TESTE CU RĂSPUNS SCURT PENTRU EXAMENUL ORAL

Nr crt
1

Întrebarea testului

Răspuns la întrebare

2

3

4.

Care sunt sursele cele Sursele cele mai importante pt sinteza steridelor mai importante pt sinteza sunt: steridelor ?  Glucidele  Terpenele  Acizii graşi  Aminoacizi cetogeni Cum se grupează reacReacţiile biochimice care au loc la biosinteza ţiile biochimice care au colesterolului , se grupează în 3 grupe, astfel: loc la biosinteza coleste1. Este grupa reacţiilor biochimice care duc la rolului ? formarea izopentanilpirofosfatului 2. Se ajunge la formarea scualenului 3. Se face transformarea scualenului în colesterol Caracterizaţi etapa 1 a Grupa 1 se carcaterizează prin : biosintezei 1. Condensarea a 2 molecule de acetil Co A 2. Se formează acetoacetil Co A 3. În faza următoare, prin combinarea cu o altă moleculă de acetil Co A, se formează β-hidroxi-βmetil-glutaril-Co A 4. Reducerea acestui produs, în prezenţă de NADH+H+, cu obţinerea acidului mevalonic 5. Acest acid, prin dehhidratare şi decarboxilare , trece în izopentilpirofosfat Caracterizaţi etapa 2 a Etapa a 2-a se caracterizează prin următoarele: biosintezei colesterolului 1. Asupra izopentilpirofosfatului acţionează 3 izomeraze, , care au rolul de a-l transforma în dimetilpirofosfat 2. Prin îmbinarea pentanilpirofosfatului cu dimetilpirofosfat, se formează geranilpirofosfatul, care are 10 C în mole1

3

Caracterizaţi etapa a 3-a a biosintezei colesterolului

4

Cum este procesul de biosinteză a colesterolului Care este reacţia generală de biosinteză a colesterolului ? Cum se formează colesterolul la om? Care este altă cale de biosinteză a colesterolului? Care este sursa hormonilor sexuali şi suprarenali? Ce factor determină transformarea sterolilor în vitamine D?

culă 3. Are loc o nouă îmbinare a pentanipirofosfatului cu geranilpirofosfat, formându-se farnesilpirofosfatul, care are 15 C în moleculă 4. Dacă se condensează 2 molecule de farnesipirofosfat, „cap la cap”, se formează sculenul Fiecare reacţie de condensare este însoţită de eliminarea a unei molecule de acid pirofosforic, care este un produs macroergic, şi de formarea unei duble legături Etapa a 3-a de biosinteză a colesterolului, se caracterizează prin următoarele: 1. Scualenul se ciclizează şi se oxidează, formând lanosterolul 2. Lanosterolul, prin îndepărtarea a 3 grupări metil, formează colesterolul Procesul de biosinteză a colesterolului este unul puternic endergonic ce necesită numeroase molecule de ATP ca donori de energie, factori reducători, de tipul NAD+, , NADP+,, acetil Co –A 18 moli acetil –CoA + 36 moli ATP + 16 moli NADPH + H+ = COLESTEROL Colesterolul se formează zilnic, aprox 2 g /zi, din care 1,5g/zi din ficat iar restul din ţesuturi nehepatice Altă cale de biosinteză a colesterolului este cea din aminoacizi, acestă cale fiind una caracteristică pentru microorganisme. Sursa acestor hormoni sunt steridele.

5 6 7 8 9

10 11 12

Transformarea sterolilor în vitamine D se face prin intermediul razelor ultraviolete. Acestea determină o clivare la bivelul inelului B , rezultând vitamine D, care au o grupare metilenică legată de C10. Pe inelul deschis se află 3 duble legături conjugate. Concomitent cu ruperea inelului B, se realizează şi dehidrogenarea la C-7 şi C8 Ca fel de produse se Produşii care se obţin prin oxidarea catenei laterale obţin prin oxidarea C24, sunt acetona şi acizii colanici . catenei laterale C24 ? Cum se pot obţine acizii Acizii colanici au capacitatea de a reacţţiona cu biliari , pornind de la acizi aminoacizii, formând acizi biliari, care au un rol colanici? esenţial în digestia şi absorbţia lipidelor Caracterizaţi acizii biliari ! Acizii biliari sunt substanţe tensioactive, , ce fac
2

posibilă emulsionarea acizilor graşi şi a lipidelor. Ei stimulează activitatea unor enzime, cum sunt lipazele, colinesterazele, etc., Sărurile lor micşorează tensiunea superficială a soluţiiloe apoase

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful