You are on page 1of 3

Kemahiran 8 : Perkataan KVK

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: ___________________
Memadankan perkataan dengan gambar yang sesuai.
1.

ros

2.

bot

3.

jam

4.

tin

5.
Kemahiran 8 : Perkataan KVK

kek

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: ___________________
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

Kemahiran 8 : Perkataan KVK

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: ___________________
Lengkap perkataan berdasar gambar yang diberi

p

p

k

e

a

s

v

j

e