You are on page 1of 4

IRIA- Răspunsuri

1 . METODE Şl MIJLOACE PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂŢII PRECIZIEI ŞI
CALITĂŢII PRELUCRĂRII MECANICE A PIESELOR. Generalități
Metrologia, ca ştiinţa şi tehnica măsurărilor, cuprinde cunoştinţe teoretice şi practice privind
măsurările.
Are ca principale domenii:
 unități și sisteme de unități de măsură
 metode de măsurare
 mijloace de măsurare
 bazele preciziei și legalității măsurătorilor
Măsurarea este operaţia prin care o mărime de orice natură este comparată direct sau indirect cu
o altă mărime de aceeaşi natură, luată ca element de comparaţie şi denumită unitate de măsură.
Eroarea de măsurare se poate defini ca rezultatul unei măsurări, exprimând abaterea rezultatului
măsurării faţă de valoarea adevărată (reală) a acesteia.
Metoda de măsurare este (definită prin STAS 10705) ansamblul de procedee folosite pentru
obţinerea informaţiei măsurate în mod nemijlocit (cu sau fără contact) sau prin intermediul altor
mărimi.
Mijloacele de măsurare reprezintă (conform STAS 10705) mijloacele tehnice utilizate pentru
obţinerea, prelucrarea, transmiterea şi stocarea unor informaţii de măsurare. Cele mai reprezentative
mijloace de măsurare sunt: măsurile, instrumentele de măsurare, aparatele de măsurare şi instalaţiile
de măsurare.
Măsura este mijlocul de măsurare care reproduce (materializează) una sau mai multe valori ale unei
mărimi oarecare, respectiv poate fi cu valoare unică (cală plan-paralelă, calibru) sau cu valori
multiple (rigla gradată).
Aparatul de măsurare este un ansamblu alcătuit din traductoare, dispozitive intermediare,
instrumente de măsură, legate în funcţie de o anumită schemă de principiu.
Aparatul de control evidenţiază încadrarea sau neîncadrarea valorii controlate într-un câmp de
toleranţă specificat. Poate fi activ atunci când îşi realizează funcţiile fără întreruperea procesului
tehnologic în cadrul căruia este utilizat, sau pasiv în cazul în care îşi realizează funcţiile în afara sau
cu întreruperea procesului tehnologic în cadrul căruia este utilizat.
Instalaţiile de măsurare reprezintă complexul de aparate de măsurare, măsuri şi dispozitive anexă,
reunite prin scheme şi metode comune, care servesc pentru măsurarea anumitor mărimi (exemplu-
microscopul universal).

2 . Mijloace de măsurare ți verificare pentru lungimi

Din grupa de măsuri de lungime terminale fac parte calele plan- paralele. măsură cu valori multiple. prevăzute cu două suprafeţe opuse plane şi paralele (suprafeţe de măsurare) cu proprietăţi de aderare. cilindrice sau sferice). . ultimul reper fiind în prelungirea unei diviziuni de pe riglă. măsurile de lungime cu repere pot fi: . 4 .).Radiaţia . plan-cilindrice. Calibrele pentru controlul pieselor cilindrice netede sunt măsuri terminale cu ajutorul cărora se verifică dacă dimensiunile. calibrele de interstiţii şi calibrele pentru controlul pieselor cilindrice netede.Radiaţia a fost adoptată prin STAS ca mijloc de măsurare cu valoare unică ce materializează unitatea de lungime prin valoarea lungimii de undă a unei radiaţii monocromatice. 3 . Calele plan-paralele sunt măsuri de lungime terminale rigide. Calibrele de interstiţii sunt măsuri de lungime terminale care se prezintă în formă de lamele cu suprafeţele de măsurare plane şi paralele. la verificarea distanţei dintre electrozii bujiei etc. când mijlocul de măsurare materializează o singură valoare a lungimii şi are trasate pe el numai două repere (prototipul naţional al metrului). Instrumentele cu şurub micrometric denumite micrometre sunt instrumente universale pentru măsurarea lungimilor. Vernierul este constituit dintr-o porţiune gradată a cărei origine coincide cu originea riglei gradate (în stare închisă a şublerului). în lungul axei longitudinale. la care lungimea de măsurare este determinată de distanţa cuprinsă între două suprafeţe de măsurare opuse (de formă plană şi paralele. Instrumente cu vernier pentru măsurarea lungimilor ( șublere ) Instrumentele cu scară gradată şi vernier servesc la măsurarea directă a dimensiunilor exterioare. de distanţa dintre două repere (linii trasate perpendicular pe axa longitudinală a măsurii) După numărul de repere pe care le conţin. contactul cu piesa . când mijlocul de măsurare materializează mai multe valori ale lungimii şi are trasate pe el mai multe repere Măsuri de lungime terminale . construite din oţel în formă de paralelipiped dreptunghic. măsură cu valoare unică. Instrumente cu șurub micrometric pentru măsurarea lungimilor Instrumente cu şurub micrometric. la măsurări de adâncime. interioare. cu valoare unică. forma şi poziţia efectivă ale pieselor se înscriu în limitele toleranţelor prescrise pentru valorile nominale ale acestora. Cel mai reprezentativ instrument de măsurare din această grupă este şublerul. Măsuri de lungime cu repere sunt caracterizate prin faptul că valoarea lungimii este reprezentată. fiind larg utilizate în industria constructoare de maşini. Ele se utilizează la verificarea jocului dintre două suprafeţe (de exemplu la verificarea jocului dintre came şi culbutoare. realizate cu un mecanism şurub-piuliţă.

Pasametrul se utilizează independent pentru stabilirea abaterilor dimensionale şi de formă. 5 . Micrometrul cu pârghie este o construcţie asemănătoare pasametrului. micrometre de interior. sârmă şi altele. Din categoria micrometrelor speciale fac parte : micrometrele pentru roţi dinţate. micrometre de adâncime şi micrometre speciale. cu cadran. măsurarea cu ortotestul se face prin metoda comparării. aparatul indică abaterea dimensiunii măsurate faţă de dimensiunea nominală. Aparate comparatoare mecanice pentru măsurarea lungimilor Aparatele comparatoare mecanice sunt prevăzute cu sisteme de amplificare mecanică : cu cremalieră şi roţi dinţate. Deplasările liniare sunt proporţionale cu pasul şi unghiul de rotire a şurubului. cu arc etc. . Instrumentul este prevăzut cu dispozitiv de citire pe tambur. sector şi roată dinţată. deosebirea constând în faptul că tija este înlocuită cu un şurub micrometric.de măsurat realizându-se cu un dispozitiv de măsurare cu efort constant. Ca şi în cazul comparatoarelor. care transformă deplasările unghiulare în deplasări liniare. Principiul de bază al utilizării micrometrului este cel al asamblărilor cu filet. micrometre de exterior. tablă. Cuprins într-o carcasă în formă de potcoavă se reglează la zero cu ajutorul tijei. sau cu dispozitiv digital. bloc de cale sau piesă etalon. ţevi. filete. în acest scop se reglează la cota nominală cu ajutorul unei cale. Comparatorul se utilizează pentru măsurarea lungimilor prin comparaţie. Micrometrele se clasifică în : micrometre universale. ceea ce uşurează reglarea aparatului la diferite dimensiuni. folosind un bloc de cale sau o piesă etalon. Ortotestul este un aparat de măsurat al cărui mecanism de transmitere şi amplificare este constituit dintr-un sistem de pârghii. cu pârghie şi sector dinţat. La introducerea piesei în poziţia de măsurare.