You are on page 1of 18

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“

СУШИЦА

МАТРУРСКИ РАД
ТЕМА : Медијуми са невођеним ЕМТ
ПРЕДМЕТ :Рачунарске мреже и комуникације

Наставник: Ученик:
Жељко Јовић Никола Рашић

јун , 2017.

.............................. 10 Приватне мреже .......................................................................................... 14 Закључак ............................................................................................. 11 Комуникацијски канали за LAN мреже ............................................................................................................... 4 Земаљски микроталаси ................................................................................................................ 18 2 .......................... 11 Међусобно повезивање мрежа ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11 Конектовање на канал .................................. 16 Литература .. 3 Медијуми са невођени ЕМТ .................................................................. 4 Земаљски микроталаси ........ 4 XМ Сателлите Радио ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 Комуникацијски канали за WAN и MAN мреже ............. 4 Сателитске микроталасне комуникације .............. Садржај Увод ...........................................................................................................................................................

већином у смислу ситног луксуза. Данас су ретки модерни градови без развијене бежичне мреже. а уз губитак поузданости. јефтиног Етхернет кабла. брзине и сигурности једног обичног. и то оне којима је проблем провлачење још једног кабела по кући. Увод Бежичне мреже су неколико година еволуирале од експерименталне технологије до праве употребљивости. Због донекле лошег рељефа. а не проширење истих. релативно ниског стандарда и техничке неописменености друштва. Дакле . Тиме су фокусирали продају на сегмент кућних корисника.што се углавном односи на његов WWW део. Долазак технологија као што је 802. Иако је и то могућност. произвођачи су се оријентирали на замену жичаних локалних мрежа. Многи се почињу бавити са WиФи-јем јер га замишљају као јефтину замену за приступ Интернету . Нажалост . У принципу су тек заједнице аматера откључале пуни потенцијал ове технологије .11 н ће сигурно бити од помоћи.често уз запреке и произвођача и застарјелих закона. 3 . градски wирелесс је пуно више од тога.

па је због тога већа и могућа брзина преноса података) 3 -30kHz навигација и подморнице. Такође за кратке тачка-тачка везе између зграда. Медијуми са невођени ЕМТ  бежичне или радио комуникације  8 дефинисаних опсега учестаности ( већа учестаност. телефонски саобраћај. глобално позиционирање објеката  сателитске комуникације су дифузне 4 . губици су сразмерни квадрату растојања. регенератор на сваких 10 -100km  примена : телекомуникационе услуге (пренос говора.  ЕМ спектар од 3GHz-30GHz  антене у облику тањира пречник неколико метара. 0-1-100b/s 300-3000kHz АМ (амплитуде модулатион) радио. радио таласи емитују се у правцу јоносфере одакле се рефлектују назад ка земљи. Сателитске микроталасне комуникације  сателитски пренос је у ствари. Са 3 правилно распоређена сателита може се покрити се цела Земља  примене : ТВ програми. до 100кb/s 300МХз -3000МХз UHF телевизија до 10Mb/s 3 -30GHz земаљски микроталаси. 10-3000b/s 30 -300МХз VHF. антене морају бити међусобно видљиве. користи сателите као релеје) Земаљски микроталаси  основна разлика између радио преноса и микроталасног преноса да се радио пренос простире у свим правцима док је микроталасни пренос фокусиран. то је већа расположива ширина фреквенцијског опсега. до 100Mb/s 30 -300GHz експериментална веза типа тачка-тачка до 750Mb/s  према начину преноса таласа разликују се 4 типа: површински (најнижи слојеви атмосфере и вода) тропосферски (могу у директној правој линији или под углом у горње слојеве тропосфере одакле се рефлектују ка земљи) јоносферски (велики значај у радиофонији. директни (преносе се праволинијски. FМ.  главни извор губитака слабљење сигнала. јоносфера има 4 слоја. ТВ слике и података) на великим растојањима као алтернатива коаксијалном каблу. 30-300kHz навигација. микроталасни пренос при чему комуникациони сателит представља микроталасни регенератор изнад земље  ако се сателит окреће у смеру ротирања Земље он ће привидно за посматрача на Земљи стајати непомично на небу – геостационарни сателит (на висини од 45800km). 10-1000b/s 3Мхз -30МХз ЦБ радио (кратко таласни). рачунарске мреже. сателитски микроталаси.

користи се за комуникацију на веома кратким растојањима до неколико метара . Инфрацрвени и ласерски пренос . . погодни за коришћење у собним бежичним LAN .састоји се из базне станице и телефона .систем се састоји на базној станици. Када се за пренос користе медијуми са невођеним ЕМТ каже се да је реч о бежичним или радио комуникацијама. уређаје на којима се налази процесор и меморија. у ствари примо-предајној радио станици која је имала антену на врху неке високе грађевине . ГСМ телефони користе паметне картице тј.тачка – тачка веза на већим растојањим при чему мора да постоји оптичка видљивост између предајника и пријемника .ГСМ –ради у фреквенцијском опсегу од 1.  поруку потребно скрембловати – шифровање поруке  нискоорбиталне ЛЕО сателити (Лоw Еартх Орбит) на висини од 640-1120km са временом обиласка оф 70 до 100 минута.не треба дозвола Инфрацрвени таласи . Пречник ћелије је од 2-20km. не може се реализовати на отвореном простору јер сунчева светлост покрива и инфрацрвени спектар Ласерски таласи . Електромагнетни спектар који се користи у бежичним комуникацијама подељен је осам опсега: Фреквентни опсег Назив Брзина 5 .8 GHz. релативно усмерен и не пролази кроз чврста тела . Базна станица која у ствари представља радио релејни уређај састоји се од рачунара и примопредајника који је повезан на антену. Медијуми за пренос сигнала Основна подела медијума за пренос сигнала је на медијуме са вођеним ЕМТ и на медијуме са невођеним ЕМТ.полу -дуплексна – користе таксисти и полицајци у својим возилима . У средини сваке ћелије налази се базна станица у коју се преносе све поруке из мобилних телефона који се налазе у тој ћелији.домет до 300м Мобилна телефонија .осетљив на атмосферске прилике.за бежичну комуникацију између уређаја могу се користити и светлосни таласи и то како инфрацрвени (који су невидљиви за људско око) тако и видљиви . Данас се углавном користе три врсте медијума са вођеним ЕМТ: коаксијални кабл. Карактеристике медијума са вођеним ЕМТ и технике израде каблова детаљно су обрађени на вежбама.Област коју покрива један систем мобилне телефоније подељен је у ћелије (зато се мобилни телефони зову још и целуларни) слично пчелињом саћу. ретко се користи Бежични телефон . упредена парица и оптичко влакно.омогућава кориснику да се креће слободно кроз кућу док телефонира .

У првом случају. сигнали се преносе са једне на другу тањирасту антену. За бежичну комуникацију између уређаја могу се користити и светлосни таласи (нпр. Стога се земаљске микроталасне станице (релеји) обично постављају на кровове највиших зграда у градским подручјима. без икакве жичане или кабловске везе између предајне и пријемне локације. Применом овог типа бежичне трансмисије. поменути медијуми могу бити коришћени самостално или у комбинацији са било којим другим типом бежичних или физичких канала. Сл ика 1. Притом је неопходна оптичка видљивост. Сама комуникација се обавља тако што се сигнал шаље од земаљске микроталасне станице ка одговарајућем 6 .б). примају и реемитују поруке. Важно је напоменути да између суседних релеја мора постојати оптичка видљивост. Бежични канали Четири најчешће коришћена типа бежичних преносних канала су: микроталасни. Сателитски пренос У ситуацијама када комуникацију треба обавити преко већих растојања. У зависности од потреба конкретне компаније. као и за све популарније личне дигиталне помоћнике (ПДА уредаје). релејни торњеви. физичко растојање између учесника у комуникацији више не представља никакву препреку. UHF) директне космичке (СХФ. инфрацрвени или ласерски). Микроталаси су емисија података и информација помоћу високофреквентних радио сигнала. ЕХФ) Основна разлика између радио преноса и миктоталасног преноса је да се радио пренос простире у свим правцима док је микроталасни пренос фокусиран. Микроталасни сигнали се могу преносити било преко земаљских станица или употребом комуникационих сателита. Земаљски пренос Код земаљског преноса микроталаса.преноса података Примена 3-30kHz VLF / Поморство 30-300kHz LF до 100бпс Навигација 300-3000kHz МФ до 1000бпс АМ радио 3-30Мхз ХФ до 3000бпс Краткоталасни радио 30- 300МХз VHF до 100кбпс VHF телевизија / ФМ радио 300-3000МХз UHF до 10Мбпс UHF телевизија / земаљски микроталаси 3-30GHz СХФ до 100Мбпс Земаљски и сателитски микроталаси 30-300GHz ЕХФ до 750Мбпс Експерименталне везе Велимир Радловачки - Рачунарске мреже и комуникације 5. знатно прихватљивији метод преноса података састоји се у употреби сателита. или када се између појединих локација налазе непремостиве природне или вештачке препреке. при чему сателит представља микроталасни регенератор изнад земље. Сателитски пренос је у ствари микроталасни пренос. сателитски.Увод Према начину на који радио таласи стижу од предајника до пријемника разликујемо следеде типове таласа: површинске (VLF-LF) тропосверске (МФ) јоносферске (ХФ) директне земаљске и космичке (VHF. односно на врхове брда и планина у слабије насељеним областима. због тога што се сигнали кроз ваздух простиру по правој линији (слике 5. стационирани на међусобном растојању од приближно 54 km.а и 5. Бежични канали су важан и преовлађујући мрежни медијум за такозване табличне (таблет) компјутере и "светлосне оловке". инфрацрвени и радио сигнали. које се налазе на међусобном растојању од максимално 54 km. Физички слој . те на тај начин повезују изворну и одредишну локацију комуникације.

еартх-орбит сателлитес . затим. Овом мрежом су међусобно повезани сви телефони . Позиви који долазе са спољњих линија бивају обрађени од стране PBH-а. а није неопходна ни употреба гломазних и скупих усмеравајућих антена. Сигнал се. нисколетећих сателита (лоw. које морају бити постављене на линији оптичке видљивости са одговарајућим геостационарним сателитом. Привате бранцх еxцханге (PBH)(CBH). који се заснива на употреби тзв.000 km изнад њене површине.) Сл ика 2. Слично томе. Осим тога. 7 . представља приватну телефонску мрежу која је дизајнирана тако да задовољи потребе конкретне организације (зграде) у којој је инсталирана. код ЛЕО система не постоји проблем релативно дугог времена путовања сигнала који доводи до појаве ехо-ефекта карактеристичног за ГЕО системе.микро процесори управљају преусмеравањем позива и прате промене локација различитих екстензија. сви одлазећи позиви се помоћу PBH-а усмеравају (рутирају) ка некој од расположивих спољашњих линија.то јест. сателит који кружи око Земље на висини од приближно 22. станице унутар датог пословног објекта. Примера ради. од сателита прослеђује ка једној или више земаљских станица (слика 2. то сателитски систем ЛЕО нуди значајне предности са аспекта пружања најразличитијих мобилних сервиса. Њихов једини недостатак је у томе што је за покривање већег географског подручја потребан већи број сателита.ЛЕОс). Данас се већина PBH система заснива на употреби компјутера . Сателитски пренос Код сателитског преноса микроталаса. знатно су нижи трошкови производње ЛЕО сателита и њиховог Лансирања у орбиту. у поређењу са геостационарним (ГЕО) системима.комуникационом сателиту који се налази на фиксној (или такозваној геостационамој) орбити око Земље. Пошто ови сателити круже око Земље на много мањем растојању од осталих сателита (на висини од приближно 1500 километара).000 миља игра улогу релејне станице која преноси сигнале са једне земаљске станице на другу. који сваки позив пребацује на одговарајућу интерну екстензију. ЛЕО је тип сателитског преноса сигнала. 40. с обзиром на то да они круже по орбити која је знатно ближа површини Земље.

с обзиром на то да круже на малој висини изнад Земље. који се назива примопредајником (трансцеивер). уместо кроз металне проводнике или оптичке каблове. међу првима је своје камионе опремила VSAT терминалима. простиру кроз ваздух или безваздушни простор. Нисколетећи (ЛЕО) сателит С обзиром на то да око Земље круже на орбити која је знатно нижа од путање осталих сателита.Бежични (wireless) пренос Код бежичних канала пренос података се врши употребом радио сигнала који се. ови пријемници омогућавају компанији да са својим возачима комуницира у било које време.VSATс). у облику високофреквентних радио сигнала. а мањи су и трошкови њихове производње и Лансирања у орбиту. Микроталаси Таласна емисија код које се подаци и информације шаљу кроз ваздух. Ови системи компанијама омогућавају креативно и ефикасно коришћење комуникацијских мрежа. они не захтевају употребу гломазних и скупих усмерених антена. Један од највећих друмских превозника робе на територији САД. Сателлтски пренос Таласна емисија код које се комуникација обавља слањем високофреквентних радио сигнала са земаљске станице до сателита у Земљиној орбити. Компанија Сцхнеидер мора редовно да плаћа приступ јавним комуникацијским сателитима који круже око Земље. Терминали веома малог распона (верy смалл апертуре терминалс . VSAT терминали представљају прилично јефтине (свега пар стотина еура) земаљске сателитске станице. Подаци и информације се преносе у кодираном облику. Постављени на крову возачеве кабине. Приватни телефонски систем који је дизајниран тако да задовољи потребе конкретне организације у којој је инсталиран. одакле се они затим одашиљу ка другим земаљским станицама. Њихов једини недостатак се састоји у потреби за већим бројем сателита. помоћу зрака инфрацрвене светлости који путује од једног до другог примопредајника. Инфрацрвени сигнали Комуникација путем инфрацрвених (инфраред) светлосних таласа обавља се уз помоћ комбинације предајног и пријемног уређаја. ЛЕО сателитски системи пружају значајне компаративне предности: код њих нема релативно дуготрајног путовања сигнала. јер земаљска станица може бити инсталирана на скоро сваком замисливом месту и притом све време одржавати контакт са орбитирајућлм сателитом. Употреба инфрацрвених система је 8 . са антеном чији је предајник мањи од једног метра. компанија Сцхнеидер Натионал.

спортске догађаје и забавне садржаје . слушаоци могу да бирају између 70 музичких и додатних 30 канала који преко целог дана емитују вести. 9 . Поврх свега тога. Радио таласи Код радио-таласних преноса. Компанија нуди читав низ јавних радио канала у највећим градским подручјима. као и да између њих постоји оптичка видљивост. користе се фреквенције изнајмљене од неке од јавних радио мрежа у датом региону.  терминал веома малог распона (VSAT) Земаљска сателитска станица са антеном пречника мањег од једног метра. XМ Сателлите Радио својим слушаоцима испоручује кристално чист звук без икаквих шумова.ограничена на релативно мале просторе. у којима се може обезбедити оптичка видљивост измеду пријемника и предајника. захваљујући компанији XМ Сателите Радио. чије се седиште налази у Вашинготну. Притом . нису практични за пренос већих фајлова или база података. с обзиром на њихове релативно мале брзине преноса. XМ Сателите Радио на располагању има два моћна сателита и разгранату мрежу земаљских репетитора . У различитим земљама одговарајуће владине агенције регулишу доделу фреквенција на различите начине и у различите сврхе. Инфрацрвену комуникацију између различитих просторија или пословних објеката могуће је остварити само под условом да се они налазе на блиском међусобном растојању (не већем од 200 метара). од којих преко 35 у току програма уопште не емитују рекламне поруке. или индувидуални корисници. Генерално говорећи. одашиљачи шаљу информације ка пријемницима који су подешени на ту исту фреквенцију. неопходне за покривање трошкова изнајмљивања фреквенције и комуникацијске опреме. који су корисницима доступни по релативно ниској цени месечне претплате. Радио таласи. не постоје неке специјалне РФ фреквенције које би биле резервисане искључиво за употребу на локалним компјутерским мрежама.  радио-таласни преноси/радио-фреквентни (РФ) преноси Бежични медијум код којег се за преношење података користе фреквенције изнајмљене од јавних радио мрежа. који се понекад називају и радио-фреквентним (РФ) преносима. По цени месечне претплате од око 10 долара.електронских уређаја који врше пријем и поновно одашиљање сателитских сигнала.све у свему. помоћу зрака инфрацрвене светлости који путује од једног до другог примопредајника. плаћају месечну претплату за време током којег у етер одашиљу информације на фреквенцији која им је додељена. међутим. као што су складишта малопродајних фирми или веће пословне канцеларије.  Инфрацрвени сигнали Бежична таласна емисија код које се пренос података и информација врши у кодираном облику. читавих 100 основних канала. који је могуће постићи једино применом дигиталне технологије. XМ Сателите Радио Претраживање радио станица више никада неће изгледати као пре.  Примопредајник Комбинација одашиљача и пријемника помоћу којег се може истовремено вршити слање и пријем података. Компанија .

 Пакет :Делић или одсечак емитоване поруке који у себи. 10 . чиме је омогућено његово испоручивање на жељено одредиште. Јавно доступне мреже Телефонске компаније и ПТТ службе. Интернет представља једну велику бесконекцијску мрежу. Код оваквих "пацкет-сwитцхед" мрежа релативно мале јединице података. Оваквим разбијањем комуникације на мање пакете подата. Све већи број савремених мрежа дизајниран је тако да може користити такозвано преспајање пакета (пацкет сwитцхинг). Комуникацијски канали за WAN и MAN мреже Постоје три различита типа комуникацијских канала која су у најширој употреби од стране компанија које креирају мреже широког подручја (WAN) или мреже градског подручја (MAN). Неки специјализовани преносиоци нуде и друге врсте услуга. услед чега се ове мреже називају јавно доступним мрежама (публиц-аццесс нетwоркс). јавној употреби. које се називају пакетима (пацкетс). нерезервисане (нондедицатед) линије. То су: јавно доступне мреже. попут изнајмљивања сателитских комуникацијских линкова. бивају усмераване (рутиране) преко мреже ка одредишној адреси која је садржана у сваком појединачном пакету. Комплетан скуп јавно доступних мрежа често се назива преспојеном мрежом (сwитцхед нетwорк).ка омогућено је да један исти канал заједнички деле многи корисници на мрежи. поред података. Све ове компаније међусобно повезују своје мреже са другим мрежама како би својим клијентима понудили једну свеобухватну. Већина саобраћаја на Интернету заснива се на преспајању пакета. садржи и адресне информације. који омогућавају пренос телефонских разговора или информација од полазишта. приватне мреже и мреже са додатним могућностима.одржавају одређени број мрежа које су намењене општој. до крајњег одредишта. Овакав тип комуникације између пошиљаоца и примаоца назива се бесконекцијском (цоннецтионлесс) комуникацијом. интегрисану комуникацијску мрежу. Термини приступ преспајањем (сwитцхед аццесс) односи се на приступ некој комуникацијској мрежи преко преспојене. су такозвани заједнички преносиоци (цоммон царриерс) . преко чворних тачака мреже. у основи. због тога што телефонске компаније користе такозване центре за преспајање (сwитцхинг).

неопходно је употребити кабловски модем. она најчешће изграђује постројење за високобрзински пренос података под називом "кичма" мрежа (бацкбоне нетwорк). Приватне мреже Ако нека организација има честе потребе за преношењем великих количина информација. линије сачињене од оптичких. Уколико компанија очекује употребу LAN мреже од стране великог броја корисника. ови канали обично представљају Т-носаче. 11 . Конектовање на канал Код WAN мрежа које користе јавну телефонску мрежу. Уколико се ради о неком дигиталном каналу. како би се он могао пренети преко мреже. за комуникацију је неопходан дигитални модем. користе се специјални уређаји који се називају модемима. носилац ће јој ту линију посветити (дедицате). Код WAN мрежа. комуникацијски канал састоји од коаксијалних каблова. за конектовање компјутера на комуникацијски медијум и превођење података у облик који се може преносити преко датог комуникацијског канала. Компјутери генеришу дигиталне сигнале (комбинације бинарних нула и јединица). коаксијалних.  Изнајмљена линија (дедицатед) линија Комуникацијска линија коју је неки носилац резервисао за ексклузивну употребу од стране одређене компаније.). Овакве изнајмљене (леасед) линије често називају још и посвећеним линијама (дедицатед линес). У већини случајева. пак. онда за њу може бити економичније и ефикасније да од неког заједничког носиоца изнајми засебне комуникацијске линије. Термин модем представља скраћеницу за модулацију-демодулацију. компаније једноставно ангажују специјализоване фирме које развлаче мрежне каблове по свим канцеларијама пословне зграде. па чак и тwистед паир каблова и даље остају најчешће коришћени метод повезивања чворова на LAN мрежама. Комуникацијски канали за LAN мреже На такозваним мрежама локалног подручја (LAN) ретко се користе јавне преспојене мреже или сателитски преносни канали. На страни примаоца. други модем трансформише аналогни сигнал назад у дигитални облик. што значи да ће је резервисати за ексклузивну употребу од стране те компаније. јер код њих нема великих растојања између чворних тачака. Мада су бежични методи преноса све популарнији. који је компјутер у стању да обрађује (слика 6. Модем на одашиљачком крају преводи дигитални сигнал у аналогни облик. Ако се. те не користи јавно доступну телекомуникациону мрежу. док се линијама говорног нивоа могу преносити искључиво аналогни сигнали. Мреже које су сачињене искључиво од посвећених линија називају се приватним мрежама. чиме је описана намена овог уређаја. Када једна оваква организација склопи уговор о изнајмљивању неке линије на одређени временски период.

привремено складиштење података и детекцију грешака). Конвертовање дигиталних у аналогуе сигнале уз помоћ модема 12 .  модем : Уређај који повезује компјутер са комуникацијским медијумом и врши превођење података из компјутера у облик погодан за пренос путем тог комуникацијског канала. дизајнирано за пренос података и информација великим брзинама.  мрежа са додатним могућностима (валуе-аддед нетwорк .  кичмена мрежа (бацкбоне нетwорк)  Трансмисионо постројење. поред основних. Користи се на WAN мрежама. Слика 3.ВАН)  Јавна комуникацијска мрежа за пренос података која. пружа и неке додатне могућности (нпр. Приватна мрежа Мрежа сачињена од изнајмљених (посвећених) комуникацијских линија.

док се ДСЛ модеми са Интернетом повезују преко јавне телефонске мреже Сл ика 8. као и слање и пријем е-маил порука. штампач или неки други уређај. који се могу прикључивати и на PC компјутере. НИЦ картица је често интегрисана на самој матичној плочи. лаптоп компјутера и неких модела ПДА уредаја. Електронски адаптер који се назива картицом мрежног интерфејса може се уградити у компјутер. Стога на њима не постоји потреба за коришћењем модема. Код PC рачунара. Широкопропусни (броадбанд) модем PCМЦИА модеми. омогућавају употребу комуникацијског софрвера за факсирање докумената. Сл ика 4. чиме постаје саставни део тог уређаја. Картице мрежног интерфејса На најчешће коришћеним типовима LAN мрежа за пренос дигиталних информација користе се и мрежни уређаји и мрежни канали. Кабловски модеми повезују PC рачунаре са Интернетом преко мреже кабловске телевизије. Картице мрежног интерфејса Сл ика 5. Широкопропусни модем Широкопропусни модеми пружају корисницима могућност приступа Интернету великом брзином. чиме је елиминисана потреба за 13 . Слика 3.

14 . како би омогућио да се преко једног истог комуникацијског канала обавља симултани пренос података са великог броја терминала прикључених на тај канал. који је у стању да одашиље и прима информације. те је стога веома вероватно да ће људи кад-тад пожелети да све ове мреже међусобно повежу ради несметаног дељења информација и других ресурса. НИЦ картица садржи у себи одговарајући примопредајник. Картица мрежног интерфејса Штампана плоча која се на LAN мрежама користи за пренос дигиталних података и информација. Са друге стране. Мултиплексер Уређај који дигиталне сигнале конвертује у аналогне. то је сасвим уобичајено да нека већа компанија поседује велики број различитих мрежа. Дистрибуирана обрада података подразумева постојање већег броја мрежа. мрежни канал се са картицом мрежног интерфејса повезује помоћу специјалног прикључка који је натакнут на мрежни кабл.коришћењем засебне картице. и обратно. Међусобно повезивање мрежа Како се комуникацијске мреже међу собом могу драстично разликовати по типу и структури. Уколико се користи неки од бежичних комуникацијских канала.

Слика 6. На тај начин. Повезивање мрежа помоћу мостова и мрежних пролаза Мостови (бридгес) служе за повезивање компатибилних LAN мрежа. У суштини. Мрежни пролаз врши одговарајућу конверзију. Мостови (бридгес) и рутери (роутерс) су уређаји који служе за међусобно повезивање LAN мрежа. мрежних чворова или уређаја. мрежни пролази (гатеwаyс) повезују међусобно различите и некомпатибилне мреже. две локалне мреже се могу третирати као једна велика LAN мрежа.мост /рутер : Уређај за повезивање медусобно компатибилних LAN мрежа.мрежни пролаз (гатеwаy). како би се информације. омогућавајући на тај начин слање информација са уређаја на једној мрежи ка уређајима на другој мрежи. 15 .). могле трансформисати у облик који омогућава њихово преношење до жељене дестинације на другој мрежи (видети слику 9. чиме је омогућено слање информација са уређаја на једној мрежи ка неком другом уређају на другој мрежи. Такозвани мрежни пролази (гатеwаyс) су уређаји који служе за повезивање двеју различитих и међусобно некомпатибилних мрежа. Насупрот томе.Уређај који служи за повезивање двеју различитих и медусобно некомпатибилних мрежа. Поред тога. рутери представљају средство за повезивање локалних компјутерских мрежа са Интернетом. мрежних ћворова или уређаја. које су са прве мреже послате у једном облику. оба ова уређаја примају пакете информација послате са једне LAN мреже и пребацују их на другу LAN мрежу.

Закључак Бежична мрежа је флексибилни податковни комуникацијски систем који користи бежични медиј. што се огледа у следећем: 1. Ово је један од разлога настанка бежичних мрежа. већа флексибилност. радио сигнал заузима више од једне фреквенције. виртуалне приватне мреже често се инкорпорирају у бежичне комуникације као начин за безбиједно слање приватних порука. 16 . Мрежа може бити проширена до мјеста која не могу бити повезана жицама. Нарочито су интересантна сљедећа четири облика бежичних комуникација: 1. смањење властитих трошкова. жичаних мрежа и највише се користе да би осигурали повезивање мобилног корисника са жичаном мрежом. Ова мобилност пружа продуктивност и сервисне могућности које нису могуће са жичаним мрежама. Трошкови цјелокупне инсталације и трошкови њиховог “доживотног” одржавања могу бити значајно нижи у динамичким срединама. Бежичне мреже са стајалишта продуктивности. 4. погодности и мањих трошкова су у предности у односу на стандардне жичане мреже. Bluetooth персоналне мреже 4. бежичне мреже за пренос података. Инсталација бежичног система може бити брза и једноставна и може елиминисати потребу за провлачењем кабела кроз зидове и плафоне. 3. ћелијски комуникацијски сервер 2. 2. Радио валови се користе као радио носиоци јер једноставно обављају функцију испоруке енергије удаљеном пријемнику. Оне користе електромагнетске валове за пријенос информације са једне на другу тачку не ослањајући се на физичку везу. минимизирајући потребу за жичаним везама. а не за замјену. као што је технологија радио фреквенција. бежичне LAN мреже 3. будући да се фреквенција или брзина пријеноса бита модулирајуће информације додаје носиоцу. Пораст броја и функционалности електроничких уређаја уз сталну тенденцију њихове међусобне комуникације доводи до брзог пораста броја потребних жица и кабела којим се ти уређаји повезују. мобилност: омогућују мобилним корисницима приступ информацијама у реалном времену.тих година). Могућност бежичне комуникације постала је веома интересантна за широк спектар ИТ апликација у посљедњих десетак година (мада је развој ове технологије започео још давних 1940. тако да се они могу кретати унутар мреже без прекида од стране мреже. Када се податак модулира радио носиоцем. Осим тога. Бежичне мреже пружају већу флексибилност и лакше се адаптирај на промјене у конфигурацији мреже. Бежичне мреже се користе за повећање могућности. док почетно улагање захтијевано за бежичне мреже може бити велико. тзв. брзина и једноставност инсталације. Послани податак се модулира радио носиоцем тако да се може тачније реконструисати на пријемном месту. за слање и примање података зрачним путем. 5. досег мреже.

6.” 17 . скалирање. Конфигурације могу бити лахко промијењене од пеер-то-пеер мрежа за мали број корисника до великих инфраструктурних мрежа које омогућују роаминг преко широког подручја. Бежични системи могу бити конфигурирани у различитим топологијама с циљем постизања специфичне апликације и инсталације.

Рутери и протоколи рутирања. dipl. др Младен Веиновић.  Свет компјутера.Проф.in ж. Београд. Литература  Увод у рачунарске мреже . dipl. и Александар Јевремовић.  Душан Стаменовић. Београд 2007.in ж.Борисав Агапиев 18 . 2005. .