You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA
RELAȚII PUBLICE IFR

RELAȚII PUBLICE SECTORIALE

Prof.univ.dr. Ioan Hosu

Masterand,

Cluj-Napoca
Anul 2017

CUPRINS 1. ORGANIZAȚIILE NON-PROFIT 2. ANALIZA UNEI CAMPANII SOCIALE DERULATE DE CĂTRE ONG 4. OPINII 1 . ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE 3.

obtinute intr-un an fiscal. nr. acestea sunt definite in O.nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.000 euro. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. altele decat cele scutite. organizatiile sindicale si organizatiile patronale datoreaza impozit pe profit numai pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor. dar . si functioneaza cel putin 3 ani anterior datei prin care solicita statutul de utilitate publica. 2 .  fac dovada ca activul patrimonial este cel putin egal cu cel de la constituire.G. dupa caz.  prezinta modul de realizare a unor programe ori proiecte specifice scopului lor. potrivit legislatiei in vigoare. Organizatiile non-profit.pana la nivelul echivalentului in lei a 15. care utilizeaza veniturile si activele proprii pentru o activitate de interes general. si sunt recunoscute ca atare. comunitar sau non- patrimonial. Organizatiile non-profit. In ceea ce priveste organizatiile non-profit de utilitate publica.  si-au realizat majoritatea obiectivelor stabilite conform actului de infiintare. daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  activitatea acestora se desfasoara in interesul general sau comunitar.ORGANIZAȚIILE NON-PROFIT Prin organizttii non-profit se intelege orice asociatie. realizate . fundatie sau federatie infiintata in Romania. 1. organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice.

– cheltuieli extraordinare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1829/2003. – venituri din productia stocata. activitatilor cu destinatie speciala. – cheltuielile cu valoarea activelor cedate. – venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor. serviciilor. Pentru aceia dintre dvs. executarea de lucrari si prestarile de servicii. care desfasurati si activitati economice este la latitudinea fiecaruia. Organizarea contabilitatii de gestiune este obligatorie atunci cand se desfasoara si activitati economice. – livrarile de bunuri. sectii. distruse sau disparute. – cheltuieli cu personalul. potrivit legii. Acestea sunt Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si Normele metodologice de utilizare a acestuia. Ele se compun din: – avantaje pe care organizatie a consimtit sa le primeasca potrivit statutului si reglementarilor legale.Pentru activitatea economica se folosesc aceleasi grupe de cheltuieli ca si pentru societati. faze de fabricatie etc. si activitatilor economice pentru: – consumurile. in functie de specificul activitatii si necesitatilor proprii. Modul de organizare a contabilitatii de gestiune pentru aceia dintre dvs. care desfasoara si activitate economica. Repartizarea cheltuielilor comune se 3 . – venituri extraordinare.. veniturile si cheltuielile aferente activitatilor derulate in scopul obtinerii de profit se evidentiaza distinct. conform reglementarilor contabile. – cheltuielile cu amortizarea si provizioanele. precum si al productiei si serviciilor in curs de execuție. se calculeaza costul de productie al produselor. potrivit legii. respectiv pe activitati. dupa caz. si activitatilor economice. Cheltuielile activitatii fara scop patrimonial reprezinta sumele sau valorile platite cheltuieli sau de platit aferente activitatilor fara scop patrimonial. dupa caz. – venituri din productia imobilizata. – venituri din cedarea activelor. activitatilor cu destinatie speciala. lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza unitatea. Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat aferente activitatilor fara scop patrimonial. In acest mod se colecteaza si se repartizeaza cheltuielile pe destinatii.

c) calculul echivalentului in lei a 15.12.01.000. Decontari intre activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice.400. e) calculul profitului impozabil corespunzator veniturilor impozabile. In cazul in care este imposibila tinerea contabilitatii de gestiune.000. Monitorul Oficial al Romaniei nr.000 lei – dobanzi si dividende din plasarea 12.000. este necesara utilizarea unor chei corespunzatoare de repartizare a cheltuielilor comune.000 lei – donatii: 10.000 lei – sume primite prin sponsorizare 10. 1826 din 22.000 lei disponibilitatilor obtinute din aceste venituri: Venituri din activitati economice – venituri din vanzarea produselor: 351.000 lei 4 .000 lei – venituri din cedarea activelor.2003.000 lei – venituri din dobanzi. insignelor si a brosurilor are urmatoarea situatie: Venituri din activitati fara scop lucrativ – cotizatiile membrilor: 100. Pentru determinarea profitului impozabil se au in vedere urmatoarele: a) stabilirea veniturilor neimpozabile.000.000. altele decat cele utilizate in activitatea non-profit: 300. Exemplu: O asociatie de hochei care obtine venituri si din vanzarea fanioanelor. altele decat cele obtinute din plasarea disponibilitatilor din venituri neeconomice: 20.face prin contul 489.000 lei – contributii banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor: 50.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Naționala a Romaniei pentru anul fiscal respectiv. b) determinarea veniturilor neimpozabile din activitati economice.000 lei – taxe de inregistrare: 30.2004. d) calculul valorii procentului de 10% din veniturile neimpozabile.000. Pentru determinarea bazei impozabile trebuie sa se stabileasca care sunt cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile.000. Precizarile privind organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 23 din 12.600.

000).000.800.000 (672.000 lei. care reprezintă 10% din totalul veniturilor neeconomice.000 (212.200.000.200.000 + 21.800.000 + 672. s-au calculat cheltuieli aferente realizării acestor venituri (salarii.000 : 42.000.800.000 lei Se stabilește echivalentul in euro = 16.000 (110.) de 540.000) Total venituri impozabile = 650.Total venituri din activități fără scop lucrativ: 212.000 x 16%) 5 .000 lei Curs euro 42.000 lei.000 Din contabilitatea de gestiune.000 – 540. Total venituri neimpozabile = 233. care presupunem ca se poate tine potrivit reglementarilor contabile pe baza cheilor de alocare a cheltuielilor. Se stabilesc veniturile neimpozabile: Fundația este scutita de la plata impozitului pe profit si pentru suma de 21.728.000 (650.000) Impozit pe profit = 17.000) – 233. publicatii de specialitate etc.000.000 lei Total venituri din activități economice: 672.800.000. materiale.200.200.000.000.000. chirie. Baza impozabila este = 110.000 (212.

proceduri. dar funcționarea lor este posibila si fără sa aibă personalitate juridica.au capacitatea de a-si asuma decizii privind funcționarea interna sau relațiile cu alte instituții in mod independent. 2. Sa fie de interes public . 6 . fie ca persoane juridice. temporare si informale ale unui grup de persoane. Cel mai adesea. aceste instituții funcționează ca persoane juridice. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politica si nici obținerea de profit.servesc unor scopuri de interes public sau contribuie la binele public. nu sunt considerate ca fiind organizații. si care sunt independente in raport cu orice autoritate publica.).sunt instituțional separate de autoritățile publice (fapt care nu exclude finanțarea din bugetul public). etc.pot face dovada unei anumite structuri organizaționale instituționalizate (exista mecanisme interne de decizie. iar structurile de conducere nu sunt dominate de reprezentanții autorităților publice. in activitatea pe care o desfășoară. respectiv obține "profit" din activitățile lor. pe activități voluntare in acțiunile pe care le desfășoară (fapt care nu exclude posibilitatea angajării de personal) sau in procesul de conducere. dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere. elaborează si respecta propriile reguli de funcționare. ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate. Sa fie de natura privata . Sa se auto-guverneze . Organizațiile neguvernamentale trebuie sa îndeplinească următoarele criterii: Sa funcționeze ca entitate structurata . Sa fie voluntare . fiind constituite pe baza liberei inițiative.se bazează. in general.pot genera venituri. Reuniuni ad-hoc. Sa respecte criteriul non distribuției profitului . ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natura privata ce pot activa fie ca grupuri informale.

dar pot avea ca scop educația religioasa. 7 . federație. drepturile omului. cercetare. Organizațiile neguvernamentale sunt active in orice domeniu in care se manifesta nevoia societății: educație. fundație. cultura.organizațiile nu au scop promovarea unei anumite religii. știința.Criterii cu valoare recomanda tiva: Sa fie nemisionare din punct de vedere religios . organizațiile neguvernamentale pot exista sub trei forme: asociație. Sa fie nepartizane politic . in Romania.nu se implica direct in promovarea sau susținerea candidaților sau formațiunilor politice. Din punct de vedere juridic. protecția sociala. dar pot desfășura activități specifice cu scopul influențării politicilor publice. minorității. protecția copilului. protecția mediului. etc.

potrivit datelor puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi. oameni dezavantajaţi fizic. săraci şi defavorizaţi. persoane în vârstă. Populația judeţului se află într-o continuă scădere.Gh. în special.ANALIZA UNEI CAMPANII SOCIALE DERULATE DE CĂTRE ONG STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ASOCIAȚIEI FILANTROPIA SEVERIN 1. deţinuţi şi familiile acestora. A fost înfiinţată în anul 2004.6.FILANTROPIA – SEVERIN’’ este o asociaţie creştin-ortodoxă. la data de 1 ianuarie 2007. în general. Dolj. victime ale violenţei în familie. după caz. ale categoriilor sociale defavorizate. cu caracter nonguvernamental. Beneficiarii serviciilor asociaţiei noastre sunt în general din judeţul Mehedinţi . fiind inclus in Regiunea de dezvoltare Sud- Vest Oltenia. Asociaţia desfăşoară activităţi de interes general sau comunitar. Caraş-Severin. I. Astfel. populaţia totală a judeţului era de 299989 locuitori. la nord-est. nonprofit. poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi din ţară. dacă la recensământul populaţiei din anul 2002. str. la sud-est. independentă şi apolitică. cât şi de migrarea tinerilor spre alte judeţe cu mai multe oportunităţi de angajare sau spre spaţiul comunitar. Bibicescu. refugiaţi.. Sediul Asociaţiei este situat în municipiul Drobeta Turnu Severin. precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate. Conform statutului. judeţul Mehedinţi. dar şi din alte judeţe ale ţării. bolnavi. persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 3. cauzată atât de sporul natural negativ. Judeţul Mehedinţi este amplasat în partea de sud-vest a României. dintre care 63636 sunt 8 . de asistenţă socială şi filantropică. şi. SCURTĂ ANALIZĂ A CONTEXTULUI Asociaţia . cu aprobarea Adunării Generale. respectarea drepturilor fundamentale ale omului. judeţul Mehedinţi avea 310449 locuitori. nr. este mărginit de judeţele :Gorj. migranţi. Asociaţia funcţionează sub patronajul Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi îl are ca Preşedinte de onoare pe Prea Sfinţitul Episcop Nicodim Nicolăescu. la nord-vest şi de Serbia şi Bulgaria la sud şi sud-vest. Scopul Asociaţiei îl reprezintă diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. în beneficiul următoarelor categorii de persoane: copii. când a căpătat şi personalitate juridică.

iar dintre aceştia. 153494 locuiesc în mediu rural. bătrâni. persoane sărace (şomeri. Violenţa domestică este un fenomen vechi. Mehedinţi Activităţi -Atragerea de fonduri -Angajarea de personal -Atragerea de voluntari -Organizarea de cursuri de formare pentru pesonal şi voluntari 9 . Asociaţia Filantropia Severin s-a aflat în incapacitatea de a se dezvolta ca organizaţie. cât şi în societate. persoane afectate de HIV din jud. Violenţa este un comportament învăţat în scopul de a obţine putere şi control. instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. 44300 sunt persoane peste 60 de ani. având originea în mentalităţile transmise cultural şi tolerat în majoritatea societăţilor. precum şi la resurse private şi publice . e)Profesionalizarea acţiunilor filantropice. Deşi a desfăşurat mai multe proiecte şi a încheiat parteneriate cu principalele instituţii resursă din judeţ. ci la nivelul întregii ţări. persoane cu disabilitati. oameni ai străzii etc.). Scop: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale din judeţului Mehedinţi Obiective a) Facilitarea accesului la serviciile oferite de biserici. Din totalul populaţie judeţului. Dezvoltarea capacitaţii Filantropia Nevoia: Asociaţia Filantropia Severin a fost înfiinţată în anul 2004. d)Creşterea contribuţiei comunitare în rezolvarea problemelor sociale . b)Realizarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate: c)Diversificarea surselor de finanţare . este cea a violenţei în familie.persoane peste 60 de ani. Învăţarea ei are loc atât în familie. Grupuri ţintă/beneficiari: copii şi tineri. O problemă importantă nu numai la nivelul judeţului Mehedinţi.

Întrucât Episcopia Severinului şi Strehaiei are în subordine 5 protopopiate ce cuprind 200 de parohii şi 148 filii. situându- se între primele trei locuri pe ţară. mobilier Perioada de derulare: -derulare 2017 . este predispusă la excluziune de la serviciile de sănătate. Potrivit aceluiaşi raport. prin care cei 600 de preoţi au acces în comunităţi şi în sufletul oamenilor. dintre care 153494 locuiesc în mediu rural.2018 Buget total: Salarii / consultanță: Dotari: Mediatizare: Consumabile: Administrative: Modalitate de evaluare: -proiecte finanţate din fondurile atrase -număr angajaţi ai Asociației Filantropia Severin -număr voluntari activi. nici Serviciul Social al Episcopiei şi nici serviciile sociale specializate de pe lângă Primării şi Consilii Locale nu pot face faţă nevoilor beneficiarilor. 10 . judeţul Mehedinţi şi. au fost înfiinţate peste 100 de Comitete Filantropice pe lângă aceste parohii.raport elaborat la cererea Comisiei Naţionale Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale de către Universitatea Bucureşti şi Institutul Naţional de Statistică. mijloace de transport. rata sărăciei este de 71%. În aceste condiţii. Scop: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite de Biserică în judeţul Mehedinţi şi implicarea activă a membrilor comunităţilor în rezolvarea propriilor probleme. aparatură IT.-Dezvoltarea infrastructurii prin achiziţionarea de spaţii.Potrivit “Hărţii sărăciei în România” . implicaţi în proiecte -număr de beneficiari Dezvoltarea Comitetelor Filantropice Nevoia: Populaţia totală a judeţului Mehedinţi este de 299989 locuitori. în special populaţia rurală.

Mehedinţi Activităţi: -organizarea de cursuri de formare pentru voluntari (membri ai Comitetelor Filantropice) -atragere de voluntari -monitorizarea activităţii Comitetelor Filantropice -mediatizarea activităţii Comitetelor Filantropice Perioada de derulare: -derulare permanentă Buget total: Salarii / consultanta: Dotari: Publicatii: Consumabile: Administrative: Modalitate de evaluare: -număr de Comitete Filantropice -număr apariţii în mass-media -număr cursuri de formare voluntari (membri ai Comitetelor Filantropice) 11 .Obiective: -Înfiinţarea de Comitete Filantropice în fiecare parohie din Mehedinţi -Atragerea de voluntari (în cadrul Comitetelor Filantropice) -Formarea voluntarilor -Profesionalizarea Comitetelor Filantropice Grupuri ţintă/beneficiari : îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite de Biserică în jud.

Promovarea unor cauze sociale Oamenii pasionati de o anumita cauza sunt uneori cei mai potriviti pentru a ne informa cu privire la situatia existenta. Astfel. dar in acelasi timp ne pot invata si cum sa imbunatatim situatia.OPINII Ce roluri au ONG-urile in societate? Pe scurt.). persoanele apartinand anumitor minoritati (etnice. rolurile punctuale majore ale sectorului ONG? Sprijinirea Grupurilor Dezavantajate Unul dintre rolurile critice ale sectorului ONG este sa sprijine grupurile mai putin avantajate pentru a se integra in societate. 12 . sexuale etc. Acest rol a aparut ca o nevoie in societate din cauza capacitatii slabe a autoritatilor guvernamentale de a oferi servicii corespunzatoare grupurilor vulnerabile. diversitatea fiind deosebit de vasta. 4. Stiai de exemplu ca 40% din suprafata arabila a Romaniei prezinta risc ridicat de desertificare? Sau ca 9 din 10 copii din scolile din Romania sunt victime ale violentei verbale/bullying? Uneori aflam aceste lucruri multumita ONG-urilor care activeaza in aceste zone. fie prin implicarea activa prin voluntariat in activitatile ONG-ului respectiv. dar unde statul si alte institutii nu au suficiente resurse pentru a se ocupa de rezolvarea acesteia. Dar care sunt pilonii principali. pe cand altele nu desfasoara deloc astfel de activitati. Acestea pot trage un semnal de alarma cand anumite lucruri ar trebui sa ne ingrijoreze. care nu prezinta putere de cumparare ridicata. persoane aflate intr-un grad ridicat de saracie si multe altele. Unele ONG-uri adopta exclusiv acest rol. precum si din cauza interesului in general scazut al societatilor comerciale pentru aceste persoane. fie prin schimbarea comportamentului nostru de zi cu zi. ONG-urile au rolul de a contribui acolo unde exista o nevoie in societate. insa resursele sunt de regula foarte limitate. ONG-urile isi propun sa umple acest vid si sa ofere serviciile necesare. ceea ce afecteaza puternic capacitatea de a acoperi nevoile societatii in mod corespunzator. Exista astfel ONG-uri care sprijina copiii institutionalizati.

cand ONG-urile isi propun in mod direct sa schimbe o politica publica sau o lege si depun eforturi intense in acest sens pe langa autoritatile competente. Legea Electorala care a introdus votul uninominal. Aria de actiune poate fi foarte vasta. capacitatea acestor ONG-uri este in general redusa in acest moment. De regula. Este foarte important ca aceste ONG-uri sa fie puternice. este necesara o coalitie formata din mai multe ONG-uri pentru a avea succes in acest demers. Rareori. Amintim aici doar cateva: Legea Voluntariatului. in timp. ONG-urile sunt uneori printre cele mai abilitate sa vorbeasca in numele celor pe care ii reprezinta sau in aria de activitate. ONG-urile influenteaza politicile publice in 2 moduri principale: 1. si capabile sa monitorizeze constant activitatea autoritatilor. In Romania. iar ONG-urile au un rol critic pentru a semnala aceste derapaje in mod public si pentru a mobiliza cetatenii pentru solutionarea problemei. Advocacy si expertiza pentru politici publice Lucrand direct in comunitate. cei care lucreaza in aceste ONG-uri acumuleaza expertiza importanta. In Romania au fost mai multe legi schimbate de-a lungul timpului prin efortul ONG-urilor. pe care ulterior o folosesc pentru schimbarea de politici publice. Advocacy.Rolul de "Watchdog" Uneori autoritatile guvernamentale deviaza de la rolul lor de protejare a intereselor cetatenilor. 2. Astfel. 13 . ONG-urile prezinta opiniile expertilor acestora ori rapoartele/studiile realizate de-a lungul timpului pe subiectul in cauza. In aceste cazuri. complet independente de orice factor politic ori comercial. din pacate. Legea antifumat etc. atunci cand acestea sunt consultate in mod autentic de catre autoritatile guvernamentale sau Parlament. de la incalcari ale legii pana la adoptarea unor decizii care limiteaza sau pun in pericol drepturile cetatenilor.

14 .