REFERAT

Subsemnatul(a)................................................................................................................
....... angajat(a) la D.G.A.S.P.C.. Vaslui,in calitate de asistent maternal profesionist,
justific suma de ........................................................................................... lei, alocatia
copilului ............................................................................, cu urmatoarele facturi si
chitante fiscale:

Semnatura, Data,