You are on page 1of 2

Kakav je doseg Zakona u drugim dravama - Sloveniji, BiH, Srbiji...?

- Zakon se primjenjuje samo na podruje Hrvatske, a u drugim zemljama u kojima Agrokor


posluje potuju se, naravno, jurisdikcije tih zemalja. U Sloveniji i Srbiji kompanije Agrokora
posluju dobro, a najsloenija nam je situacija u BiH i na tome ovih dana najvie radimo. Tamo
imamo 5100 zaposlenih i planiramo napraviti neke korake s Mercatorom i Konzumom koji bismo
rijeili financijsku situaciju u kojoj se Konzum nalazi. Za njih je, meutim, dobro da je ova kriza
koja se dogodila ostala lokalizirana u Hrvatskoj. To govorim posljednja dva mjeseca svim
vladama u regiji, jer prijetila je opasnost da se iz Hrvatske kriza prelije u njihove ekonomije.

Mislim da je to velika zasluga Vlade Republike Hrvatske, koja je brzom reakcijom i donoenjem
Zakona to sprijeila. Cijela regija mogla se nai u vrlo neugodnoj situaciji. Kada imate vie od
pet tisua zaposlenih u BiH u tri-etiri kompanije koje su najbolje u toj dravi, onda je to problem
za njihovu ekonomiju. Mercator, Frikom i Dijamant sigurno su meu deset najboljih kompanija u
Srbiji i njihov pad bio bi ozbiljan problem za tamonju ekonomiju, a Mercator u Sloveniji da i ne
spominjem. Mislim da je to velika zasluga hrvatske Vlade, koja je sprijeila uruavanje i tih
kompanija.

Znai li to da je sada zauvijek zaustavljena pria o spajanju Konzuma i Mercatora ili


postoji ansa da se to ipak dogodi ako se Konzum ikada oporavi?

- Konzum e se sigurno oporaviti, to nije upitno. U akviziciju Mercatora ulo se s namjerom da se


dvije kompanije spoje i da se napravi Adria Retail grupa. Bi li se ona vodila u dva formata, poput
Schwartz grupe s Kauflandom i Lidlom, ili bi kompanije bile potpuno spojene, to ne znam.
Koliko sam utvrdio, brojni konzultanti analizirali su potencijalne sinergije Konzuma i Mercatora.

Vano je da je kod ugovora o preuzimanju, izmeu banaka koje su bile kreditori Mercatora i
Agrokora napravljen vrlo restriktivan ugovor koji Agrokoru ni danas ne omoguava da se
Mercator i Konzum jae poveu, to je u nekoj mjeri i spasilo Mercator, jer Agrokor nije mogao
povlaiti novac iz Mercatora niti ga dovesti u situaciju koja se dogodila Konzumu.

Mercator nije bio u boljem poloaju od Konzuma u vrijeme kad ga je Agrokor preuzimao...

- Bili su u katastrofalnoj poziciji, znatno loijoj od bilo koje kompanije danas unutar Agrokora.
Prezadueni, s nikakvim operativnim rezultatom... Ivica Todori je spasio Mercator jer ga je
preplatio. Znaajno je smanjio dug bankama, investirao u Mercator znatna sredstva i zapravo
zakucao sebi avao u lijes. Ali, spasio je Mercator koji je danas, bez obzira na veliinu duga koji i
danas postoji, jedna od kompanija s najboljim operativnim rezultatima unutar grupe. U
maloprodaji su stigli do pet posto udjela mare u operativnoj dobiti, to je kolski odnos za
maloprodajnu industriju, kakvom tee svi trgovaki lanci. Naalost, Konzum je jo daleko od
toga, danas je negdje na dva posto mare. Cilj nam je do kraja mandata dovesti ga to blie tih pet
posto.