TÁMOP 3.1.

4-08/2 -2008-0089

II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCS DE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

CSEPERED

ÓVODA

3170 SZÉCSÉNY MAGYAR ÚT 13.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE „ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR...”
BÚCSÚHÉT

MEGVALÓSÍTÓK: CSÁBI GYÖRGYNÉ , MENDER ANDREA

SZÉCSÉNY, 2010.

CSEPERED ÓVODA

SZILVA CSOPORT

2

TARTALOMJEGYZÉK

1.„ ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…” Bevezet 2. A beszélget kör alakalmával felmerült ötletek

4. oldal 5. oldal

3. Témahét bemutatása 4. Témahét megvalósítása 4.1. A megvalósítás ütemezése 4.2. Küls világ tevékeny megismerése 4.3. Zenevarázs 4.4. Mozgás 4.5. Irodalom 4.6. Vizuális nevelés 4.7. Ovinap 5. Témahét értékelése 6. Melléklet 6.1. Megel

6. oldal

7. oldal 8. oldal 12. oldal
13. oldal

14. oldal 17. oldal 19. oldal 20. oldal 22. oldal

tevékenységek képei

23. oldal 25. oldal 35. oldal 37. oldal 37. oldal

6.2. Témahét megvalósításának képei 6.3. Mozgás- játékleírások 6.4. Irodalmi anyagok forrásai 6.5. Zenevarázs, zenehallgatás anyaga

3

ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR...”
1.BEVEZET
A kompetencia alapú programcsomag bevezetésében, a megvalósítás feladatait vállaltuk magunkra. Úgy gondoltuk, hogy ennek része kell, hogy legyen egy óvoda-iskola átmenetet segít projekthét megírása is. A projekt módszer alkalmazását az óvodában is megvalósíthatónak tartjuk, változatosabbá, színesebbé, gazdagabbá, örömtelibbé tehet általa az óvodai élet. Búcsúhetünk témája: „Év múlik, évet ér...”. Miért választottuk ezt a témát? Els sorban azért, mert ahogyan közeledtünk a nyárba egyre inkább tapasztaltuk, hogy iskolába készül gyermekeinkben mennyi kérdés fogalmazódik meg az óvodától való búcsúzással, s az iskolássá válással kapcsolatban. Mit csinálunk a búcsú ünnepségen, milyen lesz az iskolában, milyen lesz az osztályunk, lehet-e ott is játszani, ki lesz tanító néni, stb.. Úgy gondoltuk egy játékos hét sok kérdésükre választ adhat, s segítheti az érzelmi ráhangolódást a búcsúra az óvodától, s az esetleges szorongások oldását az iskolássá válás folyamatának elindításában. Mindezeket jó hangulatú változatos tevékenységekkel, játékokkal kívánjuk megvalósítani, ahol a gyermekek alkotó, aktív részesei lesznek az eseményeknek. Intézményünk /többcélú oktatási intézmény/ egyszerre vezeti be a kompetencia alapú oktatást, - az óvodában, általános iskolában, gimnáziumban. A két intézménytípus közti kapcsolattartás is feltétele a minél hatékonyabbi óvoda-iskola átmenet megkönnyítésének. Megel zte választásunkat sok el zetes együttes tevékenység az iskola pedagógusaival. Közös továbbképzések, ahol közelíthettük elképzeléseinket az óvoda-iskola átmenet segítésében: elméleti ismereteink gyarapításával és sok gyakorlatban megvalósítható ötlettel. Volt óvodásainkkal sem szakadt meg a kapcsolat, több közös programon is részt vettünk, iskolába készül gyermekeinkkel is. A szül k is találkozhattak már az óvodában a leend els s tanítónénikkel szül i értekezleten, s a témahét során is és utána is lehet séget kívánunk nyújtani az újabb találkozásokra. Továbbképzések: óvodapedagógusok iskolapedagógusok
Ø Ø Ø Ø Kompetencia alapú oktatás bevezetése elméleti ismeretek Óvoda-iskola átmenet segítése Tevékenységközpontú pedagógiák Infokommunikációs eszközök, technikák alkalmazása óvodában, iskolában

Közös programok: óvodapedagógusok, iskolapedagógusok, gyerekek, szül k
Ø Els s gyermekeink nyomon követése,- látogatás az iskolában, tanórán, tanórán kívül Ø Iskolai Karácsonyi ünnepség megtekintése gyermekeinkkel Ø Tanító nénik látogatása óvodánkban, csoportunkban Ø Közös szül i értekezlet az óvodában Ø Kiállítás megtekintése az iskolában gyerekekkel Ø Beiratkozás az iskolába Ø Búcsú Ünnepség az óvodában gyermekek, szül k, tanító nénik

A témahét megírását „ötletelés” el zte meg, amelybe bevontuk a gyermekeket, tanító néniket, szül ket. Az ötleteket, elképzeléseket beépítettük a témahétbe,- els sorban a 4

gyermekek ötleteit alapul véve. S amelyek nem kerülhettek megvalósításra id hiányában az egy hétben? Eltesszük az elkövetkez kre!

5

„ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR ...”
A beszélget kör alkalmával felmerült ötletek gy jteménye: gyerekek J , pedagógusok& szül k •ötletei! KÜLS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
BESZÉLGET KÖR:& téma iránti érzékenyítés VENDÉGVÁRÓ:J szül kkel óvodáskori képek nézegetése, élmények felidézése, tanító néni érkezése, közös munkálkodás. JANUS-ARC:& mit szerettem az óvodában, mit szeretnék csinálni az iskolában? TE IS VOLTÁL ÓVODÁS• régi csoporttársak látogatása a csoportban. KAPU-NYITOGATÓ:& iskolalátogatás, iskola bejárása, szokások megfigyelése, közös játék az iskola udvarán. MATEMATIKAI TAPASZTALATOK:& Mit rejt a kosár? óvodai és iskolai eszközök szétválogatása, csoportosítása Milyen ruhát hordtam? (összehasonlítások kin tt ruha, cip ,) milyen nagy

JÁTÉK

IRODALOM ANYANYELV
NÉPMESE:J Pirosmalac-mese feldolgozása, iskolás gyerekek elolvassák, mesekönyvet készítünk közösen. MESEHALLGATÁS:• Kormos István: Mesék Vackorról- Vackor Iskolába megy Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Móra Ferenc: Zeng ABC VERS:& Osváth Erzsébet: Els osztályosok Gyurkovics Tibor: Iskolanyitogató T.Horváth Imre: Növögetek Weöres Sándor: A birka iskola Csanádi Imre: Hónapsoroló Hét mondóka

VIZUÁLIS

ZENEVARÁZS

MOZGÁS

HAGYOMÁNY

SZENZITÍV JÁTÉKOK:& Mit rejt a kosár? MEMÓRIA JÁTÉK:J kártyák melyeken óvodai és iskolai tárgyak láthatók, s melyeket a gyerekekkel közösen készítünk el. TITKOS NYELV ROBOT NYELV:& Kire gondoltam? DRÁMAJÁTÉK:& Adok-kapok! rajzolj valamit a társadnak, miért éppen ezt rajzoltad.. kapcsolater sít játék. Kitalált mozgás zenére. MERRE MENJÜNK?• ha az iskolába szeretnénk eljutni az óvodából? tájékozódás az egyszer síkban ábrázolt világban. ISKOLÁSAT JÁTSZUNK:J iskolás szerepjáték kialakítása.

TITKOS BORÍTÉK:J boríték hajtogatása ajándékok elrejtése az iskolába készül knek. CERUZATARTÓ:& készítése mozaik technikával. MILYEN ISKOLÁBA JÁRNÉK SZÍVESEN:• montázs készítése. TABLÓKÉSZÍTÉS:J zfa, fonott keret készítése a ballagók fotójához. PÓLÓFESTÉS:• batikolás és spárganyomdázás az óvodai jelekkel. PROJEKTZÁRÓ KIÁLLÍTÁS& KÉPESLAP TANÍTÓ NÉNINEK:J szárított virágokkal díszítés. BALLAGÓINK:& csomagolópapíron körberajzolják a búcsúzó társakat és kifestik a

BÚCSÚZÓ DALOK:& A, a, a, ma van búcsúzás napja ÉZÓ 237. Kedves óvodám ÉZÓ251. ZENÉS FESTÉS:J Debussy: Gyermekkuckó Mozart: Gyermekszimfónia JÁTÉKOS UTÁNZÓ MOZGÁSOK:J kitalált mozgás zenére, csecsem , bölcs dés, óvodás-iskolás jellemz mozgásformáinak megjelenítése. ÉNEKES JÁTÉKOK:& Gyertek haza ludaim Cirmos cica haj Mély kútba tekintek Fehérvári kapitány Bújj, bújj medve DALOS JÁTÉK:& ezt a játékot az iskolások tanítják az óvodásoknak. Ispiláng, ispiláng

képet.

kell most?

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK:• sor és váltóversenyek KÖTÉLHÚZÁS:J vegyes csapatban ADJ KIRÁLY KATONÁT& futójáték SZITAKERES :& futójáték GYERE VELEM!& futójáték KÖTÉLFOGÓ:& fogójáték TOLLFOSZTÁS:& fogójáték TANYÁS FOGÓ:& fogójáték BABZSÁKFOGÓ:& fogójáték UGRÓISKOLA:J ugró-szökdel játék PATTOGATOTT KUKORICA:• ugró- szökdel játék ÜSD ÁT:J labdajáték KIÜT SDI:J labdajáték FUTÓVERSENY:• gólya viszi változattal, szül cipeli a gyermekét.

TARISZNYA KÉSZÍTÉSE:• a szül k egy teadélután keretében megvarrják a ballagók tarisznyáját. KÖNYVJELZ KÉSZÍTÉSE:J az iskolásoknak ajándékba készítik és átadják iskolalátogatás alkalmával. ISKOLALÁTOGATÁS:J egy délel tt eltöltése az iskolában (tanórán, közös foglalkozáson részvétel, tízóraizás, játék) FOTÓALBUM KÉSZÍTÉSE:• az óvodai évek alatt készült fotók válogatása ballagóknak CD-re írása, amit a tarisznyába ajándékként megkapnak. KIRÁNDULÁS SZÉCSÉNYBE:& a leend osztálytársakkal egy közös kirándulás szervezése, ahová a gyerekeket az óvón k és a tanítók kísérik el.

6

JÁTÉK „ADOK-KAPOK”

A KÜLS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE „ HEJ ÓVODA, ÓVODA…”

ZENEVARÁZS „GYERMEKKUCKÓ”

BÚCSÚHÉT
„ÉV MÚLIK, ÉVET
ÉR”

MATEMATIKA „ÓVODÁSBÓL-ISKOLÁS”

MOZGÁS „FUSSUNK, SZALADJUNK!”

IRODALOM, ANYANYELV PIROSMALAC

HAGYOMÁNY TARISZNYA KÉSZÍTÉS ISKOLALÁTOGATÁS

VIZUÁLIS NEVELÉS CERUZATARTÓ KÉSZÍTÉSE

OVINAP „ TÁRSAIKKAL KEZET FOGTAK, ISKOLÁBA IRATKOZTAK…”

7

TÉMA HÉT MEGVALÓSÍTÁSA
2010.05.17-05.21.

A JÁTÉK EGÉSZ HETET ÁTSZÖVI

TEVÉKENYSÉGEK

RÉSZTVEV K

KÜLS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE HÉTF

SZILVA CSOPORTOS ÓVODÁSOK SZÜL K MATEMATIKAI TARTALMÚ CSOPORT ÓVÓN I TAPASZTALATSZERZÉS DAJKA NÉNI ZENEVARÁZS SZILVA CSOPORTOS ÓVODÁSOK ÓVÓN K DAJKA NÉNI TANÍTÓN K ISKOLÁS GYEREKEK SZILVA CSOPORTOS ÓVODÁSOK VOLT CSOPORTTÁRSAK, AKIK MÁR ISKOLÁSOK TANÍTÓN K ÓVÓN K DAJAK NÉNI SZILVA CSOPORTOS ÓVODÁSOK VOLT CSOPORTTÁRSAK TANÍTÓN K, SZÜL K ÓVÓN K DAJKA NÉNI ÓVODÁSOK TANÍTÓN K SZÜL K ÓVÓN K DAJKA NÉNIK

KEDD

MOZGÁS

IRODALOM SZERDA

VIZUÁLIS NEVELÉS CSÜTÖRTÖK

HAGYOMÁNY

OVINAP PÉNTEK

8

HKÖRNYEZ
Téma:
„ ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…”

VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

„HEJ, ÓVODA, ÓVODA, OLYAN, MINT EGY KACSALÁBON FORGÓ, ÉKES PALOTA.”
Szociális képességek fejlesztése: pozitív érzelmek keltésével, az együvé tartozás érzésével, örömnyújtással, társakkal való együttm ködéssel Értelmi képességek fejlesztése: az id érzékelésével, id beli- és térbeli viszonyítással, id érzék alakításával, emlékezettel, szám, relációs fogalmakkal Pszichikus funkciók fejlesztésével: Szeriális észlelés fejlesztésével Vizuális percepció fejlesztésével Figyelem, koncentráció fejlesztésével Verbális képességek alakítása: Összefügg , folyamatos beszéddel, nyelvi kifejez készség alakításával. Testi képességek fejlesztése: Nagymozgások fejlesztésével, Finommotoros fejlesztéssel A vendéglátás örömével, vendégfogadással kapcsolatos viselkedésformák gyakorlása, érintkezési, udvariassági szokások alakítása. Óvodába lépésr l édesanyák visszaemlékezését meghallgatjuk, élményeket felidézzük, elmondjuk, türelmesen hallgassák meg egymást. Fotók megnézegetésével emlékezés közös óvodás élményekre, ezek felidézése, elmondása,- id beli elrendezése. Vers mondogatása. Számnevek, sorszámnevek gyakorlása a hetek napjainak, az év hónapjainak besorolása. Párosítás gyakorlása. Mozgáskoordináció fejlesztése.

A tevékenység célja

A tevékenység feladata

A tevékenységet megel anyag

sszel a gyermekek jelével, különböz szín számképpel, számmal „Hány éves vagyok?” táblát készítettünk, amelyet egész évben figyelemmel kísértünk, mindig beírták a gyerekek az életkoruk változását. Szintén még az sszel hónap és hétsoroló szimbólumokat csináltunk. A hónapok változását a hónap korong forgatásával és a hónapsoroló vers elmondásával jeleztük, a napok múlását korongok le-felforgatásával tartottuk számon. Ehhez nap-soroló mondókát is mondogattunk. Beszélget kör keretében történt az érzelmi ráhangolás, érzékenyítés a témára, tevékenységre, a hét tevékenységeire,/óvodai búcsú el készítése, iskolavárás/ amely több esemény, tevékenység összefügg láncolata. Itt hallgattuk meg a gyermekek ötleteit, térképeztük fel el zetes tudásukat, ismeretüket a témával kapcsolatban. A Janus-arc technikát is segítségül 9

Szükséges eszközök

hívtuk, melyben vizuálisan is megjeleníthették, hogy mit szeretnek az óvodában és mit szeretnének az iskolában. A szül k meghívása a gyermekek javaslatára történt, a szül kkel való el zetes megbeszélés alapján. A vendégek fogadására virágot vásároltunk. Több napja olvassuk Kormos István: Vackor iskolába megy c. meséjét. Verssel, dallal készülünk a Búcsú Napra. A kisebbek körberajzolták csomagolópapíron a nagycsoportos gyermekeket, melyet elrendeztünk a tevékenység helyszínének falára, a kisebbek borítékot hajtogattak, melyet a nagycsoportos alakjához rögzítettünk. Ebbe tehetik ajándékaikat az iskolába készül knek. A „nagyok”önarcképet készítettek, melyet tablóvá rendeztünk, jeleikkel ellátva és elhelyeztünk a csoport el terébe. Kosár, kend , iskolaszerek, játékok, tornakarikák jellel ellátva, hónapokat szimbolizáló képek, melyek megegyeznek a „hónapsorolónk” szimbólumaival, gyermekruházat, napsorolónk, virág, „Csoportunk” fotóalbum. Virággal köszöntjük a vendégeket, teával, hellyel kínáljuk. A szül k iskolaszerekkel érkeznek, melyeket egy kosárban helyezünk el. Játékra invitálják a gyermekeket. A gyerekek a csoportban található tárgyakból, eszközökb l tesznek a kosárba. A kosarat letakarjuk, egyenként kitapintják és kihúzzák a kosárból a benne lév ket, s azokat megnevezve elhelyezik a jelekkel ellátott tornakarikákba. Három tornakarikába válogatunk, mert lesznek olyan tárgyak, eszközök, melyeket az oviban és az iskolában is használunk. Megbecsüljük, majd megszámoljuk a halmazok elemeit. Ezek után meghallgatjuk a szül ket, hogyan emlékeznek gyermekük óvodába lépésére. A szül k válaszolnak a gyermekek kérdéseire. Megnézegetjük az általuk hozott ruhadarabokat, összehasonlítjuk, mérjük azokkal, amiket most viselnek a gyerekek. Elmondjuk Csanádi Imre: Hónapsoroló c. versét. Megállapítjuk, hogy milyen sokat n ttek az eltelt évek alatt. A „Hány éves vagyok” táblán megnézzük, számoljuk, hogy ki a legid sebb, legfiatalabb a csoportban, ki született el bb, kés bb. A hat, hét évesek iskolássá cseperedtek. A napsorolóval elmondjuk, eljátsszuk a mondókát,/Hétf n heverünk.../ kiszámoljuk hány nap múlva látogatunk el az iskolába. A „Csoportunk” fotóalbumát megnézegetve felidézzük a képeken megörökített eseményeket, párosítjuk az eseményt az évszak, hónap képekkel. Megköszönjük a vendégeknek a látogatást, egy szép dallal - Ültem ringó kis ladikon… - búcsúzunk.

Vázlat

10

Matematikai tartalmú tapasztalatok

Halmazokat alkotunk, számosságot becsülünk, számlálunk. A ruhákat összemérjük, nagyobb- kisebb, rövidebb- hosszabb, keskenyebb, szélesebb fogalmakkal következtetéseket vonunk le. A számképeket megszámoljuk, megállapítjuk ki a legid sebb, legfiatalabb. Sorszámnevek gyakorlása hónapokkal. Párosítunk.

Képességfejlesztés
Képességfajták Értelmi képességek

I.
Vizuális percepció fejlesztése a képválogatással a tárgyak szétválogatásával. Id érzékelés fejlesztése az évszakok, hónapok szétválogatásával, élmények felidézésével. Tapintás, látás fejlesztése.

II.
Vizuális percepció fejlesztése adott fényképek, képek keresésével /hónap évszak, képe/. Összehasonlítások végzésével. Id érzékelés fejlesztése a képek, hónapok párosításával. Szeriális észlelés fejlesztése a Hónapsoroló, Napsoroló mondókával.

II.
Vizuális percepció fejlesztése, alakháttér látás fejlesztése az adott kép-részlet keresésével. Id érzékelés, szerialitás fejlesztése a párosítással, a Hónapsoroló, Napsoroló elmondásával, a hónapok, évszakok sorba rendezésével.

Matematikai tartalmú tapasztalatok Gondolkodás fejlesztése halmazok alkotásával, becsléssel, számlálással. Több, kevesebb, nagyobb, kisebb, szélesebb, keskenyebb megállapításával. Gondolkodás fejlesztése soralkotással, számlálással, halmazalkotással. Sorszámnevek gyakorlása. Párosításképek, évszakok, hónapok. Gondolkozás fejlesztése számképek felismerése, számlálás. Relációk megfogalmazása. Párosítás. Soralkotás, képek, hónapok rendezésével. Sorszámnevek gyakorlása.

11

Szociális képességek Búcsú az óvodától, készül dés az iskolába, pozitív érzelmi tartalmú beszélgetéssel.

Az együvé tartozás örömteli érzésének felidézése, pozitív érzelmek er sítése. Iskolavárás meger sítése, esetleges szorongások oldásával. Viselkedési szabályok gyakorlása, vendégvárás, vendégfogadás. Önálló és közös feladatvállalással a társakkal való együttm ködési képesség fejlesztése. Verbális képességek fejlesztése folyamatos visszacsatolással, kérdezés, válaszadás nyelvi kultúrájának fejlesztése. Beszédfegyelem fejlesztése, egymás türelmes meghallgatása.

Az együvé tartozás örömteli érzésének, az iskolavárás érzésének er sítése. Viselkedési szabályok gyakorlása differenciált feladatvégzés közben. Érintkezési, udvariassági szokások alakítása. Együttm ködési képesség fejlesztése. Verbális képességek fejlesztése, kifejez készség fejlesztése, különösen az érintkezési, udvariassági szokások alkalmazásával. Verbális emlékezet, szerialitás fejlesztése. Nagymozgás fejlesztése. Finommotoros fejlesztés Szem-kéz koordináció fejlesztése.

Kommunikációs képességek

Verbális képességek fejlesztése, motiválás összefügg folyamatos beszédre. Relációk megfogalmazása.

Testi képességek

Mozgáskoordináció fejlesztése tárgyak karikába helyezésével. Finommotoros fejlesztés Szem-kéz koordináció fejlesztése, tárgyak, képek válogatásával, soralkotás során.

Nagymozgás fejlesztése tárgyak karikába helyezésével, válogatásával Finommotoros fejlesztés ruhanem k összemérésével, szem, kéz koordináció fejlesztése.

12

¯ZENEVARÁZS
Téma:
„ ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…”

„GYERMEKKUCKÓ”

A tevékenység célja Eszköz Vázlat

A zenei élmények vizuális feldolgozása, asszociáció az óvodához való érzelmi köt dés kifejezésére. CD-lejátszó, CD lemez és fest eszközök 1. Dal: A, a, a……… Instrukció: énekeljük úgy, ahogy egy álmos gyermek felkel az ágyból, énekeljük úgy, ahogy fürgén megmosdik hideg vízzel énekeljük úgy, ahogy egy óvodás bandukol az úton énekeljük úgy, ahogy egy iskolás siet az órára. 2. Névéneklés

3. Zenés festés: Debussy: Gyermekkuckó Instrukció: kiválasztottam egy zenét és szeretném, ha meghallgatnátok (nyugalmi állapot biztosítása) szeretném, ha lefestenétek az érzéseiteket vezetheted úgy a papíron az ecseted, mintha a zene irányítaná megtaláltok mindent, amit el készítettünk, kezdjétek el a munkát a zenei részletet, ha igénylik a gyerekek többször is meghallgatják festés közben is.

4. Megbeszélés

13

†MOZGÁS

Téma:
„ ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…”

„ FUSSUNK, SZALADJUNK!”

Eszköz Vázlat

Értelmi képességek fejlesztése Verbális fejlesztés

Kréta, ruhacsipesz, kötél, színes léggömbök, babzsák, léglabda Futóversenyek és fogócskák: pattogatott kukorica kötélfogó verseny tollfosztás tanyás fogó (óvodás-iskolás fogó) babzsák fogó szitakeres (táskakeres ) gyere velem Ügyességi játékok: kötélhúzás ugróiskola üsd át A fogócskát és a bújócskát si játékoknak tartjuk. A futás, kergetés, elrejt zés, menekülés, akadályok leküzdése a létfenntartáshoz (élelemszerzés, ellenség legy zése, vadállatok elejtése) nélkülözhetetlen testmozgás volt. Igazi vonzer marad ezekben a játékokban a fennálló veszélyhelyzet, mely izgalommal, feszültséggel tölti el a résztvev ket, majd az ezt felváltó nyugalmi megoldás, mely valamilyen megkapaszkodással vagy szerepcserével ad biztonságot. A világ minden táján ismertek az ugró-szökdel játékok, melyet sokszor maguk a gyerekek találnak ki. A változatok kimeríthetetlenek és egy-egy hasonló játékformát sokszor egymástól igen távoli területen találunk meg. Legtöbbször játékhagyomány alakjában maradnak fenn és terjednek tovább, vagyis id sebb gyermek tanítja a fiatalabbnak. A hét folyamán a szabadban szervezzük, a mozgásos tevékenységeket melyekbe bevonjuk az óvodás és iskolás gyermekeket is. Az óvoda és iskola udvarát egyaránt kihasználjuk (betonos és füves rész), ill. a közeli zöld területeket is birtokba vesszük. A játékok részletes leírását a melléklet tartalmazza. Képességfejlesztés Alaklátás, formaállandóság fejlesztése a mintarajzolásnál, térpercepció, figyelem, szabálytudat, auditív, szeriális észlelés, emlékezet. Az ismert játékokhoz a szabályok megfogalmazásával a kifejez készség fejlesztése, az alkalomhoz ill játékváltozatok ki találása pedig a kreativitást hivatott segíteni. 14

Testi képesség

Nagymozgások fejlesztése, szem-kéz, ill. szem-láb koordináció fejlesztése, egyensúlyérzék és finommotorika fejlesztése. Fizikai er nlét, ügyesség, gyorsaság, gyors reakcióképesség fejlesztése.

IRODALOM-ANYANYELV
Téma:
„ ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…”

PIROSMALAC

A tevékenység célja

A tevékenység feladata

Irodalmi élmény nyújtása népmesei fordulatok, humor segítségével Bels vizuális kép, átfordító képesség fejlesztése, vizuális megjelenítéssel, illusztrálással, kép bemutatása szóban. Szólás bemutatása Érzelmek felszínre kerülése, szorongások, félelmek oldása Mesehallgatás Szólás bemutatása kapcsán megbeszéljük, hogy nem jó, ha els látásra ítélkezünk / Nem minden az, aminek látszik!/. Szókincsb vítés Bels kép vizuális megjelenítése Kreativitás, fantázia fejlesztése A mese egy-egy részletének illusztrálása,- párban való együttm ködéssel

A tevékenységet megel anyag

Tavalyi csoporttársainknak meghívót készítettünk,- a mese tevékenység szimbólumával, ezzel utalva a délel tt tartalmára. A fent említett mese meghallgatása gyermekek el adásában

Szükséges eszközök CD-lejátszó, Magyar népmesék c. rajzfilm meseszignálja, gyertya, mesekönyv, rajzeszközök, színes papírok, olló, ragasztó mikrocsoportos Szervezeti kerete Munkaformák Vázlat páros munka Tavalyi csoporttársainkat, mostani els seket hívtunk meg erre a tevékenységre. Vajon kik lehetnek k? Az els gyermek nevét „robot 15

nyelven” /külön ejtem a név hangjait/ mondom. Találjátok ki, ki lehet ? A következ vendégünk neve mackó hanggal kezd dik. Kire gondoltok? A harmadik volt társunk nevét „tikos nyelven”mondom / a név magánhangzóit ejtem /, ha nehéznek bizonyul a megfejtés küls tulajdonságokat említek, jellegzetes mozdulatot utánzok. Üdvözöljük ket, megsimogatjuk, meghallgatjuk, hogy érzik magukat az iskolában, megbeszéljük, hogy sszel már gyakran fognak találkozni. Megkérem ket, mutassák meg, hogy k már hogyan tudnak olvasni /el zetes megbeszélés alapján/. A tevékenység rítusai szerint: bekapcsoljuk a mese szignált, a gyerekek elhelyezkednek a mese kuckóban, gyertyát gyújtunk és kezd dhet a mesélés /felbontottuk a mese szövegét három részre/. A mese végén az utolsó mesél elmondja a szólást: Nem minden az, aminek látszik! Megbeszéljük, hogy miért illik a mesére ez a szólás. A mesében halott népies kifejezéseket értelmezzük. Párokat alakítunk, és a párok megbeszélik és elmondják, a mese mely részletét készítenék el, különböz technikákat alkalmazhatnak. Az asztalokon a megvalósításhoz szükséges eszközök ki vannak készítve. Megkérem ket, hogy beszéljék meg ki, mit vállal és lássanak munkához. Az elkészített alkotásokat bemutatja a pár valamelyik tagja, vagy mindketten, megcsodáljuk ket, és kihelyezzük a mese kuckó tablójára. Képességfajták Értelmi képességek

Képességfejlesztés I. II.
Figyelem, képzelet fejlesztése. Rövid távú emlékezet fejlesztése. Gondolkodás fejlesztése a meserészlet elkészítésével, a közös munka megtervezésével, az egymás közötti munka-felosztásával. A valóság és a mese közötti különbség érzékeltetése, /kett studat/ a mesei elemek megbeszélésével / Pirosmalac málnát szed, iskolába jár, stb.…/. Lényegkiemel képesség a mese egyegy jelenetének illusztrálásával. Szóanalízis, szintézis: fonémahallás fejlesztése. Bels kép és valóság összehasonlításának fejlesztése az elkészült képek indoklásával. A meserészlet ábrázolásával az átfordítás képességének

II.
Átfordítási képesség fejlesztése, az ábrázolt meserészlet elmondásával. Fogalomismeret, szókincsb vítés a szólás, népies kifejezések értelmezésével.

16

Szociális képességek Vendégfogadáskor, magatartási udvariassági szabályok, szokások gyakorlása. Társsal való együttm ködés alakítása. Kitartás, munkavégzés közben, a másik gyermek elképzelésének elfogadása.

fejlesztése. Együttm ködési képesség alakítása, türelem, kitartás a közös munkavégzés közben. A másik véleményének elfogadása, tiszteletben tartása.

Szólás értelmezésével annak tudatosítása, hogy nem szabad els látásra ítéletet alkotnunk.

Kommunikációs képességek

Aktív és passzív szókincs b vítése a népies kifejezések értelmezésével. Összefügg , folyamatos beszédre motiválás, az elkészült munkák bemutatásával. Párbeszédes formák gyakorlása ábrázolás közben.

Beszédpercepció fejlesztése: szóanalízis, szintézis, beszédértés, figyelem fejlesztése. Összefügg , folyamatos beszéd fejlesztése, kifejez készség fejlesztése a meserészlet bemutatása során, a mesében el forduló kifejezések használatával. Finommotorikus képességek fejlesztése a különböz technikák alkalmazásakor.

Összefügg , folyamatos, szép, tiszta beszéd az elkészült munkák bemutatásakor. Szókincs b vítése: kuncog, visít, estézni, menyegz , Népies kifejezések értelmezése: hírbe tenni, estézni, bandaszónál mentek, szaporára tartjuk.

Testi képességek

Finommotorikus képességek fejlesztése a különböz technikák alkalmazásakor.

Finommotoros koordináció fejlesztése a mese vizuális ábrázolásával. Nagymozgások és finommozgások fejlesztése az elkészült képek kihelyezése során.

17

IVIZUÁLIS NEVELÉS
Téma:
„ ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…”

CERUZATARTÓ KÉSZÍTÉS

Csempe-mozaik technika gyakorlása segítséggel és önállóan. Az újfajta, kialakítandó technika és anyagismeret b vítése. Gondolkodási m veletek gyakorlása a tervezés és a megvalósítás során. Szociális képességek fejlesztése együttm ködéssel, udvariassággal, pozitív érzelmek er sítésével. Szerezzenek tapasztalatot a mozaik technika tulajdonságairól. A tevékenység Kitartásra ösztönzés, a kreativitás és a fantázia fejlesztése az feladata elkészítés során. Beszélgetés arról, hogy milyen szerepe lesz az otthonukban a tárolónak. Rész-egész viszonyának érzékeltetése matematikai játékokon A tevékenységet keresztül. megel anyag Ismerkedés a dekupázs ragasztó és a fugapor használatával. Szükséges eszközök Konzervdobozok, csempe-mozaik darabok, dekupázs ragasztó, fugapor, tálkák, ragasztós ecsetek, spatula, szivacs, terít . Érdekes, szép mintázatú mozaik technikával készült tárgyakkal Vázlat motiváljuk a gyerekeket arra, hogy k is próbálják ki ezt a különleges technikát. Motiváció részét képezi az is, hogy a tanító néni mutatja be, hogy mi lesz ez a tárgy és funkcióját tekintve a gyerekek ötletelnek, mi mindenre lehet még majd használni. A doboz felületének megismerése után megtervezik, kirakják az általuk gondolt formákat, elemeket és a ragasztó segítségével felviszik a doboz oldalára, rögzítik. Fejlettségüknek megfelel en rakják rá az elemeket, ami lehet szegélydísz vagy az egész dobozt beborító alkotás is. A csempedarabok közét száradás után spatula segítségével kifugázzák. A tevékenység célja

Képességfajták Értelmi képességek

Képességfejlesztés I. II.
Vizuális percepció, alaklátás, taktilis érzékelés fejlesztése a csempedarabok kiválasztása, elhelyezése és ragasztása során. Vizuális percepció, alaklátás, taktilis érzékelés fejlesztése az elemekkel való munkálat során. Gondolkodási veletek

II.
Vizuális percepció, alaklátás, taktilis érzékelés és gondolkodás fejlesztése a csempeelemek kombinálása 18

gyakorlása tervezés, kivitelezés kapcsán. Szociális képességek Közösségi magatartás fejlesztése az udvariassági szokások gyakorlásával, munka közben a szül kkel, tanítóval, társakkal való kommunikáció során, pl. segítségkérésnél. Közösségi magatartás fejlesztése az udvariassági szokások pozitív visszacsatolásával tevékenység közben.

kapcsán.

Közösségi magatartás fejlesztése az udvariassági szokások csoportos normává válásával, egymás segítése munka közben.

Kommunikációs képességek

Szókincsb vítés a mozaikszer , fugapor, spatula kifejezések értelmezésével.

Testi képességek

Finommotorika fejlesztése a doboz körüli manipulálással és az eszközök használatával.

Kifejez készség fejlesztése az elemek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározásával. (között, mellett, fölött.) Finommotorika fejlesztése a doboz mozaikszer kirakása közben. Ujjak összehangolt mozgásának fejlesztése illesztés, ragasztás közben.

Kifejez készség fejlesztése az elemek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározásával, a formák, meg- ill. elnevezésével. Finommotorika fejlesztése a doboz mozaikkal való kirakása közben és fugázáskor. Ujjak összehangolt mozgásának fejlesztése fugázásnál.

Matematikai tapasztalatszerzés

Vizuális percepció, figyelem fejlesztése a dobozok formájának alapos tanulmányozásával.

Vizuális percepció, figyelem fejlesztése a dobozok formájának tanulmányozásával, megbeszélésével, a forma (hengeres, kör alapú) megfogalmazásával, ilyen alakú más tárgyak keresése.

Vizuális percepció, figyelem fejlesztése a dobozok alapos tanulmányozásával, megbeszélésével, a forma (hengeres, kör alapú) megfogalmazásával, ilyen alakú kisebb, nagyobb más tárgyak keresése.

19

POVINAP
Téma:
„ÉV MÚLIK, ÉVET ÉR…”

„ TÁRSAIKKAL KEZET FOGTAK, ISKOLÁBA IRATKOZTAK…”
( KORMOS ISTVÁN: MESÉK VACKORRÓL) Ismerkedés a leend osztálytársakkal, a tanító nénik és óvó nénik részvételével. Búcsúzás az óvodai élett l. Pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, önállóság, szabálytudat, együttm ködés, kommunikációs képesség fejlesztése a kirándulás és játékok során. Téri tájékozódás fejlesztése nagymozgásokkal, cselekvéssel, állóképesség, mozgáskoordináció, motoros képességek, finommozgások fejlesztése. Közösen átélt élményekkel a biztonságérzet alakítása, óvoda-iskola átmenet segítése. Iskolalátogatás, közös tevékenységek az iskolásokkal és a tanító nénikkel. asztalok, padok, meseláda, drapériák, fakanál, nádpálca, textil, krepp, rafia, ragasztó, olló, agyag, gyurmatábla, formázók, fokhagymaprés, kötény, tálak, víz, fogvájó, DÉLEL TT: „Kirándulás „Szécsény nevezetességeinek bejárása: a leend els sök, tanító és óvó nénik. Programok:
Iskola és környéke ztorony Régi várfal, bástyák Kézm ves ház Múzeum

A tevékenység célja

A tevékenység feladata Megel tevékenységek Eszközök

Vázlat

DÉLUTÁN: A szül k és az otthonmaradt óvodások várnak minket az óvoda udvarán, ahol már el készültek a kézm ves foglalkozásokra: agyagozás, rongybaba, fakanálbáb készítés. Az elkészült bábokkal rögtönzött meseszövés gyerekek, szül k, óvón k közösen. „Táncos lábúak „-nak táncház. A délel tti élmények felelevenítése, vitézi lovas verseny akadálypályán. Nap zárásaként a t z mellett éneklünk, falatozunk, beszélgetünk. 20

A TÉMAHÉT MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Témahetünkön minden résztvev aktívan, örömmel közrem ködött. Amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy amit elterveztünk elérte-e célját, akkor figyelembe kell vennünk a gyerekek, pedagógustársak, szül k véleményét. Legfontosabb a gyerekek véleménye, mit csináltak legszívesebben, miben lelték örömüket. Amikor a témahét elején megbeszéltük a hét programjait, ezeket vizuálisan jelenítettük meg, úgynevezett „emlékeztet ként”. A gyerekek odarajzolták a jelüket ahhoz a tevékenységhez, amelyikben úgy gondolták szívesen részt vesznek. A hét befejeztével is itt jelezték mi tetszett nekik a legjobban. Ami legtöbbjüknek elnyerte a tetszését azok a mozgásos játékok /ügyességi, versenyjátékok, dalos játékok/ voltak az iskolában, az iskolásokkal együtt és a Szécsényben tett kirándulás. Sokuknak élmény volt a tavalyi csoporttársak látogatása az óvodában és a Pirosmalac történe is nagy kedvenc lett. A témahét indítónapja /”Hej óvoda, óvoda…/ és a vizuális tevékenység azért volt nagyon jó, mert ezeken a szül k közül is részt vettek és a tanító nénivel készült a ceruzatartó. Ezek voltak a gyerekeknek egyben a legnehezebbek is, mert itt párban illusztrálták a választott meserészletet az iskolásokkal, és nem mindig tudták, /annak ellenére, hogy már más alkalommal is találkoztak ezzel a munkaformával/hogy hogyan dolgozzanak együtt. A ceruzatartó készítésénél a technikai kivitelezés jelentette a nehézséget pár gyermek számára, de az elkészült szép alkotások nagy örömmel töltöttek el mindannyiunkat. A tevékenységekben az iskolába készül gyerekek 100%-ban részt vettek és a csoport többi kisgyermeke is többségében, kivéve, amikor az iskolában vendégeskedtünk. Természetesen az számukra is a témában életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelel tevékenységeket kínáltunk fel. A gyerekek pozitívan nyilatkoztak a hét után, mindegyikük „jól érezte” magát. A szül k is, akik el tudtak jönni, örültek, hogy együtt lehettek gyermekeikkel, a tanítónénikkel is beszélgethettek, úgy ítélték meg, hogy gyermekeik számára sokkal könnyebbek lesznek majd az els iskolásnapok. A tanító nénik jó kezdeményezésnek tartották, hogy nem csak, mint szemlél k voltak együtt a leend els sökkel, hanem aktívan bekapcsolódhattak a tevékenységekbe. Számukra a gyermekek megismerésében is sokat segített az együttlét. Számunkra is sok pozitív tapasztalattal szolgált, hisz megint megtapasztalhattuk a gyerekek aktivitását, kreativitását, rugalmasságát. A projektmódszer alkalmazása nagyobb lehet séget biztosít egy téma minél sokoldalúbb megközelítésére és arra, hogy a gyermekek elképzeléseiket, ötleteiket megvalósíthassák segítségünkkel. Örültünk, hogy sikerült bevonnunk a tanító néniket, mert az ilyen és ehhez hasonló programok az óvoda és az iskola kapcsolatára jótékony hatással lehetnek.

21

A szül k részvétele mindig nagy öröm számunkra, hisz jobban betekintést nyerhetnek az óvodában folyó munkába és láthatják, hogy gyermekeik jól érzik itt magukat.

A témával kapcsolatban még sok ötlet merült fel, amelyek az egyhetes id tartamba nem fértek be. Úgy gondoljuk, hogy a témának többféle megközelítése is lehetséges volna, ezért egy szell sebb, tágasabb id keretben is meg lehetne valósítani. A produktumok bemutatásra kerültek – rajzok, tárgyak, fotók formájában. Reményeink szerint eredményes volt a témahét megvalósulása: Ø Ø Ø Ø az óvoda-iskola átmenetben segíti a gyermekeket, az egyén és a csoport fejl dését el segítette élményt, örömet nyújtott számukra az óvoda-család kapcsolatát szélesítette

„ Ha óvodapedagógusként-tanítóként egyféleképpen gondolkodunk, a gyermekekr l elfogadjuk, hogy saját képességeinek megfelel ütemben kell haladnia, életkorának, fejlettségi szintjének megfelel ismeretet kell kapnia saját tanulásútján -, akkor a váltás óvoda és iskola között a gyermek számára nem lehet trauma, hiszen a környezet ugyan megváltozott, de a pedagógiai légkör, a tanulás módja nem lesz ismeretlen a számára /Kompetencia Alapú Programcsomag: Elméleti alapvetések:50.o./

Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket. Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed! (Nagy László)

22

MELLÉKLET

23

MEGEL Z TEVÉKENYSÉGEK

24

25

A TÉMAHÉT MEGVALÓSÍTÁSA
KÜLS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

26

ZENEVARÁZS

27

MOZGÁS

28

IRODALOM, ANYANYELV

29

30

VIZUÁLIS NEVELÉS

31

HAGYOMÁNY
32

33

OVINAP
34

35

36

MOZGÁS-JÁTÉKLEÍRÁSOK

PATTOGATOTT KUKORICA: ehhez a játékhoz páros számú résztvev re van szükség, egy bizonyos meghatározott terület áll a gyerekek rendelkezésére, amit k rajzolnak fel a betonra vagy jelölnek ki kötéllel a füves részen. Mindannyian keresztbe font karral ugrálnak, mint a pattogatott kukorica, s közben ki kell kerülniük egymást. Ha két szem kukorica összekoccan, egymáshoz ragadnak és együtt szökdécselnek tovább. A játék akkor ér véget, ha már mindenki párosával pattog. KÖTÉLFOGÓ VERSENY: egy gyermek ugrókötelet kap, meg fogja az egyik végét és a kötelet maga után húzva futni kezd. A többieknek el kell kapniuk a kötél szabad v égét, akinek sikerül, átveszi és tovább fut, most már t le kell megszerezni a kötelet.

TOLLFOSZTÁS: a játék els változata, hogy két vagy négy gyermek a fogó, akik a ruhacsipeszeket a ruhájukra aggatják, ha elkapnak valakit, egy csipeszt a ruhájára csippentenek, az a fogó a gy ztes, aki el ször szabadul meg az összes csipeszt l. A másik változat, hogy a menekül gyerekek ruháján vannak a csipeszek és a fogóknak kell a tollakat megszerezni, az a fogó a gy ztes, akinek a legtöbb csipeszt, vagyis tollat sikerült összegy jteni. A játékban az a jó, hogy a kopasz csirkék is tovább szaladhatnak, vagyis nincs kies játékos. Ehhez a formához jól kapcsolhatók a kooperációs technikák, egy gyermek mérheti homokórával az id t, egy regisztrálja a pontokat egy táblán.

37

ÜSD ÁT: a rendelkezésünkre álló területet kétfelé osztjuk és csapatot alakítunk ki. A gyerekeknek az ellenfél oldalára kell átdobniuk a léggömböket. A játék akkor ér véget, ha az egyik térfélen nem marad léggömb, vagy ha az id letelik. A játékhoz használhatunk szivacslabdákat, ill. kitömött zokni gombócokat is.

TANYÁS FOGÓ: egymástól néhány méter távolságra több tanyát, vagyis kört rajzolunk a földre. Egy tanyára több gyerek is mehet. A fogó kint állva ezt a versikét mondja: szaladj, szaladj, a tanyádon bent ne maradj! Ekkor mindenkinek ki kell szaladnia a tanyáról, akit a fogó elkapott azzal szerepet cserél. A gyerekek javaslatára óvodát és iskolát is mondhatunk tanya helyett. BABZSÁKFOGÓ: a gyerekek szanaszét futkároznak a kijelölt játékterületen, miközben egy babzsákot adogatnak egymásnak. A fogó igyekszik azt a gyermeket megérinteni, akinél a babzsák van. Aki ügyes, gyorsan átadja a zsákot másnak, hogy ne lehessen megfogni, akit mégis megfogtak babzsákkal a kezében, lesz az új fogó. A zsákot nem szabad dobni, csak kézr l kézre adni. Nehezíthetjük azzal, hogy két vagy három zsák is körbejár. SZITAKERES : a gyermekek egymás mögött sorakoznak. A szitakeres a sorral szemben állva kérdi: hol volt édesanyátok? válasz: tündérvásárban szitakeres : mit hozott? válasz: aranyszem szitát szitakeres : hol van a szita? válasz: hátul a szegen! . erre az els gyermek futni kezd a sor végére, a szitakeres pedig üldözi. Ha sikerült megfogni, miel tt a sor végére ért volna, akkor lesz a kérdez és a fogó. A tündérvásárból hozhatunk még az iskolával kapcsolatos dolgokat, amit a gyerekek találnak ki és egy jelz t is kapcsolnak hozzá.(pl. aranycsatos táskát, bársonyos tolltartót, bíborszín ceruzát). GYERE VELEM! a gyerekek körbe állnak, a hívogató a körön kívül jár. Valakit megérint, kezet fog vele, miközben ezt mondja: Gyere velem (gyerek keresztnevét mondja) Budára! . Ekkor egymással ellenkez irányban futni kezdenek, megkerülik a kört, és aki el bb ér vissza, az áll be az üres helyre. A másik gyermek, mint hívogató folytatja útját. A kreativitást jól fejleszti, ha k maguk találják ki, hogy hová csalogatják a társukat, ill. jó megismerési játék is, hiszen a nevükön szólítják egymást. (iskolások-óvodások).

KÖTÉLHÚZÁS: két egyenl számú csapatba osztjuk a részvev ket, néhány méter hosszú kötelet jelöljünk meg a közepén egy élénk szín szalaggal. A két csapat megfogja a kötél egy-egy végét úgy, hogy a játszók egymás mögött álljanak és jelre mindkét csapat elkezdi húzni a kötelet. A földre tegyünk

38

valami jelzést, hogy mi fölé kerüljön a szalag, meddig kell a másik csapatot elhúzni. Több menetb l álló mérk zésnél számoljuk a gy zelmeket össze. UGRÓISKOLA: sokféle változata ismert, a legegyszer bb, hogy a földre a gyerekek megrajzolják az ugróiskolát, melyben a feladatot végzik. Fontos, hogy a kockák olyan méret ek legyenek, hogy az egyik négyzetb l a másikba könnyen át lehessen ugrani. A formáját tekintve lehet a 4*2, 3*3 kockából álló, de csigavonal, kígyó stb. Szükségeltetik még hozzá gyermekenként egy-egy lapos kavics is, mellyel mindig valamilyen feladatot végeznek, a játékszabályokat a gyerekekkel közösen állítjuk fel, pl. hogyan kell végigjárni az iskolát, mikor bukik meg, valaki, a k vel dobni kell, vagy vinni mutatóujjon, kézfejen, tenyéren stb

IRODALMI ANYAGOK FORRÁSA

PIROSMALAC (Icinke-picinke népmesék óvodásoknak 164.o.) VACKOR ISKOLÁBA MEGY (Kormos István: Mesék Vackorról) MÁR ISKOLÁS VAGYOK (Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok) MÓRA FERENC: Zeng ABC GYURKOVICS TIBOR: ISKOLANYITOGATÓ (Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak 120.o.) OSVÁTH ERZSÉBET: ELS OSZTÁLYOSOK (Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak 124.o.) T. HORVÁTH IMRE: NÖVÖGETEK (Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak 116.o.) WEÖRES SÁNDOR: A BIRKA ISKOLA (Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak 116.o.) CSANÁDI IMRE: HÓNAPSOROLÓ (A tél cseng i csengenek 93.o.) HÉT MONDÓKA (Erre kakas, erre tyúk 91.o.)

ZENEVARÁZS ZENEHALLGATÁSI ANYAG DEBUSSY: GYERMEKKUCKÓ ( http://sdt.sulinet.hu ) ISPILÁNG, ISPILÁNG (Bújj, bújj zöld ág.. népi gyermekjátékok 110.o.)

39

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful