Op dinsdag 6 juni hebben wij (4 havo) een ckv workshop dag gehad.

Ik was ingedeeld bij de
cursus improvisatietheater en bij capoeira. Om 8:45 kwamen we aan op school en konden
we alvast naar de lokalen lopen. Eenmaal in het lokaal kon improvisatietheater beginnen.
Eerst gingen we in een kring staan en moesten we korte zinnen doorvertellen aan degene
naast ons, maar je moest steeds een beetje harder gaan praten. Vervolgens deden we nog
wat kleine oefeningen. Het leukste vond ik dat we met de hele groep vormen moesten
maken. Ik vond het alleen wel spannend om voor een hele groep te gaan staan, maar dat was
snel voorbij toen iedereen meedeed. Ook heb ik capoeira gedaan. Dit vond ik erg leuk. We
gingen een soort dans leren en die oefenen met tweetallen. Daarna moesten we in een kring
gaan staan en moesten 2 mensen laten zien wat ze hadden geleerd, dat vond ik minder leuk.
Omdat je voor een groep moest staan.

Geschiedenis improvisatietheater:
Improvisatietheater is al eeuwen oud. De grondlegger van improvisatietheater zoals we het
nu kennen is Keith Johnstone. Hij heeft vanuit zijn werk met acteurs met plankenkoorts
onder andere de improvisatietheatervorm theatersport ontwikkeld. Deze vorm is
internationaal de meest gebruikte vorm van improvisatietheater. Hij deed dit ook omdat hij
vond dat de emoties statisch werden uitgedrukt als ze werden geacteerd. Om het er wat
natuurlijker uit te laten zien liet hij zijn acteurs zonder tekst een voorstelling opvoeren. De
laatste jaren krijgt improvisatietheater een steeds grotere naam door diverse tv-programma’s
en grote internationale theatershows. Denk bijvoorbeeld aan de lama’s.

(geschiedenis) capoeira:
De Capoeira geschiedenis begon in de zestiende eeuw, toen Brazilië nog een kolonie van
Portugal was. De slaven werden op grote schaal verhandelt in Brazilië. Veel van deze slaven
kwamen uit de streek van Angola, dat was ook een Portugese kolonie. In Afrika hadden de
angolezen veel dans en ritme gevoel. Elke vorm van gevechtsoefening was verboden voor de
slaven, dus werd capoeira een soort dans. Ze mochten elkaar niet raken, maar alleen
ontwijken. Dit deden ze zodat ze niet gepakt konden worden als ze ontsnapten.

Improvisatietheater:
1. Billy billy bob
Je gaat in een kring staan met 1 persoon in het midden (a). persoon a kijkt een
persoon uit de kring aan en zegt billybillybop, maar voordat persoon a is uitgesproken
moet de andere persoon bop roepen. Het doel van deze oefening is plezier vinden in
het maken van fouten, waardoor het makkelijker wordt om risico's te nemen bij
improviseren en leren
2. Een woord per keer
Je gaat in een kring staan en zegt (rijtje afgaan) om de beurt een woord. Bijvoorbeeld
(a) ik (b) loop (c) op……. Het doel van deze oefening is in samenwerking controle
kunnen weggeven, je eigen idee kunnen loslaten om samen tot een geheel nieuw
idee te komen, ideeën van een ander ondersteunen, goed luisteren en spontaan
durven zijn.
3. Whoosh boing pouw
Ik heb deze uitleg van http://www.reynaarde.nl/competentieworkshop/whoos-boing-
pauw-improvisatie-oefeningen.html omdat ik het lastig vond om uit te leggen.
Level 1
Er wordt een geluid doorgegeven 'whoosh', met daarbij een zwaaiend armgebaar of
je een bal rolt, naar de deelnemer rechts van je. De deelnemer maakt daarbij
oogcontact met zijn buurman. Zo gaat deze 'whoosh' de hele kring rond.
Voer het tempo op na een aantal rondes.
Level 2
Als iemand de 'whoosh' niet wilt ontvangen, kruist hij zijn armen (met de armen
omhoog) voor het lichaam in een afwerend gebaar en zegt: 'boing'. De deelnemer die
de 'whoosh' wilde doorgeven, moet nu de andere kant op.
Level 3
Een deelnemer kan ook een 'pauw' doorgeven naar de overkant van de kring. Dit met
een 'pistool' gebaar. De ontvanger daarvan gaat verder met 'whoosh' of 'pauw'.
Level 4
Een deelnemer kan ook naar links of rechts 'tunnel' roepen. Vijf deelnemers die links
of rechts van hem staan maken om beurten een sprongetje (alsof het geluid onder
hen doorgaat). Deelnemer zes gaat door met 'whoosh, boing of pauw'.
Level 5
Een deelnemer kan op een denkbeeldige rode knop voor hem drukken en 'paniek'
roepen. Alle deelnemers rennen al gillend door elkaar heen naar een nieuwe plaats.
Als iedereen weer staat gaat de 'paniekknop-drukker' weer verder.
Level 6
Je kunt er tot slot een afvalrace van maken: iemand die een fout maakt, moet uit het
spel. Om het faalplezier te bevorderen krijgt hij na het maken van de fout een
applaus, die hij met een diepe buiging moet ontvangen voordat hij de kring uitgaat.
Het doel van deze oefening is controle houden in chaotische situaties.

Dit was mijn ckv workshop dag verslag. Ik vond deze ochtend toch leuker dan
verwacht, omdat iedereen gezellig meedeed.