You are on page 1of 188

PanduanBukuShalawat

Bershalawat Kepada Rasulullah SAW


SyaikhMudaTuanku
Tgk.SamunzirBinHusein

Geususoen Kembali Oleh:


Syaikh Muda Tuanku
Tgk. Samunzir Bin Husein

Layout/tata letak:
Tgk. Anwar Zainal Abidin, SH.I

Editor/design cover:
Tgk. Zainuri Ihsan N, SE

Diterbitkan oleh:
Seuramoe Aceh
Majelis Shalawat Aceh
Banda Aceh
Hp. 085277813085-085260623898

www.majeliszikrullahaceh.com
Email: majeliszikrullahaceh@yahoo.com

Daftar Isi
Daftar Isi ................................................ i
Ranup Sigapu......................................... iv
Dalil-dalil Tentang Anjuran
Bershalawat ........................................... viii
Saleum ................................................... xii
1. Al-Jannatu.......................................... 1
2. Shalawat Nuruzzati .............................. 7
3. Shalawat Kubra .................................... 8
4. Ashalatu Alan Nabi ............................ 28
5. Hasbi Rabbi ....................................... 31
6. Ya Sayyidi Ya Rasulallah .................. 33
7. Ta'alaw Bina Nastalih ........................ 35
8. Yahshullana ....................................... 36
9. Ya Rabbi Nawwir Qalbana ................ 39
10. Allahu Zuljalali ................................ 40
11. Ilahi Tammimin Na'ma Alaina ........ 42
12. Pujoe Keu Allah............................... 45
13. Nasihat Hidup .................................. 48
14. Mukjizat Nabi Muhammad .............. 49
15. Gampong Singgahan........................ 52
16. La Ma'bud Illallah............................ 56
17. Jasa Poema ....................................... 58
i

18. Sifeut Nabi ....................................... 61
19. Laheenya Nabi Muhammad SAW ... 66
20. Seulaweut As-Shubhu Bada ............ 71
21. Kisah Aneuk Glueh ......................... 75
22. Seulaweuet Ya Maulana .................. 81
23. Nazam Mukjizat Nabi Muhammad . 84
24. Poema Deungoen Ayah ................... 86
25. Siploeh Tanda Kiamat ..................... 88
26. Shalawat Sejuta Kebaikan ............... 90
27. Syair As-Sayyid Ahmad Al-Badawi
Ra Ketika Menziarahi Makam
Rasulullah SAW ............................. 91
28. Talaal Badru Alaina ...................... 97
29. Seulaweuet Rukoen Iman ................ 98
30. Shalawat Badriyah ........................... 102
31. Hijrah Rasulullah U Madinah .......... 105
32. Shalla Alaikallahu Ya Adnaani ...... 108
33. Shalawat Bisalamin Mubin.............. 110
34. Syair Yang Membuat Imam Ahmad
Bin Hanbal Menangis ...................... 112
35. Marhaban Ya Nabi Salam Alaika... 118
36. Ya Rasulullah Salamun Alaika ........ 121
37. Suloeh Yang Awai ........................... 126

ii

38. Wafeut Nabi..................................... 133
39. Shalawat Ya Rabbi Bil Mustafa ...... 136
40. Assalamualaika Zainal Anbiyaai ..... 139
41. Allahumma Shalli Ala Muhammad..146
42. Ya Rabbi Shalli Ala Muhammad ... 149
43. Shalawat AlalHadi Muhammad ..... 152
44. Shalawat afdhalas shalah ................. 154
45. Shalawat Nariyah............................. 158
46. Shalawat Dawaa Ul Qulub .............. 160
47. Hikayat Aneuk Jampoek .................. 161
48. Doaku selalu .................................... 165
49. Ungkapan hatiku dan harapanku
kepada semua ................................... 169

iii

Ranup Sigapu

Alhamdulillah loen pujoe Allah


Loen lakee beusah beujeut keu hamba
Dari hudep sampoe oeh matee
Bek neubi cre lon pujoe Rabbi

Bak Sidroe Allah Yang Poe Kuasa


Nyang peubahgia donya akhirat
Hana pat laen uloen peugah droe
Meulaenkan bak Poe Allah yang Kaya

Seulaweut saleum uloen peusampoe


Ateuh Nabi droe Pang Ulee donya
Yang that loen cinta Nabi Muhammad
Beusah keu ummat sabe loen Pinta

Loen lakee doa ka nibak Allah


Bak ma ngoen ayah doa loen harap
Ayah loen geuwo ka nibak Allah
Poema meutuwah manteng lam donya

iv

Loen lake sabe ka nibak Allah
Poema ngoen ayah neu ampoen dosa
Hana rayeuk loen kawoem meutuwah
Meunyo tan geupapah le Ayah Poema

Bak mandum guree uloen meuharap


Ureueng peutunyok jalan agama
Wahee e guree neudoa keuloen
Beuroeh lam himpoen sajan Ambiya
Loen lake doa sabe bak Allah
Guree meutuwah beu mubahgia
Wahee e kawoem rakan sinaroe
Uloen peusampoe na bacut haba
Saboeh peunawa haba tulisan
Bak uloen tuan yang tan ieleume
Pu yang meutuleh dalam tulesan
Cit nariet kalam para ulama
Meu antoek haba dalam meukalam
Didalam nazam meususoen haba

v

Peu yang meususoen di dalam nazam
Jeut keuhiasan peunawa hatee
Peu yang ta peugah didalam nazam
Keu Pang Ulee Alam Rasul Musthafa

Beu le seulaweut tanyoe keu Nabi


Beu Allah neubri jeut keu ummati
Seubab syafaat uroe kiamat
Bak Nabi Muhammad pat ta meulake

Wahee rakan loen keubandum sahbat


Beujeut ibadat lam tulisannyoe
Kadang na salah dalam loen tuleh
Maklum hai wareeh bak silap mata

Deungoen loen lake ubak ilahi


Hatee yang suci doa loen pinta
Allah yang kuasa maha pengampoen
Loen lake tuloeng tip uroe masa

vi

Allah beu neubri haba nyoe rahmat
Berkat syafaat Nabi Muhammad
Eh No keu abeh haba loen tuan
Keu bandum taulan yang na tem baca.

Koetaraja, 25 April 2013

Samunzir Bin Husein

vii

Dalil-dalil Tentang Anjuran Bershalawat

A. Firman Allah SWT 


  "

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat
Nya bershalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (QS.
Al-Ahzab: 56)
B. Hadist-Hadist Rasulullah SAW
1. Dari Ali bin Abu Thalib berkata bahwa
Rasulullah SAW Bersabda:viii

Orang bakhil ialah mereka yang apabila disebut
nama-Ku mereka tidak bershalawat. (Dikeluarkan
Imam at-Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadits
hasan shahih. Dan juga dikeluarkan Imam Nasai,
Ibnu Hibban dal al-Hakim).

2. Rasulullah SAW bersabda :

E
 T Kaum mana saja yang duduk dalam suatu
majelis dan melamakan duduknya dalam majelis itu,
kemudian mereka bubar dengan tidak menyebut
nama Allah dan tidak bershalawat kepada Nabi,
niscaya mereka menghadapi kekurangan dari Allah.
Jika Allah meng-hendaki, Allah akan mengadzab

ix

mereka dan jika Allah menghendaki, Allah akan
memberi ampunan kepada mereka. (HR Al-
Turmidz).
3. Rasulullah SAW bersabda :


 
Bershalawatlah kamu kepadaku, karena
shalawatmu itu menjadi zakat (penghening jiwa
pembersih dosa) untukmu. (HR. Ibn Murdaweh).

4. Dari Abu Bakar as-Shiddiq, Rasulullah SAW


Bersabda :


Artinya: Barangsiapa yang bershalawat kepada
ku, maka aku akan memberinya syafaat pada hari
kiamat. (Hadits riwayat Ibnu Syahiin dan Ibnu
Basykawal).

5. Rasulullah SAW bersabda:E 


x

Artinya: Manusia yang paling utama terhadap diriku
pada hari qiamat, ialah manusia yang paling banyak
bershalawat untukku. (HR. Al-Turmidz).
6. Rasulullah SAW bersabda:

E
T 
"
 
E

Artinya: Perbanyaklah shalawat kepadaku pada pada
hari Jum'at dan malam Jum'at. Barangsiapa yang
bershalawat kepadaku satu kali niscaya Allah
bershalawat kepadanya sepuluh kali." (HR. Al
Baihaqi)

xi

SALEUEM
Assalamu'alaikum
SaleumBeuSeujahtera
KeuRakanRakanBandum
NyangDiGampoengNgoenDiKuta

MudahMudahanBueSeulamatIman
BahagiaHudepDoenyaSampoeAkhirat

NgoenSeunangHateeKamoeMeulangkah
DoaSipatahBakKamoeYangNa
BacaSeulaweuetKeuRasulullah
LakeeBakAllahBeuJioehBala
BacaSeulaweuetKeuRasulullah
LakeeBakAllahBeuMubahgia

Assalamassalamassalamu'alaikum
Assalamassalamassalamu'alaikum


xii

 -------------------------------------------
?
9

* 
N
* N 
*

1


 * 


N c
* 

* 


N j
 *
c
2

* N

N N

v
*
 N *

v

 * N j *


* 
3


** **
c j j


 
4


j


 N

 

 


 
5?
 

c
(: )
Sesungguhnya Allah dan malaikat-
malaikat-Nya bershalawat untuk
Nabi. Hai orang-orang yang beriman,
bershalawat-lah kamu untuk Nabi
dan ucapkanlah salam penghormatan
kepadanya. (QS. Al-Ahzab: 56)

6

ShalawatNuruzzatiN

c N

c(x)


Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan
atas janjungan kami Nabi Muhammad
SAW, cahaya segala dzat rahasia
yang mengalir pada sekalian nama
dan sifat serta berikanlah pula salam
sejahtera, barakah atas keluarganya
dan para sahabatnya." )(x


ShalawatKubra

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu para utusan.N
 
8

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu para Nabi.

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu para shiddiqin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai penghulu orang-orang yang ruku'.
9

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai penghulu orang-orang yang duduk

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu orang-orang yang sujud.

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu orang-orang yang dzikir.

10

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai penghulu orang-orang yang mengagungkan.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai penghulu orang-orang yang nampak.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai
penghulu orang-orang yang disucikan Allah

11

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai
penghulu orang-orang yang bersaksi.


c

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai
penghulu orang-orang yang terdahulu.


cSejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai
penghulu orang-orang yang kemudian.


 

12

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghuluku ya Rasulallah. 

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghuluku Nabi Allah.
wahai Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
janjunganku wahai Penghuluku kekasih Allah
13

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang dihormati Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang diagungkan Allah


v

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang dimuliakan Allah
14

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang didhahirkan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang dipilih Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang dilukiskan Allah

15

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang berbakti kepada Allah

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai sebaik-baik makhluk

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penutup para utusan Allah

16

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Raja para NabiSejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Hujjah para Sufi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai manusia pilihan
17

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai manusia yang ditinggikanSejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai manusia yang dipilih
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang disucikan
18

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang Makkah N

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang Madinah

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang Arab

19

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai bangsa Qurays


vSejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai keturunan Hasyim
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai bangsa Abthahiyyah

20

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai bangsa Zamzam


j


Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai bangsa Tihammah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Nabi yang Ummi
21

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu anak AdamSejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Nabi Ahmad


Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Nabi Muhammad

22

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Nabi Thaha

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai Nabi Yasin
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang berselimut


v

23

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai orang yang memiliki telaga Kautsar


v

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai orang yang memberi syafaat di hari Mahsyar

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai orang yang memiliki mahkota

24

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai orang yang bermi'raj


c c
N
N
 
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai penghulu orang-orang yang
terdahulu dan kemudian


N


Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai penghulu orang yang baik-baik


N
N 
 
25

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai pemimpin dunia dan
akhirat,pemimpin jin dan manusia


N Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai yang memiliki dua sandal

N j


Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu
wahai janjunganku wahai utusan Allah,
wahai penutup para Nabi dan para Rasul

26 

N Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan
untukmu wahai janjunganku wahai Nabi
Allah hingga hari pembalasan dan segala
puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.


27

AshalatuAlanNabi

 
 v N
 c
N N

N

28

  v N 

N

j v N

c N


29

 N  
c

 
N
 
N


 v 

N

 N   
30

HasbiRabbi

c
v

 

c


v31N N
N
 c
32

YaSayyidiYaRasulallah


 N33


34

Ta'alawBinaNastalih

35

Yahshullana

NN c
N

N

36

N vN
 N
37

N


N

v

38

YaRabbiNawwirQalbanaj N c
j

c N
....
39

N N N N N
  
N
N N N N
   

AllahuZuljalali

-
 
40
 N
 N

  

41

IlahiTammiminNa'maAlaina
jNN

42

jc N


 
 
43

 
j 
N N j

N j

j j j

N j j


44


Nj 


PujoeKeuAllah
Shallallhu'AlanNabi
Shallallhu'AlarRasul
Shallallhu'AlalHabibi
NabiMuhammadAfdhalirRusul
ShallallhuRabbuna
'AlaNuril'Alamin
MuhammadinilMustafa
SayyidilMursalin
45

Wa'alaAlihi
WashahbihiAjmain
Wa'alaAlihi
WashahbihiAjmain

ShalliWashallimYaRabbi
'AlanNabiSayyidina
MuhammadiwWaalihi
WashahbihiAjmain

TaPujoeKeuPoetallah
ShalahKeuRasulullah
LamHateMeubektuwoLailahaillallah
LamHateBeunasabeeLailahaillallah

TaHudepNgoenCahyaNabi
TaMateNgoenJanjiAllah
LamHateBeunaSabeLailahaillallah
LamHateBeunaSabeLailahaillallah

46

Lailahaillallah
BeumeutuwahBeumeubahgia
PanyangUmuRaseukiMudah
AllahAllahBekSagaiLupa

TaHudepNgoenCahyaNabi
TaMateNgoenJanjiAllah
LamHateBeunaSabeLailahaillallah
LamHateBeunaSabeLailahaillallah

Lailahaillallah
KalimahTaibahBeukaiTaMate
UroeTutoengBateeSangBeukah
HancoeDarahLamJantoengHate

TaHudepNgoenCahyaNabi
TaMateNgoenJanjiAllah
LamHateBeunasabeeLailahaillallah
LamHateBeunasabeeLailahaillallah

47

Lailahaillallah
NabiyullahKaneuWafeuet
LeupahNabiGeuWoeBakAllah
TinggalAlquranDeungoenSeulaweuet

NasehatHidup

JanganSiasiakanUmurTerusBerlalu
TanpaMembuatBekalUntukMasaHadapan
IngatDisuatuWaktuKitaAkanBertemu
DisaatTanggungJawabanDiHadapanTuhan

TakAkanMasaItuJanganDiharapLagi
OrangAkanMembantuDariKananDanKiri
WalauAkanMenjeritTerasaPetangDanPagi
TakAdaOrangMembantuSelainAmalSendiri

48

WalaupunBanyakHartaYangEngkauMiliki
BahagiaDuniaAkhiratTakAkanEngkauDapati
HanyaIlmuDanAmalSertaHatiYangSuci
PangkalKebahagiaanDiSuatuMasaNanti

MuJizatNabiMuhammadMasaBanLaheeNabiMuhammad
NeujakPeutawafKabahMulia
AbdulMuthallebPeulingkaKabah
SiraNeubacaShallaAlaika49

NabiGeutanyoeAneukAbdullah
LaheediMekkahAminahBunda
DudoeNibakNyanTuhanYueHijrah
NanggroeMadinahSinanPusara

LeubehThatPangkatNabiGeutanyoe
DalamDoenyaNyoeHanaNgoenPeusa
DumNabiLaenNgoenMalaikat
AwaiMuhammadTamoengSyuruga

50

HaiNabiYangTakloekDoenya
HaiNabiYangSampoeMireuj
TanSoeLaenMiseuGata
RupaHansaTuhanPeujeuet

NabiSangCahyaBuleunTrang
RupawanCeudahThatRupa
SeunangHateeOehTaPandang
SenyumanNabiMuliaLeupahThatTampanYusufNanggroeKanaan
AneukYakobMasaSaboehUroe

51

HanaSyitSabanNgoenRasulullah
LeubehThatCeudahNabiGeutanyoe

GampoengSinggahan
MateMateeGeutanyoeMate
KoenHudepSabeeSinoeDiDoenya
NyoeGampoengDoenyaTeumpatSinggahan
AkhiratTaulanYangKekaiBaqa

52

HudepLamDoenyaDangDangthoeReuOh
TamseeTaPiyoehYubKayeeRaya
HanaJanTaTheeNyawoengKaputoeh
OehTinggaiTuboehHanaLeeGuna

MasaLamDoenyaLeupahThatTari
GincuBakBibiMirahLagoina
OehWateeKaMateHanaLeeTari
LageeBoehSuntiKaKeunongSira

MasaLamDoenyaLeupahThatLagak
MataMeucilakMiabBakMuka
OhTeeKaMateeHanaLeeLagak
KakeunoengTapakBakMangkaRondua

BeunaTaTeupueWaheeERakan
UroeMateeNyanCukoepBahgia
KeuUreungTaatPubuetAmalan
NibakMasaNyanHadapRabbana

53

LeupahThatSeudehHanEkTaBayang
MeunyoMateNyanSimanDurhaka
MaksietKeuTuhanUroeNgoenMalam
DumDikerjakanLarangRabbana

TuleuengMantoengKoengUratGoehPutoeh
BabahMantoengRoehPueYangTaBaca
PubuetIbadahBeusunggoehSunggoeh
BekRugoeTuboehHanaLeGuna

IbaratHudepLamPerantauan
TaMitaBeukaiUntukTagisa
KeuPangkaiTaWoeKeudehBakTuhan
DudoeMenyesaiHanaLeeGuna

KeupueMitaPengKaCulaCaloe
MalamNgoenUroeHimpoenHareuta
AmaiYangSalehHanaTaHiroe
OehMateTanyoeMeusoeKeuhBela
54

KeupueMitaPengKaCulaCaloe
MalamNgoenUroeHimpoenHareuta
AneukYangSalehHanaMeusidroe
OehMateeTanyoeSoeBacaDoa

MateMateGeutanyoeMate
AwaiNgoenAkheHanaMeuhingga
TawoeTawoeGeutanyoeTawoe
KeudehUNanggroeYangKeukaiBaqa

HudepLamDoenyaDangDangThoeReuoeh
TamseeTaPiyoehYubKayeeRaya
HanaJanTatheeNyawoengKaputoeh
OehTinggaiTuboehHanaLeeNaGuna

55

LaMa'budillallah
vOyaTuhanLoenDosaNeuAmpoen
KeuKamoeBandumSeubagoeHamba
BeuneupeuAmpoenDosaMakNgoenYah
YangThatHekSusahGeuAsoehHamba
BeuneuPeuampoenDosaDumGuree
YangBieIleumeeDiDalamDada
DakKoenNaGureeSunggoehSeupoetKlam
HudeepDumInsanDiDalamDosa

56

OyaTuhanLoenDroeneuhYangMa'bud
KamoeNeupeujeutSeubagoeHamba
BekBieroehKamoeKeuHambaSyaithan
YangHambaInsanLaloeNgoenDoenya

OyaTuhanLoenYaRabbul'ibad
NeubieBeukuatMeujagaMata
MeubekTeugantukWateeIbadah
BakPubuetTaatEeYaRabbana

AdakNaNeujoekTeungeutMeusiat
CukoepSekeujapKeuUbatMata
NeubieKeuKamoeRasaBeumangat
SabeeLamTaatSiUmueMasa

EeYaTuhanLoenTuhanDiKamoe
NibakBalaNyoeNeubieBeusaba
BalaDiDoenyaBalaAkherat
BanduaTempatLamSeujahtera

57

Jasa Poema
SubhanallahWalhamdulillah
AneukMeutuahBalahGunaMa2x
YoehMantoengHudepTaTuntuengHateeBoehHatee
MeunyoeHanaLeeHanaLeeTaKiremDoa
MeunyoeHanaLeeHanaLeeJakBakPusara

LeupahThatSusahWateeMakKandoeng
DariBuluenPhoenHinggaKeuluwa
BanLaheeSinyakNeuwaNgoenNeucom
NeuikatAyoenNeudoedaGata
PoemaMeupantoenPeuayoenGata
BeuphetNgoenKuletBeumangatAsoe
MeunanKeuhBagoeHaiAdoePoemaNeudoeda
GasehMeusampoeNeubiKeugata
OehSuumAsoeGataKaSaket
UbatNeupeujebDeungoenIeMata
KeuSaketMaketNeuhiroeHana

58

LeupahThatSayangPoemaGeutanyoe
MalamNgoenUroeTanyoeNeujaga
BakSaboehJamoekPoemaMeuLetLet
BakSineukPijetPoemaNeujaga
BakSineukPijetNeujagaGata

OehKaDewasaNamaKaHaroem
KeudehUGampoengBeunaTagisa
KeudehUGampoengMeubekTaLupa
KeuJasaPoemaWaheeRakanLoenAdoeLoen
HanEkTaBoehYumMeuhaiLagoina
HanEkTaBoehYumDengoenRupiah

KeumangBungoengPikWateeUjuenTreon
KeumangMeususoenIndahLagoina
KeumangMeususoenIndahLagoina
HanGunaTakliekTaLakeeAmpoenTaRanggoeng
LeupahPoemaTreonDalamPusara
PoemaGeuUsoengDalamKeureunda
59

DoaDiPoemaCukoepBeureukat
HudepSeulamatTroehAkheeMasa
HudepSeulamatBereukatTroehAkheeMasa
OhUroeDudoeGataGeutempat
OlehHadharatDalamSyuruga
GataGeuTempatDalamSyuruga

WaheeAdoeLoenYangThatLoenSayang
BeugetPeutimangJagaHateeMa
BeugetPeutimangJagaHateeMa
YoehMantoengHudepTaTuntuengHateBoehHate
MeunyoeHanaLeeHanaLeeTaKiremDoa
MeunyoeHanaLeeHanaLeeJakBakPusara

60

( SIFAT NABI
 )


N


j

N


c N

N v


N
61

N
 

N N


N


62 -- 

63

Terjemahan Sifat Nabi
Dalam Bahasa Aceh
NabiHantoemNeuMeulumpoe
MalamUroeSeulamaLama
MeuseuMeungeupNabiHantoem
NibakJameunSepanjangMasa

BinatangKleutHantoemJiplueng
JimeuteumeungNgoenSayyidina
LalatNyamoekHanJipiyoeh
AteuhTuboehYangMulia

DeuhNeukalenYangDilikoet
SaNgoenDikeuHanaBeda
BeukasanIekNibakNabi
TanSekaliLeumahNyata

HateNabiHantoemTeungeut
YangNaTeupetDuaMata
BayangPihTanDalamUroe
BeurangkasoeJeutPareksa
64

WateeNeudukLamKawanLee
ManyangBahoeDiMaulana
OehBanLaheeKalheuhKhitan
MeunanRagamMasaYoehNa

YangSiploehNyoeSifeutNabi
WaheeAkhiBeutabaca
TeupeuliharaApuiPancuri
YangLaenLagiMarabahaya

65


LAHEENYA
NABIMUHAMMADSAW


NabiMuhammadLaheediMekkah
AneukAbdullahAminahPoema
DidalamThoenFiilyakniThoenGajah
DalamSeujarahBanKheunUlama

66


BakBeungoehSeninTanggaiDuaBlah
OehUroeBeukahRabiulAwal
OehBanKalaheeNabiMuhammad
PatoengLamKa'bahHancoeBinasa

MasaBanLaheeNabiMuhammad
GeujakPeutawafKa'bahMulia
AbdulMuthallebPeulingkaKa'bah
SiraNeupeugahShallamu'Alaika

67


NabiMuhammadYaRasulullah
LaheeDiMekkahTanoehMulia
TeumaOehDudoeNabiNeuHijrah
NanggroeMadinahSinanPusara

DidalamThoenFillDalamSeujarah
TeuntraAbrahahJakReulehKa'bah
TeuntraAbrahahDiseurangKa'bah
DumRakyatMekkahMandumDitawan

68


Ka'bahSeulamatNgoenTuloengRabbi
TeumpatYangSuciAllahNeujaga
NgoenTuloengRabbiNeubrieBantuan
HanTroekTujuanKapheCeulaka

BuroengAbabilKaJiteureubang
BateeNurakaGajahDihantam
GajahDumMateKapheeMeuTimphan
KeunoengBakBadanHancoeBinasa

69


ApuiSembahanMandumAbehLeon
IblihNgoenSyaitanJimoeMeuOengOeng
SeubabKalaheeMuhammadNabi
KahekDitakiDumAneukAdam

SeunangThatHateeDumAsoeAlam
InsanDeungoenJenMandumBinatang
SeubabMuhammadMandumNeuSayang
JeutMandumRahmatManSigomAlam


70

SEULAWEUTASSHUBHUBADA
SubohlahNyataLahirnyaNabi
SepoetlahMalamSempurnaNabi
TinggilahRasulLeubehThatManyang
PeutunyoekJalanDilalahNabi

N N

71

c

v


N

GeudoengMuliaPangUleNikmat
PeutunyoekUmmatSyariatNabi
TinggilahBangsaLeubehMartabat
DumUreungArabJakKhadamNabi
j j


72

N N

TundoeklahKayeiTutoelahBatee
BeukahlahBuleunIsyaratNabi
JibrailDatangMalamIseura
TuhanHadharatYangSuroehNabi
N v
N

9
CapaiMuliaAllahNeuAmpoen
NibakAwaiPhoenKeUmmatNabi
NabiMuhammadPangUleeKamoe
MuliaKamoeIjabahNabi
73

YaAllahAteuhNabiMuhammad
NeuTamahRahmatSeureutaSalam
DiAteuhWareehBanBandumSahbat
SeuretaBandumUmmatIseulam

NeubieKeuKamoeImanBeutetap
DalamIbadatAllahYangKuasa
NeubieKeuKamoeBeurohLamTaat
NeubieSeulamatImanLamDada

NeubieBeumateeKamoeLamRahmat
MalamJum'atBuleunRamadhan
NeubieJeutRateb'OehWateSukreut
LamKubuBeujeutNeubieJawaban

DeungoenBeureukatNazamSeulaweuet
BeujrohItikeutLamDinulIslam
NeubieBeuLeupahKamoeBakTiti
BeusajanNabiJanjoenganAlam

74

NeubieKamoeJebIeKulamNabi
NeuBukaGunciPintoeSyuruga
SyurugaLapanNeubukaKunci
KeuUmmatNabiYangTemSembahyang

DalamSyurugaNaMoenHayati
BudiadariManoeDiDalam
KadihayakOekSampoeUGaki
BakDikasyukIeSyamSyumBanGendrang


KISAH ANEUK GLUEH

JinoLoenRawieHadistNabiUloenPeugah
BakSiHariUBlangNabiNeumeulangkah
NaSikeujapSinanTeutapPangUleeNabi
DeuhNeukaloenSaboehKawoemBiekYahudi

75

DiYahudiJiePeureugiMasoekHutan
NabiKaloenJieBoehTaroenPrehDisinan
AntaraTaroenDeungoenNabiHanaJieoh
Glueh Lam Huteun Keunan Jiplueng
LamTaroenRoeh
JimeulawanKeudehKeunoePihHanLheuhLee
SiraJimoeJieungaduDroeUbakNabi
YaHabibi,YaMaulana,YaMuhammad
GasehSayangLoenBinatangKaMeukumat
NeupeulheuhLoenHaiPangUleeSiatLoenWoe
SayangRayaAneukDuaBancehBaroe
SayangRayaAneukDuaMomLoenJakBrie
OehnoeUroeGohLomLoenwoePakriDeukGrah
MeunyoeUbahJanjiUloenHaiPangUlee
MiseuUmmatTanIbadatNgoenSeulaweuet
NeulakeLoenyaPangUleeBakYahudi
DroeneuhLakeeKaMeuteunteMeuhatJibri
76

YoehnyanNabiTeukaInseuhWeuhLamhatee
NeujakLajuBakYahudiNeupeurabLee
HaiYahudiBeutaturiLoenMuhammad
GluehLamTaroenPeulheuhRijangJiwoeSiat

DiYahudiSeukalianJiemupakat
GluehTapeulheuhTaciUjoeSiMuhammad
MeunyoeBeunarMuhammadNyoeRasulTuhan
OehTapeulheuhTeunteKeunoeLomJiriwang

SeuoetSidroeDalamKawanBukoenMeunan
DiloenSidroeBinatangNyoeBahLeMeunan
PadumNaHekSusahPayahTaLetBunoe
OhBanKaroehTajakPeulheuhPadumRugoe

GluehJipeulheuhNibakTaroenLeeYahudi
LajuJiwoeLakeIzinUbakNabi
GluehJipeulheuhRijangRijangLajuJiwoe
TroekBakAneukMeusoekMeusoekSareeJimoe

77

WaheeAneukTangkeHateeDuaSikarang
TabeudoehLajuJakMomSusuRijangRijang
DiMakKadangJadehMateeBakUroenyoe
MakMeujanjiDeungoenNabiSidehBunoe
BakMakJakJakDalamHutuenMitaRaseuki
HanaMakNgiengTaroenJitheunLeeYahudi
UntoengNaNabiNeutanggoengLoenBakYahudi
MeudehSikinNibakTakuePoemaJisie
BukoenSayangBungoengMancangKeunongUroe
HateeLukaLoenNgiengGataHaiAneukDroe
NyoeTroekRimuengDalamHuteunSoePeusiblah
MakKaMateeBakUroenyoeKeuhendakAllah
Soe Yang Bie Bue Deuk Deungoen Grah
AneukMeutuwah
GluehJimarietSeudehHateeIeMataBobah
SeuOetAneukHanaLoenMomMakMeutuwah
MakMeujanjiDeungoenNabiNeujakPeuglah
78

KeuMakananBekMakGundahKamoeLamGle
LeieCaloekPatMeureumpokMeuminumLee
NaieKubangHaiMaBadanBekNeupike
KamoeDuaAllahPeularaSinoeLamGlee

OhJideungoeMeunanAneukJimeukalam
MeusoekmeusoekDicoemAneukDuaSikarang
NeujakLajuWaheePoemaBeuseulamat
SaleumKamoeWaheePoemaKeuMuhammad

GluehJiriwangSigraLajuUbakNabi
TroekBakTaroenJimasoekDroeNibakTakue
GluehPihJimoeNgoenIeMataLajuIle
JimeungaduLajuSareeUbakNabi

YaHabibiYaMuhammadYaJanjongan
JanjiUloenDengoenGataHanLoenUbah
SabdaNabiBakYahudiNeumeukalam
GluehKaJiwoeKaloenKeudroeHaiYahudi

79

DumYahudiBandumSareeTeuhahBabah
BietMuhammadSebenarnyaRasulAllah
DiYahudiBandumSareeJimeupakat
NyoeSibeunarNaMukjizatBakMuhammad
GluehJipeulheuhLajuRijangLeeYahudi
LakeIzinUbakRasulMuhammadNabi
DiMeuUcapKalimatSyahdatLeeYahudi
DipeubeunarNabiMuhammadRasulIlahi
GluehJigrobGrobSeunangHateeGalakBukoenLee
LajuJiwoeBakAneukDroeLeugatleugat
AneukTaheJikaloenMaMantoengSehat
SiraJimoeJimarietDroeAneukMeutuwah
WahePoemaPakoenNeuwoeNgoenSeulamat
BunoeMeujanjiDeungoenNabiPueKalheuhGlah
SeuOtPoMaWaheeAneukEBoehHatee
Pue Yang Loen Meujanji Deungoen Nabi
KalheuhLoenPeuglah
80

DiYahudiYangDropLoenNyoeKaIseulam
MakJipeulheuhNgoenGeunasehNabiPilihan
OhJideungoeHabaBakMakAneukTeuceungang
NyoeSibeunarNabiMuhammadRasulTuhan

AneukBeudoehJijakCoemMaRijangRijang
JakMomSusuHateeRinduSyukurTuhan
OhnoeHabehRiwayatGluehWaheRakan
Leubeh That Pangkat Nabi Geutanyoe Rasul
Tuhan...

SHALAWATYAMAULANA

***Shallallahu'AlanNabi
Shallallahu'AlarRasul
Shallallahu'AlalHabibi
NabiMuhammadAfdhaliRusul

81

SayyidinaUmarUsmanAli
AbuBakarSahabatNabi
TuanFatimahBintiRasuli
YaRasulullahJanjoenganKami

*YaMaulanaYaHabibi
NeuprehKamoeBakUleeTiti
MeunyoeHanNeuprehYaHabibi
NeulambaiMantongDeungoenJaroeWie

LeupahGeunasehNabiMuhammad
GeujakCokUmmatDalamNuraka
NurakaTutoengHanaNeuingat
NabiMuhammadUmmatNeumita

NabiYangLaenMandumPeuLheuhDroe
NeukheunBakTanyoeNafsiNafsi
YangNaSayangNibakWateeNyan
JanjoenganAlamNeukheunUmmati

82

WaheeYaAllahOYaHadharat
NeulimpahRahmatAteuhSayyidina
KeukamoeNeubiHusnulKhatimah
AhliSa'adahYangMubahgia

NeubiKeukamoeMateeLamIman
AteuhIslamYangRidhaAllah
YoehMasahudepNeubiKoengIman
BekRoehMeunyimpangJalanAgama

DimasahudepKuatIbadah
HidayahLengkapNgoenTaufikAllah
BekNeubiKamoeSuulKhatimah
AhliSyakawahMateeCeulaka

DeungoenMukjizatNabiMuhammad
OhYaHadharatNeuKaboiDo'a
DeungoenBeureukatJanjoenganAlam
RasulPilihanNabiMustafa..

83

NAZAMMUKJIZATNABI
MUHAMMAD


---


LeubehThatPangkatNabiGeutanyoe
TanMeusidroeYangEekTapeusa
BuleunDilangetJitroenUBumoe
NabiGeutanyoeDipeumulia

LamSapaiBajeBuleunDitamoeng
HireunTeuceungoengDikaloenRupa
DiteubitSinanDilingkaKa'bah
RakyatBaroellahDikaloenRupa

84

TujoehShafTujoehDilingkaSabee
HireunSikafeeDikaloenRupa
DiteubitSinanDieEkULanget
BintangMeuBletBletPujoeRabbana

SidumNanMukjizatNabiMuhammad
SikafeLaknatHanDipeucaya
DipeugahMeunoeDipeugahMeudeh
SikafePalehAsoeNuraka


-- -

85

POEMADEUNGOENAYAH

PoemaDeungoenAyahTeulheeNgoenGuree
UruengNyanBanLheeMeubekTaDhoetDhoet
MeunyoeNaSalahMeuahTalakee
PeumiyuepUleeTaCoemBakTuoet
*****
PoemaMeungandoengLeupahThatSusah
LamReuOhReuAhTanggoengDeurita
SaketLamTuboehSampoeLamTuleung
OehKatroekBuleunMeutaroengNyawoeng
BakSaboehJamoekPoemaMeuletLet
BakSaboehPijetPoemaMeujaga
HanaPreeWateePoemaGeupapah
MulaiMirahSampoeDewasa
GunaDiAyahIngatRakanLoen
TanggoengNafakahLamRumoehTangga
GeujakHareukatDirumoehGeutroen
MeuUntoengUntoengBakGeujakMita
86

HujeunNgoenBadeeLamUroeTutoeng
LadoemMeutaroengNgoenBakatRaya
DemiBeuEkNaKeuBreuhSiAree
BahTuboehLapeeHanaGeukira

UreungPeuturiDonyaAkherat
GureeHaiSahbatYangThatMeujasa
UreungPeurabaHaleuNgoenHareum
HanEkTabileungJasaRayeukThat

UreungPeuhijaTanyoeAleehBa
UreungPeurunoeTanyoeMeubaca
YangPeubleutMataTanyoeMeuhitueng
YangPeudeuhBandumDoenyaAkhirat

BekTeumeureukaAneukMeutuwah
BeugetTaPapahSiUmueMasa
OehLheuhSeumbahyangJeutjeutTipWatee
SabeeMeulakeeBeuAmpoenDoesa

87

SIPLOEHTANDAKIAMAT
SiploehYangRayeukTandaKiamat
NabiMuhammadNaNeumeusabda
OehBanTroekWateeKarapKiamat
NeubieAlamatSiploehBoehTanda

TandaYangKeuphoenNabiHareutoe
RataJeutNanggroeKayemThatGeumpa
TandaKeuDuaMeunanCitBagoe
RataJeutSagoeDieEekIeRaya

YangKeuLheeTandaHaiWareehKawom
KeudeDumTutoengDusoenNgoenKuta
TandaYangKeupeutRakanSinaroe
JeutRataSagoeMuprangSaudara

TandaKeuLimoengNeukheunJanjoengan
GeutanyoeIslamGadoehWibawa
YangKeunamTandaWaheeEeSahbat
DileeGasinThatJinoeKaKaya
88

JinoeKaKayaHareutaLeeThat
RumoehMeuTingkatJabatanKana
TandaKeuTujoehHaiBungoengSiroen
KayaBarokoenJinoeKaPapa

TandaKeuLapanNeuKheunLeNabi
UreungEkHajiRameeLagoina
MeukaratkaratJakTunaiHaji
LadoemPengSuciLadoemPengRiba

TandaSikureungLeupahGetRagam
InoengNgoenAgamHanaLeeBeda
InoengSoekLeuweuAgamPanyangOek
SapueThatAnggoekTuhaNgoenMuda

TandaKeuSiploehNabiRiwayat
RakyatMeuLaratDusoenNgoenKuta
RakyatBanKamengIkatLamUroe
PemimpinNanggroeJuahBanSinga

89

SHALAWATSEJUTAKEBAIKAN N  


N 

Ya Tuhan yang senantiasa
melimpahkan karunia-Nya kepada
Manusia; Ya tuhan yang selalu terbuka
kekuasaan untuk memberi. Ya Allah,
tuhan pemilik gudang pemberian yang
90

mulia, limpahkanlah kesejahteraan atas
orang yang terbaik dengan akhlaknya.
Dan ampunilah aku wahai Dzat yang
Maha Tinggi lagi maha mulia dalam
kegelapan hidup ini (Jauhar
Mawhub:227)

SYAIRASSAYYIDAHMAD
ALBADAWIRA
KETIKAMENZIARAHIMAKAM
RASULULLAHSAW


Yaa Allah limpahkanlah Rahmat pada
Sayyidina Muhammad SAW. Wahai
91

Tuhanku limpahkanlah Rahmat dan
Kesejahteraan padanya...

j j
N

Ketika sampai di Rauzah, kemudian
aku duduk di hadapan makam Nabi
Saw. seraya berkata): Ketika orang-
orang bertanya pada kami: "Apa yang
kamu bawa pulang setelah menziarahi
makam Nabi Saw.?" Wahai Hamba
yang paling mulia dari semua umat
manusia, apa yang akan kita jawab.?92

c


Kemudian dia mendengar ada suara
dari dalam ruangan makam Nabi Saw.
berkata) Katakanlah: "Kami datang
kembali dengan membawa segala
kebaikan." Dan telah berhimpun dari
generasi yang lalu dan yang
sekarang...


v

Jika bukan karena Engkau wahai
perhiasan dunia (Rasulullah Saw.)

93

Maka niscaya tidak akan berbahagia
hidup dan keberadaanku...

j j
N
 

 
Dan tidaklah aku beribadah hanya
melalui shalatku, ruku'ku maupun
sujudku saja...

 

N

Wahai malam (kelahiran Rasulullah
Saw.) yang penuh dengan keridhaan

94

Ilahi, berulanglah lagi agar menjadi
menghijau tentram jiwaku ini..


 N


Telah datanglah semua kebaikan
dengan berkah Al-Musthafa yang
penuh kedermawanan...
N
 


Demi Allah, sampaikanlah pada
penebus jiwaku (Rasulullah Saw.) aku
akan bingung dan bersedih sekiranya
tidak mendapatkan syafaatmu...

95


 N


Daku hamba yang sangat mencintai
Engkau, sungguh hari dimana aku
dapat berjumpa denganmu adalah
hari rayaku..
Kami akhiri dengan shalawat pada
Nabi kami dan keluarganya yang
selalu ruku' dan bersujud...

96

TalaalBadruAlaina

-

-
c
 - 

 - 
j v
 -
N
- 
N N v j
-
97

N
 - 
v
 -

-

SeulaweutRukoenIman

YaAllahYaAllahAteuhSayyidinaMuhammad
NeutamahNeulimpahRahmatDanSalam
UAteuhBanBandumWareehDanSahbat
UAteuhBanBandumUmmatIseulam
98

HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
TuhankuEPoeLoenYangSahPoeAlam
YaAllahYaAllahAteuhSayyidinaMuhammad
NeutamahNeulimpahRahmatDanSalam
UAteuhBanBandumWareehDanSahbat
UAteuhBanBandumUmmatIseulam
HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KamoeNyoeKamoeNyoeBeuSahIslam
YaAllahYaAllahAteuhSayyidinaMuhammad
NeutamahNeulimpahRahmatDanSalam
99

UAteuhBanBandumWareehDanSahbat
UAteuhBanBandumUmmatIslam


HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KepadaKepadaAllahLoenIman
HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KeuRasulKeuRasulullahLoenIman
HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KeuMalaikatMalaikatAllahLoenIman.
HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KeuKitabKeuKitabAllahLoenIman
100
HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KeuUroeUroeKiamatLoenIman
HambaNeuHambaNeuAmpoenYaAllah
KeuUntoengBaikDanJahatLoenIman101
ShalawatBadriyah
102

c


c

 c

103

N

c


104

HijrahRasulullahUMadinah
YaRasulullahYaHabibullah
SayyidilMadinahQalbiNurani
NabiMuhammadGeunasehAllah
ImamMadinahYangThatTrangHatee

Umue40ThoenNabiDiMekkah
HanEkNeuteugahYangLarangRabbi
UreungLamMekkahYangKokohkokoh
BandumPihMusoehKeumeungPohNabi

SeubabNeuminahNabiDiMekkah
NanggroeMadinahBeurangkatNabi
SayyidinaHamzahBeurangkatSajan
SayyidinaUsmanAbuBakari

SayyidinaUmarIbnuKhatabi
BanPeutDroeSahabatSayyidinaAli
LaenNibakNyanYangAsoeRumoeh
YangIkoetSuroehJakSajanNabi
105

TujoehReutohDroeUreungJakSajan
SahabatYoehNyanYangMuhajirin
AntaraMekkahDenganMadinah
HanaThatJiohDuaBlasHari

OhSampoeNabiNanggroeMadinah
SinanNeupiyoehDiLuarWadi
MakananPihTanMinumanPihHan
UreungNanggroeNyanHanSidroeTuri

NaTujoehUroeNabiTroehKeunan
KaGeudeungeranKaDatangNabi
UreungMadinahTeubitMeuroenroen
GeujakMeuhimpoenGeujakTuengNabi

UreungYangTuhaTanyoengKhabaran
DimanaTuanDatangKemari
LoenKaloenElokAkhlakPeurangai
KeumalaNanggroePeuseubabLari

106

NabiNeujaweubLoenRasulullah
DiNanggroeMekkahKeunoePereugi
KawoemDiUloenDumUreungMekkah
HanEkLoenTeugahKawoemQuraisyi

OehBanGeudeungeNabiKheunMeunan
GeucomDiTanganGeupeuwoeNabi
UreungNyanBandumSangatMeuUntoeng
GeupeuwoeTangloengKeumalaNanggroe

OehNeutamoengNabiNanggroeMadinah
ManmandumMudahKaruniaRabbi
UreungMadinahBandumDiIkoet
YangHantemTuroetBiekMunafiki

UreungMadinahLeupahGurangsang
DijakPeungoenPrangNanggroeQibeuti
UmueSitahoenNabiDiSinan
NeujakKunjungPrangNanggroeQibeuti

107

NaUmueSithoenNabiDalamPrang
AgamaTeudoengKaWafeutNabiShalla'AlaikallahuYaAdnani


N
 
N
N

108

c

j

Nc N


N
9

9 9 
N

109

v N


ShalawatBisalamilMubin
N


?N


 
110
N 


N 
j

Shalawat Serta Salam Ku Persembahkan
Kepadamu Wahai Kekasih Ku
Sebagai Bukti Keteguhanku
Wahai Nabi Saw (kekasihku)

Engkaulah Sebenar-benarnya
Pemberi Peringatan Pada Masa Mu
Wahai Kekasihku Wahai Rasulullah Saw
Yang Bercahaya Wajahnya

111

Wahai Penunjuk Jalan Kebenaran
Tak Lekang Shalawat Tercurah Pada Mu
Wahai Pembawa Kebenaran
Laksana Hembusan Angin Yang Kencang.
SyairYangMembuatImamAhmad
Menangis


 
N
Jika Rabb-ku berkata padaku, apakah
engkau tidak malu bermaksiat pada-Ku ?
j N

N c j 
112

Engkau menutupi dosamu dari makhluk-Ku,


tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangi-Ku?N 
maka bagaimana aku akan menjawabnya ? Aduhai,
celakalah aku dan siapa yang mampu melindungiku ?

N 

N
Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-
angan dari waktu ke waktu


N
113

Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah

N c
kematian dan apa yang akan datang setelah aku di kafani


c
N 
seolah-olah aku akan hidup selamanya dan
kematian tidak akan menghampiriku


N
dan ketika sakratul maut yang sangat berat datang
menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?


N
N
114

aku melihat wajah-wajah manusia, tidakkah
ada diantara mereka yang akan menebusku?


N
N
aku akan ditanya tentang apa yang telah apa aku
persiapkan untuk dapat menyelamatkan ku (Di Hari
Pembalasan)
j

N N
maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya
setelah aku melupakan agamaku

N

aduhai sungguh celakalah aku, tidakkah aku
mendengar firman Allah yang menyeruku?

115


N N

tidakkah aku mendengar apa yang datang
kepadaku (dalam surat) Qaaf dan Yasin itu?
v


N

tidakkah aku mendengar tentang hari
kebangkitan, hari dikumpulkannya
(manusia), dan hari pembalasan?N N
tidakkah aku mendengar panggilan kematian
yang selalu menyeruku, memanggilku?

116


N

maka wahai Rabb-ku, akulah hambamu yang ingin
bertaubat, siapakah yang dapat melindungiku?
N 

melainkan Rabb yang maha pengampun lagi
maha luas karunianya, Dialah yang
memberikan hidayah kepadaku
N

N
N 
Aku datang kepada-Mu, maka rahmatilah
diriku dan beratkan timbangan (kebaikanku)
N

 
117


 N
Ringankanlah hisabku, karena engkaulah
yang terbaik dalam penghisapan

Marhaban
YaNabiSalamAlaika


N


N


118


 

119 
 N N

N

120

YaRasulullahSalamunAlaika


N 


N

121
c

122

N
 N N N 
123

 


9 N
N

N

124cNN N

N


j
125


j N
j N

Nj

SuloehYangAwai

BeudoehJakTaubat
YoehGohlomMatee
YoehGohlomTaCree
TatinggaiDoenya

YoehGohloemTasoek
PakaianPuteh
YoehGohloemTaEh
DalamKureunda
126

SuloehYangAwai
lajuTaEehLee
SuloehYangAkhe
BeudohMeujaga

OehBanTeuKeujoet
TeumaTaDuekLe
LajuTapikee
LimoengPeukara

YangPertamaPhoen
IngatKeuTuhan
DuaHaiTaulan
IngatKeuDausa

IngatKeuDausa
TamoeBeuKayem
TeumaTaKhemKhem
OehNeuBriBala

127

TeumaNyangKeulhee
IngatKeuMate
BandumTeuhSare
TatinggaiDoenya

DoenyaTaTinggai
SinoeLamNanggroe
GeutanyoeTawoe
UAsaiMula

AsaiBakTanoeh
MeuwoeBakTanoeh
TuhanPeuTeungoeh
BlangPadangMasya

TeumaNyangKeupeut
IngatKeuKubu
TaduekTeukuku
TaroeIeMata
128

TaduekTeuhSidroe
MeuNgoenTeuhPihTan
SidroeHaiTaulan
DalamKureunda

SeupoetPihThatThat
AratPihSangat
KaleumahTeumpat
DalamNuraka

JiTeukaAzeub
MeuBagoeBagoe
TaLakeeWoe
UDalamDoenya

OhTaLakeeWoe
TeukaRintangan
LeupahThatBimbang
DileLamDoenya

129

YoehDalamDoenya
HanaTheeKeuDroe
LajuTaPeutoe
HoHoYangSuka

TeulahJinoe
HanaFaedah
LoemMeutamah
GataGeuSiksa

TeulahJinoe
ApoehUlee
ThatPalehKee
YoehDalamDoenya

AdakLoenTupu
SidumnoeBalah
HanaKuminah
NibakMushalla

130

TeumaYangLimoeng
IngatAkherat
HanaTrepLambat
TaduekLamDoenya

TaduekLamDoenya
PrehJanThoeReuOeh
MiseuTapiyoeh
YupKayeeRaya

MeunanGeuTamsil
TaduekDisinoe
DangDangTawoe
UNaggroeBaqa

KhabarLoenNyoe
KoenPakriPakri
HadistNabi
PangUleeKita

131

MeuhanNeuPateeh
WahaiRakanLoen
DalamAlQuran
NeujakPareksa

MeunyoeHanaJeut
MaknaQuran
JakTaduekSajan
DengoenUlama

PatHanaJeut
BeuTatemTanyoeng
PatHanKeunoeng
BeuTaPareksa

132

WafeutNabi
SaketNabiSangBungoengKeumbee
HanaJanTatheeSiatKamala
SaketNgoenSiatSangBungoengLayee
SahbatHanNeuTheeSoePeugahHana

NabiNeukheunUloenNeukWafeut
KarapNgoenSukreutMalaikatBa
YoehBanGeudeungoeNabiRabWafeut
MandumMeureutreutTijoehIeMata

DiAbuBakarNeukheunLeeRijang
HateeKaleukangKamoeNyoeDumna
MeuseuHanaLeeYaRasulullah
KagadoehTuwahDumAsoeDonya
TeungoehNyanMandumBacaSeulaweut
NabiNeukWafeutMalaikatBa
NyawoengBakReukuengJanjonganNabi
LidahYangSuciNeuheiUmmati
133

LeupahThatSayangNabiKeuUmmat
MeunyoeTaIngatTaRoeIeMata
CukoepThatSayangNgoenCukoepGaseh
GeuBelaAbeehUmmatDiNabi

WateeNeutarekNyawoengDiNabi
NeuheiUmmatiNeuheiUmmati
MeunyoeLagenyoeSaketThatSukreut
UmmatLoenBeujeutBekNeubiRasa

DumMalaikatNeutroenUBumoe
NabiGeutanyoeNeupeumulia
NabiKaWafeutPangUleeAlam
RasulPilihanAteuhRuengDoenya

WareehDanSahbatTeuroeIeMata
IntanPermataGadoehLamDoenya
HanleePatNgaduHanleePatPeugah
YaRasulullahKaNeujakBungka

134

YoehGoehNeubaloetYaRasulullah
TamoengFatimahNeucoemBakDada
BeudoehAisyahNeucoemBakTalak
SafiahNibakKeunengBandua

TeumaHafeusahBakUboenUboen
MaimunahNeucoemGulunyuengDua
DiJuwairiyahNeucoemBakGaki
HindoenDiPipiAntaraMata

HasanNgoenHuseinBanduaCucoe
NeuSampoehMukaJaroeJanjongan
OehLheuhnyanBandumNeukaloenkaloen
BaroeNeupeuboehGapeuhDiMuka

YangPeuIleeIeSalmanFarisi
YangDuekBakGakiDiAbuBakar
OehbanSeuleusoePeuIjaGafan
YangBoehBeBewanAliMurtaza

135

NabiKaWafeutNeutinggaiDoenya
SempurnaAgamaPeutunyoekNabi
YangNaNeutinggaiKeuBandumUmmat
QuranSunnatiLeNabiMuhammad


ShalawatYaRabbi
BilMustafa
N
 
N


j

c136

c

N

j


N N

N


137


j 
N

j
 N138


N

 c j

N c
 
N


Assalamu'alaika
c N

c

c

139

cc

 

 

 

140c
 

141

142Ncc

143

9

N


j N
v
 

144N


  N

N N
 
145ShalawatNabiN


146


 

v N


N 
 N


147

148

YaRabbiShalli
AlaMuhammad

j


j

149

N 150v151

N NShalawat
'AlalHadiMuhammad


N N

N152

v N jv
153

ShalawatAfdhalalShalahN N


N

Artinya: Wahai Allah, limpahkanlah
rahmat yang paling utama kepada makhluk-
Mu yang paling bahagia, yang menjadi
cahaya petunjuk, penghulu dan pemimpin
kami, Nabi Muhammad dan Keluarga Nabi
Muhammad sebanyak apa-apa yang Engkau

154

ketahui dan sebanyak tinta-tinta kalimat-
Mu, setiap kali orang-orang yang ingat itu
berzikir kepada-Mu, dan setiap kali orang
yang lalai itu, lalai dari mengingat-Mu.v N

N
155

Artinya: Wahai Allah, limpahkanlah
rahmat yang paling utama kepada makhluk-
Mu yang paling bahagia, yang menjadi
penerang (laksana Matahari di waktu
Dhuha), penghulu dan pemimpin kami, Nabi
Muhammad dan Keluarga Nabi Muhammad
sebanyak apa-apa yang Engkau ketahui dan
sebanyak tinta-tinta kalimat-Mu, setiap kali
orang-orang yang ingat itu berzikir kepada-
Mu, dan setiap kali orang yang lalai itu,
lalai dari mengingat-Mu.N


156

Artinya: Wahai Allah, limpahkanlah
rahmat yang paling utama kepada makhluk-
Mu yang paling bahagia, yang menjadi
penerang (laksana Bulan purnama di waktu
malam,(penghulu dan pemimpin kami, Nabi
Muhammad dan Keluarga Nabi Muhammad
sebanyak apa-apa yang Engkau ketahui dan
sebanyak tinta-tinta kalimat-Mu, setiap kali
orang-orang yang ingat itu berzikir kepada
Mu, dan setiap kali orang yang lalai itu,
lalai dari mengingat-Mu.

157

ShalawatNariyah

j
jc N N


j j N

N

158(: )

Artinya: Limpahkanlah shalawat dan


salam yang sempurna kepada junjungan
kami Nabi Muhammad SAW, yang semoga
dengannya terlepas semua bukhul, terlepas
bencana dan kesulitan, terpenuhi setiap
kebutuhan, tercapai semua keinginan dan
kesudahan yang baik serta tercurah rahmat
demi keagungan maqam yang mulia (di sisi-
Mu) dan keluarga serta sahabatnya dalam
setiap kedipan mata dan tarikan nafas
sebanyak pengetahuan yang engkau miliki.
(Jauhar Mawhub :177).

159

ShalawatDawaUlQulubc

c c

c

c cc
Ya Allah, limpahkan kesejahteraan atas
junjungan kami, yakni (Nabi Muhammad
SAW) pengobat dan penyembuh hati,
penyehat dan penyembuh badan, pemberi
cahaya mata/meneranginya, menguatkan
tubuh dan mengenyangkannya. Juga atas

160

sekalian keluarga dan sahabatnya dan
semoga dilimpahkan keselamatan pula
baginya.

HikayatAneukJampoek
DeungoLoenKisahKhabaranJameun
MasaKeurajeunSayyidilAnbiya
MasaKeurajeunNabiSulaiman
YangMatHukoemanManSigoemDoenya

NibakSiuroeNabiJakMeuen
KaDeungoenAngenKeulilengDoenya.
SulaimanNeuheuySigalaCiceem
ToehSiriKateemLoenBoehKeuRaja

SeuotPoJampoekHaiTeungkuAmpoen
NyoepatSigamLoenNeuboehKeuraja
SeubabSigamLoenRupaThatCeudah
LagiNgoenHebatNgenBuleeMata

161

MataJihBulatBabahMeukuweit
CukoepMeusaheetSigamKeuraja
TeumaJieSeuoutBeurujukBalee
HanKuteemDikeeJampoekKeuRaja

HanaMeusoeSoeKaTajakLakee
GoloemMeuteunteeTajakPeutaba
HanaMeusoeSoeTaboehKeuRaja
LheuhNyanJiSeuoutToekToekBeuragoe

SeudangkanDiloenKeupiahBeusoe
HantomSiuroeLakeeKeuRaja.
CiceemKakirouhNyangNaDiSinan
NabiSulaimanTeukheemLagoyna

PoeJampokYoehNyanKamaleeMuka
KaleupahHabaNarietJipeugah
TeumaJiseuoutBuroungKeutoktok
MeuHanjeutJampoukBahLoengKeuRaja

162

SeuababDiUlonNaMeupiyasan
LongPeehGeundrangOhMalamJula
LajuJiseuoutSiCiceemEnggang
LeupahThatGarangMeunyoeJihKeuRaja

AmponTuankuSaidilAmbiya
GalakLoenRayaGobnyanKeuRaja
SaweubDigobnyanLeuthatPiyasan
GeupeehNgoenGeundrangOhMalamJula

NgonCiceemGotgotGeumeuEnGeudrang
LeupahThatGarangKaruNgoenSubra
TeumaJidameeUlehKeudidi
SiRajawaliTabouhKeuRaja

CiceemDamaPeudanaMeuntri
BeurujukCampliKeupalaTeuntra
DileukBanggunaTaboehKeuMeuntri
KeupalaNegeriPoeCiceemSiwah

163

KleungPuteehUleeKeupalaPeulisi
SiMirahPatiJeutKeuWedana
KeuPeuneuranganPoCiceemTiong
NyangMatHukoemPoCiceemPala

ToktokBeuragoeKeuGeuchiekGampong
CiceemKeucuboungKeuUreungRonda
DicicemBrukbrukJeutKeumaBidan
SeubabDigobnyanGeukuwakuwa

DumCiceemLaenMandumJeutRakyat
OehNoKatamatkatamatDileeCalitra
HikayatJampoekjampoekLakeKeuRaja

164

DoaKamiSelalu

?

NeupeujeutKamoePembelaNabi
NeupeujeutKamoePecintaNabi
NeupeujeutKamoePengikoetNabi
NeupeusahKamoeKeuUmmatNabi

NeupeujeutKamoePenyejukHatee
NeupeujeutKamoeHateeYangSuci
NeupeujeutCintaKedroneuhRabbi
NeupeujeutLidahYangPujoeRabbi

NeupeujeutLidahYangSeulaweuetKeuNabi
NeupeujeutTuboehYangPubutSuroeh
NeupeujiohTuboehYangLarangRabbi
NeupeumateLamTaatRabbi

165

NeupeujeutKamoeBekTakoetMatee
DalamMemujiEngkauYaRabbi
NeupeujeutKamoeBekTakoetMate
DalamMeupeubuetAjaranNabi

BeureukatSeulaweutZikirKeuNabi
LakeeBakRabbiBeumeubahgia
BeuPanyangUmueRaseukiMudah
HusnulKhatimahDiAkheeMasa

DeungoenBeureukatKalimahZikir
YangMeuUkeeDiPintoeArasy
NeubiBeuTetapImanLamHatee
Sampoe'AnMateeImanSeureuta

166

v j

N c v

Nv
 
j

 j

167N j

 N
N


c

168

,
 ,


UNGKAPAN HATIKU
DAN HARAPANKU PADAMU SEMUA
Diriku sekeping daging yang hina yang
lemah yang penuh dengan dosa yang tiada
ilmu apa-apa yang kumiliki setiap saat
selalu megharap dan meminta pengampunan
dari Allah setiap dosa dan salah dalam hidup
ini. Diriku terlahir dalam dunia ini hanya
kubawa tangisan dan kefakiran yang tiada
kubawa apa-apa. Diriku Dipersinggah oleh
Allah dalam alam fana ini hanya sementara
dan diriku akan berhadapan dengan
kematian, dikafani, dikuburkan menjalani
tekanan, pertanyaan di alam kubur dengan
bermacam pertanyaan dari malaikat-
malaikat atas segala perbuatan yang telah

169

kulakukan dalam alam dunia ini. kehinaan
yang kualami dalam dunia ini berupa
hasutan, fitnahan, tuduhan, cacian tidak
sebanding dengan pertanggungjawabanku
nanti di hadapan Allah yang maha dasyat.
Wahai dunia dan isinya kuucapkan
terimakasih banyak padamu dengan sebab
engkau menghinaku, mencaciku,
menghasutku menuduhku dan fitnahanmu
kepadaku. Semoga diriku selalu
memperbaiki diriku menjadi lebih baik dan
menjadi orang benar karena aku singgah
dalam dunia ini hanya sementara.
semata-mata ingin menjadi orang benar dan
mengikuti kebenaran. Kuakui diriku selalu
bersalah dan berdosa namun ku selalu
berharap, memohon, mengadu pada Allah,
pada Nabiku Muhammad Rasulullah SAW
selalu menyayangiku, membimbingku,
mengampuniku, menjagaku lahir batin dunia
akhirat.
Wahai Allah... Ampunilah segala dosaku
hamba yang penuh dosa dan salah ini.
Wahai Rasulullah... Berikanlah selalu
Syafaatmu kepadaku dan menjadi
pengikutMu di dunia sampai diriku mati.
170

Wahai Guru-guruku, Ulama-ulama...
Bimbinglah aku untuk mencari Ridha Allah
dan Syafaat Nabi Muhammad SAW do'akan
aku setiap diriku melangkah dan maafkan
aku bila ada tingkah dan salah pada mu yang
menyakiti hatimu.
Wahai ayah ibuku... iringi do'amu selalu
untuk anakmu ini dalam mencari Ridha Ilahi
Rabbi. Wahai sahabatku... dampingi aku
dalam berbuat baik untuk amalan akhirat
kita nanti.
Wahai jama'ah zikir do'akan aku
supaya aku selalu bersamamu dan dirimu
selalu bersamaku dalam mengagungkan
kebesaran Allah di dunia sampai di hari
akhirat mempertemukan kita semua di
bawah payung Junjungan kita Rasulullah
Nabi Muhammad SAW.
Wahai hamba-hamba Allah, jamaah zikir
yang bersamaku, engkau orang-orang yang
kucintai dan kusayangi... do'akan aku yang
singgah sementara dalam dunia yang fana
ini sambil menunggu kematian datang
mencabut nyawaku menjadi penyejuk jiwa,
penyejuk hati membawa kedamaian bagi
diriku, keluargaku, dan untukmu semua dan
171

sah menjadi hamba Allah dan ummat
Rasulullah akhir zaman. Karena dengan
do'amu semua, Allah akan menurunkan
berkah dan rahmat kepadaku di dunia, di
alam kuburku dan di padang mahsyar hari
kiamat kelak.
Amiin ya Rabbal 'Alamin...

Wassalam,
Banda Aceh 26 Januari 2013
14 Rabi'ul Awal 1434 H

Samunzir Bin Husein

172