You are on page 1of 5

Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________ Tahun: __________________
Arahan :

Tarikh : __________

Bulatkan perkataan yang sama.

umi

ibu

umi

ini

uli

ini

uli

ini

isi

itu

uli

isi

itu

aku

uli

aku

ini

uli

aku

ibu

adu

ada

ina

adu

isi

Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________ Tahun: __________________
Arahan :

Tarikh : __________

Warnakan perkataan yang sama.

ulu

uli

ulu

ap a

api

apa

ela

ela

esa

ini

ini

isi

itu

Kemahiran 6 : Perkataan VKV

isi

itu

Nama : ______________________________ Tahun: __________________

Tarikh : __________

Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar.

ibu ubi isi api alu
Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: __________________
Arahan betul. : Padankan perkataan dengan gambar yang

ubi

ibu

ulu

api

isi

Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: __________________ Arahan : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

a

+

=

+

bu

=

a

+

=

+

si

=

u

+

=