaïs A
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • zeer vroeg; kiemrust middenlang.
Knollen • groot, ovaal, uniform van vorm,
gele schil, middendiepogig.
Opbrengst • hoog; zeer uniform van sortering.
Drogestofgehalte • laag.
Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend; geen kook-
verkleuring; geschikt voor verse consumptie.
Loofontwikkeling • vrij goed.
Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof; vatbaar
voor bladrol, resistent tegen virus A en
vatbaar voor virus Yn; vatbaar voor schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • middelmatig tot hoog; stengels met
lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring;
midden groot, groen groen blad, half
open tot gesloten bladsilhouet; weinig
bloeiend, sterke tot matige antho­cyaan
verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • ovaal; gele, gladde tot matig gladde
schil; geel vlees; middendiepogig.
Lichtkiem • groot, conisch, geen of zeer lichte antho­cyaan
verkleuring en sterk tot matig behaard
aan basis; kiemtop midden groot tot groot
met lichte tot zeer lichte antho­cyaan
verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.

62 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 63

A Annabelle Nicola x Monalisa Nicola x Monalisa Annabelle A
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • vroeg; kiemrust kort.
Knollen • middengroot, langovaal, uniform
van vorm, gele schil, vlakogig;
goede resistentie tegen blauw.
Opbrengst • hoog tot goed; uniform van sortering.
Drogestofgehalte • laag.
Consumptie kwaliteit • vastkokend; geen kookverkleuring;
geschikt voor verse consumptie.
Loofontwikkeling • vrij goed.
Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig
resistent tegen Phytophthora in knol; goede
resistentie tegen bladrol en goede resistentie
tegen virus Yn; onvatbaar voor wratziekte;
resistent tegen Ro1 en Ro2/3 van Globodera
rostochiensis; tamelijk vatbaar voor schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • middelmatig tot hoog, bladtype loof struc-
tuur; stengels met lichte tot zeer lichte
antho­cyaan verkleuring; groen groen blad;
weinig bloeiend, geen of zeer lichte antho­
cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • langovaal; gele, gladde schil;
geel vlees; vlakogig.
Lichtkiem • groot, conisch, matige tot lichte antho­cyaan
verkleuring en sterk tot matig behaard aan ba-
sis; kiemtop midden groot tot groot met lichte
antho­cyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.

64 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 65

conisch. vlakogig. Opbrengst • laag. Lichtkiem • midden groot. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tussentype loof structuur. Knollen • groot. geschikt voor frites.nl 67 . sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. zeer uniform tot uniform van vorm. veel tot matig wortelpuntjes. matig resistent tegen blauw. Drogestofgehalte • hoog tot goed. zeer goede resistentie tegen virus A. vlakogig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. Loofontwikkeling • vrij goed. gladde tot matig gladde schil. tamelijk vatbaar voor virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. tamelijk vatbaar voor schurft. 66 2011 . lichtgeel vlees. matig resistent tegen bladrol. kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte antho­cyaan ver- kleuring. zeer uniform tot uniform van sortering. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en zeer goede resistentie tegen Phytophthora in knol. Knollen • rondovaal.nivap. weinig kookverkleuring. midden groot tot groot. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring.A Anosta Ostara x Provita Ostara x Provita Anosta A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. rondovaal. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. kiemrust middenlang tot lang.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele. donker- groen tot groen groen blad. gele schil. onvatbaar voor wratziekte. weinig bloeiend. open bladsilhouet. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis.

nl 69 . Drogestofgehalte • laag.nivap. bladtype loof structuur. gele schil. groen groen blad. redelijk resistent tegen blauw. vlakogig. groot. Opbrengst • goed tot matig. redelijk resistent tegen bladrol. vlakogig. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. Knollen • groot. half open bladsilhouet. gladde schil. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Loofontwikkeling • vrij goed.A Arielle Nicola x AR 73-21-27 Nicola x AR 73-21-27 Arielle A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. ovaal. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. licht- geel vlees. conisch.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele. goede resistentie tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. kiemtop klein tot midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. matig wortelpuntjes. kiemrust middenlang tot lang. tamelijk vatbaar voor schurft. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. ge- schikt voor verse consumptie. 68 2011 . Lichtkiem • midden groot tot groot. Knollen • ovaal. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. uniform van vorm. weinig bloeiend. uniform van sortering. sporadisch kookverkleuring. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring.

tamelijk vatbaar voor virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. zeer uniform tot uniform van vorm. kiemtop midden groot tot groot met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. matig resistent tegen schurft. Drogestofgehalte • laag. Knollen • groot.nl 71 . lichtgeel vlees. veel wortelpuntjes. 70 2011 . Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. kiemrust middenlang. redelijk resistent tegen blauw.A Arinda Vulkano x AR 74-78-1 Vulkano x AR 74-78-1 Arinda A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. geschikt voor verse consumptie. tussentype loof structuur. dik cylindrisch. weinig kookverkleuring. zeer uniform tot uniform van sortering. Opbrengst • zeer hoog. langovaal. vlakogig. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend.nivap. gele schil. lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. gladde tot matig gladde schil. resistent tegen Ro1 van Globodera ros- tochiensis. Lichtkiem • groot. Knollen • langovaal. gele.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Morphologische kenmerken Plant • hoog. vlakogig. zeer rijk tot rijk bloeiend. half open bladsilhouet. groen tot lichtgroen groen blad. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. matig resistent tegen bladrol. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. groot tot zeer groot. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring.

Lichtkiem • groot. redelijk resistent tegen blauw. tamelijk vatbaar voor schurft. matig ruwe schil.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Opbrengst • zeer hoog. geschikt voor verse consumptie en bakers. tamelijk vatbaar voor bladrol.nl 73 . conisch. tussentype loof structuur. Knollen • zeer groot. lichtgeel vlees. zeer uniform tot uniform van sortering.A Armada Rianta x AR 76 168 1 Rianta x AR 76 168 1 Armada A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. rijk tot matig bloeiend. matig wortelpuntjes. redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. uniform van vorm. zeer vatbaar voor virus A. Drogestofgehalte • zeer laag. kiemrust middenlang tot lang. ovaal. matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. vlakogig tot tamelijk vlakogig. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. half open bladsilhouet. weinig kookverkleuring. groen groen blad. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. groot.nivap. Loofontwikkeling • vrij goed. Knollen • ovaal. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. gele. gele schil. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. 72 2011 . vlakogig tot tamelijk vlakogig. kiemtop midden groot tot groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring.

midden groot tot groot. lichtgeel vlees. redelijk resistent tegen bladrol. vatbaar voor virus A. kiemrust kort tot middenlang.nivap. gele. sporadisch kookverkleuring. geschikt voor verse consumptie. conisch. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot ma- tig behaard aan basis. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. 74 2011 . gele schil. ovaal.nl 75 . gladde tot matig gladde schil. rijk tot matig bloeiend. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Lichtkiem • midden groot tot groot. veel tot matig wortelpuntjes.A Arnova Obelix x AR 76-168-1 Obelix x AR 76-168-1 Arnova A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. vlakogig. matig resistent tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. Drogestofgehalte • zeer laag. Loofontwikkeling • goed. zeer uniform tot uniform van vorm. Consumptie kwaliteit • vastkokend. Knollen • zeer groot tot groot. vlakogig. tussentype loof structuur. groen tot lichtgroen groen blad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform van sortering. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Morphologische kenmerken Plant • hoog. Knollen • ovaal. Opbrengst • zeer hoog. goede resistentie tegen blauw. matig resistent tegen schurft. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. kiemtop klein tot mid- den groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. half open tot gesloten bladsilhouet.

midden groot. onvatbaar voor wratziekte. goede resistentie tegen blauw. weinig kookverkleuring. geschikt voor verse consumptie. tamelijk vatbaar voor schurft. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. kiemrust middenlang tot lang. redelijk resistent tegen bladrol. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. gele schil. 76 2011 . tussentype loof structuur. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Loofontwikkeling • vrij goed. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. groen tot lichtgroen groen blad. tamelijk vlakogig.nl 77 . uniform van vorm. weinig tot zeer weinig bloeiend. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. gele. Drogestofgehalte • matig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. lichtgeel vlees. Opbrengst • hoog. uniform van sortering. matig tot weinig wortelpuntjes. half open bladsilhouet.A Artemis Rianta x Renska Rianta x Renska Artemis A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg.nivap. langovaal. kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. tamelijk vlakogig. Knollen • groot. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. conisch. matig ruwe schil. Knollen • langovaal. Lichtkiem • groot.

sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. rode schil.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. Opbrengst • zeer hoog. langovaal. matig resistent tegen bladrol. rijk bloeiend. open tot matig open bladsilhouet. kiemtop midden groot tot groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. tamelijk geel vlees. dik cylindrisch. matig ruwe tot ruwe schil. redelijk resistent tegen blauw. tussentype loof structuur. rode. onvatbaar voor wratziekte. matig tot weinig wortelpuntjes. groot. 78 2011 . matig resistent tegen schurft.nl 79 . Knollen • groot. kiemrust middenlang. Loofontwikkeling • goed. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Knollen • langovaal. donkergroen groen blad. Drogestofgehalte • hoog tot goed. Morphologische kenmerken Plant • hoog tot zeer hoog. geschikt voor verse consumptie en frites. uniform van vorm. sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. vlakogig tot tamelijk vlakogig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. stengels met sterke antho­cyaan verkleuring. vatbaar voor virus A. Lichtkiem • groot.A Asterix Cardinal x SVP Ve 70-9 Cardinal x SVP Ve 70-9 Asterix A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. vlakogig tot tamelijk vlakogig. sporadisch kookverkleu- ring. uniform van sortering.nivap.

Knollen • groot. rondovaal. wit vlees.nl 81 . uniform tot redelijk uniform van vorm. 80 2011 . stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. Knollen • rondovaal. conisch. uniform van sortering. onvatbaar voor wratziekte.nivap. gele schil. tussentype loof structuur. kiemrust lang. tamelijk diepogig. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. Loofontwikkeling • middelmatig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Consumptie kwaliteit • uitsluitend geschikt voor zetmeelindustrie. vatbaar voor virus X en goede resistentie tegen virus Yn. kiemtop klein tot midden groot met matige antho­cyaan verkleuring. groot. Lichtkiem • midden groot. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. resistent tegen Ro1en Ro2/3 van Globodera rostochiensis. Morphologische kenmerken Plant • hoog tot zeer hoog. open tot matig open bladsilhouet. gele schil. tamelijk diepogig. Drogestofgehalte • goed. matig tot weinig wortelpuntjes. donkergroen tot groen groen blad. tamelijk vatbaar voor blauw. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytopht- hora in knol. resistent tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. Opbrengst • goed tot matig.A Avarna KA 89-3516 x Stabilo KA 89-3516 x Stabilo Avarna A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • laat tot zeer laat. rijk bloeiend.

Lichtkiem • midden groot. uniform van vorm. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. rond. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ei-vormig.A Aveka Kardent x Kartel Kardent x Kartel Aveka A Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleu- ring. tamelijk diepogig tot diepogig. goede resistentie tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. resistent tegen Ro1en Ro2/3 van Globodera rostochiensis. Knollen • groot. tamelijk diepogig tot diepogig. 82 2011 . matige antho­ cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. matig bloeiend. uniform van sortering. bladtype loof structuur.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig tot weinig wortelpuntjes. resistent tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. Drogestofgehalte • goed. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol.nivap. kiemrust lang tot zeer lang. gele schil. matig resistent tegen blauw. Knollen • rond.nl 83 . onvatbaar voor wratziekte. lichtgeel vlees. groen tot lichtgroen groen blad. Opbrengst • goed tot matig. gele schil. Consumptie kwaliteit • geschikt voor zetmeel. Morphologische kenmerken Plant • hoog tot zeer hoog.

Loofontwikkeling • goed. licht- geel vlees. gele schil. Drogestofgehalte • hoog. uniform tot redelijk uniform van vorm. Lichtkiem • midden groot. conisch. goede resistentie tegen bladrol. donkergroen tot groen groen blad. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. half open bladsilhouet. ovaal. Opbrengst • zeer hoog. rijk bloeiend. weinig kook- verkleuring. matig ruwe schil. weinig wortelpuntjes. goede resistentie tegen virus X.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matige antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. kiemtop klein met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring.B Baraka SVP 50-358 x Avenir SVP 50-358 x Avenir Baraka B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • laat. Morphologische kenmerken Plant • zeer hoog. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. 84 2011 . geschikt voor verse consumptie. tamelijk vlakogig. zeer goede resistentie tegen virus A. groot. zeer uniform tot uniform van sortering. tamelijk vatbaar voor blauw. Knollen • ovaal. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tamelijk vatbaar voor schurft. kiemrust middenlang tot lang.nl 85 . Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol.nivap. Knollen • zeer groot. stengeltype loof structuur. gele. tamelijk vlakogig.

rondovaal. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytopht- hora in knol. rode. sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. gesloten bladsilhouet. veel tot matig wortelpuntjes. rode schil. .nivap. wit vlees. 86 2011 . Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. donkergroen groen blad. ei-vormig. midden groot. Loofontwikkeling • goed. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. tamelijk vatbaar voor schurft. redelijk resistent tegen blauw. zeer uniform tot uniform van vorm. resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. rijk bloeiend. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen virus A. vlakogig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nl 87 . Opbrengst • hoog. Knollen • rondovaal. Morphologische kenmerken Plant • hoog. Lichtkiem • midden groot. Knollen • groot. kiemrust middenlang. vlakogig. bladtype loof structuur. stengels met sterke antho­cyaan verkleuring. Drogestofgehalte • matig. weinig kookverkleuring.B Barna Désirée x Cara Désirée x Cara Barna B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • laat. geschikt voor verse consumptie en frites. matig resistent tegen bladrol.

rode schil. tamelijk vatbaar voor schurft. rode. conisch. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. tussentype loof structuur. weinig kookverkleuring. tamelijk vatbaar voor bladrol. zeer goede resistentie tegen virus A. Knollen • zeer groot. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en zeer sterk behaard aan basis. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. 88 2011 . uniform van vorm. gladde tot matig gladde schil. tamelijk vlakogig.B Bartina Saturna x ZPC 62-75 Saturna x ZPC 62-75 Bartina B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Loofontwikkeling • zeer goed.nl 89 . Opbrengst • zeer hoog. onvatbaar voor wratziekte. zeer goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. rondovaal tot ovaal. Lichtkiem • midden groot tot groot. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog.nivap. goede resistentie tegen blauw. uniform van sortering. tamelijk vlakogig. Knollen • rondovaal tot ovaal. tamelijk geel vlees. Drogestofgehalte • laag. open tot matig open bladsilhouet. matig wortelpuntjes. donkergroen groen blad. stengels met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. rijk tot matig bloeiend. kiemrust middenlang tot lang. kiemtop klein met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. geschikt voor verse consumptie. midden groot tot groot.

nl 91 . matig tot weinig bloeiend. vlakogig. langovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.B Bellini Mondial x Felsina Mondial x Felsina Bellini B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Loofontwikkeling • goed. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. bladtype loof structuur. onvatbaar voor wratziekte. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. kiemrust lang. ei-vormig. uniform van vorm. Knollen • langovaal. zeer uniform van sortering. Lichtkiem • midden groot tot groot.nivap. redelijk resistent tegen blauw. groen groen blad. geschikt voor verse consumptie. gele schil. 90 2011 . weinig wortelpuntjes. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. goede resistentie tegen virus X. Knollen • groot. Opbrengst • zeer hoog. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. vlakogig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. lichtgeel vlees. matig resistent tegen schurft. Drogestofgehalte • matig. gele schil. sporadisch tot weinig kookverkleuring.

kiemtop midden groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.B Berber Alcmaria x Ropta P 365 Alcmaria x Ropta P 365 Berber B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. tamelijk vlakogig. redelijk resistent tegen blauw. matig resistent tegen bladrol. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ta- melijk vlakogig. Knollen • groot. Lichtkiem • groot. gele schil. donkergroen groen blad. sporadisch kookver- kleuring. half open tot gesloten bladsilhouet. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring.nl 93 . uniform van vorm. geschikt voor verse consumptie.nivap. matig resistent tegen virus A. gladde tot matig gladde schil. Morphologische kenmerken Plant • hoog. tamelijk geel vlees. Opbrengst • goed tot matig. Knollen • ovaal. redelijk resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. ovaal. kiemrust kort tot middenlang. tussentype loof structuur. Loofontwikkeling • goed. 92 2011 . tamelijk vatbaar voor schurft. gele. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. veel tot matig wortelpuntjes. Drogestofgehalte • matig tot laag. midden groot tot groot. rijk tot matig bloeiend. uniform van sortering. dik cylindrisch. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol.

94 2011 . sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. stengels met sterke antho­cyaan ver- kleuring. goede resistentie tegen blauw. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. rond. tussentype loof struc- tuur. donkergroen groen blad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. rode. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en zeer vatbaar voor Phytophthora in knol. matig resistent tegen bladrol. vlakogig tot tamelijk vlakogig. Loofontwikkeling • goed. Opbrengst • matig tot laag. sporadisch tot weinig kookverkleuring. resistent tegen virus A. geel vlees. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. midden groot tot groot. matig resistent tegen schurft. rijk tot matig bloeiend. zeer uniform tot uniform van vorm. weinig wortelpuntjes. bol-vormig. Drogestofgehalte • hoog. half open tot gesloten bladsilhouet. Lichtkiem • klein tot midden groot. kiemrust lang.nivap. geschikt voor verse consumptie.nl 95 . gladde tot matig gladde schil. uniform van sortering. rode schil. kiemtop midden groot tot groot met lichte antho­ cyaan verkleuring.B Bildtstar Winda x Saturna Winda x Saturna Bildtstar B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Knollen • groot. Knollen • rond. onvatbaar voor wratziekte. vlakogig tot tamelijk vlakogig.

Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig tot weinig wortelpuntjes. vlakogig. half open bladsilhouet. Opbrengst • hoog tot goed.B Binella Böhm 52 72 x Sirco Böhm 52 72 x Sirco Binella B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. lichtgeel vlees. gladde tot matig gladde schil. lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ovaal. goede resistentie tegen blauw. groen tot lichtgroen groen blad. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. zeer uniform tot uni- form van vorm. uniform van sortering. 96 2011 . goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. geschikt voor verse consumptie. Lichtkiem • midden groot. weinig kookverkleuring. vlakogig. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. groot. gele. bladtype loof struc- tuur.nivap. gele schil. matig bloeiend. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. kiemrust middenlang.nl 97 . Loofontwikkeling • middelmatig. conisch. Knollen • ovaal. tamelijk vatbaar voor schurft. onvatbaar voor wratziekte. Drogestofgehalte • zeer laag. kiemtop midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. tamelijk vatbaar voor bladrol. Knollen • groot. lichte antho­cyaan ver- kleuring en matig behaard aan basis.

geschikt voor verse consumptie. matig bloeiend. spora- disch kookverkleuring. resistent tegen virus A. tamelijk vatbaar voor schurft. Drogestofgehalte • goed. licht- geel vlees. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig.B Bintje Munstersen x Fransen Munstersen x Fransen Bintje B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. midden groot tot groot. langovaal. donkergroen tot groen groen blad. kiem- rust middenlang tot lang. Knollen • groot. uniform tot redelijk uniform van vorm. frites en chips. Opbrengst • hoog tot goed. conisch.nl 99 . 98 2011 . gladde schil. redelijk resistent tegen blauw. half open tot gesloten bladsilhouet. tamelijk vlakogig. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. veel tot matig wortelpuntjes. Lichtkiem • groot.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Loofontwikkeling • goed. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. gele. uniform tot redelijk uniform van sortering. matig resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. Knollen • langovaal. gele schil. matig resistent tegen bladrol. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. tussentype loof structuur. tamelijk vlakogig. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol.nivap. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. kiemtop midden groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring.

Loofontwikkeling • goed. matig resistent tegen bladrol en matig resistent tegen virus Yn. Drogestofgehalte • laag. 100 2011 . Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. geel vlees. vlak- ogig. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol. ei-vormig. kiemtop zeer klein met lichte antho­cyaan verkleuring. Knollen • ovaal tot langovaal. lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. open bladsilhouet. veel wortelpuntjes. tussentype loof struc- tuur. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokendgeschikt voor verse consumptie. vlakogig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig resistent tegen schurft.nivap. gele schil. kiemrust lang tot zeer lang. tamelijk vatbaar voor blauw. midden groot. ovaal tot langovaal.nl 101 .B Burren Marfona x Spunta Marfona x Spunta Burren B Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Knollen • groot. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • klein. gele schil. groen groen blad. zeer uniform tot uniform van vorm. Opbrengst • zeer hoog.

conisch. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. uniform van sortering. zeer vlakogig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. tamelijk geel vlees. 102 2011 . redelijk resistent tegen blauw. zeer rijk tot rijk bloeiend. matig wortelpuntjes. open tot matig open bladsilhouet.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. groen groen blad. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis.nivap. onvatbaar voor wratziekte. Knollen • groot.C Caesar Monalisa x Ropta B 1178 Monalisa x Ropta B 1178 Caesar C Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. uniform van vorm. tussentype loof structuur. midden groot. Opbrengst • goed tot matig.nl 103 . Drogestofgehalte • goed tot matig. sporadisch tot weinig kookverkleuring. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. tamelijk vatbaar voor schurft. gele. vatbaar voor virus X en zeer goede resistentie tegen virus Yn. Loofontwikkeling • goed. gele schil. Lichtkiem • klein tot midden groot. redelijk resistent tegen bladrol. langovaal. Knollen • langovaal. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. zeer vlakogig. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. matige tot lich- te antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. gladde schil. geschikt voor verse consumptie. kiemrust middenlang tot lang.

gele schil. kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. matig bloeiend. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. redelijk resistent tegen bladrol en tamelijk vatbaar voor virus Yn. bladtype loof struc- tuur.C Carlita Jaerla x Provita Jaerla x Provita Carlita C Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. gele. Lichtkiem • midden groot tot groot. rondovaal tot ovaal. Loofontwikkeling • vrij goed. Drogestofgehalte • laag. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. open tot matig open bladsilhouet. Opbrengst • hoog tot goed. dik cylindrisch. onvatbaar voor wratziekte. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. sporadisch kookverkleuring. tamelijk vlakogig. uniform van vorm. matig resistent tegen schurft. groot. uniform van sortering. kiemrust middenlang tot lang. Knollen • rondovaal tot ovaal. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. groen groen blad. lichtgeel vlees. 104 2011 . Knollen • zeer groot tot groot.nivap.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig ruwe tot ruwe schil. tamelijk vlakogig.nl 105 . matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. goede resistentie tegen blauw. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ge- schikt voor verse consumptie. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. matig tot weinig wortelpuntjes.

gele schil. kiemrust middenlang tot lang. matig bloeiend. goede resistentie tegen bladrol en tamelijk vatbaar voor virus Yn. half open bladsilhouet. gladde schil.nl 107 . midden groot. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. weinig wortelpuntjes. Opbrengst • goed. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. Lichtkiem • groot. Loofontwikkeling • vrij goed tot middelmatig. redelijk resistent tegen blauw. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig resistent tegen schurft. ovaal. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. gele. donkergroen tot groen groen blad. conisch. 106 2011 . uniform van sortering. geschikt voor verse consumptie. geel vlees. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. tussentype loof structuur. zeer vlakogig. Drogestofgehalte • laag.nivap. Knollen • ovaal. Knollen • zeer groot tot groot.C Carrera Allard x Concurrent Allard x Concurrent Carrera C Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. uniform van vorm. weinig kookverkleuring. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. zeer vlakogig.

sporadisch tot weinig kookverkleuring. onvatbaar voor wratziekte. Knollen • ovaal tot langovaal. Lichtkiem • groot. midden groot. Drogestofgehalte • hoog. ovaal tot langovaal. vlakogig. matig wortelpuntjes. Opbrengst • hoog tot goed. Morphologische kenmerken Plant • hoog. kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. uniform van sortering. donkergroen tot groen groen blad. gele schil.C Challenger Aziza x Victoria Aziza x Victoria Challenger C Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. uniform van vorm. 108 2011 . matig resistent tegen schurft. Knollen • groot. redelijk resistent tegen blauw. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tamelijk geel vlees.nl 109 .Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. bol-vormig.nivap. Loofontwikkeling • vrij goed. open tot matig open bladsilhouet. kiemrust lang. matig resistent tegen virus Yn. gladde tot matig gladde schil. gele. tussentype loof structuur. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. geschikt voor verse consumptie en frites. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en zeer goede resistentie tegen Phytophthora in knol. rijk tot matig bloeiend. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. vlakogig.

rondovaal. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. rijk bloeiend. tamelijk vatbaar voor schurft. 110 2011 . donkergroen tot groen groen blad. zeer goede resistentie tegen virus Yn. stengels met sterke antho­cyaan ver- kleuring. midden groot tot groot. kiemrust lang. Knollen • groot. redelijk resistent tegen blauw. gladde tot matig gladde schil. Knollen • rondovaal. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig re- sistent tegen Phytophthora in knol. zeer sterke tot sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Lichtkiem • midden groot tot groot. onvatbaar voor wratziekte. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. geschikt voor chips. Opbrengst • matig tot laag.nl 111 . middendie- pogig. ei-vormig. tussentype loof struc- tuur. tamelijk geel vlees. rode. matig tot weinig wortelpuntjes.nivap. sterke antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. weinig tot licht kookverkleuring. uniform van sortering. middendiepogig. kiemtop midden groot met sterke antho­cyaan verkleuring. rode schil. half open bladsilhouet. uniform tot redelijk uniform van vorm. Drogestofgehalte • hoog. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed.C Courage Lady Rosetta x HZ81 H202 Lady Rosetta x HZ81 H202 Courage C Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg.

Drogestofgehalte • goed. gladde schil. Opbrengst • goed. donker.nl 113 . tamelijk vatbaar voor bladrol. redelijk resistent tegen blauw.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. kiemrust middenlang. vatbaar voor schurft. open bladsilhouet. kiemtop midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleu- ring. uniform tot redelijk uniform van vorm. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. geschikt voor verse consumptie en frites.groen tot groen groen blad. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. conisch. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. redelijk resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. vlakogig. tussentype loof structuur. midden groot tot groot. lichtgeel vlees.D Désirée Urgenta x Depesche Urgenta x Depesche Désirée D Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. vlakogig. Knollen • groot. matig tot weinig wortelpuntjes. Knollen • langovaal. 112 2011 . uniform van sortering. matig resistent tegen virus A. onvatbaar voor wratziekte. rode schil. langovaal. rijk bloeiend.nivap. rode. stengels met sterke antho­ cyaan verkleuring. sporadisch tot weinig kookverkleuring. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. Lichtkiem • midden groot tot groot. sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.

Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. matig resistent tegen bladrol. dik cylindrisch.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap. tamelijk vlakogig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. kiemtop groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. gele schil. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Knollen • ovaal. resistent tegen virus A.nl 115 . Opbrengst • goed tot matig. ovaal. Knollen • groot. weinig kookverkleuring. midden groot. donkergroen tot groen groen blad. Lichtkiem • midden groot tot groot. Drogestofgehalte • hoog tot goed. geschikt voor verse consumptie en frites. weinig wortelpuntjes. Morphologische kenmerken Plant • hoog. tamelijk vlakogig. tamelijk vatbaar voor schurft. uniform tot redelijk uniform van vorm. gele schil. rijk bloeiend. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. half open bladsilhouet. onvatbaar voor wratziekte. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Loofontwikkeling • goed. tussentype loof structuur.D Diamant Mutant uit Cardinal Mutant uit Cardinal Diamant D Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. uniform tot redelijk uniform van sortering. 114 2011 . redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. matig resistent tegen blauw. lichtgeel vlees. kiemrust kort tot middenlang.

resistent tegen virus A. Opbrengst • hoog. donkergele. geel vlees tot tamelijk geel vlees.nl 117 . redelijk resistent tegen bladrol. vlakogig. ei-vormig. matige antho­ cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. donkergele schil. half open bladsilhouet. uniform van vorm. redelijk resistent tegen schurft. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. uniform van sortering. Knollen • groot. redelijk resistent tegen blauw. vlakogig. langovaal. Knollen • langovaal. matig ruwe schil. geschikt voor verse consumptie en salades. tussentype loof structuur. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Loofontwikkeling • goed. onvatbaar voor wratziekte. kiemrust middenlang tot lang. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. midden groot tot groot.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Lichtkiem • midden groot.D Ditta Bintje x Quarta Bintje x Quarta Ditta D Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Drogestofgehalte • matig. matig bloeiend. 116 2011 . stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig.nivap. groen groen blad. veel tot matig wortelpuntjes. weinig tot licht kookverkleuring.

Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. dik cylindrisch.nl 119 . vlakogig.D Doré Eersteling x (Record x (Bravo x Alpha)) Eersteling x (Record x (Bravo x Alpha)) Doré D Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg. matig resistent tegen virus X en vatbaar voor virus Yn. sporadisch kookverkleuring. gele. midden groen blad. geel vlees. zeer vatbaar voor virus A. groot tot zeer groot. Knollen • groot. kiemrust kort tot middenlang. Opbrengst • laag. matig resistent tegen bladrol. Drogestofgehalte • hoog. bladtype loofstructuur. ge- schikt voor verse consumptie. vlakogig. ruwe schil. zeer uniform tot uni- form van vorm.nivap. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. 118 2011 . kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. uniform van sortering. Lichtkiem • midden groot. weinig wortelpuntjes. Knollen • ovaal. matig antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. gesloten bladsilhouet. vatbaar voor schurft. met lichte antho­cyaan verkleuring. gele schil. redelijk resistent tegen blauw. ovaal. weinig bloeiend. stengels half opgericht tot spreidend. Loofontwikkeling • vrij goed. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. onvatbaar voor wratziekte.

zeer uniform tot uniform van sortering. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. matig resistent tegen schurft. rondovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. gladde schil. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. Knollen • zeer groot tot groot. Opbrengst • matig. Loofontwikkeling • vrij goed. gele. veel wortelpuntjes. lichtgroen groen blad. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. zeer weinig of niet bloeiend. 120 2011 . kiemtop midden groot met matige antho­cyaan verkleuring. middendiepogig. tamelijk vatbaar voor virus X en matig resistent tegen virus Yn. weinig tot licht kookver- kleuring. gele schil. Drogestofgehalte • laag. Lichtkiem • midden groot. kiemrust zeer lang. onvatbaar voor wratziekte. bladtype loof struc- tuur. conisch. Knollen • rondovaal.nivap. geschikt voor verse consumptie. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. middendiepogig. uniform van vorm.nl 121 . zeer goede resistentie tegen blauw. redelijk resistent tegen bladrol en virus A.D Draga SVP 50-2017 x MPI19268 SVP 50-2017 x MPI19268 Draga D Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. witgeel vlees. zeer groot. gesloten bladsilhouet.

Opbrengst • matig. middendiepogig. uniform tot redelijk uniform van sortering. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. midden groot. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. gladde tot matig gladde schil. veel tot matig wortelpuntjes. matig uniform van vorm. middendiepogig. open tot matig open bladsilhouet. redelijk resistent tegen bladrol. gele. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. matig tot weinig bloeiend. Knollen • ovaal. kiemrust middenlang. vatbaar voor schurft.E Eigenheimer Blauwe Reuzen x Fransen Blauwe Reuzen x Fransen Eigenheimer E Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. kiemtop klein tot midden groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. tamelijk vatbaar voor virus A. ovaal. tamelijk geel vlees. matig resistent tegen blauw. bladtype loof structuur. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. gele schil. Drogestofgehalte • zeer hoog.nl 123 . tamelijk vatbaar voor virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. conisch. Lichtkiem • midden groot. Knollen • groot. geschikt voor verse consumptie en industriÙle verwerking. donkergroen groen blad. Loofontwikkeling • goed. geen kookverkleuring. 122 2011 .nivap. Consumptie kwaliteit • melig.

nivap. matig wortelpuntjes. Loofontwikkeling • goed. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. conisch. kiemtop midden groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. uniform van sortering. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. geschikt voor verse consumptie.E Everest Spunta x Maradonna Spunta x Maradonna Everest E Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. ta- melijk vlakogig. gladde tot matig gladde schil. gele. sterke antho­cyaan ver- kleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Lichtkiem • midden groot. Knollen • groot. Opbrengst • hoog tot goed.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. half open tot gesloten bladsilhouet. weinig kookverkleuring.nl 125 . tamelijk vlakogig. Drogestofgehalte • matig tot laag. ovaal. tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. matig resistent tegen schurft. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. zeer rijk tot rijk bloeiend. Knollen • ovaal. gele schil. kiemrust lang. 124 2011 . geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. redelijk resistent tegen blauw. donkergroen groen blad. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. tussentype loof structuur. redelijk resistent tegen virus Yn. groot. uniform van vorm.

tamelijk vlakogig. open tot matig open bladsilhouet. uniform van sortering. uniform van vorm.nivap. Knollen • langovaal. groen groen blad. Knollen • middengroot tot klein. dik cylindrisch. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Lichtkiem • midden groot tot groot. onvatbaar voor wratziekte. langovaal. Drogestofgehalte • goed. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. gele schil. redelijk resistent tegen schurft. rijk bloeiend. goede resistentie tegen virus X. geschikt voor verse consumptie. kiemrust . zeer goede resistentie tegen blauw. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. veel wortelpuntjes. Loofontwikkeling • goed. goede resistentie tegen bladrol. geen kookverkleuring. bladtype loof structuur. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring.nl 127 . gele. midden groot. geel vlees. gladde schil.E Exquisa Sigma x Ilse Sigma x Ilse Exquisa E Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. Consumptie kwaliteit • vastkokend. 126 2011 .Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. Opbrengst • hoog. kiemtop midden groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. zeer goede resistentie tegen virus A. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tamelijk vlakogig.

rijk tot matig bloeiend. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. stengels met matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring. redelijk resistent tegen bladrol. matig ruwe schil.F Fabula Monalisa x Hudson Monalisa x Hudson Fabula F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.nivap. zeer goede resistentie tegen virus A. Lichtkiem • midden groot tot groot. uniform van vorm. matig tot weinig wortelpuntjes. 128 2011 . lichtgeel vlees. geschikt voor verse consumptie. Knollen • zeer groot. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. zeer uniform tot uniform van sortering. geen tot sporadisch kookverkleuring. ovaal. redelijk resistent tegen schurft. gele. onvatbaar voor wratziekte. gele schil. groen groen blad. Loofontwikkeling • goed. kiemrust zeer lang.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. half open bladsilhouet. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. tussentype loof structuur. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. lichte antho­ cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. groot. Drogestofgehalte • zeer laag. goede resistentie tegen blauw. conisch.nl 129 . vlakogig. vlakogig. tamelijk vatbaar voor virus X en goede resistentie tegen virus Yn. Knollen • ovaal. Opbrengst • zeer hoog.

nl 131 . geschikt voor verse consumptie. langovaal.nivap. uniform van vorm. open tot matig open bladsilhouet. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Drogestofgehalte • laag. Knollen • groot. gele.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. dik cylindrisch. Opbrengst • hoog. redelijk resistent tegen blauw. vlakogig. groot. Knollen • langovaal. goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. matig resistent tegen schurft. matige antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. veel wortelpuntjes. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. lichtgeel vlees. groen groen blad. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. gele schil. rijk tot matig bloeiend. Loofontwikkeling • goed. uniform van sortering. weinig kookverkleuring. kiemrust middenlang tot lang.F Faluka Armundo x Arielle Armundo x Arielle Faluka F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. vlakogig. Morphologische kenmerken Plant • hoog. Lichtkiem • groot. 130 2011 . tussentype loof structuur. gladde schil.

resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. tamelijk vlakogig. gele. Lichtkiem • midden groot. gladde tot matig gladde schil. sporadisch tot weinig kookverkleuring. weinig bloeiend. vatbaar voor bladrol. half open tot gesloten bladsilhouet. redelijk resistent tegen blauw. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. uniform van sortering. conisch. goede resistentie tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. 132 2011 . matig resistent tegen schurft.nivap. matige antho­cyaan ver- kleuring en matig tot zwak behaard aan basis. groot. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. ovaal tot langovaal. matig wortelpuntjes. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol.nl 133 . zeer goede resistentie tegen virus A. bladtype loof structuur. Loofontwikkeling • goed. geschikt voor verse consumptie en frites. lichtgeel vlees. Knollen • groot. tamelijk vlakogig. Drogestofgehalte • hoog.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. kiemrust middenlang tot lang. Knollen • ovaal tot langovaal. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. groen tot lichtgroen groen blad. uniform van vorm. Opbrengst • zeer hoog tot hoog.F Felsina Morene x Gloria Morene x Gloria Felsina F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. kiemtop midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. gele schil.

Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. kiemtop midden groot tot groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. weinig bloeiend. Loofontwikkeling • vrij goed tot middelmatig.nivap. lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. bladtype loof structuur.F Festien Kartel x KA 80-1920 Kartel x KA 80-1920 Festien F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer laat. Drogestofgehalte • hoog tot goed. klein tot midden groot. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. tamelijk diepogig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nl 135 . tamelijk diepogig. uniform van sortering. uniform van vorm. 134 2011 . groen tot lichtgroen groen blad. open bladsilhouet. ruwe schil. Lichtkiem • midden groot. conisch. Knollen • groot. Knollen • rondovaal. Ziekten • goede resistentie tegen Phytophthora in loof en zeer goede resistentie tegen Phytophthora in knol. resis- tent tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. gele. Consumptie kwaliteit • geschikt voor zetmeel. witgeel vlees. tamelijk vatbaar voor blauw. redelijk resistent tegen virus X en zeer goede resistentie tegen virus Yn. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Opbrengst • laag. gele schil. matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. matig wortelpuntjes. rondovaal. kiemrust lang.

stengeltype loof structuur. Morphologische kenmerken Plant • hoog. gele schil.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. rijk tot matig bloeiend. goede resistentie tegen virus A. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Lichtkiem • midden groot. vlakogig.nivap.F Folva Miranda x Maris Piper Miranda x Maris Piper Folva F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. conisch. goede resistentie tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. goede resistentie tegen bladrol. half open bladsil- houet. matige antho­ cyaan verkleuring en zeer sterk tot sterk behaard aan basis. zeer uniform tot uni- form van vorm. 136 2011 . Loofontwikkeling • goed. kiemtop midden groot met sterke antho­cyaan verkleuring. redelijk resistent tegen blauw. sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Drogestofgehalte • goed tot matig.nl 137 . matig ruwe tot ruwe schil. zeer uniform tot uniform van sortering. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Opbrengst • zeer hoog. geschikt voor verse consumptie en frites. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. ovaal. gele. spo- radisch kookverkleuring. veel tot matig wortelpuntjes. tamelijk geel vlees. Knollen • groot. matig resistent tegen schurft. vlakogig. kiemrust middenlang tot lang. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. Knollen • ovaal. groen groen blad. midden groot tot groot.

Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Opbrengst • zeer hoog tot hoog. weinig kookverkleuring. matig tot weinig wortelpuntjes. ovaal. licht- geel vlees. Knollen • groot. matig ruwe schil. kiemtop klein tot midden groot met sterke antho­cyaan verkleuring. Drogestofgehalte • hoog tot goed. Knollen • ovaal. half open bladsilhouet.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. sterke antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. gele schil. Lichtkiem • midden groot tot groot. tamelijk vlakogig. matig resistent tegen schurft.F Fontane Agria x AR 76-34-3 Agria x AR 76-34-3 Fontane F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. Loofontwikkeling • vrij goed. uniform van vorm. 138 2011 . redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. gele. tussentype loof structuur. geschikt voor frites. donkergroen tot groen groen blad. matig bloeiend. Morphologische kenmerken Plant • hoog. ei-vormig.nivap. tamelijk vlakogig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. kiemrust middenlang tot lang. midden groot tot groot. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. matig resistent tegen blauw. uniform van sortering.nl 139 . matig resistent tegen bladrol.

nl 141 . gladde tot matig gladde schil. 140 2011 . Drogestofgehalte • laag. Knollen • ovaal. uniform van vorm. redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. goede resistentie tegen blauw. geschikt voor verse consumptie en frites. kiemtop midden groot tot groot met lichte antho­cyaan verkleuring. redelijk resistent te- gen virus A. gele schil. tamelijk vlakogig. tamelijk geel vlees. Lichtkiem • midden groot tot groot. donkergroen tot groen groen blad. gele. groot. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. matig tot weinig wortelpuntjes. onvatbaar voor wratziekte. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. uniform van sortering. stengels met lichte antho­cyaan ver- kleuring. half open tot gesloten bladsilhouet. goede resistentie tegen bladrol. matige antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. redelijk resistent tegen schurft. geen tot sporadisch kookverkleuring.nivap. tussentype loof struc- tuur. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Loofontwikkeling • vrij goed. ta- melijk vlakogig. zeer weinig of niet bloeiend. dik cylindrisch. ovaal. kiemrust lang. Knollen • groot.F FRIESLANDER Gloria x 74 A3 Gloria x 74 A3 FRIESLANDER F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg. Opbrengst • matig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.

gele.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. groot. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. kiemtop midden groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. tamelijk vatbaar voor schurft. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. redelijk resistent tegen blauw. witgeel vlees.nivap. donkergroen tot groen groen blad. gele schil. matig tot weinig bloeiend. matige antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. weinig tot licht kookverkleuring. Opbrengst • hoog. Knollen • ovaal. gladde tot matig gladde schil. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. kiemrust middenlang tot lang. conisch. ovaal. uniform van sortering. Knollen • groot. vlakogig. vlakogig. Lichtkiem • midden groot tot groot.F Frisia ZPC 69 L 160 x AM 66-42 ZPC 69 L 160 x AM 66-42 Frisia F Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Drogestofgehalte • hoog tot goed.nl 143 . 142 2011 . Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. matig tot weinig wortelpuntjes. open tot matig open bladsilhouet. tussentype loof structuur. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. redelijk resistent tegen bladrol. uniform van vorm. zeer goede re- sistentie tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. geschikt voor verse consumptie.

matig ruwe tot ruwe schil. redelijk resistent tegen bladrol. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. rondovaal. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. matig resistent tegen blauw. lichtgeel vlees. tussentype loof structuur. tamelijk vlakogig. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. rijk bloeiend. matig tot weinig wortelpuntjes. licht gele.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. kiemrust zeer lang. 144 2011 . ei-vormig. Knollen • groot tot middengroot. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. groot. Opbrengst • hoog tot goed.G Granola 3333 60 x 267 04 3333 60 x 267 04 Granola G Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. tamelijk vlakogig.nivap. goede resistentie tegen virus A. uniform van vorm. vatbaar voor schurft. geschikt voor verse consumptie. Lichtkiem • klein tot midden groot. licht gele schil. redelijk resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. Drogestofgehalte • matig tot laag.nl 145 . sporadisch kookver- kleuring. uniform van sortering. half open tot gesloten bladsilhouet. kiemtop groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. groen tot lichtgroen groen blad. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. Knollen • rondovaal.

geschikt voor verse consumptie en salades. tussentype loof structuur. langovaal. Knollen • langovaal. uniform van sortering. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol. gladde schil. vlakogig. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. vlakogig. matig resistent tegen blauw. kiemrust middenlang tot lang. tamelijk vatbaar voor schurft.nl 147 .H Hansa Oberarnbacher Frühe x Flava Oberarnbacher Frühe x Flava Hansa H Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Opbrengst • hoog tot goed. gele. half open tot gesloten bladsilhouet. Lichtkiem • midden groot.nivap. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. groen tot lichtgroen groen blad. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. uniform van vorm. Knollen • groot. gele schil. matig tot weinig wortelpuntjes.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. klein tot midden groot. 146 2011 . conisch. Loofontwikkeling • vrij goed. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. rijk bloeiend. tamelijk vatbaar voor bladrol. sporadisch tot weinig kookverkleuring. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Drogestofgehalte • matig. resistent tegen virus A en vatbaar voor virus Yn.

Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Lichtkiem • midden groot tot groot. middendiepogig. redelijk resistent tegen bladrol. stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. geschikt voor chips. kiemtop midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. uniform tot redelijk uniform van vorm. matig tot weinig bloeiend. Knollen • rondovaal.H Hermes DDR 5158 x SW 163/55 DDR 5158 x SW 163/55 Hermes H Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Opbrengst • hoog. matig resistent tegen schurft. tamelijk vatbaar voor blauw. conisch. matige antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. uniform van sortering. Knollen • zeer groot.nivap. matig tot weinig wortelpuntjes. Loofontwikkeling • vrij goed. zeer goede resistentie tegen virus A en redelijk resistent tegen virus Yn. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. rondovaal. gele schil. groot. Drogestofgehalte • hoog tot goed. matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tussentype loof struc- tuur. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig.nl 149 . gele. 148 2011 . licht kookverkleuring. groen tot lichtgroen groen blad. matig ruwe schil. midden- diepogig. kiemrust lang tot zeer lang. half open tot gesloten bladsilhouet. tamelijk geel vlees.

nivap. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. ei-vormig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. vlakogig. lichtgeel vlees. Knollen • zeer groot tot groot.nl 151 .H Heros Nicola x Beets 84-85-32 Nicola x Beets 84-85-32 Heros H Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. gele. stengeltype loof structuur. uniform van vorm. Opbrengst • zeer hoog tot hoog. weinig bloeiend.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. groot. Lichtkiem • midden groot. geschikt voor verse consumptie. donkergroen tot groen groen blad. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Loofontwikkeling • vrij goed. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. vlakogig. weinig wortelpuntjes. tamelijk vatbaar voor schurft. matige antho­ cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. gladde schil. Knollen • rondovaal tot ovaal. weinig kookverkleuring. rondovaal tot ovaal. kiemrust lang. Drogestofgehalte • matig. uniform van sortering. half open tot gesloten blad- silhouet. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. redelijk resistent tegen bladrol en redelijk resistent tegen virus Yn. 150 2011 . redelijk resistent tegen blauw. gele schil. onvatbaar voor wratziekte. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring.

onvatbaar voor wratziekte. Loofontwikkeling • vrij goed. uniform van sortering. Morphologische kenmerken Plant • hoog. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. half open tot gesloten bladsilhouet. matig tot weinig wortelpuntjes. groot.I Impala BM 52-72 x Biranco BM 52-72 x Biranco Impala I Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. Opbrengst • hoog.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. ei-vormig. Drogestofgehalte • zeer laag. 152 2011 . kiemrust middenlang tot lang. Knollen • groot. gladde tot matig gladde schil.nl 153 . lichte antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. Knollen • langovaal. matig resistent tegen bladrol. goede resistentie te- gen virus A. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. gele schil. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • midden groot tot groot. weinig kookverkleuring. tussentype loof structuur. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. vlakogig. goede resistentie tegen blauw. lichtgeel vlees. geschikt voor verse consumptie. matig resistent tegen schurft. groen tot lichtgroen groen blad.nivap. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. goede resistentie tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. uniform van vorm. gele. rijk tot matig bloeiend. vlakogig. langovaal.

Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Ziekten • goede resistentie tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog.nivap. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring.nl 155 . groen tot lichtgroen groen blad. ruwe schil. tussentype loof structuur. vlakogig. redelijk resistent tegen blauw. midden groot tot groot. kiemrust lang. sporadisch tot weinig kookverkleuring. lichtgeel vlees tot witgeel vlees. Lichtkiem • groot. Drogestofgehalte • goed tot matig.I Innovator Shepody x RZ-84-2580 Shepody x RZ-84-2580 Innovator I Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. bruinrode schil. veel tot matig wortelpuntjes. lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Knollen • langovaal. onvatbaar voor wratziekte. Loofontwikkeling • goed. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. langovaal. open tot matig open bladsilhouet. matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. rijk bloeiend. Knollen • groot. geschikt voor verse consumptie en frites. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. matig resistent tegen bladrol. uniform van sortering. 154 2011 . matig resistent tegen schurft. dik cylindrisch. zeer uniform tot uniform van vorm. resistent tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. bruinrode. Opbrengst • goed tot matig. vlakogig.

midden groot. veel tot matig wortelpuntjes. 156 2011 . zeer uniform tot uniform van vorm. gele. groen tot lichtgroen groen blad. kiemrust lang. stengels met lichte tot zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. matig resistent tegen bladrol. zeer goede resistentie tegen virus A. goede resistentie tegen blauw. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. Loofontwikkeling • vrij goed. uniform van sortering.nl 157 . sporadisch kookverkleuring. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.nivap.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. ge- schikt voor verse consumptie. bladtype loof structuur. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. langovaal. goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. Drogestofgehalte • goed tot matig. gele schil. Knollen • langovaal. gladde tot matig gladde schil. kiemtop midden groot tot groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. tamelijk geel vlees. Knollen • groot tot middengroot.I Inova Nicola x Impala Nicola x Impala Inova I Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg tot vroeg. conisch. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. weinig tot zeer weinig bloeiend. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. vlakogig. half open tot gesloten bladsilhouet. Lichtkiem • midden groot tot groot. Opbrengst • goed tot matig. vlakogig. matig resistent tegen schurft.

tamelijk vlakogig. Consumptie kwaliteit • zeer melig. matig resistent tegen schurft.nivap. uniform van sortering. open tot matig open bladsilhouet. rijk bloeiend. stengels met sterke antho­cyaan ver- kleuring. sterke antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. matig tot weinig wortelpuntjes. tamelijk vlakogig. rode. ei-vormig. sporadisch kookverkleuring. midden groot. rond. lichtgeel vlees. Knollen • rond. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Drogestofgehalte • zeer hoog. ruwe schil. uniform van vorm. matig resistent tegen blauw. redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. Loofontwikkeling • vrij goed. tamelijk vatbaar voor bladrol. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. 158 2011 .I Irene Furore x Bato Furore x Bato Irene I Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • laat tot zeer laat.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Opbrengst • laag. onvatbaar voor wratziekte. tussentype loof struc- tuur. donkergroen tot groen groen blad. redelijk resistent tegen virus A. kiemrust lang.nl 159 . sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. rode schil. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. Knollen • groot. geschikt voor verse consumptie. Lichtkiem • midden groot.

tamelijk vlakogig. midden groot tot groot. ei-vormig. geschikt voor verse consumptie. groen tot lichtgroen groen blad. open tot matig open bladsilhouet. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.J Jaerla Sirtema x MPI 19268 Sirtema x MPI 19268 Jaerla J Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg tot vroeg. Lichtkiem • midden groot. Opbrengst • matig. tamelijk vlakogig. lichtgeel vlees. kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. rijk tot matig bloeiend. matig resistent tegen bladrol. Knollen • rondovaal tot ovaal. kiemrust lang. gele schil. 160 2011 . gladde tot matig gladde schil. gele. goede resistentie tegen blauw. redelijk resistent tegen virus A.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. onvatbaar voor wratziekte. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. matig resistent tegen schurft. Drogestofgehalte • zeer laag. bladtype loof structuur. uniform van sortering. Loofontwikkeling • vrij goed. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol.nivap. uniform tot redelijk uniform van vorm. redelijk resistent tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. rondovaal tot ovaal. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig.nl 161 . matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. Knollen • zeer groot tot groot. weinig kookverkleuring. matig wortelpuntjes.

tamelijk vatbaar voor bladrol. vlakogig. tamelijk vatbaar voor virus X en goede resistentie tegen virus Yn. zeer groot. geschikt voor frites en chips. kiemrust lang. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. zeer uniform tot uniform van sortering. 162 2011 . uniform van vorm. wit vlees. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • midden groot.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. bladtype loof structuur. groen tot lichtgroen groen blad. licht gele schil. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Knollen • rondovaal. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. half open tot gesloten bladsilhouet. zeer goede resistentie tegen virus A. rondovaal.nl 163 . conisch. Knollen • zeer groot tot groot. tamelijk vatbaar voor schurft. Loofontwikkeling • goed. licht gele. weinig kook- verkleuring. zeer weinig of niet bloeiend. lichte antho­cyaan ver- kleuring en zwak behaard aan basis. gladde schil.K Kennebec (Chippewa x Kathadin) x (Earlaine x W-ras) (Chippewa x Kathadin) x (Earlaine x W-ras) Kennebec K Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. redelijk resistent tegen blauw.nivap. Opbrengst • hoog. vlakogig. Drogestofgehalte • hoog tot goed. matig wortelpuntjes.

kiemtop midden groot tot groot met matige antho­ cyaan verkleuring. matig wortelpuntjes. rijk tot matig bloeiend. conisch. sterke antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Drogestofgehalte • laag. Knollen • zeer groot. uniform tot redelijk uniform van vorm. onvatbaar voor wratziekte. tussentype loof structuur. 164 2011 . half open bladsilhouet. langovaal. resistent tegen virus A. geschikt voor verse consumptie. Knollen • langovaal.nivap. uniform van sortering. Lichtkiem • groot. middendiepogig. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. rode. weinig kookverkleuring. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. donkergroen tot groen groen blad. goede resistentie tegen blauw. tamelijk vatbaar voor schurft. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. groot. rode schil. gladde tot matig gladde schil. matig resistent tegen bladrol. matig resistent tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn.K Kondor 61333 x Wilja 61333 x Wilja Kondor K Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat.nl 165 . lichtgeel vlees. middendie- pogig. Opbrengst • zeer hoog. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. kiemrust lang.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. stengels met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring.

goede resistentie tegen blauw.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. rode schil. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. conisch. open tot matig open bladsilhouet.K Kuroda AR 76-199-3 x KO 80-1407 AR 76-199-3 x KO 80-1407 Kuroda K Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. geschikt voor verse consumptie. donkergroen groen blad. kiemrust lang. stengels met sterke antho­cyaan verkleuring. onvatbaar voor wratziekte.nivap. Knollen • ovaal. Drogestofgehalte • matig. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. weinig kookverkleuring. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. licht- geel vlees. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. zeer goede resistentie tegen virus A. Knollen • zeer groot tot groot.nl 167 . veel tot matig wortelpuntjes. uniform van sortering. ovaal. rode. tamelijk vatbaar voor virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. stengeltype loof structuur. matig ruwe schil. Morphologische kenmerken Plant • hoog. tamelijk vlakogig. Opbrengst • hoog. 166 2011 . matig resistent tegen bladrol. tamelijk vlakogig. uniform van vorm. Lichtkiem • midden groot. groot. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. matig resistent tegen schurft. rijk bloeiend.

vlakogig. kiemtop klein tot midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. Knollen • ovaal. Lichtkiem • midden groot. ei-vormig. gele schil. gele. tamelijk vatbaar voor schurft. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. Morphologische kenmerken Plant • hoog. tussentype loof structuur. lichtgroen groen blad. uniform van vorm. 168 2011 .nivap. gladde tot matig gladde schil.nl 169 . Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. uniform van sortering. onvatbaar voor wratziekte. matige antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis.L Labadia Mondial x Van Gogh Mondial x Van Gogh Labadia L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Knollen • groot. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Drogestofgehalte • matig. redelijk resistent tegen virus Yn. vlakogig. redelijk resistent tegen blauw.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. ovaal. Loofontwikkeling • vrij goed. rijk bloeiend. tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees. Opbrengst • goed. weinig kookverkleuring. kiemrust lang. weinig wortelpuntjes. geschikt voor verse consumptie.

half open bladsilhouet. zeer vlakogig. langovaal. lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. zeer uniform tot uniform van vorm. groot. redelijk resistent tegen bladrol. sporadisch kookverkleuring. onvatbaar voor wratziekte. Opbrengst • goed. Consumptie kwaliteit • vastkokend (tot redelijk vastkokend). redelijk resistent tegen schurft. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. zeer vlakogig. gele. Lichtkiem • groot. kiemtop klein met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. bladtype loof structuur. gele schil. tamelijk geel vlees. zeer weinig of niet bloeiend. matig tot weinig wortelpuntjes. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog.nivap. uniform tot redelijk uniform van sortering. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. goede resistentie tegen virus X en zeer goede resistentie tegen virus Yn. 170 2011 . kiemrust kort tot middenlang.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nl 171 .L Lady Christl WS 73-3-391 x Mansour WS 73-3-391 x Mansour Lady Christl L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg tot vroeg. zeer goede resistentie tegen virus A. groen groen blad. zeer gladde schil. conisch. Knollen • langovaal. redelijk resistent tegen blauw. Knollen • groot. Drogestofgehalte • laag tot zeer laag. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. ge- schikt voor verse consumptie.

rondovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Opbrengst • goed. midden groot tot groot. gele. open tot matig open bladsilhouet. sterke antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. zeer uniform tot uniform van sortering. kiemrust lang. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. ei-vormig. kiemtop midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. vlakogig tot tamelijk vlakogig. uniform van vorm. stengels met lichte tot zeer lichte antho­ cyaan verkleuring.nivap. redelijk resistent tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. Knollen • groot tot middengroot. gladde tot matig gladde schil. sporadisch tot weinig kookverkleuring. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. redelijk resistent tegen bladrol. zeer goede resistentie tegen virus A. matig resistent tegen schurft. tamelijk geel vlees. weinig bloeiend. 172 2011 . Lichtkiem • midden groot tot groot. Loofontwikkeling • goed. gele schil. goede resistentie tegen blauw. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. onvatbaar voor wratziekte. bladtype loof structuur. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Drogestofgehalte • hoog. geschikt voor chips.L Lady Claire Agria x KW 78-34-470 Agria x KW 78-34-470 Lady Claire L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. vlakogig tot tamelijk vlakogig.nl 173 . matig tot weinig wortelpuntjes. Knollen • rondovaal. groen tot lichtgroen groen blad.

L Lady Olympia Agria x KW 78-34-470 Agria x KW 78-34-470 Lady Olympia L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. groen groen blad. kiemtop midden groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan ver- kleuring. kiemrust middenlang tot lang. langovaal. midden groot tot groot. uniform van sortering. gele schil. redelijk resistent tegen bladrol. matig wortelpuntjes. uniform van vorm. tamelijk geel vlees.nivap. 174 2011 . zeer goede resistentie tegen virus X. Drogestofgehalte • hoog tot goed. sporadisch kookverkleuring.nl 175 . geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. redelijk resistent tegen blauw. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. onvatbaar voor wratziekte. gladde tot matig gladde schil. bladtype loof structuur. conisch. Loofontwikkeling • goed. Consumptie kwaliteit • melig. Knollen • groot. weinig bloeiend. tamelijk vlakogig. gele. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. Knollen • langovaal. Lichtkiem • groot. half open tot gesloten bladsilhouet. sterke antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. geschikt voor verse consumptie en frites. tamelijk vlakogig. matig resistent tegen schurft. Opbrengst • hoog tot goed.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. zeer goede resistentie tegen virus A.

Opbrengst • hoog. Drogestofgehalte • zeer hoog. ruwe schil. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. zeer uniform van vorm. resistent tegen virus A. matig resistent tegen schurft.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. half open tot gesloten bladsilhouet.nivap. rode. kiemrust middenlang. resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed.nl 177 . matig resistent tegen bladrol. Lichtkiem • midden groot. zeer uniform tot uniform van sortering. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. Knollen • rond. 176 2011 . tussentype loof structuur. sterke tot matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. groen tot lichtgroen groen blad. tamelijk vatbaar voor blauw. Knollen • groot. rode schil. stengels met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. ei-vormig. middendiepogig. matig tot weinig bloeiend. rond. weinig tot licht kookver- kleuring. sterke antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. matig tot weinig wortelpuntjes. middendiepogig.L Lady Rosetta Cardinal x SVP(VTN)2 62-33-3 Cardinal x SVP(VTN)2 62-33-3 Lady Rosetta L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. kiem- top groot tot zeer groot met lichte antho­cyaan verkleuring. geschikt voor chips. lichtgeel vlees. midden groot tot groot. Consumptie kwaliteit • melig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis.

kiemrust lang.nl 179 .nivap. ovaal. geschikt voor verse consumptie. Drogestofgehalte • matig. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ta- melijk vlakogig. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. Knollen • ovaal. resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. onvatbaar voor wratziekte. gele. ei-vormig. matig resistent tegen schurft. redelijk resistent tegen blauw. matig resistent tegen bladrol. Lichtkiem • midden groot. rijk tot matig bloeiend. bladtype loof structuur. uniform van sortering. matig tot weinig wortelpuntjes. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. sporadisch tot weinig kookverkleuring. groen groen blad. uniform van vorm. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. tamelijk vlakogig. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. half open tot gesloten bladsilhouet. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. 178 2011 .Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig ruwe schil. goede resistentie tegen virus A. midden groot tot groot. Opbrengst • goed. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. tamelijk geel vlees. Knollen • groot.L Latona Jaerla x Nicola Jaerla x Nicola Latona L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. gele schil.

Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. goede resisten- tie tegen virus A. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. langovaal. matig resistent tegen bladrol. kiemrust kort. Knollen • langovaal. uniform van sortering.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. lichte antho­cyaan ver- kleuring en sterk behaard aan basis. groen tot lichtgroen groen blad. veel tot matig wortelpuntjes. dik cylindrisch. open tot matig open bladsilhouet. vlakogig. Opbrengst • goed tot matig. geschikt voor verse consumptie. sporadisch tot weinig kookverkleuring. tamelijk vatbaar voor schurft. redelijk resistent tegen blauw. bladtype loof struc- tuur. Knollen • groot. midden groot tot groot. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. zeer weinig of niet bloeiend. Lichtkiem • groot. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. zeer goede resistentie tegen virus X. lichtgeel vlees. kiemtop klein met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring.L Liseta Spunta x SVP Ve 66295 Spunta x SVP Ve 66295 Liseta L Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. Drogestofgehalte • matig. gladde tot matig gladde schil. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. gele schil. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. gele.nivap. uniform tot redelijk uniform van vorm. 180 2011 . vlakogig.nl 181 . Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend.

Lichtkiem • midden groot tot groot. goede resistentie tegen blauw. ge- schikt voor verse consumptie. Knollen • ovaal. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring.M Madeleine Leyla x KO 85-1002 Leyla x KO 85-1002 Madeleine M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. Knollen • groot. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Opbrengst • goed. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. gladde schil. tame- lijk geel vlees. vlakogig. gele schil.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. kiemtop klein tot midden groot met lichte antho­ cyaan verkleuring. sporadisch kookverkleuring. half open bladsilhouet. conisch. vlakogig.nivap. kiemrust middenlang tot lang. uniform van sortering. ovaal. uniform van vorm. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. lichtgroen groen blad. Loofontwikkeling • vrij goed. 182 2011 . tussentype loof structuur. groot tot zeer groot. gele. matig tot weinig bloeiend. tamelijk vatbaar voor schurft. redelijk resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Drogestofgehalte • laag.nl 183 . onvatbaar voor wratziekte. veel wortelpuntjes. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend.

Loofontwikkeling • goed. redelijk resistent tegen blauw. veel tot matig wortelpuntjes. matig resistent tegen schurft. sterke tot matige antho-cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Morphologische kenmerken Plant • hoog. gladde schil. uniform van sortering. rijk tot matig bloeiend. Lichtkiem • midden groot. geschikt voor verse consumptie en frites. sterke antho- cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. kiemtop klein tot midden groot met sterke tot matige antho­cyaan ver- kleuring. 184 2011 . ei-vormig.nivap. weinig kookverkleuring. Knollen • groot. Knollen • ovaal tot langovaal. lichtgeel vlees. Drogestofgehalte • matig. open tot matig open bladsilhouet. rode.nl 185 . uniform van vorm. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. vlakogig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. vlakogig. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. onvatbaar voor wratziekte. groot. groen tot lichtgroen groen blad. kiemrust middenlang tot lang. ovaal tot langovaal. rode schil. tussentype loof structuur. matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Opbrengst • hoog.M Manitou Laura x Maranca Laura x Maranca Manitou M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend.

matig tot weinig bloeiend. geschikt voor verse consumptie. matig resistent tegen schurft. lichtgeel vlees. half open bladsilhouet.M Maranca Impala x MA 77-481 Impala x MA 77-481 Maranca M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. matige antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. sporadisch tot weinig kookverkleuring. ei-vormig. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. groen groen blad. Knollen • langovaal. Drogestofgehalte • zeer laag. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matig wortelpuntjes. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. midden groot tot groot. Lichtkiem • klein tot midden groot. gele. goede resistentie tegen virus A. stengels met lichte tot zeer lichte antho- cyaan verkleuring. Opbrengst • zeer hoog. langovaal. 186 2011 . gele schil. stengeltype loof struc- tuur. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn.nivap. redelijk resistent tegen blauw. redelijk resistent tegen bladrol. Knollen • groot. uniform van sortering. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. gladde tot matig gladde schil. onvatbaar voor wratziekte. vlakogig. vlakogig. kiemrust middenlang.nl 187 . uniform van vorm.

redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. zeer uniform tot uniform van sortering. vatbaar voor schurft. goede resistentie tegen virus A. rijk tot matig bloeiend. gele. lichtgeel vlees. matige antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. dik cylindrisch. gele schil. rondovaal. geschikt voor verse consumptie. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • midden groot. Opbrengst • zeer hoog. Loofontwikkeling • goed. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. uniform van vorm. kiemrust lang. geen of zeer lichte antho- cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Knollen • rondovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. tamelijk vatbaar voor bladrol. gladde tot matig gladde schil.nivap. onvatbaar voor wratziekte. midden groot tot groot. matig wortelpuntjes.M Marfona Primura x Könst 51-123 Primura x Könst 51-123 Marfona M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Knollen • zeer groot. tamelijk vlakogig. weinig kookverkleuring. 188 2011 . open tot matig open bladsilhouet. Drogestofgehalte • laag tot zeer laag.nl 189 . Morphologische kenmerken Plant • hoog. tamelijk vlakogig. redelijk resistent tegen blauw. kiemtop klein met lichte antho- cyaan verkleuring. groen tot lichtgroen groen blad. tussentype loof structuur.

Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. frites en puree. zeer goede resistentie tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. gladde tot matig gladde schil.M Maritiema AM 71-125 x VE 709 AM 71-125 x VE 709 Maritiema M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat.nivap. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. uniform van vorm. groen tot lichtgroen groen blad. sterke tot matige antho­cyaan ver- kleuring en zeer sterk behaard aan basis. open tot matig open bladsilhouet. Knollen • ovaal. lichtgeel vlees. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. vlakogig tot tamelijk vlakogig. tamelijk vatbaar voor bladrol. tussentype loof structuur. sporadisch kookverkleuring. dik cylindrisch. redelijk resistent tegen schurft. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. zeer weinig of niet bloeiend. Lichtkiem • midden groot tot groot. uniform van sortering. Drogestofgehalte • hoog tot goed. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis en Pa2 van Globodera pal- lida. kiemtop klein met matige antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele schil. Morphologische kenmerken Plant • hoog.nl 191 . weinig wortelpuntjes. geschikt voor verse consumptie. 190 2011 . groot. ovaal. redelijk resistent tegen blauw. vatbaar voor virus A. Knollen • groot. vlakogig tot tamelijk vlakogig. Opbrengst • hoog tot goed. kiemrust middenlang tot lang. gele.

nivap. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Knollen • ovaal tot langovaal. Lichtkiem • midden groot tot groot. ovaal tot langovaal. gele schil. matig tot weinig wortelpuntjes. half open tot gesloten bladsilhouet. kiemtop midden groot tot groot met zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring. matig ruwe schil.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. groot. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. vlakogig. weinig kook- verkleuring. Knollen • groot. 192 2011 . stengels met matige antho­cyaan verkleuring. uniform van vorm. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis.nl 193 . gele. matig resistent tegen bladrol. redelijk resistent tegen blauw. tamelijk vatbaar voor schurft. conisch. rijk bloeiend. vlakogig. groen groen blad. Loofontwikkeling • zeer goed tot goed. stengeltype loof structuur. goede resistentie tegen virus A. lichtgeel vlees. kiemrust lang tot zeer lang. uniform van sortering. geschikt voor frites en chips. goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Opbrengst • hoog.M Markies Fianna x Agria Fianna x Agria Markies M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • laat tot zeer laat. Drogestofgehalte • goed. Morphologische kenmerken Plant • hoog.

matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tussentype loof structuur. goede resistentie tegen virus A. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. ovaal. zeer uniform tot uni- form van vorm. goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn.nivap.nl 195 . goede resistentie tegen bladrol. Opbrengst • hoog. gladde schil.M Melody VE 74-45 x W 72-22-496 VE 74-45 x W 72-22-496 Melody M Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. redelijk resistent tegen blauw. onvatbaar voor wratziekte. Knollen • groot. matig tot weinig wortelpuntjes. ei-vormig. tame- lijk geel vlees. redelijk resistent tegen schurft. 194 2011 . Lichtkiem • midden groot. kiemrust lang tot zeer lang. gele schil. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. Drogestofgehalte • matig tot laag. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. groot. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. zeer uniform tot uniform van sortering. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. vlakogig. geschikt voor verse consumptie. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. gele.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. gesloten bladsilhouet. vlakogig. matig tot weinig bloeiend. Knollen • ovaal. groen tot lichtgroen groen blad. geen tot sporadisch kookverkleuring.

M Merano
BR 90-0024 x
HZ 89-JK-0008
BR 90-0024 x
HZ 89-JK-0008 Merano M
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • zeer laat; kiemrust lang tot zeer lang.
Knollen • groot, rond, uniform van vorm, gele schil,
tamelijk diepogig; vatbaar voor blauw.
Opbrengst • goed tot matig; uniform van sortering.
Drogestofgehalte • goed.
Consumptie kwaliteit • geschikt voor zetmeel.
Loofontwikkeling • goed tot vrij goed.
Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en
redelijk resistent tegen Phytophthora in knol;
goede resistentie tegen virus X en redelijk
resistent tegen virus Yn; resistent tegen Ro1 en
Ro2/3 van Globodera rostochiensis, resistent
tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida.

Morphologische kenmerken
Plant • hoog, tussentype loof structuur; stengels
met matige antho­cyaan verkleuring; midden
groot, donkergroen tot groen groen blad, open
bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte
antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • rond; gele, ruwe schil; wit
vlees; tamelijk diepogig.
Lichtkiem • midden groot tot groot, ei-vormig, zeer
sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring
en zwak behaard aan basis; kiemtop klein
tot midden groot met zeer sterke tot sterke
antho­cyaan verkleuring; veel wortelpuntjes.

196 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 197

M Miranda Agria x AG 84-009 Agria x AG 84-009 Miranda M
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • vroeg tot middenvroeg; kiem-
rust lang tot zeer lang.
Knollen • groot, langovaal, zeer uniform tot
uniform van vorm, gele schil, vlakogig;
goede resistentie tegen blauw.
Opbrengst • goed; zeer uniform tot uniform van sortering.
Drogestofgehalte • goed.
Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig; geen
kookverkleuring; geschikt voor
verse consumptie en frites.
Loofontwikkeling • vrij goed tot middelmatig.
Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en goede
resistentie tegen Phytophthora in knol; redelijk
resistent tegen bladrol en virus A, redelijk
resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar
voor virus Yn; onvatbaar voor wratziekte;
resistent tegen Ro1 van Globodera rosto-
chiensis; tamelijk vatbaar voor schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur;
stengels met lichte tot zeer lichte antho­
cyaan verkleuring; groot, groen groen blad,
open tot matig open bladsilhouet; weinig
bloeiend, geen of zeer lichte antho­cyaan
verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • langovaal; gele, gladde tot matig
gladde schil; geel vlees; vlakogig.
Lichtkiem • groot, conisch, matige tot lichte antho­
cyaan verkleuring en sterk tot matig
behaard aan basis­; kiemtop midden
groot met lichte antho­cyaan verkleuring;
veel tot matig wortelpuntjes.

198 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 199

M Monalisa Bierma A 1-287 x Colmo Bierma A 1-287 x Colmo Monalisa M
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • middenvroeg; kiemrust middenlang tot lang.
Knollen • groot, ovaal tot langovaal, uniform
van vorm, gele schil, vlakogig;
goede resistentie tegen blauw.
Opbrengst • goed tot matig; uniform van sortering.
Drogestofgehalte • laag.
Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend;
sporadisch kookverkleuring; geschikt­
voor verse consumptie.
Loofontwikkeling • goed tot vrij goed.
Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig
resistent tegen Phytophthora in knol; redelijk
resistent tegen bladrol, resistent tegen
virus A, redelijk resistent tegen virus X en
goede resistentie tegen virus Yn; onvatbaar
voor wratziekte; vatbaar voor schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • hoog, stengeltype loof structuur; stengels
met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring;
groot, donkergroen tot groen groen blad,
half open bladsilhouet; rijk tot matig
bloeiend, geen of zeer lichte antho­cyaan
verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • ovaal tot langovaal; gele, zeer gladde
schil; tamelijk geel vlees; vlakogig.
Lichtkiem • midden groot, ei-vormig, sterke tot
matige antho­cyaan verkleuring en matig
tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein
tot midden groot met lichte antho­cyaan
verkleuring; matig wortelpuntjes.

200 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 201

M Mondial Spunta x SVP Ve 66295 Spunta x SVP Ve 66295 Mondial M
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • middenlaat tot laat; kiemrust lang.
Knollen • groot, langovaal, uniform van vorm, gele schil,
vlakogig; redelijk resistent tegen blauw.
Opbrengst • zeer hoog; uniform van sortering.
Drogestofgehalte • matig tot laag.
Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig; spo-
radisch tot weinig kookverkleuring;
geschikt voor verse consumptie.
Loofontwikkeling • goed.
Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en
matig resistent tegen Phytophthora in knol;
vatbaar voor bladrol, resistent tegen virus
A, resistent tegen virus X en matig resistent
tegen virus Yn; onvatbaar voor wratziekte;
resistent tegen Ro1 van Globodera rosto-
chiensis; matig resistent tegen schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • hoog, stengeltype loof structuur; stengels
met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring;
midden groot tot groot, donkergroen tot groen
groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet;
rijk bloeiend, geen of zeer lichte antho­cyaan
verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • langovaal; gele, gladde tot matig gladde
schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
Lichtkiem • midden groot tot groot, conisch, sterke tot
matige antho­cyaan verkleuring en sterk
tot matig behaard aan basis; kiemtop
midden groot met lichte antho­cyaan ver-
kleuring; matig wortelpuntjes.

202 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 203

M Mozart Redstar x Caesar Redstar x Caesar Mozart M
Landbouwkundige eigenschappen
Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat; kiemrust lang.
Knollen • groot, ovaal, uniform van vorm, rode schil,
vlakogig; zeer goede resistentie tegen blauw.
Opbrengst • goed tot matig; uniform van sortering.
Drogestofgehalte • goed.
Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend;
weinig kookverkleuring; geschikt
voor verse consumptie.
Loofontwikkeling • vrij goed.
Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof
en redelijk resistent tegen Phytophthora
in knol; resistent tegen bladrol en goede
resistentie tegen virus Yn; onvatbaar voor
wratziekte; resistent tegen Ro1 van Globodera
rostochiensis; redelijk resistent tegen schurft.

Morphologische kenmerken
Plant • middelmatig tot hoog, tussentype loof
structuur; stengels met sterke tot matige
antho­cyaan verkleuring; midden groot tot
groot, groen groen blad, open tot matig open
bladsilhouet; rijk bloeiend, sterke tot matige
antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen • ovaal; rode, gladde schil; tame-
lijk geel vlees; vlakogig.
Lichtkiem • midden groot, ei-vormig, zeer sterke tot
sterke antho­cyaan verkleuring en matig
behaard aan basis; kiemtop klein tot midden
groot met geen of zeer lichte antho­cyaan
verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.

204 2011 - Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap.nl 205

Loofontwikkeling • goed. groen tot lichtgroen groen blad.nivap.nl 207 . Knollen • groot. resistent tegen Ro1 en Ro2/3 van Globodera rostochiensis. half open bladsilhouet. geel vlees. vlakogig. goede resis- tentie tegen virus X. conisch. sporadisch kookverkleuring.M Musica CMK1993-042-005 x Lady Christl CMK1993-042-005 x Lady Christl Musica M Vroegheid • middenvroeg. matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. gladde tot matig gladde schil. midden groot tot groot. kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleu- ring. bladtype loof structuur. Lichtkiem • groot. kiemrust kort. uniform van vorm. Knollen • langovaal. gele schil. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Opbrengst • zeer hoog tot hoog. redelijk resistent tegen schurft. 206 2011 . Drogestofgehalte • laag tot zeer laag. redelijk resistent tegen blauw. zeer weinig of niet bloeiend. geschikt voor verse consumptie. Consumptie kwaliteit • vastkokend. gele. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. vlakogig. langovaal. veel tot matig wortelpuntjes. onvatbaar voor wratziekte. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof. uniform van sortering.

Loofontwikkeling • goed. kiemtop midden groot tot groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. 208 2011 . gele. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. geschikt voor verse consumptie. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. geel vlees. gele schil. klein tot midden groot. uniform van vorm. Lichtkiem • midden groot tot groot. redelijk resistent tegen schurft. Knollen • langovaal. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Drogestofgehalte • goed tot matig. Knollen • groot. onvatbaar voor wratziekte. Consumptie kwaliteit • vastkokend. gladde schil. vlakogig. matig tot weinig bloeiend. matig resistent tegen bladrol. uniform van sortering. sterke antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis.N Nicola Clivia x 643011 011 Clivia x 643011 011 Nicola N Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. vlakogig.nivap. sporadisch tot weinig kookver- kleuring. dik cylindrisch. redelijk resistent tegen blauw. resistent tegen virus A. resistent tegen virus X en goede resistentie tegen virus Yn. Opbrengst • zeer hoog. stengels met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. groen tot lichtgroen groen blad. half open tot gesloten bladsilhouet. stengeltype loof structuur.nl 209 .Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. langovaal. kiemrust middenlang. veel tot matig wortelpuntjes.

Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. uniform van sortering. lichtgroen groen blad. matig ruwe schil. midden groot tot groot. gele met rode ogen schil. Knollen • zeer groot tot groot. half open bladsilhouet.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. ei-vormig. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. onvatbaar voor wratziekte. sterke tot matige antho­ cyaan verkleuring en niet of zeer zwak behaard aan basis. tamelijk vlakogig. tussentype loof structuur. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis.nivap. geschikt voor verse consumptie.nl 211 . tamelijk vatbaar voor bladrol. Opbrengst • zeer hoog. Loofontwikkeling • zeer goed tot goed. kiemtop klein met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. ovaal. zeer goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. Drogestofgehalte • laag. weinig kookverkleuring. weinig tot zeer weinig bloeiend. uniform van vorm. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. kiemrust lang tot zeer lang. redelijk resistent tegen schurft. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. Morphologische kenmerken Plant • hoog. gele met rode ogen. tamelijk vlakogig. redelijk resistent tegen blauw.P Picasso Cara x Ausonia Cara x Ausonia Picasso P Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. 210 2011 . lichtgeel vlees. matig tot weinig wortelpuntjes. Lichtkiem • klein. Knollen • ovaal.

Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. matig resistent tegen blauw. Drogestofgehalte • goed tot matig. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. sporadisch tot weinig kookverkleuring. matig tot weinig bloeiend. uniform van vorm.P Première Civa x Provita Civa x Provita Première P Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg tot vroeg. frites en chips. tamelijk vlakogig. gele schil. half open bladsilhouet. 212 2011 . tussentype loof structuur.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. goede resistentie tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. Opbrengst • goed. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. gele. matig resistent tegen bladrol. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. uniform van sortering. groen groen blad. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. gladde schil. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. Knollen • rondovaal. Knollen • groot. onvatbaar voor wratziekte. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. matig tot weinig wortelpuntjes. resistent tegen virus A. kiemrust kort tot middenlang. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. conisch.nl 213 . tamelijk vlakogig. tamelijk vatbaar voor schurft. licht- geel vlees. kiemtop groot met lichte antho­cyaan verkleuring. midden groot. Lichtkiem • groot.nivap. geschikt voor verse consumptie. rondovaal.

Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. matig resistent tegen bladrol. 214 2011 . Ziekten • zeer vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. vlakogig. half open tot gesloten bladsilhouet. gladde schil.nivap. veel wortelpuntjes. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. vlakogig. groot. dik cylindrisch. goede resistentie tegen blauw. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. Lichtkiem • midden groot tot groot. weinig kookverkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. zeer vatbaar voor virus A. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. onvatbaar voor wratziekte. geschikt voor verse consumptie. kiemrust middenlang. groen tot lichtgroen groen blad. weinig bloeiend. Loofontwikkeling • vrij goed. zeer uniform tot uniform van vorm.P Primura Sirtema x Majestic Sirtema x Majestic Primura P Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg tot vroeg. zeer uniform tot uniform van sortering. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. Drogestofgehalte • laag. tamelijk vatbaar voor virus X en vatbaar voor virus Yn. tamelijk vatbaar voor schurft. Knollen • ovaal. gele. tussentype loof struc- tuur. Knollen • zeer groot tot groot. Opbrengst • matig. licht- geel vlees. ovaal.nl 215 . gele schil.

ei-vormig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. sporadisch tot weinig kookverkleuring. matige antho­ cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. gele. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. vlakogig.P Provento Elvira x Escort Elvira x Escort Provento P Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. tamelijk vatbaar voor schurft. open tot matig open bladsilhouet. 216 2011 . Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. Lichtkiem • midden groot. tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees. stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. tussentype loof struc- tuur. Knollen • rondovaal. kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. rondovaal. groot. Opbrengst • zeer hoog tot hoog. gladde schil. zeer uniform tot uniform van sortering. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog.nl 217 . tamelijk vatbaar voor blauw. geschikt voor verse consumptie. gele schil. veel tot matig wortelpuntjes.nivap. zeer goede resistentie tegen virus A. Drogestofgehalte • matig. matig bloeiend. onvatbaar voor wratziekte. uniform van vorm. Knollen • groot. vlakogig. Loofontwikkeling • goed. kiemrust middenlang. zeer goede resistentie tegen virus X en zeer goede resistentie tegen virus Yn. goede resistentie tegen bladrol. groen tot lichtgroen groen blad.

donkergroen groen blad. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. matig tot weinig bloeiend. gele. veel tot matig wortelpuntjes.R Ramos Agria x VK 69-491 Agria x VK 69-491 Ramos R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Drogestofgehalte • goed tot matig. tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform van vorm. redelijk resistent tegen schurft. Lichtkiem • groot. gele schil. redelijk resistent tegen bladrol. kiemtop klein met matige antho­cyaan verkleuring. redelijk resistent tegen blauw. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis.nl 219 . Morphologische kenmerken Plant • hoog. Knollen • langovaal. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. uniform van sortering. vlakogig. kiemrust lang. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. sporadisch tot weinig kookverkleuring. Opbrengst • goed. geschikt voor verse consumptie en frites. dik cylindrisch. 218 2011 . Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. langovaal. gladde tot matig gladde schil. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. Knollen • groot. tussentype loof structuur. vlakogig. matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn.nivap. Loofontwikkeling • goed.

resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. Opbrengst • hoog tot goed. tussentype loof structuur. sterke antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. onvatbaar voor wratziekte.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. stengels met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring.nl 221 . uniform van vorm. ovaal tot langovaal. kiemtop klein tot midden groot met matige antho­cyaan verkleuring. matig resistent tegen schurft. open tot matig open bladsilhouet.nivap. Knollen • ovaal tot langovaal. Knollen • groot. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. kiemrust middenlang tot lang. matig tot weinig wortelpuntjes. vlakogig. rode schil. uniform van sortering. goede resistentie tegen blauw. tamelijk geel vlees. Lichtkiem • midden groot tot groot.R Red Scarlett ZPC 80 0239 x Mans MgB78-286 ZPC 80 0239 x Mans MgB78-286 Red Scarlett R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. weinig kookverkleuring. matige antho­cyaan ver- kleuring binnenzijde bloemblad. donkergroen tot groen groen blad. conisch. redelijk resistent tegen bladrol en redelijk resistent tegen virus Yn. Loofontwikkeling • vrij goed. midden groot tot groot. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. 220 2011 . matig ruwe schil. geschikt voor verse consumptie. Drogestofgehalte • laag. rode. vlakogig. matig bloeiend. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog.

matige antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. weinig bloeiend. kiemtop klein tot midden groot met sterke antho­cyaan verkleuring. rondovaal.nl 223 .nivap. midden groot tot groot. tamelijk vatbaar voor schurft. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en tamelijk vatbaar voor Phytophthora in knol. gladde schil. redelijk resistent tegen blauw. gele. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. tamelijk vlakogig. tamelijk vlakogig. uniform van sortering. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • midden groot tot groot. matig wortelpuntjes. bladtype loof structuur. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. Loofontwikkeling • vrij goed. licht- geel vlees.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. 222 2011 . redelijk resistent tegen bladrol en goede resistentie tegen virus Yn.R Riviera Minerva x Alcmaria Minerva x Alcmaria Riviera R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • zeer vroeg. ei-vormig. weinig kookverkleuring. gele schil. geschikt voor verse consumptie. lichtgroen groen blad. Knollen • rondovaal. Drogestofgehalte • laag tot zeer laag. Knollen • groot. Opbrengst • goed. kiemrust middenlang tot lang. open bladsilhouet. uniform tot redelijk uniform van vorm.

langovaal. Drogestofgehalte • goed. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. rode. stengels met zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring. 224 2011 .R Rodeo Mondial x Bimonda Mondial x Bimonda Rodeo R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. geschikt voor verse consumptie. sterke antho­cyaan verkleuring en sterk behaard aan basis. rode schil. tamelijk vatbaar voor schurft. kiemrust middenlang tot lang. donkergroen groen blad. weinig kookverkleuring. matige antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. goede resistentie tegen blauw. uniform van sortering. onvatbaar voor wratziekte. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol.nivap. Loofontwikkeling • goed. zeer vlakogig. veel wortelpuntjes. stengeltype loof structuur. rijk bloeiend. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. Opbrengst • zeer hoog tot hoog. Lichtkiem • midden groot tot groot.nl 225 . gladde tot matig gladde schil.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform van vorm. Knollen • groot. lichtgeel vlees. Morphologische kenmerken Plant • hoog. goede resistentie tegen bladrol en matig resistent tegen virus Yn. zeer vlakogig. Knollen • langovaal. dik cylindrisch.

Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. rode schil. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis­. tussentype loof structuur. kiemrust lang. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. tamelijk vlakogig. Loofontwikkeling • goed. weinig tot licht kookver- kleuring. rode. uniform van vorm. Knollen • ovaal tot rondovaal. tamelijk vatbaar voor blauw. groen groen blad. kiemtop klein met matige antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • klein. matig resistent tegen bladrol en zeer goede resistentie tegen virus Yn. veel wortelpuntjes. gladde tot matig gladde schil. sterke antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. 226 2011 .nivap. wit vlees. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ei-vormig. weinig bloeiend. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. Drogestofgehalte • matig. uniform van sortering. Knollen • groot. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. geschikt voor verse consumptie. tamelijk vlakogig. open bladsilhouet.R Roko Alwara x MA 81-536 Alwara x MA 81-536 Roko R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. midden groot.nl 227 . ovaal tot rondovaal. Opbrengst • goed. tamelijk vatbaar voor schurft.

matig wortelpuntjes. rode schil. Lichtkiem • klein tot midden groot. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. goede resistentie tegen blauw. Knollen • rondovaal.nivap. sterke antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. onvatbaar voor wratziekte. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. rondovaal. matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. open bladsilhouet.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. ei-vormig. Loofontwikkeling • vrij goed tot middelmatig. Drogestofgehalte • matig. redelijk resistent tegen virus A. zeer groot. groen tot lichtgroen groen blad. bladtype loof structuur. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. geschikt voor verse consumptie.nl 229 .R Romano Draga x Désirée Draga x Désirée Romano R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. uniform van sortering. weinig tot licht kookver- kleuring. middendiepogig. zeer weinig of niet bloeiend. witgeel vlees. stengels met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. 228 2011 . tamelijk vatbaar voor bladrol. gladde schil. Opbrengst • goed. kiemrust lang. middendie- pogig. zeer uniform tot uniform van vorm. matig resistent tegen schurft. tamelijk vatbaar voor virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. rode. Knollen • middengroot. kiemtop klein tot midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring.

stengels met zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring. kiemrust lang tot zeer lang. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. Opbrengst • hoog. ovaal tot rondovaal. rijk tot matig bloeiend. vatbaar voor schurft. kiemtop midden groot met matige antho­cyaan verkleuring. matig resistent tegen blauw. tussentype loof structuur. Drogestofgehalte • matig. Lichtkiem • midden groot. 230 2011 . Morphologische kenmerken Plant • hoog. midden groot tot groot. Loofontwikkeling • goed. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. half open bladsilhouet. donkergroen groen blad. matig tot weinig wortelpuntjes.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. weinig kookverkleuring. geschikt voor verse consumptie. tamelijk vlakogig.nl 231 . rode schil. rode. gladde tot matig gladde schil. uniform van vorm. Knollen • groot. Knollen • ovaal tot rondovaal. wit vlees. uniform van sortering. tamelijk vlakogig.nivap. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. matig resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. onvatbaar voor wratziekte.R Rudolph Chieftain x Stirling Chieftain x Stirling Rudolph R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytopht- hora in knol. ei-vormig.

onvatbaar voor wratziekte.nl 233 . uniform tot redelijk uniform van vorm. Knollen • groot. Consumptie kwaliteit • melig. mid- dendiepogig. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. open bladsilhouet. tamelijk vatbaar voor bladrol. geschikt voor frites. 232 2011 . Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. bladtype loof structuur. uniform van sortering.nivap. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Knollen • langovaal. bruinrode. groot. sporadisch kookverkleu- ring. goede resistentie tegen schurft. Lichtkiem • midden groot tot groot. groen groen blad. redelijk resistent tegen blauw. wit vlees. vatbaar voor virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. ruwe schil. bruinrode schil. veel tot matig wortelpuntjes. lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Morphologische kenmerken Plant • hoog. conisch. matig bloeiend. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en zeer vatbaar voor Phytophthora in knol. zeer vatbaar voor virus A. kiemrust lang tot zeer lang. Opbrengst • hoog tot goed. langovaal. Drogestofgehalte • goed. middendiepogig.R Russet Burbank Mutant of Burbank Mutant of Burbank Russet Burbank R Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. kiemtop midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring.

ovaal tot rondovaal. tamelijk vatbaar voor schurft. open tot matig open bladsilhouet. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. lichtgeel vlees. groot. donkergroen groen blad. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis.S Safari Obelix x Amadeus Obelix x Amadeus Safari S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele schil. Lichtkiem • midden groot. matig resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn. ta- melijk vlakogig. Loofontwikkeling • goed. matig ruwe schil. Ziekten • goede resistentie tegen Phytophthora in loof en zeer goede resistentie tegen Phyto­ phthora in knol. rijk bloeiend. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. 234 2011 . gele. kiemrust lang tot zeer lang. Knollen • ovaal tot rondovaal. veel wortelpuntjes. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. redelijk resistent tegen blauw. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. tamelijk vlakogig.nivap. Knollen • zeer groot tot groot. kiemtop klein met lichte antho­cyaan verkleuring. ei-vormig. zeer uniform tot uniform van sortering. tussentype loof structuur. geschikt voor verse consumptie. Opbrengst • zeer hoog. zeer uniform tot uniform van vorm. sporadisch kookver- kleuring.nl 235 . Drogestofgehalte • matig tot laag.

Opbrengst • matig.nl 237 . donkergroen tot groen groen blad. half open bladsilhouet. groot. kiemrust lang. sterke antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. gele. Lichtkiem • groot. kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring. geschikt voor verse consumptie. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. Knollen • groot. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. matig bloeiend. sterke tot matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ovaal tot langovaal. uniform van sortering. weinig kookverkleuring. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. gele schil. conisch. uniform van vorm. goede resistentie tegen blauw. onvatbaar voor wratziekte. Drogestofgehalte • matig. 236 2011 .S Saline Agria x Gallia Agria x Gallia Saline S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. tussentype loof structuur. donkergeel vlees. vlakogig. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. zeer goe- de resistentie tegen virus Yn.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.nivap. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. gladde schil. Knollen • ovaal tot langovaal. weinig wortelpuntjes. matig resistent tegen schurft. vlakogig.

S Santana Spunta x VK 69-491 Spunta x VK 69-491 Santana S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. langovaal. midden groot tot groot. uniform van sortering. matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. weinig kookverkleuring. matige antho­cyaan verkleuring en zwak tot zeer zwak behaard aan basis. stengels met lichte tot zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. veel tot matig wortelpuntjes. conisch. zeer vlakogig. gele schil. redelijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. Knollen • langovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. zeer vlakogig. Consumptie kwaliteit • melig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. matig bloeiend. matig resistent tegen schurft. Lichtkiem • midden groot tot groot. donkergroen tot groen groen blad. half open bladsilhouet. Opbrengst • goed tot matig. Drogestofgehalte • hoog tot goed. tamelijk vatbaar voor bladrol. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. matig resistent tegen blauw. kiemrust middenlang. 238 2011 . zeer goede resistentie tegen virus A. Knollen • groot.nivap. gladde schil. gele.nl 239 . tussentype loof struc- tuur. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. geschikt voor verse consumptie en frites. lichtgeel vlees. kiemtop midden groot tot groot met lichte antho­cyaan verkleuring. uniform van vorm.

stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. weinig wortelpuntjes. Loofontwikkeling • vrij goed. tamelijk vlakogig. weinig bloeiend. groen tot lichtgroen groen blad. Drogestofgehalte • goed tot matig. Opbrengst • hoog. midden groot tot groot. onvatbaar voor wratziekte. sporadisch tot weinig kookverkleuring. 240 2011 . resistent tegen Ro1 en Ro2/3 van Globodera rostochiensis en Pa2 van Globodera pallida. open blad- silhouet. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. ei-vormig. resistent tegen virus X en zeer goede resistentie tegen virus Yn. lichtgeel vlees.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform tot redelijk uniform van vorm. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. tamelijk vlakogig. resistent tegen virus A. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. kiemtop klein met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Lichtkiem • klein tot midden groot. uniform tot redelijk uniform van sortering. redelijk resistent tegen blauw. gladde schil. ovaal tot rondovaal. kiemrust middenlang tot lang. lichte antho­cyaan verkleuring en niet of zeer zwak behaard aan basis. gele schil. Morphologische kenmerken Plant • laag tot middelmatig. Knollen • groot. gele. redelijk resistent tegen bladrol. geschikt voor verse consumptie.S Santé SVP Y 66-13-636 x SVP AM 66-42 SVP Y 66-13-636 x SVP AM 66-42 Santé S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. tussentype loof struc- tuur.nl 241 .nivap. tamelijk vatbaar voor schurft. Knollen • ovaal tot rondovaal.

tamelijk diepogig. Lichtkiem • midden groot tot groot. kiemtop midden groot met matige antho- cyaan verkleuring. donkergroen tot groen groen blad. open tot matig open bladsilhouet. rondovaal. ei-vormig. uniform tot redelijk uniform van sortering.nivap. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. midden groot.nl 243 . kiemrust lang. tussentype loof structuur. 242 2011 . Knollen • middengroot. gele. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. sporadisch kookverkleuring. geschikt voor chips. matig uniform tot onregelmatig van vorm. tamelijk vatbaar voor schurft. tamelijk diepogig. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis.S Saturna Maritta x (Record x 1673-1) Maritta x (Record x 1673-1) Saturna S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. stengels met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring. gladde tot matig gladde schil. Knollen • rondovaal. Morphologische kenmerken Plant • hoog.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele schil. Drogestofgehalte • zeer hoog. onvatbaar voor wratziekte. resistent tegen virus A. matig resistent tegen blauw. matig wortelpuntjes. lichtgeel vlees. Opbrengst • goed. redelijk resistent tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. tamelijk vatbaar voor bladrol. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. rijk bloeiend.

rond. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. Knollen • rond. uniform van sortering. Drogestofgehalte • hoog tot goed.nl 245 . matig resistent tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. Opbrengst • goed tot matig. Lichtkiem • groot. rijk bloeiend. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Morphologische kenmerken Plant • hoog. tamelijk vatbaar voor blauw. Consumptie kwaliteit • uitsluitend geschikt voor zetmeelindustrie. uniform van vorm. Loofontwikkeling • goed. lichtgeel vlees. kiemtop midden groot tot groot met sterke antho­cyaan verkleuring. open tot matig open bladsilhouet. resistent tegen Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. Knollen • groot. tamelijk diepogig.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www.S Seresta SVP AM 78-3704 x Sonate SVP AM 78-3704 x Sonate Seresta S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. matig resistent tegen bladrol. tussentype loof structuur. onvatbaar voor wratziekte. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. matig wortelpuntjes. ei-vormig. klein tot midden groot. kiemrust . gele schil.nivap. tamelijk diepogig. Ziekten • redelijk resistent tegen Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytopht- hora in knol. donkergroen groen blad. gele schil. 244 2011 . resistent tegen Ro1en Ro2/3 van Globodera rostochiensis.

Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. tamelijk vlakogig. Knollen • groot. weinig kookverkleuring. 246 2011 .nl 247 . Lichtkiem • midden groot. Knollen • rondovaal. uniform van sortering. donkergroen tot groen groen blad. tamelijk vlakogig. Opbrengst • hoog. tussentype loof struc- tuur. stengels met matige tot lichte antho­ cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. kiemrust middenlang tot lang. gele. licht- geel vlees.nivap. veel wortelpuntjes. matig resistent tegen schurft. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. midden groot. rijk bloeiend. rondovaal. Drogestofgehalte • goed. half open tot gesloten bladsilhouet. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed. matige antho­cyaan verkleuring en matig behaard aan basis. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis.S Sifra Mondial x Robinta Mondial x Robinta Sifra S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. kiemtop klein met lichte antho­ cyaan verkleuring. geschikt voor verse consumptie. uniform van vorm. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. gele schil. goede resistentie tegen blauw. onvatbaar voor wratziekte. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. dik cylindrisch. redelijk resistent tegen virus Yn. gladde schil.

ovaal tot rondovaal. matig bloeiend. vatbaar voor schurft. Lichtkiem • groot. tussentype loof structuur. matig wortelpuntjes. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. matig resistent tegen bladrol. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Knollen • ovaal tot rondovaal. weinig kookverkleu- ring. Loofontwikkeling • goed.S Sinora Agria x AM 70-2166 Agria x AM 70-2166 Sinora S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. kiemtop klein tot midden groot met sterke tot matige antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring.nl 249 . Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. gele. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.nivap. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. conisch. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. 248 2011 . matig resistent tegen blauw. Opbrengst • hoog tot goed. kiemrust middenlang. tamelijk vlakogig tot mid- dendiepogig. uniform van vorm. donkergroen tot groen groen blad. lichtgeel vlees. half open bladsilhouet. tamelijk vlakogig tot middendiepogig. Knollen • groot. midden groot tot groot. gele schil. matig ruwe schil. uniform van sortering. goede resistentie tegen virus X en matig resistent tegen virus Yn. geschikt voor frites en chips. Drogestofgehalte • goed.

middendiepogig. matig tot weinig wortelpuntjes. Pa2 en Pa3 van Globodera pallida. rijk tot matig bloeiend. redelijk resistent tegen schurft. midden groot tot groot. ovaal. kiemtop klein tot midden groot met matige antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. kiemrust lang. ei-vormig. groen tot lichtgroen groen blad. gele schil. matig ruwe tot ruwe schil. uniform van vorm. uniform tot redelijk uniform van sortering. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. redelijk resistent tegen blauw. open tot matig open bladsilhouet.nivap.S Sofista Sl 86-246 x Seresta Sl 86-246 x Seresta Sofista S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenlaat. bladtype loof structuur. vatbaar voor bladrol. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. Loofontwikkeling • goed. witgeel vlees. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Consumptie kwaliteit • geschikt voor zetmeel. middendiepogig. Drogestofgehalte • matig. Lichtkiem • midden groot. Opbrengst • hoog. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. Knollen • middengroot. goede resistentie tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn.nl 251 . resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. gele. 250 2011 . Knollen • ovaal.

tussentype loof structuur. veel tot matig wortelpuntjes. gele. Knollen • zeer groot. redelijk resistent tegen bladrol. onvatbaar voor wratziekte. uniform van vorm. Morphologische kenmerken Plant • hoog. dik cylindrisch. uniform van sortering. sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. Lichtkiem • groot. kiemrust middenlang tot lang. licht- geel vlees. gele schil. geschikt voor verse consumptie. resistent tegen virus A. zeer vlakogig.nivap. tamelijk vatbaar voor schurft. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. 252 2011 . goede resistentie tegen blauw. Opbrengst • hoog. sporadisch kookver- kleuring. zeer vlakogig. lang.nl 253 . kiemtop midden groot tot groot met matige tot lichte antho­cyaan ver- kleuring. matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. stengels met matige antho­cyaan verkleuring. Knollen • lang.S Spunta Béa x USDA 96-56 Béa x USDA 96-56 Spunta S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. half open bladsilhouet. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol. rijk tot matig bloeiend. mid- den groot tot groot. Drogestofgehalte • goed tot matig. gladde schil. Loofontwikkeling • goed. donkergroen groen blad.

redelijk resistent tegen blauw. matig resistent tegen schurft. gele. rondovaal tot ovaal. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. redelijk resistent tegen bladrol en matig resistent tegen virus Yn. conisch. 254 2011 . gele schil. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. Knollen • rondovaal tot ovaal.S Sylvana Fabula x Xantia Fabula x Xantia Sylvana S Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat.nl 255 .nivap. uniform van sortering. Morphologische kenmerken Plant • hoog. geschikt voor verse consumptie. onvatbaar voor wratziekte. half open bladsilhouet. kiemtop klein met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. Knollen • groot. weinig wortelpuntjes. tamelijk geel vlees. vlakogig tot tamelijk vlakogig. kiemrust lang. sporadisch kookver- kleuring. gladde schil. tussentype loof structuur. Loofontwikkeling • vrij goed. lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. Lichtkiem • midden groot. donkergroen tot groen groen blad. uniform van vorm. Drogestofgehalte • goed. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. vlakogig tot tamelijk vlakogig. rijk bloeiend. groot. Opbrengst • hoog. sterke antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.

Knollen • rond tot rondovaal. gele schil. uniform van sortering. Lichtkiem • groot. Drogestofgehalte • hoog. tamelijk vlakogig. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. gladde schil. tussentype loof structuur. bol-vormig. stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. zeer goede resistentie tegen virus Yn. open tot matig open bladsilhouet.nl 257 . Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. gele. lichtgeel vlees. Loofontwikkeling • vrij goed.T Taurus Panda x RZ-87-44 Panda x RZ-87-44 Taurus T Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. tamelijk vlakogig. matig resistent tegen schurft. geschikt voor chips.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. rijk tot matig bloeiend. Knollen • groot. kiemrust lang tot zeer lang. rond tot rondovaal. Opbrengst • goed. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. uniform van vorm. matig resistent tegen blauw. midden groot tot groot. weinig kookverkleuring. 256 2011 . weinig tot zeer weinig wortelpuntjes. kiemtop groot met matige antho­cyaan verkleuring. donkergroen tot groen groen blad.nivap.

matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. stengels met matige tot lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. Knollen • groot. matig resistent tegen bladrol. goede resistentie tegen virus A. matig bloeiend. Knollen • langovaal. uniform van sortering. vlakogig. lichtgeel vlees.U Ultra Planta x Concurrent Planta x Concurrent Ultra U Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg. langovaal. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. licht gele. matig tot weinig wortelpuntjes. licht kook- verkleuring. midden groot. gladde schil. kiemrust lang tot zeer lang. geschikt voor verse consumptie. Drogestofgehalte • goed tot matig. licht gele schil. matig resistent tegen schurft. 258 2011 . Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. vlakogig. half open tot gesloten bladsilhouet. goede resistentie tegen blauw. conisch. uniform van vorm. stengeltype loof structuur. donkergroen tot groen groen blad. Opbrengst • zeer hoog. Loofontwikkeling • goed tot vrij goed.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Lichtkiem • midden groot tot groot. sterke tot ma- tige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis.nivap. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring.nl 259 . Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend.

resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis.nivap. ovaal tot langovaal. ei-vormig. half open bladsilhouet. gele. matig resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. 260 2011 . tamelijk vatbaar voor schurft. Knollen • groot. Knollen • ovaal tot langovaal. geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. kiemtop klein tot midden groot met lichte antho­cyaan verkleuring. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend. donkergroen tot groen groen blad. Drogestofgehalte • goed. matig resistent tegen bladrol. groot tot zeer groot. ruwe schil. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Opbrengst • goed tot matig. onvatbaar voor wratziekte.nl 261 . vlakogig. stengeltype loof struc- tuur. tamelijk geel vlees. Loofontwikkeling • zeer goed. vlakogig. uniform van vorm. stengels met lichte antho­cyaan verkleu- ring. rijk tot matig bloeiend. geschikt voor verse consumptie en frites. redelijk resistent tegen blauw.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. sterke tot matige antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. uniform van sortering. matig tot weinig wortelpuntjes.V Victoria AM 66-42 x Ve 8044 AM 66-42 x Ve 8044 Victoria V Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. sporadisch kookverkleu- ring. gele schil. kiemrust lang. Lichtkiem • midden groot.

kiemrust middenlang tot lang. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. matig resistent tegen virus X en zeer goede resistentie tegen virus Yn. groen tot lichtgroen groen blad. zeer goede resistentie tegen virus A. lichtgeel vlees. goede resistentie tegen bladrol. half open bladsilhouet. ovaal tot langovaal. zeer uniform tot uniform van vorm. tamelijk vatbaar voor schurft.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. uniform van sortering. zeer vlakogig. conisch. Lichtkiem • midden groot tot groot. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. ge- schikt voor verse consumptie. gele. sporadisch kookverkleuring. Loofontwikkeling • goed.nivap. Drogestofgehalte • matig tot laag.nl 263 . Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. redelijk resistent tegen blauw. midden groot. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. gele schil. 262 2011 . Knollen • groot.V Vivaldi TS 77-148 x Monalisa TS 77-148 x Monalisa Vivaldi V Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. rijk tot matig bloeiend. matig wortelpuntjes. tussentype loof struc- tuur. stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. gladde schil. Opbrengst • hoog. Knollen • ovaal tot langovaal. zeer vlakogig.

nivap. onvatbaar voor wratziekte. midden groot tot groot. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. Knollen • ovaal. matig resistent tegen schurft. vatbaar voor bladrol en matig resistent tegen virus Yn. matig tot weinig bloeiend.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele. ovaal. ge- schikt voor verse consumptie.V Volumia Mondial x Adora Mondial x Adora Volumia V Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg. vlakogig. licht- geel vlees. half open tot gesloten bladsilhouet. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. 264 2011 . lichte antho­cyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis. gladde schil. goede resistentie tegen blauw.nl 265 . Drogestofgehalte • matig tot laag. uniform van sortering. gele schil. Lichtkiem • midden groot tot groot. uniform van vorm. kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. kiemrust middenlang tot lang. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en goede resistentie tegen Phytophthora in knol. matig tot weinig wortelpuntjes. tussentype loof structuur. Loofontwikkeling • goed. conisch. Knollen • zeer groot tot groot. groen groen blad. vlakogig. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. sporadisch kookverkleuring. Opbrengst • goed.

stengels met lichte antho­cyaan verkleuring. 266 2011 . gele. matig resistent tegen schurft.nivap. vlakogig. resistent tegen Ro1 van Globodera rosto- chiensis. Consumptie kwaliteit • redelijk vastkokend tot melig.V VR808 Lady Claire x Atlantic Lady Claire x Atlantic VR808 V Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat. uniform van sortering. groot.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. gele schil. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. Loofontwikkeling • goed. Drogestofgehalte • zeer hoog. half open bladsilhouet. kiemtop midden groot met sterke antho­cyaan verkleuring. bladtype loof structuur. matig ruwe schil. vlakogig. redelijk resistent tegen blauw. geschikt voor chips. weinig kookverkleuring. bol-vormig. matig resistent tegen virus X en tamelijk vatbaar voor virus Yn.nl 267 . Knollen • rond. rond. matig wortelpuntjes. onvatbaar voor wratziekte. Lichtkiem • midden groot. Knollen • groot. Ziekten • vatbaar voor Phytophthora in loof en redelijk resistent tegen Phytophthora in knol. zeer uniform tot uniform van vorm. groen tot lichtgroen groen blad. tamelijk geel vlees tot lichtgeel vlees. matige antho­ cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. zeer sterke tot sterke antho­cyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis. rijk bloeiend. Opbrengst • goed. kiemrust lang.

tamelijk vatbaar voor blauw. Drogestofgehalte • laag. kiemrust middenlang tot lang. ovaal tot langovaal.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. stengels met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. veel tot matig wortelpuntjes. groen groen blad. Knollen • ovaal tot langovaal. lichte antho­cyaan verkleuring en zwak behaard aan basis. Opbrengst • hoog. Consumptie kwaliteit • vastkokend tot redelijk vastkokend. vlakogig. geschikt voor verse consumptie. lichtgeel vlees. gladde schil. dik cylindrisch.Z Zafira Armundo x AR85-2207 Armundo x AR85-2207 Zafira Z Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • middenvroeg tot middenlaat.nivap. weinig kookverkleuring. uniform van sortering. 268 2011 . Lichtkiem • midden groot tot groot. vlakogig. tussentype loof structuur.nl 269 . Knollen • groot. resistent tegen Ro1 van Globodera rostochiensis. midden groot tot groot. gele schil. open tot matig open bladsilhouet. Ziekten • tamelijk vatbaar voor Phytophthora in loof en vatbaar voor Phytophthora in knol. gele. redelijk resistent tegen schurft. kiemtop midden groot tot groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. Morphologische kenmerken Plant • middelmatig tot hoog. uniform van vorm. matige tot lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. redelijk resistent tegen virus Yn. rijk tot matig bloeiend. Loofontwikkeling • vrij goed.

midden groot tot groot. tussentype loof structuur. rede- lijk resistent tegen virus X en redelijk resistent tegen virus Yn. Ziekten • matig resistent tegen Phytophthora in loof en matig resistent tegen Phytophthora in knol. geschikt voor frites. vlakogig. goede resistentie tegen blauw. kiemrust lang.nivap.nl 271 . rijk tot matig bloeiend. geen of zeer lichte antho­cyaan verkleuring binnenzijde bloemblad. half open tot gesloten bladsilhouet. kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte antho­cyaan verkleuring. stengels met geen of zeer lichte antho­ cyaan verkleuring. conisch. matige antho­cyaan ver- kleuring en zwak behaard aan basis. donkergroen groen blad. Opbrengst • goed. gladde schil. Lichtkiem • midden groot. matig wortelpuntjes. Loofontwikkeling • goed. licht gele schil. vlakogig. licht gele. lang.Z Zorba CIP 312/35 x Carola CIP 312/35 x Carola Zorba Z Landbouwkundige eigenschappen Vroegheid • vroeg tot middenvroeg. Knollen • groot. Knollen • lang. zeer uniform tot uniform van sortering. Consumptie kwaliteit • melig. goede resistentie tegen schurft. Drogestofgehalte • hoog.Nederlandse catalogus van aardappelrassen www. re- delijk resistent tegen bladrol en virus A. 270 2011 . Morphologische kenmerken Plant • middelmatig. lichtgeel vlees. zeer uniform tot uniform van vorm.

Ir.L.d. & J.Kwekers en vertegenwoordigers van rassen Ras Kweker Vertegenwoordiger Ras Kweker Vertegenwoordiger Accent S.Seed BV Agrico Désirée HZPC Holland BV * Agria Kartoffelzucht Böhm Agrico Diamant F. v.A. Hartmans A. Agrico Fontane SW Seed BV Agrico Arnova Agrico U. Kuik Agrico Carrera HZPC Holland BV HZPC Holland BV Labadia KWS POTATO BV KWS POTATO BV 272 273 .D. Leest & J. Kennebec US Department of Agriculture * Caesar HZPC Holland BV HZPC Holland BV Kondor Könst Research BV Agrico Carlita J.A.A.A. Crebas HZPC Holland BV Kuroda Erven G. Averis Seeds BV Arinda Agrico U. HZPC Holland BV Saatbaugenossenschaft Bellini Kannegieter. de Swart Agroplant Holland Artemis Agrico U. Agrico Frieslander P.& L. de Vries * Irene HZPC Holland BV * Burren Teagasc Irish Potato Marketing Jaerla HZPC Holland BV * Ltd. J. Mansholt's Veredelingsbedrijf BV Agrico Inova KWS POTATO BV KWS POTATO BV Bintje K. Veenhuizen * Amora Schaap B.en van der Werf Y. Biemond BV HZPC Holland BV Annabelle HZPC Holland BV HZPC Holland BV Faluka Frederik Jan Vos Agrico Anosta St.T.S & fam HZPC Holland BV Arielle Agrico U. Asterix HZPC Holland BV HZPC Holland BV Selectiebedrijf Kooi BV Avarna Averis Seeds BV Averis Seeds BV Frisia HZPC Holland BV HZPC Holland BV Aveka Averis Seeds BV Averis Seeds BV Granola Gesellschaft für Sortenschutz und * Baraka O. Bierma * Ambassador Agrico U. Boesjes & H.J. Agrico Draga HZPC Holland BV * Ambra HZPC Holland BV HZPC Holland BV Eigenheimer G.Wever BV Saatbaugenossenschaft Almera S. Boesjes-Mulder Gebr. BV. Van de Leest HZPC Holland BV Agata S.de Nijs & Zn BV Challenger HZPC Holland BV HZPC Holland BV Adora A. De Nijs & Zn. Brands * Ajiba B.H.W.A.C.J.W.Österreichische Agrico Allure J. R.M.Braak * Saatgutvertriebsrechte Barna Irish Potato Marketing Ltd.C.Österreichische * Bartina HZPC Holland B. Stol * Felsina Brunia. Dr. Hermes N. Agrico Festien Feunekes E. Agrico Folva Landbrugets Kartoffelfond Danespo Armada Agrico U. H.Beets HZPC Holland BV Berber HZPC Holland BV HZPC Holland BV Impala Kartoffelzucht Böhm Agrico Bildtstar HZPC Holland BV HZPC Holland BV Innovator HZPC Holland BV HZPC Holland BV Binella Dr.V.Nauta.Seed BV Agrico Doré I.A. Stet Holland BV Heros J.P. Agrico BV. Schaap Holland Everest KWS POTATO BV KWS POTATO BV Amorosa Prof. Irish Potato Marketing Hansa Vereinigte Saatzuchten .A. Dorst Agrico Exquisa Firlbeck Katherina und Johan The Potato Company BV Anaïs Grocep Semagri Holland BV Fabula Veredelingsbedrijf D. Plas & J. Mulder HZPC Holland BV Courage J.Ebstorf * Ltd. Nauta Stet Holland BV Ditta N.A.

v.Mulder. Meijer BV C. Scholtens HZPC Holland BV Maranca Dr. Eenrum HZPC Holland BV Roko N.J. Meijer BV.Mansholt’s Veredelingsbedrijf BV Agrico Taurus HZPC Holland BV HZPC Holland BV Marfona Könst Research BV * Ultra Aardappelkweek&Selectiebedrijf Den Hartigh BV Maritiema Aardappelkweekbedrijf Mts. Agrico Liseta Wiersma. R.J. & HZPC Holland BV HZPC Holland BV Zafira Agrico U.d.Meijer BV C.R. HZPC Holland BV Riviera Aardappelkweekbedrijf Mts Boerhave Agrico Rodeo H.Mansholt’s Veredelingsbedrijf BV Agrico Rudolph Agrolon Ltd Agrico Russet Burbank L.Meijer BV Seresta R.S. Vegter Agrico Lady Claire C.J.O. Scholten * Lady Olympia C.F.A.J. R. Oldenburger * Manitou Dr.Meijer BV Saturna E. & fam HZPC Holland BV Sofista Sloots Aardappelkweekbedrijf BV Semagri Holland BV Madeleine Dr. Doppenberg HZPC Holland BV Miranda Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR Den Hartigh BV VR808 KWS POTATO BV KWS POTATO BV Monalisa F. R. Meijer BV.Mansholt’s Veredelingsbedrijf BV Agrico Victoria HZPC Holland BV HZPC Holland BV Melody C.Mansholt’s Veredelingsbedrijf BV Agrico Sylvana W.Meijer BV Santé J. Agrico Première F.S. Mulder (NL) * Provento Innoseeds BV Agrico Ramos KWS POTATO BV KWS POTATO BV Red Scarlett Van der Werff Y.Meijer BV Vivaldi P & G vd. Biemond HZPC Holland BV Latona G&P. Zee en Zn. & J.P.Meijer BV C. R. Brands * Primura G.Mansholt's Veredelingsbedrijf BV Agrico Spunta J.J.K.d.G. R.Meijer BV C. Zee & HZPC Holland BV HZPC Holland BV Sinora Schilt C. C. R.v.H.Österreichische Agrico Saatbaugenossenschaft Romano Dr.Sweet (USA) * Safari Stet Holland BV Stet Holland BV Saline HZPC Holland BV HZPC Holland BV * Voor levering van dit ras kunt u contact opnemen met de Nederlandse Aardappel Santana KWS POTATO BV KWS POTATO BV Organisatie (NAO) 274 275 . Meijer BV Sifra C.Sloots Averis Seeds BV Lady Rosetta C.Kwekers en vertegenwoordigers van rassen Ras Kweker Vertegenwoordiger Ras Kweker Vertegenwoordiger Lady Christl C.Meijer BV C.L. Zee & HZPC Holland BV HZPC Holland BV Merano Johan Herman Mencke Averis Seeds BV Volumia A. Biemond BV.J. Boerhave Schaap Holland IJsselmeerpolders BV Markies Dr. Nicola Saatzucht Soltau-Bergen * Picasso Duoplant V. Eenrum HZPC Holland BV Zorba Neiker Instituto (Spain) Interseed Holland BV Mozart HZPC Holland BV HZPC Holland BV Musica C. Agrico Mondial D.

com Internet www.nl E-mail info@hammink.agroplant.com Agroplant Holland BV P.averis.O. Box 15 Hammink International BV 9640 AA Veendam Lange Dijk 2 The Netherlands 7064 LG Silvolde Tel +31 (0)598 664371 The Netherlands Fax +31 (0)598 665058 Tel +31 (0)315-681864 E-mail info@averis. Box 12 Den Hartigh BV 1670 AA Medemblik P.nl Fax +31 (0)527 298001 Internet www. Box 70 Looweg 59 8300 AB Emmeloord 7437 RP Bathmen The Netherlands The Netherlands Tel +31 (0)527 639911 Tel +31 (0)570 540047 Fax +31 (0)527 639880 Mobile +45 40735902 E-mail info@agrico. Box 3 The Netherlands 8300 AA Emmeloord Tel +31 (0)227 541217 The Netherlands Fax +31 (0)227 544613 Tel +31 (0)527 298000 E-mail info@agroplant.com Fax +31 (0)513 489844 Internet www.hammink.danespo.O.denhartigh-potato. Box 1 HZPC HOLLAND BV 4416 ZG Kruiningen P.meijer-potato.nl Fax +31 (0)315-630466 Internet www.nl E-mail danespo@danespo.nl Internet www.nl Internet www.hzpc. Meijer BV P.com E-mail info@hzpc.nl Averis Seeds BV P.nl Internet www.nl E-mail info@denhartigh-potato. Box 88 The Netherlands 8500 AB Joure Tel +31 (0)113 394911 The Netherlands Fax +31 (0)113 394290 Tel +31 (0)513 489888 E-mail info@meijer-potato.nl C.agrico.O.nl Fax +31 (0)570 541633 Internet www.nl 276 277 .Adressen van exporteurs en vertegenwoordigers van de kwekers Agrico Danespo A/S P.O.O.O.

O.plas@planet.interseed. Box 364 P.O.com 278 279 . Box 1049 8901 BD Leeuwarden 8300 BA Emmeloord The Netherlands The Netherlands Tel +31 (0)58 2941645 Tel: +31 (0) 527630555 Fax +31 (0)58 2941646 Fax: +31 (0) 527630550 E-mail info@selectiebedrijfkooi.com Internet www.com E-mail info@ipmholland.ipm.nijs.com Interseed Holland BV Fa.kws-potato. Hof en Zn.nl Internet www. Box 7 9033 WD Deinum 8256 ZG Biddinghuizen The Netherlands The Netherlands Tel +31 (0)58 2991672 Tel +31 (0)321 335050 Fax +31 (0)58 2991673 Fax +31 (0)321 335051 Mobile +31 (0)6 51 834635 E-mail info@schaapholland.nl IPM Holland BV Schaap Holland Marssumerdijk 1 P.nl Internet www.hofbalkbrug.nl E-mail info@nijs.nl Fax +31 (0)523 260388 Internet www.ie Selectiebedrijf Kooi BV KWS Potato B.nl E-mail fa. BV P.schaapholland. de Nijs & Zn. P. Box 9 7707 ZH Balkbrug 1749 ZG Warmenhuizen The Netherlands The Netherlands Tel +31 (0)523 656341 Tel +31 (0)226 391270 Fax +31 (0)523 657638 Fax +31 (0)226 393403 E-mail info@hofbalkbrug.com Internet www. Gebr.com Internet www.V. Plas De Regge 28 ’t Holt 6+8 8253 PG Dronten 7771 PB Hardenberg The Netherlands The Netherlands Tel: +31 (0)321-310069 Tel +31 (0)523 262455 Fax: +31 (0)321-316688 Mobile +31 (0)6 51825927 Email info@interseed. Box 54 P.O.Adressen van exporteurs en vertegenwoordigers van de kwekers Th.O.O. BV A.selectiebedrijfkooi.com Internet: www.

nl Internet www.O.slootsagri.nl Stet Holland BV P.stet.Adressen van exporteurs en vertegenwoordigers van de kwekers SEMAGRI Holland BV Jan Wever BV Platinastraat 2 P.semagri.stet@tpc.nl Internet www. Box 83 8300 AB Emmeloord The Netherlands Tel +31 (0)527 630063 Fax +31 (0)527 615391 E-mail info@stet.nl Internet www.O. Box 61 8211 AR Lelystad 9580 AB Musselkanaal The Netherlands The Netherlands Tel +31 (0)320 412711 Tel +31 (0)599 412512 Fax +31 (0)320 412912 Fax +31 (0)599 412295 E-mail info@semagri.tpc.nl The Potato Company BV P.nl Internet www.nl Sloots Agri BV Eenrumerstreek 3 9967 TH Eenrum Tel +31 595 49 1887 Fax +31 595 492117 E-mail roelofsloots@slootsagri.nl E-mail janweverbv@planet.O. Box 19 8300 AA Emmeloord The Netherlands Tel +31 (0)527 630110 Fax +31 (0)527 630115 E-mail gaby.nl 280 281 .

nl Internet www.plantum.O.nl 2800 AL Gouda The Netherlands Tel +31 (0)182 688668 Fax +31 (0)182 688667 E-mail info@plantum.naktuinbouw.com Tel +31 (0)70 3589331 Fax +31 (0)70 3544290 Plantum NL E-mail nao@nao. Box 40 Dutch Potato Organisation 2370 AA Roelofarendsveen Seed potato department Tel +31 (0)71 3326121 P.O.nl Netherlands Potato Consultative Foundation (NIVAP) Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Pootaardappelen (NIVAP) P.nl Internet www.Technische informatie Handelsinlichtingen Voor technische informatie kunt u contact opnemen met: Voor handelsinlichtingen kunt u contact opnemen met: Naktuinbouw – Variety Testing Department Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) P.nl P.O. Box 84102 2508 AC Den Haag The Netherlands Tel +31 (0)70 3589331 Fax +31 (0)70 3544290 E-mail info@nivap.nao.nl The Netherlands Internet www.nivap. Box 462 Internet www.O.nl 282 283 . Box 84102 Fax +31 (0)71 3326363 2508 AC Den Haag E-mail varietiesandtrials@naktuinbouw.

Colofon De Nederlandse Catalogus van Aardappelrassen 2011 is het resultaat Uitgever van een gezamenlijke inspanning van Naktuinbouw. Alle rechten voorbehouden. zonder voorafgaande Studio van der Horst. Sandra van der Kleijn.nl.G. NIVAP onnauwkeurigheden of negatieve gevolgen die voortvloeien Jan Kees Schipper. mechanisch. Baarveld. Den Haag 284 285 . E-mail info@nivap. Italiaans. Roelofarendsveen NIVAP. Naktuinbouw uit het gebruik van de gegevens in de Catalogus van Henk R. Een online versie van Fax 070 3544290 de catalogus is voor deze talen te vinden op de website. NAO © NIVAP. Geen enkel deel ISSN: 0169-412X van deze publicatie mag worden verveelvoudigd. De gedrukte editie is 2508 AC Den Haag alleen beschikbaar in het Engels. Den Haag Vertaling Van der Weide Vertaalbureau. Portugees en Spaans. NIVAP NIVAP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele Sierd Folkertsma. Een aanvullende toelichting op de Nederland voornaamste rasseneigenschappen is beschikbaar in het Nederlands.nl Internet www.nivap. elektronisch. Pools. Enkhuizen Fotografie Studio van der Horst.nl Redactie Hans M. Alle vragen dienen te worden voorgelegd aan de uitgever. Tel 070 3589331 Duits. Peeten. de kwekers en NIVAP hun vertegenwoordigers alsmede het Nederlands Instituut voor de Postbus 84102 Afzetbevordering van Pootaardappelen (NIVAP). 2011. consultant Aardappelrassen 2011. Frans. door een Ontwerp fotokopie of opname maken of anderszins. Drukkerij DeltaIII. Den Haag toestemming van de houders van het auteursrecht. www. in welke vorm op welke wijze dan ook.nivap. Den Haag Naktuinbouw.