Anexa nr.

2
(Anexa nr. 8 la normele metodologice)

. judeţ/sector ……………………….. conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr... I. fax …………….......R.. scara …… etaj …. copii conforme 1 Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de vehicule defecte sau avariate.... cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr..... după caz... cu modificările şi completările ulterioare.... nr. ……… bloc ……...A.... de ………..... act identitate……… seria ……… nr.... domiciliat în ………………. Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea unui număr suplimentar de copii conforme ale licenţei comunitare sau ale autoriza transportul rutier naţional contra cost... în număr de ………….. de …….. suplimentar de ………. ap. în temeiul Ordonanţei Guvernului nr...... V. eliberat de …………………………………………… la data ………………..……………. CERERE III.. II. precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule .. ………..R.... …………………………………………………….. 3. 1... 2 VI. ……..... CNP/NIF …………………………….. Către. reprezentant legal. având funcţia de ………………………………………..... str... conform ………... solicit: Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri. ........ suplimentar de ……… copii conforme 1 Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de persoane........27/2011 privind transporturile rutiere. ……………………………. Subsemnat (ul/a)…………………………………………………. Autoritatea Rutieră Română – A.. nr.....R.R.... în nr. Categorii şi tipuri de transport Naţional Internaţional Contra cost  Transport rutier de mărfuri: Mărfuri generale Mărfuri perisabile Mărfuri şi deşeuri periculoase Deşeuri Animale vii Agabaritic Transportul vehiculelor defecte sau avariate  Transport rutier de persoane: Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale 1 Se completează. sau al autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost seria ………….... Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul ……………… rutier naţional contra cost de vehicule defecte sau avariate IV.. în nr.. cod poştal ………………… ţara …………………………………… telefon …………….... pentru operatorul de transport rutier / întreprinderea: …………………………………………………… titular al licenţei comunitare seria . 27/2011 privind transporturile rutiere. MINISTERUL TRANSPORTURILOR Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri Nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.. 2.... conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr....... intrare ……………… Copii conforme ale licenţei comunitare pentru AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ transportul rutier contra cost de persoane Data: ....nr.

O Curse ocazionale . Masa max. 11 – Mod Poz. F Non Euro C4 Categoria IV ----------------. şi data actului/Emitent Nr. S ≤ 3. 13 – Tip vehicul poluare confort deţinere transport A Autocamion AE4 Euro 4 şi 5 S1 O stea P Proprietate M Mărfuri Generale Perisabile. VII. dacă este cazul.A G Autobuz naţional defecte sau avariate Trafic H Microbuz D1 Euro 1 C2 Categoria II I Internaţional R Curse regulate Autovehicul Curse regulate transport vehicule speciale J defecte sau avariate E Euro 0 C3 Categoria III ----------------. t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 9 9 7 C S4 5 0 0 0 2 2 0 0 0 P L Î N I M P D A D. 12 şi 13 se bifează cu „X” căsuţele corespunzătoare.5 tone --. Opis de documente depuse de solicitant Nr. prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenţei comunitare sau ale autorizaţiei pentru transportl rutier naţional contra cost. 3 Se va continua completarea listei. An fabricaţie confor Masa proprie Tip transport poluare autorizată locuri deţinere transp. Categ. t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 0 0 2 AE4 S1 9 1 7 0 1 8 0 0 0 2 P L Î N I M P D A D. înmatriculare Marca vehicul vehicu Nr. An fabricaţie confor Masa proprie Tip transport poluare autorizată locuri deţinere transp. 12 – Categ.Poziţiile 6 şi 7 se completează după caz. 6 şi 7 se înscriu codurile corespunzătoare. Masa max. Nr.A 2 Instrucţiuni de completare: Poz. 1 Cerere în original Document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate 2 financiară4 Document prevăzut la 7 alin. C Euro 2 S4 Patru stele Transport A Agabaritice E Remorcă F Semiremorcă Transportul Trafic vehiculelor B Euro 1 C1 Categoria I N D. B Cap tractor AE3 Euro 3 S2 Două stele L Leasing P animale vii Î Închiriere Mărfuri şi deşeuri C Autocisternă A Euro 2 S3 Trei stele D periculoase D Autospecializată Poz. 3 – Categorie Poz. Nr.------------------. 7 – Grad Poz. Mod Categ. Nr. Denumirea actului Nr. . 6 -Categorie Poz. precum şi a remorcilor / semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste vehicule. (1) din Regulamentul (CE) 2a nr. înmatriculare Marca vehicul Nr.Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din cartea de identitate a vehiculului (CIV) şi certificatul de înmatriculare (CI). identificare vehicul 1 2 3 4 B T 0 3 Z T C MECEDES-BENZ A W D B 9 5 0 0 3 4 1 K 74 1098 1 Grad Categ.La poziţiile 11. file crt. identificare l 1 2 3 4 S B T 8 0 D P C SCHWARZMULLER E W 0 9 1 1 6 3 2 4 V H 9932 2 O Grad Categ. . Nr. .A R Categ.La poziţiile 3. Mod Categ. 1071/20094 .

pe propria răspundere. şi în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier / întreprinderilor autorizate. 4 Se completează după caz. Autoritatea Rutieră Română – A. 1071/20094 Cartea de identitate. Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate în scopul eliberării documentelor solicitate. Autoritatea Rutieră Română – A. Întocmită într-un exemplar. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege. (2) din Regulamentul (CE) 2b nr. instanţe şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare. cum sunt organele de poliţie. cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii. Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.R.R. parchet. în condiţiile legii. . ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2001. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Document prevăzut la 7 alin.S.R. Data ……………………… Semnătura ……………………. L. 17392. cu modificările si completările ulterioare sub nr.R. precum şi certificatul de 3 înmatriculare pentru vehiculele utilizate în copie VIII.