You are on page 1of 4

SEMINARI

Univers 2.0 PROFESSORAT A LUNIVERS 2.0


Quina part de la vida digital (i analgica) Quines normes i pautes negociem


Lunivers 2.0 arriba a tot i a tothom i qui es dedica a la docncia no pot quedar-ne al marge.
oportunitats i limitacions deriven de la presncia/ no presncia de leducaci tamb en all
adolescent cal recuperar al centre? amb lalumnat per implementar
tecnolgic i digital, que sha convertit en una faceta inherent de la vida i la identitat dels i les joves. Quines tensions ens trobem? les conclusions a qu arribem
Quan sha dintervenir? en base a les anteriors preguntes?
Pas previ: qu volem fer amb Per a qu i per a qui 
(VSRWIHUFODVVHVHQVHUHVROGUHHOVFRQLFWHVUHODFLRQDOV Les podem construir conjuntament
els i les adolescents? que remouen ladolescncia? Fem un qestionari online per elegir i votar les normes que creiem oportunes
Per a qu ho fem servir? Avui mentre parlvem del cicle de laigua, la meitat no escoltaven perqu ahir es van difondre uns memes de la
Maria i tothom nanava ple
Per reproduir continguts? Per donar-nos a conixer? Per innovar o ensenyar les nostres idees Posem lmits als apartats innegociables
Cal adaptar-se a la realitat de cada grup innovadores? Per cooperar amb altres escoles? Per retornar la informaci? Dediquem les tutories del maig a xerrar sobre el tema
A lESO volen fomentar el treball participatiu i lautogesti. Objectiu: Potenciar lautonomia i el treball
Quins professionals de fora del centre o daltres centres poden
cooperatiu. 3HUUHODWDUHOYLDWJHGHQDOGHFXUVFDGDJUXSVHQFDUUHJDUGHIHUXQSRVWDZRUG3UHVVDWUDYV A qui volem arribar? ajudar-nos a abordar les problemtiques que apareixen? Posem data per revisar aquestes normes i pautes
de les fotos que durant tot el curs ha penjat a Instagram amb el hashtag #InstiInTheWorld.
Als alumnes? s un mitja de comunicaci intern? s un mitja de producci dinformaci portes enfora? Cada cop que anem a informtica alguns nois entren a pgines porno, em sembla que alg els hauria
A la UEC volen un contacte diferent del que tenien amb els nanos. Objectiu: Generar vincle. Missatge al &DGDQDOGHFXUVOHVUHYLVHP
Per a la comunitat? Per al mn? dexplicar que les relacions afectivosexuals no sn noms el que veuen en aquestes webs
grup de WA 5HFRUGHXTXHGHPKHPTXHGDWDOHVKSHUPDU[DUGH[FXUVL'HVFDQVHX.
A lFP els volen preparar per a les prctiques i el mn laboral. Objectiu: Preparar futurs candidats a una Quines energies i sinrgies es necessiten? Quin s el grau dintervencionisme o control que el centre o Avaluem els efectes
oferta de feina. $YXLSHUSDUHOOHVUHYLVDUHPHOQRVWUHSHUODOHV[DU[HVVRFLDOVSHUDQDOLW]DUTXLQHV
Una comissi de seguiment, constituda per
oportunitats o riscos tindria si alg que ens vol contractar el veis. Voldria fer un videoblog amb lalumnat, per no disposo de gaire temps i no tenim cmera. Com mho faig? la tutoria pot i vol assumir? Quines sn les lnies vermelles? alguns alumnes amb un docent responsable,
El protocol del centre preveu tolerncia 0 a situacions dassetjament entre lalumnat registren les incidncies cada any i savaluen els
Cal adaptar-se a la realitat de cada persona (els/les adolescents Quines plataformes o aplicacions podem o sabem utilitzar? canvis
no sn homogenis: diferncies de gnere, de classe, daccs, culturals, dusos... )
9XOOWUHEDOODUDPEHOVPELOVGHODOXPQDWSHUODZLGHOFHQWUHHVSHQMD
Objectiu: Utilitzar la creaci de continguts 2.0 com a espai digualtat. Potenciar linters de les dones per
la tecnologia. Durant aquest trimestre a tecnologia crearem andrmines que ens ajudin a resoldre 
problemtiques socials. Quines limitacions normatives ens podem trobar i com les resolem?
La comissi tcnica de lIES aquest any ha actualitzat les NOFC hem de desenvolupar per ser
docents dadolescents digitals? I amb les famlies?
Quins sn els lmits de la meva disponibilitat
com a docent? Com em sento cmode? Quins recursos necessitem? Quines apps hi ha disponibles? /HVDQWHULRUVUHH[LRQVHQVVHUYHL[HQWDPESHUPRGXODUOD
On podem descobrir-ne de noves? UHODFLGHOFHQWUHDPEOHVIDPOLHVLSHUSUHYHQLUDOJXQVFRQLFWHV
Parlem de lunivers 2.0 noms quan Quines sn les apps ms utilitzades pels adolescents? Quina funcionalitat tenen? Com podem ampliar-ne Fer-los partcips de la vida del centre, tamb en lmbit 2.0, i
els usos? Ens serveixen?
apareixen els conflictes? Per a qu estic disponible? Noms per temes prctics? Per temes de classe?
3HOVGHXUHV"3HOVFRQLFWHVSHUVRQDOV"
delimitar i consensuar algunes normes que facilitin la convivncia.
Quins coneixements i habilitats cal desenvolupar? )DFLOLWDUDOJXQHVLQVWUXFFLRQVSHUPRGHUDUHOVJUXSVGH:$DTXHVHFHQWULQHQOHVTHVWLRQVYLQFXODGHV
Profe, el tema 11 entra a lexamen de dem? Profe, estic de mal rotllo, els meus pares sestan separant... amb lescola i que no derivin a aspectes personals
El professorat sap manejar el Moodle? i Instagram? I penjar un vdeo al Youtube?
Tria la frase que tagradi ms: NO EM CRIDIS o TRACTAM B De quina manera? Sc un amic o amiga ms? De quina manera escric el text?
s millor parlar en positiu. Educar s abans que resoldre o castigar, tamb en lunivers 2.0 Quines capacitats tenim dins lequip? Com podem capacitar-nos?
Quines plataformes de comunicaci podem utilitzar?
2EMHFWLX(GXFDUHQYDORUVDEDQVRLQGHSHQGHQWPHQWGHOVFRQLFWHV (QTXLQWHPSV"&RPKRSODQLTXHPHQODJHQGDHVFRODU"
Sha de parlar primer de convivncia, tamb a la xarxa, abans de tractar el ciberbullying. Sha de parlar de Profe, no mhas contestat el missatge que et vaig enviar ahir a la nit al Twitter
sexualitat abans de parlar de sexting o grooming. En Joan, el professor de naturals, el dimecres vinent de 2 a 3 far una sessi a lequip per explicar-nos com ha
creat un drive perqu lalumnat cre cooperativament els apunts de lassignatura
Quan?1RPVQVDOHVK"&DSVGHVHWPDQD"4XDQWWULJDUDUHVSRQGUH"
No descartem les estratgies que sn bones RILQH Profe, aquest cap de setmana tinc molt bajon, podem parlar? // sclar, en parlem dilluns en persona Com compartim les experincies i aprenentatges?
per aplicar-les online
La cap destudis ha participat al seminari univers 2.0 de Granollers per aportar lexperincia del centre i
Objectiu: Fer tutoria. A la meva classe ens funciona la tutoria grupal i presencial, no volem Quines sn les instruccions? Consensuem unes normes? Quines represlies aprendre dels altres
fer-la per skype o Al pati hi ha unes normes, al grup de WA, tamb. pot haver-hi si sincompleixen?
Al grup de WA de catal: No envieu qestions personals, missatges brossa o altres que no sigui pertinents a
1RSDUOHPGHWHQVLRQVQRYHVVLQUHGLQLGHV1RKLKDFDSH[SUHVVL lassignatura al grup sencer
dels adolescents que estigui a la xarxa i que no hi sigui RILQH
Crear la seva identitat, diferenciar-se, enamorar-se, enfadar-se, descobrir. Amb quina identitat? Tinc un usuari professional o faig servir el personal?
El meu compte s @profedhistoria

Els educadors hem de ser al pla 2.0? Amb quin dispositiu? El meu telfon personal? Un telfon del centre?
Amb quina lgica? Quins canvis shan de donar tamb
en lunivers per adaptar-nos als canvis
Lexperincia dels educadors/ores dels centres educatius que del mn ?
sn en el context 2.0 -especialment als grups de Whatsapp o Facebook- s
que no hi ha ms problemes
Com ha de canviar lescola per adaptar-se a un mn digital?
La identitat adolescent s, en bona mesura, digital VVXFLHQWGHL[DUHQWUDUODWHFQRORJLDDOHVDXOHVRKHPGHSHQVDUHQDOWUHVFDQYLVPVHVWUXFWXUDOV"

'LVVHQ\JUFLaia Llistuella Illustracions: Freepik


No parlem deina metodolgica sin despai de relaci
Qu podem afegir/treure/canviar en les pedagogies,
Ser-hi facilita una intervenci educativa, afegir una altra mirada les metodologies de treball, les aules, el material o les relacions
ms enll del problema. s possible fer acompanyament i prevenci per fer una escola ms actual i que sajusti a les noves
En la dimensi digital s indissoluble el que saprn a la vida realitats adolescents?
del que saprn a lescola Qu prioritzem?

per a ms informaci:
sobrepantalles.net/univers20
@sobrepantalles
SEMINARI
Univers 2.0
PRIVACITAT A LPOCA DEL BIG DATA
basada en ponncia Liliana Arroyo, dins Seminari Univers 2.0

i centres educatius a data del 14 de novembre del 2016

s el nom que reben els conjunts de dades,


els procediments i les aplicacions
informtiques, que, pel seu volum, PRIVACITAT
la seva naturalesa diversa i la velocitat
a qu han de ser processades,
BIG DATA s el control selectiu de laccs a un mateix o al
grup al qual es pertany.
A ms, s un dret universal reconegut per larticle
ultrapassen la capacitat 12 de la Declaraci Universal dels Drets Humans.
dels sistemes informtics habituals.

Les persones com a generadors dinformaci que es va recollint. s positiu o negatiu?


citat
La privacitat s un dret:
5 falsos mites sobre la priva
Sempre hi ha alg recollint dades nostres er
gar, no tinc res a tm
1 Si no tinc res a ama
igua l si sap que alg altre lest observant.
Ning actu a
at
? privacitat i seguret
Qui recull aquestes dades i per qu 2 Hem de triar entre r a cap dels dos.
les, no hem de renuncia
Sn dos drets compatib
qesti individual
3 La privacitat s una daltres persones.
La identitat es construeix en la relaci amb
Revelar les nostres dades t costos es de nos altres, ens estalvia
temps i diners
spiguen ms cos
4 Que les empreses nece ssite s.
ret millor all que no
Sabran com i quan vend
privacitat
Si no hi estem dacord, posem mecanismes per evitar-ho 5 Assistim a la fi de la i ms recursos per prot
egir-se.
hi ha ms conscincia a tret distintiu.
Al contrari, cada vegada del resp ecte a la intimitat com
s fan band era
Moltes emprese

Els centres educatius com a entitats que fan una recollida massiva de dades
Quina informaci es recull? Quina
no?
volum Quantitat de dades
Com es recull? Com sanalitza?
DEL BIG DATA

5V
velocitat Rapidesa de recollida i processament
Com es fa servir?
Per a qu es fa servir?
varietat Quantitat de les fonts i de formats

em de lalumnat?
en qu es presenten
Com ens afecta el que sab veracitat Si les dades sn correctes i precises
per al que vull mesurar
Com protegim aquesta informaci? valor Objectiu pel qual es recullen les dades

Molt volum, molta o poca velocitat, alta varietat i veracitat dubtosa fan que lanlisi sigui ms complex i
per tant ms difcil defectuar: POC VALOR. La conclusi passa per recollir noms la informaci
Molta informaci sensible sobre els alumnes queda registrada til i tica.

Adolescents, com treballem? Qu fan pblic i qu no?


EUFRIA
daqu a dues hores
ho publicaria igual?
Leducaci tamb passa per una alfabetitzaci digital imprescindible. Agilitat no s competncia.

Els adolescents tenen dret a: Pautes per a docents:

Experimentar en un espai segur ormaci shan de pre


Abans de compartir informaci preguntar: VERGONYA
la meva iaia savergonyiria
de veure aix?
Construir la seva identitat en els seus drets
Ensenyem com es construeixen
'LVVHQ\JUFLaia Llistuella Illustracions: Freepik

No tenir antecedents Pensar que les seves expressions no sempre concorden


que el que facin avui no es tingui en compte en un futur amb les nostres preocupacions
BAD GUY
Equivocar-se i canviar No prohibim ni utilitzem la por com a mecanisme educatiu Alg amb males intencions
pot utilitzar aquesta informaci?
Explorar la prpia identitat Parlar de lARA i lAQU. No parlar de possibles
sense que hi hagi ning observant repercussions en el futur (no trobars feina, ning et far una assegurana de vida,...)

per a ms informaci:
sobrepantalles.net/univers20
@sobrepantalles
SEMINARI
LA RELACI EDUCATIVA A SECUNDRIA
Univers 2.0 TAMB EN DIGITAL
Basada en les ponncies de Jaume Funes, dins el seminari Univers 2.0 i centres educatius.
Durant els mesos d'octubre i novembre de 2016

ser adolescent tamb a la xarxa, la qual cosa vol dir que qualsevol preocupaci educativa
tindr la dimensi digital, virtual i a la xarxa. La identitat s en part digital. Ser en un grup vol dir estar connectat.
Tot el seu mn t una dimensi en lnia. El mateix passa amb com sensenya i com saprn, com seduca.

?
Resumidament: bona part dels adults hem daprendre a ser educadors virtuals dadolescents digitals.

L'adolescent segueix sent El mn adolescent i les seves


el subjecte educatiu fragilitats digitals 1 2

Un adolescent que ara s: Si es vol educar, si es vol acompanyar, considerant com sn,
com es construeixen en aquest mn, conv tenir en compte:
Digital i virtual pensa, accedeix a la informaci,
HVGHQHL[VDUPDLDFWXDDPEGDOWUHVGLPHQVLRQV
La dinmica identitat, relaci, privacitat x y
Necessita sentir que est en lnia Com sc per als altres,
connectat a diverses realitats, que s adolescent en la mesura que est on-line
Com sc per als amics,

Formant part de diferents grups (adolescents), Com sento que sc,


Dues actuacions
ERQDSDUWGHOVTXDOVYLUWXDOVvida grupal, vida en xarxa &RPHPFRQVWUXHL[RWDPEGLJLWDOPHQW

&RPFRQVWUXHL[RHOVDOWUHVDPEHOVTXDOVFRPSDUWHL[R
A &RQMXJDUHOVYHUEVGHVHPSUHGXQDDOWUDPDQHUD B 3URSRVWHVGLJLWDOVHQFODXDGROHVFHQW
No es pot oblidar la diversistat
&RPHPFRQVWUXHL[HQDPEHOTXHGLIRQHQVREUHPL

s digital,
FRQL[HU
Si la vida pot ser analgic
La dinmica digital de voler ser nic, ser com els altres,
i la desigualtat  GHVFREULUOHVLQXQFLHVYROHULQXLU
tg e no
laprenen ta
Els nous components de les seves vides en risc
grup s
/DXQLYHUVDOLWDWGLJLWDOVFWFLDGDYDQWOHVGHVLJXDOWDWV
DWUHWHVSHOULVFSRFGLVVXDGLEOHVDPEDODUPHV
(OVFRQGRQVGLJLtals (aprendre protecci)
recuperar la vida dinamitzar Si les pantalles estan fora
socials dels adolescents
XQFLD
FRQVWUXLUODUHODFLGLQ
El aprenentatge de la gesti dels riscos i formen part del seu mn
1RHVSRWGHL[DUGHEDQGDODGLIHUQFLDHQOHVIRUPHVL KDQGHVHUWDPEDGLQV
en clau digital
Laprenentatge de leVH[SHULQFLHV'HVFREULUHOVHIHFWHVWDPSRFDTX
 VSHQVDUHQOHVFRQVHTQFLHV
SRVVLELOLWDWVGDFFHGLUKLHOVXVRVOHVIXQFLRQDOLWDWVYLWDOVGLIHUHQWV
'HVFREULUDSSVTXHVHUYHL[HQSHUVDEHUSURYDUDSUHQGUH
La digitalitat aporta components a la diferenciaci adolescent. /DFRQVFLQFLDGHOHVGLPHQVLRQVGHVFRQHJXGHV DFWLYDUODFRQYLYQFLD
(OFRQWLQXRGLJLWDOQRVHSDUDHOTXHV
DSUQDODYLGD
(OVXVRVJHQHUHQGLIHUQFLHV3HUWDPEVQGLIHUHQWVL La proYLVLRQDOLWDWDQDUSURYDQWDVHUGLIHUHQWVHQVHJHQHUDUDQWHFHGHQWV
  DFRQVHJXLUTXHQRHWW[LQODPDQHUDGHVHU GHOTXHV
DSUQDOHVFROD
els fan servir de manera diferent en funci de la seva diversitat
/DGLIXVLGHOHVEXUUDGHVDPEODSUHWHQVLGHSRGHUH[LVWLULVHU
)HUSRVVLEOHTXHHOVQRHPSROORQVWLQJXLQHOPLOORU[LW
/HVIRUPHVGVVQFRPSRQHQWVGHOVQRXVHVWLOVGHYLGD /DQRYD YHOOD REVHUYDFLTXRWLGLDQDLVLVWHPWLFDGHOHV
Vides transparents
IHUSRVVLEOHXQDHVFRODQRDFDGPLFD
OHVQRYHVWULEXVSHKSVWHUVswaggers). Cal descriure Els aOWUHVWDPEVQGLJLWDOV3HQVDUHQODFRPXQLWDWWDPEYLUWXDO7,&$(175(%,7(6 realitats adolescents PLUDUYHXUHREVHUYDUSUHJXQWDUHVFROWDUGHVFREULU en
els estils de vida en les generacions digitals la seva versi de la societat informacional. Versions actuals 3HQVDUHQXQDUHJXODFLTXHQRJHQHULQRYHVVLWXDFLRQVGH
SHUDOGLDULGHFDPSGHODFODVVH(OGRVVLHUSHUVRQDO FRQLFWH ODQRUPDOLWDWGVDOHVVHYHVYLGHVKDGHWUREDU
/HVIRUPHVGHFRPSDUWLUOHVREVHUYDFLRQVHQHOVHTXLSV DOJXQDQRUPDOLWDWGLQVGHOHVFROD
3HUFRPSUHQGUHFRPODdigitalitatSRWHQFDL[DUHQOHVIUDJLOLWDWV
No es pot deixar de ser 2.0 a aquest profe quina part de la meva vida linteressa
adolescents (a partir dels desconcerts i interrogants que ens provoca) s important: &RPWRWHVOHVQRUPHVOHVTXHUHJXOHQSDQWDOOHVWDPE
4XLQDSDUWGHYLGDGLJLWDODGROHVFHQWFDOUHFXSHUDUDODXODL KDQGHVHUGLVFXWLGHVLSDFWDGHVDPEHOVDGROHVFHQWV
([SOLFDUODVHYDUHDOLWDWFDQYLDQWVHQVHUHFRUUHDODSDWRORJLD quina proposta digital escolar (pensada educativament)
(VWUDFWDGXQDFRQGLFLYLWDO /HVPHWRGRORJLHVOHVGLGFWLTXHVSULPHUKDQGHVHUSHQVDGHV
QRHVSRWVHUDGROHVFHQWDOPDUJHGXQVPDUWSKRQH
Tenir en compte com els canvis afecten algunes de les seves KHPGHIHUSHUDPSOLDUODVHYDPDQHUDGHVHUHVWDUFRQYLXUHL
aprendre OHVFRODVXQDQHVWUDREHUWDDOPQWDPEHQFODXGLJLWDO com a adequades per al mn adolescent i a continuaci
No s un mn que generi per si mateix fragilitats MDVLJXLODFRQVWUXFFLGHODVH[XDOLWDWRODSUGXDGHOGHVLJGHVDEHU SHQVDGHVHQGLJLWDO OHVSDQWDOOHVWDPESRGHQDYRUULU
crisis educatives. Aguditza les existents i 'HVFREULUTXLQHVVQOHVQRYHVLQXQFLHVHQODVHYDSUFWLFD (OWUHEDOOGHJUXS'HOHVWULEXV HOVHVWLOVGHYLGD DOV
JUXSVFODVVHSDVVDQWSHOWREURRHWWDQFRaprendre en xarxa, /DVHYDJUXSDOLWDW DGROHVFHQWLGH[DU[D REOLJDDSHQVDU
XELFDHQG
DOWUHVGLPHQVLRQVOHVLQXQFLHV TXRWLGLDQDGHODGROHVFQFLD
tutoria entre iguals a Instagram, etc. SULPHUHQODSUHQHQWDWJHJUXSDOFRRSHUDWLXHQ[DU[D
educatives. Les crisis que els adolescents
WUDVOODGHQDOLQWHULRUGHOHVFRODGHVWDSHQ Comprendre de quina manera alguns usos, algunes activitats,
&RQVWUXLUDOWUHVGLPHQVLRQVGHODWXWRULD/DLQHYLWDEOH  /HVSRVVLELOLWDWVGHODGLPHQVLGLJLWDO
poden esdevenir receptacle i expressi dels seus malestars  SHUPHWHQHVWLPXODUODXWRQRPLDLOD
altres mancances ODWXWRULDZKDWV$SSQRVSRVVLEOH
VLPSWRPDWRORJLDYLUWXDOVLJQLFDWVGHOHVH[SUHVVLRQVHQHOWHUULWRUL7,&
FRPXQLFDFLHQOQLDSHUPDQHQW/DGLVSRQLELOLWDWLOD
VHQVHWXWRULDJHVWLRQDU[DU[HVQRVSRVVLEOHVHQVHWUHEDOODUJUXSV
DERUGDUHOFLEHUEXOO\LQJQRVSRVVLEOHVHQVHODJHVWLDFWLYD H[LELOLWDWGHOWXWRUDGXOW/DSUR[LPLWDWGHOOHQJXDWJHV  SHUVRQDOLW]DFLGHODSUHQHQWDWJH
GHODFRQYLYQFLD
Vides complicades que es compliquen en la xarxa
YLWDOVSDVVDSHOZKDWVDSS de cada alumne.
/DLQWURGXFFLGHWRWDTXHVWPQREOLJD Comprovar de quina manera la realitat digital s font de
Gestionar les noves i velles tensions de la Es poden valorar i avaluar els
VDWLVIDFFLGH[SHULQFLHVHQSRVLWLXFRPSHQVDGRUHVR
a gestionar altres complexitats FRQYLYQFLDDGROHVFHQWHQODVHYDGLPHQVL  SURFHVVRVODPDQHUDFRPGHVFREUHL[HQ

'LVVHQ\JUFLaia Llistuellay,OyOXVWUDFLRQV)UHHSLN
VXEVWLWXWLYHVGHOHVSUHVHQFLDOVVHUERDOD[DU[DTXDQDFODVVHHWVXQGHVDVWUH
,QXHL[HQDOWUHVYDULDEOHVGHFRQWH[W de comunicaci digital i aprenen. Es pot valorar la comunicaci.
educatiu SHHOQYROQRVQLIRUDQLGLQV Entendre models, estils de vida, agrupacions. Homogenetats
i diversitats que provoquen les relacions digitals
OLGHUDWJHVLQXHQFHUV\RXWXEHUV

SHUDPVLQIRUPDFL
VREUHSDQWDOOHVQHWXQLYHUV
@sobrepantalles
SEMINARI
Univers 2.0 RISCOS I PROBLEMTIQUES DE LS DIGITAL

Quan hi ha un problema? Indicadors


s digital Personals: Socials:
>GLVSRVLWLXVKRUDULVQRUPHV@ malestar, canvis d'estat nim, nerviosisme, DOODPHQWDEDQGRQDPHQWG
DFWLYLWDWV

+
GLFXOWDWVGHFRQFHQWUDFLWDQFDPHQW SRFDYLGDGHFDUUHU
!

Familiars: $FDGPLTXHV
Implicacions/Repercussions negatives GLVFXVVLRQVHIHFWHEQTXHUDOKDELWDFL SUREOHPHVDO
HVFRODSHULQFRPSOLPHQWGHOHV
>SHUVRQDOVIDPLOLDUVVRFLDOVDFDGPLTXHV@ IDOWDGHFRPXQLFDFL QRUPHVDEVHQWLVPHFDQYLVREWDWGHQRWHV

PROBLEMES PROPOSTES
0ROWVXVRVGHORUGLQDGRULGDOWUHVGLVSRVLWLXVWHFQROJLFVKDQGH
A propsit de la identitat digital 1 WHQLUOORFHQHVSDLVFRPXQV1RDIDYRULPO
DOODPHQW

 ,GHDOLW]DFLFDULFDWXULW]DFLGHODLGHQWLWDW FRPYXOOTXHHPYHJLQ" (OSURIHVVRUDWYHXFRPHQ%LODOMXJDVRODO


KRUDGHOSDWLFDGDGLDDPEHOPELO
 0ROWDGLVWQFLDHQWUHHOMRHQOQLD online LHOMRIRUDGHOQLD RILQH (QXQDHQWUHYLVWDXQDPDUHH[SOLFDTXHOD&ODUDHVWDQFDDO
KDELWDFLDPEODWDXOHWDLQRHQVXUWHQKRUHV
 ,QYHUVL0ROWDDFWLYLWDWHQOQLD online !3RFDDFWLYLWDWIRUDGHOQLD RILQH
(VSRGHQGHQLUXQHVQRUPHVFODUHVGV,FRQVHQVXDUOHVSULRULW]DQWXQVXVRVGDYDQWGDOWUHVR


2EVHVVLSHUWULRPIDUFRPDLQXHQFLDGRU LQXHQFHU
)HUVHYHXUHSRUWHVHQIRUD3RVWXUHLJGHVPHVXUDW 2 XQVWRUQVG
VGHPVSULRULWDW6LFDOSRGHQUHGDFWDUVHLWHQLUOHVYLVLEOHV
 1RHVWDEOLUOPLWVHQODSULYDFLWDW (Q-RVHSGHPDQDDOWXWRUSHUMXJDUXQDYHJDGDKDDFDEDWODIHLQD
 3UREOHPHVGHUHSXWDFLHOTXHSRGHQGLUGHPLRFRPSRGHQXWLOLW]DUODPHYD /D/DXUDHQVH[SOLFDTXHHVSDVVDPROWDHVWRQDDOZKDWVDSSLGHVSUVHVWFDQVDGDSHUHVWXGLDU
 LGHQWLWDWHOTXHSXFIHULTXHGHVSUVHVSRWVDEHU $ODELEOLRWHFDGHO
,(6KLKDSHQMDGHVDOSDVVDGVXQHVQRUPHVG
VGHOPELO
Implica: EGOCENTRISME ESTEREOTIPS DE BELLESA POSTUREIG
&DOFRPSURYDUTXHOHVWRQDTXHHVSDVVDGDYDQWGXQDSDQWDOODHQWUDGLQVHOVOPLWVUDRQDEOHV
0$1&$'(63$,6'(;3/25$&,6(*8565(/$&,216*583$/6 3 0ROWVSUREOHPHVDWHVRVGHQRWHQTXHSUYLDPHQWQRKLKDKDJXWOJLTXHVFODUHVGHFRQWUROVREUH
HOWHPSVTXHVKLGHGLFD
(OVSDUHVGHO-RDQHVSUHRFXSHQSHUTXKDHVWDWMXJDQWKRUHVHOFDSGHVHWPDQD
Sobre com ens relacionem 'XUDQWOHVIHVWHVGH1DGDOO
$OLVHV
KDSDVVDWWRWVHOVGLHVMXJDQWDO&ODVK5R\DOH

 1RJDXGLUGLQWHUDFFLRQVSUHVHQFLDOV1RGHL[DUGHPLUDUHOPELOTXDQHVWHPDFRPSDQ\DWV 6
KDQG
DIDYRULUFRQGXFWHVDOWHUQDWLYHVDOHVWHFQRORJLHV RFLWHPSVOOLXUHUHODFLRQVIVLTXHVHWF 


,QVXOWVEURPHVGLVFXVVLRQV
$VVHWMDPHQWGHFDLUHLQGLYLGXDO
4 LLQWHJUDUOHVWHFQRORJLHVDO
RFL1RDODLQYHUVD
/
HTXLSGHIXWEROGHOFROHKDFUHDWXQ,QVWDJUDP,HOJHVWLRQHQFRQMXQWDPHQWDPEOHQWUHQGRU
 $VVHWMDPHQWJUXSDO
+HPFUHDWXQKDVKWDJSHUDOYLDWJHGHGHFXUV LXQVFULWHULVGHTXKLYROHPSHQMDU
 6HJXLUHOFRUUHQWTXDQVHVDSTXHKLKDXQDVVHWMDPHQW(QFREULUFDVRV
(QXQDH[FXUVLHOSURIHVVRUDWLODOXPQDWHQVSURSRVHPQRXWLOLW]DUHOPELOSHUIRPHQWDUODSUHVHQFLDOLWDW
 ;DQWDWJH$VVHWMDPHQWHFRQPLF
 ;DQWDWJH$VVHWMDPHQWVH[XDO (VSRGHQXWLOLW]DULQWHUUXSWRUVH[WHUQVOWUHVGHFRQWURODODUPHVVHQ\DOVHWF(OVVLVWHPHV
Implica: INTENCIONALITAT DESEQUILIBRI DE PODER MASCLISME ESTEREOTIPS DE GNERE 5 RSHUDWLXVPVXWLOLW]DWVSRUWHQVLVWHPHVSUHLQVWDOyODWVGHFRQWUROIRUDWLOV
'LVSRVHPGXQOWUHLWDOODIRFVDOHVFRODSHUJDUDQWLUHOVFRQWLQJXWVTXHKLDSDUHL[HQ
REPERCUSSIONS NEGATIVES I MALESTARS PERDURABILITAT
7HQLPXQDSURSRVWDGHVHQ\DOFWLFDVREUHTXDQSRGHPXWLOLW]DULTXDQQRHOVRUGLQDGRUVRHOVWHOIRQVPELOV

/
HVWDEOLPHQWGHFHUWVFVWLJVGDYDQWLQFRPSOLPHQWVVHGXFDWLXVHPSUHTXHSDUOHPGH
De la sobre utilitzaci a laddicci 6 UHIRUDPHQWVQHJDWLXVUHDOLVWHVLTXHHVFRPSOHL[LQ
/HTXLSGLUHFWLXWXQSURWRFROGDYDQWSUREOHPWLTXHVLLQFRPSOLPHQWV
 2FXSDUXQWHPSVYLWDOGHVSURSRUFLRQDW
 6HQWLUVHLQIHOLTXDQQRHVWHOPELO +HPFRQVHQVXDWDPEHOVDOXPQHVTXSDVVDTXDQHVIDXQPDOVGHOVPELOV
 &RQVWUXLUXQPQGHSHQGHQWGHODFRQQH[L
&DOSRGHUVHUFDSDRVGLQWHUYHQLULSDUWLFLSDUQRFRPDIRUPDGHFRQWURO


6HUODSULQFLSDOIRQWGHIHOLFLWDWLUHODFL
1RVDEHUUHQXQFLDUDODGLVSRQLELOLWDW TXHQRVHOPDWHL[TXHFRQQHFWDELOLWDW
7 (OSURIHGHORVDPLFPHXDO)DFHERRNLXQGLDTXHYDLJQHFHVVLWDUKRYDPSDUODUSHO[DW
 3UREOHPHVDPEODUHJXODFLHPRFLRQDO $WLFDKHPFUHDWXQFDQDOGH<RXWXEHSHUSDUODUGHODVVHWMDPHQWVH[XDODOHV[DU[HV

Implica: 5(3(5&866,2161(*$7,9(6$/(6&2/$ DEVHQWLVPHUHVXOWDWVDFDGPLFVEDL[RVWHQVLHQOHVUHODFLRQV (QWRUQGHOVFDOWUDQVPHWUHXQGLVFXUVGHUHVSRQVDELOLWDWPRGHUDFLSUXGQFLDLUHVSHFWH


EN LA FAMILIA PHQWLGHVDOODPHQW ALTRES INCIDNCIES
8 7FQLFVGHO$MXQWDPHQWHQVYHQHQDH[SOLFDUDVSHFWHVUHODFLRQDWVDPEOHQWRUQGLJLWDOSHUSUHYHQLUSUREOHPHVDVVRFLDWV
(OV&RVVRVGH6HJXUHWDWUHH[LRQHQVREUHOHVFRQVHTQFLHVOHJDOVGHODVVHWMDPHQW
$WXWRULDWUHEDOOHPO
DVVHWMDPHQWHQJUXSIRPHQWDQWHOUHVSHFWHLGRQDQWLPSRUWQFLDDOSDSHUGHWRWHOJUXS
Els temps doci en els jocs on-line LPSOLFDWHQHOFDV

3RVDUHVSHFLDOPIDVLHQHOVERQVXVRVLSRWHQFLDUORV(GXFDUWDPETXDQ
 -XJDUPDVVDKRUHVGXUDQWGLHVVHJXLWVLGHVRFXSDUVHGHWHPHVLPSRUWDQWV
 VRUWLUUHODFLIDPLOLDUUHVSRQVDELOLWDWVHVFRODUV
9 QRKLKDSUREOHPHV$WHQGUHHQWHQGUHDGDSWDU
Gestionar diners sense perms i control (VFUHDXQSUHPLDOHVFRODVREUHOHVPLOORUVIRWRVGHODOXPQDWD,QVWDJUDP
 5HGXLUGHL[DUGHIHUDOWUHVDFWLYLWDWV /DSURIHVVRUDGHWHFQRORJLDHQVH[SOLFDODLPSRUWQFLDGHOHVGRQHVHQHOGHVHQYROXSDPHQW
 7HQGLUDO
DOODPHQW(IHFWHEQTXHU GHODFLQFLDLLQYHVWLJXHPVREUHHOWHPD
 ,UULWDELOLWDW
6HUFRQVHTHQWLLQWUDQVLJHQWDPESUFWLTXHVGDVVHWMDPHQWGHVFRQWUROHFRQPLFHWF
Implica: &$19,'$&7,78'6,&203257$0(1765(/$&,216,17(53(5621$/67(036'(-2& 10 /$EGXOYDQHJDUVHDHQYLDUODIRWRTXHFRUULDGHOD-OLDLYDSDUODUQHDPEHOVFROyOHJXHV
62%5(87,/,7=$&,&21680'(7(&12/2*,$/0,76 'LVSRVHPGXQSURWRFROGLQWHUYHQFLTXDQKLKDLQFRPSOLPHQWVJUHXVLSUREOHPHV

1RHVWHPSDUODQWGHSUREOHPHVQRXVSHUV redimensionats
..
assant si.
Lacompanyament MestVHicOVPpHXVDPLFVVQYLUWXDOV Fem prevenci
 1RHVWUDFWDTXHHVWLJXLQDOD[DU[DQRPVVLQTXHKLHVWLJXLQDFRPSDQ\DWV 7RW GUFRQQHFWDU
HTXDQHPSR 'HQLUTXVLJ
WRWDO
HVWRQDG QLFDSUREOHP
 (GXFDUVPROWPVTXHUHVROGUHFRQLFWHV (VWLFSHQGHQW V i de ls IRO ORZ HUV LGHFLGLUFRP
KRDQDOLW]DUHP WLF
OVOLNH
6FHVFODXGH OUHQGLPHQWDOFR
OH, KRPLUDUHP
Les variables que cal treballar WHOG LD FRQ QHFWDWEDL[RH 7UHEDOODUODLG
HQWLWDWGLJLWDO
WR
 ([SRQHQFLDOLWDWDOOTXHIHPDUULEDDWRWKRP 3HUSDVVDUPH UW VXU WR PH Q\V )RPHQWDUXVRV 
GHL[RO
HVSR HUWLWHWF FUHDWLXVLSURG
 5DSLGHVDHOULWPHGHWUDQVPLVVLVYHUWLJLQV  REHUWH[WUDY XFWLXVGHOHV7
HQWDOD[DU[D 3RWHQFLDUSURM ,&
 'LPHQVLLLPSRUWQFLDSHWLWHVKLVWULHVTXHHVFRQYHUWHL[HQHQJUDQVSHOyOFXOHV 6FPROWGLIHU D WP LG LQW URYHUWLW  HFWHVVREUHFLX
WDGDQLDWDPE
 &RQWLQJXW1RWRWVKLYDO(OTXHHVGLXLFRPHVGLXVLPSRUWDQW TXHHQSHUVRQ ODQLW 'HWHFWDULLQWH DOD[DU[D
UYHQLUVREUHID
'LVVHQ\JUFLaia Llistuellay,OyOXVWUDFLRQV)UHHSLN

ROWDHVWRQDGH
(VWLFGHVSHUWP XVVLRQV
FWRUVGHULVFG
HODGGLFFL
PR OWH VG LVF 3UHVHQWDUXQGL
El paper de laudincia $FDVDHPJHQH
UD
VSRVWXUHLJ HQWRUQDODQR VFXUVFUWLF
YHULWDWVQRP VWUDSULYDFLWDW
 (OUHVSHFWHFRPDHOHPHQWGHWUHEDOO V[DU[HVQRV UDUWRWHOTXHSD
VVD GDGHVLGUHWV
 (OJUXSFRPDVXEMHFWHHGXFDWLX (OTXHGLFDOH HU HQ UHJ LVW &RPSDUWLUSHU
UHVHQWS OVDPEDGROHVFH
 &DSDFLWDWFUWLFDSHUVDEHUHOHJLU L[R GH YLX UH HQGLUHFWHLHQS H PW RUQ DDS DVVDU FRQVWUXLU[DU[D QWVLMRYHV
'H UHQ FL
UREOHPDQRQDS SOHJDWV
 3DUWLFLSDFLSHUODUHVSRQVDELOLWDWFROyOHFWLYD 'HVSUVG
XQS VPHYHVGDGHV 2IHULUSDXWHVS
RWDFFHGLUDOH VGLQHUVGLJLWD
OV HUDXVRVVHJX
1ROWURTXLS QDOVQHOVQRX *HQHUDUWROHUQ UV
Connectivitat PD FL SH UVR
DUWLQWIRWRVR FLDDOVDVVHW
/DPHYDLQIRU DU OR FR PS MDPHQWV
GHSHUMXGLF PHVHV
 (VWDUFRQQHFWDWQRVHOPDWHL[TXHHVWDUGLVSRQLEOH K UPDODDOJR XDFLRQVFRPSUR
 (VSDLVGHGHVFRQQH[L 3DUWLFLSRGHIH VDQWOLNHVHQVLW
QRWRTXHQSR
PLVVDWJHVTXH

SHUDPVLQIRUPDFL
sobrepantalles.net/univers20
@sobrepantalles