You are on page 1of 1

YONCA APTARTMANI AYLIK SU - ADAT - TAMR-BAKIM DEME TABLOSU HAZRAN 2017

ZSU DARE ORTAK KUL.


ZSU ZSU KRA-TAMR DENMES
AYLIK SU (m3) SU SU BEDEL TOPLAM SU + ADAT ESK BOR
DARE LK SON TOPLAM SU BEDEL ADAT BAKIM GEREKEN AIKLAMA
KAT MALKLER ADI SOYADI TKETM FYATI BEDEL TV-KAB-KABB + BAKIM BEDEL ALACAK BEDEL
NO: NDEKS NDEKS BEDEL GENEL TOPLAM
(KDV Dahil) (KDV Dahil) GD.
(M3) (M3) (M3) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (DEND)

1 AYSEL NALACI 225 231 6 4,50 TL 27,00 TL 21,00 TL 48,00 TL 75,00 TL 123,00 TL 435,00 TL 558,00 TL
2 K. OKAN TAZE 2588 2597 9 4,50 TL 40,50 TL 21,00 TL 61,50 TL 75,00 TL 136,50 TL - TL 136,50 TL
3 ZGE CANDA 1832 1837 5 4,50 TL 22,50 TL 21,00 TL 43,50 TL 75,00 TL 118,50 TL - TL 118,50 TL
4 HATCE ERDEMR 1879 1888 9 4,50 TL 40,50 TL 21,00 TL 61,50 TL 75,00 TL 136,50 TL - TL 136,50 TL
5 RIZA AR 2395 2395 0 4,50 TL - TL 21,00 TL 21,00 TL 75,00 TL 96,00 TL - TL 96,00 TL
6 FLZ YURTREN 2140 2144 4 4,50 TL 18,00 TL 21,00 TL 39,00 TL 75,00 TL 114,00 TL - TL 114,00 TL
7 MT ZTRN 1526 1537 11 4,50 TL 49,50 TL 21,00 TL 70,50 TL 75,00 TL 145,50 TL - TL 145,50 TL
8 MEHMET DNKAN 1038 1038 0 4,50 TL - TL 21,00 TL 21,00 TL 75,00 TL 96,00 TL 122,00 TL 218,00 TL
9 NCSER YAAYANLAR 2612 2612 0 4,50 TL - TL 21,00 TL 21,00 TL 75,00 TL 96,00 TL - TL 96,00 TL
10 A.RIZA PRCOLU 2545 2548 3 4,50 TL 13,50 TL 21,00 TL 34,50 TL 75,00 TL 109,50 TL 488,00 TL 597,50 TL
11 AYEGL-KUBLAY METN 1782 1794 12 4,50 TL 54,00 TL 21,00 TL 75,00 TL 75,00 TL - TL 75,00 TL
12 SERDAR AYKIN 1974 1981 7 4,50 TL 31,50 TL 21,00 TL 52,50 TL 75,00 TL 127,50 TL - TL 127,50 TL
13 NURETTN TRKMENOLU 2236 2252 16 4,50 TL 72,00 TL 21,00 TL 93,00 TL 75,00 TL 168,00 TL 140,00 TL 308,00 TL
14 ORUN ERAYKUTLAR 1742 1747 5 4,50 TL 22,50 TL 21,00 TL 43,50 TL 75,00 TL 118,50 TL - TL 118,50 TL
15 OSMAN ZDKC 2194 2195 1 4,50 TL 4,50 TL 21,00 TL 25,50 TL 75,00 TL 100,50 TL 27,50 TL 128,00 TL
16 METN ATK 2561 2568 7 4,50 TL 31,50 TL 21,00 TL 52,50 TL 75,00 TL 127,50 TL 126,50 TL 254,00 TL
17 KILI YILMAZ 2494 2510 16 4,50 TL 72,00 TL 21,00 TL 93,00 TL 75,00 TL 168,00 TL - TL 168,00 TL
TOPLAM : 111 499,50 TL 856,50 TL 1.200,00 TL - TL 2.056,50 TL 1.339,00 TL 3.395,50 TL

DEMELER : NG BANK KUYULAR UBES : TR 27 0009 9005 1576 7800 1000 01 ( BAN NO ) veya MAKBUZ KARILII 11 NO.LU DAREYE NAKT OLARAK YAPABLRSNZ.

TV 36,12 TL AIKLAMALAR : YNETC


KATI ATIK TUTARI 225,42 TL MAYIS 2017 AYINA AT SU FATURASI TKETMMZ 129 M3 OLUP DENECEK TUTARI 855 TL DR.
KATI ATIK BERTARAF TUTARI 22,44 TL
YUVARLAMA 0,33 TL
KDV %8 60,70 TL
KDV %18 - TL Kubilay Uur Metin
ABONE ALACAI - TL
SU TKETM 511,00 TL
TOPLAM 856,01 TL