5/13/2016 REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXIII, 2016 ­ Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu­Motru

"

   

Main Menu REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXIII, 2016 VIAŢA
Home ŞTIINŢIFICĂ
Info
Downloads REVISTA DE  FILOSOFIE 
Autoevaluare 
Biblioteca
DEPARTAMENTUL DE
PSIHOLOGIE 
Contact

DEPARTAMENTE Tomul LXIII 
Numărul curent: Nr. 2, 2016  
  
DEPARTAMENTUL S U M A R EVENIMENTE
DE FILOSOFIE 

ETICĂ ŞI ESTETICĂ SIMPOZIONUL
Logică și NAŢIONAL  
BOGDAN OLARU, Este posibil un constructivism eliberat de
ontologie CONSTANTIN
consideraţii factuale? Controversa dintre John Rawls şi G.A. Cohen
Filosofie NOICA  
universală cu privire la statutul principiilor dreptăţii  
Filosofia științei TEODOR VIDAM, Aliniamente axiologice în concepţia etică a lui N.
și epistemologie Hartmann
Filosofie DIANA SILAGHI, Moralitatea – o problemă contemporană 
românească HORIA PĂTRAŞCU, Stadiile karamazoviene ale existenţei  
MIHAI POPA, Comprehensiune şi devenire. Timpul – factor al
unităţii stilistice
DEPARTAMENTUL
DE PSIHOLOGIE
LOGICĂ
IONEL NARIŢA, Modalităţile deontice ca acte de comunicare
REVISTE 
FILOSOFIE SOCIALĂ
 Revista de OVIDIANA BULUMAC, Infrastructură şi societate – considerente
 
filosofie teoretice
 Revue LEGĂTURI
Roumaine de OPINII DESPRE CĂRŢI
Philosophie În obiectiv:
 Cercetări Alexandru  Boboc,  Raţiune  şi  spirit  în  reconstrucţia  modernă 
filosofico­ în filosofie,  vol.  I,  De  la  Descartes  la  Hegel,  Editura 
psihologice
Academiei Române, Bucureşti, 2015, 180 p. 
VIOREL VIZUREANU, Constante ale filosofiei moderne sau filosofia
PUBLICAŢII modernă între spiritul raţiunii şi raţiunea spiritului  
PERIODICE
Probleme de TRADUCERI
logică MIRCEA FLORIAN, Conceptul de timp la Bergson. O cercetare  

Studii de istorie critică – I (traducere de Alexandru Boboc) 
a filosofiei
românești REVISTA REVISTELOR
Studii de istorie „Kant­Studien”, Band 106, Hefte 1, 2, 3, 4, 2015 (D.P.) 
a filosofiei Welcome
universale
REPERE BIBLIOGRAFICE Username: 
Studii de teoria  
Alexandru Boboc, Semiotică şi comunicare. Conceptul modern de
categoriilor Password: 
limbaj la întâlnirea dintre gramatică, logică şi filosofie, Cluj­  
Napoca, Editura Tribuna, 2015, 292 p. (Henrieta Anişoara Şerban)  Login  
S.I.F.R. Ion Dur, Cel de al treilea sens, Editura Institutului European, Iaşi, Remember me  

http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91 1/2

 Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi şi începuturile învăţământului filosofic românesc modern. Teoria russelliană a timpului: o alternativă la teoriile A şi B TRADUCERI GIORGIO COLLI.ro/page. Bucureşti. (Marin Diaconu)  COLECTIVE CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE  Nr. TOMUL LXIII. Conjuncturi şi fapte esenţiale. Karl Marx şi orgoliul profetic VICTOR POPESCU. Idei etice kantiene vehiculate de profesorii de filosofie de la "Sf. Tipografia LUCRĂRI Gutenberg. Editura Omonia. cuvânt­înainte de Pashalis M. Utilizarea materialelor apărute în conținutul sitului este permisă numai în scop educativ sau orientativ pentru cercetare academică. Iona. Subiectul modern la Nietzsche ca "puzzle fără soluţie"  NICOLAE DRĂGUŞIN. cu un cuvânt al autoarei la ediţia românească. Curente de idei şi canale de comunicare cu gândirea occidentală.5/13/2016 REVISTA DE FILOSOFIE. Schiţa unui context istoric şi cultural   FILOSOFIE UNIVERSALĂ DANIEL NICA.  cu toate drepturile rezervate. Mircea Vulcănescu. Crainic. Editura UVLBS. Bucureşti. 2015 (Dragoş Popescu)  CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE    Informatiile. Scrieri despre Nietzsche (traducere de Alexandru Boboc) REPERE BIBLIOGRAFICE Anna Tabaki. 384 p.  Site acţionat cu cms e107. 2016   S U M A R FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ CONSTANTIN STOENESCU. 2016 ­ Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu­Motru" 2014 (Teodor Vidam)   [ Forgot password? ] Gabriel Hasmaţuchi.  http://www. documentele și rapoartele publicate pe acest site sunt proprietatea exclusivă a Institutului de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu­Motru" al Academiei Romane. 2015.institutuldefilosofie.  Kitromilides. 1. muzică şi artele plastice.  cu condiția respectării drepturilor de autor si a drepturilor de proprietate intelectuala stabilite prin legislația în vigoare. Despre iluminismul neoelen. fiul lui Amitai. Sava" în perioada paşoptistă  DRAGOŞ POPESCU. cronicar şi filosof al istoriei   CONSTANTIN STROE. traducere din limba neogreacă de Elena Lazăr. Dialoguri şi meditaţii metafizice despre literatură.php?91 2/2 . 2014 (Teodor Vidam)  Mihail Diaconescu. realizat sub termenii Licenţei GNU GPL. Structuri filosofice în scrierile lui N.