Organisasi Perniagaan Di Malaysia

5.1.3 Perniagaan Perkongsian Ciri-ciriperniagaan perkongsian ialah :y Milikan o perkongsian ditakrifkan sebagai perhubungan antara dua atau lebih orang yang menjalankan perniagaan bersama untuk memperolehi keuntungan. o bilangan rakan kongsi adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 orang (umumnya). o bagi perkongsian bank atau broker saham, bilangan rakan kongsi tidak melebihi 10 orang. o bagi perkongsian yang melibatkan sesuatu profession seperti peguam dan akauntan, rakan kongsi adalah tidak melebihi 50 orang. o perjalanan sesebuah perkongsian adalah ditetapkan di bawah Akta Perkongsian 1961. o Perniagaan perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. y Penubuhan o boleh ditubuhkan secara lisan atau tulisan. o biasanya membentuk satu persetujuan bersama dalam bentuk surat ikatan perkongsian yang dipanggil perjanjian perkongsian bagi mengelakkan perselisihan. o kandungan perjanjian termasuklah nama firma, nama kesemua rakan kongsi, jenis dan tempat perniagaan, nisbah pembahagian keuntungan/kerugian, peruntukan hak dan tanggungjawab rakan kongsi, cara menjalankan perniagaan dan bagaimana perkongsian akan ditamatkan. o satu perkongsian boleh wujud tanpa perjanjian tetapi ianya adalah tertakluk kepada peruntukan di dalam Akta Perkongsian 1961. y Akta Perkongsian 1961 mengandungi perkara-perkara berikut :o untung rugi dibahagikan sama rata. o tiada bunga bagi modal yang dilaburkan. o tiada gaji untuk rakan-rakan kongsi. o pinjaman oleh rakan-rakan kongsi kepada perniagaan akan diberikan bunga 5% setahun. o Jenis-Jenis Perniagaan Perkongsian y Terdapat dua jenis perkongsian :o perkongsian biasa o perkongsian berhad y Dalam perkongsian biasa, kesemua rakan kongsi adalah rakan kongsi biasa di mana mempunyai liabiliti yang tidak terhad, kuasa dan tanggungjawab yang sama serta berhak menguruskan perniagaan.

y

Dalam perkongsian berhad, rakan-rakan kongsi adalah mempunyai liabiliti yang terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan dan tidak mempunyai kuasa dalam pengurusan perniagaan. Dalam perkongsian ini, mesti ada sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua

Kelemahan Perniagaan Perkongsian y Berlaku salah faham atau perselisihan antara rakan kongsi dan ini akan menjejaskan rancangan dan perjalanan perniagaan serta boleh membawa kepada pembubaran perkongsian. Jika seorang rakan kongsi . y Risiko perniagaan dapat disebarkan (dikongsi) antara rakan-rakan kongsi. y Perkongsian masih lagi mudah untuk ditubuhkan berbanding penubuhan syarikat atau koperasi. y Dapat menggunakan kepakaran dari rakan-rakan kongsi yang berkemungkinan mempunyai kemahiran. Ianya hanya perlu didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan dan mendapatkan lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan. o Tercetus peperangan. o Sebagai akibat tindakan guaman atau dengan perintah mahkamah untuk membubarkannya. Ini kerana setiap rakan kongsi mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap perkongsiannya. Segala kerugian akan ditanggung bersama walaupun diakibatkan oleh hanya seorang rakan kongsi. y Pengkhususan kerja dapat dilakukan dengan adanya pelbagai kemahiran dan kepakaran tersendiri dari rakan-rakan kongsi. y Rakan Kongsi Berhad o mempunyai liabiliti terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja dan tidak ada kuasa pengurusan tetapi boleh memeriksa buku-buku rekod dan akaun perniagaan. o Sebab-sebab Perniagaan Perkongsian Dibubarkan Sesuatu perkongsian boleh dibubarkan kerana salah satu sebab yang berikut : o Kematian. Ia tidak menerima pembahagian keuntungan tetapi liabilitinya adalah tidak terhad (kerana namanya didaftarkan sebagai rakan kongsi). o Kebaikan Perniagaan Perkongsian ialah :y Lebih modal dapat dikumpulkan. y Kesilapan dari seorang rakan kongsi akan mengikat rakan-rakan kongsi yang lain. kebankrapan atau ketidaksiuman salah seorang pekongsi. o Berakhirnya tempoh masa perkongsian.liabiliti perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan. y Jenis-Jenis Rakan Kongsi y Rakan Kongsi Aktif o mengambil bahagian yang aktif dalam pengurusan dan biasanya dibayar gaji. y Rakan Kongsi Nominal (Namaan) o membenarkan namanya digunakan di dalam perniagaan sebagai rakan kongsi tanpa melaburkan modal. y Liabiliti yang biasanya tidak terhad akan menyebabkan individu / rakan kongsi kehilangan harta persendirian jika perniagaan menghadapi masalah dalam pembayaran balik hutang piutangnya. y Rakan Kongsi Lelap o hanya menyumbangkan modal dan tidak mengambil bahagian di dalam pengurusan perniagaan. y Persaingan dapat dikurangkan melalui perkongsian. y Perniagaan perkongsian adalah tidak berkekalan. pengetahuan dan pengalaman yang berlainan. o Tercapainya tujuan penubuhan perkongsian itu. dengan itu perbelanjaan untuk persaingan dapat diagihkan bagi meningkatkan jualan dan memperkembangkan perniagaan.

Butir-butir pengarah. memohon cadangan nama syarikat untuk diluluskan oleh pendaftar syarikat. borang-borang dan maklumat-maklumat berikut perlu diserahkan untuk pemerosesan lanjutan dalam tempoh satu bulan.2 Pendaftaran Syarikat Sendirian Berhad Penubuhan syarikat sendirian berhad adalah mengikut akta syarikat 1965. perkongsian mungkin terpaksa dibubarkan. atau perniagaan bersabit dengan pelancongan atau perniagaan perkhidmatan yang diberi kuasa pada setengahsetengah agensi kerajaan. y 5.2 PENDAFTARAN PERNIAGAAN 5.1 Pendaftaran Perniagaan Perseorangan Dan Perkongsian Undang-undang kerajaan Malaysia. o Dokumen yang menjelaskan nama.Status Pematuhan Syarat Borang 7 . Borang-borang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran. yang kebiasaannya berada di semua ibu negeri. Maka perkembangan perniagaan adalah bergantung kepada sumber modal yang terhad ini. Simpanan nama hanya dalam tempoh dua bulan.Penyata Pengeluaran Saham.2. tarikh pendaftaran.Sijil Pengenalan Pengarah Borang 45 . kecuali y Penjaja kecil-kecilan seperti pasar malam. syarat-syarat lain juga diperlukan untuk pemerosesan penubuhan syarikat. Apabila nama yang dicadangkan telah diluluskan oleh Pendaftar Syarikat. y y y y y y . PENDAFTARAN PERNIAGAAN PERSEORANGAN DAN PERKONGSIAN 5. modal yang dibenarkan . Borang 44 . jenis perniagaan dan butir lain berkenaan syarikat. Cara pentadbiran hal ehwal syarikat . y Syarikat yang telah berdaftar dengan pendaftaran syarikat. Permohonan ini memerlukan bayaran RM10 (Borang 13A) bagi memproses nama yang dikehendaki. Dokumen yang dimaksudkan adalah seperti berikut : y Memorandum dan Undang-Undang Persatuan. memerlukan usahawan mendaftar perniagaan mereka mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Pindaan 1978) bagi perniagaan perseorangan dan perniagaan berkongsi. pengurus dan setiausaha. Borang 49 . bankrap atau mati. Pertama. Arkitek.y menjadi tidak siuman. Peguam dan Akauntan. Borang 6 . satu lagi permohonan perlu dibuat dengan mengisi borang untuk menentukan bahawa nama itu tidak boleh digunakan oleh orang lain. Pengumpulan modal adalah masih terhad dalam lingkungan maksimanya 20 orang sahaja. Borang 24 . Selain dari tindakan pertama di atas. y Perniagaan yang berbentuk perkhidmatan profesional seperti Jurutera. jumlah saham.2. Usahawan perlu memohon untuk pendaftaran perniagaan perseorangan dengan mengisi borang dan menghantarkannya pada Pejabat Pendaftaran Perniagaan yang berdekatan dengan tempat atau alamat melakukan perniagaan. Semua dokumen atau borang mesti diserahkan kepada Pendaftar Syarikat.Persetujuan status menjadi Pengarah Selepas mendapat kelulusan iaitu sijil penubuhan dari Jabatan Pendaftaran Syarikat.Butir-butir pejabat berdaftar syarikat.

maka boleh mereka menggunakan perkhidmatan dari Setiausaha Syarikat untuk penubuhan yang lebih mudah. Seorang lagi melaburkan harta 1 ekar tanah dengan harga 50. Misalnya : Seseorang pengarah memasukkan duit RM50.Register of Directors.2. jika sanggup mengeluarkan wang sedikit.Return of Allotment of Shares Borang 49 . tetapi.Sebagaimana yang telah dibincangkan.000 ke dalam syarikat itu dan memindah milik hak tanah itu kepada hak syarikat atau juga perbelanjaan-perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh seseorang pengarah atau pemodal saham atau seseorang individu itu dipermodalkan iaitu diiktirafkan kepada .Statutory of Declaration before incorporation Lampiran A Salinan surat kelulusan nama syarikat dari ROC Memorandum and Articles of Association SIJIL PENUBUHAN SYARIKAT DIKELUARKAN OLEH ROC BORANG 9 (Tempoh memfailkan dokumen selama 1 bulan) FAILKAN DOKUMEN-DOKUMEN Borang 44 . Managers and Secretaries JADUAL KADAR BAYARAN PENDAFTARAN SDN. Berbayar Dan Panduan Membuat Pindaan Modal Dibenar Iaitu modal syarikat memberitahu kepada Pendaftar Syarikat atas angka maksimum bermakna modal berbayar kita tidak boleh melebihi modal yang dibenarkan untuk dilabur di dalam syarikat. BHD. lebih memadai dengan perniagaan perseorangan atau berkongsi.000 (tunai) untuk modal. bahawa penubuhan syarikat sendirian berhad agak rumit dan memerlukan syarat-syarat yang banyak. PENDAFTARAN SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD TATACARA MENDAFTAR SYARIKAT CARIAN NAMA SYARIKAT BORANG 13A NAMA DILULUSKAN (Jika tidak diluluskan cari nama lain) (Tempoh tamat mendaftar selama 3 bulan) FAILKAN DOKUMEN-DOKUMEN Borang 6 . Oleh itu. 5. bagi sesiapa yang kurang pengetahuan dan kurang pengalaman dalam perniagaan.Notice of situation of Registered Office Borang 24 .Statutory Declaration of Compliance Borang 48A .3 Perbezaan Dan Perbandingan Pendaftaran Perniagaan Dan Penubuhan Syarikat Dalam Perniagaan Modal Dibenar. Modal Berbayar Setiap sen pemegang saham laburkan terus dimasukkan ke dalam bank tetapi modal berbayar boleh juga menggunakan harta seseorang yang dipinjamkan oleh haknya pada syarikat.

syer utama dan pejabat berdaftar. Semua dokumen-dokumen mestilah difailkan kepada Pendaftar dalam tempoh yang ditentukan oleh Pendaftar Syarikat di bawah Akta Syarikat. setiap perniagaan perseorangan dan perkongsian mesti mendapatkan lesen perniagaan. Denda-Denda Oleh ROC Yang Wajib Diketahui Oleh Semua-Semua Pengarah Prosedur mengenai mengfailkan dokumen-dokumen kepada Pendaftar Syarikat.3. kebanyakkannya ialah dari golongan berikut : y Lewat mengfailkan Akaun Tahunan y Lewat mengfailkan Penyata Tahunan y Lewat mengfailkan Pertukaran Pengarah dan Setiausaha. y Lewat mengfailkan peningkatan modal berbayar dan modal dibenar dan y Lewat mengfailkan borang 49 pengarah utama.00 yang akan dikenakan semasa mengfailkan dokumen itu kepada Pendaftar Syarikat. denda di bawah kesalahan Akta Syarikat juga akan dikenakan ke atas borang/dokumen itu selepas borang/dokumen tersebut difailkan kepada Pendaftar Syarikat dan satu surat notis pembayaran akan dikeluarkan. Tujuan lesen ini diadakan ialah untuk : o mengawal kebersihan dan keselamatan tempat perniagaan. o mendapatkan hasil pendapatan bagi pihak berkuasa tempatan. denda atas lewat menyerah borang akan dikenakan oleh Pendaftar Syarikat kepada sesebuah syarikat tersebut.1 Perlesenan Setelah menerima perakuan pendaftaran perniagaan. Jumlah lewat mengfailkan dokumen adalah RM25. o Borang 28 adalah borang mengenai penambahan modal yang dibenarkan mestilah difailkan dalam tempoh 14 hari selepas mesyuarat EGM. Selain daripada itu. y . y Jika borang-borang itu difailkan dalam tempoh 14 hari selepas tempoh yang ditetapkan.modal. 5.00 semasa mengfailkan dokumen itu kepada Pendaftar Syarikat. o Borang 49 adalah borang mengandung butir-butir pengarah. Jikalau borang-borang tersebut tidak difailkan dalam masa yang diberikan di bawah Akta Syarikat.3 UNDANG-UNDANG DAN PERLESENAN PERNIAGAAN 5. Jumlah yang dikenakan atas lewat mengfailkan dokumen RM50. o Penyata Kewangan mestilah difailkan dalam tempoh 6 bulan selepas Mesyuarat Agung Tahunan diadakan. y Jika dokumen itu difailkan selepas 14 hari dari tempoh yang ditetapkan. pengurus dan setiausaha syarikat tersebut yang mana mesti difailkan dalam tempoh 1 bulan dari perlantikan seseorang pengarah atau pengurus atau setiausaha syarikat itu. Denda-Denda Pendaftar Syarikat (ROC) Mengikut pengalaman dan kes-kes yang telah dicatatkan di Pendaftar Syarikat ataupun di mahkaman. Contohnya : o Penyata Tahunan mestilah difailkan dalam tempoh 1 bulan melainkan "registered branch" syarikat tersebut adalah di luar Malaysia yang mana penyata Tahunan mestilah difailkan dalam tempoh 2 bulan selepas Mesyuarat Agung Tahunan diadakan.

00. Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan dan sebagainya. o Lesen Mengilang Seseorang usahawan hanya boleh menjalankan aktiviti pengilangan setelah memperolehi lesen mengilang kecuali modal berbayar syarikat tersebut kurang daripada RM100. Majlis Perbandaran.2 Undang-undang Dan Peraturan Perniagaan Terdapat berbagai bentuk undang-undang dan peraturan yang perlu diketahui dan dipatuhi oleh seseorang bakal usahawan sepertimana yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa. Majlis Daerah dan Dewan Bandaraya. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab peniaga untuk mengetahui keperluan dan peraturan undang-undang dalam perniagaan masing-masing. Sekiranya sesebuah perniagaan tidak didaftarkan kemungkinan besar kontrak perniagaan mereka juga dianggap tidak sah dan ini akan menyulitkan usahawan tersebut untuk membuat tuntutan sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Di samping itu bayaran yang berbeza dikenakan mengikut jenis perniagaan. Keperluan ini adalah berdasarkan kepada jenis perniagaan yang hendak dijalankan. Lesen/Permit/Surat Kuasa Selain pendaftaran perniagaan seseorang bakal usahawan perlu memastikan apakah perniagaannya memerlukan lesen/permit/surat-surat kuasa daripada pihak-pihak berkuasa berkenaan seperti penguasa tempatan. bayaran tambahan akan dikenakan. Cara mendapatkan lesen perniagaan : o Isikan borang permohonan lesen perniagaan. 5. o Lesen Cukai Jualan Cukai jualan dikenakan ke atas barang-barang yang diimport dan barang-barang tempatan yang tidak dikecualikan. Dalam y y . Jika terdapat papan iklan. o Sebelum lesen dikeluarkan pihak berkuasa akan memeriksa bangunan untuk memastikan segala peraturan seperti kebersihan dan keselamatan dipatuhi. Pendaftaran Perniagaan Semua bentuk perniagaan di negara ini perlu didaftarkan. o Kemudian anda akan dipanggil untuk membuat bayaran . Setiap pihak berkuasa mempunyai undang-undang dan peraturan masing-masing.Lesen perniagaan ini dikeluarkan oleh Majlis Tempatan.3. Tatacara pendaftaran telahpun diterangkan sebelum ini. o Serahkan borang tersebut kepada pihak berkuasa tempatan. Permohonan untuk memperolehi lesen cukai jualan ialah daripada Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja Malaysia. o Lesen ini mesti dipamerkan di dalam kedai. Antaranya ialah seperti berikut: o Lesen Perniagaan Lesen-lesen ini meliputi lesen-lesen perniagaan tempatan dan lesen-lesen tempat berniaga yang boleh diperolehi daripada Dewan Bandaraya atau Penguasa-penguasa tempatan mengikut daerah masing-masing.

Surat Kuasa Bomba Sebelum memulakan operasi. Seseorang pengusaha perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung dalam permit lori antaranya: o Sekatan-sekatan kawasan untuk menjalankan perniagaan iaitu sama ada di sesuatu kawasan atau di seluruh negeri di Semenanjung Malaysia. seorang pengusaha hendaklah memastikan kilangnya selamat daripada sebarang kemungkinan kebakaran di mana sesebuah bangunan perlu mendapatkan Certificate of Fitness (C. Justeru itu pemasangannya juga berbeza dari sesuatu susun atur tapak kilang.F) iaitu surat kuasa yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah (berdasarkan di mana bangunan didirikan yang disokong oleh Jabatan Bomba setelah dibuat pemeriksaan ke atas bangunan tersebut). Oleh itu pengusaha perlu mengambil tindakan yang berhubung dengan taraf keselamatan. o Kenderaan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum boleh didaftarkan. Kawalan Pencemaran Bakal-bakal usahawan juga perlu memberikan perhatian berat kepada langkah-langkah mencegah pencemaran yang boleh disebabkan oleh kilang. kesihatan dan kebajikan dimana mesin-mesin ini dipasangkan. Keperluan Mesin/Jentera/Peralatan Keperluan ini berbeza-beza mengikut aktiviti-aktiviti pengeluaran. Lesen Kilang Makanan Seseorang usahawan yang mengendalikan perusahaan mengilang makanan perlu memperolehi lesen kilang melalui Pegawai Kesihatan Daerah atau Majlis Perbandaran bagi tujuan-tujuan pemeriksaan kesihatan ke atas kilang-kilang dan ujian keluaran makanan tersebut. y y Lesen/Permit Pengangkutan Tugas-tugas bagi mengeluarkan lesen/permit lori sama ada Kelas A atau C ialah Lembaga Perlesenan Pengangkutan Jalan. o Jenis-jenis lori dan kegunaannya iaitu lesen A bagi mengangkut barang-barang orang lain dan lesen C hanya dibenarkan untuk mengangkut barang sendiri sahaja. Rekabentuk dandang setim. o .o o keadaan ini pengusaha tersebut perlu memohon pengecualian lesen mengilang daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat hendaklah diluluskan terlebih dahulu sebelum ianya dipasang dan dikendalikan. Peruntukan undang-undang mewajibkan pemasangan alat kawalan keselamatan pada kelengkapan kilang sebelum kilang boleh mula beroperasi. Kelulusan-kelulusan ini boleh diperolehi daripada Jabatan Kilang dan Jentera tertakluk kepada pemeriksaan sekurang-kurangnya setiap 15 bulan.

Lesen Untuk Mendapatkan Tanda Piawaian Sebelum lesen tanda piawaian dikeluarkan. SIRIM akan mempastikan sistem kawalan mutu yang memuaskan sehubungan dengan kaedah pengeluaran yang memuaskan dan begitu juga dengan kebersihan dan keselamatan. pemasangan peralatan. Teknologi Alam Sekitar. Kementerian yang bertanggungjawab ialah Kementerian Sains. Semua pekerja dan majikan dikehendaki mencarum kepada KWSP dan kadar caruman ialah 12% daripada gaji yang dibayar oleh majikan dan 11% oleh pekerja yang dipotong daripada gaji pekerja. Antaranya ialah : Pendaftaran Cap Dagangan dan Paten Pendaftaran ini bertujuan melindungi syarikat berkenaan daripada amalan perdagangan yang tidak sihat iaitu pengeluaran produk tiruan oleh syarikat lain. o o c) Hakcipta Untuk memberi perlindungan terhadap sesuatu karya seni. y Perlindungan Perlindungan yang dimaksudkan ialah undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan kepada industriindustri. Keperluan Insfrastruktur y y . Permohonan pendaftaran boleh dikemukakan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Halehwal Pengguna. Permohonan untuk mendapatkan hakcipta boleh diperolehi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna. Keperluan sosial pekerjapekerja adalah merupakan satu keperluan undang-undang yang telah ditetapkan melalui Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951 (KWSP) dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO). o Akta dan Peraturan Sewabeli 1967 Akta ini bertujuan untuk mengawal dan mengawasi bentuk dan kandungan perjanjian sewabeli serta menentukan dengan jelas hak-hak kewajipan dan tanggungan penyewa. pembakaran bahanapi dan pembinaan kilang yang akan melepaskan effluen kotor. Kawalan-kawalan pencemaran ini meliputi kerja-kerja pembinaan cerobong. intelektual dan perindustrian yang dihasilkan supaya tidak berlaku unsur-unsur penciplakan dan cetak rompak. pemunya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian sewabeli.Penggabungan rekaan dan pemasangan sistem kawalan pencemaran pada peringkat awal akan menentukan kilang dibina dengan teratur dan mengurangkan kos pembinaan yang berpunca daripada kerja ubah suai selepas kilang dibina. Keperluan Sosial Pekerja-Pekerja Seseorang pengusaha hendaklah mengambil perhatian bahawa kebajikan pekerja perlu dijaga dan ditingkatkan untuk mewujudkan satu bentuk hubungan pengurusan yang baik dengan kakitangan.

The principal office of the business shall be [Insert Address]. Kelemahan Perniagaan Perkongsian ‡ Setiap rakan kongsi memikul tanggungjawab yang sama. setiap rakan kongsi juga bertanggungjawab menggunakan sumber peribadi untuk melunaskan hutang rakan-rakan kongsinya. Name and Business The parties hereby form a partnership under the name of [Insert Business Name] to produce [Insert Business Product/Service]. ‡ Risiko perniagaan dapat diagihkan dan dikongsi bersama antara rakan kongsi. air dan perkhidmatan telefon. Terdapat beberapa kebaikan dan kelemahan apabila menjalankan perniagaan perkongsian. Perkongsian Perniagaan Perkongsian ditubuhkan apabila anda menggabungkan modal dan bekerjasama dengan sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi. anda dan rakan kongsi anda adalah pemilik bersama yang akan berkongsi segala agihan keuntungan atau risiko. Jangka hayat perniagaan perkongsian adalah terhad. perkongsian mungkin terpaksa dibubarkan.Jika salah seorang rakan kongsi menarik diri. . Kebaikan Perniagaan Perkongsian ‡ Modal yang lebih besar dan sumber kepakaran yang lebih luas dapat dikumpulkan.Sesebuah perusahaan atau kilang yang hendak didirikan tidak dapat dijalankan tanpa kemudahan asas atau infrastruktur yang cukup.Pastikan anda mengkaji implikasi setiap kebaikan dan kelemahan dari segi undang-undang sebelum membuat keputusan memilih perniagaan bentuk ini. ‡ Percanggahan pendapat dan pertikaian mungkin berlaku di kalangan rakan kongsi dan ini boleh mengganggu perancangan perniagaan atau kecekapan pengendalian perniagaan. This Partnership Agreement is made on [Insert Date] between [Insert Name of Party 1] and [Insert Name of Party 2]. Jabatan Kerja Raya dan Syarikat Telekom. Dalam hubungan ini kerajaan menyediakan kemudahan asas melalui Tenaga Nasional (TEN). yang terdiri daripada bekalan kuasa elektrik. Dalam usaha niaga seperti ini. 1. muflis atau meninggal dunia. Dengan liabiliti tidak terhad. Ini bermakna anda bertanggungjawab ke atas segala risiko dan hutang perniagaan sekalipun ia berpunca dari tindakan rakan kongsi anda.

10. and each partner shall at all times have access thereto. bond. Voluntary Termination The partnership may be dissolved at any time by agreement of the partners. 9. Books The partnership books shall be maintained at the principal office of the partnership. or lease. o Neither partner shall withdraw any part of their capital account. the surviving partner shall have the right either to purchase the interest of the decedent in the partnership or to terminate and liquidate the partnership business. 4. Each partner may. and shall continue until terminated. Without the consent of the other partner neither partner shall on behalf of the partnership borrow or lend money. If the surviving partner elects to purchase the decedent's interest. losses shall be charged to their capital account. Partnership profits and losses shall be charged or credited to the separate income account of each partner. o Upon the demand of either partner. Capital The capital of the partnership shall be contributed in cash by the partners as follows: o A separate capital account shall be maintained for each partner. and (e) to discharge the balance of the capital accounts of the partners. 5. Banking All funds of the partnership shall be deposited in its name in such checking account or accounts as shall be designated by the partners. or accept any commercial paper. 8. Management Duties and Restrictions The partners shall have equal rights in the management of the partnership business. Salaries and Withdrawals Neither partner shall receive any salary for services rendered to the partnership. and each partner shall devote their entire time to the conduct of the business. and shall be closed and balanced at the end of each fiscal year. The books shall be kept on a fiscal year basis. Death Upon the death of either partner. A separate income account shall be maintained for each partner. . deliver. (b) to equalize the income accounts of the partners. or sell or contract to sell any property for or of the partnership other than the type of property bought and sold in the regular course of its business. he shall serve notice in writing of 2. Interest No interest shall be paid on the initial contributions to the capital of the partnership or on any subsequent contributions of capital. All withdrawals therefrom are to be made upon checks signed by either partner. the capital accounts of the partners shall be maintained at all times in the proportions in which the partners share in the profits and losses of the partnership. from time to time. withdraw the credit balance in their income account. The assets of the partnership business shall be used and distributed in the following order: (a) to pay or provide for the payment of all partnership liabilities and liquidating expenses and obligations. If a partner has no credit balance in their income account.Term The partnership shall begin on [Insert Date]. 3. in which event the partners shall proceed with reasonable promptness to liquidate the business of the partnership. or make. An audit shall be made as of the closing date. or execute any mortgage. or purchase or contract to purchase. 11. (d) to equalize the capital accounts of the partners. 7. Profit and Loss The net profits of the partnership shall be divided equally between the partners and the net losses shall be borne equally by them. (c) to discharge the balance of the income accounts of the partners. 6. The partnership name shall be sold with the other assets of the business. security agreement.

upon the executor or administrator of the decedent. (a) If the surviving partner elects to purchase the interest of the decedent in the partnership. within three months after the death of the decedent.such election. the procedure as to liquidation and distribution of the assets of the partnership business shall be the same as stated in paragraph 10 with reference to voluntary termination. except as those assets have been reflected on the partnership books immediately prior to the decedent's death. No allowance shall be made for goodwill. shall be settled by arbitration in accordance with the rules. or other intangible assets. Executed this ______________ day of _________________. and judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction thereof. Arbitration Any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement. then obtaining. [Insert Year] in [Insert City. increased by their share of partnership profits or decreased by their share of partnership losses for the period from the beginning of the fiscal year in which their death occurred until the end of the calendar month in which their death occurred. trade name. ________________________ Signature of Party 1 ________________________ Signature of Party 2 . State]. 12. if at the time of such election no legal representative has been appointed. or. of the American Arbitration Association. (b) Except as herein otherwise stated. but the survivor shall nevertheless be entitled to use the trade name of the partnership. upon any one of the known legal heirs of the decedent at the last-known address of such heir. In witness whereof the parties have signed this Agreement. the purchase price shall be equal to the decedent's capital account as at the date of their death plus the decedent's income account as at the end of the prior fiscal year. patents. or the breach hereof. and decreased by withdrawals charged to their income account during such period.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful