You are on page 1of 124

S.C. Eryza Proiect S.R.L. Satu Mare Date de identificare ale S.C.

Eryza Proiect

Adresă sediu social: Jud. Satu Mare, Corn. Culciu, sat Caraseu 405

Activităţi relevante: ^

-7111 Activităţi de arhitectură - (fost 7420)

- 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea - (fost 7420)

Arh. SZABO ERIKA

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumirea investitiei
9

"CONSTRUIRE FERMA DE PORCINE”

Proiect de finanţare prin:
AFIR SUBMĂSURA 4.1 INVESTITII
f ÎN EXPLOATATA
9 AGRSCOLE

SOLICITANT: SC CSABA & CSABA SRL

ADRESA: SAT URZICENI, COMUNA URZICENI, NR. 358, JUDEŢ SATU MARE

REPREZENTANT: FARCAU ADRIAN-IONUT

TEL/FAX:

%

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:
CONSTRUIRE FERMA DE PORCINE

Beneficiar.
SC CSABA & CSABA

Amplasament:
JUDEŢUL SATU MARE, COMUNA URZICENI, NR.CAD. 1023 N URZICENI

Proiectant general:

S.C. Eryza Proiect S.R.L

Faza de proiectare:
STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

Data elaborarii:
2015

2

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1)Date generale*.
1.denumirea obiectivului de investitii;
i 7

CONSTRUIRE FERMA DE PORCINE

2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

JUDEŢUL SATU MARE, COMUNA URZICENI, NR.CAD. 1023 N URZICENI

Proiectant:
S.C. Eryza Proiect S.R.L. Satu Mare Date de identificare ale S.C. Eryza Proiect S.R.L.:

Adresă sediu social: Jud. Satu Mare, Com. Culciu, sat Caraseu 405

Activitătii relevante:

-7111 Activităţi de arhitectură - (fost 7420)

-7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea - (fost 7420)

Arh. SZABO ERIKA

Consultant: SC OTP CONSULTING ROMÂNIA SRL
Sediu: Bucureşti, B-dul Dacia nr. 83, sector 2, România

CUI: R022367769

Creşterea porcinelor Coordonate Studiu de Fezabilitate: Data intocmirii Studiului de Fezabilitate: 23.2015) (2)lnîormaţii generale privind proiectul ' ■: " •i'-' 1.2015 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.Bucureşti.83( sector 2 Cod Fiscal: RO 22367769 Nr. B-dul Dacia.4269 Lei (curs BCE din data de 23. i"Ov" Szabo Melânia Trifif Laura \ Solicitant: SC CSABA & CSABA SRL Obiect principal de activitate: 0146 . 600.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului. 0722. 994 021/308 52 57 Consultanti: /V Ioana Sabau ./Fax. înmatriculare J40/16664 Tel.10.10.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia Denumire solicitant: SC CSABA & CSABA SRL . nr. 1.

1. 358. a obţinut licenţa de doctor-medic veterinar. a fost angajat un medic veterinar. firma se va axa pe creşterea scroafelor şi comercializarea purceilor. • date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole în cadrul firmei. Nr. care îndeplinineste funcţia de director general al societatii comerciale a absolvit în cadrul Institutului Agronomic din Cluj- Napoca.2 Scurt istoric al solicitantului Inclusiv date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole • Scurt istoric al solicitantului SC CSABA & CSABA SRL a fost înfiinţată anul acesta. Domeniul de interes al acestui 5 . 358.04. Firma are ca activitate principală creşterea porcinelor cod CAEN 0146.3 Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerţului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) si date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole Obiectul principal de activitate al solicitantului este creşterea porcinelor. conform actului constitutiv .Creşterea porcinelor Firma este condusă de Farcau Adrian-lonut de profesie medic veterinar in calitate de dorector general in societatea comerciala. Nr. iar în ceea ce priveşte domeniul de activitate. Sediul social: Sat Urziceni. Persoana mai sus mentionata se va ocupa atat de organizarea activitatilor la nivelul fermei cat si de asistenta sanitara veterinara. Sediul social al firmei este Sat Urziceni. Comuna Urziceni.cod CAEN 0146 . Judeţ Satu Mare Cod unic de înregistrare: RO 21497582 Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J30/513/2007 1. Comuna Urziceni.2007 cu o obiectul principal de activitate: 0146 . Facultatea de Medicina Veterinara. Judeţ Satu Mare. în data de 03.„Creşterea porcinelor”.

............. 2...4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii)....1 detaliati...UTILAJE TOTAL 2. utilaje si echipamente.....1 detaliati...n detaliati. k o proiect este înfiinţarea unei ferme de reproducţie folosind utilaje şi tehnof° care să dezvolte capacitatea de producţie gestionând eficient resursele...... 4.......detaliati TOTAL 6 .... 3. Firma a achiziţionat teren in luna iunie 2007in suprafaţa de 34.. deoarece in ultima perioadă a crescut interesul fermierilor pentru pucei de calitate... Denumire mijloc fix Data Valoare neta la Bucati achiziţiei data in tocmirii ultimului bilanţ -Lei- 1....1 detaliati.ALTELE ..ANIMALE 3..........n detaliati....CLĂDIRI TOTAL 1.. 1. deţinând circa jumatate din producţia totală de carne........ Amplasarea obictivului se realizeaza in zona preponderent agricola astfel se pot valorifica in mod optim cerealele existente.. în Romania carnea de porc este cel mai important tip de carne..... avâ ndlrfvede re respectarea standardelor naţionale şi comunitare... constructii..... ...... Satu Mare cat si in judeţele limitrofe este redusa...580 mp 1.... achiziţionarea purceilor se realizeaza preponderent din import. numărul fermelor de reproducţie atat in jud... O fermă de reproducţie a porcinelor reprezintă o idee de afaceri demnă de luat în seamă..... 2... animale.... etc... creşterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere în zootehnie.............n detaliati. 3........

de calitate si la preturi accesibile confom cerinţelor actuale ale pieţei. este o ferma specializata in activitatea de producere de purcei intre 25 . Scopul activitatii de reproducţie pentru produucerea si livrarea de purcei. Fluxul tehnologic din ferma de reproducţie se caracterizeaza printr-un ciclu de 4 saptamani. pe principiul totul plin . rstul e importa mai ales din tari ca Ungria. parul.580 mp . atât la nivel naţional cât şi la nivel global.cr Amplasare Suprafaţa totala Valoarea Regim juridic t Judet/Localita te (mp) / Categoria contabila de folosinţa .30 kg. precum si alte produse care sunt foarte valoroase cum ar fi grasimea.descrierea investiţiei: Titlul investitiei este : CONSTRUIRE FERMA DE PORCINE Creşterea porcinelor este o activitate importantă. 34. activitatea se poate continua prin 7 . gunoiul de grajd. 9800 proprietate comuna constribil Urziceni. pielea. Olanda.Lei- 1 Satu Mare. Prin realizarea acestui proiect se doreşte înfiinţarea unei ferme de reproducţie suine de 735 capete.descrierea investiţiei:______________________________________________________ 2. Sat Urziceni B2. Spania. prin obţinerea de prucei pentru vanzare către fermele de ingrasare. porcul furnizând 47-48% din totalul producţiei de carne.totul gol. in total 735 capete. se recomanda utilizarea de material genetic de cea mai buna calitate. TERENURI Nr. Austria. Luând in cosniderare deficitul intre cerera de purcei pe piaţa interna si posibilitate satisfacerii acesteia de pe piaţa interna se constata ca doar 10 % din necesarv se asigura de la fermele autohtone de reproducţie a procinelor. durata de intarcarea purceilor la 28 zile. Germania. in exploatatia societatii este ca dupa perioda de sprijin financiar. Ferma de reproducţie. format din 5 grupe de 147 scroafe productive.nvestitia va avea ca efect crearea unei explotatii competitive la nivel judeţean. Având in vedere tendinta pentru producerea de rase specializate de carne.

lă autofinanţare iar ferma sa constituie un model pentru fermieri in ceea desfasurarea unei asemenea activitati. Landrace.1. municipiul Satu Mare. Aceasta explotatie este condusa de un medic veterinar care deţine funcţia de director general. sat Urziceni. Solicitantul Csaaba & Csaba SRL. va fi amplasata in judeţul Satu Mare.Prin realizarea prezentului proiect va creste competitivitatea n ectorul zootehnic de reproducţie pentru produtia si livrarea de purcei din comuna Urziceni si implicit din judeţul Satu Mare. Activitati specifice zonei: Agricultură Activitati economice principale: Cultivarea terenului Creşterea animalelor Prestări servicii. extravilan. una din aşezările tipice ale judeţului Satu Mare şi ale ţării noastre. . Activitatea principala din aceasta zona este cea agricola. comuna Urziceni. pe numerul cadastral 1023 N. Comuna Urziceni este situată la aproximativ 40 km de reşedinţa judeţului. Forţa de munca ce va fi utilizata in exploatatie. Metişi F1 Marele Alb x Landrace iar vierii din rasa Pietrain. va fi una tanara si calificata in domeniul crsterii animalelor. Aşezarea geografica: Comuna Urzicni. printr-o utilizare mai buna a resurselor umane. astfel se utilizeaza resurse umane calificate cu nivel ridicat de pregătire profesionala ce va avea efect in relizarea unei calitati superioare a muncii si prin urmare creşterea comptitivitatii exploatatiei. Ferma de porci propusă. este aşezată in partea de vest al judeţului Satu Mare langa oraşul Cărei. Din cele prezentate mai sus rezulta corespondenta invetitiei cu obiebtivul general al submasurii 4. în cadrul proiectului doreşte să infiinteze o fema de reproducţie unde vom regăsi 735 scroafe pentru reproducţie si 6 vieri din rase importante precum Marele Alb.

Din . pentru o populaţie de aproximativ 22 mililioane locuitori (0.8 milioane deţinători. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei.fermele de ingrasarecoform standardelor cerute de Uniunea Europeana. Creşterea unor rase^. fiind un potential ridicat.cu care va fi populata exploatatia dupa finalizarea exploatatiei. Creşterea competivitatii sectorului zootehnic al comunei Urziceni si al judeţului Satu Mare va fi realizata prin îndeplinirea standardelor Naţionale si Comunitare de către Csaba&Csaba Company SRL.22 porci/locuitor). România dispune de aproximativ 4. a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală. porcul care ajunge in farfuria noastra.nu este cazul Necesitatea investitiei Creşterea suinelor reprezintă un sector dinamic care a suferit transformări enorme in ultimii ani. In România carnea de porc este cel mai important tip de carne. ceea ce face ca activitatea de creştere a suinelor sa prezinte un mare avantaj economic.9 milioane de porci la aproximativ 1. creşterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in zootehnie. necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei. instalatii. ' performante care dau purcei avand o carne superioara din punct de vedere calitativ cufti^ procent de grăsime mai mic.creşterea viabilitatii economice prin infiintarea unei ferme cu o capacitate de 735 scroafe de reproducţie si 6 vieri. de unde pot alege dintr-o gama variata de produs. cu organisme sanatoase si rezistente la boli avand un spor mare de creştere in greutate va avea ca efect obţinerea in final a unei producţii superioare cantitative si calitative de purcei pentru vanzare la beneficiari . In acelaşi timp consumatorii cumpără acum intr-un mod diferit fata de trecut si. precum şi scenariul tehnico- economic selectat . in loc sa mearga la macelarul local. Proeictul vizeaza su următorul obiectiv specific: creşterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite . Alinierea sectorului zootehnic romanesc la standardele UE implica printre altele realizarea unei grad mare de tehnologizare prin: constructii. Prin globalizare. prefera sa mearga in supermarket. poate proveni de oriunde din lume. echipamente si utilaje zootehnice capabiloe sa ofere explatatiilor zootehnice sanse reale in condiţii de concurenta directa cu omologii comunitari in vederea obţinerii de producţii calitative. deţinând circa jumatate din producţia totala de carne. în timp ce exista state care cresc anual peste 3 porci/cap de locuitor.

de calitate si la preturi accesibile confom cerinţelor actuale ale pieţei. Oportunitatea investitiei Principalele oportunitati ale realizarii al investitiei sunt: ■ Co-finantarea asigurata prin fondurile alocate prin submasura 4. Se vor realiza înlocuirea scroafelor reforma cu scrofite tineret din producţia proprie . restul se importa mai ales din tari ca Ungria. care va conduce la obtienerea de purcei ce dupa infrasare si livrare la abatoare vor fi clasificaţi in proporţie 80-90% in clasa de calitate superioara (clasa E)cu un procent de carne in carcasa de peste 65% . si anume din activitati de import. Austria.Investitia va avea ca efect crearea unei explotatii competitive la nivel judeţean.totalul de 4.1 . Restul efectivelor (peste 80%) este crescut în coteţe sau în stare de semilibertate în zonele din sudul şi estul ţării.9 milioane porci crescuţi anual în România.INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE . Aceşti factori determina in mare parte aprovizionarea României cu carne de porc din surse externe. Supravagherea întregii tehnologii va fi cuplata la un calculator central care in caz de averie poate avertiza asupra problemor aparute Necesitatea investitiei a aparut in urma deficitului intre cererea de purcei pe piaţa interna. cu participare la realizarea PIB şi sub controlul veterinar de stat. doar 950. Avantajul competitiv in derularea eficienta a a ctivitatii va fi asigurat de: .a programului AFIR io . Germania. Spania. Purceii livraţi din producţia proprie la fermele de creştere si ingrasare vor fi din rasele de carne specifice. Olanda. Asigurarea scroafelor pentru reproducţie la prima populare de la cele mai cunoscute ferme de profil din Germania sau Danemarca tari cu traditie in producerea procinelor de inalta calitate genetica si care asigura 80% din necesarul de porcine de reproducţie in Comunitatea Europeana .000 complexe organizate. Condiţiile de microclimat din hala fermei. Posibilitate satisfacerii acesteia de pe piaţa interna se constata ca doar 10 % din necesar se asigura de la fermele autohtone de reproducţie a procinelor. prin obţinerea de prucei pentru vanzare către fermele de ingrasare. precum si furajul de calitate achiziţionat vor asigura condiţii pentru reducerea pierderilor rezultate din mortalitati .

■ îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin competitivităţii activităţii agricole. o are un ciclu relativ scurt de dezvoltare o prolificitatea este remarcabila o porcul valorifica foarte bine furajele concentrate o bună adaptabilitate la mediu. nevoile fermelor de ingrasare. Creşterea porcinelor are ca scop producţie de carne si de grăsime si prezintă numeroase avantaje fata de celelalte specii de animale. a diversificării activităţilor agricole şi creşterii calităţii produselor obţinute. valorile investite in aceasta ramura au o circulaţie rapida . o ciclul de producţie al porcului fiind unul de scurta durata. ■ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate. produsa in Romania. cum ar fi: o este o activitate de traditie a populaţiei tarii noastre o este un animal mai puţin pretentios comparativ cu alte specii de animale o asigura o prolificitate si precocitate crescută. o cerinţele porcului fata de adapost sunt relativ reduse. condiţionate de rasa si sistemul de creştere o valorifica o gama foarte variata de resurse furajere o are o diversitate a producţiilor pe care le realizeaza o conferă creşterii si exploatarii caracterul unei activitati durabile si de perspectiva o constituie o sursa pentru schimburile comerciale o asigura posibilitatea realizarii de comerţ intracomunitar si export de carne de porc care sa aduca venituri mari producătorilor o au cel mai mare randament la sacrificare: 65%. ■ Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale. Oportunitatea investiţiei este dată şi de avantajele creşterii porcilor. ■ Oferta de purcei de calitate superioara. ■ Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii.

5 RON /kg./an sunt produse in ferma proprie. rezulta 2. Se consideră că investiţia propusă este oportună şi va avea succes. deoarece in Romania. Clădirile propuse se pot realiza din două tipuri de sisteme constructive: Varianta A Hala de reproducţie şi FNC din infrastructură cu beton armat şi supra structură metalică iar clădirile adiacente din zidărie portantă. de la care se obţin un număr de purcei astfel: o Număr de purcei mediu obţinuţi de la o scroafa: 12. 10%. 5 zile aşteptare .5 purcei = 24. 114 zile gestatie. sau.542 capete Toate aceste avantaje determina creşterea porcilor ca una dintre cele mai rentabile ramuri din sectorul zootehnic.310 purcei o Pierderi in maternitate.5 buc o Durata unui cilcu:149 zile (28 zile maternitate. greutate medie livrare 250 kg/buc Capacitatea fermei: 735 capete scroafe productive.5%. multe dintre ele fiind asociate cu sărbătorile de iarna. deci un număr de 168 buc. şi pentru că nu se pune problema nedurabilităţii consumului acesteia. 12 . majoritatea preparatelor tradiţionale au in compoziţie carnea de porc. o Producţie principal: purcei . pierderi in cresa .45 cicluri x 13.45 cicluri pe an) o Număr de purcei in total: 735 scroafe x 2. Hb)scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse La acest proiect nu s-a realizat în prealabil un studiu de prefezabilitate.758 purcei o Scrofite de înlocuire.300 buc/an. cca. pret de vanzare 4. o Numărul total de purcei livraţi pe an este 21. carnea de porc este foarte populara.pret unitar 65 EURO /purcel o Producţie secundara: scroafe reforma . cu atât mai puţin renunţarea la carnea de porc. majoritatea oamenilor sunt consumatori de carne. 1. l\(p o o scroafa de reproducţie poate aduce venituri dupa vanzare a minimum 300 de lei. total ciclu 149 zile rezulta 2.aprox.

durabilitate mare în timp . cu ziderie din cărămidă. crescând astfel aria utilă din interior .costuri reduse pentru mentenanţă . iar clădirile adiacente de dimensiuni mai reduse din zidărie portantă. turnarea betonului şi aşteptarea întăririi acestuia.excecuţia lucrării s-ar realiza într-un timp mai scurt . 13 .calitate garantată . mai exact hala de reproducţie şi FNC se vor realiza pe structură metalică combinată cu beton armat. S-a ales această variantă deoarece costurile de transport ale elementelor prefabricate din beton ar fi foarte ridicate. în urma discuţiilor dintre beneficiar şi proiectant s-a decis asupra varinatei A .rezistenta în timp crescută Varianta B Toate clădirile realizate pe structura din beton armat.rezistenta la foc . Condiţii minime pentru acordarea sprijinului.Avantajele structurii metalice ar fi: .rezistenţa la cutremur şi la vant .suprafaţă durabilă şi rezistentă . Avantajele structurii clasice din beton prefabricat .montaj independent de condiţiile meteorologice .structura metalică are stâlpii de dimensiuni mai reduse.economia de material atât la fundaţii cât şi la suprastructura faţă de o structura din beton armat prefabricat .finisare cu materiale folosind preocedee uscate .nu necesita perioada de pregătire a cofrajelor.

înscris în CF cu numărul cadastral 1023N. Certificatul de înregistrare eliberat în data de 02. 358.1. Comuna Urziceni.05 SO 6 vieri x 404. Având în vedere faptul că solicitantul desfăşoară pentru prima dată o activitate agricolă. şi cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerinţă este în curs de aplicare” prevăzută în submăsură. inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării şi respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat. 735 scroafe x 304.Creşterea porcinelor şi va fi desfăşurată în comuna Urziceni în conformitate cu documentul de proprietate. că va asigura cofinanţarea.39 SO > Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură Societatea va investi în înfiinţarea unei ferme reproducţie a porcinelor astfel că putem afirma faptul că beneficiarul se încadrează în acţiunea “Investiţii în înfiinţarea. dimensiunea economică a rezultat ca urmare a realizării investiţiei. Certificatele care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale vor fi depuse de către beneficiar la momentul încheierii contractului.39 euro/cap = 2. Criterii de eligibilitate > Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili Solicitantul este SC CSABA&CSABA COMPANY SRL.2007.2007 confirmă Codul Unic de înregistrare alocat firmei 21497582 şi numărul de ordine în registrul comerţului J30/513/02. Activitatea principală a firmei este aferentă codului CAEN 0146 . Nr.04. Calculul SO este descris mai jos şi este în conformitate cu Cererea de finanţare. > Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanţării investiţiei Solicitantul îşi ia angajamentul. Sediul social al firmei este Sat Urziceni.03 euro/cap = 223.426.462.34 SO Total = 225. > Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8. Firma va suporta toate cheltuielile neeligibile şi acestea vor fi realizate până la finalizarea 14 . extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice.04.39 SO.888.888. în cadrul Declaraţiei F. Judeţ Satu Mare.000 SO (valoarea producţiei standard) Dimensiunea economică a fermei va fi de 225.

> Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.6 din R(UE) nr. 608 din data de 22.” Nu este cazul.1 Pentru a face dovada îndeplinirii acestui criteriu se anexează Decizia etapei de evaluare iniţiala nr. înainte de semnarea contractului se va prezenta dovad cofinanţare.10. alin. aplicabile producţiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploataţie agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17. > Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice Viabilitatea economică a investiţiei este demonstrată prin studiul de fezabilitate. 8. în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în cap. 17.2015 > în toate cazurile în care proiectul de investiţii prevede şi investiţii în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei. 1305/2013) Ataşăm prezentului studiu diploma de licenţă ce atestă absolvirea Facultăţii de Medicină Veterinară obţinută de Farcau Adrian Danut. > Investiţiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. IA proiectului. 1305/2013) 15 . > Investiţiile necesare adaptării la standardele UE. acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condiţiile specifice menţionate în secţiunea ”Alte aspecte relevante pentru înţelegerea măsurii. alin. 5 din R(UE) nr.

1 6 1 lei .39 SO.0 0 0 11 p Dimensiunea economică a fermei va fi de 225.344 lei . prin utilizarea biomasei. Principiul dimensiunii exploataţiei care vizează exploataţiile de dimensiuni medii (3) > 1 0 0 . 2 0 1 4 . 608 din data de 22. ‘j O Se anexează Decizia etapei de evaluare iniţiala nr.2015 > Investiţiile în instalaţii al căror scop principal este producerea de energie electrică. > Investiţia va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fişa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătăţii publice. Având în vedere faptul că solicitantul 16 . în cadrul fermei nu va face procesare.pierdere 1. trebuie să respecte prevederile art. 2. > în cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. Calculul SO este descris mai jos şi este în conformitate cu Cererea de finanţare. 2 0 1 3 -1 .0 0 0 -< 2 5 0 . sanitar-veterinar şi de siguranţă alimentară > Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. Nu este cazul având în vedere faptul că firma a înregistrat profit/pierdere in ultimii trei ani dupa cum urmeaza: . 13 (d) din R.888.807/2014.0 lei. 2012 . Nu este cazul. Criterii de selecţie 1. prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10% Nu este cazul.10.

în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare. 735 scroafe x 304.34 SO Total = 225. 4. Anexa nr. creşterea suinelor în sistem închis cu procesare în afara fermei în localitatea Urziceni din judeţul Satu Mare prezintă un potenţial ridicat.888. Principiul asocierii fermierilor. care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi/sau medii. inclusiv producere de material săditor) (2) Suine b) Reproducţie 13 p Firma doreşte să investească în construirea unei ferme zootehnice specializată în reproducţie porci.426. Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate (1) Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) 10 p Conform Ghidului solicitantului. <51 desfăşoară pentru prima dată o activitate agricolă.39 euro/cap = 2.Sinteza studiului privind zonarea potenţialului agricol. cartofi şi legumicultură în spaţii protejate. 5 . 3. dimensiunea urmare a realizării investiţiei. plante oleaginoase şi proteice. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine. bovine şi păsări) şi vegetal (cereale. Nu este cazul.03 euro/cap = 223. 17 .462.39 SO 2.05 SO 6 vieri x 404.

Principiul raselor autohtone Nu este cazul. implementarea standardelor comunitare etc NU ESTE CAZUL. medic veterinar. produse cu valoare adaugata cat mai mare. respectiv. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii şi se va preciza capacitatea existentă şi capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiţiei.5. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de irigaţii la nivel de fermă. se va descrie modul in care investiţia deserveste membrii acesteia (jumatate plus unul din membri). Persoana mai sus mentionata se va ocupa atat de organizarea activitatilor la nivelul fermei cat si de asistenta sanitara veterinara.se va descrie ce se doreşte să se realizeze prin proiect. Facultatea de Medicina Veterinara. prin prioritizarea investiţiilor care conduc la economii cât mai mari de apă. 6. crearea de noi capacitati de producţie eficiente si competitive. care îndeplinineste funcţia de director general al societatii comerciale a absolvit în cadrul Institutului Agronomic din Cluj-Napoca. 18 . Farcau Adrian Danut. utilizarea optima a resurselor existente. 7.obiectivele investitiei/prioritati. în cazul in care beneficiarul este o forma asociativă. Csaba&Csaba Company S R L este domnul Dr. productivitate sporită a muncii.1 a obtinut j licenţa j de doctor-medic veterinar. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al agricole (1) studii superioare 10 p Managerul exploataţiei agricole SC. Nu este cazul.

in acest scop. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de reproducere a porcilor. Se vor descrie obiectivele tehnice. Ferma va respecta cerinţele naţionale si europene privind protectia mediului înconjurător. a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute. de tip intensiv de reproducere a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. financiare si de mediu Obiectivele investiţiei Obiectiv general In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern. este vizată adaptarea la standardele sanitar - veterinare ale Uniunii Europene. Hala de 19 . îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole. Având în vedere natura investiţiei. 53 SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este sprijinire pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole prin dotarea ci echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală. precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.1: . ferma va respecta standardele pentru protectia animalelor din fermele de reproducere. se va construi un bazin de stocare dejecţii In ceea ce priveşte normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar. Obiective specifice: Tehnologia de creştere a porcilor folosita in cadrul fermei prezintă un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operaţiunilor din fluxul de reproducţie. Investiţia va respecta prevederile Directivei Consiliului 2008/120/CE din 18 decembrie 2008 privind stabilirea standardelor minime de protecţie a porcinelor. Prin investiţia propusă. va creşte competitivitatea activităţilor agricole la nivelul comunei Urzicni. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii. cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a stării de sanatate si bunastare a suinelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene. OBIECTIVELE submăsurii 4. .

contribuind la obţinerea unor venituri constante. investitia propusa de beneficiar va contribui la creşterea cantitatii de carne de porc de calitate. In acelaşi timp. Implementarea proiectului va insemna pentru S. CSABA & CSABA COMPANY S. Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun. Asigurarea de către beneficiari a unor porci sanatosi va fi garantata de condiţiile de salubritate a acestora.C. De asemenea. un control sanitar-veterinar riguros si o producţie mare porci. obţinerea unor venituri considerabile obtinute din vanzareaa porcilor. instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul animalelor.R. Principalii factori care permit minimizarea costurilor de producţie si obţinerea unei rentabilîtati economice ridicate sunt: o sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. o controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obţinerea unei producţii constante si de calitate. umiditate. de calitate certificata. mirosul si emisiile de NH3. cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de reproducere a porcilor in condiţii optime. Obiective operaţionale Obiective de ordin tehnic Instalaţiile si echipamentele prevăzute in fluxul tehnologic. cat si cu cele care importate porci. prin utilizarea tehnologiilor de ultima generaţie se urmăreşte realizarea unor condiţii bune de munca pentru angajaţii fermei. Având in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel naţional. lumina etc). activitatea fermei din comuna Urziceni va avea impact minim asupra factorilor de mediu. la preturi competitive va asigura succesul afacerii. prin hranirea conform unor retete specifice fiecărei categorii de suine se va evita risipa de furaje. o optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor condiţii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura. Obiective de mediu Datorita tehnologiei de ultima generaţie care va fi adoptata. 20 . precum si potential favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat. & reproducţie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea. in condiţiile in care produsele răspund unei cereri in creştere identificate pe piaţa pentru acest tip de carne. a d a p a r e ^ ^ e r jig e r e ^ si reglarea microclimatului din hale. comparativ cu necesarul de consum al populaţiei. Tehnologia utilizata va permite o p ro d u iă ^ ţ^ a ^ S c a ta a muncii. inclusiv de sistemul de nutritie. de tehnologia de ingrasare utilizata. o efortului uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor. Obiective de ordin economico-financiar Principala preocupare a beneficiarilor va fi menţinerea costurilor de reproducţie la un nivel care sa ii permită sa concureze atat cu celelate firme existente in regiune. improspatand aerul din hala si astfel reducând semnificativ umiditatea.L. Oferirea la intervale regulate de timp a unui număr cert de porci. echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.

Caracteristici tehnice si funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotărilor ce urmeaza a fi achiziţionate prin proiect si prezentarea tehnica a construcţiilor
in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea
denumirea, numărul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotărilor care vor fi achiziţionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct de
vedere tehnic si economic. Numărul de utilaje, maşini, echipamente, etc. se va corela dupa
caz(tipul de proiect) cu suprafaţa, nr. capete, tipul de activitati, frecventa lucrărilor, productivitate,
etc (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si
tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de
producţie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Descrierea pe scurt a proceselor tehnologice

Materii prime :

- scrofiţele şi vierii sunt preluaţi de la furnizori specializaţi şi transportaţi în condiţii de
siguranţă la fermă

- furajele sunt transportate de la moara sau din bazinele tampon printr-un utilaj
specializat de transport si transbordare pneumatică în silozurile de furaje din
fermă

- vitaminele, vaccinurile şi medicamentele sunt achiziţionate de la firme autorizate,
fiind

depozitate în dulapuri speciale, sub gestiune şi administrare conform prescripţiilor
sanitar- veterinare

Materiale auxiliare:

- sunt achiziţionate de la diverşi furnizori în ambalaje specifice şi transportate cu
mijloace auto la fermă

Pentru fiecare categorie de animal se folosesc categorii de nutreţ combinat, astfel
încât să asigure eficienţa maximă a transformare furaj/greutate. Măsurile de hrănire
includ hrănirea pe faze, diete pe bază de substanţe nutritive digerabile/disponibile,
aplicând diete cu aport redus de aminoacizi suplimentari şi diete pe bază de fitază, cu
cantităţi scăzute de fosfor şi/sau fosfaţi alimentari anorganici care se pot digera aproape
complet. Folosirea aditivilor alimentari poate creşte eficienţa de hrănire, îmbunătăţind
astfel retenţia substanţelor nutritive şi diminuând cantitatea celor de dejecţii.

Reproducerea, creşterea şi îngrăşarea porcilor se desfăşoară în flux continuu în
cadrul fermei şi se repetă cu o ciclicitate de o săptămână.

In hala de reproducţie se rotesc intre sectoarele de activitate cele 24 scrofite care
sunt grupate in 21 de grupe, astfel rezultata efectivul activ de 504 buc de scroafe.

21

Adică, in fiecare saptamana , in aceasi zi se executa
fermei.

In momentul in care ferma este populata cu cei 504 scoafe
aduşi gata montati cu acest decalaj de o saptamana intre grupe. Putem considera ca
primul ciclu incepe, cand se umple maternitatea si sunt intarcatii primi purcei.

In fiecare saptamana se executa urmatoarele operaţii in ordine cronologica:

-insamantare scrofite

- mutare scrofite la hala gestatie

- populare maternitate

- intarcare purcei
- - mutare scroafe in sala de aşteptare -însămânţare

- Dupa cum se observa circuitul animalelor de reproducţie se mişca in hala de
reproducţie in circuit inchis, in plus noi vom creste si scrofitele de inlocuire, astfel
incat sa se elimine posibilitatea introducerii unor probleme nedorite de ordin
sanitar.

- Se vor respecta cele mai stricte masuri de igiena si in fiecare hala se va dezinfecta
dupa golirea acesteia, bazandu-se pe principiul totul plin- totul gol.

- Insămînţarea efectivului matcă, reprezentat printr-un efectiv de 504 capete scrofiţe,
se efectueaza cu material seminal provenit de la cei şapte vieri.

- Recoltarea, diluţia, conservarea şi inocularea materialului seminal se face în cadrul
laboratorului pentru însămînţări artificiale din cadrul unităţii.

- Scrofiţele care au fost aduse din maternitate se află în hala de aşteptare ( 31
buc/serie )şi urmează să fie însămînţate odată cu depistarea intrării în călduri.

După 21 de zile scrofiţele sunt mutate în boxe colective , cîte 24 scrofiţe într-o
boxă in hala de gestante, de aici după 110 zile de la data ultimei însămînţări sunt
spălate, deparazitate şi transferate în compartimentele de maternitate. Un
compartiment de maternitate conţine boxe în care vor fi cazate pentru alăptare 24
scroafe. Durata perioadei de la fătare la înţărcare este de 28 zile.

- Podeaua este o podea acoperită parţial cu plăci şi un colector de dejecţii. Pentru
scrofiţele tinere şi cele gestante, o parte stabilă a podelei trebuie să fie solidă şi
neîntreruptă, din care maximim 15% este rezervată deschiderilor de scurgere.

- După 28 zile petrecute în maternitate, scroafele sunt mutate în compartimentul de
aşteptare. După 5-7 zile de la înţărcare, acestea manifestă călduri, ciclul se repetă.

22

ş i

- După înţărcare, compartimentul maternitate este golit şi
lăsat să se odihnească. Scroafele sunt mutate în sector
în sectorul de tineret.

- La înţărcare purceii aleşi pentru reproducţie vor fi separaţi de cei care vor fi
îngrăşaţi.

- La vîrsta de 77 zile, tineretul porcin în greutate de pînă la 30 kg este mutat în hala
de îngrăşare.

- La îngrăşare purceii vor fi aşezaţi în 16 boxe a cîte 240 purcei în fiecare boxă.

- Hala de îngrăşare va avea o capacitate de 3840 purcei.

- Boxele pentru tineret şi porci graşi sunt împărţite în 3 zone :

- zona de furajare, reprezentată de un hrănitor automat

- zona de odihnă, reprezentată de o suprafaţă betonată

- zona de defecare _ formată din grătare de beton armat cu fante de 2 cm, pentru
scurgerea materiilor fecale şi a urinei în canalele colectoare. în această zonă sunt
amplasate suzetele pentru adăpare

- Alimentarea cu furaje a animalelor precum şi distribuirea acestora la locurile de
cazare a

- Animalelor se face automat din silozul de furaje printr-o tubulatură cu lanţ la
hrănitori. Pentru fiecare categorie de animale se folosesc diferite categorii de
nutreţ combinat

- Adăparea anim alelor: din rezervorul de înmagazinare apa este transportată spre
incinta complexului zootehnic prin conducta principală de distribuţie, iar în fiecare
grajd prin branşament la conducta. în grajduri adăparea se face cu ajutorul
suzetelor.

- Secţia de producere nutreţuri: furajele stocate în buncărul de alimentare,
alimentează silozul de dozare cu ajutorul unui snec acţionat de către un motor
electric. După umplerea şi amestecarea silozului de dozare cu cereale conform
reţetei porneşte moara.

- în cadrul unităţii se va considera un ciclu de producţie echivalent cu 1 săptămînă.

Circuite funcţionale

- Circuitul de producţie în cadrul unităţii va fi liniar, cu o decalare între boxe de o
săptămână.

23

24 . . ventilaţiei. Sistemul de furajare va fi uscat. *52 . protecţie. Dejecţiile sunt adunate în canalul de sub hală de unde vor fi de conducta la bazinul colector de dejecţii de unde prin pompare bazinul de depozitare. temperatură scăzută sau ridicată. buncăre automate ❖ panou de control electronic pentru instalaţia de furajare ❖ panou electronic pentru operarea automată a ventilatoarelor. Adăparea se va realiza automat de la sistemul de alimentare cu apă al halei. Alarma este alimentată de o baterie. comandă ❖ Buncăre exterioare de păstrare a furajelor ❖ Instalaţie de ventilaţie ❖ Tablourile de comandă şi dispozitivele de alarmă Furnitura cuprinde : ❖ întrerupătoare automate pentru instalaţia snec flexibil. Utilaje si aparate Dotările specifice obiectivului vor f i : Halele de producţie: ❖ Sistem de furajare ❖ Sistem de adăpare ❖ Transport furaje : linie de transport furaje din buncăr către buncăraşe acţionate de un motor. . ❖ tablou de control pentru instalaţia de iluminat ❖ dispozitiv de alarmă: se declanşază la întreruperea curentului. După o perioadă de fermentaţie de minim 6 se pot utiliza ca şi îngrăşămînt natural. Pe capătul halei se montează o instalaţie de sonorizare a alarmei. ❖ Instalaţia de iluminare ❖ ladă frigorifică ❖ apometru Dn 75 mm.

Adaptor 3.Presiune de lucru bar 25-200 Furtun de inalta presiune 4. Vidanja.Capacitate rezervor 100-250 litri Putere continua 60-120kvA Frecventa 50 Hz.Tastatura .729. 2.Frigider probe. Utilaj de spalat pe jos.80 RON .Turaţie nominal 1200-1800 rpm .Laptop . Echipamente IT.necesar supravegherii in permanenta a activitatilor fermei-1 buc = 28. Generator electric.necesare transportului dejecţiilor stocate pe terenurile agricole 1buc=115. Sistem de supraveghere.636 Euro = 64.1buc 14.975 RON .Camere video .897 RON .Unitate calculator .414.2.Frigider.necesar pentru asigurarea igienizării halelor dupa vanzarea efectivului.207.clasa de energie A sau B -volum 110-170 litri .necesar pentru pastrarea alimentelor angajaţilor pana la pauza de masa: .Mouse Multifuncţionala .necesar pentru pastrarea probelor recoltate periodic de către veterinar: -Clasa de energie A sau B 25 .20 RON Debit apa 200-950 l/h . inainte de aducerea unor noi serii de purcei- 2bucX3. evidentei evoluţiei efectivului.40 RON Capacitate de incarcare 17000-19000 litri 5.4 RON .Alimentator camera .necesare centralizării intrărilor si ieşirilor din ferma. etc.777. frigider probe. .1=6. lada frigorifica).Cablu video .Monitor .7.necesar in vederea asigurarii alimentarii cu energie electrica a obiectivelor de investitie in situatia in care se ivesc disfunctionalitati de furnizare in reţeaua Electrica SA . S2> hidrofor pt.Telefon/fax 6.Regulator de tensiune . pompare apă din puţ generator de current bazine pentru apa potabila si incendiu Lista echipamentelor fara montaj si a dotărilor. Electrocasnice (frigider.073. cu caracteristici si descriere: 1.

Dotări PSI.necesar pentru pastrarea probelor r§Solt§ţ^^ef1odic de către veterinar: -Clasa de energie A sau B -Volum 100-250 litri 7.1buc=830 RON . -Volum 100-250 litri .96 1399.necesare îndeplinirii normelor de protectie importiva incendiilor c. Număr TVA Denumire/Tip utilaj/echipament fara TVA TVA crt.44 1 P=85kW Boiler bivalent pentru apa calda 1 2501 600.44 18824.96 3 racord.Stingatoare Lada de nisip .necesar dotării vestiarului pentru personal si a birourilor.Mobilier vestiar (18 seturi) Dulapuri .44 658. h = 2m.000-19.24 3101. Iista=11.32 6 apa calda 26 .Hidranti .000 litri si operaţiunilor din carul fermei zootehnice si a fermei agricole 1 buc= 467.32 301.5mc/h.Cupla remorca Valoare Total cu Nr. H=4m Pompa recirculare pe cazan 2 531 127.Dulap pompieri . 2 15181 3643. Masa de lucru. Lada frigorifica.Lopeti . -Lei- Cazane incalzire pe combustibil GPL.necesara autopsierii cadavrelor.589 RON . H=4m Pompa circulaţie pentru producere 1 243 58.înălţime 75-140 cm 10.f. Dn 125 Pompe circulaţie pe cazan 2 1372 329.28 4 Qv=7mc/h.Putere nominal 150-200 CP .28 1701. Mobilier.730 RON .Bara de tractiune .44 5 Qv=2.necesar tractarii vidanjei cu capacitate de 17.Sistem hydraulic .1buc= 30.Tarnacoape . 4 1 1129 270.Capacitate ridicare pe tiranti 6000-8500 kg .Mese Scaune 8.24 2 menajera de 300 I Butelie de eglizare Dn 300.Birouri . Tractor cu încărcător frontal si compressor.31 RON . bucati -Lei- -Lei.Furtun pompieri 9.627.

32 11 V = 30 I Vas expansiune inchis.92 12 V = 12 I Grup pompare antiincendiu cu debitul de 10 l/s.636 Euro = 64.92 877. cu membrana 1 133 31.Alimentator camera .777.7.Turaţie nominal 1200-1800 rpm .40 RON .487 7 apa calda Pompa circulaţie pentru instalatia de 1 819 196. c ) O)’ ^ îy 1 177 42.necesare transportului dejecţiilor stocate pe terenurile agricole 1buc=115. Sistem de supraveghere.80 RON .Unitate calculator 27 .28 13 comnda Generator electric cu motor termic 15 1 7081 1699.32 301.Frecventa 50 Hz.44 8780.48 N& ''-219. cu caracteristici si descriere: 11.1=6.necesare centralizării intrărilor si ieşirilor din ferma.56 8 incalzire Qv=12 mc/h. 12. evidentei evoluţiei efectivului.729.8 9 incalzire Qv=2 mc/h.4 RON .Debit apa 200-950 l/h .Presiune de lucru bar 25-200 .92 164. Vidanja.5 l/s si H = 50 m (5 bar) Lista echipamentelor fara montaj si a dotărilor.Putere continua 60-120kvA .1buc 14.88 5377.975 RON Cablu video .'^ Pompa circulaţie pentru recirculare yv* w.92 10 V = 100 I Vas expansiune inchis. H=9m Vas expansiune inchis.Capacitate de incarcare 17000-19000 litri 15.Capacitate rezervor 100-250 litri . 2+1 pompe.necesar pentru asigurarea igienizării halelor dupa vanzarea efectivului.56 1015.Camere video .88 15 debitul de 2.8 520. Gl v . Utilaj de spalat pe jos. H=12m Pompa circulaţie pentru instalatia de 1 420 100. cu tablou 1 4647 1115.28 5762. inainte de aducerea unor noi serii de purcei- 2bucX3. Echipamente IT. cu membrana 2 708 169.necesar in vederea asigurarii alimentarii cu energie electrica a obiectivelor de investitie in situatia in care se ivesc disfunctionalitati de furnizare in reţeaua Electrica SA . Generator electric.20 RON .necesar supravegherii in permanenta a activitatilor fermei-1 buc = 28. .Furtun de inalta presiune 14.073. cu membrana 1 243 58.414.44 14 kVA Pompe submersibile pentru put cu 2 4337 1040.Regulator de tensiune .207. etc.V [huj^r~ co tr - </ .Adaptor 13.

Hidranti . Masa de lucru.necesar tractarii vidanjei cu capacitate de 17.000-19.627.000 litri si operaţiunilor din carul fermei zootehnice si a fermei agricole 1 buc= 467.înălţime 75-140 cm 20.1buc=830 RON . Dotări PSI.necesara autopsierii cadavrelor. Monitor .897 RON .Lada frigorifica. frigider probe.Stingatoare Lada de nisip .Lopeti Tarnacoape .Frigider. Electrocasnice (frigider. Telefon/fax 16. Mobilier.clasa de energie A sau B -volum 110-170 litri . concurenta si strategia de piaţa ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului 28 . .589 RON .730 RON . necesar dotării vestiarului pentru personal si a birourilor.Cupla remorca Piaţa de aprovizionare/desfacere.Capacitate ridicare pe tiranti 6000-8500 kg Sistem hydraulic Bara de tractiune . Birouri Mese . Iista=11. Multifuncţionala .necesare îndeplinirii normelor de protectie importiva incendiilor c.Dulap pompieri . Laptop .f.31 RON Putere nominal 150-200 CP . Dulapuri . Mobilier vestiar (18 seturi) . lada frigorifica). Tractor cu încărcător frontal si compressor.necesar pentru pastrarea alimentelor angajaţilor pana la pauza de masa: .necesar pentru pastrarea probelor recoltate periodic de către veterinar: -Clasa de energie A sau B -Volum 100-250 litri 17. Scaune 18.1buc= 30.2.Frigider probe. Tastatura Mouse .necesar pentru pastrarea probelor recoltate periodic de către veterinar: -Clasa de energie A sau B -Volum 100-250 litri .Furtun pompieri 19.

858 33.574 100 s3. potenţialul agricol al zonei .000 Urzi Apa Sursa proprie 1 ceni potabila 10306 Total 2.858 33.858 33.960 Sat Energ Electrica SA 3 u Mare ie electrica 70.944 Medic Bai SC Mara vet SA amente 2 a Mare dezinfectante 54.111.335.crt % din vanzari adresa) -Lei - 1 SC Leul Din 2.516.date tehnice ale investiţiei: a)zona şi amplasamentul.33 Prod SRL 3 SC Agrif 2. Referiri la amplasarea investiţiei in zone defavorizate/montane. POTENTIALII FURNIZORI Al SOLICITANTULUI Produs Valoare Denumire furnizor de materii furnizat si aproximativa % din total prime/materiale Adresa cantitate achiziţii auxiliare/produse/servicii -Lei- aproximativa Sal SC Vipromin 2000 SA furaje 93 onta 2.359.111.000 Sat Comb Petrom SA 1 u Mare ustibil 21.date tehnice ale investiţiei: 03 .33 Sisesti SRL 2 SC Adem 2.111.33 SRL Total 6.210 100 POTENTIALII CLIENŢI Al SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare Nr. etcfdupa caz).

] Pentru determinarea datelor geotehnice cerute s-au executat şapte foraje. Tipul general de climă este temperat-continental moderat. iar iernile reci.00 m -0. 1023 N Urziceni.studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor .L. identificarea proprietarilor. Coloanele litologice ale forajelor au următorul aspect: Foraj nr. Studiile se vor intocmi de către persoane autorizate si vor respecta condiţiile de forma si continut conform legislaţiei in vigoare Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament [extras din studiul geotehnic elaborat de geolog Herţa V. afectate de investiţie Terenul este proprietatea integrală a solicitantului S. .20 m -0. c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală. uneori chiar cu viscole.20 m sol vegetal argilă cenuşie -0. în conformitate cu planul de încadrare în zonă.20 m alternanţe cenuşii 30 . după caz.studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor analiza apei subterane etc. în comparaţie cu sudul Câmpiei Vestice. CSABA & CSABA COMPANY S. partea localităţii Urziceni.alte studii de specialitate necesare. Terenul este identificat prin CF 100065. 1 ±0. cu nuanţe panonice.50 m negricioasă argilă gălbuie maronie cu rar -0. 1F. Perioadele de încălzire iarna sunt mai rare şi stratul de zăpadă este mai stabil cu grosimi mai mari. marcate pe planul de situaţie. nr. reprezentând terenuri din intravilan/extravilan. Bd)preluate din studii de teren: . Verile sunt calde şi umede. Documentele in baza carora este detinut terenul.50 m -3. judeţul Satu Mare.C. precum şi a suprafeţelor de terenuri. Zona studiată se află în partea vestică a judeţului Satu Mare.N. Amplasamentul fermei proiectate este situat în intravilanul comunei Urziceni. de câmpie. cad. adiacent D. cu influenţe vestice şi nordice.R. b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat.

30 m -5.00 m maronie argilă gălbuie maronie cu -2.50 m -1.00 m Foraj nr.00 m -3. 2 ±0.20 m alternanţe cenuşii 31 .20 m -1.80 m alternanţe cenuşii şi rugini * ™ nisip cenuşiu -1.50 m închisă argilă gălbuie -0.80 m -3.50 m Foraj nr.00 m -0. Nivelul apelor freatice este la - 2.00 m -0.20 m sol vegetal arailă cenuşie -0.20 m sol vegetal argilă cenuşie -0.00 m nisip argilos Nivelul apelor freatice este la 3. 3 ±0. 4 ±0.00 m -4.00 m -0.20 m -0.20 m -0.50 m -2.00 m argilos Nivelul apelor freatice nu a a fost interceptat Foraj nr.00 m Ţ " închisa argilă gălbuie ™ ~™ maronie cu rar -1.50 m argilă 9ălbUie maronie argilă gălbuie ^™ ^ maronie cu -0.20 m sol vegetal -0.30 m alternanţe cenuşii şi rugini -4.

Nivelul apelor
freatice este la
2,60 m

Foraj nr. 5 ±0,00 m -0,20 m sol vegetal
argilă cenuşie
-0 ,2 0 m -0,80 m
închisă
argilă gălbuie
maronie cu rar
-0,80 m -3,00 m
alternanţe
cenuşii

Nivelul apelor
freatice este la
2,80 m

Foraj nr. 6 ±0,00 m -0,20 m sol vegetal
argilă cenuşie
-0,20 m -0,60 m
închisă
argilă gălbuie
maronie cu rar
-0,60 m -2,00 m
alternanţe
cenuşii
argilă gălbuie
maronie cu
-2,00 m -3,00 m
alternanţe ruginii
şi cenuşii
argilă cenuşie
maronie slab
-3,00 m -4,00 m
nisipoasa cu
alternanţe ruginii

Nivelul apelor
freatice nu a a
fost interceptat

Foraj nr. 7 ±0,00 m -0 ,2 0 m sol vegetal
argilă cenuşie
-0,20 m -0,50 m
negricioasă
argilă gălbuie
maronie cu rar
-0,50 m -3,20 m
alternanţe
cenuşii
32

Nivelul apelor
freatice este la
2,50 m

Adâncimea de fundare propusă în funcţie de rezultatele obţinute în urma lucrărilor
geotehnice executate este pe stratul de argilă. Se recomandă adâncimea minimă de fundare la -
2,00 m faţă de nivelul terenului.

Adâncimea de îngheţ în această zonă se află la -0,80 m

Conform normativului P100/2006 zona respectivă din punct de vedere al macroseismicităţii se
încadrează în zona cu Ag=0,12 cm/sec2 şi cu Tc=0,7 sec.

e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Atentie la cerinţa si la diferenţa intre varianta constructiva si scenariul recomandat

Se solicită construirea unei ferme de reproducere porcină pe un teren situat în
extravilanul localităţii Urziceni, Judeţul Satu Mare.

Investiţia se va realiza pe următoarele obiecte:
OBIECT NR. 1 - Hală reproducţie
OBIECT NR. 2 - Filtru sanitar
OBIECT NR. 3 - Carantină
OBIECT NR.4 - Cameră frigorifică-necropsie
OBIECT NR. 5 - F.N.C.
OBIECT NR. 6 - Bazin stocare dejecţii
OBIECT NR. 7 -A sig u ra re utilităţi, energie electrică, apă, canalizare
OBIECT NR. 8 - Drumuri, platforme şi împrejmuire
OBIECT NR. 1 - Hală reproducţie

/. Sectorul maternitate

Sectorul de maternitate cuprinde 6 compartimente de 13,6m x 22 m, cu câte 49
boxe de fătare amplasate pe 7 rânduri longitudinale cu câte 7 boxe, dimensiunea boxelor
fiind de 2,4 x 1,8 m.

1.1 Pereţi despărţitori

Pereţii despărţitori sunt compuşi din 2 panouri de înălţime 250 mm, grosime 35
mm; elementele necesare pentru fixarea panourilor oferim în varianta inox.

33

1.2 Pardoseala si alte echipamente din dotarea boxelor

Pardoseala compusă din grătare PVC şi paturi calde
suprafaţa boxei de 2,4 x 1,8 m.

Grătarele şi patul cald sunt montate pe suporturi din fibră de sticlă de înălţime
h=120 mm, de lungime 2,5 m.

Fiecare boxă este prevăzută cu următoarele: 1 boxă claustrare scroafă zincată
termic, cu capete rotunjite, 1 jgheab scroafă din inox, 1 suzetă pentru scroafe cu suport, 1
suzetă pentru purcei, 1 jgheab pentru purcei, bec infraroşu şi suport pentru bec.

1.3 Sistem de climatizare pe compartiment

Emisia se realizează cu 2 ventilatoare de 8.400 m3/h, montat în tub special
izolator, difuzor împotriva ploii, dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer, şi
respectiv clapă de strangulare cu motor. Turaţia ventilatorului şi deschiderea clapelor de
admisie sunt comandate de un calculator, la care sunt legaţi 2 senzori de temperatură
(interioară şi exterioară).

Admisia se face prin tavan fals perforat, izolator termic, pe toată suprafaţa
compartimentului.

Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar, sistem
comun pentru toate compartimentele de maternitate.

1.4 Sistem de furajare

Sistemul oferit este un transportor cu lanţ, acţionat de o unitate motrice inox de
1,85 kW. Dozatoarele din PVC (49 buc / compartiment) au o capacitate maximă de 11 I,
cantitatea de furaj fiind reglabilă. Furajul este condus din dozator printr-un tub descendent
zincat D70 mm de 1,5 m în jgheabul din inox, fixat cu o brăţară la boxă.

Deschiderea dozatoarelor se face manual cu ajutorul unui sistem tip troliu cu cablu
(1 sistem/comp). Sistemul este prevăzut cu un siloz pentru furaje de 8,5 mc. Resturile de
furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz,
astfel se evită încărcarea unităţii motrice. De sub siloz furajul este distribuit uniform în
transportor cu un şnec dozator, evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o
durată de viaţă lungă a transportorului.

Pornirea are loc automat la ore prereglate, iar oprirea se face automat prin senzor.

II. Grajd 7 - Sectorul de creştere a tineretului porcin

Sectorul de tineret cuprinde 6 compartimente de 12,8 x 22 m, efectivul pe
compartiment fiind de 560-600 capete.

34

difuzor împotriva ploii. evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului. II. Fiecare boxă este prevăzută cu 3 suzete pentru tineret cu suport.1 Pereţi despărţitori Pereţii despărţitori. Pornirea are loc automat la ore prereglate. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer. 11. Alimentatoarele sunt amplasate în peretele dintre două boxe vecine. sunt compuşi din 2 panouri de înălţime 250 mm. 11. montate pe suporturi din fibră de sticlă de înălţime. montat tub special izolator. cu 54 de boxe pe rând. 11-3 Sistem de climatizare pe compartiment Emisia se realizează cu 4 ventilatoare de 8. 111. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz. astfel se evită încărcarea unităţii motrice.4 Furajare si adăpare Furajarea se va realiza prin 2 linii cu un transportor cu lanţ pe fiecare cmpartiment. iar oprirea se face automat prin senzor.Boxele individuale 35 . III. având în componenţă 6 rânduri de boxe individuale. echipat cu comutator de protecţie. 7 boxe de vieri într-un compartiment de 5m x22m. Sistemul este prevăzut cu câte un siloz pe linie de 8.5 mc. 1 sistem pentru toate cele 4 compartimente de tineret. Turaţia şi deschiderea clapei de admisie este comandată de un calculator. grosime 35 mm şi 2 profile ovale de înălţime 70 mm. la care sunt legaţi 2 senzori de temperatură (interioară şi exterioară).2 Pardoseala Pardoseala se compune din grătare PVC tineret de 100 x 50 cm . şi respectiv clapă automată de strangulare. grosime 35 mm.1 . De sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. izolator termic. umplerea lor realizându-se prin câte un tub descendent. pe toată suprafaţa compartimentului. Sectorul montă+vieri Sectorul de montă are dimensiunea de 39 x 22 m. elementele necesare pentru fixarea pereţilor oferim în variantă inox. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. de înălţime totală H=80 cm. Admisia se face prin tavan fals perforat.400 m3/h.

050 m3/h la 20 Pa.65 m. Sistemul este prevăzut cu un siloz pentru furaje din fibră de sticlă. cantitatea de furaj fiind reglabilă. IV. Compartimentul de montă este prevăzut cu 324 boxe individuale zincsate°‘sSînd fiecare dimensiunea de 2. total 64 boxe pentru 640 capete. acţionat de o unitate motrice inox de 1. . montate în tuburi speciale izolatoare. x/^ gs- 111.5 m în jgheabul din beton polimer.85 kW.Gestaţie Scroafele gestante sunt într-un compartiment de 87 x 22 m. 1 Pereţi despărţitori . cu 4 rânduri de boxe. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz. acţionate de un motor de deschidere. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer şi clapă automată de strangulare. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. Dozatoarele din PVC au o capacitate maximă de 11 I.3 Furajarea si adăparea Sistemul oferit este un transportor cu lanţ. difuzor împotriva ploii. Emisia se realizează cu 5 ventilatoare echipate cu comutator de protecţie. grosime 35 mm şi 1 ţeavă zincată de 1”. Elementele necesare pentru fixarea pereţilor oferim în varianta inox. Deschiderea dozatoarelor se face manual cu ajutorul unui sistem tip troliu cu cablu. astfel se evită încărcarea unităţii motrice.2 Sistem de climatizare pe compartiment Admisia aerului proaspăt se realizează prin 32 clape de admisie de 2. fixat cu o brăţară la boxă. Pentru adăpare s-a prevăzut la fiecare dozator câte o suzetă. IV. De sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului.Pereţii despărţitori sunt compuşi din 3 panouri de înălţime 250 mm. Pornirea are loc automat la ore prereglate. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator. Furajul este condus din dozator printr-un tub descendent zincat D70 mm de 1. la care sunt legaţi 2 senzori de temperatură (interioară şi exterioară).0 m. înălţimea peretelui fiind de 1. Grajd 5 . montate în pereţii laterali ai halei. 111.3 x 0. iar oprirea se face automat prin senzor.

5 m în jgheabul din beton polimer. Structura de rezistenţă se propune a fi realizată în variantă metalică. Pentru adăpare s-a prevăzut la fiecare dozator câte o suzetă.00 m x 155. Emisia se realizează cu 10 ventilatoare cu debit total de minim 164. . Sistemul este prevăzut cu un siloz pentru furaje de 23 mc. la care sunt legaţi 2 senzori de temperatură (interioară şi exterioară). difuzor împotriva ploii. Pentru asigurarea unei furajări eficiente vă oferim şi elemente despărţitoare front de furajare. iar oprirea se face automat prin senzor. 1V.00 m. şi respectiv clapă automată de strangulare pentru ventilatoarele de vară. echipat cu sistem automat de furajare prin prelungirea sistemului de la gestaţie.2 Sistem de climatizare pe compartiment Admisia aerului proaspăt se realizează prin 50 clape de admisie 20 Pa.100 m3/h la 20 Pa.85 kW. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar.dimensiuni în plan (interax) 47. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer. acţionat de o unitate motrice inox de 1.3 Furajarea si adăparea Sistemul oferit este un transportor cu lanţ. adăpare şi ventilaţie cu 3 ventilatoare şi 12 clape de admisie 4. Deschiderea dozatoarelor se face manual cu ajutorul unui sistem tip troliu cu cablu. Pornirea are loc automat la ore prereglate. Scrofite Scrofiţele sunt amplasate într-un compartiment de 16m x 22 m. cantitatea de furaj fiind reglabilă. montate în tuburi speciale izolatoare. De sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. acţionate de 2 motoare de deschidere. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator. evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului. V. 37 . montate în pereţii laterali ai halei. echipate cu comutator de protecţie. asigurând loc pentru 380-400 capete în boxe comune din pvc. fixat cu o brăţară la boxă. IV. în cadre. Dozatoarele din PVC au o capacitate maximă de 11 I. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz. Furajul este condus din dozator printr-un tub descendent zincat D70 mm de 1.000 m3/h în funcţie de presiunea exterioară. astfel se evită încărcarea unităţii motrice.

mp Parter Vieri 96.76 m fundaţii izolate rigide.98 Insămânţare 831. 2 Număr de 1 nivel P niveluri 2 . m Aed 8289. învelitoare din panouri termoizolante.6 3 - înălţime Hint m 4.359.36 2 m Aria utilă Au 7968.4 m V construit 8 3 Lăţime 1 47. HALA REPRODUCŢIE cu regim de înălţime P Deschideri 2 T ravei 35 m Aria construită Ac 8289.83 Coridor 41. înălţime la coama 6.99 Volum 30.30 m.98 Gestatie > 2040.36 desf. stâlpi si grinzi metalice din profile laminate. pane acoperiş din profile metalice cu pereţi subţiri (BPS).37 2 Aria const.64 m Lungime L 174 m Spaţii componente : Denumire spaţiu Suprafaţa .23 38 .09 Laborator 5. inaltime la streasina 3. pereţi din panouri termoizolante.

5 Spălătorie scroafe 177.36 mp OBIECT NR.05 m.D=8289.48 Scrofiţe tineret 147.6 Creşă 297.2 Maternitate 316.2 Maternitate 316.36 mp A.4 Maternitate 316.2 Coridor 46.C.U.=8289.2 Maternitate 316.2 Maternitate 316.2 Maternitate 316.37 mp A.85 m x 18.dimensiuni maxime în plan (interax) 8.44 Total 7968.6 Creşă 297.C.6 Creşă 296.35 Coridor 346.Filtru sanitar FILTRU SANITAR cu regim de înălţime P Structura de rezistenţă se propune a fi realizată în varianta din zidărie de cărămidă portanta confinata.6 Creşă 297. Scrofiţe 455.43 Birou vestiar 97. .6 Cresă i 297. .=7968.46 Cresă 297. 2 .37 A.

93 Vestiar 2.fundaţii continue din beton cu centuri din beton armat .14 2 Aria const.23 Cabinet medical 7.89 Vestiar 2. m Aed 163.inaltime la streasina 3. 2 Număr de 1 nivel P niveluri înălţime Hint 3 m Volum m V 372.planseu din material lemnos .44 Grup sanitar 3.pereţi portanti din zidărie confinata de cărămidă cu goluri sau BCA portant si stalpisori din beton armat .molid .şarpanta din material lemnos .40 m Lungime L 18. .23 m .89 farmacie 3.60 m Denumire spaţiu Suprafaţa ..23 Grup sanitar 3.înălţime la coama 5.mp Parter Coridor 9.98 desf.98 2 m Aria utilă Au 124.42 construit 3 Lăţime 1 9.56 Vestiar 2.molid Deschideri 2 Travei 6 m Aria construită Ac 163.28 m.54 40 .28 Grup sanitar 3.

3 . .93 Vestiar 2.molid Deschideri 1 Travei 2 41 .=163.inaltime la streasina 3.74 CT 13.14 mp A.85 Casa poarta 5.14 A.Carantină CARANTINA cu regim de înălţime P Structura de rezistenţă se propune a fi realizată în varianta din zidărie de cărămidă portanta confinata.70 m.89 Vestiar 2.07 coridor 6.pereţi portanti din zidărie confinata de cărămidă cu goluri sau BCA portant si stalpisori din beton armat .=124.98mp A.planseu din material lemnos .U. \ e Vestiar 2.şarpanta din material lemnos .C.88 Birou sef ferma 19.04 m.38 Total 124.39 Grup sanitar 1.înălţime la coama 5.89 coridor 13 Grup sanitar 3.D=163.dimensiuni maxime în plan (interax) 4.13 Loc de luat masa 13.fundaţii continue din beton cu centuri din beton armat .molid .80 m x 8. . .98 mp OBIECT NR.C.37 m .

29 construit 3 Lăţime 1 5.=47.C.77 Carantină 3.32 2 m Aria utilă Au 36.43 A. m Aed 47.43 2 Aria const.89 Vestiar 2.20 m Lungime L 9.85 Grup sanitar 1.32 desf.2 Duş 0.mp Parter Depozit furaje 5.32 mp A.6 Coridor 3.43 mp 42 . 111 Aria construită Ac 47.5 Vestiar 2.10 m Spaţii com ponente: Denumire spaţiu Suprafaţa . 2 Număr de 1 nivel P niveluri înălţime Hint 3 m Volum m V 109.6 Carantină 3.71 Grup sanitar 1.U =36.6 Carantină 3 Carantină 3 Total 36.71 Coridor 4.

37 m .pereţi portanti din zidărie confinata de cărămidă cu goluri sau BCAportant sistalpisori din beton armat .32mp .mp Parter Cameră necropsie 9.planseu din material lemnos .OBIECT NR.92 m: desf.şarpanta din material lemnos . .fundaţii continue din beton cu centuri din beton armat .C.F.47 m Aria constr.înălţime la coama 5. Număr de 1 nivel P niveluri înălţime Hint. .10 m.C.molid .N.cu regim de înălţime P Structura de rezistentă se propune a fi realizată în variantă metalică.80 m.C.dimensiuni maxime în plan (interax) 4.10 m Spatii componente: Denumire spaţiu Suprafaţa .molid Deschideri 1 Travei 2 Aria construită Ac 36. F.00 m Volum construit V 82. 3. Aed 36. 43 .41 m Lăţime I 5. 4 . . 5 .N.47 OBIECT NR.D=47.20 m Lungime L 7. în cadre.75 Total 27.52 Cameră frigorifică 12.inaltime la streasina 3. \ f c A.2 Coridor 5.92 m Aria utilă Au 27.NECROPSIE cu regim de înălţime P Structura de rezistentă se propune a fi realizată în varianta din zidărie decărămidă portanta confinata.90 m x 6. .Cameră frigorifică-necropsie CAMERA FRIGORIFICA .

BAZIN COLECTOR DEJECŢII .90 m .pane acoperiş din profile metalice cu pereţi subţiri (BPS). 289.S.89-4. . înălţime utila 3.00 m x 34. pereţi din beton armat cu aditiv de impermeabilizare.C.50 m.83 m2 Aria utilă Au 338. .83 m2 > Ol Q desf.dimensiuni în plan (interax) 10. .73 m Lungime L 34.87 m2 Aria constr. .pereţi din panouri termoizolante.inaltime la streasina 4.cu regim de înălţime S (SUBTERAN) Structura de rezistenţă se propune a fi realizată în variantă din beton armat .00 m.92 m Volum construit V 1593. ..înălţime la coama 6.Bazin stocare dejecţii Obiect .37 G. fundaţii de tip radier general. 370. 4 Vestiar 4 Magazie scule 41.5 Total 338.N. planseu din beton armat cu aditiv de impermeabilizare . .05 m.22 m3 Lăţime I 10.fundaţii izolate rigide.mp Parter F. învelitoare din panouri termoizolante Deschideri 1 T ravei 7 Aria construită Ac 370. dimensiuni în plan (util interior) 4. .50m. . Număr de 1 nivel P niveluri înălţime Hm 3.stâlpi si grinzi metalice din profile laminate. 6 . .87 OBIECT NR.56 m Spaţii componente : Denumire spaţiu Suprafaţa .

. pozată subteran pana la bazinele vidanjabile propuse. înălţime utila 4.conducta din otel Dn 50 mm montate aparent. tip CYAbY. dimensiuni în plan (util interior) 0 27. fundaţii de tip radier general.90m. 2064.2 x 50 cm. CYEAbY sau NYCWY cu secţiuni de 3x4 mmp.Drumuri. apă. preizolate. . OBIECT NR. atit pentru apa potabila. cea tehnologica si cea pentru stingerea incendiilor. Reţele de canalizare meteorică . conducta din otel.conducta PVC-KG 110 mm. Reţele de gaze GPL . pereţi din beton armat cu aditiv de impermeabilizare.suprafeţe acces auto . Reţele de canalizare tehnologica (dejecţii) . Reţele termice . umplutură de piatră spartă sau resturi de carieră 45 .conducta PVC-KG 200 mm. platforme şi împrejmuire Drumuri şi platforme de incintă . energie electrică.Obiect . OBIECT NR. cu secţiuni cuprinse intre 25 si 100 mm. pozată subteran pana la bazinul de colectare . prin pompare.acostamente . Reţele de alimentare cu energie electrică .BAZIN STOCARE DEJECŢII . pana la 5x50 mmp.suprafaţa carosabilă .20 cm beton de ciment C25/30 -1 5 cm piatră spartă împanată -1 5 cm pat de balast compactat .00 m.Asigurare utilităţi. .300 mm. pe estacade. pozată subteran pana la separatorul de hidrocarburi si apoi la emisar si rigole din beton cu secţiune trapezoidala 600x300x300 mm pentru colecatre. pana in rezervoarele de stocare supraterane propuse.statia de pompare si PE 160 mm.conducta PVC-KG 250 . 7 . inclusiv statia de pompare antiincendiu. 8 . pentru iluminatul exterior si respectiv pentru alimentarea diferitelor clădiri. canalizare Reţele de alimentare cu apă . Reţele de canalizare menajeră .realizate cu conducte subterane din polietilena de inalta densitate HD PE 100 cu diametre cuprinse intre 32 si 110 mm.cca. atit pentru parcari si platforme cit si pentru cele de pa acoperişuri.structură sistem rutier .00 mp . montate direct in pamint.cu regim de înălţime P (SUPRATERA Structura de rezistenţă se propune a fi realizată în variantă din beton armat .cablu energie pentru tensiuni sub 1 kV.

formata din rezervorul tampon pentru apa. având în vedere nu numai costul de investitie » iniţială. acţionată manual. j ci si costurile de întretinere > i » ulterioare. în lungime de cca. in lungime de 10 m fiecare.suprafeţe acces pietonal . de unde vor fi evacuate la şanţul deschis (canalul de desecare) situat pe o latura a proprietatii.00 7 m.50 mp . .suprafaţa trotuar . Sf)situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: în prezent nu există utilităţile necesare desfăşurării activităţii propuse. in lungime totala de 160 m. cu diametrul de 110 mm (Dn 100 mm) . Pentru a asigura accesul la clădiri se va amenaja un trotuar pietonal cu latimea de 1.platforme vor fi colectate prin rigolă deschisă. in constructie semiingropata. distanta intre puţuri fiind de cca. Acest material prezintă o rezistenţă mare la intemperii faţă de asfalt. cu diametrul de 63 mm (Dn 50 mm) montat subteran.00 m. Drumul de acces în obiectiv va avea o lăţime > de 4. cu filtru de coalescenţă şi trapă de nisip. prin cite un racord de polietilena HD PE 100.structură sistem rutier -1 5 cm beton de ciment C25/30 . Accesul mijloacelor de transport se va face pe o poartă culisantă. împrejmuire Se propune delimitarea incintei cu un gard din panouri metalice (sârmă zincată) prefabricate. gaze si energie electrica pe terenul destinat investitiei. respectiv apa. sub forma de bazin deschis semiingropat si statia de pompare antiincendiu. care lega cele doua puţuri forate propuse cu capatul Nord-estic al clădirii principale. Reţeaua de alimentare cu apa potabila si tehnologica este formata din conducta principala de distributie.00 m. cu stâlpi metalici.Alimentarea cu apa a clădirilor si a instalatiei pentru stingerea incendiilor se va efectua din doua puţuri forate propuse. Apele meteorice de pe parcari . racordată prin tubulatura PVC kg la un separator de hidrocarburi cu decantor. Intre cele doua puţuri se va amplasa gospodaria de apa pentru stingerea incendiilor. realizata cu conducte polietilena de inalta densitate HD PE 100. 839. şi un cost de realizare mai redus faţă de pavelele din beton prefabricate. la un debit maxim estimat de 15 l/s. Toate zonele carosabile vor fi amenajate prin betonare.20 cm pat de balast compactat Prin soluţia adoptată s-a încercat optimizarea raportului cost/perfomanţa tehnica. canalizare. . 75 m. Puţurile forate se vor dota cu pompe submersibile care vor refula intr-o conducta principala de distributie Dn 100 mm (PE 110 mm) montata subteran.

printr-un racord de polietilena HD PE 100. provenite din cladirea principala de reproducere si creştere. De la conducta principala de distributie de clădirile secundare. considerate convenţional curate. carantina si camera frigorifica-necropsie. Alimentarea cu apa a gospodăriei de apa pentru stingerea incendiilor se va realiza din conducta principala de alimentare cu apa ce uneşte cele doua puţuri. Evacuarea apelor uzate tehnologice. cu panta corespunzătoare către bazine. utilizindu-se ca ingrasamint . cu volumul de 20 mc. supraterane. de la cladirea principala (hala de reproducţie). prin racorduri subterane din polietilena. asa cum au fost mentionate anterior. vor fi dirijate prin rigole deschise direct spre emisar (canalul de desecare) Evacuarea apelor uzate menajere de la clădirile filtrului sanitar. se va face la cite un bazin vidanjabil proiectat. pentru carantina si camera frigorifica -necropsie. in lungime de 12 m. din care se vor evacua periodic. Reţeaua de apa pentru stingerea incendiilor se va realiza de asemenea cu conductae polietilena de inalta densitate HD PE 100. cu dejecţii. si cladirea principala. montata ingropat. se vor colecta intr-un bazin colector pentru dejecţii (bazin circular îngropat din beton armat) din care se vor evacua prin pompare in doua bazine circulare de stocare dejecţii. amplasaţi pe langa calea de acces principala din incinta. cu diametrul de 110 mm (Dn 100 mm) montat subteran si va porni de la statia de pompare apa antiincendiu. dupa macerare. respectiv hidrantii exterioride incendiu. montat subteran. situat intre cele doua puţuri forate. in lungime totala de 90 m si respectiv de 32 mm (Dn 25).apele meteorice colectate de pe acoperiş. in lungime totala de 100 m. se va face prin statia de pompare (amenajat la bazinul colector pentru 47 . la distanta minima de 5 m fata de clădiri si 2 m fata de calea de acces..apele uzate tehnologice. amplasate in imediata vecinatate a celor 3 clădiri deservite.apele uzate menajere se vor colecta in bazine vidanjabile amplasate in apropierea clădirilor din care provin apele respective. cu (Dn 50). Evacuarea apelor uzate de la ferma se va face divizat. a s tfe l: . pentru filtrul sanitar si FNC. Lungimea totala a reţelei de apa pentru stingerea incendiilor va fi de 220 m. supraterani Dn 80. prin reţele de canalizare menajera PVC KG cu diametrul de 110 mm. Pe partea stingă a caii principale de acces ce traverseaza ferma se vor amplasa 3 hidranti de incendiu xteriori. cu diametrul de 90 mm (Dn 75 mm) montat subteran. in funcţie de natura si provenienţa acestora. cu dejecţii animale. de unde vor fi evacuate periodic prin vidanjare . in lungime totala cumulata de 12 m.apele meteorice de pe parcari si platforme se vor trata intr-un separator de hidrocarburi cu decantor dupa care se vor deversa in emisar (canalul de desecare) .

250 m. racordată prin tubulatura PVC kg la un separator de hidrocarburi cu decantor. tip CYAbY. Lungimea reţelei de ape pluviale prin canale PVC cu diametrul de 200 mm se estimează la un total de 60 m. CYEAbY sau NYCWY.statia de pompare de lingă clădire. in lungime de 40 m si 5x16 mmp pentru celelalte clădiri. amplasate in incinta. se vor alimenta clădirile din incinta prin cabluri subterane realizate cu cablu de energie armat. de unde se res dejecţiilor la cite un bazin de stocare sau la celalalt. in lungime totala de 340 m. De la postul de transformare. de unde vor fi evacuate la şanţul deschis (canalul de desecare) situat pe o latura a proprietatii. la un debit maxim estimat de 15 l/s. propus. tip CYAbY. printr-un amplasat intre cele doua rezervoare de stocare.LEA 20 kV. cu filtru de coalescenţă şi trapă de nisip. prin conducte de canalizare diametrul de 160 mm (Dn 150). in lungime totatla de 320 m. conform planului de situaţie. de la care se va prevede o conducta supraterana de gaze pana la centrala termica din cladirea . respectiv dulapul de distributie de joasa tensiune amplasat la baza stilpului. montat pe un stilp din beton armat SE 8 sau similar. in apropierea drumului de aces principal. Alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) a obiectivului se va realiza de la un depozit propriu realizat cu doua rezervoare de stocare supraterane de cite 5 mc fiecare. pentru tensiuni sub 1 kV. in lungime de 70 m. cu secţiunea trapezoidala de 600/300/300 mm. existenta din apropiere. de 20/0. Conducta de canalizare sub presiune se va realiza din tevi de polietilena montate ingropat iar in căminul de vane subteran din beton armat se vor monta 2 vane cu clapeta fluture protejate anticoroziv. cu lungimea de cca. De la bazinele de colectare din clădire. in funcţie de procesul de fermentare al acestuia. legate pe o reţea subterana realizata cu cablu de energie armat. Apele meteorice de pe parcari . amplasat la limita de proprietate. de la rigola deschisa pana la separatorul de hidrocarburi si respectiv de la separatorul de hidrocarburi pana la canalul colector deschis. pe langa drumul de acces ce face legătură intre DN1F si ferma si un post de transformare propriu. Apele meteorice de pe acoperişuri se vor evacua prin rigole deschise din beton. de la burlanele clădirilor pana la sântul de desecare de la marginea proprietatii. pentru tensiuni sub 1 kV.platforme vor fi colectate prin rigolă deschisă. apele uzate cu dejecţii se vor colecta prin conducte PVC KG cu diametrul de 250 si respectiv 300 mm fiind evacuate in bazinul de colectare . pe stilpi din beton. printr-o extindere de reţea propusa. 5x25 mmp pentru FNC.dejecţii) la cele doua bazine de stocare. in lungime de 120 m. de 3x4 mmp. Iluminatul exterior se va realiza cu stilpi din ţeava OL cu corpuri de iluminat cu becuri fluorescente compacte de 50 W. Alimentare cu energie electrică a obiectivului se va realiza de la linia electrica aeriana de medie tensiune . de 5x50 mmp pentru hala de reproducţie. CYEAbY sau NYCWY. in lungime totala de 280 m.4 kV si capacitatea de 150 kVA.

avind capacitatea de 10 l/s se va dota cu un grup de pompare antiincendiu. Generator electric cu motor termic. instalatia de incalzire Q = 2 mc/h. 4 racorduri Dn 125 1 buc Pompa de circulaţie pe cazan. producere apa calda menajera 1 buc Pompa ptr. H = 4 m 2 buc Pompa de recirculare pe cazan. realizata cu conducta de otel montata aparent. H = 4 m 2 buc Pompa de circulaţie ptr. Qv = 2. cu membrana elastica. o electropompa pilot pentru grup de incendiu.5 m. H = 12 m 1 buc Pompa de circulaţie ptr. avind capacitatea de 95 kVA.5 l/s. in lungime de 10 m (tur+retur). o electropompa antiincendiu de rezerva. prin reţele termice subterane. realizate din tevi preizolate Dn 100 mm. va funcţiona cu combustibil tip motorina si se 49 . având capacitatea de 170 kW va fi amplasata in cladirea filtrului sanitar. Qv = 7 mc/h.4 kV si frecventa de 50 Hz. cu debitul de 0. amplasata in cladirea filtrului sanitar. un panou de comanda si automatizare pentru grup pompare antiincendiu si un vas de expansiune inchis. cu debitul de 10 l/s. pe 50 mm si lungimea totala de 120 m. apa calda menajera de 300 litri 1buc Butelie de egalizare Dn 300 mm. Centrala termica.5 mc/h. in lungime totala de 50 m (tur+retur) pentru clădirile carantina si camera frigorifica . va funcţiona cu combustibil GPL (gaz petrolier lichefiat) si se va dota cu urmatoarele utilaje si echipamente principale : Cazan pe combustibil GPL avind capacitatea Q = 85 kW 2 buc Boiler bivalent ptr. & filtrului sanitar. cu debit de 10 l/s. cu tensiunea de 0. recirculare apa calda menajera 1 buc Pompa de circulaţie ptr. V= 100 I. cuprinzind o electropompa antiincendiu principala. pentru cazane 2 buc Vas de expansiune de 12 litri. va fi amplasata lingă cladirea filtrului sanitar.necropsie. H = 9 m 1 buc Vas de expansiune de 100 litri. pentru boiler 1 buc Statia de pompare antiincendiu. Alimentare cu energie termica a obiectivului se va realiza de la centrala termica proprie. intr-o incapere special prevăzută in acest scop. pe o platforma special prevăzută in acest scop. intre cladirea filtrului sanitar si hala de reproducţie si Dn 25 mm. instalatia de incalzire Q = 12 mc/h. h = 2.

5 l/s si inaltimea de pompare de 50 m (5 bar). Puţurile forate se vor dota cu 2 pompe submersibile multietajate. Intre cele doua puţuri se va amplasa gospodaria de apa pentru stingerea incendiilor. cu debitul de 2. situat intre cele doua puţuri forate. cu diametrul de 110 mm (Dn 100 mm) montat subteran. pentru filtrul sanitar si FNC. cu tablourile de comanda si automatizare aferente si 2 vase de expansiune închise. Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare Alimentarea cu apa a clădirilor si a instalatiei pentru stingerea incendiilor se va efectua din doua puţuri forate propuse. cu traductoare de presiune. sub forma de bazin deschis semiingropat si statia de pompare antiincendiu. prin racorduri subterane din polietilena. in lungime totala de 90 m si respectiv de 32 mm (Dn 25). Reţeaua de apa pentru stingerea incendiilor se va realiza de asemenea cu conductae polietilena de inalta densitate HD PE 100. Pe partea stingă a caii principale de acces ce traverseaza ferma se vor amplasa 3 hidranti de incendiu xteriori. la distanta minima de 5 m fata de clădiri si 2 m fata de calea de acces. prin cite un racord de polietilena HD PE 100. Reţeaua de alimentare cu apa potabila si tehnologica este formata din conducta principala de distributie. Puţurile forate se vor dota cu pompe submersibile care vor refula intr-o conducta principala de distributie Dn 100 mm (PE 110 mm) montata subteran. pentru apa potabila. in lungime de 10 m fiecare. cu diametrul de 63 mm (Dn 50 mm) montat subteran. cu membrana elastica. amplasaţi pe langa calea de acces principala din incinta. care lega cele doua puţuri forate propuse cu capatul Nord-estic al clădirii principale. in funcţie de natura si provenienţa acestora. cu diametrul de 90 mm (Dn 75 mm) montat subteran. a va dota cutablou electric de comanda cu pornire automata si comutatie in alimentare de la reţea. in constructie semiingropata. a s tfe l: 50 . formata din rezervorul tampon pentru apa. De la conducta principala de distributie de apa se vor alimenta clădirile secundare. cu diametrul de 63 mm (Dn 50). respectiv hidrantii exteriori de incendiu. supraterani Dn 80. Alimentarea cu apa a gospodăriei de apa pentru stingerea incendiilor se va realiza din conducta principala de alimentare cu apa ce uneşte cele doua puţuri. Evacuarea apelor uzate de la ferma se va face divizat. cu diametrul de 110 mm (Dn 100 mm) montat subteran si va porni de la statia de pompare apa antiincendiu. printr-un racord de polietilena HD PE 100. si cladirea principala. Lungimea totala a reţelei de apa pentru stingerea incendiilor va fi de 220 m. distanta intre puţuri fiind de cca. 75 m. in lungime de 12 m. in lungime totala de 100 m. in lungime totala de 160 m. pentru carantina si camera frigorifica -necropsie. realizata cu conducte polietilena de inalta densitate HD PE 100.

De la bazinele de colectare din clădire. prin reţele de canalizare menajera PVC KG cu diametrul de 110 mm. Apele meteorice de pe parcari .statia de pompare de lingă clădire. in lungime de 120 m. se va face prin statia de pompare (amenajat la bazinul colector pentru dejecţii) la cele doua bazine de stocare. de unde vd periodic prin vidanjare apele uzate tehnologice. se va face la cite un bazin vidanjabil proiectat. din care se vor evacua periodic. in lungime totatla de 320 m. montata îngropat. printr-un cămin de vane amplasat intre cele doua rezervoare de stocare. apele uzate cu dejecţii se vor colecta prin conducte PVC KG cu diametrul de 250 si respectiv 300 mm fiind evacuate in bazinul de colectare . supraterane. cu panta corespunzătoare către bazine. asa cum au fost mentionate anterior. cu volumul de 20 mc. Instalaţii sanitare 51 . de la burlanele clădirilor pana la sântul de desecare de la marginea proprietatii. Conducta de canalizare sub presiune se va realiza din tevi de polietilena montate îngropat iar in căminul de vane subteran din beton armat se vor monta 2 vane cu clapeta fluture protejate anticoroziv. Apele meteorice de pe acoperişuri se vor evacua prin rigole deschise din beton.platforme vor fi colectate prin rigolă deschisă. 85 apele uzate menajere se vor colecta in bazine vidanjabile apropierea clădirilor din care provin apele respective. considerate convenţional curate. cu dejecţii. provenite din cladirea principala de reproducere si creştere. cu secţiunea trapezoidala de 600/300/300 mm. conform planului de situaţie. in funcţie de procesul de fermentare al acestuia. in lungime totala cumulata de 12 m. cu dejecţii animale. se vor colecta intr-un bazin colector pentru dejecţii (bazin circular îngropat din beton armat) din care se vor evacua prin pompare in doua bazine circulare de stocare dejecţii. de la cladirea principala (hala de reproducţie). Evacuarea apelor uzate tehnologice. de unde se realizeaza dirijarea dejecţiilor la cite un bazin de stocare sau la celalalt. carantina si camera frigorifica-necropsie. la un debit maxim estimat de 15 I/s. utilizindu-se ca ingrasamint apele meteorice de pe parcari si platforme se vor trata intr-un separator de hidrocarburi cu decantor dupa care se vor deversa in emisar (canalul de desecare) apele meteorice colectate de pe acoperiş. cu filtru de coalescenţă şi trapă de nisip. vor fi dirijate prin rigole deschise direct spre emisar (canalul de desecare) Evacuarea apelor uzate menajere de la clădirile filtrului sanitar. racordată prin tubulatura PVC kg la un separator de hidrocarburi cu decantor. dupa macerare. Lungimea reţelei de ape pluviale prin canale PVC cu diametrul de 200 mm se estimează la un total de 60 m. de la rigola deschisa pana la separatorul de hidrocarburi si respectiv de la separatorul de hidrocarburi pana la canalul colector deschis. amplasate in imediata vecinatate a celor 3 clădiri deservite. prin conducte de canalizare sub presiune cu diametrul de 160 mm (Dn 150). de unde vor fi evacuate la şanţul deschis (canalul de desecare) situat Ipe o latura a proprietatii.

pisoar din porţelan sanitar. etajere. cadă de duş tabla inox. vana de dus 2 buc.. care se va incalzi cu agent termic de la CT. cu posibilitate de spălare. oglinzi. în grupurile sanitare si la necropsie vor fi prevăzute sifoane de pardoseală DN50 . Carantina si Camera frigorifica-necropsia) se vor dota cu obiecte sanitare conform normelor in vigoare si cerinţelor beneficiarului. lavoare din porţelan sanitar alb. pisoar 4 buc. S-au prevăzut urmatoarele obiecte sa n ita re : 4 buc. cupru intre panouri si boiler vor fi izolate termic cu cochilii din vata minerala. săpuniere. Bateriile vor fi de tip monocomandă. din material plastic. conform planului de situaţie. rezervoare de spălare closet de inaltime. WC Obiectele sanitare fiind prevăzute în conformitate cu STAS 1478/90 . La intrarea conductei de alimentare in clădire (in incaperea CT) se propune montarea unei baterii de filtre de impurităţi cu cartuşe lavabile. cu perlator. La obiectele sanitare s-au prevăzut sifoane cu gardă hidraulică. Apa calda se va asigura de la un boiler bivalent. lavoar 2 buc. înaintea obiectelor sanitare pentru posibilitatea de secţionare şi reparaţii.anume: vase de closet din porţelan sanitar cu evacuare verticală. sifoane de pardoseală simple. Trecerea prin pereţi se face prin tuburi de protecţie (manşoane de protecţie). de cite 20 mc. spălător cu picurator 2 buc. cu volumul de serpentine pentru incalzire. 52 . Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin reţeaua exterioara la bazinele vidanjabile. Apele uzate vor fi colectate in bazine vidanjabile proiectate. Clădirile anexe (Filtrul sanitar. Se recomandă montarea robinetelor de trecere cu sferă sub faianţă. Sistemul de distribuţie pentru alimentare cu apă rece. Conductele de distribuţie de apă rece si apă caldă de consum din clădire se vor executa cu ţevi de PPR. respectiv pentru alimentarea cu apă caldă de consum se va face prin distribuţie ramificată. amplasate in zona verde din apropierea clădirilor deservite.

filet sau flanse. încălzirea încăperilor se va face de regula cu radiatoare tip panou. sau pereţi interiori. Pentru bai se vor prevede corpuri de incalzire speciale pentru bai.T.000 W adica cca. conductele de distribuţie. Armăturile de închidere si manevra vor fi de tip robineţi cu sferă sau cu sertar iar pentru reglaje se vor utiliza armaturi speciale de reglare (ventile de reglare motorizate cu 2 si 3 cai. la parapetul ferestrelor. S-a propus o distribuţie bitubulară montată aparent. reglate la temperaturi convenabile prin module speciale de reglare cu recirculare parţiala a agentului termic de pe retur. etc. ventile de dezaerisire manuale şi dopuri pe fiecare radiator si se vor comanda cu ventile termostatice. cu cap termostatic. Necesarul de căldură se estimează la 168. Conductele de canalizare vor fi executate din tevi PVC sau PVC K în inter KG în exterior. livrate odata cu echipamentele tehnologice respective. dupa caz.GPL. în centrala termică se va monta un sifon de pardoseală DN100. s-a prevăzut realizarea unei centarle termice. amplasate intr-o incapere special prevăzută in cladirea filtrului sanitar si dotata cu doua cazane de apa calda pentru incalzire. Incalzirea spatiilor destinate fatarii si a creselor se va face cu radiatoare amplasate in exteriorul boxelor (pe culoare) si cu panouri incalzitoare speciale. cu funcţionare pe combustibil gazos . amplasate la pereţii exteriori ai încăperii. cu tevi incalzitoare si protectie plastic. şi legăturile vor fi executate din ţevi de otel (obligator cele de la Dn 50 mm in sus) sau cupru (numai pana la diametre sub Dn 50 mm). robinete coltar de radiator. cu puterea de incalzire de 85 kW fiecare. Instalaţii de încălzire Pentru asigurarea încălzirii încăperilor din clădire. din beton.) Conductele de ducere şi întoarcere respectiv de siguranţă se vor executa din ţeavă de otel îmbinate prin sudura. Pentru clădirile executate din zidărie se vor putea executa si instalatii de incalzire cu conducte PPR sau multistrat. Automatizarea sistemului de încălzire asigură reglaj în funcţie de temperatura interioară. montate ingropat sub tencuiala sau in pardoseala. 170 kW la te= -18LJC. Prepararea apei calde de consum se va face cu ajutorul unui boiler bivalent cu volumul de 300 I amplasat în încăperea tehnică (C. Conductele din C T vor fi vopsite şi izolate termic cu cochilii de izolare cu celule închise. dupa caz.. tip uscator de prosop. dupa . amplasate conform tehnologiei de inmultire si creştere si alimentate pe circuite separate de incalzire. Corpurile de incalzire statice vor fi prevăzute cu racorduri de 1/2" FI. pentru colectarea şi eliminarea apelor provenite din eventuale scurgeri accidentale sau goliri.

tip FY. In fiecare clădire se va monta cite un tablou electric de distributie. Biroul. pentru alimentarea unor utilaje sau echipamente specifice. statia de pompare si hala de reproducţie) se vor prevede prize mono şi trifazate. montata subteran. dupa caz. la intrare.300 Ix. In tablourile electrice de distributie ale clădirilor se vor prevede echipamentele de protectie adecvate (dizjunctoare magneto-termice monofazate si trifazate. vestiarele. montate aparent pe elementele de constructie (tuburi IPE sau IPEY dupa caz) iar alimentarea echipamentelor tehnologoce (ventilatoare. dupa caz) atit pentru protectia tabloului.5x50 mmp. Instalaţii electrice Clădirile se vor dota cu instalaţii electrice de iluminat şi prize de utilizare generală. 54 . de la dulapul de distributie de joasa tensiune montata la postul de transformare.) se va realiza cu cabluri adecvate. în spaţiile tehnice si de producţie (CT. spatiile auxiliare si sala de mese se vor prevede cu prize monofazate cu contacte de protectie. In depozit se vor prevede prize pentru alimentarea frigiderelor. vestiare. Iluminatul general se va asigura la un nivel mediu de 100 . sala de mese etc se vor prevede corpuri tip FIRAG. alimentat printr-o coloana trifazata cu cablu 5x16 . Umplerea sistemului se va face cu apă dedurizată cu ajutorul unui filtru cu polifosfaţi. conform prevederilor din cărţile tehnice ale echipamentelor respective. Masurarea consumului de energie electrica se va face in punctul de delimitare indicat in ATR de către furnizorul de energie electrica. de capat sau cruce si prizele) se vor monta in doze de aparataj ingropate sub tencuiala. etanşe. Receptorii din clădire se vor alimenta prin circuite de mono sau trifazate de iluminat. în funcţie de destinaţia spatiilor şi se va realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente compacte. etc. pe racordul de punctele cele mai joase ale sistemului de încălzire se vor monta robineţi de golire. cit si pentru fiecare circuit. dupa caz. dupa caz. tubulare sau lămpi cu LED. Instalaţiile electrice din clădire se vor realiza cu conductori din cupru cu izolaţie PVC. la carantina si sălile cu cerinţe deosebite de igiena se vor utiliza corpuri tip FIDA iar in spatiile umede si centrala termica se vor utiliza corpuri tip FIPAD. In hala de reproducţie se vor realiza instalatii electrice in tuburi si doze etanşe. Radiatoarele vor fi echipate cu robineţi colţari cu cap termostatic ducere şi robineti de reglaj manual de V * (de detenta). MYY-J sau similar. montati in tuburi de protectie sub tencuiala. pentru alimentarea receptorilor mobili si ocazionali. duble. dozatoare furaj. Aparatele electrice (intrerupatoarele simple. In birouri. prize sau forţa.

sistemul de pompare antiincendiu. dejecţiile maturate se vor evacua pentru a se utiliza ca ingrasamint. Alimentarea cu apa se va realiza de la cele doua puţuri forate propuse a se executa pe proprietate. Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la linia de medie tensiune existenta in apropiere (LEA 20 kV) printr-o extindere a acesteia si un post de transformare propriu propus a se executa la limita de proprietae. care va asigura continuitatea alimentarii funcţiunilor vitale (iluminatul de siguranţa. urmind a fi dotate cu electropompe submersibile multietajate. montate pe stilpi metalici. prin instalarea corpurilor de iluminat de tip exterior. prin releu crepuscular. 2. cele doua bazine avind o funcţionare / utilizare ciclica. racordată la un separator de hidrocarburi cu filtru de coalescenţă şi trapă de nisip şi evacuate la canal. prin intermediul unui selector rotativ. conform planului de situaţie. Neexistind nici reţele de canalizare in zona. avind capacitatea de 150 kVA. la un debit estimat de 151/s. Se va realiza protectia la electrocutare prin atingere directa cu ajutorul dispozitivelor diferenţiale cu sensibilitatea de 300 mA din dulapul de distributie de joasa tensiune. Apele pluviale de pa acoperişuri se vor colecta in rigole deschise si se vor deversa direct in emisar (canalul de desecare de pe o latura a proprietatii. Dejecţiile rezultate din procesul de producţie se vor colecta in bazinele de stocare supraterane. Pentru alimentarea alternativa cu energie electrica. sau manual. Alimentarea cu energie termica se va realiza de la centrala termica proprie functionind cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si se va distribui prin reţeaua termica intre clădirile fermei. Din aceste bazine. şi în zona intrărilor. se va prevede si un generator electric cu motor termic. Apele pluviale de pe platformă vor fi colectate prin rigolă deschisă. 55 . La noua clădire de reproducţie se va realiza o priza de pamint naturala. ventilaţiile tehnologice din spatiile halei de reproducţie si sistemul de alimentare si dozare a furajelor). alternativa.5 l/s. inainte de intrarea in tablourile secundare. avind capacitatea de 85 kVA. Instalaţii electrice exterioare : Iluminatul exterior se va prevede pentru zonele carosabile din proximitatea construcţiei. Puţurile vor avea o adincime de minim 35 m si debite de cca. evacuare si paza. Acestea se vor comanda automat. echipate cu lămpi fluorescente compacte sau cu LED. si respectiv de 30 mA la circuitele de prize si forţa. in caz de defecţiuni la reţea. completata la nevoie cu priza artificiala realizata cu electrozi verticali. apele uzate menajere se vor colecta in bazine etanşe de 20 mc si se vor evacua prin vidanjare periodica.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare in domeniul protectiei mediului.000 I fiecare. a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. Principalele standarde si normative avute in vedere: Pentru protectia calitatii aerului • Ordinul nr. In cadrul raportului cat si a studiului s-au respectat prevederile legislaţiei romane in domeniul protectiei mediului. 195/2005 privind protectia mediului. 462/1993 . • Hotararea nr. Legislaţia romana cuprinde. 195/2005 privind protectia mediului. • Ordinul nr. in principal. se va descrie în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd. urmatoarele: • Ordonanţa de urgenta nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. monoxidului de carbon si ozonului in aerul înconjurător. dioxidului de azot si oxizilor de azot. • Ordinul nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.Condiţii tehnice privind protectia atmosferei. conform normelor in vigoare. • Ordinul nr.Alimentarea cu gaze a centralei termice se va face de la gospodaria proprie prevăzută cu doau rezervoare de stocare de cite 5. în cazul investiţiilor aferente fermelor zootehnice. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta nr. protectia muncii si prevenirea incendiilor. transporturilor rutiere. benzenului. precum si a legislaţiei privind calitatea in constructii. Norme de limitare a emisiilor de poluanţi pentru instalaţiile de ardere. pulberilor in suspensie. amplasate in exterior. 592/2002 privind stabilirea valorilor limita. plumbului. cu respectarea normelor de mediu în vigoare. 56 . 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. • Legea nr. care vor fi umplute periodic cu GPL livrat cu mijloacele auto specializate ale furnizorului. g)concluziile evaluării impactului asupra mediului.

Ordin pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluării mediului. Pentru protectia calitatii apei • Legea apei nr. • Hotararea Guvernului nr. 107/1996.Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanţi a apelor uzate industriale si orăşeneşti la evacuarea in receptorii naturali. • NTPA 001/2002 . • Hotararea Guvernului nr.08. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental. • Hotararea de Guvern nr. 539 din 7 aprilie 2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor. 458/2002 . Pentru protectia calitatii solului • Ordinul nr.privind modificarea si completarea H.Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.G. feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.Condiţii de calitate pentru apa potabila. nr. 352/2005 . • NTPA 002/2002 . • Ordinul nr. • Ghid din 30/06/2006 . 930/2005 .2004. • Hotararea de Guvern nr. 161/2006 . • STAS 9450-1988 .Condiţii tehnice de calitate a apelor pentru irigarea culturilor agricole. versiune actualizata la data de 29.Pentru protectia impotriva zgomotului • STAS 10009/1988 . 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.Normativ privind clasificarea calitatii apelor de suprafaţa in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa. 756/1997 .Metode interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale de traficul rutier. 57 .Acustica Urbana.Norme speciale privind natura si marimea zonelor de protectie sanitara. • Legea nr. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

1198/2005 pentru actualizarea anexelor nr. conservarea habitatelor naturale. a florei si faunei salbatice. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările ulterioare. 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate. 210/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza nămoluri de epurare in agricultura. a florei si faunei salbatice. 3. Peisaj • Legea nr. 345/2006 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. • Hotararea Guvernului nr. a florei si faunei salbatice. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje. Deşeuri • Hotararea Guvernului nr. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenta nr. • Ordonanţa de urgenta nr. conservarea habitatelor natural. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului. Florenţa. nr. Arheologie • Legea nr. conservarea habitatelor naturale. • Legea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile. • Hotararea Guvernului nr. 58 . • Ordinul nr. • Hotararea de Guvern nr. 462/2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 236/2000. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone. • Ord.2. • Hotararea de Guvern nr. inclusiv deseurile periculoase.Pentru protectia florei si faunei • Legea nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate. 43/2000 privind patrimoniul arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

Se va asigura evacuarea ritmică a acestora. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezintă pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.ambalajele alături de rezidurile menajere sunt colectate în containere de salubrizare şi depozitate la groapa de gunoi a localităţii în conformitate cu prevederile Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. Recipientele vor fi menţinute în bună stare şi vor fi înlocuite imediat. la primele semne de pierdere a etanşeităţii. aprobate cu Ordinul nr. Modalităti de colectare si indepărtare a rezidurilor Rezidurile neindustriale .fermentare aerobă . 78/2000 privind regim ulN &eseur^fty' aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. Substante periculoase • Hotararea de Guvern nr. după care constitue un îngrăşămînt valoros pentru fertilizarea solului. colectarea la locul de producere a reziduurilor solide se va face în recipiente metalice sau în cutii. Deşeurile tehnologice. Pot fi considerate deşeuri de producţie pînă se stabilizează ( fermentează ). 'j ! Ordonanţa de urgenta a guvernului nr. După fermentare dejecţiile sunt evacuate pe terenurile agricole din zonă. închise etanş. Ambalajele de la substanţele dezinfectante vor fi returnate furnizorului Dejecţiile : rezultă din activitatea de creştere şi îngrăşare a porcilor. Dejecţiile depozitate în compartimentele bazinului suferă următoarele procese : . adică strângerea şi depozitarea provizorie a pungilor cu reziduuri solide se va face în pubele ( recipiente ). sunt depozitate în bazinul de depozitare dejecţii. Cadavrele de purcei vor fi colectate în cutii metalice şi valorificate pentru producţia de făinuri proteice. Depozitarea temporară se va realiza într-un spaţiu special amenajat prevăzut cu ladă frigorifică. -o o. 426/2001.proces care are loc Ia suprafaţa depozitului mixturii de dejecţii de unde se emite C 02 şi NH3 59 . cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. Ele vor fi amplasate pe platforme impermeabilizate. cu pungi din material plastic. Precolectarea secundară. Ambalajele şi resturile de medicamente vor fi colectate şi predate spre distrugere unor firme specializate. 536 /97 al Ministerului Sănătăţii. <£> o l 'O «9 O “cn * s ^ A &. Dejecţiile sunt în stare lichidă avînd în proporţie de 6% suspensii solide.

si solide rezultate din procesele tehnologice Rezidurile solide şi lichide rezultate în cadrul activităţii desfăşurate sunt reziduri de tip menajer. Pentru protejarea personalului angajat se vor respecta regulile. Impactul asupra stării de sănătate a populaţiei: amplasarea şi funcţionarea obiectivului nu eliberează substanţe periculoase în - concentraţii care pot determina riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populaţiei din imediata vecinătate . Nu se vor realiza depozitări necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic. reducerea emisiilor de miros.) precum si alte măsuri de protecţie asigurate: Unitatea nu va gestiona substanţe toxice şi periculoase.factorii de disconfort sunt subiectivi şi nu se pot cuantifica într-o formă matematică care să permită o evaluare de risc Natura ( denumirea ) si cantităţile medii de reziduuri gazoase. radiaţii e tc .sunt prezentate la paragraful D4. Praful este dăunător atît pentru animale cît şi pentru oameni. 2 lichide .proces care are loc la masa mixturii de dej rezultă biogaz. ventilarea. mirosuri şi praf. reducerea conţinutului de azot şi fosfor. Fermentarea anaerobă are şi un număr de efecte secundare : patogenilor din dejecţii. Cele mai importante emisii rezultante în cadrul fermei sunt cele de amoniac. precum şi pentru reducerea riscului apariţiei unor boli infecţioase. 1 solide . îndepărtarea rezidurilor din incinta fermei.lichide. nocive sau periculoase ( eşapări sau deversări de substanţe toxice. Locurile de muncă cu condiţii grele.sunt prezentate la paragraful D1b 60 .fermentare anaerobă .amplasarea şi funcţionarea obiectivului nu generează situaţii periculoase la nivele ce pot determina riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populaţiei din imediata vecinătate . normele şi standardele în vigoare cu privire la funcţionarea obiectivului. spălarea halelor se va face cu cantităţi mari de apă şi dezinfecţia/dezinsecţia/deratizarea se va face conform procesului tehnologic pentru evitarea descompunerii rezidurilor şi degajării de gaze nocive sau mirositoare. .

Documente necesare: (a) devizul general. spălarea acestora se va realiza cu mari cantităţi de apă pentru evitarea descompunerii reziduurilor şi degajării de gaze nocive sau mirositoare. Sursele specifice circulaţiei autovehiculelor au următoarele caracteristici : . liniare . N20 ). (d) fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamente (e) oferte de preţ. oxizi de carbon ( CO. Emisiile de biogaz sunt dispersate continuu în atmosfera deschisă şi nu influienţează în mod semnificativ calitatea aerului în zonă. precum şi aproximativ 28% bioxid de carbon. Poluanţii evacuaţi în atmosferă prin gazele de eşapament : oxizi de azot (NO.autoturismele care vin la unitate.evacuările de noxe sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicul pe drumul de acces. (3)Costurile estimative ale investiţiei 1. preţuri de catalog pentru echipamentele şi utilajele ce se intenţionează a fi achiziţionate Cheltuielile aferente investiţiilor in sisteme de irigaţii vor fi cuprinse in deviz pe obiect specific. 4. arbuşti şi arbori cu scopul de diminuare a mirosurilor şi de ecranare a zgomotului De la bazinul de depozitare dejecţii rezultă biogaz ce conţine 72% metan.surse mobile. graficul de realizare a investiţiei. în proporţii mici hidrogen sulfurat şi alte gaze cantitativ neglijabile.emisiile de poluanţi au loc în apropierea solului . Conform studiului de impact asupra stării de sănătate a populaţiei întocmit de Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca se recomandă : . în jurul obiectivului se va crea o perdea dublă de verdeaţă.durata de realizare şi etapele principale. C 0 2 ). îndepărtarea reziduurilor din incinta fermei. oxizi de sulf. N 0 2. precum şi reducerea riscului de apariţie a unor boli infecţioase. (c) listele de echipamente şi lucrări pe baza cărora s-au intocmit devizele pe obiect. (b) devizele pe obiect.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general. ventilarea.3 gazoase Surse posibile gazoase : Surse fixe : mirosul provenit prin sistemul de ventilare al halelor arderea combustibilului solid Surse mobile . 61 . .

se vor preciza care sunt echipamentele. defalcate cu 4 saptamani. Fluxul tehnologic folosit prin acest proiect este următorul: Flux tehnologic ferma de reproducţie suine de 735 capete Ferma de reproducţie. se vor ataşa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 15. costurile standard. sa conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii Atentie: la dosarul cererii de finanţare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective. se va insera în cadrul Devizului pe obiect specific din Cererea de fin plantaţiei viticole. La ofertele de servicii. 62 . mentionata in devizele pe obiect. fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.1 Construcţii şi instalaţii. scrofite la monta si aşteptare. 100locuri izolare si 60 capete scrofite de inlocuire. se recomanda utilizarea de material genetic de cea mai buna calitate. Structura efectivului din ferma de reproducţie si compartimentarea interioara: • In compartimentul gestatie se găsesc 2 grupe de 160 capete scroafe gestante. 4. si se vor printa si ataşa la cererea de finanţare paginile referitoare la bunurile incluse in proiect. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de pagina de internet a A. utilajele / montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. in diferite stadiu de gestatie. format din 5 grupe de 147 scroafe productive.durata de intarcarea purceilor la 28 zile. detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). in total 320 capete scroafe productive. Devizul general devizele pe obiect si graficul de eşalonare sunt anexate la documentaţie. furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului. Fluxul tehnologic din ferma de reproducţie se caracterizeaza printr-un ciclu de 4 saptamani. se vor menţiona si tarifele orare. in total 735 capete. • In compartimentul de insamantare avem 2 grupe de 162 capete. Se va ataşa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor. cuprinzând preţul. în vederea calculării valorii totale necesare realizării invest. precum si pentru servicii. 100 capete scroafe in aşteptare.totul gol. pe principiul totul plin . printr-o declaraţie semnată şi ştampilată care va fi ataşată la studiul de fezabilitate. Având in vedere tendinta pentru producerea de rase specializate de carne. Pentru restul subcapitolelor de la cap. In situatia in care bunurile propuse spre achiziţionare nu se regăsesc in Baza de date de preturi. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel puţin urmatoarele caracteristici: sa fie datate. cu justificarea ofertei alese. identificate in baza. proiectantul va declara sursa de preturi folosita. in total 640 locuri. personalizate si semnate. 4. % în cazul plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de masă care fac obiectul inves proiect.000 EUR. Nu este permisă încadrarea în subcap. 60 capete scroafe reforma.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mica de 15.30 kg. este o ferma specializat in activitatea de producere de purcei intre 25 .FIR . atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Pentru lucrări.

........................ 365zile/an: 149zile/ciclu= 2... adica aproximativ 300 capete.....................................................2...................... 23-25 capete la fiecare insamantare............G estatie............................................................... .............. ..10 % A d ic a :.......... ..Intarcare/lactatie:................. 735cap......... situate in clădire distincta va fi populat la schimbarea vierului terminal cu valoare genetica superioara...............430purcei / an Număr purcei intarcati ...................................5 kg/purcel Lactatie/intarcare..........................................................................870purcei Durata de intretinere tineret intarcat..... Datele de producţie si ciclul de rotatie la ferma de reproducţie Datele de baza: Număr de scroafe productive: ........................... In vederea recoltării in condiţii corespunzătoare este prevăzut spaţiu speciala amenajat pentru recoltarea materialului seminal de la vier si prelucrarea in condiţii de laborator......45cicluri = 1.......................................................................... asigura înlocuirea scrofelor reforma din circuitul propriu a fermei........................................................................28zile Greutatea purceilor la intarcare . Capacitatea este de 6 hale de 49 locuri.............................................................. Coeficientul de inlocuire anuala este de minim 40%............. ........................................................ Carantina................................... capacitatea de 4-8 capete................................................................................... Compartimentul de maternitate asigura cele mai bune condiţii de intretinere.........800 fatari/ an Media fa ta rilo r.......................................................................... ... .................................. 24... spaţiului........5purcei /fatare Număr purcei vii la fatare ............................. .........................................735buc Număr v ie ri:. 149zile Cicluri de reproducţie: .........Aşteptare..... .............................. din punct de vedere a microclimatului...................................... .......... total 297 locuri........................................................ Compartimentul de vieri asigura intretinerea a 4 vieri incercatori si 2 recoltarea materialului seminal.................................................................. 49zile 63 ... ................... Compartimentul scrofite de inlocuire......................... ...300purcei/an Greutate purcei vii la fatare ..............x 2..............Cresa este impartita in 6 camere de cate 600 capete fiecare.....................21. 2 buc Durata de lacta tie:............ .......................................... 1.................................... .................................. 114zile ....28zile Durata c ic lu lu i...................... 13............................... Compartimentul de Intarcare .............. 28zile ................................ ....... 5zile .................... 8 kg/purcel Mortalitatea in maternitate .........................45 Rotatia producţiei si a reproducţiei Numărul de fatari programate pe an: .......................................

. fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.................. calcule si analize concrete pe baza datelor obtinute ca urmare a prognozelor economice___________________________________________ Pentru acest capitol se va com pleta A nexa la studiul de fezabilitate prognoza econom ica 1............identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor.024.... kg/ tineret Pierderi in c re s a .............) An 3(cap...542 21........... Dl -)] Varsta la sfarsitul re i ...328..10..790 1..........împrumuturi 6...974 3... Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în fişa submăsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www..) An 4(cap..303..423...542 21.......542 21....77zile Greutatea Ia sfarsitul perioadei .303.................542 tineret/ an Plan de productiepe 5 ani: Specia: An 1( An 2(cap.................ecb.....181 9. S-au anexat Anexele B la sstudiul de fezabilitate.......328 tineret/ an Necesarul de scrofite de înlocuire.542 21... 1...... fonduri de la bugetul de stat/bugetul local..) cap............790 1...............542 21............) An5(cap.......................423......303...107....423............. . inclusiv specificarea perioadei de referinţă........._______________ Curs Euro // eu 4...542 24............21.......974 Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care: ..4269 din data de 23.790 1........................155 64 .................. ..542 21...........974 6....... 300 cap/an Număr tineret livrat .eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.................................542 21................. (4)Analiza economico-financiara: Se va evita preluarea din literatura de specialitate a teoriei de intocmire a analizei economico- financiare in favoarea unor explicaţii...int/index..........2015 Cheltuieli Cheltuieli eligibile Total neeligibile Euro Euro Euro Ajutor public nerambursabil 6....... credite externe garantate sau contractate de stat..164 2............... .......... (5)Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii.html de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate........autofinanţare .......373 683.................. credite bancare....542 2.........542 25-30kg TOTAL 21...) Porcine-purcei 21...5% A d ic ă :........

335.574 lei reprezentat prin vanzare de purcei si scroafe in reforma.654. continut si semnaturi conform legislaţiei in vigoare si vor fi semnate de persoane autorizate. Documentele vor respecta condiţiile de forma.7.631.948 | 3.954 lei ( anul. etc. inclusiv TVA (mii lei) .2015 Decizia etapei de evaluare iniţiala nr 608/22.2015).668.anul I . impuse de legislaţie. 2.C Tfeta91- (6)Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei ^ 1. 5. J > r^ < ^ v. Domul Farcau este aabsolvent al Facultatii de Medicina Veterinara din cadrul USAMV Cluj Napoca din anul 2007.24 de luni.580 | 2.construcţii-montaj (C+M) 8. în funcţie de tipul investiţiei.2015 Notificare DSVSA nr.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia.300 buc/an. 02. 4.062.10.10. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei Locuri de muncă nou-create 5 7. din care: .631. productivitate. producţia estimata. Atentie! Se coreleaza cu capacitatile de producţie.062.valoarea totală (INV).641 lei din care C+M 4.durata de realizare (luni) .număr de locuri de muncă create în faza de operare. pret de vanzare 4. prevăzute in Ghidul Solicitantului.7.373 | 683.10. 1 euro = 4. 3. 0(7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 01 .Producţie secundara: scroafe reforma .anul II .capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) Capacitate fizica 735 scroafe si 6 buc de vieri si 21.Producţie principal: purcei . relevante pentru proiect Responsabilul legal de proiect vaa fi domnul Farcau Adrian-Danut avand funcţia de diirector general al societatii comerciale.124.542 purcei pe an Unitatea valorica in urma investitie este de 6.181 | 15.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie.4269 lei curs BCE din date de 23. studii si experienţa profesionala).2015 Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiecţiilor financiare Prognoza veniturilor La întocmirea prognozei veniturilor s-a tinut cont de urmatoarele: .847.5 RON /kg.607. după caz.641 lei din care C+M 4. greutate medie livrare 250 kg/buc 65 .10. 12016/23.9^l3.eşalonarea investiţiei (INV/C+M): .2015 Notificare DSP nr 2312/23. Certifcat de Urbanism 7/01.668. 7. funcţie in cadrul organizaţiei.pret unitar 60 EURO /purcel . prenume.Nu este cazul 0(8)Avize şi acorduri de principiu Toate avizele si acordurile necesare.10.327.1 Total personal existent 0 din care personal de execuţie 0 7.^ o a TOTAL PROIECT | 12.3 Responsabil legal (nume.024. .327. .15.

de la care se obţin un număr purcei astfel: .574 21.00 60.500 337.574 RON Prognoza cheltuielilor 66 .Numărul total de purcei livraţi pe an este 21.00 250.5 4.335. deci un număr de 168 buc.574 6.00 TOTAL 6.758 purcei .aprox.340 5.816.734.5%.335.50 4.5RON = 337.734.00 euro/buc Curs valutar Ron / 4.45 cicluri pe an) .00 181.5 4.50 reformata-lei Venituri vanzare 337.reforma Venituri subvenţie 181.Scrofite de înlocuire.816.00 250.542 Valoare medie 60. rezulta 2.00 60. total ciclu 149 zile rezulta 2.335.500 337.5 4.310 purcei .500 RON Subvenţii: Scroafa productiva= 735capete x 247.500 337.00 181.816.5R O N /Euro= 5.26 /UMV/2 = 181.50 4.734.734 RON Total subvenţii: 181.Număr de purcei mediu obţinuţi de la o scroafa: 12.00 181.340 RON 300 scroafe reforma x 250kg x 4.340 Număr scroafe 300.45 cicluri x 13.574 6. 1.00 250.00 181.542 capete Venituri an l-V Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Număr purcei 21.00 reformate Greutate scroafe 250.816.335.574 6.542 21.500 scr. 5 zile aşteptare .Durata unui cilcu:149 zile (28 zile maternitate.734 RON TOTAL Venituri: 6.335.Număr de purcei in total: 735 scroafe x 2.816.340 5.5 4.5 euro Venituri din purcei 5.50 4. 114 zile gestatie.00 60.00 reformate Pret/kg scroafa 4.00 300.816.00 300. 10%.00 300. .00 250.340 5.542 21./an sunt produse in ferma proprie.542 21.Pierderi in maternitate.574 6.00 300.50 4.500 337.5 buc .542 21. pierderi in cresa . Ido Capacitatea fermei: 735 capete scroafe productive.340 5.734.542 purcei x 60 euro/purcel x4.00 60.734. cca.335.5 purcei = 24.

465.Energieelectrica : comsum 441 KW/zi x 0.Scroafe insamantare.1kg/purcelx144scroafe x 12.Total cheltuieli cu utilitatii: 80.000 RON/ an .000 RON/an Cheltuieli cu asigurarisiprotectiesociala : 31.5 RON/mc = 2.650 RON/luna x 12 luni = 19.5kg Total consum zilnic = 4041 kg/zi Pret mediu furaj: 1.5kg/zi .Reparaţii: 1.306 RON Cheltuieli cu salarii: Salarii brute: 5 angajaţii x 1.Asigurări: 20.1 kg/purcel x 3camere x 864purcei = 1.386 RON .000 RON/an .960 RON/an Cheltuieli cu utilitati: .838 lei/an Cheltuieli cu prestatii externe: .5kg/vierx 12vieri=17.Purcei sugari 0.Scroafe de reproducţie 7. material dezinfectie: 4.Scrofite inlocuire 2.2 kg/ scrofita x 168scrofite= 66kg .500 RON / luna x12 luni = 90.5 kg/zi x 488capete= 960 kg/zi .OOORON / an Centralizator cheltuieli CHELTUIELI VALOARE 67 .Costul cu furajele: . încălzire: 100 mc/an x 130 RON/mc = 13.359.5purcei= 117.Alte impozite si taxe: 2.Asistentasanitar.5kg/zi x 144 capete = 900kg/zi .944 RON Costurile cu medicamentate.Purcei cresa 1.000 RON/an Cheltuieli cu combustibili: 300 l/luna x 6.500RC>N/luna x 12luni= 54.000 RON/luna x 12 luni = 36 .veterinara: 3.980 kg/zi .OOORON Cheltuieli cu im pozite.Lemn de foc ptr.Vieri: 3.6 RON Cost total furaj/an: 2.Apa: consum 16mc/zi x 365 zile x 0.4lei/KW x 365 zile = 64.200 RON/an Cheltuieli cu amortizările: 231.920 RON .6 Ron/kg Pret furaj zilnic: 6.1 RON/ 1x12 luni = 21.800 RON/an .gestatie 2. taxe si varsamante assimilate: .

. FAŢADA SUD-VEST .plan general (1: 2000 .PLAN INVELITOARE . inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.359.A17 .CARANTINA SCARA . S C A R A -1:100 .PLAN PARTER-HALA DE REPRODUCŢIE S C A R A -1:100 .A15 . 2.planuri şi secţiuni generale de arhitectură.1:2000 2.048 TOTAL CHELTUIELI BCAPITOLUL B: Piese desenate: Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa HCAPITOLUL B: Piese desenate: Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa 1.SECŢIUNEA A-A .SECŢIUNEA A-A.CARANTINA SCARA .PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA .A16 .1:50 . instalaţii. .plan de amplasare în zonă (1:25000 .CARANTINA SCARA .960 Cheltuieli cu combustibili 80.PLAN INVELITOARE .A18 .PLAN INVELITOARE-HALA DE REPRODUCŢIE SCARA.1:50 .PLAN DE SITUATIE S C A R A -1:1000 3. material dezinfectie 21.F.A4 .1:50 .A19 .FILTRU SANITAR SCARA .944 Costul cu furajele 54.A12 .FILTRU SANITAR S C A R A -1:50 .1:50 .FILTRU SANITAR S C A R A -1:50 -A10 . FAŢADE .PLAN PARTER .1:100 ■A5 .1:100 .A11 .1:500).SECŢIUNEA A-A.FAŢADA SUD EST .000 Cheltuieli cu im pozite.SECŢIUNEA A-A.N.F.800 Cheltuieli cu prestatii externe 22.CAMERA FRIGORIFICA-NECROPSIE SCARA-1 :5 0 .838 Amortizare 55.A13 .CARANTINA SCARA-1 :5 0 .A3 .N. taxe si varsamante asimilate 2.A8 .306 Cheltuieli cu utilitati 121.000 Costurile cu medicamentate.HALA DE REPRODUCŢIE S C A R A -1:100 .CAMERA FRIGORIFICA-NECROPSIE S C A R A -1:50 .FAŢADA NORD-EST.200 Cheltuieli cu salarii 231.CARANTINA SCARA .C.A7 .PLAN PARTER .PLAN PARTER .FAŢADE .A1 .947.1:5000).A14 .PLAN PARTER .PLAN INVELITOARE .1:50 . -A 2 . SCARA. rezistenţă.FAŢADA NORD-VEST . FAŢADE .FILTRU SANITAR SCARA-1 :5 0 -A9 .C.A6 . FAŢADE .CARANTINA SCARA-1 :5 0 .

A21 .A23 .BAZIN STOCARE DEJECŢII SCARA-1:200 .FAŢADA SUD-EST.CAMERA FRIGORIFICA-NECROPSIE SCARA- .FAŢADA NORD-VEST.SECŢIUNEA A-A .1:100 .FLUX TEHNOLOGIC . SECŢIUNE . A26 .PLAN.FLUX TEHNOLOGIC . I O- vqvso . CAMERA FRIGORIFICA-NECROPSIE SCARA-1 :50 .C.N.PLAN DE SITUATIE CU UTILITATI 69 .A20 .BAZIN COLECTOR DEJECŢII SCARA .A22 .A25 .HALA DE REPRODUCŢIE .F. SECŢIUNE .A24 .PLAN.

357 0.702 55.359 77. .432 2.932 28.952 TOTAL CAPITOL 3 303.189 47. lucrări de construcţii 18. .335 57.2015 .262 33. .3 Proiectare şi engineering 163. . .407 0.292 12. .2 Obţinerea de avize.124 10.106 43.447 finanţare 5.179 2. JUD.10.314 38.4 .941 24. URZICENI. cote legale.1 Alimentare cu apă 44.1. taxe.967 1181. .567 1111.590 10.2 Probe tehnologice .67 25.515 23.00 3.524 66.345! CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5. .782 7.007 1.3 4922.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute .073 10.330 5.472 40.404 374.6 Active necorporale .504 3.850 1.932 28.1.292 ^ data: 23.151 2697.983 1378.23 31.151 31.2 Montaj utilaje tehnologice 276. .999 2.558 22.374 125.191 28.643 166. . - Comisioane. "i TOTAL CAPITOL 6 . costuri de 5.56 137.728 298.490 2.400 3. 28 din 22 ianuarie 2008 curs ron/euro 4.5 Consultanţă total 110. . - 3.375 necesare obiectivului 2.800 0.000 6.4 Reţea de comunicaţie .814 4.374 125. .000 26.356 14809. ic i DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării investiţiei FERMA DE PORCINE ÎN COM.2015 nr.479 TOTAL CAPITOL 1 8.479 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 2 240. nr.1 Construcţii şi instalaţii 6007.007 1.795 35. . .2 Evacuare ape uzate menajere/BV 25.129 Din care C + M 6552.850 1.330 5.889 149. . - 1.375 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.562 Utilaje.654 1835.839 funcţionale cu montaj Utilaje fără montaj şi echipamente de 4. . .2 101.706 2. .349 5.550 66. .263 67.794 913. taxe şi cote legale 101.2.514 8124.311 203. cheltuieli mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro 1 2 3 4 5 6 7 PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Studii de teren 1.974 2. - 6.800 5. Comisioane.335 57. - 5.213 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.416 6103.232 0.2.564 71.6 Asistenţă tehnică 21. .631 5.447 5. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) crt.249 4.859 2866. echipamente tehnologice şi 4. .689 7448.515 23.507 3345.502 15642.5 Dotări 736.1.140 1480.974 2. cheltuieli conexe organizării şantierului .1 Organizare de şantier 18.1 Pregătirea personalului de exploatare .928 82. H.2 Costul creditului .2 Amenajarea terenului . - TOTAL CAPITOL 4 11943.437 206.250 4.790 6. .947 3026.000 39.558 22. - 1.357 3. acorduri şi autorizaţii 6. .4 Organizarea procedurilor de achiziţie . - TOTAL CAPITOL 5 120. . .940 1441.814 4.1.728 298. .717 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6. .402 176.2. .875 211.934 3531.270 5. .534 54. - TOTAL GENERAL 12616.250 4.124 10.074 1572. - transport 4.G.3 Electricitate 170.100 26.432 2847. . .3 Amenajări pentru protecţia mediului 8.903 62.372 27.606 4.270 5.728 1682. .1 Obţinerea terenului .457 343. .338 4.941 24.999 2.039 1356.4269 din data de 23. .10.534 54. SATU MARE Cf.263 67. - TOTAL CAPITOL 2 240.

2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron | mii Euro mii Ron mii Ron 1 mii Euro I.897 933.517 14. PSI.000 53.833 195. . JUD.813 5677.724 62.468 62.571 12.219 1098.470 44.060 16.774 91.897 ^JfO TA tfTQ TA L 1+TOTALII + TOTAL III) 8790.123 274. VENTILARE.627 24.765 10900.166 22. .987 836.832 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT .745 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE.834 20.686 1963.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII 1 TERASAMENTE 157.164 7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .HALA REPRODUCŢIE CHELTUIELI ELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM.000 TOTAL II 221.10. URZICENI.000 lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ 3890.294 63.345 50.4269 din data de 23.123 274.348 4 INSTALAŢII ELECTRICE 277. * TOTAL 1 4578.609 37.264 .729 17.224 11. . 2 compartimentări.654 344. .579 1089. DEVIZUL OBECTULUI . - 12 DOTĂRI 100.000 53. . CLIMATIZARE. RADIO-TV.198 1282. .386 1034.450 2434. crt.345 50.040 124.155 CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii.432 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 221.704 1037.789 4824.100 75. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare.955 878.206 28.116 2109.754 71. INTRANET 314.378 77. .057 TOTAL III 3990.541 390. .474 888.789 878. SATU MARE cursron/euro 4.717 4591.637 35. finisaje) 3702.736 66.468 62.792 5 INSTALAŢII SANITARE 74.295 88.228 3 IZOLAŢII 51. - 8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII .

812 0.750 0. - 8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII .800 10. . JUD. . . Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro 1.930 lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ 43.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr.754 40. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare.074 382.180 2.108 11.117 0. 2 compartimentări.724 3.216 9. PSI.640 69.4269 din data de 23.045 3. - 12 DOTĂRI 41. RADIO-TV. crt.714 86.304 104.892 51. .452 .458 1.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII 1 TERASAMENTE 7.486 3.10.720 49.719 74.863 4.776 5 INSTALAŢII SANITARE 3.FILTRU SANITAR CHELTUIELI ELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM.859 52.545 TOTAL III 84.141 222.904 23.777 9.320 0.350 3 IZOLAŢII 16. .957 20. INTRANET .152 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT .895 50.796 12.618 4 INSTALAŢII ELECTRICE 13.482 3.310 9.797 4.825 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 3. .236 16.007 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE. - TOTAL 1 220.930 TOTAL II 3. - 7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .384 9. finisaje) 179.442 4.595 0.110 20.404 1. . DEVIZUL OBECTULUI .693 61.117 0.600 19.797 4. URZICENI.412 53. VENTILARE. CLIMATIZARE.672 1.074 CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii. .697 TOTAL (TOTAL l+TOTAL 11 + TOTAL III) 308. .750 0.717 3. SATU MARE cursron/euro 4.973 273. . .320 0.605 43.

URZICENI.757 3. JUD. ■ .4269 din data de 23.909 0. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare. . .5jm .100 18.209 1.097 4 INSTALAŢII ELECTRICE 1.956 15. - TOTAL 1 66.486 1. .890 82. DEVIZUL OBECTULUI . . . - 8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII .283 2.009 7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .356 0.890 82. CLIMATIZARE. - lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ . - 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT .691 1. . .442 5 INSTALAŢII SANITARE 3. .865 4.499 CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii.814 0.174 10. - TOTAL II .039 10.210 14.849 12. .883 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE.576 0.809 55. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro I. . - 12 DOTĂRI .153 0. VENTILARE.A /J $ ^ ' "TOTAKTOTAL 1+TOTAL II + TOTAL III) 66. . . finisaje) 45. . .616 3 IZOLAŢII 7.285 6.956 15. . PSI. crt.955 0.797 9.CARANTINĂ CHELTUIELI ELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM. .712 0.378 1. .100 îs.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII 1 TERASAMENTE 5.468 1. 2 compartimentări.352 1. .546 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE . . . .603 0. INTRANET 3.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr.210 14. SATU MARE curs ron/euro 4.637 1. - TOTAL III . . RADIO-TV.10. .

232 TOTAL (TOTAL 1+TOTALII + TOTAL III) 49.816 5 INSTALAŢII SANITARE 1.658 0.232 TOTAL III 0.694 60.417 13.699 3. . . - lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ .612 0.614 0.NECROSPIE CHELTUIELI ELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM. VENTILARE. .755 CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii.719 0. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare.554 0. - TOTALII . - 4 INSTALAŢII ELECTRICE 2.927 0.653 3.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII §1 INSTALAŢII 1 TERASAMENTE 2.029 0. .371 0. 2 compartimentări.351 0.029 0.373 1.187 0. JUD. - 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT . .774 9.913 0.322 48. . finisaje) 38. . - 8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII . CLIMATIZARE. .762 7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .199 1.723 11.435 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE. .696 0. .553 11. .647 3.446 13. . INTRANET 2. DEVIZUL OBECTULUI . PSI.893 61. .164 10.880 . .842 8. RADIO-TV.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr.199 1.880 3 IZOLAŢII . Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron | mii Euro mii Ron mii Ron 1 mii Euro 1. . .006 11. .830 0. .194 11.830 0. - 12 DOTĂRI 0. crt.648 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE . URZICENI.343 0. SATU MARE cursron/euro 4.CAMERĂ FRIGORIFICĂ . . . . - TOTAL 1 48.609 0.4269 din data de 23.10.187 0.

696 11.F. .383 13.05 594.614 1. SATU MARE cursron/euro 4.528 416.696 11.000 11.920 212.720 1.835 382. PSI. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare.836 4. - 12 DOTĂRI 479.611 394.203 327.165 0.482 0.827 9. .< > G oJ& v TOTAL III 1.168.715 0. .317 0.36 108.364.C. JUD.N.796 L> c & ţ f T A . 2 compartimentări.442 2. .887 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE.966 392.139 5. - TOTAL 1 335.687 60.406 1.667 2.452 1.925 0.4269 din data de 23. CLIMATIZARE.975 7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .794 80.171 1 tOTAL (TOTAL I +TOTAL 11+ TOTAL III) 1.330 5 INSTALAŢII SANITARE 3.133 CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii.640 lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ 885.026 199. INTRANET 3.432 247. RADIO-TV. DEVIZUL OBECTULUI . CHELTUIELI ELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM.760 3. . .060 93. - 8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII . finisaje) 316.383 308. VENTILARE.489 88.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt.985 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 48.28 115. . . .687 60.532 75.073 1. .383 13.748 1.748.691.997 419.787 0.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII INSTALAŢII 1 TERASAMENTE 7.278 489.887 1.27 .660 3 IZOLAŢII .640 TOTAL II 48. - 4 INSTALAŢII ELECTRICE 4. . .000 11.097.523 71. URZICENI. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron I mii Euro mii Ron mii Ron 1 mii Euro I.40 134.10.901 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT .500 75.

618 142. .310 0.815 63.965 1.992 lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ 103.850 4. .886 67.542 0. - 8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII . VENTILARE. .286 1.808 128.761 CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii. - 12 DOTĂRI 115. .799 114.218 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 3.795 1.121 5 INSTALAŢII SANITARE 2. JUD.187 TOTAL (TOTAL 1+TOTAL II + TOTAL III) 504.641 3. RADIO-TV. 2 compartimentări.904 0.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr.391 0.954 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT .397 . INTRANET 2. . CLIMATIZARE. .074 25. DEVIZUL OBECTULUI .994 27. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro I.176 28.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII 1 TERASAMENTE 6.BAZIN STOCARE DEJECŢII CHELTUIELI ELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM.936 0.391 0.920 60. PSI.004 0.542 0.4269 din data de 23.800 0.748 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE.669 0. URZICENI.442 49.876 350. .961 4. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare.951 141.344 52.295 64. - 4 INSTALAŢII ELECTRICE 4.822 7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .603 0. - TOTAL 1 282.705 3.766 3 IZOLAŢII .692 32. SATU MARE cursron/euro 4. crt. .420 1.426 270.663 0.061 330.368 23.350 24. .981 74.691 79. . .641 0.868 61.152 625.850 4.233 'r TOTAL III 218.10. .509 7.800 0.030 121.992 TOTALII 3. finisaje) 266.

335 57. compartimentări.875 211.853 87. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro I.221 15. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare. APĂ. URZICENI.4269 din data de 23. PSI.472 40.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII 1 TERASAMENTE CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii. finisaje) IZOLAŢII INSTALAŢII ELECTRICE 170. CLIMATIZARE.862 16. DEVIZUL OBECTULUI . CANALIZARE CHELTUIELI NEELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM.534 54.263 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE TOTAL II lll-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 12 DOTĂRI TOTALII! (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 240. RADIO-TV.ENERGIE ELECTRICĂ.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr.534 54.10.074 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE.728 298. JUD.335 57.728 298.263 . SATU MARE curs ron/euro 4. VENTILARE.314 38.crt.189 INSTALAŢII SANITARE 70.ASIGURARE UTILITĂŢI . INTRANET INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII TOTAL I 240.

CLIMATIZARE.10. EVACUARRE APE UZATE MENAJERE) INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE. VENTILARE.220 113. JUD.DRUMURI. structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare.4269 din data de 23. compartimentări.917 588.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII 1 TERASAMENTE CONSTRUCŢII: rezistenţă (fundaţii.917 588.917 588. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro I.2015 Valoare (fără TVA) Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) Nr.569 ll-MONTAJ 9 MONTAJ UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE TOTAL II l-PROCURARE 10 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ 11 UTILAJE Şl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 12 DOTĂRI TOTAL III . DEVIZUL OBECTULUI .220 113. SATU MARE curs ron/euro 4. finisaje) 474. crt.220 113. INTRANET INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII TOTAL l 474.652 107.652 107. PSI.652 107. RADIO-TV.L ■r v? j .569 ^3 .569 IZOLAŢII INSTALAŢII ELECTRICE INSTALAŢII SANITARE (ALIMENTARE CU APĂ.i y A ~:l9TAL (TOTAL I +TOTALII + TOTAL III) 474. URZICENI. PLATFORME Şl ÎMPREJMUIRE CHELTUIELI NEELIGIBILE FERMA DE PORCINE ÎN COM.

000 33. Lista de achiziţii SC CSABA&CSABA COMPANY SRL______________curs ECB 4.000 8.2015 preţ unitar preţ total /aloare fTV> tva .000 2. 3.061 181.112.941 757.149 3 Asistenţă tehnică .854 2. 5. taxe.800 21. taxe şi cote legale 1 22.088 35.058 181.1.941 22.250 33.250 4.10.800 176.910 2 5. lucrări de construcţii 1 4.354 1.752 TOTAL Cap.Cheltuieli ptr proiectare şi asistenta tehnica .660 173.1.979 2 Proiect tehnic 1 33.100 26.125 10. Denumire nr.191 897. etc.Organizare de şantier / Comisioane.ELIGIBIL 1 5. .000 146.308 215.mii lei Total cu tva nr. 39. . 27.diriginte de şantier 1 4.1.249 5.4269 23. [mii Euro] [mii Euro] [mii lei] 24% [mii lei] 3.286 218.476 5.349 TOTAL Cap.ELIGIBIL 1 Studiu de fezabilitate 1 2.694 938.250 140. buc. Comisioane. .662 . crt.2.191 42.800 4.

538.538.538.500 3 i .840 6.460 6.3 75 j 84.538.894 6. LEI 1.460 1.460 1.375! 84.375 ” 8 4 .153.816 340 5 816.000 Vanzari valorice previzionale 1 .538.816 340 5 816.583.583.335.583.840 6.538. 1.153.085._______ 1 LEI ' ' LEI 5 .000 75.460 1.460 1.460 1.pentru D) Venituri din producţia 19 realizata pentru scopuri proprii si capitalizata 20 Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare 1.340 2 1Scroafe reforma 4.3 8 6 1 5 386 5 386} 5 3861 5 .538.542 21 542. > 10 LEI r lei .894 1. 5 .153.538.460 1.894 1.894 1.538.085.085 1.454.153.583.538.460 1.153.IL 1 i 12 LEI Venituri produc* ic proprie ..840 6.734! 181 734 investitii 17 Venituri din alte aelivitati Variaţia stocurilor (+ pentru 18 C.538. 1.335.460 1.574 6.5 0 0 ’ 337.500.840 6.454.583.816 340 5.894 1.3 8 6 1 5. lei 6 J LEI J 7 ! LE! j LEI 'I__________ î . .153.460 1.894 1.085.840 6.750]' 18 750 ' 18 7 5 0 ’ 18 750 18 750 18.375 3 37.total 1.894 1. M IN IS TE R U L A G R ICULTURII SI DE ZV O LTĂRII R U R A LE Anexa B1 A G E N Ţ I A P E N T R U F IN A N Ţ A R E A IN V ES T IŢ IILO R R U R A L E Prognoza veniturilor si evoluţia capacitatii de produetie-varianta cu proiect Preţ in C ategoria TRIM 11 T R IM I I I T R IM IV TR IM 1 T R IM II T R IM II I T R IM IV LE I / l 1M Vanzari fizice previzionale l I P urcei_________ 270.840 6.460 1.542 21.375 84 375 84.153.340 .5 0 0 1 ’ 337.00.538.21 l e i’ . 1.153.454 085i 1 454 085 1.50' LEI 84.750 75.894 1.583.Purcei 270.538.840 6.460 1. 2_ S cro afe reforma 18 750 18 750 18.538.460 6.840 | 13 |Alte venituri Total producţie vanduta 1.840 l-t ]Venituri din vanzari m ărfuri 1 j Venituri din subvenţii de 15 |exploatare aferente cifrei de afaccri nete Venituri din subvenţii pentru 16 45 434 45 434 45 434 45 434 181.542 21.542 21.460 1.00 5.153.583.386 5 386 5 .460 1.538.454.574 6. 33 7 .454 085.454.460 1. 5.386 21.335.500' 3 3 7 .583.574 'o Prognoza veniturilor .538.

090 9.053 629.210 21 210 21.800 77 800 77.838 231.490 5 490 5 490 5 490 5.200 121.486 603 486 603..300 30.800 77.960 57..947.090 36.450 19 450 77.048 2.762 2.450 19.053 629.960 231.30» 30.960 57.516..840 84.264 6 iCheltuieli cu personalul angajat 1 LEI 21.total LEI 736.486 603 486 603 486 603.450 19.tolal LEI 30.960 57 960 57 960 57.090 9 090 9.102 Ll \H30Î^ .102 2.516.200 121.762 736. Ani An 2 An 3 An 4 An 5 Categoria I)M T R IM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TR IM I! TRIM III TRIM IV Crt .960 57.210 21 210 21 210 21 210' 21 210 21.960 21 960 21 960 21 960 3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) LEI 20 077 20 077 20077 20 077 20 077 2 0 077 20 077 20 077 80 306 80.762 736.840 7 Cheltuieli cu asiguranle si protectia sociala LEI 9 090 9.838 231 838 231 838 231 838 [ ______ 10 Alte cheltuieli de exploatare LEI 19.053 629.840 84.048 2.9 4 4 2 .300 30.210 2.947.090 9.762 736.053 629.762 736.840 84.360 36.516.300 30.300 121.210 84 840 84.200 121.490 5.300 30.947.053 2.300 30.300 30.762 736.264 2.800 Cheltuieli pentru exploatare .360 36 360 36 360 36 360 8 Cheltuieli cu personalul .947.450 19.516.102 2.J e fe s M IN IS TE R U L AG RICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE ------------ Anexa B2 IP A G E N Ţ I A P E N T R U F IN A N Ţ A R E A IN V ES TIŢIILO R R U R A L E 1 Prognoza cheltuielilor si evoluţia capacitatii de productie-varianta cu proiect Anul 1 Anul 2 Total Total Total Tolal Total Nr.053 629.306 80 360 80 360 80 360 i 4 Cheltuieli privind mărfurile LEI I 5 Cheltuieli materiale .486 2 4 1 3 .947.tolal LEI 629.200 9 Cheltuieli cu amortizările LEI 57 960 57.450 19.762 736.450 19.090 9 090 9.413 944 2 4 1 3 .450 19."T62 736.264 2.9 4 4 2 4 13 944 2413944 consumabile 2 Alte cheltuieli materiale LEI 5 490 5 490 5.053 629. Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 1 LEI 603 486 6 03 466 603.960 21.516.490 21. (P9 9 -i •y n o •-Ă O ° zo^io Prognoza cheltuielilor vj\ .800 77.053 629.200 121.210 2.

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
Anexa B3
w . A G E N Ţ I A P E N T R U F IN A N Ţ A R E A IN V ESTIŢIILO R R U R A L E
1 1
Proiecţia contului de profit si pierdere activitate cu proiect
1
Anul 1 Anul 2
Anul 0
Total Total Total Total Total
(anterior depunerii
Categoria cererii de finanţare) TRIM1 TRIM 11 TRIM UI TRIM IV T R IM I TRIM 11 TRIM IU TRIM IV An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
£

V e n itu ri din exploatare

1 C ifra de afaceri LEI 1.538.460 1.538.460 1.538 460 1.538.460 1.538.460 1.538 460 1.538 460 1.538.460 6.153.840 6.153.840 6.153.840 6.153.840 6.153.8401
2 V cnitu n din subvenţii pentru investitii 45 434 45.434 45 434 45.434 45 434 45 434 45.434 45 434 181.734 181.734 181.734 181.734 181.734
3 Varialia stocurilor (+ pentru C: - pentru D) LEI
Vânturi din producţia realizata pcntiu scopuri proprii si
4 LEI
capitalizata . _ .
5 Alte wnitun din exploatare LEI 1.236
6 Venituri din exploatare - total LEI 1.236 1.583.894 1.583.894; 1.583.894! 1.583.894 1.583.894 1.583.894; 1.583.894 1.583.894 6.335.574 6.335.574 6.335.574 6.335.574 6.335.574
Cheltuieli pentru exploatare

7 Cheltuieli materiale - total LEI 629.053 629.053 629.053 629.053 629.053 629.053 629.053 629.053 2.516 210 2.5 1 6 2 1 0 ! 2.516.264 2.516.264 2.516.264
X C heltuieli cu personalul - total LEI 30.300 30 300 30.300 30.300 30.300 30 300 30.300 30 300 121.200 121 200: 121.200 121.200 121.200
9 C heltuieli cu am ortizările LEI 57.960 57.960 57.960 57.960 57.960 57.960 57.960 57.960 231 838 231.838 231 838 231.838 231.838
1» Alte cheltuieli de exploatare LEI 75 19.450 19 450 19.450 19.450 19.450 19 450 19 450 19 450 77.800 77.800 77.800 77.800 77.800
Cheltuieli pentru exploatare - total LEI 75 736.762 736.762 736.762 736.762 736.762 736.762 736.762 736.762 2.947.048 2.947.048 2.947.102 2.947.102 2.947.102
11
12 Rezultatul din exploatare LEI 1.161 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 3.388.526 3.388.526: 3.388.472 3.388.472 3.388.472
Venituri Financiare - total

13 j Venituri financiare - total | LEI
C heltuieli financiare, din care

14 Cheltuieli pru ind dobânzile LEI r _____________
i

15 Alte cheltuieli financiare LEI '
r |
16 Cheltuieli financiare - total LEI 1
i r z _________
17 Rezultatul financiar l e i’ [ __________ ____________
18 IR czulta tu l b ru t LEI 1.161 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847 132 847.132 847.132 3.388.526 1 3.388 526 3.388,472 l ~ 3 388.472 3.388.472
19 Impozitul pe profit / cifra de afaceri LEI I I___________ " I .... ... t ......
20 R ezultatul net al exe rciţiu lu i fina nciar LEI 1.161 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 847.132 3.388.526 3.388.526 3.388.472 3.388.472 3.388.472

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE Anexa B4

B IL A N Ţ SIN T E T IC P R E V IZ IO N A T - LEI
Anul 0
(anterior depunerii Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
cererii de finanţare)
l iA ctive im obilizate - brute 14.200 8.212.218 8.212.218 8.212.218 8.212.218
V aloarea am ortizarii cum ulate
A ctive imobilizate - nete (1-2) 14.200 8.212.218 8.212.218 8.212.218! 8.212.218
Stocuri
Creanţe 7.261
jCasa si conturi la banei
II jTotal active circulante (3+4+5) 7.261

8.212.218
i
Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de
111 pana la un an 115.576 0 0 ______________ 0 0
6 !îm prum uturi si datorii la institutii de credit 115.576
1- - — J
7 D atorii com erciale _______________
---------- 1
8 A lte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale i i
Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai
IV !
mare de un an 0 0 0 0 Oi
Împrum uturi si datorii la institutii de credit i
9 __________________
10 Datorii com erciale L
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Subvenţii pentru investitii
I “ —j
12 Capital social 400
r ~ 1
13 Rezultatul exerciţiului financiar -94.515 [_______________
14 - repartizare profit la dividende
. L5 , - repartizare profit la la rezerve 1___________
16 Rezerve
r
VI Total capitaluri proprii -94.115 0 0 0 0
TOTAL PASIV 21.461 0 0 0 0

V e r ific a r e : 8212218 8212218 8212218 8212218

Bilanţ 30.10.2015

M IN IS TE R U L AG R IC U LTU R II SI D E ZV O LTĂ R II R UR ALE
A G E N ŢIA PEN TR U FIN A N ŢA R E A IN V E S TIŢIILO R R UR ALE A nexa B5
F lu x de n u m e ra r - p re v iz iu n i - LEI A n u l 1 al im p le m e n tă rii Total
OPERAŢIUNEA/PERIOADA
Anul 1
I. A C T IV IT A T E A DE IN VESTITII SI FINANŢARE al Implementării

A. .T o ta l in tră ri de lic h id ita ti d in : (A1+A2+A3+A4) 14.151.895 | 1.575.945 15.727.840

IA1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
;actionari/asociati)_____________ ! ___ _i
!A2 Vanzari de active, inclusiv TVA
IA3 Credite pe termen lung, din care: (A.3.1
11.000 000 11.000.000
jA.3.2.)________________________________
A .3.1. împrum ut • cofinantare la proiect^
| A.3.2. A lte Credite pe term en mediu si lung, i 11.000.000
j leasinguri. alte datolii financiare 11 000.000
, A4. A jutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 4.727.840
3.151.895 I 1 575.945
„ | T o ta l ie ş iri de lic h id ita ti p rin in v e s titii:
7.668.641
■ r- 7.668.641
‘ |(B 1+ B 2+ B 3 ) ______________

B1. Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA
i 7.668.641
7 668 641 ____
B2. Achiziţii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
j.. .
B3 C reşterea investiţiilor in curs
T o ta l ie ş iri de lic h id ita ti p rin fina n ţa re
H! ' "
(C1+C2)___
C 1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1 .+ C .1-2.)

C.1.1. Rate la im prum ul - colinantare la proiect_ ,
C .1.2, Rate la alte Credite pe termen mediu si
jlunq. leasinquri. alte datoni_financ|are__
C2. Plaţi de dobânzi la Credite pe termen mediu
si lung, din c are: (C.2 1.+C.2.2.)_____
C-2.1. La im prum ul - cofinantare la proiect
|
|
C .2.2. La alie Credite pe termen mediu si lung,
r i
leasmguri, alte datorii financiare i I
D F lu x de lic h id ita ti d in a c tivita te a de in v e s titii si
14.151.895 -7.668.641 1.575.945 8.059.199
fin a n ţa re (A -8-C )
II. A C T IV IT A T E A DE EXPLOATARE

c 1Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
• | t v a ______

1Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G jcrediţe_pe^em ien s c u r t_________
H ^iT o ta l in tră ri de n u m erar (E+F+G)”
I P la ţi p e n tru a ctiv ita te a de e xploatare, in c lu s iv
TV A (du pa caz), d in care:
11. M aterii prime si materiale
12 Alte m ateriale
13 Energia ş ijip a _
14. Mărfuri
15. [A ferente personalului angajat
16. jA şiqurari si protecţie sociala
17. j Prestaţhexterne
18.Jlrnpozde;Jaxej i varsaminte asimilate
19. Alte plaţi aferente exploatarii

J. F lu x b ru t in a in te de p la ţi p e n tru im p o z it pe
p ro fit /c ifra de afaceri s i a justare T VA (H-l)
K jp ia ti/in c a s a ri p e n tru im p o zite si taxe (K1-
' K 2 + K 3 ) __________
~K1. piaii TVA
K2 ram bursari TVA
! K3. im pozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt

N Dividende
. T otai p la ţi e x c lu s iv cele a ferente e x p lo a ta rii
•(K+L+M +N)
p F lu x de n u m e ra r d in a c tivita te a de exploatare
' <J-o>
III-I f LU X DE LIC H ID ITATI (CASH FLOW )
Q . F lu x de lic h id ita ti n e t al p erioadei (D+P) 14.151.895 -7.668.641 1.575.945 8.059.199
R. D is p o n ib il d e n u m e ra r al lu n ii precedente l 14.151.895 14.151.895 14.151.895 6.483.254 6.483.254 6.483.254
D is p o n ib il de n u m e ra r la s fa rs itu l p erioadei
(R+Q) 14.151.895 14.151.895 14.151.895 6.483.254 6.483.254 6.483.254 8.059.199 8.059.199

. Creşterea investiţiilor in curs T o ta l ie ş iri de lic h id ita ti p rin fin a n ţa re (C1+C2)_________ __________ C1. [M ă rfu ri__________________ 15.1. .2. + A. . impozit pe profit/cifra de afaceri L. in c lu s iv | TV A (du pa caz).FLUX DE LIC H ID ITATI (CASH FLOW) 3TI .)______________________________ __ . Alte Credite pe termen m ediu si lung.945 i 1. Aferente pe rson alulu ia riqaia t____________ Iş jA s io u ra ri si proiecţie sociala______________ |7.+C. A chiziţii de active fixe corporale. .. j Energia si apa___ - 14.F lu x b ru t in a in te de p la ţi p e n tru im p o z it pe p ro fit /c ifra de afa ceri s i aju sta re TVA (H -l)_ „ P la ti/in c a s a ri p e n tru im p o zite s i taxe (K1- ’K?îK3)_ ' k Î ..1 Prestaţii externe __________ 18 i Im pozite. A -3 J îm prumut • cofinanlare la proiect _____ A.963.2.2. taxesi_varsam inte asimilate 19 |Alte plaţi aferente exploatarii J. din care: (A.. ! Dividende T o ta i p lă ti e x c lu s iv ceie aferente e xploatam (K +L+M +N ) 1 c~i- IZ l IT III.. [2 /A lte jŢ ia te ria le ______________________ . ) ___________ C 1.)_______ C.2 . din care (C.3... alte datoni financiare Incasari din activitatea de exploatare inclusiv TVA - F Incasari dm activitatea financiara pe termer^ scurt J ® Credite pe termen scu rt__________ R T o ta l in tră ri de nu m erar (E+F+G) I P la ţi p e n tru a c tiv ita te a de exploatare.2.963.1 ♦ C.. | leasinguri. .945 A1 Aport la capitalul socielatii (imprum uturi de la acţionari/asociaţi) _______ A2. Credite pe term en lung.1. d in care: II 'M atern prime si materiale .2. inclusiv 294 672 294 672 TVA__________________________________ B3. Jeaslnguri. .575.668 641 B2.3.. Rate la alte Credite pe termen mediu si luno. d m care: (C. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)___________________________________ 1..575.. Plaţi de dobânzi la Credite pe termen mediu si luna.945 1 575 945 T o ta l ie ş iri de lic h id ita ti p rin in v e s titii: 7.313 7. M IN IS TE R U L A G R IC U L TU R II SI D E ZV O LTĂ R II R UR ALE AG E N ŢIA P EN TRU F IN A N ŢA R E A IN V ES TIŢIILO R RUR ALE eee OPERAŢIUNEA/PERIOADA implementării T o ta l in tră ri de lic h id ita ti d in : (A1+A2+A3+A4) I .1. Vanzari de active..313 (B1+B2+B3) _________ B 1.2. La alte Credite pe termen mediu si lung.575.1 2 . plaţi TVA _________ K2. rambursari T VA . Plaţi de dobânzi la credile pe termen scurt / N .2.1. Rate la im prumut . alte datorii f inanciare ______ ----------------------- C2. Rambursari de credite pe termen scurt M .3. La im prum ut . Rambursari de Credite pe termen mediu si lung. inclusiv TVA . A3. 1. inclusiv TVA____________ ______ _______ 7.2. Achiziţii de active fixe necorporale. 13. leasinguri.668 641 7.1.cofinanlare la proiect \ C . K3.1.cpf:nanlare la_pro[ect_ _ C. alte datorii financiare_______ A4.

_ (K+L+M +N) . Achiziţii de active fixe corporale. Achiziţii de active fixe necorporale. IN30/Sjv rambursan TVA K3.3. |Alte materiale ]3 jE nerpia si apa 14. in c lu s iv I TVA (dupa caz).1. plaţi T V A _____ jK2.protectie sociala_ 17.3. Aport la capitalul societatii (im prumuturi de la a c ţ i o n a r i / a s o c i a ţ i ) ___________ A2.connantare la proiect C.3.1 2. Prestat» externe ___________ 18 .|Asiguransi. Plaţi de dobânzi la Credite pe termen mediu si lung. din care: (A. d in care: II iM aterii prim e sl materiale 12. inclusiv TVA _____________ ____ B2.2.1.lm pqziţe. inclusiv TVA _ . Rambursari de Credite pe term en mediu sl luna. din care: (C 2. alte datoni financiare Incasari din activitatea de exploatare.1.cotinantare la proiect \ C .1. laxe si varsaminte asim ilate______ 19 Alte plaţi aferente e x tfo a ta ri^__________ J. leasinguri. La alte Credite pe termen mediu sl lung.00 HI-[FLUX DE LIC H ID ITATI (CASH FLOW ) s n o 2 ' .2.+ C.1.1 +C 2. îm prumut . alte datoni financiare C2. impozit pe profit/cifra de afaceri •vn-o ^ L. din care (C . Credite pe term en lung. alte datorii financ i a r e ___________ A4 Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) ______________ T o ta l ie ş iri de lic h id ita ti p rin in v e s titii: (B1+B2+B3)_______ __________________ B 1. Alte Credite pe term en mediu si lung. iRam bursari de credite pe termen scurt ^I qO o>\ M Plaţi de dobânzi la credite pe termen scurt _ s g * <* N.2. _________ Incasari din activitatea financiara pejerrnen scurt | G Credite pe termen scurt H. Rale la alte Credite pe termen mediu si lung. Rate la im prumut . M IN IS TE R U L A G R IC U L TU R II Sl D E ZV O LTĂ R II R UR ALE A G E N ŢIA PEN TRU F IN A N ŢA R E A IN V ES TIŢIILO R R UR ALE MM UI 'ilil'imiliiMUnUiliilil OPERAŢIUNEA/PERIOADA Luna 1 i Luna 2 Luna 6 j Luna 7 Anul 3 al 8 D H B 3 3 1 T o tal in tră ri de lic h id ita ti d in : Implementării (A1+A2+A3+A4) A 1 .)______ C 2-1.)__________________________ A.2.cofinanţare la proiect A.3. . M ă r f u r i ______________________ l5 [Afqrente^perţona|ului anaaiat _______ 16.) ____ C . Dividende T o ta l p la ţi e x c lu s iv ceie aferente exp lo a ta m . La îm prumut . leasinguri. inclusiv TVA____________________________________ B3. F lux b ru t in a in te de p la ţi p e n tru im p o z it pe p ro fit /c ifra de afaceri si a ju sta re TVA (H-l) P la ti/in c a s a ri p e n tru im p o zite s i taxe (K1- ' K2+K3)_____ IK1. T o ta l in tră ri de n um e rar (E+F+G) ' I P laţi p e n tru activ ita te a de exploatare.I. Creşterea investiţiilor in curs _ T o ta l ie ş iri de lic h id ita ti p rin fin a n ţa re (C1+C2J_________________ C1. leasinguri. inclusiv TVA A3.2. A.1.2. Vanzari de active.

854 247.716 530.156. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) T77 “ B | Total ieşiri de lichiditati prin investitii: ■j(B1+B2+B3) __________________ j B1.4-16 i 1.938 4.661.570 C1.716! 530. alte datorii financiare iC2.716 C.856.8401 84.173 3.854 ) 247.156.952 2. din care: (C. taxe si varsaminte asimijate 19.570 778.494.404.993.290 2. inclusiv TVA r IĂ3.451. inclusiv TVA 7.230 27. Creşterea investiţiilor in curs __ i C. 1.416i ____ 1.856.3. plaţi ŢVĂ_ ______________ 1.2.) 247.173 3.178.651.5791 99.8401 84.178.3601 36. La alte Credite pe termen mediu si lung.360| 36.9381 4.570 -778. Alte materiale 27.735 9.2.651.111 7.472! 96. iAlte plaţi aferente exploa_tarii_ _ 96.2.402 66.404.716 C. i leasinguri. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung jdin care: (C.2.856. + lA.166.840) 84. leasinguri.3. jîo ta l intrări de numerar (E+F+G) 7. Total intrări de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) |A1.570 778. i Credite pe termen scurt ____________ H.570 -778.cofinantare la proiect Ă.2.178.639 #REF! .687 11.4721 96*472 I iFlux brut inainte de plaţi pentru impozit pe profit 4.570 778.2901 2.111 7.451.) ____ ____ _______ j A.716 530. Aport la capitalul societăţii Timprumuturi de ia iactionari/asociati)_ _ ]A2.cofinantare la proiect 530.494.856.639 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S> (Q+R) 1.783 6.230 27.cofinantare la proiect 247.661.416 1.9381 4.416 i K2.451.856.402 18.671.854 247. din care: (Ă.111 _ 7. alte datorii financiare P Flux de lichiditati din activitatea de investitii si -778. j Impozite.1.3.3. j Asigurări s[ protecţie sociala 36.993.3601 36.671.4721 96. Achiziţii de active fixe necorporale. inclusiv TVA !B2.+C.840 84.1.1. alte datorii financiare Â4.952 #REF! Disponibil de numerar al perioadei precedente 1.416 j 1.404.178. |Rambursari de credite pe termen scurt I M_ jp]ati de dobânzi la credite pe termen scurt i N.856. Plaţi de dobânzi la Credite pe termen mediu si lung.952 2. La imprumut .716 530.1 Aferente personalului angajat 84.993.1111 F.735 9. Credite pe termen lung.416 #REF! _ Flux de numerar din activitatea de exploatare (J- O) III.716 530.856.178. inclusiv TVA B3.494.111 7.854 247.1731 3.1.4161 1.230! 27.360 17.178. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E i Incasaji din activitatea de exploatare.854 247. leasinguri.494.290 2.111 7.854 247.938 J l/cifra de afaceri si ajustare TVA (H-l) K Plati/incasari pentru impozite si taxe I I(K1-K2+K3) ____________________________ 1.472 96.570 778.854 247.178. Alte Credite pe termen mediu si lung.) _ _ _ _ 530.llncasari din activitatea financiara pe termen scurt G.4021 66.404.178.938 j 4.993.1.360 36. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q.1.856. din^are^ 3.111 ( !Plaţi pentru activitatea de exploatare.716 530.2901 l_2i .416 #REF! j K1. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 2. rambursari TVÂ _J _{K3.416.570 -778. ACTIVITATEA DE INVESTIT» SI FINANŢARE A.111 7. i Energie si a p a _____ 99. Vanzari de active.2.1.178.166.856.: Materii prime si materiale 2. Achiziţii de active fixe corporale.716 530.5791 99.579 99.178. împrumut .854 C.570 finanţare (A-B-C) II.2. Rate la imprumut .111 7.1.856. [Dividende 0.+C.451.4021 66.952 2.4161 1.402 66.2.2.2.854) 247.451.i(K+L+M+N) 1.1. MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE Anexa P8 AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE OPERAŢIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 5 I.1111 7.J Prestatii externe 66.831 4.4161 1.783 6.173 11.173 3.1.230 i [3.993.716 530.416 1 178.831 4.230 27. impozit pe profit/cifra de afaceri L.178.579I ]4 : Mărfuri i ___ _______ I ]5. Total ieşiri de lichiditati prin finanţare (C1+C2) 778.178. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung.854 C.687 11.570 -778.290 2.416 1.404. inclusiv TVA (dupa caz).8401 16.579 99.

651.2015 9/9 .335.2045 4.crt.trebuie sa fie pozitiva LEI #REF! 11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei .102 2.947.783 6. Specificaţie Valoare 1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA LEI Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea 2 LEI 6.trebuie sa fie minim 10% % 53.2045 4.48% 53.48% 53.947.48% 5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) .574 6.574 6.trebuie sa fie mai 7 Numeric 4.166.48% 53. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea 3 activitatii curente LEI 2.335.661.trebuie sa fie minim 5% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) .102 4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) .048 2.2 8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rl) .574 curenta.335.947.10.102 2.735 9.48% 53.574 6.335. conform obiectului de activitate al solicitantului.trebuie sa fie pozitiv LEI 4.947.947.2045 4.048 2.156.639 #REF! Indicatori 30.335.687 11.574 6.2045 #REF! mare sau egal cu 1.maxim 60% % 9 Rata de actualizare 8% 10 Valoare actualizata neta (VAN) .maxim 12 ani ANI #REF! 6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) . MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE Anexa B9 A G E N Ţ IA PEN TR U FIN A N ŢA R E A IN V E S T IŢ IIL O R RURALE INDICATORI FINANCIARI Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 UM Nr.

D ata 2 8 . VQ2> SC r RYZA PROIECT SRL D eclaraţia p ro iecta n tu lu i p riv in d sursa de p reţu ri folosite la estim area co stu rilo r lu cr ă rilo r Proiect: FERMĂ DE PORCINE .C. CSABA & CSABA C O M PA N Y S.C.L. prin arh. S.faza Studiu de fezabilitate. verificate/v alid ate de investiţii sim ilare recente] utilizând preturi locale sau prin m etoda cererii de oferte de la firm e special i/ate.R. ju d eţu l Satu M are Beneficiar: S.A B O KRIKA IZA B EL LA în calitate de proiectant . ERY ZA P R O IE C T S. S/. iin p h is u n ie m : com una U rziceni.1 0 . declară u rm ato arele surse de preţuri folosite pentru bugetarea proiectului: C osturile lucrărilor au fost stabilite prin m etoda ratei unitare [costuri pe unitate.R.L. R eferitor la proiectul intitulat “FERMA DE PORCINE *.2 0 1 5 S e f n ro ie c t: .

beneficiar SC CSABA & CSABA SRJ..FF’R M Â DL PO R C IN E în comuna Urziceni. proiectantul proiectului nr.SC ERYZA PROIECT SRL D eclaraţie pe p ro p ria răsp u n d ere Subsemnata arh. Szabo Erika. 28. declar pe propria răspundere că piesele desenate înscrise pe CD în format PDF. Szabo L:. 12/2015. intitulai . Arh. judeţul Satu Mare".2015 Cu siima.. pentru depunerea Cererii de finanţare pe Măsura 4.1 sunt identice şi conforme cu cele originale depuse în documentaţia tipărită a Cererii de finanţare.10..rika .

l 12. jud. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer.4 x 1. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. AVI SUINTEH s .5 m în jgheabul din inox. cu câte 49 boxe de fatare am plasate pe 7 rânduri longitudinale cu câte 7 boxe.85 kW. Somfufefi Avi -SuinTeh Tehnologizarea creşterii animalelor CUI R5673962 T /F : 0 2 6 1 -8 6 1 0 0 gf> o ° '4 e-mail: avisuinteh@ clicknel. 1 suzetă pentru scroafe cu suport. 1 jgheab pentru purcei.ro w w w ^ i g u i i ^ B ^ ^ -s o x Raiffeisen Cărei RO 53 R Z B R 0000 0( fr Către. fixat cu o brăţară la boxă. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz. izolator termic. elementele necesare pentru fixarea panourilor oferim în varianta inox. A dm isia se face prin tavan fals perforat.6m x 22 m .2015 SC Csaba & Csaba Company SRL Subiect: Ofertă pentru „M odernizare şi extindere ferma de reproducţie porcine” Pe baza inform aţiilor primite.10. Dozatoarele din PVC (49 buc / compartiment) au o capacitate maxim ă de 11 1.8 m. după cum urmează: I . la care sunt legaţi 2 senzori de tem peratură (interioară şi exterioară). D eschiderea dozatoarelor se face manual cu ajutorul unui sistem tip troliu cu cablu (1 sistem /com p). acţionat de o unitate m otrice inox de 1. 1 suzetă pentru purcei. cod 4 4 5 1 0 0 str. 1.5 Cărei. adăpare. şi respectiv clapă de strangulare cu motor. grosim e 35 mm. de lungime 2.3 Sistem de clim atizare pe com partim ent Em isia se realizează cu 2 ventilatoare de 8. 1. 1 jgheab scroafa din inox. Sistemul este prevăzut cu un siloz pentru furaje de 8. bec infraroşu şi suport pentru bec. cantitatea de furaj fiind reglabilă. Turaţia ventilatorului şi deschiderea clapelor de admisie sunt com andate de un calculator. difuzor îm potriva ploii.8 m. Satu M are. avem deosebita plăcere de a vă înainta oferta noastră pentru ferma de reproducţie. Data: 15. 1.4 x 1. S.2 Pardoseala si alte echipamente din dotarea boxelor Pardoseala com pusă din grătare PVC şi paturi calde electrice acoperă toată suprafaţa boxei de 2.5 m. S e c to r u l m a te r n ita te Sectorul de m aternitate cuprinde 6 com partim ente de 13. Fiecare boxă este prevăzută cu următoarele: 1 boxă claustrare scroafa zincată termic. 1.1 Pereţi despărţitori Pereţii despărţitori sunt compuşi din 2 panouri de înălţime 250 mm . Grătarele şi patul cald sunt montate pe suporturi din fibră de sticlă de înălţime h=120 mm.400 m 3/h. astfel se evită încărcarea unităţii motrice. r . sistem comun pentru toate com partim entele de maternitate.5 mc.C. FNC 1 . dimensiunea boxelor fiind de 2. pe toată suprafaD a compartimentului. Furajul este condus din dozator printr-un tub descendent zincat D70 m m de 1. De Soluţii com plete de furajare.4 Sistem de furajare Sistemul oferit este un transportor cu lanţ. ventilare şi accesorii pentru porci. montat în tub special izolator. cu capete rotunjite.

Boxele individuale Compartim entul de m ontă este prevăzut cu 324 boxe individuale zincate. Turaţia şi deschiderea clapei de admisie este com andată de un calculator. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. G rajd 7 Sectorul de creştere a tineretului porcin - Sectorul de tineret cuprinde 6 compartimente de 12. De sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. 11.8 x 22 m. FNC 2 .2 Pardoseala Pardoseala se com pune din grătare PVC tineret de 100 x 50 cm . iar oprirea se face automat prin senzor. având fiecare dimensiunea de 2. la care sunt legaţi 2 senzori de tem peratură (interioară şi exterioară).65 m. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz.3 Sistem de clim atizare pe compartiment Em isia se realizează cu 4 ventilatoare de 8. sunt compuşi din 2 panouri de înălţim e 250 mm. II.5 mc. 1. echipat cu com utator de protecţie. de înălţime totală H=80 cm. Sectorul m ontă+vieri Sectorul de m ontă are dimensiunea de 39 x 22 m. având în com ponenţă 6 rânduri de boxe individuale. cu 54 de boxe pe rând. montate pe suporturi din fibră de sticlă de înălţime. Alim entatoarele sunt amplasate în peretele dintre două boxe vecine. um plerea lor realizându-se prin câte un tub descendent. 1 sistem pentru toate cele 4 compartimente de tineret. ventilare şi accesorii pentru porci. evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer. Fiecare boxă este prevăzută cu 3 suzete pentru tineret cu suport. 7 boxe de vieri într-un compartiment de 5m x22m. grosime 35 mm. montat tub special izolator.3 x 0. grosime 35 mm şi 2 profile ovale de înălţime 70 mm. 11. Soluţii com plete de furajare. Adm isia se face prin tavan fals perforat.4 Furajare si adăpare Furajarea se va realiza prin 2 linii cu un transportor cu lanţ pe fiecare cmpartiment. şi respectiv clapă automată de strangulare.400 m3/h. Pornirea are loc automat la ore prereglate. III. 11. { % sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. Sistemul este prevăzut cu câte un siloz pe linie de 8. elementele necesare pentru fixarea pereţilor oferim în variantă inox. pe toată suprafaCJa compartimentului. adăpare.1 Pereţi despărţitori Pereţii despărţitori. iar oprirea se face automat prin senzor. evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului. izolator termic. efectivul pe com partim ent fiind de 560-600 capete. III. difuzor împotriva ploii. astfel se evită încărcarea unităţii motrice. Pornirea are loc automat la ore prereglate. 11.

111.Gestaţie Scroafele gestante sunt într-un compartiment de 87 x 22 m. înălţim ea peretelui fiind de 1. Soluţii complete de furajare.100 m3/h la 20 Pa. iar oprirea se face automat prin senzor. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de adm isie sunt comandate de un calculator. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer şi clapă autom ată de strangulare. difuzor împotriva ploii. Dozatoarele din PVC au o capacitate maxim ă de 11 1. fixat cu o brăţară la boxă. De sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. Furajul este condus din dozator printr-un tub descendent zincat D70 mm de 1.5 m în jgheabul din beton polimer. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz. Furajul este condus din dozator printr-un tub descendent zincat D70 mm de 1. acţionat de o unitate motrice inox de 1. adăpare. astfel se evită încărcarea unităţii motrice. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. Pornirea are loc automat la ore prereglate. ventilare şi accesorii pentru porci. fixat cu o brăţară la boxă. montate în pereţii laterali ai halei. IV. 1 Pereţi despărţitori . evitând astfel suprasolicitarea sistem ului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului. De sub siloz furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator. evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului.2 Sistem de climatizare pe compartiment A dm isia aerului proaspăt se realizează prin 32 clape de admisie de 2. total 64 boxe pentru 640 capete. acţionat de o unitate motrice inox de 1. D ozatoarele din PVC au o capacitate m axim ă de 11 1. Deschiderea dozatoarelor se face manual cu ajutorul unui sistem tip troliu cu cablu. Em isia se realizează cu 5 ventilatoare echipate cu com utator de protecţie. grosime 35 mm şi 1 ţeavă zincată de 1”.Pereţii despărţitori sunt compuşi din 3 panouri de înălţime 250 m m . FNC 3 . Grajd 5 .3 Furajarea si adăparea Sistemul oferit este un transportor cu lanţ. Sistem ul este prevăzut cu un siloz pentru furaje din fibră de sticlă. cu 4 rânduri de boxe. difuzor îm potriva ploii. Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la siloz.5 m în jgheabul din beton polimer. Deschiderea dozatoarelor se face manual cu ajutorul unui sistem tip troliu cu cablu.0 m. la care sunt legaţi 2 senzori de temperatură (interioară şi exterioară). Pentru adăpare s-a prevăzut la fiecare dozator câte o suzetă.85 kW. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate dc un calculator. cantitatea de furaj fiind reglabilă. IV.050 m 3/ h ^ 2 0 3 ^ m ^ ^ f e în pereţii laterali ai halei. Em isia se realizează cu 10 ventilatoare cu debit total de minim 164. Elementele necesare pentru fixarea pereţilor oferim în varianta inox. cantitatea de furaj fiind reglabilă. 111. astfel se evită încărcarea unităţii motrice. dedesubt rotunjit pentru un flux continuu de aer.2 Sistem de climatizare pe com partim ent A dm isia aerului proaspăt se realizează prin 50 clape de admisie de 4. m o n ® T în tuburi speciale izolatoare. Sistem ul este prevăzut cu un siloz pentru furaje de 23 mc. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. la care sunt legaţi 2 senzori de temperatură (interioară şi exterioară). montate în tuburi speciale izolatoare. acţionate de 2 motoare de deschidere.85 kW. IV .000 m3/h în funcţie de presiunea exterioară. echipate cu com utator de protecţie. acţionate de un motor de deschidere. şi respectiv clapă autom ată de strangulare pentru ventilatoarele de vară. IV.3 Furajarea si adăparea Sistem ul oferit este un transportor cu lanţ.

ech ip at cu sistem a u to m a t de fu rajare p rin p re lu n g ire a sistem u lu i de la g estaţie. FN C .R. in c lu siv tran sp o rt.317 € Grătar din beton scroafe/scrofite: 42 580 € Montaj: 50 000 € Total echipamente şi pardoseală: 928. Pentru a d ă p a re s-a p re v ă z u t la fiecare d o z a to r câ te o suzetă.897 € P re ţ d ep o z it b e n e fic ia r. P en tru a sig u ra re a unei furajări efic ien te v ă o ferim şi elem en te d e s p ă rţito a re fro n t de P o rn ire a a re loc au to m at la ore p rereg la te . fără T V A .L. v en tila re şi acceso rii p en tru p o rc i. ad ă p are. Scrofiţe S cro fiţele su n t am p lasate în tr-u n c o m p a rtim e n t dc I6m x 22 m . V. 8-9 să p tă m â n i de la avans. a d ă p are şi v e n tila ţie cu 3 v en tila to are şi 12 clap e de ad m isie 4.100 m3/h la 20 Pa. a s ig u râ n d loc p en tru 3 8 0 -4 0 0 capete în b o x e c o m u n e din pvc. ia r o p rire a se face au to m at p rin se n z o r. G aran ţia g en e rală : 1 an d e la p red a re L iv rare: ca. C u stim ă. A„ H R 05673962 // M anager k J J S o lu ţii co m p lete de furajare. V alab ilitate o fertă: 3 1 . Denumire echipament Maternitate Tineret Montă/Vieri Gestatie S rotite Linie furajare cu TN 31 749 € 28 501 € 25 358 € 27 950 € 2 843 € Silozuri din fibră de sticlă 6 232 € 16 905 € 6 778 € 5 563 € 1 472 € Alimentatoare 0€ 29 160 € 0€ 0€ 2 457 € Jgheab ceramic TS35 0€ 0€ 10 856 € 15 696 € 0€ Boxa individuală scroafe/vieri 0€ 0€ 37 551 € 0€ 0€ Despărţitor front furajare 0€ 0€ 0€ 43 225 € 0€ Suzete inox cu bilă 0€ 3 807 € 3 557 € 7 047 € 200 € Emisie 14 420 € 17 722 € 7 839 € 10 549 € 1 805 € Admisie 32 724 € 36 630 € 6 264 € 9 752 € 1 551 € Răcire 15 996 € 15 712 € 13 762 € 9 276 € 2 989 € Pereţi PVC cu stâlpi inox 54 852 € 41 450 € 9 401 € 29 267 € 4 746 € Capac perete PVC 5 404 € 2 804 € 580 € 1 421 € 338 € Boxa claustrare scroafă 109 264 € 0€ 0€ 0€ 0€ Gratare plastic tineret 0€ 20 568 € 0€ 0€ 0€ Sistem evacuare dejecţii 11 834 € 7 925 € 1 269 € 5. s u in t e h A Ing.0 3 .2 0 1 6 P en tru orice in fo rm aţii su p lim en tare sau m o d ific a re a ofertei v ă stăm la d isp o z iţie.146 € 1 394 € Instalatia de apa 3 602 € 3 270 € 268 € 613 € 277 € Cabluri electrice furajare 623 € 1 194 € 742 € 736 € 162 € Cabluri electrice ventilare 5 171 € 3 960 € 1 727 € 2 040 € 372 € 291 871 € 229 608 € 125 952 € 1 68. C s o k o r Z oltan 3.280 € 20 606 € Total echipamente: 836.

85 kW.8 m. 60.SC AN FEED SRL Bozeni.1 Pereţi despărţitori Pereţii despărţitori sunt compuşi dintr-un panou de 500 x 35 mm.2 Pardoseala şi echipamente din dotarea boxelor Pardoseala acoperă toată suprafaţa boxei şi este compusă din grătare PVC şi paturi calde electrice. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator cu 2 senzori de temperatură. Admisia se face prin tavan fals perforat cu o izolaţie adecvată. Dozatoarele se deschid manual prin intermediul unui sistem cu troliu cu cablu (1 sistem/comp). Furajul cade din dozator printr-un tub descendent zincat dm 70 mm de 1.2015 Către: SC Csaba & Csaba Company SRL Subiect: Ofertă echipamente pentru o fermă de scroafe şi fabrică de nutreţuri combinate aferentă Pe baza informaţiilor primite. Pornirea şi oprirea au loc automat 1 . cu cantitatea de furaj reglabilă. A. A. Echipamente din dotarea boxelor: 1 cuşcă de claustrare scroafă în execuţie zincată.60 x 22. avem deosebita plăcere de a vă înainta oferta noastră pentru ferma de reproducţie. Dimensiunea boxelor este de 2. bec infraroşu şi suport pentru bec.2 m în troaca de inox. Mureş R015257194 J26/258/2003 Data: 28. Sistemul este echipat cu un siloz pentru furaje de 12 m3. 1 troacă de furajare pentru scroafă în execuţie inox. în fiecare existând 49 boxe de fătare amplasate pe 7 rânduri cu câte 7 boxe. A. motor 1. montate pe grinzi din fibră de sticlă având h=120 mm L= 2. 1 suzetă pentru scroafe şi 1 suzetă pentru purcei ambele cu suport de montaj.0 m. nr.4 x 1. 1 troacă pentru purcei.3 Sistem de climatizare pe compartiment Emisia se realizează cu 2 ventilatoare cu comutator de protecţie. Stâlpii şi accesoriile de fixare sunt în execuţie inox. au o capacitate maximă de 10 l. Sectorul maternitate Sectorul de maternitate are 6 compartimente de 13. A. jud. montate în tub izolator cu difuzor împotriva ploii şi clapă de strangulare cu motor.4 Sistem de furajare Furajarea se realizează cu un transportor cu noduri. Răcirea se realizează pentru toate compartimentele de maternitate cu un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar.10.5 m. după cum urmează: A. Dozatoarele.

0 x 22.0 x 22. montate în tub izolator cu difuzor împotriva ploii şi clapă automată de strangulare. C. montate în tub izolator cu difuzor împotriva ploii şi clapă automată de strangulare.65 m. acţionate de un motor de deschidere. C. C.1. B. V b o capete Pereţii despărţitori. B. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator cu 2 senzori de temperatură.4 Furajare şi adăpare Furajarea se realizează cu 2 transportoare cu noduri pe fiecare compartiment. umplerea lor realizându-se prin tuburi descendente transparente. într-un compartiment de 5. Fiecare boxă are în dotare 3 suzete pentru tineret cu suport. Fiecare sistemul este echipat cu un siloz pentru furaje de 12 m3. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar.Boxele individuale Compartimentul de montă are în componenţă 324 boxe individuale în execuţie zincată de 2.0 m sunt amplasate 7 boxe de vieri.3 x 0. B.0 m. 2 . având în componenţă 6 rânduri cu câte 54 de boxe individuale. S e c to ru l m o n tă + v ie r i Sectorul de montă are dimensiunea de 39.2 Pardoseala Pardoseala este compusă din grătare PVC tineret de 80 x 50 cm. sunt compuşi dintr-un panou de 500 x 35 mm şi 2 profile ovale de 70 x 35 mm. Stâlpii şi accesoriile de fixare sunt în execuţie inox. Hrănitoarele sunt amplasate în pereteţii boxelor vecine.2 Sistem de climatizare pe compartiment Emisia se realizează cu 5 ventilatoare cu comutator de protecţie. Admisia se face prin tavan fals perforat cu o izolaţie adecvată. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator cu 2 senzori de temperatură. Admisia aerului se realizează prin 2 x15 clape de admisie. montate pe grinzi din fibră de sticlă.3 Sistem de climatizare pe compartiment Emisia se realizează cu 4 ventilatoare cu comutator de protecţie. montate în pereţii laterali ai halei. Pornirea şi oprirea au loc automat. de Înălţime totală H=80 cm. Răcirea se realizează pentru toate compartimentele de tineret cu un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar.

Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator cu 2 senzori de temperatură.1 Pereţi despărţitori Pereţii despărţitori. Admisia aerului se realizează prin 2 x 24 clape de admisie.85 kW. 1 panou de 250 x 35 mm şi 1 ţeava zincată de 1". E. E. D. Pentru fiecare boxă sunt prevăzute câte nouă despărţitoare la frontul de furajare. montate în tub izolator cu difuzor împotriva ploii şi clapă automată de strangulare.2 m în troaca de beton. montate în pereţii laterali ai halei. Pornirea şi oprirea au loc automat. Furajul cade din dozator printr-un tub descendent zincat dm 70 mm de 1. de înălţime 1. Dozatoare se deschid manual prin intermediul unui sistem cu troliu cu cablu (3 sisteme/comp). au o capacitate maximă de 10 din dozator printr-un tub descendent zincat dm 70 mm de 1. D.85 kW.2 Sistem de climatizare pe compartiment Emisia se realizează cu 3 ventilatoare cu comutator de protecţie. Scrofite Scrofiţele sunt într-un compartiment de 16. E. sunt compuşi din: 1 panou de 500 x 35 mm.0 x 22. Pentru adăpare s-a prevăzut câte o suzetă ia fiecare dozator. au o capacitate maximă de 10 I. Sistemul este echipat cu un siloz pentru furaje de 26 m3. cu cantitatea de furaj reglabilă.2 Sistem de climatizare pe compartiment Emisia se realizează cu 10 ventilatoare cu comutator de protecţie.0 x 22 m. montate în tub izolator cu difuzor împotriva ploii şi clapă automată de strangulare.3 Furajarea şi adăparea Furajarea se realizează cu un transportor cu noduri. Pornirea şi oprirea au loc automat. efectivul fiind de 640 capete/compartiment. cu cantitatea de furaj reglabilă.2 m în troaca de beton. cu 4 rânduri de câte 16 boxe. C. Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar. motor 1. Dozatoarele. D. 3 .1 Pereţi despărţitori Pereţii despărţitori. Stâlpii şi accesoriile de fixare sunt în execuţie inox. acţionate de două motoare de deschidere. Pentru adăpare s-a prevăzut câte o suzetă la fiecare dozator. 1 panou de 250 x 35 mm şi 1 profil oval de 70 x 35 mm. Sistemul este echipat cu un siloz pentru furaje de 12 m3.3 Furajarea şi adăparea Furajarea se realizează cu un transportor cu noduri.0 m. Gestatie Scroafele gestante sunt într-un compartiment de 87.0 m. sunt compuşi din: 1 panou de 500 x 35 mm. Dozatoarele. de înălţime 1. unde se asigură loc pentru maxim 400 capete. motor 1. D. Turaţia ventilatoarelor şi deschiderea clapelor de admisie sunt comandate de un calculator cu 2 senzori de temperatură. Dozatoarele se deschid manual prin intermediul unui sistem cu troliu cu cablu (4 sisteme/comp).0 m. Stâlpii şi accesoriile de fixare sunt în execuţie inox.

640 29.640 17.740 7.180 9.780 66. Fiecare boxă are în dotare suzete pentru porci graşi cu suport. x? ^ iy Fiecare sistemul este echipat cu un siloz pentru furaje de 5 m3.800 Euro Montaj: 56.890 3.690 8.400 Despărţitor la frontul de furajare 44.800 2.101.960 Total echipamente: 1.800 Grătare plastic tineret 33.400 210 Sistem evacuare dejecţii 12.200 2.830 1.920 5.350 5.060 630 1.490 290 660 280 Cabluri electrice furajare 650 1.650 Euro+TVA 4 .170 21. acţionate /^ a n rrg p to f^ d e deschidere.to Răcirea se realizează printr-un sistem cu duze de pulverizare la 40 bar.730 178.550 370 Cuşcă claustrare scroafă 154.350 40.120 1.220 5. 1.560 3. .420 1.340 29.000.180 Capac perete PVC 5.380 4.250 31. umplerea lor realizându-se prin tuburi descendente transparente.890 Silozuri din fibră de sticlă 6.980 19.460 1. montate în pereţii laterali ai halei.990 Admisie 35.930 1.360 2.000 Euro Total general.850 Euro Grătare din beton scroafe / scrofiţe: 44. fex f SH E.480 16.160 14.540 Suzete inox cu suport 2.350 166.640 280.670 1.720 Răcire 16.120 390 Total: 353.570 Hrănitoare 31.490 26. Hrănitoarele sunt amplasate în pereteţii boxelor vecine.940 4.550 8.800 Boxă individuală scroafă/vieri 72.660 6.980 10. Tabel centralizator cu preturi Denumire echipament Maternitate Tineret Montă A/ieri Gestaţie Srofiţe Pereţi PVC cu stâlpi inox 59.720 11.980 10. Pornirea şi oprirea au loc automat.080 Linie furajare cu TN 33.000 3.860 Emisie 15. Admisia aerului se realizează prin 2 x 6 clape de admisie.860 3.480 Instalatia de apa 3.3 Furajare şi adăpare £ J y Furajarea se realizează cu un transportor cu noduri.980 7.630 Jgheab de beton 11.240 780 770 170 Cabluri electrice ventilare 5.350 16.

descărcare electrică.1 buc 10.1 buc 6. sistem de cântărire cu patru puncte de măsurare. Sistem de fabricare premix compus din amestecător orizontal de 400 kg. inclusiv pasarelă deasupra lor . afişaj mare.500 Euro 5 . motor 4.1 buc 11. uşă de vizitare. diametru 3.0 kW cu elemente de legătura spre elevatorul cu cupe . tubulatură dm 160 mm pentru refulare . înălţime 8. H=17 m. montat în exterior. Siloz exterior circular pentru cereale pâlnie la 60°. Calculator de dozare compus din: Calculator cu 3 puncte de măsurare de 1000 kg.50 m. tuburi descendente dm 200 mm. Siloz de furaj finit din fibră de sticlă cu scară laterală de urcare. H=12 m. cabluri electrice . 2. distribuitor cu 4 căi. scară de urcare. Moară cu ciocănele. capcană de piatră cu magnet. duză de pulverizare . cântar de rezervă .1 buc 9. dm 150 mm. Şnec de golire amestecător dm 150 mm.1 buc 13. tubulatură dm 120 mm pentru aspiraţie.0 m.40 m ~ 4 buc 12. sistem de filtrare cu 3 saci din pânză specială .0 kW cu elemente de legătura spre cele 4 rezervoare de premix . şuber electric de descărcare . capacitate de transport 30 t/h. 14. Transportor orizontal cu racleţi L=12 m. motor 37 kW.1 buc 7. platformă de deservire cap elevator.0 kW. elemente de legătură spre amestecător ~ 4 buc 8. L= 6. tuburi descendente dm 150 mm (tuburi. Elevator cu cupe. brăţări) spre cele 4 silozuri de furaj finit . motor 4. cap de aspiraţie (6 buc). Subiect: Ofertă FNC Prin prezenta vă înaintăm oferta noastră pentru un FNC în conformitate cu Dumneavoastră: 1. capacitate de transport 40 t/h motor 1.1 kW. motor 4. distribuitor cu 2 căi. şnec pentru golirea amestecătorului.75 m.0 de deservire cap elevator. Rezervor pentru premix (capacitate 240 I) cu şnec de dozare.5 . Pompă de ulei cu motor de 0. coturi. diametru 2. capacitate 70 m3. ventil electric de comutare la 45° (6 buc).75 kW. Amestecător vertical capacitate 1600 kg motor 5. Elevator cu cupe.1 buc.5 m. Sistem de transport furaje 1. brăţări . furtun de aspiraţie şi de refulare. L= 7. înălţime totală 10. scară de urcare. scară de urcare. coturi.8 t/h între FNC şi silozuri de la grajduri Total: 218. motor 4. capacitate 30 m3.5 kW.6 buc 4. cu 8 picioare de sprijin. Tablou electric de comandă. 3. cu filtru.1 buc 5.5 kW.1 buc. capacitate de transport 40 t/h. orificiu de adăugare premixuri.1 buc. motor 1.

12. Valabilitate ofertă: până la 31.2015 în ofertă nu sunt incluse lucrări de pregătire a halelelor şi construcţiile de susţinere a utilajelor. fără TVA. 10 săptămâni de la plata avansului. Antalffy Zoltan 6 . Preţul de mai sus este preţ depozit beneficiar. fără TVA. Cheltuieli de montaj: 12.000 Euro+TVA Preţurile de mai sus sunt preţuri depozit beneficiar. Cu stimă. Garanţia generală: 1 an de la PIF Livrare: ca.

asigurand astfel o m anevrabilitate facila. fiind ideal pentru acţiuni de curatare rapide. fe lE c o T e ra C le a n Com ercial. in parcurile auto si de m aşini sau in cazul m eşterilo r am atori.serveşte drept suport p en tru accesorii. In poziţie inehisa este u şor de transportat. dar tem einice. Un alt indicator de calitate al noi pom pe triaxiale. stabil. într-un vehicul service/com bi. in versiune com pacta si robusta. aparatul face parte* din categoria universala. Tim p lung de funcţionare dato rita robustetii extrem e a pom pei axiale cu trei p isto an e: lucra! sim plu si sigur cu sistem ul antirusucire brevetat si consum redus de energie d ato rita d eco n ectării presiunii elaborata de K archer. R eglarea continua a presiunii / debitului perm ite ajustarea presiunii si a debilului de ap a la aparat funcţie de aplicaţia de curăţenie.2015 C ătre: SC CSA BA & CSA BA COM PANY SRL U R Z IC E N I.7kW /220V Presiune de lucru : 30-150 bar Presiunea m axim a: 185 bar D ebil de apa: 230-500 l/h T em peratura m axim o apa: 60°C D im ensiuni: 360x375x02? rnm Circulate: 23 kg u . care m poziţie extinsa . DATE TEHNICE. D epozitare p ractica a accesoriilor pe aparat: cablul electric si duzele p ot fi d ep o zitate in asa fel incat se asigura o buna m a n ev rare sa se evita pericolul d e pierdere. este conducta dc alim entare cu apa eonfectio n ata din alam a. greutatea m ica si puterea inalta dc curatare. de ex. Prin dim ensiunea com pacta. SATU M A R E HD 5/15 C Phis DESCR1ERK: A parat de spaial sub presiune tara incalzirea apei din clasa com pact. in curte sau atelier. Putere: 2.10. M âner reglabil din alum iniu. Profesion al & Industrial DEALER O FERTA 27.

.F. : J12/2185/13.R.C u p la ra p id a p isto l 4. Accesorii c o m p atibile I. / PUNCT DE LUCRU.35 S. Observatorului nr 115 Cluj-Napoca. Com. D uza rotativa Sistem anti-rasucire(A V S ) Presiune dc d ecuplare.08.S S stem d e s p u m a r e c o m p le t 2 .C. E coT era Clean S.ro C. SET DE LIVRARE: Pistol E asvP ress p relungit 45U nim -lance INOX 450m ni Furtun de înalta p resiu n e de lOm Lance.L Telefon: 0744 988 635 / 0264-457 698 Nr.' R0305462 office@ecoteraclaan ro Sediu: Str.N sp!u de prsradere T erm en dc g a ra n ţie : 12 luni p e rso a n a ju rid ic a Service g a ra n ţie si p o stg aran tie.2C12 www ecoteraciean. Reg.t. Romanra. STR FRUNZIŞULUI NR.F iltr u d e a p a 3. 850m m Duza tripla(0°/25oV40°).

ECH IPA T C O M PL E C T 1275 + T. Fax: +40 232 255 232 jj e-m ail: office@iasfscing. nr. 10 ISO 90 0 1 ISO 1 4 0 0 1 ^ FIRST Tel.ro .2 5 GRADE 1275+ T. România .V.V.L A tt: Domnului HJGA U rm are a cercrn dum neavoastra avem placerea de a va ataşa lista cu preturile pentru dotarea societatn cu echipam ente p s i i Pret anitar în Iei • .A 1 5 P IC H E T DE IN C EN D II.ia sistin g .700215 ./ ' . Denumirea produs Preţ unitar L E I.C 95+ T.CSABA & CSABA COM PANY S..A | 6 j LADA DE N ISIP 0.1 0 . fara TVA | 1 ST IN G A TO A R E P-50 935+T.ro OFERTA Nr.R.V*A .M .A 4 STIN G A TO A RE P-6 A.20 1 5 C ătre: S.500 M ETRI CUB 487 + T. M itrop olit Vartaam.B.: +40 232 237 515.5 0 .V.Str.A i 1 2 STIN G A T O A R E S .V. r ” 1 | N r . i crt. 3 ST IN G A T O A R E G 2 163+ T.A j \ Cusîima^ D c^Tnîrnent comercial icami Florentina EC H IP A M EN TE ŞI SERVICII S^FETY laşi.C. 9 w w w . 5 97 4/2 4 .V.

O ferta valabila 30 zile T erm en de im p le m e n ta re 30 zile de la avansul de plata cu condiţia ca clie n tu l sa asigure c u re n t 220 v si spaţiu de am plasam ent e ch ip am e n te de înregistrare . Sistem de supraveghere S.00 8 Doze conexiune 33 buc 21 693. DVR 32 canale 2 M onitor Samsung 1 buc 750 750.00 12 Mufe alimentare 4 buc 21 84. WSMfXSSi '^2 E f s if e ilS ilS ls i Preturile sunt afişate în Lei fara TVA. *•*-.00 z.00 HDD 3 TB 800TVL lentila f=2.00 13 Manopera 1 buc 3200 3200.00 11 Cablu alimentare 1800 m 1.00 9 FTP cu sufa 2500 m 1. OSD 4 Camera de exterior 25 buc 297 8316.00 7 Router 1 buc 240 240.00 21.5" m +~ * Z * : ■’ r : ' ' .00 .7 3060. 3DNR.00 Proiect legislaţie 1 buc 600 600.-URZICENI L ice n tia t IGPR nr: 2970/T 20SS B 1 DVR32 buc 2900 2900.*.8 4500.L.*•-.00 zoom digital.C.: • HDD 1 buc 650 650.00 12 V 2 AMPERi 6 Pasive 28 buc 21 588.8~12mm.Jlp 1m . CSABA & CSABA S.R.00 11 10 Copex 2000 m 1.4 2800.!R 60 Surse 3 buc 98 294.00 14 Material auxiliar 1 pachet 300 300.

locuinţa si casa de vacanta cu soluţii de supraveghere video oferite de noi si pe smartphone-uri. co n1/ id e a li .ro Iasnad Zonlot 12/22 Satu M are Cloşca n r7 2 (Traian Piaza) N orbert Lieb-0757.cebook.7 2 6. tablete si laptop-uri.314 . Controleaza-ti afacerea. SRL fr. c?h on k. ia c.o n ce p ts o Iu lia n Ideai Concept.com /icam .

........ 39^ Loc............L.... Satu Mare - Tel.B..M...a/buc 6......... 4 buc Pentru F. 1...... Stingatoare presurizate P-50..v.. L i^ tîtfh & iâ A ...... 150 lei+t..C.C .. 1 0 ..500 metru cub..... Stingator pe baza de spuma mecanica S......... 0 7 2 1 -6 3 0 3 3 3 e -m a il e q o ...10 buc Pentru zona -birouri-si pentru hara mare de porci 5................ 1 furtun tip C stigatoare P-6 945 lei+ t... In atentia Domnului Adm inistrator IUGA In urma solicitării domniei voastre avem placerea de a va aduce la cunostiinta preturile echipamentelor pentru echiparea fermei in cea ce priveşte situatii de urgenta.....N.....n o rd v e s t @ y a h o o ...... 2...... 2 buc.. Pentru zona de silozuri si F. 50 -25 grade..a /buc......N... 2 tarnacoape...............v.........Jud...... C orneliu C oposu or..a/buc 4.R..... 4buc Pentru zona de grajduri cate unu Ia fiecare poarta de acces 850lei+t..a { S................ 950 Iei + t..pentru centrala electrica 1 buc -p entru centrala termica 1 buc.. CSABA & CSABA COMPANY S..... F ax: 0 2 6 1 -8 6 4 : M obil: 0 7 2 1 -6 3 0 3 3 3 / 0 7 5 3 -8 0 80 5 0 \t * ‘i ’ ' D a U a: 2 8 ... 2 0 1 5 CONTACT L u p u t i u H o r i a T e l...............2 buc 545 lei + t.......... Stingatoare presurizate P-6 A........R .......C.. S. 3....5 buc....2 ranga..a/buc..........2 cazma.....v..... Stingatoare pe baza de dioxid de carbon G-2..... Cărei .C... I S O NORD VE: Str....... Lada de nisip 0........ 2 lopeti. Pichet de incendiu dotat complect.... Ego N oj$\fest\S ..............L.2 buc 2 cange..C.... 2 topor..c o i ti OFERTA DE PRET CĂTRE S.....v..C....v.....

0 43962.00 TOTAL DEVIZ FARA TVA: 43962.20 cheltuieli indirecte 0 0.00 fond sanatale 0 0.93 TOTAL GENERAL . 0742746466 O fe rta p re t In s ta la r e sistem de s u p ra v e g h e re vid eo Locaţia .00 TRANSPORT 5 1911.80 cas 0 0.20 TVA 24 % 1 10550.40 TOTAL.00 profit 0 0.00 MANOPERA 10 3822.00 şomaj 0 0.5 6750 tu b fle x ib il 1000 6 6000 m o n ito r s u p ra v e g h e re 2 489 978 cu tii re z is te n te apa 25 50 1250 s e p a ra to r g a lv a n ic 25 100 2500 TOTAL MATERIALE : p ro c e n t 38228. SC C E N T R U L DE SEC U R ITA TE SI INFO RM A TICA M A RTIN EST1 S T R N IC HI'PA IOAN NR 27 T E I.13 P retu rile su n t e x p rim a te in lei ELABO R AT :-SIM IO N S A N D U DATA : ^ D ire ctor ./ l ?A f? C/*?■?■/ C f / ^ / Produs / Serviciu ca n t i t a t e pret unitar p r e t total c a m e ra v id e o in fra re d cu le n t v a rifo c a la 25 550 13750 a lim e n ta to r ca m e ra 25 80 2000 d v r 16 p o rt 2 1850 3700 ttp 50 20 1000 hdd l t b gb 1 300 300 cablu ftp 1500 4. 54513.00 fond asigurari 0 0.

...............1 120LEI+ T.........R......... J 01/114/1991 P R O D U C Ă TO R S TIN G Ă TO A R E Şi cui r o 1757904 SR KN ISC) <*001:2001 ECHIPAM ENTE P.....155 LEI+ T...V.............A/BUC HET C O M P L E C T EC H IPA T...... 07 OFERTA D E P R E T S.......A. 93 LEI+ T................. ..............AtSTING.A/BUC NGATOR S........................ W W W ........895 LEI+ T...V.5 1 0199.........com... CSABA & CSABA S.....025881796° .................... 980 LEI + T..L....V.........A /BUC s-= .. «jp1 r i \ A L B A IU U A ...... * — ................ SER V IC E AU TO R IZAT ib a n ro 6 7 R n c b 0 0 0 3 0 3 7 7 7 7 0 2 0 0 0 1 b c r a lb a iu lia C o rtific a i nr....M.............................A/BUC INGATOR PRESU RIZA T DIN OTEL P-6.............RO ...500 M 3.. mM? & e' mail: afel»"gaI&a@ yahoo....V.................. CU PR ETU R ILE PRO DUSELOR SO L IC IT A TE DE DUMNEAVOASTRA INGATOR PRESURIZAT DIN O TEL P-50.. 50 -25 G R A D E .......A/BUC NGATOR G-2 DIOXID DE CARBON. 620 LEI+ T.......V..54 ^ IT ) A m a * m > Tel..........# f ilf J lf Fax 0 2 5 8 8 1 7 5 5 0 .................. SC A LS T IN G S..I.......................................819518 ...V.....S........ B -d u I VICTO R IE!........A/BUC DA NISIP 0.C.... Nr........ 819 1 4 5 m ........

]UD.210 RON Frigider probe 100-1201. U R Z I C K N L J I 1). clasa A+ -1155 RON Masa de lucru. BARAR S.1 0 . J 3 0 /8 8 3 / 2 0 0 8 RO 2 4 1 0 3 4 1 0 PAULESTI. 1 2 1 5 /1 5 .C.2 0 1 5 LOC. clasa A+ . SATU MARE NR.d u l a p cu 3 c o m p a rtim e n te o r i/o n la le 3 b u c -dulap sala de mese -dulapuri dc birou -mese -scaunje P re t-30. S A T l T M A R E Frigider 120-1501.S.dulap cu 3 com partim ente verticale 3 buc .L.985 RON Lada frigorifica 200-2501.R.895 RON Mobilier: -mobilier vestiar.589 RON . clasa de energie A+ -1.

6” display P r e t: 3315fei Tva inclus 3. D D R 3. Centrul de Securitate si Informatica Satu Mare.ro Oferta de pret 1. M artinesti.27 RO 26351315.5” . str.5” P re t: 3925 le i Tva inclus 2.4GB D I)R3 . 1TB. J30/884/2009 Contact : 0744672721. 7200rpm CARCASA ATX su rsa 400 \V DVR RW SATA 24x Video C ard PC I-e 1GB L icenţa W indows 10 O E M 64 bit M onitor LED 18. Laptop : proceso r Intel 15 . M ultifuncţionala A4 laser / sc a n n e r color / im p rim a n ta alb-negru P re t: 975ie i Tva in d u s 4.SATA3. Nichita loan nr.500 GB HDD . U nitate cen trala : P rocesor Intel C ore i5 Placa de baza cu s u p o rt p ro c e so r 15 M em orie RAM D IM M .0744622039 florin@csi-sm. Telefon /' FAX cu h â rtie te rm ic a P re t: 750 le i Tva inclus Elaborat: Chereji Florin Data: 2 ^ f ^ Director . 15. 8G B . HDD intern 3.

174 Din data: 12.MIXER PENTRU AMESTECAREA DEJECŢIILOR IN BAZINELE DE STOCARE M ixer subm ersibil recom andat pentru m ixarea si om ogenizarea dejecţiilor in s iste m e le de prestocare.ro SC CSABA&CSABA SRL LOC. 43 T e l/f a x : 0 2 1 3 2 0 8 2 6 4 AGRiPROM B l M 3 2 Se.2 0 0 5 W -s ilc : w w w . Sistem ul de ridicare are urm atoarele com ponente: suport pentru m ixer din otel inoxidabil scripete manual cu cârlig sina cu teva din otel inoxidabil suport superior din otel galvam zat X-* ■ . C U I: R 17189126 K -m aii : o fl'ic e { a a g rip ro m .U n ir e a R o m a n ia I n t e r n a t i o n a l s.10. Capacitate de m ixare pana la 3000 de metri cubi/h.a g rip ro m .ro N r: J / 4 0 / 1 8 8 3 /0 2 . M irc e a V o d ă nr. S u . 1 E l 5 A P 18 B u c u ro ş ii.0 2 .l.5 Kw .r. F abricat co m p le t din inox .2015 Valabilitate: 60 zile întocmit: Oferta Agriprom Szente Zsolt 1. Putere de 2. S e c to r 3 M o b il: 0 7 2 2 8 0 2 5 0 6 B a n c a : B R D .URZICENI JUD SATU J MARE Oferta Nr.

suportul pentru fixare in fosa interm ediara si distribuitorul de dejecţii.POMPA DE EVACUAT DEJECŢII CU TOCĂTOR Descriere: -m odel PTEM -putere:7.5 Kw si mai conţine panoul de com anda.pom pa este echipata cu un m otor electric.5 KW -rpm :1850 -capacitate 144 m3 / ora -diam etru teva de evacuare dejecţii 100 mm Pom pa cu tocător va fi am plasata in fosa tam pon de unde va transvaza dejecţiile in bazinele de stocare. extern de 7.Pret/buc:7450 euro x 2 buc =14900 euro + TVA Pret montaj/' buc: 100 euro x 2 buc = 200 euro + TVA Observaţii: transportul inclus in pret vizita la fata locului si realizarea schem ei pentru constructie instalare inclusa in pret garanţie 12 luni din mom entul punerii in funcţiune nu realizam construcţiile din beton preţul nu include TVA livrare 4-6 saptam ani 2. Preţ/buc: 8450 euro + TVA Pret montaj : 600 euro + TVA Observaţii: transportul inclus in pret vizita la fata locului si realizarea schem ei pentru constructie instalare inclusa m pret garanţie 12 luni din m om entul punerii in funcţiune nu realizam construcţiile din beton pretu! nu include TVA livrare 4-6 saptam ani In speranţa ca oferta trim isa către dvs este una acceptata. va rugam sa ne contactati la .

SZENTE ZSOLT Tel: 021/.ro Agriprom International Va mulţum im pt ca ati apelat la societatea noastra! .3208264 M ob:0724 802502 e-m ail: office@ aqriprom .

5 kw.R.33.830 Ron M o b ilie r com pus din d u la p u ri haine.C. scaune. Frigider 120-1501.500 Ron. STR. clasa de energie A.650 Euro= 15. presiune de lucru 58 barr. J30 /23/1 997 RO 9064237 SATU MARE.L. c a p a cita te 110m 3/H Pret-11.2 buc.R.S. SATU MARE M ixere p e n tru am estecare d e je cţii in bazinele de stocare. INDEPENDENTEI BL. p u te re a instalata 6. ra ftu ri d o c u m e n te .5 / 1 1 t i 7 0 / ) ' OFERTA CĂTRE S.949 Ron Frigider probe 100-1201. clasa energie A .799 Ron Lada frig o rifica capacitate 200-250 I.149 Ron Masa de lucru. p re t 750 euro-2 buc.000 e u ro -tra n s p o rt si m o n ta j inclus in pret U tilaj de spalat pe jo s d e b it apa 4001/h. fu rtu n de înalta presiune.C SEGAL&CO S. du la pu ri m edicam ente.8 kw. m o b ilie r de bucătărie. CSABA&CSABA COMPANY S. UH10 AP. LOC.1. .L. clasa de energie A. UR2ICENIJUD. pret. X 7.300 euro Pompa cu to c ă to r p e n tru evacuarea d e je c ţiilo r puterea de 7.

V T j Punct de lucru: 707366 . are capacitate 140m3/h si puterea motorului de 7.grccncxpert. Origine UE.ro Oferta.10.Are o capacitate de 3000m3/h si putere 7. Nr. IAŞI S K f:N Tel/fax 0232/760303.P om pa evacuare dejecţii Pompa este prevăzută cu tocător. S 'X S : ‘K ( . Garanţie 1an. transport inclus in pret PRET MONTAJ /BUC: 690€ +tva 2 .M ixer subm ersibil Mixerul se utilizeaza pentru amestecarea si omogenizarea dejecţiilor. « i .5kw. transport inclus in pret PRET MONTAJ/BUC : 200 € +tva PRET MONTAJ 2 BUC: 400 €+tva Cu stima.Budaî. 2045 Din data: 09. jud. PRET/ BUC: 9200€+tva . PRET/BUC: 8250€ +tva. www.2015 Valabilitate: 60 de zile Către: SC CSABA & CSABA COMPANY SRL JUD SATU MARE O ferta p re t: 1 . transport inclus in pret PRET 2BUC: 16500 € +tva. Origine UE.5kw. . Echipa Green Expert . Garanţie 1an.

4050 rrrn.alir. Toate d re ptu rile reaorvate îm p re u n ă c re ş te m s a tu i ro m â n e sc.'tcribtiu Dut.nia>i ' C a u tă R e s e te a z ă f ilt r a Chck pe pi c-dub pentru a -/izu a to testa detaliile Cod CPV Pret Dwtuirme Marca Mocfel Catai.Preturi referinţa \so h ttp ://p retu rireferin ta.-m vtandurd Obsei vatii echipare •Euto fum TV«| t 42418000-9 încărcător frontal HAUER POM-VX 130 Inaltimea maxima de Inaltiine maxima de ridicare. 1 din 1 10/27/2015 12:19 PM . tip ridicare. de organ de lucru cupa de cereale si furci europaleti manipulare de încărcare sau de descărcare Paraua 1 <1fri 1 vliaialiM te înreyislian 1 -1 din 1 C o n ta c te A ju to r G lo s a r H a rta s ite T e rm e n i ş i C o n d iţ ii ACEST SITE NU REPREZINTĂ P02ITIAOFICIALA A COMISIEI EUROPENE ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA Sl COERENTA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INITlAT PA3SNA WEB Toat= informaţiilefurnizate în aceasta paqinS sunt dlstnSuite GRATUIT 9 nu surit Sestinalfr corcieiciaiizâili C o p y rig h t© 20 1 5 AFIR. capacitate Utilaje de ridicare (mm) 4050 maxima de lidicare 2315 Kg tip acţionare hidraulic.in lo / PNDR INVESTIŢII PNDR R A P O A R T E Sl LIS TE INFO RM AŢII U TILE C O M U N IC AR C a u ta re p r e tu r i d e r e fe r in ţa C a u t a r e s im p la C a u ta r e a v a n s a ta DenutiJSw P io d u j j încărcător frcntol Cot! CPV j Marca HAUER Prst (Euru fuia TV«' J Model P O M -V X 13G Caracteristica Tehnica S electaţi Valoais U M f~ •mm .

anvelopa 800/45 Cisterna vidanja MEPROZET PN-1/14AIPN-1) 17 800 Vidanjoare 14000 R26. monoax 2 34144410-5 Q sterna vidanja MEPROZET PN-30/2 IT527/3) Capaatate incaicare (litri) Cisterna vidanja Capacitate 3000L.Preturi referinţa http://preturireferinta.iafo/ P N D R SAPARD INVESTITII PNDR RAPOARTE SI LISTE INFORMAŢII UTILE COMUNICARE C a u ta re p r e tu r i de re fe r in ţa C a u ta r e s im p ia C ă u ta r e a v a n s a ta Deriurriie PiodUâ | Vidanja CodCPV | Mai'C3 M EPRO ZET P iet lE u io fa iu TVA. doua axe (tandem). | Model S electaţi CaiactensSce Tehnica Selectat! Valoaie U M mm . monoax 6 34144410-5 Cisterna vidanja MEPROZET PN-70 Capacitate incarcare (litrii.5. anvelopa Qsterna vidanja MEPROZET 7 800 Vidanjoare (T528/5B lEconomical 6000 700/50-22 5. cu adaptatie 1Q 34144410-5 Capacitate incaicare (litni Cisterna vidanja Capaatate 18000 L.5. anvelopa Q sterna vidanja MEPROZET PN-20/2 | T 525/2) 4 600 Vidanjoare 2300 400/60-15. anvelopa Qsterna vidanja MEPROZET 12 000 Vidanjoare Economcal 9000 700/50-22. i Caută R e s e te a z ă f lit r e CIlUK pe (Mcdllb pentru « vizualiza to. doua axe (tandem) Boghiu(24 T i Pagina t Vizualizate mregistt an 1 -11 din 1i C o n ta c te A ju to r G lo s a r Harta site T erm eni şi C o n d iţii ACEST SITE nu REPREZINT A POZfT |A OFICIALA A COMISIEI EUROPENE ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA Si COERENTA ACESTOR INFORMAT» APARTIHE CELOR CARE AU t J f lW PAGINA WEB Touleinfuinwtiib# «i K-easîa pagina suni ilistniHiite GRATUIT si rui •**<» Iwstmate a-iiwtcMiuarH CopyikjSrt 'S>2015 AFIR Toate U ie p tu rile lezervata îm p re u n ă cre şte m s a tu l ro m â n e sc.rna>.5 monoax. cu adaptatie g 34144410-5 Capacitate incaicare (litri) Cisterna vidanja Capacitate 8000 L. cu adaplatie.5. Cisterna vidanja Capacitate 7000 L.T527/4) 6 900 Wdanjoare 5000 R22. anvelopa 9 100 Vidanjoare (-000 560/60x22.5.ite detaliile Cod CPV Piet Denumite Îyldk. anvelopa Qsterna vidanja MEPROZET PN-70/1 (PN-701 11 500 Vidanjoare 8000 700/50-22. anvelopa 385/65 5 400 Mdanjoare 3000 R22 5.5 monoax g 34144410-5 Capacitate incarcare (litrii Cisterna vidanja Capaatate 12000 L. monoax 4 34144410-5 PN-60/6 Capacitate incarcare (litri). anvelopa 800/45 26 000 Vidanjoare Economcal 18000 R26. 1 din 1 10/27/2015 11:23 AM . cu adaptatie 7 34144410-5 PN-90/6 IT528/1B1) Capacitate incarcare flitir) Cisterna vidanja Capacitate 9000 L. Cisterna vidanja Capacitate 6000 L.5 doua axe (tandem) 11 34144410-5 Cisterna vidanja MEPROZET PM-3/18 (PN-3) Capaatate m caicaie (litrii Cisterna vidanja Capacitate 18000 L. anvelopa 385/65 Q sterna vidanja MEPROZET PN-50 (. monoax 3 34144410-5 Capacitate incaicare (litri) Cisterna vidanja Capacitate 5000 L.-J Dut.5. monoax. monoax 34144410-5 Capacitate incaicare (litri) Cisterna vidanja Capacitate 10 000 L.in staudaiC Obseivatii echipuiw ■Euro fui a TVAi 1 34144410-5 Capacitate incarcare (litri) Cisterna vidanja Capacitate 2300L. anvelopa Cisterna vidanja MEPROZET PN-100/2 (T528/1D1) 13 000 Vidanjoare 10000 700/50-22.aTrr.5. anvelopa Qsterna vidanja MEPROZET PN-1/12A(PN-1) 17 200 V idanjoare 12000 /00/50-26..

I C i EREMTA A 'EST O ft INF iKMATII . >ARE LA (CORECTITUDINEA .Preturi referinţa h ttp ://p retu rireferin ta. irisonorizat cu motor tnsonorizat cu Putere (kVA) 95 stage 2 Nr cilindri .5 kW DEUTZ ce poate pornii e automata (105 CP) Capacitate cilindrica 11. 1din 1 10/27/2015 11:59 AM .hlo . din 1 Vizualizai c irirsuivU an 1 .ma» C a u tă R e s e ta a z a f i l t r e Cfick pe picdus pentru a vizualiza fo ite detaliile Cod c p y P ici Denumii e Maiv.EL' >R '.1 din 1 C o n ta c te A ju to r G lo s a r H a rta s ite T e rm e n i ss C o n d iţ ii ATEST SITE NI i REPREZINT A POZIŢIA t f K.2 litri Răcire pe ulei funcţiona atat in regim de 1500 rpm.ARE M INff!«T PAGINA V\Et- T. consuni 21 U ti la 100% incarcare Regulata interventie cat si in mecanic Alternator . itgiri-i .iii standard Observ trtu echipaie ■Euro fui ci TVA) 1 31120000-3 Generator ( giup INMESOL Puterea motorului (CPl Putere maxima generator .4 0 0 /2 3 0 V t producţie ( continuu) tnfazata) Rezervor 220 litri Panou de comanda digital pentru pornii e automata Panou de transferi AAR) Kit preincalare pe circuitul de apa pentru pornire uşoara pe timp de iarna.ţţ|Jjr> '.Meccalte Tensiune .4 Putere nominala motor .95 KVA (76 kW) Motor diesel Grup electrogen Geneiatoare electrogen) 105 marca Deutz model BF4M1013E Norma de poluare . Incarcatoi balene Cu carcasa insononzanta. îm p re u n ă c re ş te m s a tu l ro m â n e s c .a Dut . SALA A r :< MISIEI EUft-jPENE I NT REA -A RESPONSABILITATE REFERIT.in fo / I b 5> SAPARD IN V ES TiTII P NDR R A P O A R T E Şl L IS TE INFO RM A ŢII U T IL E C O M U N IC AR E C a u ta re p r e tu r i d e r e f e r in ţ a C a u ta r e a m p la C a u ta r e a v a n s a ta D w n jirif* Produs | Genstdîw i grup electrogeniinsonc-tizat t Cod CP'.>RAT*JIT m rw d^^tiiiate corrwfueilizsni C opyright ?> 201S A riR Toate drepturile rezervate../ | Matca IN M E S O L Pret lEuro funa TVA j Model 10095 Caracteristica Tehnica Selectat) Valoai = U M <mm .<itr liifoii(ijtnl«furFiiZUte in •i'.afir. întrerupător 4 poli.f.78..tart tliMnS.

. Cilindri suplimentari. Blocare diferenţiale. PTO. •mrn . geamuri laterale si spate colorat.'iiii C o pyrig ht 0 2015 A F ÎR Toata d re ptu rile rozervate...A REsPONS ABILITATE REFERIT . reglarea automata a greutati )+cotiera multifuncţionala..'jtjiu h a)iiwnial. memorie turade inotor PTO si auto PTO.info/ V5& PNDR SAPARD INVESTIT!! PNDR RAPOARTE S! LISTE INFORMAT» UTILE COMUNICARE Cautare preturi de referinţa C a u ta r e s im p la C a u ta re a v a n s a ta D e nu m i* Piodus | tractor Cod CPV j Marca DEUTZ-FAHR P retiEjUrofuia TVAi j Modei 616G A G R O TR O N Car acte isoca T=hnica S electat! Valoare U M f . APARTINE CELOR CAREflL1INIŢIAT PAGINA V\<EÎ? Ti. Capacitate 91 157 Tractoare 166 cilindrica 6057cm3. Putere la tuiatie nominala (ECE R 120) 156CP/115 kW Putere max (ECE R 120) 166CP/122kW.. Speed matching. Cuplare tractiune integrala si blocare diferenţiale. ventilate si încălzire..TRECTITUOIHEA SI Ct «RENTA ACESToR INF IR MAT. l din 1 10/27/2015 11:27 AM . Blocaie diferenţial tata cu discuri in baie de ulei + sisteme SBA/ASM Stergator spate Piefiltru incalzire motorina Instalaţie de franare pneumatica Franare complet hidrostatica pe 4 roti cu discuii in baie de ulei supape frana fata SBA/ASM Radar Girofar Suport contragreutati (330kg) + 10 contragreutati (400kg).>.. Centura de siguranţa Cabina S-dass.. Direcţie hidrostatica cu pompa independenta \felan reglabil pe adandm e si înălţime Control electronic ridicător Scaun MAX-COMFORT PROFESSIONAL XL (Suspensie cu frecventa ledusa pneum atica.«its «tfoiRidtiilttfuiirizate in ■yv'i-jt puyrn* i ’ivlKbuite '.. PovverShift. 4 trepte cu comanda electrohidraulica sub sarcina PTO spate 540/540E/1000/1000Erpm Distiibuitor cu regulator de flux..V .. Cotiera multifuncţionala cu comenzi pentru. capacitate de ridicare 6600kg Extensi aparatori de noroi spate Stabilizatori telescopici Roti 480/70R26 fata si 530/70R38 spate.... Ridicător spate Functi automate pentru 4 WjD.ma>« i C a u tâ R e s e te a z ă f i l t r e O ick pe produs pentru a vizua Cod CPV Pret Denumiră C a ra ile n ttw Dut-^n Standard Observaţii echipe (Euro far a TVA) 1 16700000-2 TRACTOR DEUTZ-FAHR 6160 AGROT RON Puterea motorului (C Pi Motor Deutz TCD 6_1 L06 4v Tier 4 i .Preturi referinţa http://p returireferinta. 166 Reduction! AdBlue Turaţie nominala 2100 rptn. 4 circuite hidraulice cu cuple rapide Maneta sistem hidraulic tip JOISTICK. turatie motor. Cârlig deremorcare CEE cu reglare rapida si boit fix si bara de tractiune vizualizare inreyisttcin 1 • 1 din 1 Contacte Ajutor Glosar Harta site Termeni şi Condiţii ACEST SITE MU REPREZINTĂ POZIŢIA C F!C IA U AC r •MISIEI EUR jPENE INTREA-. împreună creştem satul românesc.ARE LA f . Compatibil biodiesel 100%. SCR iSelectlve Catalytic Putere Maxima (CPl.iRATUIT si tiu aurit . Butoane externe pentru PTO si ridicător spate Inversor PowerShuttle reglabil si PowerShiftproportimal pentru confort maxim. Mteza maxima 40 knrVIl.afir. Circuit retur liber ulei Cabina montata pe silentblock-uri Apărători noroi spate.. Aer condiţional Tetiera Rezervor 300litri Diesel + 35 litri AdBlue Punte spate fixa Cutie de viteze cu 6 viteze 24F+24S cu PovverShift. oglinzi exterioare telescopice Trapa cu parasdar 4 lămpi spate + 4 lămpi fata pe cabina Ţeava de eşapament pe stâlpul cabinet Ins-ersor electrohidraulic Pompa hidraulica cu debit 83 l/min. Scaun pasager cu centura de siguranţa.. Apărători de noroi faţa mobile.

. 1. jgheab pentru purcei. 1.Admisia aerului prin tavan fals perforat cu vată minerală. Âllatlenyesztesi szolgâltatâs. 2.boxă claustrare zincată.600 capete.a Boxare .5mc/5to.Panou de comandă cu pornire automată/manuală cu ceas programabil şi senzor.a Boxare: . Tineret porcin .10. 8 5 k W / 3 8 0 V . .b Echipamente din boxe: . 0. l.6 compartimente cu un efectiv total de 3 . . 2 . l. 6 6 2015. 3 6 0 .Răcire prin pulverizarea apei la o presiune de ca.Calculator de comandă pentru climatizare pe bază de temperatură. Fem epiiletelem gyârtâs.Dozatoare din PVC de 9 1 cu ţeavă descendentă la jgheabul din inox.c Climatizarea Exhaustrarea aerului cu 2 ventilatoare de 8. .5kW/230V. suzetă pentru purcei cu suport. troliu cu cablu pentru deschiderea manuală a dozatoarelor. . Maternitate: . suzetă pentru scroafe cu suport. .6 compartimente cu câte 49 boxe de fătare cu dimensiunile de 2400 x 1800 mm. Epdletasztalos-ipari termekck gyârlâsa 1 .d Instalaţia de hrănire .Siloz din fibră de sticlă de 8. difuzor în exterior.250 m 3/h.27 Către. montate în acoperiş.pardoseala din grătare PVC şi pat cald electric montate pe suporturi din fibră de sticlă. .panouri din PVC cu înălţime 500 mm cu stâlpi de 500 mm şi accesorii de fixare inox. SC Csaba & Csaba Company SRL Ofertă fermă de reproducţie porcine 1. deflector în interior şi clapă mecanică de inchidere. 3. bec infraroşu cu suport.Linia de furajare tip TN angrenat de un motor de l .V ereseg y h âz C s o k o n a i u.panouri din PVC cu înălţime 500 mm şi 2 rânduri de ţevi din PVC cu stâlpi de 800 mm şi accesorii de fixare inox. jgheab scroafă din inox. 40 bar.

difuzor în exterior.Răcire prin pulverizarea apei la o presiune de ca. 3 . . deflector în interior şi clapă mecanică de inchidere.boxe individuale galvanizate termic de 2300 x 650-700 mm.Panou de comandă cu pornire automată/manuală cu ceas programabil şi senzor. 3 buc.Dozatoare din PVC de 9 1 cu ţeavă descendentă la jgheabul din beton. 66 B e je g y e z v e : 2 0 0 4 /0 6 /1 8 T e l: + 3 6 -3 0 . pe boxă. .1 compartiment cu 324 de boxe individuale şi 7 boxe pentru vieri. 0.5mc/5to.Calculator de comandă pentru climatizare pe bază de temperatură.5mc/5to.Vcresegyhaz Ce& jegyzeksz: 13-09-099225 Csokonai u. . Montă.85kW/380V.5kW/3 8 0 V . Gestatie . . .Panou de comandă cu pornire automată/manuală cu ceas programabil şi senzor.Răcire prin pulverizarea apei la o presiune de ca. efectiv total 640 de capete.Admisia aerului prin 32 de clapete. 3. Bpoletaszlalos-ipari termekek gyârtâsa 2 .1 compartiment cu 64 de boxe. difuzor în exterior. . .Suzete cu suport.Admisia aerului prin tavan fals perforat cu vată minerală.Calculator de comandă pentru climatizare pe bază de temperatură. .b Climatizarea .c Climatizarea Exhaustrarea aerului cu 4 ventilatoare de 8.Siloz din fibră de sticlă de 8. . .250 m 3/h. 1-em epiiletelem gyârtâs. 40 bar.5kW/2 30V.pardoseala din grătare PVC pe suporturi din fibră de sticlă. troliu cu cablu pentru deschiderea manuală a dozatoarelor. . montate în acoperiş. Âllaltenyesztesi szolgâltatăs. .d Instalaţia de hrănire 2 linii de furajare tip TN angrenate de câte un motor de 1. 4. . 2.Hrănitoare cubuncăr de 1201 şi tub descendent cu şibăr de la ţeava T N .a Boxare .4 1 4 . 3. deflector în interior şi clapă mecanică de inchidere.Exhaustrarea aerului cu 5 ventilatoare montate în acoperiş.Linia de furajare tip T N angrenat de un motor de l. vieri .Siloz din fibră de sticlă de 8. . 2. 40 bar. .Suzetă cu suport pentru fiecare boxă.2 3 -2 6 2.c Instalaţia de hrănire .boxe vieri 3.b Pardoseala .

5.000 Total: 1. . Totalizator hale Denumire Pre Euro Tineret 283.Panou de comandă cu pornire automată/manuală cu ceas programabil şi senzor. 5. panouri delimitare spaţiu furajare.113. deflector în interior şi clapă mecanică de inchidere.738 Scrofi e 29.Admisia aerului prin 12 clapete. difuzor în exterior. 40 bar. . 4 buc.Exhaustrarea aerului cu 10 ventilatoare montate în acoperiş. efectiv total de 380-400 capete 5. 4 . . .panouri din PVC cu Înălţime 7 50 mm s de lm şi accesorii de fixare inox.Hrănitoare cu buncăr de 1201 şi tub descendent cu şibăr de la linia de furajare din gestaţie. .Calculator de comandă pentru climatizare pe bază de temperatură. 5.panouri din PVC cu înălţime 750 mm si o ţeavă zincată cu stâlpi de lm şi accesorii de fixare inox. .Siloz din fibră de sticlă de 23 mc/14to. .038 Gestal ie 219. Ferm e p u letelem g y â rtâ s.Suzetă cu suport pentru fiecare scroafă. 66 Lakatosipari es Szolgâltato Kft 4.829 A lla tte n y e sz le si sz o lg âltatâs.Admisia aerului prin 50 de clapete.c Instalaţia de hrănire .85kW/380V. .a Boxare .b Climatizarea .416 Montă li vieri 170.c Instalaţia de hrănire .a Boxare .1 compartiment cu 10 boxe.Răcire prin pulverizarea apei la o presiune de ca. E p o le iasztalo s-ip a ri term ck e k g y â rtâ sa 3 .Suzete cu suport. pe boxă.142 Montaj 55. 4. difuzor în exterior. .Calculator de comandă pentru climatizare pe bază de temperatură. deflector în interior şi clapă mecanică de inchidere. S c r o f i ţ e .V e rc s e g y h â z so JENEI COMP AN Y Kft Csokonai u.495 Maternitate 356.b Climatizarea Exhaustrarea aerului cu 3 ventilatoare montate în acoperiş.Linia de furajare tip T N angrenat de un motor de l.Dozatoare din PVC de 9 1 cu ţeavă descendentă la jgheabul din beton. . troliu cu cablu pentru deschiderea manuală a dozatoarelor.

distribuitor electric...şibăr electric de golire 3.cântar cu patru celule de cântărire 7. cu motor 37 kW... 1 buc....... H=12 m.......motor 4.0 kW . ..tubulatură.... 1 buc. .. elemente de legătură 12.... .... . Moară pneumatică MP 37..... Elevator cu cupe.5 kW . ... Elevator cu cupe. 1 buc... Buncăr premix cu şnec.distibuitor electric. L= 7.... .... motor de 0. Siloz din fibră de sticlă..... 30-40 t/h.scară cu protecţie şi podest... elemente de legătură 2. 1 buc.. Tablou electric de forţă şi cabluri electrice ... motor 4.. 30 mc . 1 buc.saci de filtrare 6. 4 buc.... 13-09-099 C sokonai u. ..0 m... ....0 kW .. motor 1... Fcm epulelelem gy ârtăs.tubulatură şi elemente de legătură 8... 1 buc.. 14... 10.0 kW . 500 kg.. Şnec descărcare AV15. 4 buc....... .. motor 2. .tubulatură.. Redler 30-40 t/h. 250 1.2 kW ..... motor 4. Linia de transport furaj finit 2to/h . 66 Bejegyezve: 2004/06/ Tel: +36-30-414-23- Ofertă pentru o fabrică de nutreţuri combinate 2 to/h 1....scară cu protecţie şi podest .. Â lla tte n y e s /le s i sz o lg âltalăs..scară cu protecţie 13... 1 buc. ..0 kW ..... Pompă dozare ulei. 2 buc.0 m..... 11.. .... 30 t/h. L=12 m. 6 buc..golire cu şibăr electric . . Calculator de comandă şi control ..... H=17 m.....Veresegyhâz Cegjegyzeksz. ...... E p âleta sz la lo s-ip a ri lerm ekek gy ârlăsa 4 .. Amestecător A05. Siloz metalic pentru cereale.. motor 1.. pâlnia 60° .75 kW .......... .uşă de inspecţie... ..pasarelă 4............. Şnec descărcare A05....cântar cu 3 celule de cântărire 15..tubulatură şi elemente de legătură 5.. L= 7. 1 buc... . 9...5 kW ...... 70 mc.. Amestecător AV15...... 1 buc.. motor 4...scară cu protecţie şi podest..... 1 buc.. . motor 4 kW . 1 buc... 1500 kg.dispozitiv de filtrare cu magnet. .....distribuitor electric...

Veresegyhâz soJENEI COMPANY Kft.570 Garanţie produse 1 an.570 Montaj 12. Valabilitate ofertă: 2016.ca Cegjegyzcksz: 13^-09-099225 Csokonai u.01.31 Preţurile de sus includ transportul. Fem 6ptt!etclem gvârtâs.000 Total: 234. 66 Lakatosipari es Szolgâltato Kft Bejcgyezve: £004/06/] 8 . ■ ___________ ' Te1:+36-?#414-23-26 Totalizator FNC Denumire Pret Euro FNC 222. Administrator Jenei Laszlo lenei Compar 2112 Verese^ Csokonai u / Ad6szâm: 13290270-2-13 ÂIlatteny£sztesi szolgâltatâs. Ep61etasztalos-ipari term^kek gyârtâsa 5 .