You are on page 1of 1

CINSTIREA SFINTILOR

Ce vă vom numi pe voi, sfinţilor?
Heruvimi, că întru voi s-a odihnit Hristos,
Serafimi, că neîncetat L-aţi preamărit pe El,
Îngeri, că de trup v-aţi lepădat,
Puteri,că lucraţi cu minunile.
Multe sunt numirile voastre,
Dar mai multe darurile.
Rugaţi-vă Domnului
Să se mântuiască sufletele noastre.

Sfintii sunt numiti în Biblie « prieteni ai lui Dumnezeu » ( Ioan 15, 14 ), « casnici » ai lui Dumnezeu
(Efeseni 2,19) ori « judecatori ai lumii » (Matei 19,28).

Cinstind pe sfinti, cinstim indirect pe Dumnezeu, care a dat acestora harul Sau.

CINSTIREA MAICII DOMNULUI

„Cum Te vom numi, ceea ce esti plina de har? Cer, ca ai rasarit pe Soarele dreptatii? Rai, ca ai odraslit
floarea nestricaciunii? Fecioara, ca ai ramas nestricata? Maica curata, ca ai avut în sfintele tale brate Fiu,
pe Dumnezeul tuturor? Pe Acela roaga-L sa mântuiasca sufletele noastre.”

Numiri pt Maica Domnului:

- Scaun de Heruvimi
- scara din visul lui Iacov, pe care se coborau si se urcau ingerii lui Dumnezeu (Facerea 28,12)
- Imparateasa cerului si a pamantului
- „Eva cea noua”, „modelul dragostei materne”, „Mireasa”, „Doamna Imparateasa”, „Izbavirea
lacrimilor Evei”, „scara cereasca, pe care s-a pogorat la noi Domnul”, „mijlocitoare intre
Dumnezeu si om”, „Regina peste îngeri”, „cheia imparatiei lui Hristos, „usa raiului”
- model de curăţie, sfinţenie, devotament şi supunere pentru toate fecioarele şi monahiile noastre.
- Maica Domnului ne oferă şi un model de rugăciune. Pe ea nu ne-o putem închipui altfel decât în
rugăciune către Fiul său şi Dumnezeul nostru.

Citate biblice

a) Iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14)
b) „Stătut-a împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată”
(Psalmul 44,11)
c) Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. (Luca 1,28)
d) Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
(Luca 1,30)
e) Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. (Luca 1,42)

Fecioara Maria a fost curăţită de păcatul strămoşesc la Bunavestire, prin harul Duhului Sfânt!

Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe
 „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi
apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 23-24).
 „Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de
trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din
pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul
Domnului (Epistola I catre Corinteni, 11, 27-29)