You are on page 1of 3

PANDUAN PENGGUNAAN RACUN PEROSAK BAGI TANAMAN TERTENTU

EDISI PERTAMA 2014

PERIA (Momordica charantia ) /


PETOLA (Luffa acutangula )
Maklumat Racun Perosak Yang Dicadangkan
MRL
Serangga/Penyakit Bilangan semburan
Perawis Aktif Kadar (10 liter) PHI (mg/kg)
semusim
Kulapuk berdebu azoxystrobin 22.94% SC 5 ml 5 3 0.5
carbendazim 42% SC 10 ml 6 3 0.5
Erysiphe cichoracearum
difenoconazole 23% EC 1 ml 5 3 1
hexaconazole 5% SC 10 ml 1 14 0.1
sulfur 55% SC 10 ml 3 - NP

Kulapuk 'Downy' azoxystrobin 22.94% SC 10 ml 5 7 0.5

Pseudoperonospora cubensis carbendazim 42% SC 8 ml 4 3 0.5

chlorothalonil 40% SC 10 gm 3 7 5
dimethomorph 50% WP 6.3 gm 4 14 0.2
propamocarb hydrochloride 66.5% SL 30 gm 3 14 2
copper hydroxide 37.5% SC 25 ml 6 - NP
copper oxychloride 84% WP 15 ml 8 - NP
metalaxyl 10% +mancozeb 48% WP 35 g 14 0.5,2

PERIA / PETOLA
PANDUAN PENGGUNAAN RACUN PEROSAK BAGI TANAMAN TERTENTU
EDISI PERTAMA 2014

Maklumat Racun Perosak Yang Dicadangkan


MRL
Serangga/Penyakit Bilangan semburan
Perawis Aktif Kadar (10 liter) PHI (mg/kg)
semusim
Lalat buah deltamethrin 2.8% EC 15 ml 10 14 0.2
Bactrocera cucurbitae fenthion 50% EC 50 ml 3 14 0.5
Bactrocera carambolae

Rujukan Gambar 3

Kumbang daun deltamethrin 2.8% EC 7 ml 8 3 0.2

Aulacophora foveicollis malathion 57% EC 25 ml 2 7 3

Rujukan Gambar 11

PERIA / PETOLA
PANDUAN PENGGUNAAN RACUN PEROSAK BAGI TANAMAN TERTENTU
EDISI PERTAMA 2014

Maklumat Racun Perosak Yang Dicadangkan


MRL
Serangga/Penyakit Bilangan semburan
Perawis Aktif Kadar (10 liter) PHI (mg/kg)
semusim
Siput dan lintah bulan metaldehyde 5% GR 25 kg/ha - - NP

Siput
Rujukan Gambar 12

Lintah bulan
Rujukan Gambar 25

PERIA / PETOLA