You are on page 1of 12

Proiect didactic

Data: 25.11.2016
Unitatea de invatamant:ColegiulNational,,ElenaCuza’’,Craiova
Clasa:a II a C
Prof.înv.primar:Badea Daniela
Aria curriculară: Limbăşicomunicare
Disciplina: Comunicareînlimbaromână
Unitateatematică :DesprePrietenie
Subiectullecţiei: Leulsisoarecele,dupa Lev Tolstoi
Forma de realizare: activitateintegrata
Tipul lecţiei: mixta
Discipline integrate:
Dezvoltare personala
Matematica si explorarea mediului
Arte vizuale si abilitati practice

COMPETENŢE SPECIFICE:

CLR
1.1Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;

1.2Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;

Leulsisoarecele’’.citireaexplicativă. fenomene din universul cunoscut. 3. Metodologice Strategii didactice: a) Metodeşiprocedee : conversaţia.2. 5. textul . 3.să-şi exprime propriile idei şi sentimente legate de textul citit. cadranele.individual si in echipa.prin procedee diferite.dupa Lev Tolstoi.sa realizeze coperta.expunerea. 4. 2. Explorarea abilitatilor de relationare cu ceilalti.citireaînlanţ. corect. laptop.2 Transmirearea unor informatii dintr-o suita de enunturi inlatuite logic.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări . COMPETENŢE INTEGRATE DP 2.explicaţia. b) Mijloace de învăţământ: manual digital.2.să identifice cuvintele noi introducându-le în enunţuri proprii. Manifestareagrijiipentrucomportareacorectăînrelaţie cu mediul natural şi social AVAP1.exerciţiul.ciorchinele. videoproiector.jetoane.joculdidactic. Resurse: I.metoda „Palariileganditoare”.3. 2.să citească fluent. Manifestareacuriozităţiifaţă de explorarea de mesajeartistice simple.3. in perechi. respectand intonatia impusa de semnele de punctuatie. individual .ecusoane. 7sa rezolve sarcinile. exprimatevizual Obiective operaţionale: 1. MEM3.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare.sa scrie corect si lizibil.observatia. imagini .fise de lucru.braistormingul.. c) Forme de organizare : frontală.să descrie însuşirile leului si ale soricelului. 6.plansedidactice. sarcinile date.tinand cont de elementele specifice.problematizarea.

Umane: 19 elevi care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală.2 ctor frontal organizatoric Pregătireamaterialelornecesaredesfăşurăr a Fisele de iilecţiei.Ed.2001 Iliana Dumirescu.2010 Com Strategiididactice peten Momentele Mijloace Evaluare te Forme de lecţiei Metodeşi de Speci Continut informational sidemers didactic organi- fice procedee învățămâ zare nt Asigurareacadruluiorganizatoricnecesard Laptop esfăşurăriiîncondiţiioptime a lecţiei. Temporale:45 minute .3418/19.03.Metodicapredariilimbiiromane in claseleprimare.2013 Silvia Nuta.. Miniped. evaluarereciprocă V.NicoletaCiobanu . Moment conversaţi C3. Forme şi tehnici de evaluare :observareasistematică. Aranis.II. explicatia Caielele Aprecieriverb elevilor ale temei .Pregatireaaparaturii audio-vizuale lucru 2. Bibliografice: Progamapentruclaselepregatitoare.clasa I .din care 40 minute activitatea propriu-zisă și 5 minute activități recreative III. videoproie 1.Comunicareînlimbaromână-Manual pentruclasa a II a.clasa a II a. corespunzătoare vârstei IV.Bucuresti.Didacticadiscipliei.Verificarea Se verifica cantitativ şi calitativ tema.CD PRESS. nr. aprecieriverbale. 2014 VasileMolan.Limbasiliteraturaromana’’ in invatamantulprimar.

Dirijareaînv Se prezinta informaţii despre autor: Observareasis ăţării tematica Lev Tolstoi s-a născut la data de 28 august . împărat! Problemat (leu) i 3. frontal lor Joc Organizez un joc in care fiecare sa didactic precizeze cat mai multe situatii in care se foloseste semnul intrebarii. Problemat Alege si completeaza ciorchinele cu Individual Reactualiza i Fisa de Aprecieriverb reacunoștințe informatii despre Zarea lucru ale Semnul exclamarii. Conversat Observarea 3.3 Fiarele l-au declarat ri Rege-n junglă. Şi e foarte curajos. Observati . Fisaghicito C 1.Leul si soarecele’’ dupa manual frontal ia sistematica temei şi a Lev Tolstoi obiectivelor 4. Roade sacul de făină! a videoproie (şoricelul) ctor Se vizioneaza filmuletul. mare.Captarea Observareasis zarea frontal atenției Laptop. cu inima haină. fioros. Pentru reactualizarea cunostintelor cu C1.Leul si soarecele’’ Elevii sunt anuntati ca vor studia despre prietenie si importanta ei in viata oamenilor.2 ajutorul ciorchinelui se imparte o fisa de lucru(Anexa 1) Explicatia 2. Anunţarea C1..CD tematica Mic.. Mare.1 Vom studia textul.

1828 și a murit la 1914. Noi am mai studiat un text dupa acest autor.fiecare cate două propoziţii. Expunerea dividual Se realizeaza citirea model si se realizeaza .2 Bainstorm Palarii de frontal Aprecieri performanțe ingul culori verbale “Palăriile gânditoare” lor diferite Observarea Pe catedră există şase pălării de culori sistematica diferire. Exercitiul Manual Citirea selectiva 5.apoi în lanţ. Pentru fiecare pălărie se va numi câte un copil care să răspundă cerinţei de sub pălărie şi să scrie răspunsurile. Obținerea C2.Harta textului’’(Anexa 2) Se solicita alcătuirea a unor enunţuri cu Citire ajutorul cuvintelor noi de catre elevii care au explicati Aprecieriverb Fisa de C1.impare in catalog lucru Se dirijeazacitireaperoluri a textuluisicitireaselectiva.. A fost un scriitor rus. .2 va ale nr.Cum se numeste acest text? Se solicita elevilor să citescă în gând Frontal/in textul.

Pălăria neagră-Aspecte negative -De ce crezicăleul nu aconsideratcăşoareceleîi va fi de ajutor? 4.Pălăriaverde.Genereazăidei -Ce s. 1.Pălăria albastră-Clarifică -Pune o întrebare colegilor tăi să verifici dacă au înţeles conţinutul textului! Se relizeazaprin “Exploziastelara” (Anexa 3)raspunzand la urmatoareleintrebari: Cine dormea? 7. Cand se petreceintamplarea? Exploziast Fisa de Fontal Observarea C1.Pălăria galbenă-Aspecte pozitive -Ce dovedeşteşoricelulprinajutoruloferitleului? 5.3 ului Unde are locactiunea? elara lucru individual sistematica Ce l-a rugatsoricelulpeleu? Cum a fostsalvatleul de catresoricel? .ar fi întâmplatdacaleul nu îlcruţapeşoarece ? 6.Pălăria albă-Informează -Despre ce este vorba în text? 2.Pălăriaroşie-Spune ce simţi! -Crezi că leul este îngâmfat ? 3.Realizearea Feed-back.

Evaluarea Exercitiul Fisa de Observarea C2.3 se inmaneazasprerezolvarefisa Pe grupe activitatii Cadranele lucru sistematica “Cadranele”(Anexa 4) Se fac aprecieri despre modul cum s-a desfasurat activitatea. Se impartecolectivul de elevipegrupesi 8.Încheierea Manual frontal tia bala activității pentru acasa .Se precizeaza tema Conversa Aprecierever 9.

Anexa 1 CIORCHINELE Semnulexclamării Anexa 2 HARTA TEXTULUI C Autorul Titlultextului .

PersonajeleLoculsitimpul Găsiţicuvinte cu sensasemănătorpentru:Găsiţicuvinte cu sens opus pentru: măreţ_______________ a elibera____________________ furios_________________ râde_________________________ biet________________ furios___________________ frânghie_________________ prieten____________________ cenuşiu____________________ mic__________________________ aomorî__________________ rezistentă______________________ a fi de folos_______________ a se trezi_____________________ fericit__________________ Formulaţiîntrebări:Notaţicesentimentevăîncearcăfaţă de leu: Cine? Când ? Ce? şoarecele Leulşi De ce ? Cum? Desenaţipersonajeletextului: .

Anexa 3 EXPLOZIA STELARĂ CINE? CE? .

.......................................... ......cheie’’din text sensasemănătorpentrucuvintele : Măreţ .....CÂND? UNDE? CUM? Anexa 4 Completaţi cadranele cu cerinţele date... Furios Biet Frânghie rezistent ................. 2.... Găsiţicuvinte cu 1........... Selectatidouacuvinte........

Imaginează-ţi un dialog întreleuşişoarece! (3-4 replici) Mic- Fricos.. Fioros- ……………………………………………….3.... Gasiticuvinte cu sens opus pentrucuvintele: 4......... ... …………………………………………….. ………………………………………………. Prieten- Elibera. …………………………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………….....