You are on page 1of 2

modul 1

strana 26. 1.8.2. 1
35. 2.2.1. Galvani- procitati
48.- 59. 2.3. 2
62.- 83. 5 ne detaljno
90. 4.1. 1
4.2. 4.3. 4.4. 3
98. 4.5. 4
nista do kraja

modul 2
strana 28. 3.1. dipolni sloj ya pismeni
48. 4.1. 4.1.2. 6
53. 4.1.3. 7
4.1.4. i za 6 i za 7
nista do kraja

modul 3
strana 1.-6. 8
6.- 9. 1.1.6. 1.1.7. 9
9. 10
11. 1.2. procitati
14. 15. 1.2.2. procitati
18.- 22. 10
26. - 29. 10
29. odstupanja procitati
38. samo da znas sta je transmembranski jonski fluks
52. - 54. 12
55. - 62. 13
72. - 86. 11

modul 4
strana 1.-9. 14
9. – 15. 15
15. – 19. 16
19. – 29. 17 (od 19.-23. da znas, a sa ostalih strana samo da znas da objasnis slike
slika 12., 13.)
29. – 37. 18 (sa strane 37 samo da znas sa objasnis Hockinov ciklus)
63. – 76. 19

modul 5
strana 1.- 6. 20
6. 1.5. 22 (od pasusa „Elektrofizioloska analiza funkcionalnih svojstava...“
pocinje pitanje 21)
7. 21 (do 1.7. to ne treba)
24. 20
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 21

4. mehanizmi selektivnosti 39. 22 4.. 31 76. 21 (anex 1) 95.53.2.4. treba 84. od „Sa stopala. 69.-24.. 25 57. 27 59. 31 nije bas sve 31.29. 3. 33 33.“ do 3. 46. 3. 30 .4. 27 77. 3..9.3. 26 29.2. 28 modul 7 strana 43.7.33. 78. 29 58. hidropatska analiza.90.3 4..99.pitanje ali sve treba 53.2.1.. 31 82.5. 32 3.39.1. 24 24.. 28 (rodopsin) 75. 36. 3.77..56.. 3. 3..4.5. 30 3. to pita u okviru pitanja gradja Na i K kanala modul 6 strana 1.. 23 9..58. treba 59.