You are on page 1of 11

Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

ASMENIN INFORMACIJA Vladislav Sotirovi


Gerosios Vilties 24-48, LT-03144 Vilnius, Lietuva
+370 5 2136787 867664317
vsotirovic@mruni.eu
http://vsotirovic.home.mruni.eu

Lytis Vyras | Gimimo data 14/01/1967| Pilietyb Serbijos Respublika/nuo 1998 nuolat gyvenantis Lietuvoje

DARBAS, DL KURIO KREIPIAMASI


PAREIGOS
PAGEIDAUJAMAS DARBAS
MRU, Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos moksl institutas, profesorius
PAGEIDAUJAMOS STUDIJOS

DARBO PATIRTIS

Mykolo Romerio Universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos moksl institutas


(Vilnius), docentas, 2013-2015 m. ir profesorius nuo 2015 m. iki dabar
Parengti ir dstomi studij dalykai bakalauro ir magistro studij studentams angl kalba*:
Ethnicity, Multiculturalism and Globalisation;
Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts;
Europeanisation: Process and Results;
Democracy: Past, Present, Future;
Comparative History of Central and Southeast Europe, 1683-up to the Present;
Eastward Enlargement of the European Union;
Middle East Studies;
Global Politics: Theories, International Relations and Security;
Contemporary Asia-Pacific: Politics, International Relations and Economic
Development;
Korean Society and Culture;
South European and the Mediterranean Regions in the 20th-21st Centuries.

Parengti ir dstomi studij dalykai bakalauro ir magistro studij studentams lietuvi kalba*:
Artimj Ryt studijos;
Viduremio jros regiono studijos;
Demokratija: Nuo idjos iki praktikos;
Europeizacijos procesai.
*visi studij dalykai diegti elektroninms studijoms MRU Virtualioje studij aplinkoje (MOODLE).

Vadovavimas kursinio darbams, bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Socialinis mokslo kolegija (Vilnius), profesorius, 2016 m. iki dabar*

Dstomas studij dalykas angl kalba:


Quality Management
Visual Semiotics
Tourism Resources and Geography
* studij dalykas diegtas elektroninms studijoms SMK Virtualioje studij aplinkoje (MOODLE)

Nuo 2014 m. iki 2015 m. rengiama tarptautin jungtin magistro programa Tarptautini
santyki ir teiss magistratros studij programa. Dalyvavo MRU Politikos moksl institutas,
MRU Teiss fakultetas, Vidurio Europos Universitetas Skalicoje, Slovakija ir Europos
Universitetas Nikosijoje, Kipras.

Mykolo Romerio Universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos moksl katedra


(Vilnius), docentas, 2007-2013 m.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 1 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Parengti ir dstomi studij dalykai bakalauro ir magistro studij studentams angl kalba*:
Ethnicity, Multiculturalism and Globalisation;
Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts;
Europeanisation: Process and Results;
Geopolitics in Central Asia and the Caucasus;
Eastward Enlargement of the European Union.

Parengti ir dstomi studij dalykai bakalauro ir magistro studij studentams lietuvi kalba*:
Artimuj Ryt studijos;
Piet Europos ir Viduremio jros regionai 20-21 a.;
Europeizacijos procesai;
Taikomoji politin sociologija.
*visi studij dalykai diegti elektroninms studijoms MRU Virtualioje studij aplinkoje (MOODLE).

ES COST programos Valdymo komiteto narys, vykdantis veiklos Nr. IS0803 projekt
Europos rytini sien perirjimas: Ryt Europos periferijos socialins, moralins ir
materialins relokacijos, 2009-2013 m.
Vytauto Didiojo Universitetas, Politikos moksl ir diplomatijos fakultetas, Politologijos katedra
(Kaunas), docentas, 2009-2011 m.

Parengtas ir dstomas studij dalykas lietuvi ir angl kalbomis:


Balkan ali politika.

Vytauto Didiojo Universitetas, Usienio kalb centras (Kaunas), docentas, 2009-2011 m.

Parengtas ir dstomas studij dalykas:


Serb kalba.

Socialinis mokslo kolegija (Vilnius), docentas, 2009-2011 m.

Dstomas studij dalykas lietuvi ir angl kalbomis:


Europos studijos;
Europos studijos politin sistema.

Europos Humanitarinis Universitetas (Vilnius), docentas, 2006-2010 m.

Dstomi studij dalykai angl kalba:


Ethnicity, Multiculturalism and Globalization;
Multiculturalism and Globalisation.
Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Slavistikos katedra (Vilnius), docentas, 2007-2008
m.
Dstomi studij dalykai angl kalba:
Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts: 1477to the Present Time;
Balkan Security: Problems and Perspectives, 1815to the Present Time;
History of the Early Byzantine Empire, 330846;
Comparative History of Central and South Eastern Europe: 1683 to the Present Time;
The Ethnicity, Multiculturalism and Globalization.

Dstomi studij dalykai serb kalba:


Serb kalba ir filologija;
Piet slav filologija ir sociolingvistika.

Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Slav filologijos katedra (Vilnius), mokslo


darbuotojas 2002-2003 m.), lektorius (2003-2005 m.), docentas, 2005-2007 m.
Parengti ir dstomi studij dalykai angl kalba:
Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts: 1477to the Present Time;
The Ethnicity, Multiculturalism and Globalization.

Parengti ir dstomi studij dalykai serb kalba:


Serb kalba ir filologija;
Otoman imperijos istorija;
Piet slav istorija;
ek filologijos vadas.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 2 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Vilniaus Universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultros katedra (Vilnius),


asistentas, 2000-2006 m.
Parengti ir dstomi studij dalykai angl kalba:
History of the Early Byzantine Empire, 330846;
Comparative History of Central and South-Eastern Europe: 1683 to the Present Time;
Balkan Security, Problems and Perspectives: 1815to the Present Time.

Vadovavimas doktorantui Rene Barba Para (Meksika), rengiant daktaro disertacij Slobodano
Miloeviiaus vaidmuo Jugoslavijos krizs metu 1991-1995, Vilniaus Universitetas, 20052006 m.

Vilniaus Universitetas, Istorijos fakultetas, Kultrini bendrij studij centras (Vilnius),


asistentas, 2001-2003 m.
Parengti ir dstomi studij dalykai angl ir lietuvi kalbomis:
Daugumos ir etnini maum konfliktai Pietryi Europos valstybse: kilm, istorija, politika ir
sprendimai;
Kultrins bendrijos ir maumos Balkan pusiasalio valstybse: pereinamojo laikotarpio
ikiai.
Tyrim paramos programa, Soroo fondas (Praha-Niujorkas), individualaus projekto Serbija,
Juodkalnija ir Albanijos nepriklausomyb, 1912-1913 vykdytojas, 2000-2002 m.

Vidurio Europos Universitetas, Atviros visuomens archyvas (Budapetas), koordinatorius,


1999-2000 m.
Vidurio Europos Universitetas, Istorijos departamentas (Budapetas), mokslo darbuotojas
projekte altojo karo genez, 1999 m.

Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Slav filologijos katedra (Vilnius), mokslo


darbuotojas, 1998 m.
Melburno Universitetas, Politikos moksl fakultetas (Melburnas), mokslo darbuotojas
tarptautiniame projekte Demokratija teorijoje ir praktikoje?, 1996-1997 m.

Veiklos sritis arba kio aka Visos viruje ivardintos darboviets yra mokslins pedagogins
veiklos institucijos

ISILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 3 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Docento laipsnis suteiktas Vilniaus universiteto rektoriaus sakymu Nr. P-1550, 2005-06-16

Lyginamosios sociologijos studij paymjimas, Vidurio Europos universitetas, Budapetas,


Vengrija, 2002-07-26

Humanitarini moksl daktaro laipsnis, Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva (DA011244).


Valstybins registracijos Nr. 018576, 2002-07-10

mogaus teisi studij paymjimas, mogaus teisi studij mokykla, Teiss fakultetas, Tilburgo
universitetas, Nyderlandai, ir mogaus teisi institutas, Teiss fakultetas, Katalikikas Leuveno
universitetas, Belgija, 2001-08-31

Transatlantini studij paymjimas, 8-oji Transatlantin vasaros akademija, Europos integracijos


studij centras, Bonos universitetas, Bona, Vokietija, 2001-06-30

Region ir maum studij paymjimas, Europos akademija, Bolzano/Brixen, Italija, 2000-09-15

Pietryi Europos studij magistro laipsnis, Vidurio Europos universitetas, Budapetas, Vengrija,
1997-06-26
Vidurio Europos istorijos magistro laipsnis, Vidurio Europos universitetas, Budapetas, Vengrija,
1996-06-26
Istorijos studij bakalauro laipsnis, Belgrado universitetas, Belgradas, Serbija, 1991-06-12

ASMENINIAI GEBJIMAI

Gimtoji kalba Serb

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBJIMAS RAYMAS

Informacijos
Klausymas Skaitymas Bendravimas odiu
pateikimas odiu
Angl kalba C2 C2 C2 C2 C2
Lietuvi kalba C2 C2 C2 C2 C2
Kroat kalba C2 C2 C2 C2 C2
Rus kalba B1 B1 B1 B1 B1
Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: paengs vartotojas - C1/2: guds vartotojas
Bendrieji Europos kalb metmenys

Bendravimo gebjimai Beveik 20 met dirbu pedagogin darb, nuolat bendrauju su studentais ir kolegomis vairiose mokslo
institucijose tiek Lietuvoje, tiek usienyje. Puikiai valds iuolaikines bendravimo technologijas,
siekiant glaudesnio tarp-universitetinio bendradarbiavimo, palaikant pastov ry su studentais,
teikiant jiems informacij, konsultacijas ir pan.
Iugdytos tarpkultrinio bendravimo kompetencijos, mokantis ir dirbant daugiakultrinje aplinkoje,
leidia greitai prisitaikyti prie kintanios darbo aplinkos, ypa dirbant su studentais i usienio ali,
kurie atvyksta pagal main programas.

Organizaciniai ir vadovavimo Gebu organizuoti seminarus, konferencijas, atlikti moderatoriaus vaidmen seminaruose ir
gebjimai konferencijose, rengti ir gyvendinti projektus. Buvau atsakingas rengti tarptautin tarpdisciplinin
studij program. Iugdytos puikios mokslini darb vadovavimo kompetencijos: dirbant Vilniaus
universitete, vadovauta student bakalauro, magistro ir doktoranto darbams; MRU -- konsultuojant ir
vadovaujant baigiamiesiems student darbams bakalauro ir magistro studij programose.

Pageidaujamam darbui reikalingi Pastoviai dirbant mokslin-tiriamj darb, gerai iugdyti analitinio darbo ir kritinio mstymo gdiai,
gebjimai kurie btini raant mokslinius straipsnius ir publikacijas Lietuvoje ir usienyje. Kompetentingas atlikti
mokslini tyrim uduotis savarankikai ir komandoje, dalinantis ir papildant sukaupt ini baga.
Vykdant vairius mokslinius projektus, isiugdyti gebjimai planuoti, iskirti veikl gyvendinimo
prioritetus ir laikytis nustatyt termin.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 4 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Darbo kompiuteriu gebjimai Gerai moku naudotis Microsoft Office programa Windows system, Word Processors, Wind Word,
Word Perfect, Excel, Access, Databases, Electronic Mail Program, CCMAIL for Windows, JSTOR,
Internet.

Vairuotojo paymjimas B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 5 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Kviestinis lektorius Lisabonos ekonomikos ir vadybos institute, Lisabonos universitetas, Lisabona,


AKADEMIN VEIKLA Portugalija, 2016 m. gruodio 5-9 d. Paskait ir seminar ciklas: Bosni tapatyb ir bosni kalba,
Srebrenicos udyns: tikrov ir propaganda, Tapatumo beiekant: kaip save suvokia
juodkalnieiai? Kosovas: nepriklausomybs ir maum apsaugos klausimai (ERASMUS +
programa)
Kviestinis lektorius Leipcigo universitete, Socialini moksl ir filosofijos fakultete, Politikos moksl
institute, Leipcigas, Vokietija 2015 m. gruodio 7-11. Paskait temos: Kultrinis identitetas ir Europos
vienijimas, Valstybs krimas, politikos sistema ir etniniai konfliktai buv. Jugoslavijos respublikoje
Makedonijoje, Lietuva tarp Ryt ir Vakar: kultra, istorija, politika ir politin sistema (ERASMUS +
programa
Kviestinis lektorius Teiss fakultete, Politikos moksl institute, Etvs Lornd Universitete,
Budapetas, Vengrija, 2015 m. balandio 20-24 d. Paskait temos: Europos tapatyb ir jos
siekiamyb, Makedonijos Respublika po Ohrido susitarimo 2001: Demokratija, valstybingumas ir
daugiatautikumo klausimas, Lietuva tarp Ryt ir Vakar: Kultra, istorija, politika ir politin
sistema, (ERASMUS + programa).
Kviestinis lektorius Lisabonos ekonomikos ir vadybos institute, Lisabonos universitetas, Lisabona,
Portugalija, 2014 m. gruodio 1-5 d. Paskait ciklas: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos
lugimas (ERASMUS + programa).
Kviestinis lektorius Politikos moksl katedroje, Socialini studij fakultete, Masaryk universitete,
Brno, 2014 m. kovo 24-28 d. Paskait ciklas: Europos tapatybs problematika
(ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Globalios politikos studij departamente, Malms universitete, Malme, vedija,
2014 m. kovo 3-7 d. Paskait ciklas: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas
(ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Teiss fakultete, Politikos moksl institute, Etvs Lornd Universitete,
Budapeta, Vengrija, 2013 m. lapkriio 4-8 d. Paskait ciklas: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos
lugimas (ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Ekonomikos, teiss ir politini moksl fakultete Kaljario Universitete, Sardinija,
Italija, 2013 m. gegus 6-10 d. Paskait ciklas: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas ir
Formavimas iuolaikins serb etnolingvistins tautos ir nacionalins valstybs 19 a. pirmojoje
pusje (ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Politini moksl ir sociologijos fakultete Granados Universitete, 2012 m. lapkriio
5-9 d. Paskait ciklas Kaip pasiekti europietik tapatyb? (ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Politikos moksl fakultete, Pisos universitete, Pisa, 2011 m. lapkriio 14-18 d.
Paskait ciklas Serbija, Kosovas ir Europos Sjunga (ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Politikos moksl fakultete Cesare Alfieri, Florencijos universitete, Florencija,
2011 m. lapkriio 7-11 d. Paskait ciklas Kultrin tapatyb ir Europos unifikacija
(ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Politikos moksl katedroje, Socialini studij fakultete, Masaryk universitete,
Brno, 2011 m. kovo 21-25 d. Paskait ciklas Serbija, Kosovas ir Europos Sjunga
(ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Ekonomikos ir vadybos institute, Ekonomikos fakultete, Minho Universitete, 2010
m. lapkriio 1-5 d. Paskait ciklas Pilietyb ir Multikultrikumas (ERASMUS/SOCRATES
programa).
Kviestinis lektorius Politini moksl ir sociologijos Granados Universitete, 2010 m. balandio 8-12 d.
Paskait ciklas Serbija, Kosovas ir Europos Sjunga (ERASMUS/SOCRATES programa).
Kviestinis lektorius Latvijos Universitete, 2010 m. vasario 8-12 d. Paskait ciklas Pilietyb ir
daugiakultrikumas Europos studij magistr programos studentams (ERASMUS/SOCRATES
programa).
Kviestinis lektorius Politikos moksl ir tarptautini santyki fakultete Tampere universitete, Suomija,
2009 m. rugsjo 29-spalio 1 d. Paskait ciklas Lingvistinis nacionalizmas iuolaikinje Europoje
B.A./M.A. kredit kurso studentams (ERASMUS/SOCRATES programa)
4-os tarptautins vasaros mokyklos Demokratijos ikiai po-komunistinje Europoje: Nacionalinis
identitetas, Mykolo Riomerio Universitetas, Politikos moksl fakultetas, Vilnius, Lietuva, 2009 m.
birelio 14-21 d. Paskaita: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas.
Kviestinis lektorius Europos studij ir tarptautini santyki institute, Comenius universitete, 2008 m.
kovo 30-balandio 3 d., Bratislava, Slovakija. Paskait ciklai doktorantros ir bakalauro studij
studentams: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas, Kosovo, Serbija ir ES,
Nacionalizmas, etnikumas, valstyb (ERASMUS/SOCRATES Programa).
Kviestinis lektorius Grenoblio Politikos moksl institute, 2008 m. lapkriio 17-20 d., Grenoblis,
Pranczija. Paskait ciklai bakalauro ir magistratros studij studentams: Lingvistinis nacionalizmas
iuolaikineje Europoje ir Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas (ERASMUS/SOCRATES
Programa).
Kviestinis lektorius Porto universitete, Psichologijos ir edukologijos fakultete, 2008 m. gegus 12-16
d., Porto, Portugalija. Paskait ciklai bakalauro studij studentams: Daugiakultrins visuomens ir
maum teiss bei Globalizacija (ERASMUS/SOCRATES Programa).
Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 6 / 11
Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Kviestinis lektorius Lisabonos universitete, Teiss fakultete, 2008 m. gegus 5-11 d., Lisabona,
Portugalija. Paskait ciklai bakalauro studij studentams: Europos integracijos procesai bei
Globalizacija (ERASMUS/SOCRATES Programa).
Kviestinis lektorius Varuvos universitete, Ryt Europos studij programos iemos mokykloje 2008,
vykstanioje Ryt Europos Kolegijoje Vroclave, 2008 m. kovo 3-13 d., Lenkija. Paskait ciklas:
Balkan konflikt tautins, etnins ir politins prieastys (finansuota Varuvos universiteto).
Kviestinis lektorius Tartu universitete, Socialini ir politini moksl fakultete, 2007 m. lapkriio 26-30
d., Tartu, Estija. Paskait ciklas: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas ir Makedonijos
klausimas. Skaityta viea paskaita Europos kolede: Serbijos politika, lugus Miloseviciaus politikai,
ir Kosovo klausimas, 2007 m. lapkriio 28 d. (ERASMUS/SOCRATES Programa).
Kviestinis lektorius Varuvos universitete, Ryt Europos studij programos iemos mokykloje 2007,
vykstanioje Ryt Europos Kolegijoje Vroclave, 2007 m. kovo 1-10 d., Lenkija. Paskait ciklas:
Vidurio, Ryt ir Piet Europos valstybi pasienio politika pokomunistiniame periode (finansuota
Varuvos universiteto).
Kviestinis lektorius Tartu universitete, Socialini ir politini moksl fakultete, 2007 m. vasario 12-17 d.,
Tartu, Estija. Paskait ciklas: Balkan nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas. Skaityta viea
paskaita: Serbijos politika ir regioninio saugumo ateitis, 2007 m. vasario 13 d.
(ERASMUS/SOCRATES Programa).
Kviestinis lektorius Hanoverio universitete, Politikos moksl inistitute, Europos studij programa,
2006 m. vasario 4-11 d., Hanoveris Vokietija. Paskait ciklas: Balkan alys tarptautinje politikoje
19-20 a.. Skaityta viea paskaita: Emigracija, pabgliai ir etninis valymas Jugoslavijoje 1991-2000
2006 m. vasario 7 d. (ERASMUS/SOCRATES Programa).
Vidurio Europos Universiteto Vasaros mokyklos Lyginamosios sociologijos teorija ir tyrimai dalyvis,
Budapetas, Vengrija, 2002 m. liepos 1-26 d.
Dstytojas, pakviestas sveio teismis skaityti paskait cikl Bizantijos imperijos politika, kultra ir
religija, Vilniaus universitetas, Klasikins filologijos katedra, 2002 m. vasario 14, 21 ir kovo 14 d.
8-os Transatlantins vasaros akademijos dalyvis, Europos integracijos studij centras, Bona,
Vokietija, 2001 m. birelio 5-30 d.
Paskait Piet Tirolio problema ir Tautini maum problematika Balkanuose vedjas Kultrini
bendrij studij centre, Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, 2001 m. kovo 20 d. ir gegus 1 d.
Vasaros mogaus teisi studij mokykloje dalyvis, Teiss fakultetas, Tilburgo universitetas,
Nyderlandai, ir mogaus teisi institutas, Teiss fakultetas, Katalikikas Leuveno universitetas,
Belgija, 2001 m. rugpjio 20-31 d.
Dstytoj profesionalaus apmokymo programos dalyvis, Curriculum Resource Center, Vidurio
Europos universitetas, Budapetas, Vengrija, 2001 m. kovo 26-31 d.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 7 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Konferencijos/ Tarptautins mokslo konferencijos Skirtys ir bendrumai socialiniuose ir kultriniuose kontekstuose


SEMINARAI dalyvis, 2016 m. rugsjo 22-23 d. kuri organizavo Lietuvos istorijos institutas, Vilniuje. Skaitytas
praneimas Pavao Ritterio Vitezoviiaus Didiosios (Suvienytos) Kroatijos idja: ankstyvasis
modernus nacionalinio identiteto modelis ir nacionalins kroat-slav valstybs krimas.
Tarptautins konferencijos: Europos sjunga ir Bizantija Kultros paveldas, istorija ir perspektyvos
Justiniano Didiojo pasaulis ir Europos civilizacija (565-2015), 2015 m. spalio 23-25, Vilnius.
Skaitytas praneimas Krikionikojo Konstantinopolio paveldas.
Treios tarptautins tarpdisciplinarins konferencijos Socialins inovacijos: teorins ir praktins
valgos dalyvis, 2014 m. spalio 23-24 d. kuri organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje.
Skaitytas praneimas Jugoslav nacionalizmas ir teritorini pretenzij problematika.
Tarptautins mokslo konferencijos Savas ir kitas iuolaikiniuose tyrimuose dalyvis, 2013 m. spalio
24-25 d. kuri organizavo Lietuvos istorijos institutas, Vilniuje. Skaitytas praneimas Europos
Sjunga ir Europos tapatyb.
Antros tarptautins tarpdisciplinarins konferencijos Socialins inovacijos: teorins ir praktins
valgos dalyvis, 2013 m. spalio 10-11 d. kuri organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje.
Skaitytas praneimas Kaip pasiekti europietik tapatyb?
Tarptautins konferencijos Darnioji daugiakalbyst: Tyrimai, studijos, kultros dalyvis, 2013 m.
rugsjo 27-28 d., kuri organizavo VDU Usienio kalb institutas, Vytauto Didiojo universitete,
Kaunas. Skaitytas praneimas Formavimas iuolaikins serb tautos ir valstybs krimas.
Tarptautins konferencijos Europos Sjunga ir Bizantijos kultrinis palikimas: Bizantijos taut
sandrauga ir jos reikm Europos civilizacijai dalyvis, 2013 m. rugsjo 12-15 d., Vilnius. Skaitytas
praneimas Bizantijos imperijos graikikumas.
Antrosios COST projekto EastBoardNet programos konferencijos dalyvis, Berlynas, Vokietija, 2013
m. sausio 11-13 d., kuri organizavo Manesterio universitetas. Skaitytas praneimas Jugoslav
nacionalizmas ir teritorini pretenzij: Ikis Balkanams 21-ajame amiuje.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 8 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Virtualus dalyvavimas Pasaulio kongrese vieo administravimo ir politikos moksl klausimais, 2012
m. lapkriio 29 d.-gruodio 2 d., Antalija, Turkija. Renginio organizatorius Pasaulio akademinio
vietimo ir tyrim centras, Kyrenia, Kipras. Skaitytas praneimas: Etno-lingvistinis modernios serb
tautos ir valstybs formavimasis XIX a. pirmoje pusje (Paper ID: 21972;
http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/ADPOL/).
Pirmos tarptautins tarpdisciplinarins konferencijos Socialins inovacijos: teorins ir praktins
valgos dalyvis, 2012 m. spalio 25-26 d. kuri organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje.
Skaitytas praneimas Teisinga prekyba ir Europos Sjunga.
Tarptautins konferencijos Sienos, ribos ir sankirtos: Naujosios XXI a. paradigmos dalyvis, 2012 m.
kovo 23-24 d. kuri organizavo LCC tarptautinis universitetas, Klaipdoje. Skaitytas praneimas:
Jugoslav nacionalizmas ir teritorini pretenzij: Ikis Balkanams 21-ajame amiuje.
Tarptautins konferencijos Daugiakalbyst ir kalb studijos auktajame moksle dalyvis, 2011 m.
gruodio 8-10 d., kuri organizavo VDU Usienio kalb centras, Vytauto Didiojo universitete,
Kaunas. Skaitytas praneimas Buvusios serb-kroat kalbos dezintegracija: Bonjako identitetas ir
bosn kalba.
Tarptautins konferencijos Europos Sjunga ir Bizantijos kultrinis palikimas: 550 met Trapezundo
imperijos lugimui Bizantijos pasaulio trageija dalyvis, 2011 m. rugsjo 23-24 d., Vilnius. Skaitytas
praneimas Bizantija po Bizantijos: Megali idea ir jungtin tautin graik valstyb.
Pirmosios COST projekto EastBoardNet programos konferencijos dalyvis, Katanija, Italija, 2011 m.
sausio 20-22 d., kuri organizavo Manesterio Universitetas. Skaitytas praneimas Naujas Balkan
emlapis: etnini serb valstybs ribos.
Tarptautins konferencijos Nacija ir kalba: Modernumo aspektai sociolingvistinje raidoje dalyvis,
Kauno technologijos universiteto Panevio institutas, 2010 m. spalio 21-22 d. Skaitytas praneimas
Serb modernios nacijos ir nacionalins valstybs krimas 19 a. pirmoje pusje.
Tarptautins konferencijos iaurs Atnai: Kultr dialogas tarp ryt ir vakar dalyvis, Vilnius, 2010
m. rugsjo 17-19 d. Skaitytas praneimas Po-sovietin kalbos politika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
COST programos dalyvis Seminare 3 Skirtumai ir nelygybs, Fafo Taikomj tarptautini studij
institute, Oslo, Norvegija. Skaitytas praneimas Teisinga prekyba ir Europos Sjunga, gegus 7-9
d., 2010.
COST programos Seminaro 1 Daugialypiai Rytai: Periferijos kaip praktika dalyvis Masaryk
universitete, Brno, ekijoje, 2009 m. lapkriio 11-13. Skaitytas praneimas Lingvistiniai Bosni
identiteto formavimosi aspektai, 1993-2009 m.
Tarptautins konferencijos Europos Sjunga ir Bizantijos kultros paveldas: istorija ir ateitis dalyvis,
Vilnius, 2009 m. birelio 19-25. Skaitytas praneimas: Manzikert mis (1071 m.): Bizantijos
imperijos lugimo pradia.
11-ojo Viduriemio jros regiono studij asociacijos kongreso dalyvis, 2008 m. gegus 28-31 d.,
Liuneburg, Vokietija. Kongres organizavo Kanzaso universtiteto Kenneth Spencer tyrim centras,
JAV. Skaitytas praneimas: Turkija, Graikija, Italija ir Viduriemio jros regiono saugumas.
2-osios metins konferencijos Naujos lyginamosios istorijos tyrim gairs Vidurio, Ryt ir Pietryi
Europoje dalyvis, 2008 m. balandio 17-19 d., Sofija, Bulgarija. Konferencij organizavo Atviros
visuomens institutas ir Vidurio Europos universitetas. Skaitytas praneimas: Pan-slavizmo idjos
dalmat ir kroat literatroje ir istoriografijoje 1477-1706 m.
Tarptautins konferencijos Europos Sjunga ir Bizantijos kultrinis paveldas: istorija ir ateitis, 2007
m. birelio 22-27 d., Vilnius, Lietuva. Praneimo tema: Krikionybs triumfas Ankstyvojoje
Bizantijoje.
Tarptautins Viegrado 4 konferencijos Koncepcijos tauta rekonstravimo procesai Vidurio Europoje
dalyvis, 2007 m. birelio 8-9 d. Tel, ekijos Respublika. Praneimo tema: Lingvistiniai bosni
etninio identiteto konstravimo ypatumai Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Sandake, 1993-2007 m.
Tarptautins mokslins konferencijos Europos studijos: dialektai ir kalbos politika dalyvis, 2007 m.
balandio 27-28 d., iauliai. Praneimo tema: Serb-kroat kalbos transformacijos ir Bosnijos-
Hercegovinos lingvistin politika: bosni etninio identiteto ir kalbos konstravimas.
Tarptautins mokslins konferencijos Tautinio/pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas
iandien dalyvis, 2007 m. balandio 26-27 d., Kaunas. Praneimo tema: Bosni kalbos takos
etnonacionalinio bosni identiteto krimui.
Tarptautin konferencijos iuolaikins teorins ir praktins tendencijos rus kultrins studijose
dalyvis, 2006 m. gegus 12-13 d., Klaipda. Praneimo tema: Balkanai ir Rusijos nacionaliniai
interesai: Rusijos pozicija dl Euro-Atlantins integracijos ir Pan-Slavizmo mit atgaivinimas.
Antros tarptautins konferencijos Tautos ir kalbos: modernumas sociolingvistinje raidoje dalyvis,
2006 m. balandio 28 d., Panevys. Praneimo tema: Kroat nacionalinis atgimimas (Ilir
judjimas) ir kalbinis aspektas 1830-1841 m.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 9 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Tarptautins konferencijos Tautini maum organizacijos: kultrinis aspektas dalyvis, 2005 m.


lapkriio 18 d. Praneimo tema: Serb ortodoks banyios vaidmuo, ginant religines maum
bendruomenes.
3-ios tarptautins Kultrini bendrij centro konferencijos Silpniausios maumos: vietos kultr
rekonstrukcija Europoje dalyvis su praneimu Rom holokausto problema Vidurio ir Pietryi
Europoje Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, 2005 m. gegus 13-14 d.
Tarptautinje konferencijoje Bizantijos kultros paveldas dalyvis, Vilnius, 2005 m. kovo 18-19 d.
Skaityto praneimo tema: Balkan pusiasalis: civilizacij ir politini tak susikirtim regionas.
Seminaro Artima praeitis: vilgsnis atgal, 2003-1933 m. dalyvis su praneimu Emigracija,
pabgliai ir etninis valymas Jugoslavijos lugimo laikotarpiu, Naujasis Europos koledas,
Bukaretas, Rumunija, 2004 m. gegus 21-23 d.
Seminaro Bizantijos kultrinis palikimas dalyvis su praneimu Bizantija ir ketvirtasis kryiuoi
ygis, Vilnius, Lietuva, 2004 m. balandio 26 d.
Pietryi Europos Istorijos specialist seminaro dalyvis su praneimu Lingvistinis serb tautos
identifikacijos modelis, Demokratijos ir sandraugos centras, Tesalonikai, Graikija - Sofija, Bulgarija,
2003 m. birelio 26-28 d.
Jaunj humanitarini moksl tyrintoj konferencijos Tautikumas ir valstybingumas: Lyginamosios
ir tarpnacionalins studijos Europoje dalyvis su praneimu Didiosios Kroatijos Idja XVII a.,
Sdertrns hgskola, Universiteto koledas, Fleminsberg, vedija, 2003 m. birelio 13-14 d.
2-os tarptautins Kultrini bendrij centro konferencijos dalyvis su praneimu Kultrini bendrij
Inykimo grsm: Vlachai Balkanuose, Vilniaus universitetas, 2002 m. gruodio 4-6 d.
Specialaus forumo Nacionalizmas, identitetas ir regioninis bendradarbiavimas dalyvis su
praneimu Lingvistinis Serb tautins savimons formavimosi modelis ir Serb etnins valstybs
sukrimas, Forli, Italija, 2002 m. birelio 4-10 d.
Konferencijos Buvusi Jugoslavija ir Kosovo problema dalyvis su praneimu Serb klausimas ir
Jugoslavijos lugimas, Vytauto Didiojo universitetas, 2002 m. kovo 8 d.
Konferencijos Religija ir kultra dalyvis su praneimu Peo patriarchato vaidmuo, isaugojant
serb tautin ir kultrin identitet Otoman imperijoje, Religijos studij centras, Vilniaus universitetas,
2002 m. vasario 28 d.-kovo 1 d.

Vieojo seminaro Tarptautinis terorizmas ir dabartinis Balkan saugumas vedantysis ir pranejas,


Vilniaus universitetas, Kultrini bendrij centras, 2001 m. spalio 16 d.
Tarptautins konferencijos Emigracijos pradia ir pabaiga: Gyvenimas be sien iuolaikiniame
pasaulyje su praneimu Emigracija, pabgliai ir etninis valymas Jugoslavijoje 1991-2001: Nuo
etnografini link valstybini sien, Vytauto Didiojo universitetas, Vytauto Kavolio tarpdisciplinini
studij centras ir Lietuvos emigracijos institutas, Kaunas, 2001 m. lapkriio 22-23 d.
Tarptautinio seminaro Daugiakalb Lietuva: praeitis, dabartis, ateitis dalyvis su praneimu
Lingvistinio nacionalizmo modeliai iuolaikinje Europoje, Tautini maum ir ieivijos
departamentas, Vilnius, 2001 m. spalio 4 d.
Vieojo seminaro Serb nacionalizmas ir Jugoslavijos lugimas vedjas Tarptautini santyki ir
politini moksl institute, Vilniaus universitetas, 2000 m. lapkriio 21 d.
Vasaros Akademijos Regionai ir maumos Didiojoje Europoje Bolzano dalyvis ir praneimo
Serb nacionalizmo itakos autorius, 2000 m. rugsjo 4-15 d.
30os metins konferencijos, surengtos iuolaikins Europos studij Universitet asociacijos ir
Vidurio Europos universiteto, dalyvis, 2000 m. balandis 6-8 d.
Konferencijos Demokratizacija Ryt Europoje: teorija ir praktika dalyvis, vykusioje Roberto umano
centre, Europos universiteto institute, Florencija, Italija, ir praneimo Demokratijos procesai ir
Jugoslavija autorius, 1998 m. spalio 25 lapkriio 2 d.

Projektai ES COST, Europos bendradarbiavimas mokslini ir technini tyrim srityje, dalyvavimas Veiksme
IS0803 Europos rytini sien perirjimas: Europos Ryt periferijos socialins, moralins ir
materialins relokacijos, 2009-2013 m.
Archyviniai tyrimai Vengrijos ir Jugoslavijos santykiams nagrinti 1990-1995 m. karo laikotarpiu,
Atviros visuomens archyvas prie Vidurio Europos universiteto, Budapetas, Vengrija, 2005 m.
sausio 5vasario 5 d.
Moksliniai tyrimai Vidurio Europos universiteto bibliotekoje ir Atviros visuomens archyve tema
Albanijos nepriklausomos valstybs formavimasis 20 a., Budapetas, Vengrija, 2003 m. liepos 3
rugpjio 3 d.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 10 / 11


Gyvenimo apraymas Vladislav Sotirovi

Apdovanojimai vietimo main paramos fondo PADKA u aktyv dalyvavim Erasmus programoje ir indl
pltojant Lietuvos auktojo mokslo tarptautikum, 2013 m.
Atviros visuomens archyvo prie Vidurio Europos universiteto stipendija archyviniams tyrimams,
Budapetas, Vengrija, 2005 m. sausio 5-vasario 5 d.
Vidurio Europos universiteto stipendija dalyvauti seminare Artima praeitis: vilgsnis atgal, 2003-
1933, Naujasis Europos koledas, Bukaretas, Rumunija, 2004 m. gegus 21-23 d.
Speciali ir tstini program stipendija Jaunj mokslinink tyrimams Istorijos fakultete, Vidurio
Europos universitete, Budapetas, Vengrija, 2003 m. liepos 3-rugpjio 3 d.
USAID stipendija dalyvauti Pietryi Europos istorijos daktaro studij seminare, Sofija, Bulgarija,
2003 birelio 26-28 d.
Sdertrns hgskola, Baltijos ali ir Ryt Europos studij instituto stipendija dalyvauti jaunj
mokslinink konferencijoje Valstybingumo ir etnikumo santykis: Lyginamoji analiz ir
transnacionalins perspektyvos Europoje, Fleminsberg, vedija, 2003 m. birelio 13-14 d.
Vidurio Europos universiteto stipendija vasaros studijoms Lyginamoji sociologija: teorija ir
tyrinjimai, Budapetas, 2002 m. liepos 1-26 d.
Bolonijos Universiteto ir Forli savivaldybs stipendija dalyvavimui specialiame forume
Nacionalizmas, Identitetas ir Regioninis Bendradarbiavimas, Forli, Italija, 2002 m. birelio 4-10 d.
Europos komisijos stipendija dalyvavimui mogaus teisi studij mokykloje, Teiss fakultetas,
Tilburgo universitetas, Nyderlandai, ir mogaus teisi institutas, Teiss fakultetas, Katalikikas
Leuveno universitetas, Belgija, 2001 m. rugpjio 20-31 d.
Europos integracijos studij centro stipendija dalyvauti 8-je Transatlantinje vasaros akademijoje,
Bona, Vokietija, 2001 m. birelio 5-30 d.
Europos akademijos Bolzano stipendija dalyvauti Vasaros akademijoje, Brixen, Italija, 2000 m.
rugsjo 4-15 d.
Tyrim paramos programos stipendija individualiam projektui Serbija, Juodkalnija ir Albanijos
nepriklausomyb, 1912-1913, Soroo fondas, Praha-New York, 2000-2002 m.
Dvi Soroo fondo stipendijos magistro studijoms Vidurio Europos universitete, Budapetas, Vengrija,
1995-1996 m. ir 1996-1997 m.
Jaunj mokslinink fundacijos stipendija studijoms Belgrado universitete, Belgradas, Jugoslavija,
1987-1991 m.

PRIEDAI

Mokslini darb sraas.

Europos Sjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Puslapis 11 / 11