You are on page 1of 18

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“

СУШИЦА

МАТРУРСКИ РАД
ТЕМА : Медијуми са невођеним ЕМТ
ПРЕДМЕТ :Рачунарске мреже и комуникације

Наставник: Ученик:
Жељко Јовић Никола Рашић

јун , 2017.

................................................................................................................................................................... 16 Литература ............................................. 9 Комуникацијски канали за WAN и MAN мреже .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 2 ................................................................................................................... 14 Закључак ...................................................................................................................................... 3 Медијуми са невођени ЕМТ ....................................... 11 Међусобно повезивање мрежа ............................................................................................................................ 4 Земаљски микроталаси ........................................................................................ Садржај Увод ................ 4 XМ Сателлите Радио ................................................................................................................................................................................... 10 Приватне мреже ........................................... 4 Сателитске микроталасне комуникације ............. 11 Конектовање на канал .......................................................... 4 Земаљски микроталаси ...................................................................................................... 11 Комуникацијски канали за LAN мреже .................................................................................................................................................

У принципу су тек заједнице аматера откључале пуни потенцијал ове технологије . Дакле . релативно ниског стандарда и техничке неописменености друштва. градски wирелесс је пуно више од тога. 3 . и то оне којима је проблем провлачење још једног кабела по кући.често уз запреке и произвођача и застарјелих закона. Нажалост . Због донекле лошег рељефа.што се углавном односи на његов WWW део. Многи се почињу бавити са WиФи-јем јер га замишљају као јефтину замену за приступ Интернету . Увод Бежичне мреже су неколико година еволуирале од експерименталне технологије до праве употребљивости. већином у смислу ситног луксуза. јефтиног Етхернет кабла. Иако је и то могућност. Данас су ретки модерни градови без развијене бежичне мреже. Тиме су фокусирали продају на сегмент кућних корисника.11 н ће сигурно бити од помоћи. брзине и сигурности једног обичног. а не проширење истих. произвођачи су се оријентирали на замену жичаних локалних мрежа. Долазак технологија као што је 802. а уз губитак поузданости.

до 100кb/s 300МХз -3000МХз UHF телевизија до 10Mb/s 3 -30GHz земаљски микроталаси. до 100Mb/s 30 -300GHz експериментална веза типа тачка-тачка до 750Mb/s  према начину преноса таласа разликују се 4 типа: површински (најнижи слојеви атмосфере и вода) тропосферски (могу у директној правој линији или под углом у горње слојеве тропосфере одакле се рефлектују ка земљи) јоносферски (велики значај у радиофонији. 10-1000b/s 3Мхз -30МХз ЦБ радио (кратко таласни). то је већа расположива ширина фреквенцијског опсега. глобално позиционирање објеката  сателитске комуникације су дифузне 4 . Сателитске микроталасне комуникације  сателитски пренос је у ствари. Такође за кратке тачка-тачка везе између зграда. 30-300kHz навигација. 0-1-100b/s 300-3000kHz АМ (амплитуде модулатион) радио. Медијуми са невођени ЕМТ  бежичне или радио комуникације  8 дефинисаних опсега учестаности ( већа учестаност. телефонски саобраћај. губици су сразмерни квадрату растојања. директни (преносе се праволинијски. FМ. јоносфера има 4 слоја. микроталасни пренос при чему комуникациони сателит представља микроталасни регенератор изнад земље  ако се сателит окреће у смеру ротирања Земље он ће привидно за посматрача на Земљи стајати непомично на небу – геостационарни сателит (на висини од 45800km). ТВ слике и података) на великим растојањима као алтернатива коаксијалном каблу. па је због тога већа и могућа брзина преноса података) 3 -30kHz навигација и подморнице. антене морају бити међусобно видљиве.  ЕМ спектар од 3GHz-30GHz  антене у облику тањира пречник неколико метара. радио таласи емитују се у правцу јоносфере одакле се рефлектују назад ка земљи. сателитски микроталаси. 10-3000b/s 30 -300МХз VHF.  главни извор губитака слабљење сигнала. регенератор на сваких 10 -100km  примена : телекомуникационе услуге (пренос говора. рачунарске мреже. користи сателите као релеје) Земаљски микроталаси  основна разлика између радио преноса и микроталасног преноса да се радио пренос простире у свим правцима док је микроталасни пренос фокусиран. Са 3 правилно распоређена сателита може се покрити се цела Земља  примене : ТВ програми.

полу -дуплексна – користе таксисти и полицајци у својим возилима .осетљив на атмосферске прилике. У средини сваке ћелије налази се базна станица у коју се преносе све поруке из мобилних телефона који се налазе у тој ћелији. у ствари примо-предајној радио станици која је имала антену на врху неке високе грађевине . погодни за коришћење у собним бежичним LAN . Када се за пренос користе медијуми са невођеним ЕМТ каже се да је реч о бежичним или радио комуникацијама. користи се за комуникацију на веома кратким растојањима до неколико метара . .за бежичну комуникацију између уређаја могу се користити и светлосни таласи и то како инфрацрвени (који су невидљиви за људско око) тако и видљиви .тачка – тачка веза на већим растојањим при чему мора да постоји оптичка видљивост између предајника и пријемника . Пречник ћелије је од 2-20km.домет до 300м Мобилна телефонија . уређаје на којима се налази процесор и меморија. Данас се углавном користе три врсте медијума са вођеним ЕМТ: коаксијални кабл. Медијуми за пренос сигнала Основна подела медијума за пренос сигнала је на медијуме са вођеним ЕМТ и на медијуме са невођеним ЕМТ. Електромагнетни спектар који се користи у бежичним комуникацијама подељен је осам опсега: Фреквентни опсег Назив Брзина 5 . релативно усмерен и не пролази кроз чврста тела .ГСМ –ради у фреквенцијском опсегу од 1. ретко се користи Бежични телефон . не може се реализовати на отвореном простору јер сунчева светлост покрива и инфрацрвени спектар Ласерски таласи .  поруку потребно скрембловати – шифровање поруке  нискоорбиталне ЛЕО сателити (Лоw Еартх Орбит) на висини од 640-1120km са временом обиласка оф 70 до 100 минута. упредена парица и оптичко влакно. Базна станица која у ствари представља радио релејни уређај састоји се од рачунара и примопредајника који је повезан на антену.не треба дозвола Инфрацрвени таласи .омогућава кориснику да се креће слободно кроз кућу док телефонира . Инфрацрвени и ласерски пренос . ГСМ телефони користе паметне картице тј. Карактеристике медијума са вођеним ЕМТ и технике израде каблова детаљно су обрађени на вежбама.Област коју покрива један систем мобилне телефоније подељен је у ћелије (зато се мобилни телефони зову још и целуларни) слично пчелињом саћу.8 GHz.састоји се из базне станице и телефона .систем се састоји на базној станици.

без икакве жичане или кабловске везе између предајне и пријемне локације. Важно је напоменути да између суседних релеја мора постојати оптичка видљивост. сателитски. Бежични канали су важан и преовлађујући мрежни медијум за такозване табличне (таблет) компјутере и "светлосне оловке". инфрацрвени или ласерски). Сателитски пренос је у ствари микроталасни пренос. Сама комуникација се обавља тако што се сигнал шаље од земаљске микроталасне станице ка одговарајућем 6 . У првом случају. при чему сателит представља микроталасни регенератор изнад земље. Физички слој . стационирани на међусобном растојању од приближно 54 km. Стога се земаљске микроталасне станице (релеји) обично постављају на кровове највиших зграда у градским подручјима. За бежичну комуникацију између уређаја могу се користити и светлосни таласи (нпр. физичко растојање између учесника у комуникацији више не представља никакву препреку. сигнали се преносе са једне на другу тањирасту антену. поменути медијуми могу бити коришћени самостално или у комбинацији са било којим другим типом бежичних или физичких канала.а и 5. Земаљски пренос Код земаљског преноса микроталаса. као и за све популарније личне дигиталне помоћнике (ПДА уредаје).б). Применом овог типа бежичне трансмисије. Сл ика 1. примају и реемитују поруке. Бежични канали Четири најчешће коришћена типа бежичних преносних канала су: микроталасни. или када се између појединих локација налазе непремостиве природне или вештачке препреке. релејни торњеви. Микроталаси су емисија података и информација помоћу високофреквентних радио сигнала. Микроталасни сигнали се могу преносити било преко земаљских станица или употребом комуникационих сателита. те на тај начин повезују изворну и одредишну локацију комуникације. Притом је неопходна оптичка видљивост. UHF) директне космичке (СХФ. У зависности од потреба конкретне компаније. Сателитски пренос У ситуацијама када комуникацију треба обавити преко већих растојања. које се налазе на међусобном растојању од максимално 54 km. односно на врхове брда и планина у слабије насељеним областима.Увод Према начину на који радио таласи стижу од предајника до пријемника разликујемо следеде типове таласа: површинске (VLF-LF) тропосверске (МФ) јоносферске (ХФ) директне земаљске и космичке (VHF.преноса података Примена 3-30kHz VLF / Поморство 30-300kHz LF до 100бпс Навигација 300-3000kHz МФ до 1000бпс АМ радио 3-30Мхз ХФ до 3000бпс Краткоталасни радио 30- 300МХз VHF до 100кбпс VHF телевизија / ФМ радио 300-3000МХз UHF до 10Мбпс UHF телевизија / земаљски микроталаси 3-30GHz СХФ до 100Мбпс Земаљски и сателитски микроталаси 30-300GHz ЕХФ до 750Мбпс Експерименталне везе Велимир Радловачки - Рачунарске мреже и комуникације 5. ЕХФ) Основна разлика између радио преноса и миктоталасног преноса је да се радио пренос простире у свим правцима док је микроталасни пренос фокусиран. инфрацрвени и радио сигнали. знатно прихватљивији метод преноса података састоји се у употреби сателита. због тога што се сигнали кроз ваздух простиру по правој линији (слике 5.

сателит који кружи око Земље на висини од приближно 22. Пошто ови сателити круже око Земље на много мањем растојању од осталих сателита (на висини од приближно 1500 километара). које морају бити постављене на линији оптичке видљивости са одговарајућим геостационарним сателитом. Овом мрежом су међусобно повезани сви телефони .комуникационом сателиту који се налази на фиксној (или такозваној геостационамој) орбити око Земље. у поређењу са геостационарним (ГЕО) системима. Привате бранцх еxцханге (PBH)(CBH). Слично томе. знатно су нижи трошкови производње ЛЕО сателита и њиховог Лансирања у орбиту. сви одлазећи позиви се помоћу PBH-а усмеравају (рутирају) ка некој од расположивих спољашњих линија. ЛЕО је тип сателитског преноса сигнала.) Сл ика 2. 40. од сателита прослеђује ка једној или више земаљских станица (слика 2. Данас се већина PBH система заснива на употреби компјутера . станице унутар датог пословног објекта. нисколетећих сателита (лоw. то сателитски систем ЛЕО нуди значајне предности са аспекта пружања најразличитијих мобилних сервиса. који се заснива на употреби тзв. Позиви који долазе са спољњих линија бивају обрађени од стране PBH-а.000 миља игра улогу релејне станице која преноси сигнале са једне земаљске станице на другу. Њихов једини недостатак је у томе што је за покривање већег географског подручја потребан већи број сателита.ЛЕОс). затим. Примера ради.еартх-орбит сателлитес . с обзиром на то да они круже по орбити која је знатно ближа површини Земље. Осим тога. код ЛЕО система не постоји проблем релативно дугог времена путовања сигнала који доводи до појаве ехо-ефекта карактеристичног за ГЕО системе. 7 .микро процесори управљају преусмеравањем позива и прате промене локација различитих екстензија. Сателитски пренос Код сателитског преноса микроталаса. Сигнал се.то јест. представља приватну телефонску мрежу која је дизајнирана тако да задовољи потребе конкретне организације (зграде) у којој је инсталирана. а није неопходна ни употреба гломазних и скупих усмеравајућих антена.000 km изнад њене површине. који сваки позив пребацује на одговарајућу интерну екстензију.

Подаци и информације се преносе у кодираном облику. Ови системи компанијама омогућавају креативно и ефикасно коришћење комуникацијских мрежа. ови пријемници омогућавају компанији да са својим возачима комуницира у било које време. компанија Сцхнеидер Натионал. са антеном чији је предајник мањи од једног метра. јер земаљска станица може бити инсталирана на скоро сваком замисливом месту и притом све време одржавати контакт са орбитирајућлм сателитом. одакле се они затим одашиљу ка другим земаљским станицама. Употреба инфрацрвених система је 8 . Микроталаси Таласна емисија код које се подаци и информације шаљу кроз ваздух. ЛЕО сателитски системи пружају значајне компаративне предности: код њих нема релативно дуготрајног путовања сигнала. VSAT терминали представљају прилично јефтине (свега пар стотина еура) земаљске сателитске станице. Терминали веома малог распона (верy смалл апертуре терминалс . међу првима је своје камионе опремила VSAT терминалима. уместо кроз металне проводнике или оптичке каблове. Инфрацрвени сигнали Комуникација путем инфрацрвених (инфраред) светлосних таласа обавља се уз помоћ комбинације предајног и пријемног уређаја.Бежични (wireless) пренос Код бежичних канала пренос података се врши употребом радио сигнала који се. Један од највећих друмских превозника робе на територији САД. простиру кроз ваздух или безваздушни простор. у облику високофреквентних радио сигнала. Нисколетећи (ЛЕО) сателит С обзиром на то да око Земље круже на орбити која је знатно нижа од путање осталих сателита. Сателлтски пренос Таласна емисија код које се комуникација обавља слањем високофреквентних радио сигнала са земаљске станице до сателита у Земљиној орбити. помоћу зрака инфрацрвене светлости који путује од једног до другог примопредајника. који се назива примопредајником (трансцеивер). Приватни телефонски систем који је дизајниран тако да задовољи потребе конкретне организације у којој је инсталиран. а мањи су и трошкови њихове производње и Лансирања у орбиту. с обзиром на то да круже на малој висини изнад Земље. Компанија Сцхнеидер мора редовно да плаћа приступ јавним комуникацијским сателитима који круже око Земље.VSATс). они не захтевају употребу гломазних и скупих усмерених антена. Њихов једини недостатак се састоји у потреби за већим бројем сателита. Постављени на крову возачеве кабине.

с обзиром на њихове релативно мале брзине преноса. XМ Сателите Радио Претраживање радио станица више никада неће изгледати као пре. Поврх свега тога. од којих преко 35 у току програма уопште не емитују рекламне поруке. у којима се може обезбедити оптичка видљивост измеду пријемника и предајника. Компанија нуди читав низ јавних радио канала у највећим градским подручјима. нису практични за пренос већих фајлова или база података. или индувидуални корисници. Радио таласи. међутим. 9 . који су корисницима доступни по релативно ниској цени месечне претплате.  Инфрацрвени сигнали Бежична таласна емисија код које се пренос података и информација врши у кодираном облику. чије се седиште налази у Вашинготну. Притом . слушаоци могу да бирају између 70 музичких и додатних 30 канала који преко целог дана емитују вести.  радио-таласни преноси/радио-фреквентни (РФ) преноси Бежични медијум код којег се за преношење података користе фреквенције изнајмљене од јавних радио мрежа. XМ Сателите Радио на располагању има два моћна сателита и разгранату мрежу земаљских репетитора . Инфрацрвену комуникацију између различитих просторија или пословних објеката могуће је остварити само под условом да се они налазе на блиском међусобном растојању (не већем од 200 метара). Радио таласи Код радио-таласних преноса.  Примопредајник Комбинација одашиљача и пријемника помоћу којег се може истовремено вршити слање и пријем података. који се понекад називају и радио-фреквентним (РФ) преносима. У различитим земљама одговарајуће владине агенције регулишу доделу фреквенција на различите начине и у различите сврхе. Компанија . читавих 100 основних канала.све у свему. Генерално говорећи. не постоје неке специјалне РФ фреквенције које би биле резервисане искључиво за употребу на локалним компјутерским мрежама. као и да између њих постоји оптичка видљивост.електронских уређаја који врше пријем и поновно одашиљање сателитских сигнала. помоћу зрака инфрацрвене светлости који путује од једног до другог примопредајника. који је могуће постићи једино применом дигиталне технологије. XМ Сателлите Радио својим слушаоцима испоручује кристално чист звук без икаквих шумова. захваљујући компанији XМ Сателите Радио. користе се фреквенције изнајмљене од неке од јавних радио мрежа у датом региону. спортске догађаје и забавне садржаје . као што су складишта малопродајних фирми или веће пословне канцеларије. одашиљачи шаљу информације ка пријемницима који су подешени на ту исту фреквенцију. плаћају месечну претплату за време током којег у етер одашиљу информације на фреквенцији која им је додељена.  терминал веома малог распона (VSAT) Земаљска сателитска станица са антеном пречника мањег од једног метра. неопходне за покривање трошкова изнајмљивања фреквенције и комуникацијске опреме.ограничена на релативно мале просторе. По цени месечне претплате од око 10 долара.

услед чега се ове мреже називају јавно доступним мрежама (публиц-аццесс нетwоркс).ка омогућено је да један исти канал заједнички деле многи корисници на мрежи. који омогућавају пренос телефонских разговора или информација од полазишта. То су: јавно доступне мреже. интегрисану комуникацијску мрежу. Неки специјализовани преносиоци нуде и друге врсте услуга. Комуникацијски канали за WAN и MAN мреже Постоје три различита типа комуникацијских канала која су у најширој употреби од стране компанија које креирају мреже широког подручја (WAN) или мреже градског подручја (MAN). приватне мреже и мреже са додатним могућностима. Код оваквих "пацкет-сwитцхед" мрежа релативно мале јединице података. до крајњег одредишта. бивају усмераване (рутиране) преко мреже ка одредишној адреси која је садржана у сваком појединачном пакету. у основи.одржавају одређени број мрежа које су намењене општој. Јавно доступне мреже Телефонске компаније и ПТТ службе. преко чворних тачака мреже. јавној употреби. нерезервисане (нондедицатед) линије. чиме је омогућено његово испоручивање на жељено одредиште. Комплетан скуп јавно доступних мрежа често се назива преспојеном мрежом (сwитцхед нетwорк).  Пакет :Делић или одсечак емитоване поруке који у себи. Термини приступ преспајањем (сwитцхед аццесс) односи се на приступ некој комуникацијској мрежи преко преспојене. Овакав тип комуникације између пошиљаоца и примаоца назива се бесконекцијском (цоннецтионлесс) комуникацијом. попут изнајмљивања сателитских комуникацијских линкова. Све ове компаније међусобно повезују своје мреже са другим мрежама како би својим клијентима понудили једну свеобухватну. Све већи број савремених мрежа дизајниран је тако да може користити такозвано преспајање пакета (пацкет сwитцхинг). су такозвани заједнички преносиоци (цоммон царриерс) . садржи и адресне информације. Интернет представља једну велику бесконекцијску мрежу. које се називају пакетима (пацкетс). Оваквим разбијањем комуникације на мање пакете подата. поред података. Већина саобраћаја на Интернету заснива се на преспајању пакета. због тога што телефонске компаније користе такозване центре за преспајање (сwитцхинг). 10 .

јер код њих нема великих растојања између чворних тачака. који је компјутер у стању да обрађује (слика 6. Мада су бежични методи преноса све популарнији. Компјутери генеришу дигиталне сигнале (комбинације бинарних нула и јединица). ови канали обично представљају Т-носаче. коаксијалних. Модем на одашиљачком крају преводи дигитални сигнал у аналогни облик. носилац ће јој ту линију посветити (дедицате). па чак и тwистед паир каблова и даље остају најчешће коришћени метод повезивања чворова на LAN мрежама. Конектовање на канал Код WAN мрежа које користе јавну телефонску мрежу. користе се специјални уређаји који се називају модемима. како би се он могао пренети преко мреже. Уколико се ради о неком дигиталном каналу. Комуникацијски канали за LAN мреже На такозваним мрежама локалног подручја (LAN) ретко се користе јавне преспојене мреже или сателитски преносни канали. Термин модем представља скраћеницу за модулацију-демодулацију. Када једна оваква организација склопи уговор о изнајмљивању неке линије на одређени временски период.  Изнајмљена линија (дедицатед) линија Комуникацијска линија коју је неки носилац резервисао за ексклузивну употребу од стране одређене компаније. Уколико компанија очекује употребу LAN мреже од стране великог броја корисника. пак. за комуникацију је неопходан дигитални модем. Овакве изнајмљене (леасед) линије често називају још и посвећеним линијама (дедицатед линес). комуникацијски канал састоји од коаксијалних каблова. она најчешће изграђује постројење за високобрзински пренос података под називом "кичма" мрежа (бацкбоне нетwорк). други модем трансформише аналогни сигнал назад у дигитални облик. Ако се. за конектовање компјутера на комуникацијски медијум и превођење података у облик који се може преносити преко датог комуникацијског канала. У већини случајева. те не користи јавно доступну телекомуникациону мрежу. Приватне мреже Ако нека организација има честе потребе за преношењем великих количина информација. што значи да ће је резервисати за ексклузивну употребу од стране те компаније. чиме је описана намена овог уређаја.). док се линијама говорног нивоа могу преносити искључиво аналогни сигнали. На страни примаоца. неопходно је употребити кабловски модем. компаније једноставно ангажују специјализоване фирме које развлаче мрежне каблове по свим канцеларијама пословне зграде. 11 . Мреже које су сачињене искључиво од посвећених линија називају се приватним мрежама. онда за њу може бити економичније и ефикасније да од неког заједничког носиоца изнајми засебне комуникацијске линије. Код WAN мрежа. линије сачињене од оптичких.

привремено складиштење података и детекцију грешака).  модем : Уређај који повезује компјутер са комуникацијским медијумом и врши превођење података из компјутера у облик погодан за пренос путем тог комуникацијског канала. Приватна мрежа Мрежа сачињена од изнајмљених (посвећених) комуникацијских линија. Користи се на WAN мрежама.ВАН)  Јавна комуникацијска мрежа за пренос података која.  мрежа са додатним могућностима (валуе-аддед нетwорк .  кичмена мрежа (бацкбоне нетwорк)  Трансмисионо постројење. Слика 3. Конвертовање дигиталних у аналогуе сигнале уз помоћ модема 12 . пружа и неке додатне могућности (нпр. поред основних. дизајнирано за пренос података и информација великим брзинама.

штампач или неки други уређај. омогућавају употребу комуникацијског софрвера за факсирање докумената. чиме је елиминисана потреба за 13 . Широкопропусни модем Широкопропусни модеми пружају корисницима могућност приступа Интернету великом брзином. као и слање и пријем е-маил порука. Стога на њима не постоји потреба за коришћењем модема. Електронски адаптер који се назива картицом мрежног интерфејса може се уградити у компјутер. Код PC рачунара. док се ДСЛ модеми са Интернетом повезују преко јавне телефонске мреже Сл ика 8. лаптоп компјутера и неких модела ПДА уредаја. НИЦ картица је често интегрисана на самој матичној плочи. Кабловски модеми повезују PC рачунаре са Интернетом преко мреже кабловске телевизије. Сл ика 4. Слика 3. чиме постаје саставни део тог уређаја. који се могу прикључивати и на PC компјутере. Широкопропусни (броадбанд) модем PCМЦИА модеми. Картице мрежног интерфејса На најчешће коришћеним типовима LAN мрежа за пренос дигиталних информација користе се и мрежни уређаји и мрежни канали. Картице мрежног интерфејса Сл ика 5.

те је стога веома вероватно да ће људи кад-тад пожелети да све ове мреже међусобно повежу ради несметаног дељења информација и других ресурса. Дистрибуирана обрада података подразумева постојање већег броја мрежа. Мултиплексер Уређај који дигиталне сигнале конвертује у аналогне. Међусобно повезивање мрежа Како се комуникацијске мреже међу собом могу драстично разликовати по типу и структури.коришћењем засебне картице. НИЦ картица садржи у себи одговарајући примопредајник. мрежни канал се са картицом мрежног интерфејса повезује помоћу специјалног прикључка који је натакнут на мрежни кабл. 14 . Уколико се користи неки од бежичних комуникацијских канала. то је сасвим уобичајено да нека већа компанија поседује велики број различитих мрежа. како би омогућио да се преко једног истог комуникацијског канала обавља симултани пренос података са великог броја терминала прикључених на тај канал. Картица мрежног интерфејса Штампана плоча која се на LAN мрежама користи за пренос дигиталних података и информација. који је у стању да одашиље и прима информације. Са друге стране. и обратно.

Такозвани мрежни пролази (гатеwаyс) су уређаји који служе за повезивање двеју различитих и међусобно некомпатибилних мрежа. Насупрот томе. мрежних ћворова или уређаја. Поред тога. како би се информације.мрежни пролаз (гатеwаy). Повезивање мрежа помоћу мостова и мрежних пролаза Мостови (бридгес) служе за повезивање компатибилних LAN мрежа. У суштини. које су са прве мреже послате у једном облику. могле трансформисати у облик који омогућава њихово преношење до жељене дестинације на другој мрежи (видети слику 9. мрежни пролази (гатеwаyс) повезују међусобно различите и некомпатибилне мреже. две локалне мреже се могу третирати као једна велика LAN мрежа. мрежних чворова или уређаја. Слика 6. 15 . оба ова уређаја примају пакете информација послате са једне LAN мреже и пребацују их на другу LAN мрежу. рутери представљају средство за повезивање локалних компјутерских мрежа са Интернетом. Мрежни пролаз врши одговарајућу конверзију.мост /рутер : Уређај за повезивање медусобно компатибилних LAN мрежа. Мостови (бридгес) и рутери (роутерс) су уређаји који служе за међусобно повезивање LAN мрежа. чиме је омогућено слање информација са уређаја на једној мрежи ка неком другом уређају на другој мрежи. омогућавајући на тај начин слање информација са уређаја на једној мрежи ка уређајима на другој мрежи.Уређај који служи за повезивање двеју различитих и медусобно некомпатибилних мрежа. На тај начин.).

док почетно улагање захтијевано за бежичне мреже може бити велико. Осим тога. будући да се фреквенција или брзина пријеноса бита модулирајуће информације додаје носиоцу. досег мреже. 2. Ова мобилност пружа продуктивност и сервисне могућности које нису могуће са жичаним мрежама.тих година). Оне користе електромагнетске валове за пријенос информације са једне на другу тачку не ослањајући се на физичку везу. ћелијски комуникацијски сервер 2. Бежичне мреже пружају већу флексибилност и лакше се адаптирај на промјене у конфигурацији мреже. виртуалне приватне мреже често се инкорпорирају у бежичне комуникације као начин за безбиједно слање приватних порука. као што је технологија радио фреквенција. Мрежа може бити проширена до мјеста која не могу бити повезана жицама. Могућност бежичне комуникације постала је веома интересантна за широк спектар ИТ апликација у посљедњих десетак година (мада је развој ове технологије започео још давних 1940. погодности и мањих трошкова су у предности у односу на стандардне жичане мреже. тзв. Bluetooth персоналне мреже 4. тако да се они могу кретати унутар мреже без прекида од стране мреже. а не за замјену. 5. Када се податак модулира радио носиоцем. Бежичне мреже са стајалишта продуктивности. бежичне мреже за пренос података. Ово је један од разлога настанка бежичних мрежа. 4. 3. већа флексибилност. Послани податак се модулира радио носиоцем тако да се може тачније реконструисати на пријемном месту. што се огледа у следећем: 1. бежичне LAN мреже 3. смањење властитих трошкова. Радио валови се користе као радио носиоци јер једноставно обављају функцију испоруке енергије удаљеном пријемнику. жичаних мрежа и највише се користе да би осигурали повезивање мобилног корисника са жичаном мрежом. за слање и примање података зрачним путем. брзина и једноставност инсталације. мобилност: омогућују мобилним корисницима приступ информацијама у реалном времену. Трошкови цјелокупне инсталације и трошкови њиховог “доживотног” одржавања могу бити значајно нижи у динамичким срединама. 16 . Пораст броја и функционалности електроничких уређаја уз сталну тенденцију њихове међусобне комуникације доводи до брзог пораста броја потребних жица и кабела којим се ти уређаји повезују. минимизирајући потребу за жичаним везама. Бежичне мреже се користе за повећање могућности. радио сигнал заузима више од једне фреквенције. Нарочито су интересантна сљедећа четири облика бежичних комуникација: 1. Инсталација бежичног система може бити брза и једноставна и може елиминисати потребу за провлачењем кабела кроз зидове и плафоне. Закључак Бежична мрежа је флексибилни податковни комуникацијски систем који користи бежични медиј.

6. Бежични системи могу бити конфигурирани у различитим топологијама с циљем постизања специфичне апликације и инсталације.” 17 . скалирање. Конфигурације могу бити лахко промијењене од пеер-то-пеер мрежа за мали број корисника до великих инфраструктурних мрежа које омогућују роаминг преко широког подручја.

.in ж. 2005.  Свет компјутера.Борисав Агапиев 18 . Литература  Увод у рачунарске мреже . dipl.in ж.Проф. dipl. Београд 2007. и Александар Јевремовић. Београд. Рутери и протоколи рутирања.  Душан Стаменовић. др Младен Веиновић.