You are on page 1of 18

A környezet szerepe a fejlődési

elakadásokban
Tanulás, kommunikáció, szocializáció
BA
I. Évf.

• 2. Fejlődési rizikótényezők Környezeti faktorok: • 1. szociális gondoskodás. a szülő-gyermek kapcsolat minősége. nevelési módokról való vélekedések) Biológiai faktorok: • 1. • 2. a szülői nevelési stílus minősége. A gyermek temperamentum jellemzői. szociokulturális tényezők (pl. Hogyan lépnek interakcióba egymással? Ki (milyen tényezők hatására) válik ellenállóvá a stresszel és a veszélyeztető faktorokkal szemben? (reziliancia-coping) Ki (milyen tényezők hatására) válik érzékennyé és sérül a stressz és a veszélyeztető élettapasztalatok hatására? (mentális zavarok eredete) . Genetikai sérülékenység általában.

bántalmazás • Definíciós nehézségek: .A bántalmazás tartóssága definitív tényező-e? . A rossz bánásmód .Hogyan ítélhető meg egy bántalmazó viselkedés súlyossága? .Mikor minősítünk egy viselkedést vagy annak hiányát bántalmazásnak? (kulturális hatások) .

Történeti áttekintés • Caffey (1946): atípusos végtag- és bordatörés leírása gyerekeknél • Kempe (1962): abused child syndrome – különböző súlyosságú fizikai bántalmazás következményei. a bántalmazás krónikus és ismétlődő természetének észlelése • 1980-1990-es évek: A bántalmazás kiterjesztése a szexuális bántalmazásra és az érzelmi elhanyagolásra. .

(pl. ahol a gyermek a felnőtt szexuális izgalmának felkeltője. • Érzelmi bántalmazás: verbális bántalmazás (megszégyenítés. • Szexuális bántalmazás – nonkontakt: minden olyan aktivitásba való bevonás. A bántalmazás fajtái • Fizikai bántalmazás: diagnosztizálható a fizikai sérülés vagy a sérülés veszélye. fotók) . intenzív nem fizikai büntetés (HP). részese – akár közvetetten is. ruházkodás. hygiénia) súlyos hiányosságai. közösülés. • Érzelmi elhanyagolás: támogató érzelmi háttér hiánya – legnehezebben definiálható ! • Szexuális bántalmazás – kontakt: simogatás. fenyegetés). • Fizikai elhanyagolás: fizikai gondoskodás (táplálás.

.Szokatlan szülői érzelmi reakciók .Gyermek szorongása. közeledéstől való félelme. • Mikor merül fel a gyanú? .A sérülés körülményeinek homályos és a klinikai képnek nem megfelelő leírása .„Véletlen” baleset . rizikótényezői • Fizikai bántalmazás küszöbe? • Testi fenyítés és bántalmazás határa? • Szülői szándék szerepe: tudatos/tudattalan.Késlekedve viszi orvoshoz szülő . A fizikai bántalmazás típusai.

fejlődési rendellenesség. arcméret – korjelző!). (elvárások) Családi rizikófaktorok: Család szerkezete (csonka ~). impulzivitása. nagysága (gyermekek száma).egészségi állapot. A szülők ismeretei a gyermekük fejlődéséről. A szülő saját bántalmazottsága. rizikótényezői Szülői rizikófaktorok: 1. . családi kommunikáció színvonala. A fizikai bántalmazás típusai. kötődési zavarok. temperamentum jellemzők. Anya életkora. 3. 2. mentális retardáció. iskolázottsága (félbemaradt). tehetetlensége. lakáskörülmények (szűkösség) Gyermeki rizikófaktorok: külső megjelenés (bőrszín. alacsony önértékelése. család izoláltsága.

Újszülött kor . engedetlenség. táplálási nehézségek stb.Csecsemőkor . A fizikai bántalmazás típusai. rizikótényezői • Kiváltó események: Egyéni és családi fejlődési krízisek és akcidentális krízisek. sírás.Serdülőkor. . Veszélyeztetett életkorok: .3-4 éves kor . Közvetlen kiváltó események: pl.

interakcióban határozzák meg a fejlődési kimenetet. interperszonális biológiai tényezők. Facilitáló tényezők Kompenzáló tényezők Tartós pszichológiai. készségek. amelyek amelyek gátolják a serkentik a kompetens kompetens viselkedést viselkedést Átmeneti stresszt kiváltó javuló élethelyzet életesemények Együtt. személyiségbeli. A fizikai bántalmazás típusai. . szociokulturális. rizikótényezői • Cichetti és Riley (1985): tranzakcionális küszöb-modell.

• A bántalmazási formák elkülönítésének nehézsége – egymásra épülnek! • Azonosítási nehézségeik! . iskoláztatás!) • Többnyire az érzelmi elhanyagolással kombináltan jelenik meg. Fizikai elhanyagolás és érzelmi elhanyagolás • Fizikai ~: a szülő nem biztosítja gyermeke számára a megfelelő életkörülményeket. (orvos. • Kiindulópontja lehet más bántalmazási formáknak.

Szexuális bántalmazás • Fokozott kulturális érzékenység! (ld. Az iskolai végzettség nem rizikófaktor! A gyermekek „akkor sem akarják”. Kényszerítés. Dependencia. 2. A bántalmazó az esetek többségében a családból vagy az ismeretségi körből kerül ki. . ha nem tiltakoznak – a szoros kapcsolatban élő felnőttektől való függőség. inceszt házasságok) • Lényeges kritériumai: 1.

• 4. házastársi konfliktus. (vö. tartós. Alacsony jövedelmű családok.Értelmi fogyatékos gyermek. Szexuális bántalmazás Rizikófaktorok: • 1. „Inceszt triász”: érzelmileg vagy fizikailag távol lévő anya – szexuálisan éretlen apa – feleség szerepét betöltő leánygyermek. megelőző szexuális bántalmazás. (de iskolai végzettség nem!) • 3. diszfunkcionális családok. Gyakori a droghasználat. • 2. Szülő megelőző (gyermekkori) szexuális bántalmazottsága. patológiás szerep(alrendszer)váltás) . Családon belüli szexuális bántalmazás: Kaotikus. Egy természetes szülővel élő gyermek.

A gyermek életkora az elkövetés idején. Szexuális bántalmazás A felnőtt gyermek kapcsolat jellemzői: -Kihasználás. 3. 4. A következmények súlyosságát befolyásoló tényezők: 1. A család érzelmi klímája. -Szándékosság. -Ambivalencia. (eltérő pszichológiai zavarok) . családtag vagy ismeretlen. A gyermek bűnösségérzete. Egyszeri vagy ismétlődő. 6. A gyermek neme. Az elkövető érzelmi távolsága: szülő. (eltérő pszichológiai zavarok) 2. (erőszak vagy kényszer hiánya mellett is!) -Titkosság fenntartása. 5.

-Közvetít és bejósol más bántalmazási formákat. Érzelmi válaszkészség és elérhetőség elutasítása. Kategóriái: 1. kizsákmányolás. Izoláció. Elutasítás. . 2. mert: -Összes bántalmazás hátterének min 18%- ban jelen van. Leértékelés. 3. terrorizálás. Megfélemlítés. 5. Figyelmet érdemel. -Súlyos pszichopatológiai következmények. Érzelmi bántalmazás Rejtett. 4. megszégyenítés. mellőzés.

A bántalmazás elméleti modelljei • 1. . Ezek nemcsak a bántalmazás valószínűségét határozzák meg. 1980) A rendszer minden szintjén vannak serkentő és kompenzáló faktorok. A bántalmazási helyzet elemzése indulhat a makrorendszerektől. Ökológiai modell: (Bronfenbrenner alapján Belsky és Cichetti. de a mikroendszerektől is. A beavatkozás is elvileg mindegyik szinten megtörténhet  a szintek kölcsönhatása. hanem egymásra is hatnak.

.

A bántalmazás elméleti modelljei • 2. veszélyeztetté teheti. .amely a gyermek reprodukciós értékét csökkenti. A szociobiológiai modell: minden olyan tényező. McCabe (1989): koponya/arc arány mint életkor indikátor  ha atipikus  irreális elvárások  gyermek nem tud megfelelni  bántalmazás kockázata nő.

.Ha az egyik szülő mostoha  genetikai állományát nem tovább örökítő gyermek veszélyeztetettebb.A nők reproduktivitása korukkal csökken  nagyobb gondoskodás és védettség az idősebben szülő nők gyermekeivel szemben. nagy szülői ráfordításban részesültek  védettebbek. .Az idősebb gyerekek közelebb vannak a reproduktív korhoz. A szociobiológiai modell: A kedvezőtlen mindenkori evolúciós környezethez való adaptáció során a következő stratégiák működhettek/- nek/: .Veleszületetten sérült gyerekek életkilátásai rosszak. A bántalmazás elméleti modelljei • 2.Kevés és kiszámíthatatlan erőforrás áll rendelkezésre  fertilitás nő. reproduktív értékük alacsony  veszélyeztetettebbek. . . gondoskodás mértéke csökken. .