You are on page 1of 1

CRAP (bronie) CRAP (zbroje) OP

ITH + EL + ETH [3] NEF + LUM [2] SHAEL + ETH [2] TAL + THUL + ORT + AMN [4] TAL + THUL + ORT + AMN [4]
Malice/Zoliwo Smoke/Dym Rhyme/Rym Spirit/Duch Spirit/Duch
Bronie do walki wrcz Zbroje Tarcze Miecze Tarcze
+33% zwikszone obraenia +75% poprawiona obrona 20% zwikszona szansa na blok +2 do wszystkich umiejtnoci +2 do wszystkich umiejtnoci
+9 do maksymalnych obrae +280 obrona przeciw pociskom 40% szybszy blok +25-35% szybsze rzucanie czarw +25-35% szybsze rzucanie czarw
100% szansa Otwarcia Rany Wszystkie odpornoci +50 Wszystkie odpornoci +25 +55% szybsze odzyskiwanie rwnowagi +55% szybsze odzyskiwanie rwnowagi
-25% obrona przeciwnika 20% szybsze odzyskiwanie rwnowagi Regeneruje man 15% 3-14 obrae od zimna przez 3 sekundy Odporno na zimno +35%
-100 do obrony przeciwnika na trafienie Poziom 6 Osabienie [18 adunkw] Nie mona zamrozi 1-50 obrae od byskawic Odporno na byskawice +35%
Uniemoliwia leczenie si potworw +10 do energii 50% dodatkowe zoto od potworw +75 obrae od trucizny przez 5 sekund Odporno na trucizny +35%
+50 do skutecznoci ataku -1 do promienia wiata 25% wiksza szansa na zdobycie 7% ycia odzyskane za kade uderzenie Atakujcy otrzymuje obraenia 14
Wyssanie ycia -5 magicznych przedmiotw +250 obrona przeciwko pociskom +250 obrona przeciwko pociskom
TAL + ETH [2] +22 do ywotnoci +22 do ywotnoci
AMN + TIR [2] Stealth/Skradanie Si +89-112 do many +89-112 do many
Strength/Sia Zbroje +3-8 absorpcja magii +3-8 absorpcja magii
Bronie do walki wrcz Obraenia od magii zmniejszone o 3
+35% zwikszone obraenia +6 do zrcznoci RAL + TIR + TAL + SOL [4] ORT + SOL [2]
25% szansa na Druzgocce Uderzenie +15 do maksymalnej wytrzymaoci Insight/Olnienie Lore/Wiedza
7% punkty ycia wykradzione za kade Odporno na trucizny +30% Bronie Drzewcowe / Laski Hemy
trafienie Regeneruje man 15% Poziom 12-17 Aura Medytacja podczas +1 do poziomu wszystkich umiejtnoci
+2 do many za kadego zabitego 25% Szybsze bieganie/chodzenie noszenia +10 do energii
przeciwnika 25% szybsze rzucanie czarw +35% szybsze rzucanie czarw +2 do many za kadego zabitego
+20 do siy 25% szybsze odzyskiwanie rwnowagi +200-260% zwikszone obraenia przeciwnika
+10 do ywotnoci +9 do minimalnych obrae Odporno na byskawice +30%
NEF + SOL + ITH [3] 180-250% premia do skutecznoci ataku Obraenie zmniejszone o 7
LUM + IO + SOL + ETH [4] Radiance/Blask Dodaje 5-30 obrae od ognia +2 do promienia wiata
Memory/Pami Hemy +75 obrae od trucizn przez 5 sek.
Laski [oprcz kul] +75% poprawiona obrona +1-6 do Krytycznego Uderzenia
+3 do poziomu umiejtnoci Czarodziejki +30 obrona przeciw pociskom +5 do wszystkich atrybutw
33% szybsze rzucanie czarw +10 do energii +2 do many za kadego zabitego
Zwikszenie maksimum many 20% +10 do ywotnoci 23% wiksza szansa na zdobycie
+3 Tarcza Energetyczna [tylko dla 15% otrzymane obraenia przechodz na magicznych przedmiotw
Czarodziejki] man
+2 Pole Statyczne [tylko dla Obraenia od magii zmniejszone o 3 HEL + LUM + FAL [3]
Czarodziejki] +33 do many Lionheart/Lwie Serce
+10 do energii Obraenie zmniejszone o 7 Zbroje
+10 do ywotnoci +5 do promienia wiata +20% zwikszone obraenia
+9 do minimalnych obrae Wymagania -15%
-25% obrona przeciwnika RAL + ORT + TAL [3] +25 do siy
Obraenia od magii zmniejszone o 7 Ancient's Pledge/Przysiga Staroytnych +10 do energii
+50% poprawiona obrona Tarcze +20 do ywotnoci
+50% poprawiona obrona +15 do zrcznoci
Odporno na zimno +43% +50 do ycia
Odporno na ogie +48% Wszystkie odpornoci +30
Odporno na byskawice +48%
Odporno na trucizny +48%
10% Otrzymane obraenia przechodz na
man