You are on page 1of 4

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________
Tahun : __________
Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka

pa + la

la + pa
ke

re + ta

ra + ni

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________
Tahun : __________
Padankan perkataan dengan gambar.

kereta

berud
u

kamer
a

kelapa

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV

kepala

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________
Tahun : __________
Melengkapkan ejaan berdasarkan gambar.

ke

+
+

pa

+

=

+

=

+

+

+

+

si
ja

=
=

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________
Tahun : __________

Arahan

1.

2.

:

Lengkapkan perkataan di bawah.

ke__ __ ta

pe __ __ ni
ni

3.

pe __ __ hu
4.

ka __ __ ra
5.

pe __ __ la