You are on page 1of 3

Nastavnički dnevnik inkluzije

Amir je učenik osmog razreda osnovne škole. Amir nije njegovo stvarno ime, ali koristit
ću ga u ovom tekstu. Stariji je godinu dana od ostalih učenika. Uključen je u program
inkluzije djece sa posebnim potrebama. Na časovima bosanskog jezika naučio je pisati
štampana i pisana slova, ali ima problem sa tečnim čitanjem teksta. Često mijenja
raspoloženja. Roditelji su jako posvećeni i trude se da Amiru osiguraju najbolje uslove za
obrazovanje. S njim jednom sedmično radi asistent u nastavi, a ostalim danima radi po
individualnom prilagođenom programu predmetnih nastavnika.

Specifičnost rada sa djecom sa posebnim potrebama u učenju i učešću dolazi do izražaja
na redovnim časovima bosanskog jezika. Moj prvi susret s Amirom bio je u šestom
razredu, dok sam još bio volonter u osnovnoj školi. Nije bilo lako ni jednom od nas, ali
smo se polako privikli jedan na drugog i uspostavili saradnju. Uz pomoć predmetne
nastavnice i pedagogice škole Amir je prihvatio moje prisustvo u razredu i polako počeo
da radi. Kao početnik sam oponašao rad svojih nastavnika (ili barem mislio da
oponašam) i to nije naišlo na odobravanje kod učenika. Mnoge stvari koje sam naučio na
studiju su prestale da važe, a napredak sam uočio tek kad sam počeo s improvizacijom i
prilagođavanjem svakog novog dana prema raspoloženju učenika.

U ovom tekstu iznijet ću neke detalje iz rada s Amirom u osmom razredu.

Dobre strane

Prvi je čas. Učenici sjede u klupama. Amir je dobro raspoložen i pristojno pozdravlja
nastavnika. Na času se obrađuje odlomak iz romana ''Tvrđava'' Meše Selimovića. Amir se
uključuje u razgovor, objašnjava osobine Tijane (lik iz književnog djela) i zaključke s
table prepisuje u svesku uz malu pomoć učenika s kojim sjedi. Prati razgovor i uključuje
se povremeno u diskusiju. Neke dijelove odlomka razumije, a one druge mu ojašnjavam.
Ostatak razreda učestvuje u radu i ne osjeti se nikakva razlika među djecom. Učenici su
zajedno već 4 godine i navikli su pomagati Amiru.

Poteškoće

Na časovima utvrđivanja gradiva Amir je posebno neraspoložen. Zbog toga sam osmislio
pitanja na koja on može dati odgovore i pokušavam prilagoditi sistem ocjenjivanja
njegovom nivou znanja. Kada sam tek došao da radim s njim, imao sam dosta problema
sa ocjenjivanjem. Na lošije ocjene reagovao je agresivno i koristio izuzetno vulgaran
rječnik. Prilagođavanjem sistema ocjenjivanja njegovo ponašanje se popravilo. U
početku, kada sam sam mu davao zadatke koji su bili po planu i programu, reagovao je
burno na lošu ocjenu. Bojkotovao je nastavu, nije želio da radi i ponašao se vrlo
nepristojno. Naravno, treba naglasiti da su ti ispadi bili povremeni i da nisu važili za
pravilo u njegovom ponašanju. Kasnije sam na redovnim časovima prilagođavao zadatak
iz redovne nastavne jedinice i tako sam vremenom postigao da učenik pozitivno reaguje.
Postepeno je počinjao da radi i bivao je adekvatno nagrađen. Posebni zadaci za učenike
koji nemaju veze sa nastavnom jedinicom koja se obrađuje u redovnoj nastavi rijetko

Koliko god nastavnici i ostale strukture škole radili na inkluziji. prijetnji ili psovki. učenici s posebnim potrebama su bili društveno i profesionalno diskriminirani. počinjao bi da pjeva i da se ponaša nepristojno. Uz kvalitetan rad nastavnika i razrednika barem se može reći da je društvena integracija učenika s posebnim potrebama uspješno provedena. a on se osjećao dijelom tog razreda i to raspoloženje ga je držalo neko vrijeme. Saradnja ostalih učenika u razredu uvijek je bila na visokom nivou. Problem šestog časa Šesti čas je uvijek predstavljao problem za učenike s poteškoćama u razvoju.. On će ovoga ljeta ići u vanrednu školu u Zenicu. radio je vrijedno i trudio se da izvršava obaveze koje mu je nastavnik dao. što je najblaži oblik prekršaja pravila i normi ponašanja. Na nekim časovima Amir je odbijao da radi. U početku je bilo teško. slao sam ga kod pedagogice i tamo je radio zadatke kad god bi napravio neki incident. a prilagođavanje sadržaja iz redovne nastavne jedinice vjerovatno dovodi do većeg osjećaja pripadnosti i dovodi do pozitivne reakcije. asistenta u nastavi i uvrštavanjem lakših nastavnih sadržaja za šesti čas. Zbog toga sam na tim časovima u posljednjih nekoliko mjeseci imao asistenticu u nastavi. Socijalni aspekt inkluzije ovdje je veoma naglašen. Naučio je čitati i pisati i ima prijatelje s kojima provodi vrijeme. Amiru je bilo dosadno. ukoliko ne postignu saradnju sa ostatkom razreda. . Na časovima ispravka pismene vježbe ili zadaće Amir je uvijek izražavao želju da pročita svoj rad. Ni u jednom trenutku se u razredu Amir nije osjećao drugačije od drugih učenika. jer oni su ti koji provode svakodnevnicu zajedno. Zbog toga uvijek ističem ulogu učenika u društvenoj integraciji učenika s posebnim potrebama. što je poboljšalo odgojno-obrazovni rad u razredu. Nakon čitanja svog rada Amir je bio nagrađen aplauzom cijelog razreda. kada inkluzija nije bila dio odgojno- obrazovnog rada u našim školama.. U prethodnim vremenima. Amir je sada maturant osnovne škole. Lako je usvajao pojmove i rado se uključivao u rad. od inkluzije neće biti ništa. jer njihova uloga se nepravedno potcjenjuje. stanje se uveliko popravilo i Amir je sarađivao. . stvari su se malo popravile. ali ne toliko da bi mogao da radi na šestom času. Nedovoljno se ističe socijalni aspekt inkluzije. Kada me je Amir bolje upoznao. Na tim časovima su se i dešavali incidenti u radu. Vjerovatno je umor i zasićenje razlog takvog ponašanja.donesu pozitivnu reakciju učenika. Problem je nastajao kada bi ono što je usmeno izražavao trebalo prenijeti na papir. Prethodno je dolazilo do raznih incidenata. Njegovi roditelji su uložili veliki trud da mu pomognu i može se reći da su u tome uspjeli u određenoj mjeri. Uz pomoć pedagogice škole. Kada se o tome govori. treba se odati priznanje i učenicima u razredu. Časovi kulture usmenog izražavanja i pripreme za pismene vježbe i zadaće Amir je bio izuzetno aktivan. a taj aspekt i jeste najznačajniji kada se o inkluziji govori. Na tim časovima sam sjedio s njim u klupi i pomagao mu. dok bi sutra po pravilu došlo do izvinjenja i rad bi se nastavljao normalnim tokom.

Nakon 3 godine rada mogu reći da sam i individualno i profesionalno zadovoljan s onim što smo nas dvojica zajedno postigli. ima želju za radom i napretkom.Rad s ovim učenikom jedno je veliko iskustvo. Ukoliko je inkluzija Amiru donijela barem prihvatanje od ostalih djevojčica i dječaka iz generacije – mora se reći da je potrebna i uspješna. Amir je naučio da čita i piše. Dobar je osjećaj kad znaš da si nekog nešto naučio. . a ja sam naučio sebe da ga tome naučim. Vrlo važan dio je i razbijanje predrasuda koje svi na ovaj ili onaj način nosimo sa sobom. posebno kada su u pitanju učenici sa poteškoćama. kao i svi ostali ljudi. I Amir.