You are on page 1of 1

1.

bnh:
1 3/2 chn bnh quy xay nhuyn (tu c khun)
1/3 chn b nng chy
ng (tu loi bnh v khu v)

-----

Trn u vn bnh quy v b, ng (hn hp ging nh ct t)


Lt giy nn di khun, cho hn hp vo, n cht, u
Cho vo t ng t nht 15 pht

2. Mousse:
150 200g cream cheese
3/4 lon sa c
200-250 ml whipping cream
150 ml topping cream
10+ tri chanh dy
3 mung canh gelatine

-----
Chanh dy ly rut xay ra, lc qua ry, nu n khi gn si
Gelatine cho nc lnh vo cho t u, cho vo chanh dy
Ngm hn hp trong nc n khi ngui

nh cream cheese vi sa c cho mn, cho whipping cream lnh vo nh u


Cho hn hp chanh dy vo nh
nh topping cream cho bng cng, cho vo hn hp mousse, trn nh bng whisk

Cho hn hp vo khun bnh


vo t ng t nht 2 ting

3. Lp mt
4 tri chanh dy
ng, nc
6-7g gelatine

-----
Chanh dy ly rut xay ra, lc qua ry, nu n khi si (c bt d ni ln)
Cho ng, nc vo tu khu v
Sau khi tan ht ng, tt bp
Gelatine cho nc lnh vo cho t u, cho vo chanh dy
Lc li ht bt, cn
Ngm hn hp trong nc n khi ngui

hn hp ln bnh, cho vo t mt n khi ng


Khi lp mt ng nn t ng d ly bnh ra