You are on page 1of 1
www.intesasanpaolobank.ro TEL VERDE: 0800 800 888 Nume Prenume Adresa Localitate Județ Stimate Client, Vă informăm că,

www.intesasanpaolobank.ro TEL VERDE: 0800 800 888

Nume Prenume Adresa Localitate Județ
Nume Prenume
Adresa
Localitate
Județ

Stimate Client,

Vă informăm că, începând cu data 11.08.2015, Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A. - Persoane Fizice, ce fac parte integrantă din contractul-cadru ce guvernează relația Dumneavoastră cu banca, vor fi modificate prin adăugarea de noi clauze și reformularea sau completarea unor clauze existente, după cum urmează:

In vederea prevenirii si diminuării tranzacțiilor cu risc ridicat, va fi completat articolul 13.3.2.5 cu urmatoarele prevederi:” Banca are dreptul de a stabili o limită zilnică pe tranzacții cât si o limită lunară, care acționează ca total lunar al tranzacțiilor zilnice, procesate sau in curs de procesare in luna calendaristică in curs. Valoarea standard a limitei zilnice si a limitei lunare se menționează in Lista privind Costurile Standard ale Bancii - Persoane Fizice.”

De asemenea, vă informăm că limitele zilnice pentru tranzactiile interbancare, introduse începând cu data de 11.08.2015 în Lista privind Costurile Standard ale Băncii – Persoane Fizice, vor fi: limita zilnică de 50.000 RON (sau echivalentul in valută) și limita lunară de 250.000 RON (sau echivalentul in valută).

In caz de necesitate aceste limite pot fi majorate la solicitarea clientului, printr-o cerere in scris depusă intr-o unitate Intesa Sanpaolo Bank sau printr-un mesaj din aplicația de Internet Banking.

Începând cu data de 11.08.2015 vă așteptăm la unitatea teritorială unde aveți deschis(e) contul/conturile pentru a vă înmâna noua versiune a Condițiilor Generale de Afaceri ale Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. - Persoane Fizice și Lista privind Costurile Standard ale Băncii – Persoane Fizice.

Vă mulțumim că sunteți client Intesa Sanpaolo Bank!

Dan Bota Director Divizie Small Business

www.intesasanpaolobank.ro TEL VERDE: 0800 800 888 Nume Prenume Adresa Localitate Județ Stimate Client, Vă informăm că,