You are on page 1of 12

Europisches Magazin SOWA 14.

Juni 2017

Kaczyski zadymia odpowiedzialno Sitwy za


zbrodnie Mafii PDO485 FO von Stefan Kosiewski
ZR Studia Slavica
et Khazarica
ZECh Pidgin_Art
w Dniu
Maryjnym
20170613 ME
SOWA
Baszczak brawami nagrodzi ignorancj Kaczyskiego, Kuchciski, Macierewicz; Gliski i Waszczykowski
znakiem skrytej doni otarli usta radio: gloria.tv/audio/qQLkcREPPwCF1PkUYrj1ikLzQ

Kaczyski zadymia odpowiedzialno Sitwy za zbrodnie Mafii


Verffentlicht: 13. Juni 2017

Stefan Kosiewski

Polnisches Kulturzentrum e.V.

Po stwierdzeniu w Sejmie przez posa Adama Szapk, e minister Mariusz


Baszczak jest "czowiekiem bez honoru, ktry boi si niezalenych, mylcych
ludzi", prowadzcy obrady marszaek Kuchciski powiedzia "Dzikuj Panu" i
zosta za to nagrodzony brawami.

Nastpnie Kuchciski doda: "Przypominam, em dobrze zrozumia: Pan pose


skada wniosek o przerw i... po to..., eby pani premier itd. ...ale przypominam panu posowi, e Art. 184
ustp drugi brzmi nast.: >>Wnioski formalne mog dotyczy wycznie spraw bdcych przedmiotem
porzdku dziennego i przebiegu posiedzenia.<< Tak, e nie mog przyj paskiego wniosku jako wniosek
formalny."

Dostrzegajc natomiast na mwnicy zabierajcego ju gos Jarosawa Kaczyskiego zaawizowa: "Pan pose
Jarosaw Kaczyski z wnioskiem formalnym."

Jarosaw Kaczyski ruszy z kopyta: "Panie Marszaku, Wysoka Izbo! W czasie...", po czym przerwa swoje
wystpienie, aby odrzec: "Wniosek PRZECIWNY" - na zapytanie ze sali, co Kaczyski chce jeszcze w zaistniaej
sytuacji wygasza przy mwnicy?

"Wniosek PRZECIWNY. Ot, wnioskuj o to, eby nie uwzgldnia wniosku pana posa Szapki z nast.
wzgldw: W latach 2012-2015 na komisariatach Policji zgino 42 osoby; za czasw rzdw w Ministerstwie
Spraw Wewntrznych p. posa Schetyny, p. przewodniczcego, zgino 5 osb, czyli 5 razy powinien poda si
do dymisji. A poza tym przypomnijcie sobie Smolesk i kto si poda do dymisji za Smolesk!?"

Ze sali okrzyk: brawo, odgosy przyklaskiwania... https://youtu.be/e0eskLScIUs?t=131

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Abstrahujc od zagadnienia, na ile dopuszczalna jest w bezprawnym Sejmie RP wybircza interpretacja


Marszaka Kuchciskiego Artykuu 184 regulaminu sejm., eliminujca woluntarystycznie i bezprawnie wniosek
posa Szapki, ktry jednak ewidentnie i w sposb jasny dla kadego przytomnego na sali obrad Sejmu
"wynika z przebiegu posiedzenia" a jako taki zgodny by ze wspomnianym Art. 184, zapyta naley: jakim
bezprawiem Jarosaw Kaczyski zlekceway sobie orzeczone przed chwil, tego samego dnia, postanowienie
Marszaa Sejmu Kuchciskiego (z tej samej partii PiS Kaczyskiego co i pose Jarosaw Kaczyski), e po
uznaniu przez Marszaka Sejmu zgoszonego wniosku formalnego za wniosek formalny nie przyjty, zgosi
jeszcze Naczelnik Pastwa Kaczyski Wniosek PRZECIWNY w stosunku do nie przyjtego ju wniosku,
uznanego za niezgodny z regulaminem. Kaczyski naruszy przy tym filozoficzn zasad niemnoenia bytw
ponad potrzeb; wyjaniajc na chopski rozum Frasyniuka, tramwajarza objedanego w innym miejscu za
niemoralno przez maszynist kolejowego Rozpochowskiego, wymienionego przez ubowcw za wybranego
wczeniej demokratycznie przewodniczcego Solidarnoci w Hucie Katowice, ktry to Andrzej Rozpochowski
nie wiedzia, e ojca mia ubowca wyszego stopniem od ojca Owsiaka i zapomnia po latach, e jego wasna
ona donosia na niego do Suby Bezpieczestwa dorabiajc amoralnie w trudnych czasach na boku, czy na
plecach: jeeli ju kto by w sawojce, latrynie, sraczu za potrzeb, to nie moe kto drugi za t sam potrzeb
pcha si na chama na mwnic, bo ju zaatwiono, co byo do zaatwienia, czy udowodnienia.

Innymi sowy, dla jasnoci innych mwic: dlaczego po formalnym Zamkniciu Sprawy (zgoszonej propozycji
przerwy w obradach plenarnych Sejmu w celu zdymisjonowania przez pani premier ministra Baszczaka i
innych czonkw rzdu Szydo pozbawionych honoru) Jarosaw Kaczyski pcha si jeszcze nahalnie Polakom
w oczy ze zapytaniem retorycznym: "I kto si poda do dymisji za Smolesk!?"

- Jasne, e nikt si nie poda! Albowiem jedyna osoba oficjalnie znajca tragiczn prawd ostatniej rozmowy
braci Kaczyskich przez telefon satelitarny, nie poczua si do dzisiaj do odpowiedzialnoci wynikajcej ze
spowodowania mierci 96 osb w katastrofie powietrznej w okolicach Smoleska. Najpierw przez p roku
braa ciota prochy, jak marny pun, dopalacze, nitro, klej, obwchiwaa zrozpaczona aonie spodnie
kierowcw swoich, zaspokajay j gupie Jasie, jakimi w Polsce Markus, a potem ju w Egipcie kurier z brod i z
prochami we woreczku przemyconym pod jajami posany wtedy, kiedy klientka poczua si nieswojo na
godzie; po nabraniu natomiast przewiadczenia przez nikczemnego zoczyc, e nic mu jednak nie moe
zagrozi w pastwie bezprawia postydokomunistycznego po Magdalence i tzw. okrgym stole, pozwoli
sobie yd i peda na wygoszenie pod adresem Schetyny dowcipu z brod: Co? My si mamy wam podda? Do
dymisji? Za samo tylko bezprawne i nikczemne przesdzenie przez niedouczonego dra praw Jarosawa
Kaczyskiego o winie "modego czowieka" za wypadek opancerzonej limuzyny premier Szydo, w ktrym
seicento modego walnite zostao przez kierowc i oficera BOR? Jarosaw K.: A wy bijecie Murzynw!

Potwarz haniebnie rzucona przez Jarosawa Kaczyskiego, ktry nie ma honoru, albowiem nie mieszcz si po
prostu imponderabilia w gowie wypenionej w caoci chazarskimi geszeftami, natomiast pomwienie
publiczne jest normatywnie bezprawiem w pastwie bezprawia, zatem bezkarnie zgoszony take przez
Kaczyskiego Wniosek PRZECIWNY do dyskusyjnego orzeczenia Marszaka Kuchciskiego znalaz logicznie
uzasadnienie w braku honoru ydoskiego pochodzenia kadego wybraca z Listy Partyjnej w Sejmie i w
Senacie, w Parlamencie Europejskim, Ochotniczej Stray Poarnej Brzeszcze w tym i w Nowoczesnej Szapki,
ktry take powinien kierowa si nie tylko po kielichu ale i na mwnicy przy zgaszaniu wnioskw formalnych
interesem wasnej partii w stosunku z takim, czy innymi Artykuami regulaminu, kk, kpk, czy kierowc
osobistym opacanym z funduszy pastwowych na ochron osobist i bezprawn dziaalno partyjn
obydliwych partyjniakw, ktrzy zadymiajc odpowiedzialno za mier Magdaleny Zuk oraz Igora
Stachowiaka przebijaj si, licytuj bydko, jak ydostwo na jarmarku: a wy zabilicie 42 miejscowych za
waszej kadencji, to Baszczak ma jeszcze czterech do zabicia, cztery trupy w zapasie, zanim zrwna si ze
Schetyn.

Obydlwio na remis przebita dzisiaj wiadomoci o sprzedaniu przez UEFA wszystkich transmisji z
ciekawych meczy pikarskich Champions League do 2021 r. prywatnemu ydowi sky.

Kto mdry a uczynny wysa w 2017 r. w paczce do Tomasza Sekielskiego Folie daktyloskopijne z
niezidentyfikowanymi w latach 90 odciskami palcw z miejsca zbrodni popenionej na premierze Piotrze
Jaroszewiczu i jego maonce. A ten da si sprowokowa Pawowi Kowalowi z partii Polska Jest Najwaniejsza
do ujawnienia wiadomoci z dochodzenia wszcztego przez Prokuratur Okrgow Warszawa-Praga w dn. 5
czerwca 2017 w sprawie udziau innych osb ni osdzone w sprawie o sygn. akt XVIII K 142/96 Sdu

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Wojewdzkiego w Warszawie XVIII Wydzia karny (V Ds. 226/92) w nocy z 31-08-1992 r. w Warszawie przy ul.
Zorzy w pozbawieniu ycia Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej-Jaroszewicz tj. o czyn z art. 148 1
kk. Referendarz Renata Ztowska-Hok

https://ligon.wordpress.com/2012/02/15/czy-pawel-kowal-z-pjn-jest-na-nie-dla-komentarzy-na-fejsbuku/

Rzecz zatem w tym, e gdyby kto nie mniej mdry i uczynny chcia wysa do jakiego kierowcy osobistego
paczk np. ze sznurem do snopowizaki znalezionym w pomieszczeniach biurowych partii Samoobrona RP
Andrzeja Leppera przy powieszonym, to chodzi o to, eby znalazca ten nie poci tego sznura na kawaki,
pokierowany osobistym interesem i zamiarem sprzedania zabobonnym sekciarzom Kaczyskiego pocitych
kawakw sznura po wisielcu na szczcie, ale eby zrobi w caoci uydek z tym dowodem rzeczowym,
jeszcze raz, ej raz, dla husajna jeszcze raz... https://www.pinterest.de/pin/452752568780488800/

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu czyta Stefan Kosiewski


Radio: https://gloria.tv/audio/qQLkcREPPwCF1PkUYrj1ikLzQ

S w Ojczynie rachunki krzywd 20110219 Stefan Kosiewski do Prokuratury

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/Stefan-Kosiewski-S-w-Ojczynie-
rachunki-krzywd-20110219-Do-Prokuratury-Apelacyjnej-w-Katowicach-Piotr-Uszok-
inne
Stefan Kosiewski: O przekazanie ledztwa do innej prokuratury
wojskowej oraz o odwoanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta

Written by sowa () 13. 8. 2010 in category Polnisches Kulturzentrum, read: 23

Nie ma zgody Polakw na stawianie braci Kaczyskich przez urzdnikw pastwowych ponad prawem i
sprawiedliwoci w Polsce, w ktrej byego wicepremiera skaza Sd w Piotrkowie Trybunalskim za rzekome
czynnoci seksualne z oskarenia wniesionego w czasie, gdy premierem by ten sam Jarosaw Kaczyski, a na
stanowisko Ministra Sprawiedliwoci i Prokuratora Generalnego powoany zosta mody czowiek z
pominiciem procedur (...).

Friday, Aug 13, 2010 O przekazanie ledztwa do innej prokuratury wojskowej, odwoanie Seremeta

sowa 7 roku temu

Naczelnik Wydziau Nadzoru nad Postpowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie


Pani Prokurator Zofia ukasik-Pusch

dotyczy: katastrofy samolotowej nad Smoleskiem 10 kwietnia

tu: wniosek o przekazanie ledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwoanie Prokuratora
Generalnego RP, Andrzeja Seremeta

Szanowna Pani Prokurator,

pismem z 21 czerwca 2010 r. (w za.) poinformowany zostaem przez Pani o przekazaniu Wojskowemu
Prokuratorowi Okrgowemu w Warszawie mojej korespondencji w sprawie spowodowania katastrofy
samolotowej nad Smoleskiem i mierci 96 obywateli RP.

Natomiast dzisiaj otrzymaem z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie drog elektroniczn pismo bez daty i
bez podpisu (Prokuratura-apelacyjna-ap-iii-ko-726-10 .), ktrego tre zaprzecza otrzymanej od Pani
21.06.2010 r. informacji; w otrzymanym dzisiaj pimie mowa o tym, i moj korespondencj
elektronicz pozostawiono w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie bez dalszego biegu.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Tymczasem Wojskowa Prokuratura Okrgowa w Warszawie nie poinformowaa mnie o otrzymaniu mojej
korespondencji w tej sprawie.

Wobec powyszego wyraam swoje zaniepokojenie i wyjaniam, co nastpuje:

20 lipca 2010 r., na siedem dni przed wyznaczonym na 27 lipca przesuchaniem Jarosawa Kaczyskiego,
prokurator Andrzej Seremet dopuci si ujawnienia szczegw postpowania, ktre to dziaanie mogo w
decydujcy sposb wpyn na tre zoonych wyjanie przez wiadka Jarosawa Kaczyskiego.

Prokurator Seremet mianowany zosta w marcu 2010 r. przez Lecha Kaczyskiego na stanowisko Prokuratora
Generalnego RP a dopuszczajc si zdrady tajemnicy pastwowej, jak niewtpliwie byo ujawnienie przez
niego szczegw ledztwa dotyczcych zniszczenia przez suby specjalne w Warszawie dowodw w sprawie
katastrofy samolotowej 10 kwietnia 2010 r. wykaza swoj stronniczo w sprawie. Jarosaw Kaczyski
poinformowany zosta 20 lipca 2010 r. przez Prokuratora Generalnego RP o tym, e moe 27 lipca 2010 r.
podtrzyma bezkarnie rozgaszan wczeniej nieoficjalnie legend o tym, i mia rzekomo rozmawia z
bratem przez subowy telefon satelitarny prezydenta RP tylko po to, eby poinformowa go o stanie zdrowia
matki obu braci Kaczyskich.

Tymczasem Lech Kaczyski nie odwiedza wczeniej przynajmniej przez miesic rzekomo miertelnie chorej
matki, nie interesowa si stanem jej zdrowia, ona za nie odczuwaa w przykry dla siebie sposb nieobecnoci
przy jej ou drugiego z synw. Teraz za, dziki Bogu czuje si na siach budowa pomniki wznoszone przez
Jarosawa Kaczyskiego swemu bratu wyniesionemu na Wawel w wyniku intryg politycznych oraz dziaania
rnych Tajnych Si podczas, gdy to z winy Lecha Kaczyskiego znacznie opniony zosta wylot samolotu w
dniu 10 kwietnia 2010 r. i Jarosaw Kaczyski mia prawo zapyta, czy Lech Kaczyski dolecia ju
do Smoleska w towarzystwie 95 innych obywateli RP i czy rozpocz ju nad mogiami Oficerw Wojska
Polskiego w Katyniu wyznaczon mu ponownie przez brata misj kandydowania w wyborach prezydenckich w
Polsce.

Zniszczenie przez pracownikw polskich sub specjalnych dowodw w sprawie katastrofy nad Smoleskiem
jest niewtpliwie przestpstwem, ktre winno by cigane z urzdu tak samo, jak z urzdu winno by cigane
w Polsce sualcze wobec Jarosawa Kaczyskiego ujawnianie przez prokuratora Andrzeja Seremeta
szczegw prowadzonego ledztwa.

Wyznaczenie przez prokuratur daty przesuchania Jarosawa Kaczyskiego dopiero na 27 lipca 2010 r., a wic
ponad trzy miesice po katastrofie, ktra moga zosta spowodowana 10 kwietnia 2010 r. przy jego aktywnym
udziale, jest take dowodem stronniczoci Wojskowej Prokuratury Okrgowej w Warszawie i winno
skutkowa przekazaniem dochodzenia w sprawie spowodowania katastrofy samolotowej nad Smoleskiem
do innej wojskowej prokuratury okrgowej w Polsce.

Odwoanie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska jest pilnym zadaniem Prezydenta RP.

Zadaniem prokuratury w Polsce jest natomiast niezmiennie ustalenie osb winnych spowodowania katastrofy
10 kwietnia i mierci 96 obywateli RP, nie za udzielanie pomocy wiadkom w skadaniu uniewinniajcych ich
zezna.

Nie ma zgody Polakw na stawianie braci Kaczyskich przez urzdnikw pastwowych ponad prawem i
sprawiedliwoci w Polsce, w ktrej byego wicepremiera skaza Sd w Piotrkowie Trybunalskim za rzekome
czynnoci seksualne z oskarenia wniesionego w czasie, gdy premierem by ten sam Jarosaw Kaczyski, a na
stanowisko Ministra Sprawiedliwoci i Prokuratora Generalnego powoany zosta mody czowiek z
pominiciem procedur.

Nie ma mojej zgody na dziaanie w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz Ministerstwa Spraw
Wewntrznych i Administracji RP zorganizowanych band osobnikw ydowskiego pochodzenia. Nie zgadzam
si z bezprawnym wyrokiem ogoszonym 1 sierpnia 2008 r. przez Sd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
krzywdzcym moj osob, bowiem posiadam dowody na bandyck wspprac zorganizowanych grup
przestpczych dziaajcych w miejscowej Prokuraturze Rejonowej i w Komendzie Powiatowej Policji. Dowody
te opublikowaem w internecie oraz przesaem do wiadomoci sdu i zapado po tym orzeczenie, na

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

podstawie ktrego dochodzenie przeciwko przestpcom dziaajcym w Policji Polskiej przekazane zostao do
prowadzenia przez Prokuratur Rejonow w Piotrkowie Trybunalskim.

Niestety Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim nie wywizuje si z obowizku poinformowania


Zainteresowanego Wnioskodawcy o toczcym si postpowaniu.

Wobec powyszego wnioskuj jak na pocztku oraz zapytuj o moliwo otrzymania od pastwa polskiego
pomocy w sprawie obrony mojej osoby przeladowanej w Polsce ze wzgldw rasistowskich i politycznych
przez zorganizowane grupy przestpcze zoone z osobnikw o ydokomunistycznym
rodowodzie.

Z szacunkiem Stefan Kosiewski

Do wiadomoci: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera

radio: https://gloria.tv/audio/qQLkcREPPwCF1PkUYrj1ikLzQ

https://www.linkedin.com/pulse/kaczy%C5%84ski-zadymia-
odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-sitwy-za-zbrodnie-mafii-kosiewski

WYROK ZA HANDEL KOBIETAMI Konrad Materna lider KOD-


Kapeli skazany na 6,5 roku w ramach zadymiania sprawy
przehandlowania Magdaleny uk
Napisa sowa () Wczoraj o 13:00 w kategorii Boguslaw Homicki, czytaj: 27
radio: https://gloria.tv/audio/qQLkcREPPwCF1PkUYrj1ikLzQ Prokuratura wszcza postpowanie za mj
tekst: Tomasz Lis jako ywo Czyby szykany za felieton? B.H. 1553-2017-05062017081241-1 [sowamagazyn]
Fw: PO V Ko 1553.2017 - Tomasz Lis jako ywo Boguslaw Homicki bhomicki@yahoo.com [sowamagazyn] Mo
05.06, 15:18 Show original message On Monday, June 5, 2017 8:59 AM, Prokuratura Okrgowa w Warszawie
<monika.dobrzynska@warszawa.po.gov.pl> wrote: W zalaczeniu przesylam pismo do wiadomosci z dnia 31
maja 2017 roku. https://www.pinterest.de/pin/452752568780485220/ Foto: Koncert KOD-Kapeli w
Harendzie 29 maja 2017

Kaczyski zadymia odpowiedzialno Sitwy za zbrodnie Mafii PDO485 FO von Stefan Kosiewski
ZR Studia Slavica et Khazarica ZECh Pidgin_Art w Dniu Maryjnym 20170613 ME SOWA

https://www.pinterest.de/pin/452752568780485334/

Jak sprawa Igora? Min. Baszczak, PiS, Frasyniuk @MSWiA_GOV_PL WYROK ZA


HANDEL KOBIETAMI Konrad Materna lider KOD-Kapeli

SOWA Magazyn Europejski

Przed chwil Min. Baszczak, PiS, Frasyniuk


radio: https://gloria.tv/audio/ueoSCi8qPKnY1R2d7LrMkKe2w

Jak sprawa Igora?


Krystian D. @kolofm 12 Std.vor 12 Stunden
https://twitter.com/sowa/status/874125985846841344

Bomba Implozycja W Grobie Gen. Jaruzelskiego PDO 483 MASONERIA


UROKLIWA PDO 133 Afera Podsluchowa ZECh FO 341 Von Stefan
Kosiewski Studia Slavica Et Khazarica Pidgin Art 20170610 ME SOWA by
Stefan Kosiewski Published June 10, 2017

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

w ramach zadymiania sprawy przehandlowania Magdaleny uk

Du hast dir diesen Pin auf


Sitwa ydowska w Polsce
gemerkt.

Skry si za draniami,
kpami, cynikami, wdz
sobie sam. Stukaj darami,
pukaj czoami, on car,
krl i pan. REFREN: Strach,
strach, rany boskie! Strach,
strach rany boskie! Dokd
prowadzisz ten kraj?
plus.google.com/...
WYROK ZA HANDEL
KOBIETAMI - Konrad
Materna, lider KOD-Kapeli
zosta skazany na 6,5 roku
za kierowanie grup
przestpcz, ktra nie
miaa nic wsplnego z przehandlowan na mier Magdalen Zuk

https://www.pinterest.de/pin/452752568780485220/

sowa on Twitter

@kolofm @MSWiA_GOV_PL https://t.co/vv4f0k6Qb1 czy celem dziaania rasistowskich, ydomasoskich,


kryptosyjonistycznych i apartheidowych rzdw jest poprawa ycia?

twitter.com https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1308548815865422

Stefan Kosiewski POLEN 4 m

WYROK ZA HANDEL KOBIETAMI - Konrad Materna, lider KOD-Kapeli zosta


skazany na 6,5 roku za kierowanie grup przestpcz, ktra nie miaa nic
wsplnego z przehandlowan na mier Magdalen Zuk przez mafi z
udziaem "drugiej", "trzeciej" i czwartej" osoby w Polsce, ktr chce
odwiedzi w lipcu 2017 Prezydent Stanw Zjednoczonych Trump, eby
przekaza Kaczyskiemu w samo poudnie, w jasnym socu (por.: Camus,
Obcy) tam z nagraniem ostatniej rozmowy satelitarnej braci ydoskich:
Kain i Abel
https://www.kod-mazowsze.pl/koncert-kod-kapeli-harendzie/

Wyrok jest nieprawomocny, dlatego Sitwa z ukadu z Magdalenki zadymia


sprawy: zamordowania Magdaleny Zuk i Igora Stachowiaka dodatkowymi
okolicznociami:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/lider-kod-kapeli-skazany-za-handel-kobietami/jxx7yzl

Na 6,5 roku pozbawienia wolnoci skaza dzi krakowski Sd Okrgowy Konrada M., oskaronego o kierowanie
grup przestpcz zajmujc si handlem kobietami. W procesie oskaronych byo 15 osb; sd uzna win
wszystkich oskaronych. Jak podaway media, Konrad M. to muzyk, lider KOD-Kapeli, uczestniczcej w
manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji.
52
https://www.pinterest.de/pin/452752568780485220/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Zarzuty aktu oskarenia dotyczyy handlu ludmi, sutenerstwa i dziaania w zorganizowanej grupie przestpczej,
ktra w latach 2004-2006 zwerbowaa blisko 100 kobiet i zmuszaa je do pracy we Woszech i w Grecji w nocnych
klubach dla mczyzn. Wedug prokuratury, na czele grupy zajmujcej si handlem kobietami sta Konrad M.

Sd uzna win Konrada M.; przyj w wyroku, e w ramach swojej dziaalnoci zwerbowa on co najmniej 93
kobiety, a kilka usiowa zwerbowa, i skaza go na kar czn 6,5 roku pozbawienia wolnoci.

Szecioro kolejnych oskaronych rwnie zostao skazanych na bezwzgldne kary pozbawienia wolnoci w
wymiarze: 5 lat; 4 lat i 2 miesicy; 3 lat i 8 miesicy oraz 3 lat i 6 miesicy. Pozostaych omioro oskaronych
usyszao wyroki od roku do dwch lat pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na kilka lat prby, dozr kuratora i
grzywny.

Proces toczy si z wyczeniem jawnoci. Z powodu utajnienia procesu dziennikarze mogli wysucha jedynie
sentencji wyroku, bez jego uzasadnienia. Wyrok jest nieprawomocny, stronom przysuguje apelacja.

Konrad M. nie stawi si na ogoszenie wyroku do sdu. Jego obroczyni nie chciaa komentowa wyroku.

Akt oskarenia Konrada M.

Wedug aktu oskarenia, Konrad M. za porednictwem ogosze w mediach oraz przez internet oferowa kobietom
dobrze patn prac hostess, reklamujcych alkohole w renomowanych restauracjach, znajdujcych si w
atrakcyjnych miejscowociach we Woszech i Grecji. Dopiero na miejscu kobiety dowiadyway si, e ich praca
bdzie polegaa na wiadczeniu usug seksualnych.

Od kandydatek wymagano jedynie, by miay od 18 do 30 lat oraz by dobrze si prezentoway; nie wymagano
znajomoci jzykw greckiego czy woskiego. Do kwestionariusza zgoszeniowego kobiety byy zobowizane
doczy zdjcie twarzy oraz sylwetki, by mona je byo wstpnie zweryfikowa.

Kobiety, ktre przeszy weryfikacj, byy zapraszane do firmy Konrada M. w Warszawie na jednodniowe szkolenie,
podczas ktrego uczono je podstawowych zwrotw po wosku lub po grecku. Pouczano take, by zabray elegancki
wieczorowy strj, w ktrym mogyby reklamowa dobre alkohole w renomowanych restauracjach. W trakcie
szkolenia zapewniano, e praca nie ma adnych aspektw seksualnych.

Na koniec szkolenia Konrad M. zawiera z nimi umow, w ktrej zobowizywa si, e dopeni wszelkich stara, by
mogy zdoby dobrze patn prac i by zalegalizowano ich pobyt. Kobiety podpisyway tzw. deklaracje wekslowe,
na wypadek, gdyby odmwiy podjcia pracy na miejscu.
Werbowaniem kobiet zajmoway si cztery firmy w caej Polsce

Nastpnie kobiety przewoone byy na wasny koszt do Woch lub Grecji, gdzie rezydentka kierowaa je do
nocnych klubw. Dopiero na miejscu dowiadyway si, e ich praca bdzie polegaa na wiadczeniu usug
seksualnych. Kobiety znajdoway si w trudnej sytuacji, poniewa nie miay pienidzy, nie znay jzyka, nie miay
zalegalizowanego pobytu ani prawa do pracy.

Organizatorzy procederu wykorzystywali ponadto podpisane przez kobiety weksle i straszyli, e bd zmuszone je
wykupi za znaczn kwot, ktrej nie miay. W wikszoci kobiety podejmoway wic prac. Tylko niewielka cz
z nich - przy pomocy rodzin lub znajomych - ucieka i wrcia do Polski.

Wedug ustale prokuratury, czonkowie grupy za prac jednej kobiety otrzymywali dziennie do 10 euro.

Wrd 15 oskaronych w wieku od 24 do 67 lat znajdowao si dziewi kobiet. W wikszoci s to osoby z


wyszym wyksztaceniem, w tym lekarz i aktor, oraz woski porednik. Werbowaniem kobiet zajmoway si cztery
firmy w caej Polsce.

W toku ledztwa trzy osoby przyznay si do winy i wyraziy skruch. Pozostali, w tym Konrad M., nie przyznali si
do winy.

Proces w tej sprawie rozpocz si w sierpniu 2011 r. Prawie wszyscy obrocy domagali si, by take odczytanie
aktu oskarenia byo utajnione. Jedynie obroca oskaronego o kierowanie grup przestpcz Konrada M.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

wnosi o dopuszczenie jawnoci na czas skadania wyjanie przez jego klienta. Oskarony bowiem czuje
si niewinny i chciaby zdementowa pojawiajce si na jego temat nieprawdziwe informacje - uzasadnia.

https://www.kod-mazowsze.pl/czarny-walc-kod-kapela/

Na nagraniu z demonstracji Frasyniuk pytany przez policjanta o imi i nazwisko odpowiada: Jan Kowalski. Ja
przeyem cztery lata, bo tamta wadza miaa w dupie prawo. Ta wadza ma tak samo; w dupie prawo. Te mam
w dupie prawo.
Wadysaw Frasyniuk miesicznica kontrmanifestacja Policjant ponownie prosi Frasyniuka o podanie imienia i
nazwiska.
Frasyniuk: Jan Jzef Grzyb
Policjant nie daje za wygran: Prosz o podanie prawdziwego nazwiska.
Frasyniuk: A skd pan wie, e Jan Jzef Grzyb nie jest prawdziwe?
Policjant: Bo koledzy krzyczeli Zostawcie Wadka.
Frasyniuk: A to jest pseudonim konspiracyjny...

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/VdGEQ4YxzoT

Stefan Kosiewski: O przekazanie ledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwoanie Prokuratora
Generalnego RP, Andrzeja Seremeta

sowa 7 roku temu 2,4 tys.

http://przekapane.blox.pl/2017/06/Jak-sprawa-Igora-Min-Blaszczak-PiS-Frasyniuk.html

Tomasz Sekielski@sekielski 16 Std.vor 16 Stunden

Po odnalezieniu przeze mnie zaginionych dowodw w sprawie zabjstwa Jaroszewicza


prokuratura wszczyna ledztwo.

25 Antworten 148 Retweets 472 Gefllt mir

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Pawe Kowal@pawelkowalpl 16 Std.vor 16 Stunden

A co wicej moe Pan powiedzie? Co si znalazo?

2 Antworten 1 Retweet 6 Gefllt mir

sowa@sowa Antwort an @pawelkowalpl @sekielski

Art. 241 1. kk: Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomoci z ...
https://ligon.wordpress.com/2012/02/15/czy-pawel-kowal-z-pjn-jest-na-nie-dla-komentarzy-na-fejsbuku/
da szans Pawowi Kowalowi

01:28 - 13. Juni 2017 https://twitter.com/sowa/status/874408115906719744

Stefan Kosiewski Otrzymaem za. poniej zaproszenie na spotkanie z politykiem Pawem Kowalem z partii
Polska Jest Najwaniejsza. Do zaproszenia doczona zostaa informacja o tym, e Pawe Kowal popar w
lutym 2012 r. apel Alexa Storozynskiego z USA przeciwko tzw. polskim obozom koncentracyjnym.
Odpowiedziaem na zaproszenie klikajc: moe. Doczyem do inf. na fb jako komentarz linki wiodce do
zamieszczonej w internecie przed kilkoma miesicami mojej korespondencji w tej sprawie do Al.
Storozynskiego i do ambasadora RP w Niemczech, Marka Prawdy. Oba te komentarze zostay niestety
usunite przez ignorancj, lub z wol osoby, ktra zabawia si w ydokomunistycznego cenzora na
fejsbuku. Zamieszczam jeszcze raz i upowszechniam, poniewa chciabym da szans Pawowi Kowalowi na
wyrobienie sobie obiektywnego spojrzenia na aktualny stan rzeczy w sprawie poruszonej jakie dwa lata temu
przez Alexa Storozyskiego i podpisanej przez wielu znanych ydw amerykaskich, do ktrej w tych dniach
szef PJN si dopisa. Na spotkanie 18 lutego do Opatowa przyby nie mog; Polakw w Niemczech interesuje
jednak, czy oprcz dopisania si do starego apelu Storoyskiego prezes PJN ma jeszcze - w wietle nowych
informacji - co do dodania? Z pozdrowieniami, wyrazy szacunku, sk. Czy Pawe Kowal z PJN jest na: NIE dla
komentarzy na fejsbuku?

https://twitter.com/sowa/status/874417800303050752

Pjn Opatw zaprosi(a) Ci na: Spotkanie sympatykw PJN z Pawem Kowalem.

Spotkanie sympatykw PJN z Pawem Kowalem


18 lutego o 14:00
Miejsce: Budynek przy ulicy niadeckich 5, I pitro
Are you attending?

Stefan Kosiewski: Do Ambasadora o rzekomo polskich obozach koncentracyjnych

09.03.11, 17:26:00 by sowa PDF: Stefan-Kosiewski-20110309-do-Ambasadora-Marka-Prawdy-o-rzekomo-


polskich-obozach-koncentracyjnych Wielce Szanowny Panie Ambasadorze, wydana w nakadzie 800 000
egzemplarzy przez Bundeszentralle fr politische Bildung (Federaln Central Szkolenia Politycznego)
broszura "Informationen zur politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytuem "Jdisches Leben in Deutschland/
ydowskie ycie w Niemczech" zawiera na str. 59 obraliwe dla mnie jako Polaka w Niemczech przekamanie o
istnieniu rzekomych "polskich obozw koncentracyjnych" w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez narodowo-
socjalistyczne Niemcy narodowo-socjalistyczne Niemcy w latach 1939-45. To kamstwo dotaro w 800 000
egzemplarzy do szl w Niemczech jako materia dydaktyczny i deprawuje nie tylko niemieck modzie w
internetowyn wydaniu broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie obowizywania

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Traktatu o dobrym ssiedztwie i przyjacielskiej wsppracy wzajemnej. Podkrelam: ber gute Nachbarschaft
und Freundschaftliche Zusammenarbeit. O przyjacielskiej, a nie o przyjaznej wsppracy, jak od 20 lat
obowizywania tej midzypastwowej umowy przekrcaj w Polsce jej nazw wszyscy ministrowie, politycy i
publicyci, zamiast zwyczajnie dooy stara, eby Traktat ten zacz wreszcie kiedy obowizywa zgodnie z
liter prawa take w zakresie praw dla Polakw w Niemczech.Reprezentuj polskie stowarzyszenia, ktre
dziaaj w Niemczech o wiele duej, ni powoany przez byego ambasadora Byrta tzw. Konwent organizacji
polskich w RFN, ktry nie ma osobowoci prawnej, bo nie jest adn demokratyczn organizacj, lecz
zaakceptowanym bezprawnie przez oba rzdy uzurpatorskim ciaem utworzonym nie przez Polakw, lecz
przez osobnikw ydowskiego pochodzenia a celem jego jest tylko i wycznie odbir pienidzy
przeznaczonych przez rzd federalny na realizacj wspomnianego Traktatu w zakresie pomocy dla organizacji
polskiej grupy, o ktrej mowa w Traktacie, w zamian za odgrywanie roli asysty przy zej grze obu
rzdw.Drug osob wyznaczon przez MSZ z Warszawy na asystenta dla Pana Ambasadora i na
przewodniczcego Zwizku Polakw w Niemczech jest czowiek, ktry do komisarycznego objcia tej funkcji
nie by czonkiem adnej polskiej, ani polonijnej organizacji w Niemczech, bo zajmowa si zawodowo
nieczystymi geszeftami w firmie Artur Andersen, ktra uznana zostaa tymczasem za wspodpowiedzialn
gigantycznych oszustw w USA oraz wywoanie z innymi obecnego kryzysu i dlatego te zostaa zlikwidowana.
Czy Minister Radek Sikorski nie wiedzia, e podrzuca Panu Ambasadorowi kukucze jajo, ktre poza
pochodzeniem ydowskim nic sob nie reprezentuje? Midzy Bogiem a Prawd musz Panu powiedzie, e
Polacy w Niemczech kochaj ydw jak ydw, a z Niemcami chc si rozlicza jak bracia. W tym celu
organizacje nasze rozliczane s nie tylko przez swoich Czonkw ale i przez Urzd Finansowy z prowadzonej
przez nas dziaalnoci; w za. przesyam Freistellungsbescheid z 2 marca 2011 r. wystawiony przez Finanzamt
Frankfurt uznajcy po raz kolejny od 1992 r. Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA/ Polnischer
Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. za organizacj wyszej uytecznoci publicznej po
sprawdzeniu prowadzonej przez nas dziaalnoci, take finansowej. Czy tzw. przedstawiciele Polonii w
Niemczech zoyli na rce Pana Ambasadora takie same urzdowe dokumenty uwierzytelniajce, czy te
wystarczya moe tylko opinia tajnych sub, eby odebra nam, Polakom w Niemczech Pana Przyja i
Zaufanie oraz przyrzeczon Traktatem pomoc finansow? Pragn zapyta wprost: dlaczego nie otrzymuj od
lat kierowane przez mnie organizacje adnej pomocy finansowej ani od rzdu RP ani od rzdu RFN, chocia
widujemy si z Przedstawicielami polskiego pastwa i robimy sobie zdjcia na rnych koncertach i
publicznych spotkaniach? Mikoaj Rey z Nagowic od wiekw wyraa dum Polaka sowami: Niechaj to
narodowie wdy postronni znaj, e Polacy nie gsi i swj jzyk maj. Szanowny Panie Ambasadorze,
Polnischer Schulverein OSWIATA jest powszechnie znanym od lat z wielu aktywnoci stowarzyszeniem
polskim w Niemczech. Polnisches Kulturzentrum e.V. jest zarejestrowan sdownie reprezentacj Polakw i
prowadzi dziaalno postrzegan pozytywnie przez niemieckie rodowisko. Dbamy od wielu lat o nasz Jzyk
Polski w Niemczech i o promocj Kultury Polskiej, nie potrzebujemy i nie chcemy adnych arendarzy,
faszywych reprezentantw, porednikw w odbiorze obiecanej nam w Traktacie z 17.6.1991 r. pomocy
rzdowej. A obiecan i nalec si nam pomoc przyjmiemy jako zapowied lepszych dla Polakw w
Niemczech dni. Z wyrazami najwyszego szacunku. Stefan Kosiewski
https://issuu.com/stefankosiewski/docs/stefan-kosiewski-20110309-do-ambasadora-marka-praw

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.


Postfach 800626 D-65906 Frankfurt Polnisches Kulturzentrum e.V.

http://sowa.podspot.de/post/stefan-kosiewski-do-ambasadora-o-rzekomo-polskich-obozach-
koncentracyjnych/

Charlie-DIALOG PDO391

radio: https://gloria.tv/audio/pXfgzkrbmakd2r6tmAP7qEwLh

Dowody uprawdopodabniaja fakt popelnienia przestepstwa przez dra Marka Prawde FO von
Stefan Kosiewski Prokuratura Krajowa PK I Ko2 91.2016

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/10/01/charlie-dialog-pdo391-dowody-
uprawdopodabniaja-fakt-popelnienia-przestepstwa-przez-dra-marka-prawde-fo-von-
stefan-kosiewski-prokuratura-krajowa-pk-i-ko2-91-2016/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. Juni 2017

Stefan Kosiewski
2 min sowa @sowa 37 Min.Vor 37 Minuten Antwort an @pawelkowalpl @sekielski
https://twitter.com/sowa/status/874417800303050752 da szans Pawowi Kowalowi po wykazaniu przez
niego w 2012 r. ignorancji, lub zej woli? https://sowafrankfurt.wordpress.com//charlie-dialog-pdo39/

da szans Pawowi Kowalowi 13. Juni 2017 po wykazaniu przez niego w 2012 r. ignorancji, lub zej woli?

Tomasz Sekielski @sekielski 16 Std.vor 16 Stunden Po odnalezieniu przeze mnie zaginionych dowodw w
sprawie zabjstwa Jaroszewicza prokuratura wszczyna ledztwo. 25 Antworten 148 Retweets 472 Gef
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1309219379131699

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/06/kaczynski-zadymia-odpowiedzialnosc.html

radio: http://sowa.podspot.de/post/stefan-kosiewski-do-ambasadora-o-rzekomo-polskich-obozach-
koncentracyjnych/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Boguslaw-Homicki/WYROK-ZA-HANDEL-KOBIETAMI-Konrad-Materna-lider-
KOD-Kapeli-skazany-na-6-5-roku-w-ramach-zadymiania-sprawy-przehandlowania-Magdaleny-Zuk

https://issuu.com/kulturzentrum