Liceul Tehnologic ”Al.

Borza” Avizat director:

Disciplina: Economie aplicată Avizat sef catedra:

Profesor: Diana Silaghi

Clasa: a XII-a A,B,C

Programa scolara aprobata prin omect nr. 5959 / 22.12.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
2016-2017

Unitatea de învăţare COMPETENTE Nr. Per. de Obs.
SPECIFICE CONTINUTURI ore realizare
Menajurile:
o Caracteristici; nevoi specifice menajurilor. 2 S1-S3
o Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi bugetul de 1 S4-S5
I. MENAJURILE familie.
1.1. o Proiecte ale menajurilor - alegere şi renunţare: cost de oportunitate. 1 S6-S9 S11
Scoala altfel
2.1. o Instrumente de economisire şi de investire specifice persoanelor fizice:
3.1. S10-S15 S16-S17
- depozit bancar;
4.1. vacanta de
- titluri de valoare; 2
iarna
- credit de consum, credit ipotecar, credit pentru nevoi personale etc.
o Riscuri şi asigurarea persoanei contra riscurilor: asigurări obligatorii şi
facultative; de viaţă, de sănătate, de pensie, de bunuri aflate în proprietate 1 S18
etc.
EVALUARE 1 S19
1.2.
Înfiinţarea şi gestionarea firmei:

2. 2 S20 S22 vacanta 2.3.2. 2. 3.3. o Oportunităţi şi riscuri cu privire la înfiinţarea şi gestionarea unei firme . o Constituirea resurselor financiare 1 S25 1. costuri.continuare . o Studiul ofertelor de finanţare pentru persoane juridice. EVALUARE 1 S24 5.3. o Salarizarea personalului firmei şi alte forme de venit pentru angajaţi 1 S33 o Aplicarea planului managerial: 1 S34 o Derularea activităţilor firmei: 2 S35 .2.4. 1. 4. IMM-uri. fondurile de investiţii. 2.3.3.relaţiile firmei cu furnizorii. 1 S29 TORUL ŞI FIRMA 3.1. Unitatea de învăţare COMPETENTE CONTINUTURI Nr. structura planului. TORUL ŞI FIRMA analiza SWOT.3.II. 5. 4.5. . o Relaţii cu băncile. 2.4. profit) . 1 S27 II.5.3. societăţile de asigurare. 2. Per. 1. 2 S21 iala 2. 3.3.indicatori de eficienţă (productivitate. o Elaborarea planului managerial. veniturile firmei. o Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse: 2 S23 3. cheltuielile firmei.2. fişa postului 1 S32 5. o Angajaţii firmei: criterii de recrutare 1 S31 5. 1 S28 2. 4.2. o Posibilităţi de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa capitalurilor.ÎNTREPRINZĂ.6. ÎNTREPRINZĂ. o Asigurarea resurselor materiale . o Relaţii între salariaţi şi firmă.6.2. o Asigurarea resurselor umane necesare firmei 1 S30 4. 1 S26 2. SPECIFICE ore realizare Locul şi rolul firmei pe piaţă 1.consumul eficient de factori de producţie . intersemestr 2.2. de Obs.1.

1 S36 o Imaginea firmei: 1. o Promovarea produselor prin reclamă si publicitate . Crearea si promovarea imaginii firmei.o Comercializarea rezultatelor activităţii.