You are on page 1of 3

P.E.A.

L – Alexa Ioana
1. Învățământul românesc în fața alternativelor educaționale

 De la înv. Centrat pe nevoile de educație ale elevului
 Pedagogia tradițională vs. Pedagogia "nouă" modernă
Argumentați în ce constă centrarea pe nevoile de educație ale elevului – pe un membru al echipei
Ex: prea multă materie de învățat pt o materie, profesorul merge exact pe nevoile fiecărui elev. –
pedagogie alternativă
1. Documentare din portofoliul elevului din sfera psihologică, socială, de sănătate și
pedagogică
2. Caracterizare (psihosociodiagnoză) realizată de /în ciclul anterior de studii: să se facă
referire la soluții rezultă faptul că elevul are potențial dar problema lui este de natură
disciplinară: școală-părinte-elev.
3. La fiecare disciplină să se facă o testare inițială ca să se vadă nivelul elevului în domeniul
respectiv.
Profesorul: strategia prin care realizează ceea ce presupune programa școlară prin implicarea
elevilor. (să compenseze un deficit)
Strategie:
Metode interactiv-participative care să nu fie focusate pe transmiterea cunoștințelor ci pe
interacțiune, pe descoperire etc
Forme de organizare- individual/pe echipe –tip de învățare care este facilitat de această metodă
Învățare prin cooperare cu sarcini diferențiate pe diferite nivele – grupe eterogene
Aspectul duratei – durată egală a sarcinilor pt că rezultatele tb com și celorlalte grupe – prin rotație
se prezintă sarcina și cum au rezolvat-o (centre STEP)
Secvențe: evaluarea actului care definitivează munca actului în grup.
Mijloace și materiale didactice – copiii învață făcând – ex mijloace: socotitoare, riglete – ex:
materiale: rebus, fișe. Dacă un material este multiplicat pt ca elevii să lucreze pe el, atunci acel
material devine mijloc!! Și are rol demonstrativ.
Ex: clasă, învățător, trusă – se dorește să se consolideze partea de alfabetizare – se înșiră pe
tablă literele (dacă toți scriu individual) – ei învață operând cu literele, apoi se schimbă între ei
(roluri) corectându-se după care se verifică la tablă. ACESTA E UN PROCES DE
INTERIORIZARE deoarece ei nu operează cu obiecte ci cu simboluri.
Judecăți – Raționament
Gândire nominală: 100 de cuvinte într-o limbă Analiză: metodică: tot ce
ține de lecții
operațională: ce știi să faci cu ele metodologică:
categoriile de metode de instruire, de organizare, de evaluare
REZULTĂ COERENȚA COMPATIBILITĂȚII

2. Educația nouă- principii
Principiul de bază: practică/teorie/practică și reprezintă sursa principală a cunoașterii copilului prin
ativități practice
Actul învățării presupune teorie –practică – teorie.
Ex: pedagogia MONTESSORI- practică-observație-evaluare

Critica vechiului sistem de educatie, asa cum se realizase efectiv si nu doar sub aspectul teoriei
promovate, se concentra asupra urmatoarelor aspecte:
1. Vechiul sistem era intelectualist, in masura in care urmarea cu prioritate cultivarea intelectului
elevului;
2. Nu respecta varsta copilului, cu toate ca inca Rousseau si nu numai el, se aratase preocupat de
acest aspect si afirma necesitatea de a se respecta stadiile evolutiei sale psiho-fizice;
3. Nu asigura o pregatire pentru viata, copiilor asigurandu-li-se o pregatire in abstracto;
4. Se practicau metode de predare prin excelenta pasive, care inabuse spontaneitatea si initiativa
elevilor, asigurand doar un volum mare de cunostinte ce nu se asimilau cum trebuie;

subiecte examen pedagogii alternative – 9.06.2017

A. În educaţie. subiecte examen pedagogii alternative – 9. Omul liber poate fi crescut numai într-o şcoală liberă. principiile sale fundamentale.P.act educațional acțional: APLICARE .L – Alexa Ioana Noua conceptie si-a conturat profilul in primul deceniu al sec. proces de preare-învățare Educativ: . În cercetările efectuate ne-am convins de faptul că importanţei libertăţii în educaţie în învăţământul naţional i-a fost acordată atenţie deosebită. invatamantul modern punand accent pe invatatura de tip formativ. Instruirea trebuie să se desfășoare ca răspuns la trebuințele de cunoaștere ale copilului. centru de resurse. pedagogii s-au raportat întotdeauna la ele. Cunoaştem că problema libertăţii în educaţie şi preocuparea pentru o astfel de problemă nu sunt noi. O şcoală cu adevărat liberă nu este în nici-un fel subordonată imperativelor politice şi economice ale epocii şi are un proces educativ ce îşi propune printre finalităţile sale un om liber. de exemplu simularea Procesul instructiv-educativ (descriere) Procesul de invatamant se desfasoara printr-un complex de activitatati concrete denumite cu termenul de activitati instructiv-educative. spațiile necesare desf. Sub influenţa pedagogiei universale. 4. XX. asa cum se intalnesc la principalii reprezentanti ai curentului fiind urmatoarele: 1. Activitatea este sursa cunoasterii(J. 2. 5. pentru a se integra în comunitatea optimă îndeplinirii propriilor sarcini karmice. Mediul de învățare. ci înarmează cu tot ce îi trebuie ca abilităţi spiritual-sufleteşti şi informaţie pentru a-şi alege singur. Conceptele elaborate în perioada respectivă merită a fi cunoscute şi promovate. libertatea presupune: o şcoală liberă. care releva modificarile ce se produc in planul formarii personalitatii elevilor. Principalul rol al educatorului este acela de a organiza mediul de învățare al elevului Exemple : sala de clasă.E. aviziere. In ce priveste invatarea scolara.disponibilitatea resurselor uşor de folosit . 3. Instructiv – acțiunea de a spune: INFORMARE . Utilizatorilor trebuie să li se asigure ambiente care îndeplinesc cerințe de bază inclusiv: . este libertatea. natura activitatii prin care se realizeaza obiectivele invatamantului i n planul instruirii si educarii elevilor. Problema libertăţii în educaţie a constituit o preocupare constantă a gândirii pedagogice interbelice româneşti. Educația autentică se poate realiza numai în condiții de libertate deplină. Steiner. ele sunt viabile şi pentru educaţia contemporană. Un proces educativ care să crească un om liber presupune o pedagogie ce nu transmite o anumită concepţie despre lume şi viaţă. pentru a face ceva pentru lume ( propriului ideal). De aceea vom încerca să readucem în discuţie o problemă care a fost cam ocolită în ultimele decenii în spaţiul nostru cultural şi educaţional o problemă care să provoace la reflecţie. Unul din principiile educaţiei sănătoase.comfort . Decroly). hol. în deplină libertate.transparența şi simplitatea în formularea obiectivelor sesiunilor de învățare . Dewey). propriul mod de a vedea lumea.Principalele activitati ale procesului instructiv-educativ sunt: predarea-invatarea si evaluarea. numai de un dascăl liber. biblioteca. aceasta are un caracter formativ. un elev liber. Satisfacerea trebuintelor este un temei al educatiei functionale(E. Claparede) 4. rezonând cu noile curente care apăreau şi se dezvoltau în literatura dedicată educaţiei. Acestea definesc esenta procesului de invatamant. Interesul copilului este criteriul principal in organizarea continutului si desfasurarea instruirii(O. şi cunoscută ca Pedagogie Waldorf. calculator etc. Montessori). precizând limitele şi modul în care ele puteau să fie aplicate la acea vreme în şcoala românească. Liberatea de manifestare a copilului este o conditie fundamentala a educatiei(M. un dascăl liber. activității. trebuie să fie suficient de adaptabil la nevoile şi stilurile de învățare ale utilizatorilor/celor care studiază. aşa cum este ea fundamentată de R.06. 3.2017 .participarea/implicarea în cadrul sesiunilor de învățare . atât virtual cât şi interacțional.

sau mai spre pranz. Exista copii care au randament mare la invatatura in incaperi de o anumita culoare. mediul de invatare este optimizat de auto-motivarea copiilor de a se desavasi in cunoastere si de a cultiva abilitatile proprii. centre de interes.L – Alexa Ioana Prin mediul de invatare se intelege atat mediul scolii cat si mediul familial. atat mediul de invatare si comunicare cat si relatia cu profesorii se imbunatatesc semnificativ. sala de grupă devine un cadru adecvat situaţiilor de învăţare. altii noaptea. Exista copii care invata eficient in singuratate.A. altii in grupuri de invatare. care prefera lumina difuza sau lumina puternica etc. In cazul in care este aplicat acest procedeu. Studiile facute pe mai multe populatii culturale si pe mai multe tari ale lumii au identificat o multitudine de variabile ce determina stilul de invatare al fiecarui copil. Tot in imbunatatirea mediului de invatare se considera si gruparea copiilor in functie de abilitati. tare sau cu intensitate redusa. Cunoasterea stilurilor de invatare si a strategiilor de educare optime pentru fiecare copil gifted este o conditie esentiala in automotivarea copiilor si obtinerea unui mediu auto-stimulativ de invatare.P. de programul de mentoring unde copilul este indrumat si orientat catre sursele optime de studiu si de programul de tutoring unde copilul este ajutat direct sa depaseasca anumite dificultati. In acest caz.E. centre de activitate sau arii de stimulare (aşa cum au fost denumite în timp şi în funcţie de specificul grupei). mediul de invatare trebuie sa contina reteaua de colaboratori in care elevii sa faca practica pe cercetare sau in domenii aplicative. Din alt punct de vedere. altii dimineata devreme. altii cu muzica lenta sau rapida.06.2017 .Organizată pe zone. Copii au stiluri de invatare foarte deosebite unele de altele. laboratoare de creatie si experiment si spatii de comunicare pe grupuri tematice. atat in mediu fizic cat si pe Internet. Exista copii care au maxim de randament la invatare seara. Exista copii care prefera sa invete in totala liniste. Amenajare ambientală . subiecte examen pedagogii alternative – 9. O alta caracteristica a mediului de invatare este data de posibilitatea accelerarii evolutiei scolare.