You are on page 1of 9

RANCANGAN

DUNIA SAINS
PENGAJARAN
DAN TEKNOLOGI
TAHUNAN
TAHUN 2
(KSSR)SKPJP
JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
SAINS HAYAT

Minggu 1. Manusia 1.1. Memahami manusia 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas
1 mempunyai keperluan manusia iaitu makanan, air, udara dan
3/1 6/1 asas untuk hidup tempat perlindungan

1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan


asas kepada manusia
Minggu 1.1.3 Mengenal pasti makanan yang
2&3 memberi tenaga, membantu
tumbesaran dan membantu menjaga
9/113/1 kesihatan.
&
16/1 20/1 1.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai jenis
makanan kepada manusia
Minggu 4 TEKNOLOGI 1. Menggunakan TMK 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan
MAKLUMAT DAN 0 secara bertanggungjawab persekitarannya berada dalam keadaan
23/1 27/1 KOMUNIKASI dan beretika. kemas dan bersih.
1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat
ketika mencetak dokumen.
1.3 Mengetahui sumber maklumat yang
diperolehi.
1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata
laluan dan teks semasa berkomunikasi
dalam talian.

Minggu 5 1.1.5 Mencadangkan satu hidangan


makanan dan menerangkan mengapa
30/1 3/2 makanan tersebut dipilih.
28&29
CUTI 1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui
TAHUN lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
BARU
CINA
MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Minggu 1.2 Menghargai keperluan 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan
6 asas yang ada tempat perlindungan yang bersih
adalah penting untuk menjamin
6/2 10/2 kesihatan.

9/2 1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai


THAIPUSAM jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

Minggu 1.3 Mengaplikasikan 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang


7 pengetahuan tentang berlaku pada diri mereka sejak
tumbesaran manusia dilahirkan iaitu membesar dari segi
13/2 17/2 pertambahan saiz, tinggi dan berat.

1.3.2 Membanding dan membezakan


tumbesaran mereka dengan rakan dari
segi saiz, tinggi dan berat dengan
menjalankan aktiviti.

1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 2. Haiwan 2.1. Memahami haiwan 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan
8&9 mempunyai keperluan asas iaitu makanan, air, udara dan tempat
untuk hidup. perlindungan.
20/2 24/2
& 2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan
27/2 3/3 asas kepada haiwan.
2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan
yang dimakan.
2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut
makanan yang dimakan iaitu makan
tumbuhan sahaja, makan haiwan
sahaja, atau makan haiwan dan
tumbuhan.

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


Minggu 10 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan
haiwan seperti sarang, reban, lubang,
6/3 10/3 atas pokok, kandang, gua, di dalam air,
dalam tanah, di celah batu atau kayu.

2.1.6. Menyatakan kepentingan haiwan


kepada manusia, tumbuhan dan haiwan
lain.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Minggu 11 FORMATIF 1
13/3 17/3
20/3 24/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu 12 TEKNOLOG MAKLUMAT 2. Memilih dan 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan
DAN KOMUNIKASI 0 mengaplikasikan sumber betul pada kekunci rumah di papan
27/3 31/3 TMK yang bersesuaian. kekunci.
2.2 Menggunakan kekunci anak panah,
caps lock dan shift.
2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan
seret serta menyalin dan tampal.
2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris
dengan menggunakan perisian
pemproses kata (MS Word).

2.5 Menambah lajur dan baris dengan


menggunakan perisian pemprosesan
kata (MS Word).
Minggu 13 2.2 Menghargai pelbagai 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap
haiwan di sekeliling kita. haiwan dengan cara tidak menganiaya
3/4 7/4 haiwan.

2.3 Memahami tumbesaran 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak


haiwan. iaitu melahirkan anak dan bertelur.
2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara
pembiakan.
MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Minggu 14 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang
menyerupai ibunya dan yang tidak
10/4 14/4 menyerupai ibunya.
2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran
haiwan seperti rama-rama atau katak
dari rupa dan memerhati haiwan
sebenar.

2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 15 2.4. Memahami pergerakan 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak
seperti berjalan, merangkak, terbang,
haiwan.
17/4 21/4 berenang, menjalar, mengengsot,
merayap, berlari dan melompat.

2.4.3 Menaakul kepentingan pergerakan


kepada haiwan.
2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
2.6. Menaip teks dan menyisipkan imej ke
dalam jadual.
2.7. Menukar warna fon dengan menggunakan
Minggu 16 TEKNOLOGI 2.0 Memilih dan pemproses kata (MS Word) atau perisian
MAKLUMAT DAN mengaplikasikan sumber TMK persembahan(MS PowerPoint)
24/4 28/4 KOMUNIKASI yang bersesuaian. 2.8. Menghasilkan persembahan yang
mengandungi elemen teks, imej dan
audio dengan menggunakan perisian
persembahan (MS PowerPoint)
MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Minggu 17 3 Tumbuhan 3.1 Memahami keperluan asas 3.1.1 Mengenalpasti keperluan asas
tumbuhan. tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya
1/5 5/5 matahari.

1/5 CUTI 3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan


HARI cahaya matahari kepada tumbuhan
PEKERJA dengan menjalankan penyiasatan.

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 18 3.2 Menyedari tumbuhan 3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan
mempunyai keperluan memberikan keperluan asasnya bagi
8/5 12/5 asas untuk hidup. memastikan ia hidup dan subur.
Minggu 19 3.3 Memahami tumbesaran 3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada
tumbuhan. tumbuhan semasa membesar dari segi
15/5 19/5 pertambahan tinggi atau bilangan daun
dengan menjalankan penyiasatan ke
10/5 CUTI atas tumbuhan sebenar.
HARI
WESAK
3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 20
22/5 26/5 PEPERIKSAAN SUMATIF 1

29/ 5 9/6 CUTI SEKOLAH

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


Minggu 21 TEKNOLOGI 2. Memilih dan 2.9 Menggunakan transisi slaid dalam
MAKLUMAT DAN 0 mengaplikasikan sumber persembahan dengan menggunakan
12/6 16/6 KOMUNIKASI TMK yang bersesuaian. perisian persembahan (MS
PowerPoint)
12/6 CUTI 2.10 Menukar latar belakang dalam perisian
NUZUL persembahan (MS PowerPoint)
QURAN
2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

SAINS FIZIKAL
Minggu 4. Terang dan gelap 4.1. Menganalisis keadaan 4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti
22, 23 & 24 terang dan gelap matahari, lampu, lampu suluh dan api.
19/6 23/6,
26/6 30/6 4.1.2 Membezakan keadaan terang dan
& gelap melalui penyiasatan.
3/7 7/7
25/6 & 26/6
CUTI HARI
RAYA
AIDILFITRI
4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-
Minggu
bayang dihasilkan melalui aktiviti.
25 & 26
4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada
10/7 14/7 manusia.
& 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui
17/7 21/7 lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 27 TEKNOLOGI 3. Menggunakan TMK untuk 3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks
MAKLUMAT DAN 0 mencari, mengumpul, dan imej berdasarkan kata kunci
24/7 28/7 KOMUNIKASI memproses dan menggunakan enjin carian.
menggunakan maklumat.
3.2 Mengekstrak, mengumpul dan
menyimpan maklumat.
3.3 Mengintegrasi maklumat dalam
perisian pemproses kata (MS Word)
dan perisian persembahan (MS
PowerPoint).

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


Minggu 4.2 Mengaplikasi pengetahuan 4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang
28 & 29 tentang pembentukan seperti wayang kulit.
31/7 4/8 bayang-bayang.
&
7/8 11/8

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


5. Asas teknologi 5.1. Mengaplikasikan 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.
Minggu pengetahuan tentang 5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan
30 & 31 pemasangan komponen berpandukan manual bergambar.
set binaan berdasarkan
manual bergambar. 5.1.3 Memilih komponen set binaan
14/8 18/8 berpandukan manual bergambar.
&
21/8 25/8 5.1.4 Memasang komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.
Minggu 5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan
32 & 33 bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.
4/9 8/9
& 5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut
11/9 15/9 urutan.

(UPSR) 5.1.8 Menyimpan komponen yang telah


dibuka ke bekas penyimpanan.
Minggu TEKNOLOGI 4. Menggunakan TMK untuk 4.1 Berkongsi idea dengan menghantar
34 & 35 MAKLUMAT DAN 0 memperoleh dan dan membalas e-mel kepada
KOMUNIKASI berkongsi maklumat seseorang penerima.
18/9 22/9 5. Menggunakan TMK untuk 5.1 Membentangkan tugasan dengan
& 0 penyelesaian masalah dan menggunakan perisian aplikasi dan
25/9 29/9 membuat keputusan. sumber TMK yang bersesuaian (MS
Word atau MS PowerPoint).
21/9 CUTI 6. Menggunakan TMK untuk 6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada
AWAL 0 meningkatkan produktiviti dengan menggunakan jadual, imej,
MUHARAM dan pembelajaran. audio dan pelbagai format fon mengikut
kesesuaian.

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


Minggu 36 7. Menggunakan TMK untuk 7.1 Menghasilkan tugasan dengan
2/10 6/10 0 mengemukakan idea dan menggunakan perisian aplikasi yang
maklumat secara kreatif bersesuaian untuk menyampaikan idea
dan inovatif. baru.

Minggu ULANGKAJI
37 & 38

9/10 13/10
&
16/10 20/10
Minggu 39 PEPERIKSAAN SUMATIF 2

23/10
27/10