You are on page 1of 1

Ansökan om dispens för återupptag av läkarstudier

Namn: Robert Biro
Personnummer: 871008-6912
Adress: Rekylgatan 14
723 38 Västerås
Telefon: 072-9039172
E-post: robertbiro87@gmail.com
Ansökan avser: HT 2017
Önskan påbörja termin: 6

Hej,

Jag skriver till er med önskan om att få återuppta mina oavslutade studier på Läkarprogrammet i
Uppsala. Jag tog för tre år sedan, efter att ha avklarat kursen Klinisk Medicin I, beslutet att göra ett
längre uppehåll från studierna. Den stora anledningen var att jag i hela mitt vuxna liv har arbetat
och studerat inom sjukvården och därför kände en stark önskan att uppleva livet utanför den.

I början jobbade jag heltid som undersköterska på Akutmottagningen i Västerås och betalade då
tillbaka hela min studieskuld. Efter detta tog jag jobb som Kriminalvårdare på Anstalten Salberga
samt jobbade extra som Operatör i silon hos Lantmännen AB. Jag och min sambo spenderade
därefter ett halvår på resande fot med arbetsvisum i Australien.

Efter hemkomsten arbetade jag som snickarlärling i cirka ett halvår och idag är jag åter på
Akutmottagningen i Västerås som Undersköterska. Det känns verkligen som att jag är tillbaka där
jag hör hemma! Mina år borta från sjukvården och studierna har varit otroligt lärorika och givit mig
ett djupare perspektiv på livet samt pånyttfödd motivation inför fortsatta studier.

Jag accepterar självklart ert slutgiltiga beslut, vilket det än blir, gällande min ansökan. Om jag blir
beviljad plats på läkarprogrammet igen kommer jag ta fullt ansvar för att förbereda mig
kunskapsmässigt till 100 procent.

Jag har dessa moment kvar på kursen Integration II:
– Hjärta: EKG, Fall hjärta, Fallredovisning
– Lever: Mikroskopering

Med vänlig hälsning,

Robert Biro