You are on page 1of 1

MINISTERUL EDUCATIEI Ş I CERCETĂ RII Ş TIINŢ IFICE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE LITERE

Structura anului universitar 2015-2016 la anii terminali
(anul III licenta si anul II master)

Semestrul II
Activităţi didactice 22 feb. 2016- 29 aprilie 2016
Vacanta 30 apr. 2016 - 8 mai 2016
Activităţi didactice 09 mai 2016- 20 mai 2016
Sesiune de examene creditate 16-22 mai 2016
Sesiune de colocvii şi examene 21 mai 2016-12 iunie 2016
Sesiune de examene restante 13-19 iunie 2016
Sesiune de reexaminari 20,21 iunie 2016
Sesiune de examene amânate medical 22 iunie 2016

Examenul de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie)
- Proba scrisă - discipline fundamentale 27 iunie 2016
- discipline de specialitate 28 iunie 2016
- Sustinerea lucrarilor de diplomă/disertaţie (zi) 01 iulie 2016
- Sustinerea lucrarilor de diplomă/disertaţie (ID/FR) 02 iulie 2016

Decan,
Conf. dr. Adrian Lăcătuş

Bulevardul Eroilor Nr. 25, 500030 Brasov; Tel./Fax.: 0268 474059, Email: f-lit@unitbv.ro, www.unitbv.ro/litere