You are on page 1of 8

MODULUL 7: STUDII DE CAZ

1. Cadrul general al proiectarii si implementarii aplicatiilor cu CP/SCPE
in SEE

• Sistemul electroenergetic – sistem mare (complex)

MEDIUL EXTERIOR

ITERIOR

Su EE1
Su EE2

Su EEi

....
Element din mediul
exterior
Limita sistemului fata
de mediul exterior

Sistem electroenergetic (SEE): Su EEi subsistemul electroenergetic “i”

• Cerinte si restrictii cu caracter functional:

− Din punct de vedere tehnic – fiabilitatea in functionare

Probabilitatea satisfacerii unui anumit necesar de consum preliminar:
wc 0
Sc [%] = ⋅100
wc + wne
wc0 – cantitatea de energie satisfacuta;
wne – cantitatea de energie nelivrata consumatorilor.

− Din punct de vedere economic – indici economici: investitii specifice
(lei/t, lei/m3, lei/kWh), cheltuieli totale, cheltuieli anuale de
exploatare, etc.

• Strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung

1

Modul de organizare a conducerii SEE romanesc Modul de organizare a conducerii operative a SEE din Romania 2 .• Conceptul conducerii ierarhizate.

Telesemnalizari: pozitii. Telecomenzi intreruptoare si separatoare Telereglaje Reglaj frecventa/ putere activa Reglaj tensiune- Inregistrare date putere reactiva Dispecer economic Validare BAZA Protectie electrica DE Alarme DATE Analiza post - avarie Afisare date eronate Optimizare pe termen lung si mediu Siguranta in Estimare stare functionare (statica si dinamica) Consola Afisare pe panou operator Modul de organizare a programelor de conducere la dispecerul central al unui SEE 3 . Q. V. Conducerea centrala a SEE • Structura principalelor programe de conducere dintr-un SEE: SISTEMUL ELECTRO-EERGETIC Telemasuri: P.2. f. etc.

TT TTP Schema bloc a RAT-Q simplificat 4 . • Estimarea starii unui SEE p u x Elaborarea legii PROCES MASURA de comanda X̂ Estimare z Estimarea starii unui SEE J (V ) = (U m − U c ) D (U m −U c )** T M V p2 J (V ) = ∑ (U mk − U ck )Wk (U mk − U ck ) * k =1 Z k2 2 Vp cu Dij = Wk si U c = AV + A0V0 Zk ∂ JJ (V ) = 0 ⇒ V = ( AT DA)−1 AT D (U m − A0V0 ) ∂V • Reglajul secundar RAT-Q dintr-un subsistem DISPECER + TC RAT G V-Q .

... n * Pgk + jQgk = Pck + jQck + Vk ∑ l =1 Y kl Vl    k∈∅ ( l ) k =1.. f 2 .. )  D (u1. ) xi min ≤ xi ≤ xi max ∆xi = xi − xin 3... u ) = 0 si prin liniarizare : ∆x = S • ∆u −1 cu S = −  DD((xf11.. . ⇓ f ( x....... .... )  x 2 ........ f 2 . Conducerea centralelor electrice • Principalele subsisteme dintr-o termocentrala pe combustibil fosil: 5 . )  ⋅ D ( f1..u2 ..

CO/ CO2 .O2 FT %T B θ Date experimentale Microcalculator Diverse constante Diagrame de Reglare / comanda bilant de energie G B A Schema termomecanica cu automatizari simplificata a sistemului de optimizare a arderii combustibililor 6 .statie de racire 8-preincalzitor de apa de 14-economizor alimentare (de joasa presiune) • Optimizarea arderii combustibililor: ∼ p ∼ ∼ CO .O2 / TT CO2 .1-moara de carbune 8’-preincalzitor de apa de 2-cazan alimentare (de inalta presiune) 3-supraincalzitor 9-degazor 4-turbina de abur 10-pompa de apa de alimentare 5-generator 11-supraincalzire intermediara 6-condensator 12-statie de reducere 7-pompa de condensat 13.

Organigrama algoritmului de optimizare a arderii combustibililor • Generare de gaze cu temperature maxima • Consum minim de combustibil. minimalizarea pierderilor → Gaze arse → CO 7 .

exces de aer Qsga .temperatura gazelor arse evacuate la cos mcs . ρ .caldura pierduta prin gazele arse QsCO . rCO 2 .consumul de combustibil al instalatiei lmin .aerul teoretic necesar arderii unui kg de combustibil 8 .caldura pierduta prin CO Suma pierderilor: QsΣ = Qsga + QsCO rCO .λ .densitatea relativa t ga .participatiile volumetrice de CO/CO2 in gazele arse.