‫טבלת אמת ומימושן‬

‫‪ .1‬מפסק פחת מתוכנן "לקפוץ" בעצמת זרם של ‪ 25A‬ומעלה‪ .‬במפעל ישנם שלושה מנועים‬

‫‪ 10‬אמפר‬
‫‪ 12‬אמפר‬
‫‪ 15‬אמפר‬

‫‪ .1‬רשום טבלת אמת של הפונקציה ‪ F‬המקבלת "‪ "1‬כאשר המפסק "קופץ "‪.‬‬
‫‪ .2‬רשום את הפונקציה כסכום מכפלות וצמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪ .3‬ממש את הפונקציה בעזרת שערים לוגיים ‪.‬‬

‫‪ . 2‬למנהל שני סגנים ‪ .‬כאשר יש לקבל החלטה נדרש רוב של שנים אך חובה שהמנהל יהיה בעד ‪.‬‬

‫‪ .1‬רשום טבלת אמת של הפונקציה ‪ F‬המקבלת "‪ "1‬כאשר ההחלטה מתקבלת ‪.‬‬
‫‪ .2‬רשום את הפונקציה כסכום מכפלות וצמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪ .3‬ממש את הפונקציה בעזרת שערים לוגיים ‪.‬‬

‫‪ .3‬נורה חשמלית מחוברת לשלושה מפסקים ‪ .‬הנורה תידלק רק אם שני מפסקים סגורים ‪.‬‬

‫רשום טבלת אמת של הפונקציה ‪ F‬המקבלת "‪ "1‬כאשר נורה נדלקת ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫רשום את הפונקציה כסכום מכפלות וצמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫ממש את הפונקציה בעזרת שערים לוגיים ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫רשום את הפונקציה אם התנאי להדלקת הנורה הוא שהיא תידלק אם לפחות שני מפסקים סגורים ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪ .4‬בחנות הכריזו על הנחה של ‪ 10%‬בתנאי שהצרכן יקנה בסכום של ‪ 200‬שקלים ומעלה משלושה מוצרים ‪.‬‬

‫מוצר ‪ Z – 60‬שקלים ‪.‬‬ ‫מוצר ‪ Y – 100‬שקלים ‪.‬‬ ‫מוצר ‪ X – 150‬שקלים ‪.‬‬

‫‪ .1‬רשום טבלת אמת של הפונקציה ‪ F‬המקבלת "‪ "1‬כאשר תינתן ההנחה‬
‫‪ .2‬רשום את הפונקציה כסכום מכפלות וצמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪ .3‬ממש את הפונקציה בעזרת שערים לוגיים ‪.‬‬
‫מימוש פונקציה מתוך טבלת אמת‬

‫‪.1‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪F‬‬
‫האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬רשום את טבלת‬
‫קרנו ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת מפת‬
‫שערים לוגיים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .3‬ממש באמצעות‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪.2‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪F‬‬
‫טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬רשום את‬
‫מפת קרנו ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת‬
‫באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬ממש‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪.3‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪F‬‬
‫טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬רשום את‬
‫מפת קרנו ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת‬
‫באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬ממש‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫הבאה‬ ‫‪ .4‬נתונה טבלת האמת‬
‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪F‬‬
‫טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬רשום את‬
‫מפת קרנו ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת‬
‫באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .3‬ממש‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫מימוש פונקציה מתוך טבלת אמת‬
‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪F‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.1‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬רשום את טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪ .3‬ממש באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬

‫‪.2‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪F‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬רשום את טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬ממש באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪.3‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬רשום את טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .3‬ממש באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪ .4‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬רשום את טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬ממש באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪ .5‬נתונה טבלת האמת הבאה‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬רשום את טבלת האמת כסכום מכפלות ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .2‬צמצם בעזרת מפת קרנו ‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬ממש באמצעות שערים לוגיים‪.‬‬