Curriculum Vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Gigină Ana-Maria
Adresa(e) Gh. I. Şişeşti nr. 9 Bl.P1 Sc. 1 Ap10, 220189 Dr. Tr. Severin (România)
Mobil 0765805734
E-mail(uri) gigina_ana_maria@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 10/07/1988
Sex Femeiesc

Experienţa profesională

Perioada 11/12/2007 - 15/06/2008
Funcţia sau postul ocupat Suplinitor necalificat pe postul de limba engleza
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar General IŞJ Mehedinti

Perioada 01/11/2008 - 12/06/2009
Funcţia sau postul ocupat Suplinitor necalificat pe postul de limba Engleza
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar General IŞJ Mehedinti

Perioada 01/11/2010 - 23/04/2013
Funcţia sau postul ocupat Secretar
Numele şi adresa angajatorului EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI Centrul misionar „Sf. Ioan Gură de Aur”

Educaţie şi formare

Perioada 2003 - 2006
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Disciplinele principale Tehnician in prelucrarea lemnului
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Tehnic Decebal
învăţământ/furnizorului de formare Dr. Tr. Severin

Perioada 2006 - 2007
Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare ca elev de schimb la liceul El Dorado, clasa a XII-a
Numele şi tipul instituţiei de El Dorado High School
învăţământ/furnizorului de formare El Paso, Texas (America)

Perioada 2011 - 2014
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova (Centrul universitar Drobeta Turnu Severin), Facultatea de Litere,
învăţământ/furnizorului de formare Specializarea Romana-Engleză

Perioada 10/01/2014-15/06/2012
Calificarea/diploma obţinută Certificat INCCOR Business English
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Gigină Ana-Maria © Uniunea Europeană, 2002-2014 07112014

eu.int Gigină Ana-Maria © Uniunea Europeană.cedefop. 2002-2014 07112014 .2 învăţământ/furnizorului de formare Aptitudini şi competenţe Folosirea Programului Microsoft Office Word personale Limba maternă Română Limbi străine cunoscute Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral conversaţie Engleză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C2 C2 C2 C2 C2 experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat Franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator A1 A1 A1 A1 A1 elementar elementar elementar elementar elementar (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi Permis de conducere B Pagina 2 / 2 . Nr. 07/07/2014-09/07/2014 Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare (ca insoţitor) la Festivalul Internaţional de Toaca şi clopote „CANTECUL CARE ZIDESTE” Editia a VII-a si Editia a X-a Numele şi tipul instituţiei de Parohia Ortodoxa Romana Or. Victoria. Numele şi tipul instituţiei de Holland Investment Group învăţământ/furnizorului de formare Perioada 04/07/2011-06/07/2011.Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.